Kaupunginvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto 194 559"

Transkriptio

1 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 1 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Vaalit Kokonaismenot alittuvat 5000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin henkilöstökuluissa (luottamushenkilöpalkkiot, vaalivirkailijoiden palkkiot ) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Kaupunginvaltuusto Kokonaismenot alittunevat n Säästöä palvelujen ostoissa ( ) sekä aineissa ja tarvikkeissa ( ) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Hallinto Ylitys arviolta , (asianajokuluja, tilattuja selvityksiä, varhe-maksuja). Säästöjä arviolta ( palvelujen ostot, henkilöstön kokouspalkkiot, ravitsemuspalvelut). Ylitys arviolta Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH

2 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 2 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Asiahallinto tulot menot Tulojen lisäys (poikkeuslupamaksut , työllistämistuki ) Määrärahan säästö (palvelujen ostot e, aineet ja tarvikkeet ) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: Tulot Määräraha varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Sisäiset toimistopalvelut Määrärahan supistaminen (palvelujen ostot , aineet, tarvikkeet ) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Rahatoimi Tilapäisen toimistosihteerin palkkamenot (KH hyv.) Muissa menoissa säästöä Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH

3 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 3 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio Kaupungin osuus Murikon alueen teollisuustonttien pilaantuneiden maiden puhdistamiskustannuksista Saatavien poisto (KH ), jotka piti kirjata 2014 tilinpäätökseen Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n tuloarvio, eur Satama kyseessä on tuloarvion alentaminen - sataman sopimusperusteisen tuloarvion alentaminen (Neste) vuokratuoton tuloarvion alentaminen vastaamaan verottajan lausuntoa Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Järjestelyerät asfalttikartelin asianajokulut, menolisäys eläkemenoissa säästöä Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH

4 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 4 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Henkilöstöhallinto Kaupunginvaltuusto 61, Populus-projektin loppulasku on kesäkuussa saamiamme ennakkotietoja suurempi Yleisjaoston kustannuspaikalta säästyvä henkilöstömeno siirretään palkkahallinnon kustannuspaikalle Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Palkkahallinto Kaupunginvaltuusto 61, Henkilöstöhallinnosta säästyvä siirretään palkkahallintoon Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH

5 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/ /2015 KH - Yleisjaosto Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Palkkahallinnon ohjelmistouudistus on ollut käynnissä keväästä 2014 alkaen ja uusi Populus-ohjelmisto käyttöönotettiin muutetun aikataulun mukaisesti kaupunginhallitus hyväksyi projektin etenemisen siten, että projektin kokonaiskustannus ei saa ylittää euroa. Projektin kulut ovat muodostuneet seuraavasti: / 2015 Arvio 05-06/ 2015 (arvio) Projekti Projektin yhteensä TA Lisenssit Liittymät Projektin hallinta ja käyttöönotto Koulutukset ja viestintä Yhteensä ( ) Investoinneista Käyttötaloudesta Käyttöönottoprojekti jatkuu kesäkuulle. Projektiin on vielä tulossa kuluja mm. projektin hallinnasta, touko-kesäkuussa toteutettavista koulutuksista sekä käyttöönottotuesta. Arvion mukaan kustannuksia muodostuu vielä noin euroa, jolloin projektin kokonaiskustannukset ylittyvät noin eurolla. Vuoden 2015 käyttötalouteen on projektille varattu rahaa asiantuntijapalveluihin euroa ja koulutuskuluihin euroa eli yhteensä euroa. Projektin ja ohjelmiston käyttöönottoon esitetään lisämäärärahaa euroa, jolla varmistetaan ohjelmiston käyttöönotto ja tuki sille.

6 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Projektin erilaiset liittymätyöt ovat olleet haasteellisia ja edellyttäneet huomattavasti enemmän ostettua työpanosta kuin projektin alussa odotettiin ja arvioitiin. Liittymätöissä on tehty aktiivisesti yhteistyötä tietohallinnon kanssa, mutta myös Tieran ja eri ohjelmistotoimittajien kanssa. Näitä kustannuksia ei ole kyetty alkuperäisessä kustannusarviossa arvioimaan. Projektin käyttöönottoon on vakiotoiminnallisuuden osalta tarvittu Taitoan asiantuntijoiden lisäksi CGI:n asiantuntijoiden tukea, mikä on aiheuttanut ennakoimattomia lisäkustannuksia. Koulutuskustannuksiin on sisällytetty matkakorvaukset, jotka muodostavat ison osan kustannuksista. Projektin edetessä kokoukset on järjestetty etäyhteyden kautta ja osin henkilöstökoulutuksia on järjestetty omin voimavaroin kustannusten hillitsemiseksi. Projektin laskutuksesta on tehty reklamaatio Taitoa Oy:lle koskien vakiotoiminnallisuudesta puuttuneita työ ja virkaehtosopimusten mukaisia palkkalajeja. Laskutusasia on tältä osin selvittelyssä. Projektin aikana on säännöllisesti reklamoitu ilmenneistä puutteista. Muiden projektin aikana ilmenneiden puutteiden osalta reklamaatioiden mahdollisia kustannusvaikutuksia selvitetään. Palkkahallinnossa on kuusi vakanssia, joista kaksi on täytetty määräaikaisesti. Määräaikaisuuden perusteena on ohjelmistouudistus. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on ohjelmiston tuottaman tehostetun prosessin kautta palkkasihteerien määrän väheneminen. Tavoite on esitetty projektin alkuvaiheessa ja osana palvelustrategia hanketta. On todennäköistä, että vielä vuoden 2015 aikana tähän ei päästä vaan molemmat määräaikaiset palkkasihteerit tarvitaan, jotta turvataan palkanmaksu sekä ohjelmiston käyttötuki henkilöstölle loppu vuoden aikana. Projektin toteutuksen tueksi palkkahallintoon saatiin myös kaksi ylimääräistä henkilöä työllistämismäärärahoin, tukemaan palkkasihteereitä erilaisissa tehtävissä. Projektin aikana palkkasihteerit on kuitenkin jouduttu määräämään ylitöihin ennakoitua enemmän. Siten palkkahallinnon osalta henkilöstökulut ovat tässä vaiheessa vuotta ylittyneet eurolla ja myös näiden toteutuneiden ja mahdollisesti edessä olevien ylityömääräysten kattamiseksi esitetään määrärahan ylitystä eurolla. LIITE B4, KH-YJ KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallituksen yleisjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi henkilöstöpalvelujen tehtäväalueen määrärahan ylitystarpeen euroa sekä palkkahallinnon tehtäväalueen määrärahaylitystarpeen euroa.

7 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 YLEISJAOSTO: Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: selvitys esitetyistä määrärahojen ylityksistä KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon henkilöstöpalvelujen tehtäväalueelle euron lisämäärärahan ja palkkahallinnon tehtäväalueelle euron lisämäärärahan käytettäväksi palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: selvitys esitetyistä määrärahojen ylityksistä KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon henkilöstöpalvelujen tehtäväalueelle euron lisämäärärahan ja palkkahallinnon tehtäväalueelle euron lisämäärärahan käytettäväksi palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: selvitys esitetyistä määrärahojen ylityksistä KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon henkilöstöpalvelujen tehtäväalueelle euron lisämäärärahan ja palkkahallinnon tehtäväalueelle euron lisämäärärahan käytettäväksi palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin.

8 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 4 KH - Yleisjaosto Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Palkkahallinnon ohjelmistouudistus projekti on päättynyt. Kesäkuussa henkilöstöpäällikkö teki projektiin liittyen määrärahamuutosesityksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Tässä päätöksessä myönnettiin projektille lisämääräraha siten, että euroa kohdentui palkkahallinnon henkilöstökuluihin ja euroa projektiin liittyviin ostopalveluihin. Lokakuussa on arvioitu edelleen talouden toteumaa projektiin liittyen. Palkkahallinto Kesän sijaistukset ja ohjelmiston huomattava työllistävä vaikutus synnyttivät edelleen palkkahallintoon huomattavia lisätöitä, jotka on maksettu henkilöstölle työaikakorvauksina (yhteensä noin euroa). Työaikakorvauksia ovat saaneet palkkasihteerit ja henkilöstöasiainhoitaja. Palkkahallinnon henkilöstökuluihin on talousarviossa varattu euroa. Määrärahamuutoksen jälkeen ( euroa) henkilöstökulujen määräraha on euroa. Henkilöstökulujen toteuma oli euroa, josta lomarahakorvausten vaikutuksen (jaksotetut henkilöstömenot) eliminoinnin jälkeen on todellisuudessa toteutunut euroa. Loppuvuoden henkilöstökuluihin tulee varata euroa. Näin ollen lisämäärärahan tarve on euroa. Palkkahallinnon henkilöstökulujen määrärahaylitys esitetään katettavaksi yleisjaoston kustannuspaikan (161010) henkilöstökulujen säästöllä, mikä johtuu siitä, että hallintojohtajan palkkakulut siirtyvät loppuvuodeksi johdon tukiyksikköön. Lisäksi yhteistyötoimikunnan kustannuspaikan (161030) henkilöstökuluihin tulee säästöä osa-aikaisen ja päätoimisen pääluottamusmiehen eläköidyttyä vuoden 2015 alussa. Henkilöstöpalvelut Populus-projektiin liittyen kustannuksia on käsiteltävänä edelleen euroa kesäkuulta ja loppulasku euroa eli yhteensä euroa. Projektiin liittyen tullemme saamaan hyvitystä koulutuksista noin Näin ollen projektin loppulasku tulee olemaan vielä euroa. Kesäkuussa henkilöstöpäällikkö teki määrärahamuutosesityksen projektiin liittyen ja valtuusto hyväksyi euron määrärahan lisäyksen projektille. Huomioon ottaen projektin loppulaskun huomattava suuruus kesäkuussa arvioituun nähden, tullaan projektiin liittyen tarvitsemaan vielä euron lisämääräraha. Määrärahamuutosesitys liitteenä. LIITE B5, KH-YJ

9 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 5 Yleisjaoston toteumaraportti on esityslistan liitteenä (KH-YJ ). KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että - henkilöstöhallinnon tehtäväalueelta, yleisjaoston kustannuspaikalta siirretään euroa palkkahallinnon tehtäväalueelle esityksen mukaisin perustein - vuoden 2015 käyttötalouteen henkilöstöhallinnon tehtäväalueelle henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalle tehdään määrärahan lisäys euroa liittyen Populus-projektiin. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2015 muutokset Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Tammi - syyskuun talousarviototeutuman perusteella sosiaali- ja terveysviraston tämän vuoden talousarvioon tulee tehdä muutoksia. Määrärahoja tulee säästymään hallinnosta, terveyspalveluista, kuntoutuksesta, suun terveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Tulojen ylityksiä tulee perusterveydenhuoltoon. Menomäärärahojen ylityspaineet kohdistuvat lapsiperheiden sosiaalityöhön, vammaispalveluihin sekä hoitoja vanhuspalveluihin. Määrärahamuutokset perusteluineen ovat tehtäväalueittain: Hallinto: Tehtäväalueen ostopalveluiden menoista arvioidaan säästyvän noin euroa. Terveyspalvelut: Tehtäväalueen tulot ylittävät talousarvion noin euroa, johtuen mm. oman päivystyksen tuloista ja hoitopaikan vaihtaneiden potilaiden laskutuksista. Henkilöstökuluissa tulee säästöjä arviolta noin euroa. Sairaslomien sijaisia on palkattu aikaisempaa vähemmän ja muutama henkilö tekee osa-aikaisuutta. Varhe-maksujen ennakoidaan olevan noin arvioitua pienemmät. Kuntoutus: Henkilöstökulut tulevat alittamaan talousarvion noin euroa, johtuen yhdestä täyttämättömästä vakanssista ja yhden henkilön 80 % työajasta. Suun terveydenhuolto: Henkilöstökuluista arvioidaan säästyvän noin euroa. Kaksi henkilöä on tehnyt osa-aikaisuutta ja yksi vakanssi on ollut osan aikaa täyttämättä. Erikoissairaanhoito Tehtäväalueen menot tulevat alittamaan talousarvion noin euroa. Alituksesta noin euroa muodostuu alentuneista psykiatrian hoitokustannuksista. Lapsiperheiden sosiaalityö: Syksyn kiireellisistä laitoshoidon sijoituksista johtuen lisämäärärahaa tarvitaan noin euroa.

11 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Vammaispalvelut Asiakasmäärän kasvu tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa aiheuttaa noin euron lisämäärärahatarpeen. Hoito- ja vanhuspalvelut: Omaishoidon tuki ylittyy arviolta lähes eurolla. Henkilöstömenojen ylitys (erilliskorvaukset ym.) on noin euroa. Ostopalvelut pysynevät lähes talousarvion mukaisina, sillä ostopalvelu asiakkuuksia on kuluvana vuonna myös päättynyt ja uusia asiakkaita on osoitettu ostopalvelupaikoille myöhemmin syksyllä. Pesulapalvelujen ostot ylittyvät budjetoidusta lähes eurolla, mutta koska joistakin yksittäisistä tilikohdista säästyy hieman määrärahoja, toteutuvat menokohdat: palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä talousarvion mukaisina. Edellä esitettyjen kustannuspaineiden johdosta hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueella tulee varautua noin euron määrärahan ylitykseen. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 käyttötalouden määrärahoihin myönnetään muutoksia tehtäväalueittain seuraavasti: Menolisäys Menovähennys Tulolisäys Hallinto Terveyspalvelut Kuntoutus Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lapsiperheiden sosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut Yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TALOUSARVION 2015 MÄÄRÄRAHOJEN (JA TULOARVIOIDEN ) MUUTOSESITYKSET Tehtäväalueen nimi, jolle määräraha myönnetty: varsinaisen TA:n määräraha, eur Hallinto ,00 Palveluiden ostoista säästyy usealta eri tilikohdalta yhteensä , , 5455 ( ), 5403 ( ), 5430 ( ), 5441 ( ) , 5401 ( ), 5455 ( ), 5404 ( ) Uusi määräraha, jos ehdotus hyväksytään: ,00 Tehtäväalueen nimi, jolle määräraha myönnetty/tuloarvio vahvistettu: tuloarvio, eur Terveyspalvelut ,00 varsinaisen TA:n määräraha, eur ,00 tuloarvio, eur määräraha Myynti- ja maksutuloja tulee arvioitua enemmän uusi tuloarvio: , 3102 ( ) 3103 (10 000),3216 (15 000) , 3102 (10 000) määräraha, eur Henkilöstökuluissa säästöä euroja Varhe-maksut arvioitua pienemmät , 5110 ( ) ,5201 ( ) Uusi tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 Uusi määräraha, jos ehdotus hyväksytään: ,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Kuntoutus ,00 Henkilöstökuluissa säästöä, mm yksi vakanssi täyttämättä ja yksi osa-aikaisuus , , 5002 (28 000), 5103 (7000) , 5002 (12 000),5103 (3 000) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 Tehtäväalueen nimi, jolle määräraha myönnetty: varsinaisen TA:n määräraha, eur Suun terveydenhuolto ,00 Henkilöstökuluissa säästöä, mm yksi vakanssi ollut osin täyttämättä ja kaksi osa-aikaisuutta , ,5002 ( ), 5103 (10 000) Uusi määräraha, jos ehdotus hyväksytään: ,00

13 Tehtäväalueen, jolle määräraha myönnetty: varsinaisen TA:n määräraha eur Erikoissairaanhoito ,00 Tehtäväaleen menot tulevat alittumaan , ,5303 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Lapsiperheiden sosiaalityö ,00 Kiireelliset laitoshoidon sijoitukset , , 5304 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Vammaispalvelut ,00 Asiakasmäärän kasvu tehostetussa palveluasumisessa , , 5304 ( ) ,5304 (40 000) ,5303 (60 000) , 5710 (50 000) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Hoito- ja vanhuspalvelut ,00 Omaishoidontuki ylittyy noin ja henkilöstömenot , , 5715 (80 000) , 5004 (40 000), 5005(20 000),5103(14 000) ,5005(16 000),5103(4 000) ,5004 (30 000),5005(40 000),5103(16 000) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00

14 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Koulutuslautakunta Varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen tukien talousarvion 2015 määrärahamuutokset 461/ /2014 Koulutuslautakunta Talouspäällikkö Timo Saario Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on ollut voimakkaasti viimevuotista korkeammalla tasolla ( euroa/kk). Mikäli kehitys on loppuvuonna samalla tasolla, tulevat menot kasvamaan viime vuodesta noin euroa. Talousarviossa oli lisäksi arvioitu aikaisempien vuosien käytön perusteella menojen laskevan euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle 2015 on siis tämän hetken arvion mukaan yhteensä euroa. Koti- ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 30 lasta enemmän kuin viime vuonna keskimäärin, muutos +16,6 %. Varhaiskasvatus on vahvasti tehostanut ja sopeuttanut toimintaansa edelleen ja tulee alittamaan vahvistetut talousarviomenonsa noin eurolla. Kummelin ryhmäperhepäiväkoti on muutettu päiväkotiyksiköksi, joka mahdollistaa sen, että kustannusten pysyessä samalla tasolla on voitu ottaa yksikköön enemmän lapsia. Sijaisia ei ole palkattu vuosilomiin, ainoastaan äkillisiin sairauspoissaoloihin. Henkilöstön siirtoa yksiköstä toiseen lyhytaikaisissa sijaistilanteissa on tehostettu. Lasten määrä perhepäivähoidossa on selvästi vähentynyt, mikä omalta osaltaan on vähentänyt päivähoidon kustannuksia. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että - varhaiskasvatuksen tehtäväalueelta siirretään euroa varhaiskasvatuksen tukien tehtäväalueelle - varhaiskasvatuksen tukien tehtäväalueelle myönnetään lisäksi euron lisämääräraha kattamaan lisääntyneet kustannukset. KOULUTUSLAUTAKUNTA: Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen ja Varhaiskasvatuksen tukien tehtäväalueen vuoden 2015 talousarviomäärärahan muutokset Koulutuslautakunta esitys kaupunginhallitukselle Kustannuspaikka Tili Vanha mr Muutos Uusi mr Varhaiskasvatus Erityispäivähoito Perhepäivähoito YHTEENSÄ Varhaiskasvatuksen tuki YHTEENSÄ

16 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvion määrärahojen muutokset Tekninen lautakunta Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Tehtäväalueiden vastuuhenkilöt ovat arvioineet 2015 talousarvion määrärahojen riittävyyttä liitteenä olevien syyskuun käyttötalouden ja investointien toteutumaraporttien pohjalta. Määrärahan muutosesityksissä on huomioitu tehtäväalueiden ja taseyksikköjen ulkoiset kulut. Mahdollisesti toteutuviin sisäisten erien säästöihin tai ylityksiin ei olla hakemassa määrärahan muutosta, koska se elellyttäsi vastaavaa sisäisen tuloarvion muutosta. Sisäisten erien toteutuminen ei myöskään vaikuta koko kaupungin tasolla toteutumaennusteeseen. LIITE B1, TEKLA Käyttötalouden toteutuminen: Palvelukeskuksen tehtäväalueella on syntymässä säästöä henkilöstökuluissa euroa johtuen muutamasta pitkästä sairauslomasta, joiden osalta välttämättömien työtehtävien hoito on hoidettu sisäisin järjestelyin. Viheryksikön alueiden kunnossapitopalveluihin varatusta määrärahasta on säästymässä euroa. Liikenneväylien ja venesatamien osalta on syntymässä säästöä sisäisten palveluiden ostoissa noin euroa ja vastaavasti Konekeskuksen tehtäväalueella sisäiset tulot ovat alittumassa samalla summalla. Siivouspalveluiden henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä noin euroa, toisaalta palveluiden ostot ovat toteutuneet arvioitua suurempana, joten tehtäväalueen nettosäästö on noin euroa. Ateriapalveluiden tehtäväalueen henkilöstökulut ovat ylittymässä euroa pääosin sijaisjärjestelyistä johtuen. Määrärahan ylitys esitetään katettavaksi siivouspalveluiden henkilöstömäärärahan säästöllä. Tilalaitoksen henkilöstökuluissa ja kulutusperusteisissa erissä on syntymässä säästöä, mutta toisaalta palveluiden ostot ovat toteutuneet arvioitua suurempana, joten taseyksikön nettosäästö on euroa. Vesihuoltolaitoksen kuluihin arvioitiin elokuun talousraportoinnin mukaan syntyvän säästöä noin euroa. Turun Seudun Puhdistamolta (TSP) saatujen uusien kuormituslukujen ja toisaalta arvioidun TSP:n korkopuskurihyvityksen nettovaikutuksesta aiemaa arvioita on alennettu euroon.

17 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon investointien toteutuminen 2015: Luonnonmaan paineviemärin saneeraukseen kuluvalle vuodelle varatusta määrärahasta on säästymässä euroa. Santalantien aluekohteen määrärahasta on säästymässä yhteensä euroa, josta euroa kohdistuu vesihuoltolaitoksen investointeihin. Pirttiluoto-Karjaluoto aluekohteen määrärahan säästö on euroa, josta euroa kohdistuu vesihuoltolaitoksen investointeihin. Lammasluodon aluekohteen vesihuollon investointeihin varatusta määrärahasta on säästymässä euroa. Tilalaitoksen investointihakkeisiin kohdistuvat määrärahan muutokset esitellään omana asianaan. Oheiseen liitteeseen on koottu yhteenveto tehtäväalueiden ja investointihankkeiden määrärahoista ja niiden muutoksista. LIITE B2, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahan muutoksia: Käyttötalous: Palvelukeskus määrärahan vähennys e Viheryksikkö määrärahan vähennys e Siivouspalvelut määrärahan vähennys e Ateriapalvelut lisämääräraha e Tilalaitos määrärahan vähennys e Vesihuoltolaitos määrärahan vähennys e nettovähennys yht e Investointihankkeet Vesihuoltolaitos: Luonnonmaan paineviemärin saneeraus määrärahan vähennys e Santalantie, aluekohde määrärahan vähennys e Pirttiluoto-Karjaluoto, ak määrärahan vähennys e Lammasluoto, aluekohde määrärahan vähennys e nettovähennys yht e Yhdyskuntatekniikka: Santalantie, aluekohde määrärahan vähennys e Pirttiluoto-Karjaluoto, ak määrärahan vähennys e nettovähennys yht e

18 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 TEKNINEN LAUTAKUNTA Yhteenveto määrärahan muutoksista, pl. Tilalaitosen investointimääräahan muutokset Alkuperäinen MR Voimassaoleva MR Esitetty muutos Uusi MR Tehtäväalue/ taseyksikkö: Palvelukeskus Viheryksikkö Siivouspalvelut Ateriapalvelut Tilalaitos Vesihuoltolaitos Investointihanke: Luonnonmaan paineviemärin saneeraus Aluekohteet: Santalantie katualueet Santalantie vesihuolto Pirttiluoto-Karjaluoto katualueet Pirttiluoto-Karjaluoto vesihuolto Lammasluoto, vesihuolto

20 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Tilalaitoksen investointien määrärahan ja tuloarvion muutokset Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tekninen lautakunta Tilalaitoksen vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on Kummelin peruskorjaushankkeelle varattu tuloarviota n euroa, liittyen siihen, että hanke rahoitetaan saadulla perintörahoituksella. Luonteeltaan tämä tulo on rahoituserään kuuluva osuus ja se tulee siirtää investointiosasta rahoitusosaan. Kaupungintalon sälekaihtimet hankkeelle on varattu vuoden 2015 talousarviossa euron määräraha. Hankkeen määräraha ylittyy euroa johtuen siitä, että hankkeen yhteydessä toteutettiin ikkunoiden ulkopuoliset auringonsuojakalvotukset sisäänkäynnin korkealle osalle, ensimmäisen kerroksen neuvottelutiloihin sekä autotallin yläpuolen toimistoikkunoihin. Auringonsuojakalvotuksina käytettiin 3M Prestige 70 auringonsuojakalvoa, joka torjuu tehokkaasti sekä haitallista UVA-säteilyä että lämpökuormitusta. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan muista investointihankkeista syntyvillä säästöillä. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle seuraavia muutoksia: Investointiosa: Kaupungintalon sälekaihtimet, määrärahan lisäys Kummeli, tuloarvion vähennys Rahoitusosa: Muut maksuvalmiuden muutokset TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tilapalvelujaoston käsittelyn jälkeen arviot Kaupungintalon sälekaihdin hankkeesta ovat tarkentuneet siten, että hankkeen määräraha tuelle ylittymään euroa. Aurinkosuojakalvotuksen kokoaniskustannus oli aiemmin arvioitua suurempi.

21 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Lisäksi syyskuun toteutumaraporttien perustella Kummeli hankkeelle vuodelle 2015 varattu määräraha e tulee ylittymään eurolla. Ylittyminen johtuu hankkeen loppuvaiheessa käyttäjiltä esille tulleen toiminnallisuuden parantamismuutoksen toteuttamisesta. Liitteinä yhteenveto tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksista. LIITE B3, TEKLA Määrärahanylitykset kyetään kattamaan muiden tilalaitoksen investointihankkeiden säästöillä. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksia: Investointiosa: Kaupungintalon sälekaihtimet määrärahan lisäys Kummeli peruskorjaushanke määrärahan lisäys yht e e e KOKOUSKÄSITTELY: Kummeli peruskorjaushanke tuloarvion muutos e Rahoitusosa: Muut maksuvalmiuden muutokset e Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm esitti kokouksessa seuraavia täydennyksiä: Merisalin investointihankkeen osalta on tullut uutta tietoa ja laajennus- ja peruskorjaushankkeen kaavoitusprosessin johdosta varsinaiset luvanvaraiset työt voidaan aloittaa vasta asemakaavamuutoksen vahvistumisen jälkeen. Tämän johdosta laajennus- ja peruskorjaushankkeen valmistuminen siirtyy v puolelle. Rakennushanke ei vaikeuta kesäravintola Merisalin avaamista. Edellä olevan perusteella tilalaitos esittää, että hankkeen vuoden 2015 investointimäärärahoista siirrettäisiin vuoden 2016 talousarvioon euron osuus. Terveyskeskuksen peruskorjaukseen, hulevesijärjestelmän uusimiseen sekä aputilojen laajentamiseen on varattu 2015 investointien talousarvioon euron määräraha. Hankkeen liikkeellelähtö viivästyi alun pitäen, kun aputilakokonaisuutta esitettiin laajennettavaksi loppukeväällä. Hankkeeseen liittyvät kaukolämpölinjan ja sähkönsyöttölinjojen muutostyöt ovat olleet työmaan

22 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 luonteesta johtuen erittäin haasteelliset ja vaatineet huomattavasti enemmän aikaa. Tilalaitos esittää, että aloitusedellytysten pitkittymisen ja rakennusurakkasopimuksen toteutuskauden siirtymisen johdosta terveyskeskushankkeen toteutusmäärärahasta siirrettäisiin vuoden 2016 talousarvioon euron osuus. Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm on esitellyt Merisalihankkeen ja terveyskeskushankkeen investointimäärärahojen siirtoesitykset vuodelle kokoontuneessa kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa. TEKNISEN JOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksia: Investointiosa: Kaupungintalon sälekaihtimet määrärahan lisäys Kummeli peruskorjaushanke määrärahan lisäys Merisali määrärahan vähennys Terveyskeskus määrärahan vähennys nettovähennys yht Kummeli peruskorjaushanke tuloarvion muutos Rahoitusosa: Muut maksuvalmiuden muutokset Asia lähetetään tilapalvelujaostolle tiedoksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

23 TEKNINEN LAUTAKUNTA Yhteenveto Tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksista Alkuperäinen MR Voimassaoleva MR Esitetty muutos Uusi MR Investointihanke: Kaupungintalon sälekaihtimet Kummeli Ulosvuokratut kohteet, Merisali Terveyskeskus Alkuperäinen TU Voimassaoleva TU Esitetty muutos Uusi TU Kummeli *) *) siirretään rahoitusosaan kohtaan muut maksuvalmiuden muutokset

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset

Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 7 27.01.2016 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Tekninen lautakunta 27.01.2016 7 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 19.1.2016:

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion 2016 1 muutosesitykset KÄYTTÖTALOUS Hallinto Menoylitykset: Asiantuntijapalkkiot ylittyvät 230 000 euroa. Ylitys aiheutuu välimiesoikeudenkäyntikuluista

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

Talousarvio 2015, toiminnan raportointi. Tammi - elokuu

Talousarvio 2015, toiminnan raportointi. Tammi - elokuu Talousarvio 2015, toiminnan raportointi Tammi - elokuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-11 Ympäristövirasto 12-13 Kumulatiivinen kk-raportti 14-16 Vahinkotilasto

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 60 21.09.2015 KH - Yleisjaosto 42 26.10.2015 Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/02.07.00/2015

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015

Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015 Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015 Teknisen palvelukeskuksen lisämäärärahaesitys /käyttötalous TEKLTK 20.10.2015 135 Palkkamäärärahojen

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014 VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2013 MUUTOKSET 31.12. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS. Kunnanhallitus Henkilöstöhallinto LAUTAKUNTA: TULOSALUE: tukia tuloutumassa arvioitua enemmän)

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS. Kunnanhallitus Henkilöstöhallinto LAUTAKUNTA: TULOSALUE: tukia tuloutumassa arvioitua enemmän) Kunnanhallitus Henkilöstöhallinto Me n o j e n yl i t y s, E HD O T TO MAS TI ME R K AT TAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Työllistettyjen henkilöstökulut

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 24 Kaupungintalon tilojen käyttösääntö 3. 25 Työnantajan nimeämän yhteistyötoimikunnan varajäsenen valinta 4

Sisällysluettelo. 24 Kaupungintalon tilojen käyttösääntö 3. 25 Työnantajan nimeämän yhteistyötoimikunnan varajäsenen valinta 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 KH - Yleisjaosto 01.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 24 Kaupungintalon tilojen käyttösääntö 3 25 Työnantajan nimeämän yhteistyötoimikunnan varajäsenen valinta 4 26 Työnantajan

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja Talousarvio 2017, toteuma helmikuu 7.4.2017 Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja TULOSLASKELMA ERIKOISSAIRAANHOITO, helmikuu 2017, tasainen toteuma 16,7% Tuloslaskelma ESH Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, Talousarvion sitovuus on määritelty seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, Talousarvion sitovuus on määritelty seuraavasti: Kaupunginhallitus 400 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 107 19.12.2016 Toinen lisätalousarvioesitys vuodelle 2016 972/02.02.00.03/2016 Kaupunginhallitus 21.11.2016 400 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 07.02.2017 Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden toteuma 2016 43/02.06.01/2017 SOTE 07.02.2017 14 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)5056260

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015 -3, KV 27.5.2015 18:30 Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2015 Esityslista 4/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046

Lisätiedot

243, KH 7.12.2015 15:00

243, KH 7.12.2015 15:00 243, KH 7.12.2015 15:00 Jokilatvan kansalaisopiston esitys vuoden 2016 talousarvioon Sivistyslautakunta 3.12.2015 2015 Jokilatvan kansalaisopiston rehtori on lähettänyt liitteen olevan esityksen sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vesihuollon vesimaksun ja jätevesimaksun korottaminen

Vesihuollon vesimaksun ja jätevesimaksun korottaminen Tekninen lautakunta 24 19.03.2014 Kaupunginhallitus 179 14.04.2014 Kaupunginhallitus 191 28.04.2014 Vesihuollon vesimaksun ja jätevesimaksun korottaminen 1100/02.04.00/2013 TEKLA 24 Tekninen johtaja Kimmo

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot