Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto 194 559"

Transkriptio

1 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 1 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Vaalit Kokonaismenot alittuvat 5000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin henkilöstökuluissa (luottamushenkilöpalkkiot, vaalivirkailijoiden palkkiot ) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Kaupunginvaltuusto Kokonaismenot alittunevat n Säästöä palvelujen ostoissa ( ) sekä aineissa ja tarvikkeissa ( ) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Hallinto Ylitys arviolta , (asianajokuluja, tilattuja selvityksiä, varhe-maksuja). Säästöjä arviolta ( palvelujen ostot, henkilöstön kokouspalkkiot, ravitsemuspalvelut). Ylitys arviolta Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH

2 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 2 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Asiahallinto tulot menot Tulojen lisäys (poikkeuslupamaksut , työllistämistuki ) Määrärahan säästö (palvelujen ostot e, aineet ja tarvikkeet ) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: Tulot Määräraha varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Sisäiset toimistopalvelut Määrärahan supistaminen (palvelujen ostot , aineet, tarvikkeet ) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Rahatoimi Tilapäisen toimistosihteerin palkkamenot (KH hyv.) Muissa menoissa säästöä Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH

3 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 3 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio Kaupungin osuus Murikon alueen teollisuustonttien pilaantuneiden maiden puhdistamiskustannuksista Saatavien poisto (KH ), jotka piti kirjata 2014 tilinpäätökseen Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n tuloarvio, eur Satama kyseessä on tuloarvion alentaminen - sataman sopimusperusteisen tuloarvion alentaminen (Neste) vuokratuoton tuloarvion alentaminen vastaamaan verottajan lausuntoa Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Järjestelyerät asfalttikartelin asianajokulut, menolisäys eläkemenoissa säästöä Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH

4 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 4 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Henkilöstöhallinto Kaupunginvaltuusto 61, Populus-projektin loppulasku on kesäkuussa saamiamme ennakkotietoja suurempi Yleisjaoston kustannuspaikalta säästyvä henkilöstömeno siirretään palkkahallinnon kustannuspaikalle Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Palkkahallinto Kaupunginvaltuusto 61, Henkilöstöhallinnosta säästyvä siirretään palkkahallintoon Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH

5 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/ /2015 KH - Yleisjaosto Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Palkkahallinnon ohjelmistouudistus on ollut käynnissä keväästä 2014 alkaen ja uusi Populus-ohjelmisto käyttöönotettiin muutetun aikataulun mukaisesti kaupunginhallitus hyväksyi projektin etenemisen siten, että projektin kokonaiskustannus ei saa ylittää euroa. Projektin kulut ovat muodostuneet seuraavasti: / 2015 Arvio 05-06/ 2015 (arvio) Projekti Projektin yhteensä TA Lisenssit Liittymät Projektin hallinta ja käyttöönotto Koulutukset ja viestintä Yhteensä ( ) Investoinneista Käyttötaloudesta Käyttöönottoprojekti jatkuu kesäkuulle. Projektiin on vielä tulossa kuluja mm. projektin hallinnasta, touko-kesäkuussa toteutettavista koulutuksista sekä käyttöönottotuesta. Arvion mukaan kustannuksia muodostuu vielä noin euroa, jolloin projektin kokonaiskustannukset ylittyvät noin eurolla. Vuoden 2015 käyttötalouteen on projektille varattu rahaa asiantuntijapalveluihin euroa ja koulutuskuluihin euroa eli yhteensä euroa. Projektin ja ohjelmiston käyttöönottoon esitetään lisämäärärahaa euroa, jolla varmistetaan ohjelmiston käyttöönotto ja tuki sille.

6 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Projektin erilaiset liittymätyöt ovat olleet haasteellisia ja edellyttäneet huomattavasti enemmän ostettua työpanosta kuin projektin alussa odotettiin ja arvioitiin. Liittymätöissä on tehty aktiivisesti yhteistyötä tietohallinnon kanssa, mutta myös Tieran ja eri ohjelmistotoimittajien kanssa. Näitä kustannuksia ei ole kyetty alkuperäisessä kustannusarviossa arvioimaan. Projektin käyttöönottoon on vakiotoiminnallisuuden osalta tarvittu Taitoan asiantuntijoiden lisäksi CGI:n asiantuntijoiden tukea, mikä on aiheuttanut ennakoimattomia lisäkustannuksia. Koulutuskustannuksiin on sisällytetty matkakorvaukset, jotka muodostavat ison osan kustannuksista. Projektin edetessä kokoukset on järjestetty etäyhteyden kautta ja osin henkilöstökoulutuksia on järjestetty omin voimavaroin kustannusten hillitsemiseksi. Projektin laskutuksesta on tehty reklamaatio Taitoa Oy:lle koskien vakiotoiminnallisuudesta puuttuneita työ ja virkaehtosopimusten mukaisia palkkalajeja. Laskutusasia on tältä osin selvittelyssä. Projektin aikana on säännöllisesti reklamoitu ilmenneistä puutteista. Muiden projektin aikana ilmenneiden puutteiden osalta reklamaatioiden mahdollisia kustannusvaikutuksia selvitetään. Palkkahallinnossa on kuusi vakanssia, joista kaksi on täytetty määräaikaisesti. Määräaikaisuuden perusteena on ohjelmistouudistus. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on ohjelmiston tuottaman tehostetun prosessin kautta palkkasihteerien määrän väheneminen. Tavoite on esitetty projektin alkuvaiheessa ja osana palvelustrategia hanketta. On todennäköistä, että vielä vuoden 2015 aikana tähän ei päästä vaan molemmat määräaikaiset palkkasihteerit tarvitaan, jotta turvataan palkanmaksu sekä ohjelmiston käyttötuki henkilöstölle loppu vuoden aikana. Projektin toteutuksen tueksi palkkahallintoon saatiin myös kaksi ylimääräistä henkilöä työllistämismäärärahoin, tukemaan palkkasihteereitä erilaisissa tehtävissä. Projektin aikana palkkasihteerit on kuitenkin jouduttu määräämään ylitöihin ennakoitua enemmän. Siten palkkahallinnon osalta henkilöstökulut ovat tässä vaiheessa vuotta ylittyneet eurolla ja myös näiden toteutuneiden ja mahdollisesti edessä olevien ylityömääräysten kattamiseksi esitetään määrärahan ylitystä eurolla. LIITE B4, KH-YJ KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallituksen yleisjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi henkilöstöpalvelujen tehtäväalueen määrärahan ylitystarpeen euroa sekä palkkahallinnon tehtäväalueen määrärahaylitystarpeen euroa.

7 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 YLEISJAOSTO: Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: selvitys esitetyistä määrärahojen ylityksistä KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon henkilöstöpalvelujen tehtäväalueelle euron lisämäärärahan ja palkkahallinnon tehtäväalueelle euron lisämäärärahan käytettäväksi palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: selvitys esitetyistä määrärahojen ylityksistä KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon henkilöstöpalvelujen tehtäväalueelle euron lisämäärärahan ja palkkahallinnon tehtäväalueelle euron lisämäärärahan käytettäväksi palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: selvitys esitetyistä määrärahojen ylityksistä KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon henkilöstöpalvelujen tehtäväalueelle euron lisämäärärahan ja palkkahallinnon tehtäväalueelle euron lisämäärärahan käytettäväksi palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin.

8 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 4 KH - Yleisjaosto Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Palkkahallinnon ohjelmistouudistus projekti on päättynyt. Kesäkuussa henkilöstöpäällikkö teki projektiin liittyen määrärahamuutosesityksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Tässä päätöksessä myönnettiin projektille lisämääräraha siten, että euroa kohdentui palkkahallinnon henkilöstökuluihin ja euroa projektiin liittyviin ostopalveluihin. Lokakuussa on arvioitu edelleen talouden toteumaa projektiin liittyen. Palkkahallinto Kesän sijaistukset ja ohjelmiston huomattava työllistävä vaikutus synnyttivät edelleen palkkahallintoon huomattavia lisätöitä, jotka on maksettu henkilöstölle työaikakorvauksina (yhteensä noin euroa). Työaikakorvauksia ovat saaneet palkkasihteerit ja henkilöstöasiainhoitaja. Palkkahallinnon henkilöstökuluihin on talousarviossa varattu euroa. Määrärahamuutoksen jälkeen ( euroa) henkilöstökulujen määräraha on euroa. Henkilöstökulujen toteuma oli euroa, josta lomarahakorvausten vaikutuksen (jaksotetut henkilöstömenot) eliminoinnin jälkeen on todellisuudessa toteutunut euroa. Loppuvuoden henkilöstökuluihin tulee varata euroa. Näin ollen lisämäärärahan tarve on euroa. Palkkahallinnon henkilöstökulujen määrärahaylitys esitetään katettavaksi yleisjaoston kustannuspaikan (161010) henkilöstökulujen säästöllä, mikä johtuu siitä, että hallintojohtajan palkkakulut siirtyvät loppuvuodeksi johdon tukiyksikköön. Lisäksi yhteistyötoimikunnan kustannuspaikan (161030) henkilöstökuluihin tulee säästöä osa-aikaisen ja päätoimisen pääluottamusmiehen eläköidyttyä vuoden 2015 alussa. Henkilöstöpalvelut Populus-projektiin liittyen kustannuksia on käsiteltävänä edelleen euroa kesäkuulta ja loppulasku euroa eli yhteensä euroa. Projektiin liittyen tullemme saamaan hyvitystä koulutuksista noin Näin ollen projektin loppulasku tulee olemaan vielä euroa. Kesäkuussa henkilöstöpäällikkö teki määrärahamuutosesityksen projektiin liittyen ja valtuusto hyväksyi euron määrärahan lisäyksen projektille. Huomioon ottaen projektin loppulaskun huomattava suuruus kesäkuussa arvioituun nähden, tullaan projektiin liittyen tarvitsemaan vielä euron lisämääräraha. Määrärahamuutosesitys liitteenä. LIITE B5, KH-YJ

9 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 5 Yleisjaoston toteumaraportti on esityslistan liitteenä (KH-YJ ). KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että - henkilöstöhallinnon tehtäväalueelta, yleisjaoston kustannuspaikalta siirretään euroa palkkahallinnon tehtäväalueelle esityksen mukaisin perustein - vuoden 2015 käyttötalouteen henkilöstöhallinnon tehtäväalueelle henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalle tehdään määrärahan lisäys euroa liittyen Populus-projektiin. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2015 muutokset Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Tammi - syyskuun talousarviototeutuman perusteella sosiaali- ja terveysviraston tämän vuoden talousarvioon tulee tehdä muutoksia. Määrärahoja tulee säästymään hallinnosta, terveyspalveluista, kuntoutuksesta, suun terveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Tulojen ylityksiä tulee perusterveydenhuoltoon. Menomäärärahojen ylityspaineet kohdistuvat lapsiperheiden sosiaalityöhön, vammaispalveluihin sekä hoitoja vanhuspalveluihin. Määrärahamuutokset perusteluineen ovat tehtäväalueittain: Hallinto: Tehtäväalueen ostopalveluiden menoista arvioidaan säästyvän noin euroa. Terveyspalvelut: Tehtäväalueen tulot ylittävät talousarvion noin euroa, johtuen mm. oman päivystyksen tuloista ja hoitopaikan vaihtaneiden potilaiden laskutuksista. Henkilöstökuluissa tulee säästöjä arviolta noin euroa. Sairaslomien sijaisia on palkattu aikaisempaa vähemmän ja muutama henkilö tekee osa-aikaisuutta. Varhe-maksujen ennakoidaan olevan noin arvioitua pienemmät. Kuntoutus: Henkilöstökulut tulevat alittamaan talousarvion noin euroa, johtuen yhdestä täyttämättömästä vakanssista ja yhden henkilön 80 % työajasta. Suun terveydenhuolto: Henkilöstökuluista arvioidaan säästyvän noin euroa. Kaksi henkilöä on tehnyt osa-aikaisuutta ja yksi vakanssi on ollut osan aikaa täyttämättä. Erikoissairaanhoito Tehtäväalueen menot tulevat alittamaan talousarvion noin euroa. Alituksesta noin euroa muodostuu alentuneista psykiatrian hoitokustannuksista. Lapsiperheiden sosiaalityö: Syksyn kiireellisistä laitoshoidon sijoituksista johtuen lisämäärärahaa tarvitaan noin euroa.

11 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Vammaispalvelut Asiakasmäärän kasvu tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa aiheuttaa noin euron lisämäärärahatarpeen. Hoito- ja vanhuspalvelut: Omaishoidon tuki ylittyy arviolta lähes eurolla. Henkilöstömenojen ylitys (erilliskorvaukset ym.) on noin euroa. Ostopalvelut pysynevät lähes talousarvion mukaisina, sillä ostopalvelu asiakkuuksia on kuluvana vuonna myös päättynyt ja uusia asiakkaita on osoitettu ostopalvelupaikoille myöhemmin syksyllä. Pesulapalvelujen ostot ylittyvät budjetoidusta lähes eurolla, mutta koska joistakin yksittäisistä tilikohdista säästyy hieman määrärahoja, toteutuvat menokohdat: palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä talousarvion mukaisina. Edellä esitettyjen kustannuspaineiden johdosta hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueella tulee varautua noin euron määrärahan ylitykseen. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 käyttötalouden määrärahoihin myönnetään muutoksia tehtäväalueittain seuraavasti: Menolisäys Menovähennys Tulolisäys Hallinto Terveyspalvelut Kuntoutus Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lapsiperheiden sosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut Yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TALOUSARVION 2015 MÄÄRÄRAHOJEN (JA TULOARVIOIDEN ) MUUTOSESITYKSET Tehtäväalueen nimi, jolle määräraha myönnetty: varsinaisen TA:n määräraha, eur Hallinto ,00 Palveluiden ostoista säästyy usealta eri tilikohdalta yhteensä , , 5455 ( ), 5403 ( ), 5430 ( ), 5441 ( ) , 5401 ( ), 5455 ( ), 5404 ( ) Uusi määräraha, jos ehdotus hyväksytään: ,00 Tehtäväalueen nimi, jolle määräraha myönnetty/tuloarvio vahvistettu: tuloarvio, eur Terveyspalvelut ,00 varsinaisen TA:n määräraha, eur ,00 tuloarvio, eur määräraha Myynti- ja maksutuloja tulee arvioitua enemmän uusi tuloarvio: , 3102 ( ) 3103 (10 000),3216 (15 000) , 3102 (10 000) määräraha, eur Henkilöstökuluissa säästöä euroja Varhe-maksut arvioitua pienemmät , 5110 ( ) ,5201 ( ) Uusi tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 Uusi määräraha, jos ehdotus hyväksytään: ,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Kuntoutus ,00 Henkilöstökuluissa säästöä, mm yksi vakanssi täyttämättä ja yksi osa-aikaisuus , , 5002 (28 000), 5103 (7000) , 5002 (12 000),5103 (3 000) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 Tehtäväalueen nimi, jolle määräraha myönnetty: varsinaisen TA:n määräraha, eur Suun terveydenhuolto ,00 Henkilöstökuluissa säästöä, mm yksi vakanssi ollut osin täyttämättä ja kaksi osa-aikaisuutta , ,5002 ( ), 5103 (10 000) Uusi määräraha, jos ehdotus hyväksytään: ,00

13 Tehtäväalueen, jolle määräraha myönnetty: varsinaisen TA:n määräraha eur Erikoissairaanhoito ,00 Tehtäväaleen menot tulevat alittumaan , ,5303 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Lapsiperheiden sosiaalityö ,00 Kiireelliset laitoshoidon sijoitukset , , 5304 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Vammaispalvelut ,00 Asiakasmäärän kasvu tehostetussa palveluasumisessa , , 5304 ( ) ,5304 (40 000) ,5303 (60 000) , 5710 (50 000) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Hoito- ja vanhuspalvelut ,00 Omaishoidontuki ylittyy noin ja henkilöstömenot , , 5715 (80 000) , 5004 (40 000), 5005(20 000),5103(14 000) ,5005(16 000),5103(4 000) ,5004 (30 000),5005(40 000),5103(16 000) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00

14 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Koulutuslautakunta Varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen tukien talousarvion 2015 määrärahamuutokset 461/ /2014 Koulutuslautakunta Talouspäällikkö Timo Saario Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on ollut voimakkaasti viimevuotista korkeammalla tasolla ( euroa/kk). Mikäli kehitys on loppuvuonna samalla tasolla, tulevat menot kasvamaan viime vuodesta noin euroa. Talousarviossa oli lisäksi arvioitu aikaisempien vuosien käytön perusteella menojen laskevan euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle 2015 on siis tämän hetken arvion mukaan yhteensä euroa. Koti- ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 30 lasta enemmän kuin viime vuonna keskimäärin, muutos +16,6 %. Varhaiskasvatus on vahvasti tehostanut ja sopeuttanut toimintaansa edelleen ja tulee alittamaan vahvistetut talousarviomenonsa noin eurolla. Kummelin ryhmäperhepäiväkoti on muutettu päiväkotiyksiköksi, joka mahdollistaa sen, että kustannusten pysyessä samalla tasolla on voitu ottaa yksikköön enemmän lapsia. Sijaisia ei ole palkattu vuosilomiin, ainoastaan äkillisiin sairauspoissaoloihin. Henkilöstön siirtoa yksiköstä toiseen lyhytaikaisissa sijaistilanteissa on tehostettu. Lasten määrä perhepäivähoidossa on selvästi vähentynyt, mikä omalta osaltaan on vähentänyt päivähoidon kustannuksia. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että - varhaiskasvatuksen tehtäväalueelta siirretään euroa varhaiskasvatuksen tukien tehtäväalueelle - varhaiskasvatuksen tukien tehtäväalueelle myönnetään lisäksi euron lisämääräraha kattamaan lisääntyneet kustannukset. KOULUTUSLAUTAKUNTA: Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen ja Varhaiskasvatuksen tukien tehtäväalueen vuoden 2015 talousarviomäärärahan muutokset Koulutuslautakunta esitys kaupunginhallitukselle Kustannuspaikka Tili Vanha mr Muutos Uusi mr Varhaiskasvatus Erityispäivähoito Perhepäivähoito YHTEENSÄ Varhaiskasvatuksen tuki YHTEENSÄ

16 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvion määrärahojen muutokset Tekninen lautakunta Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Tehtäväalueiden vastuuhenkilöt ovat arvioineet 2015 talousarvion määrärahojen riittävyyttä liitteenä olevien syyskuun käyttötalouden ja investointien toteutumaraporttien pohjalta. Määrärahan muutosesityksissä on huomioitu tehtäväalueiden ja taseyksikköjen ulkoiset kulut. Mahdollisesti toteutuviin sisäisten erien säästöihin tai ylityksiin ei olla hakemassa määrärahan muutosta, koska se elellyttäsi vastaavaa sisäisen tuloarvion muutosta. Sisäisten erien toteutuminen ei myöskään vaikuta koko kaupungin tasolla toteutumaennusteeseen. LIITE B1, TEKLA Käyttötalouden toteutuminen: Palvelukeskuksen tehtäväalueella on syntymässä säästöä henkilöstökuluissa euroa johtuen muutamasta pitkästä sairauslomasta, joiden osalta välttämättömien työtehtävien hoito on hoidettu sisäisin järjestelyin. Viheryksikön alueiden kunnossapitopalveluihin varatusta määrärahasta on säästymässä euroa. Liikenneväylien ja venesatamien osalta on syntymässä säästöä sisäisten palveluiden ostoissa noin euroa ja vastaavasti Konekeskuksen tehtäväalueella sisäiset tulot ovat alittumassa samalla summalla. Siivouspalveluiden henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä noin euroa, toisaalta palveluiden ostot ovat toteutuneet arvioitua suurempana, joten tehtäväalueen nettosäästö on noin euroa. Ateriapalveluiden tehtäväalueen henkilöstökulut ovat ylittymässä euroa pääosin sijaisjärjestelyistä johtuen. Määrärahan ylitys esitetään katettavaksi siivouspalveluiden henkilöstömäärärahan säästöllä. Tilalaitoksen henkilöstökuluissa ja kulutusperusteisissa erissä on syntymässä säästöä, mutta toisaalta palveluiden ostot ovat toteutuneet arvioitua suurempana, joten taseyksikön nettosäästö on euroa. Vesihuoltolaitoksen kuluihin arvioitiin elokuun talousraportoinnin mukaan syntyvän säästöä noin euroa. Turun Seudun Puhdistamolta (TSP) saatujen uusien kuormituslukujen ja toisaalta arvioidun TSP:n korkopuskurihyvityksen nettovaikutuksesta aiemaa arvioita on alennettu euroon.

17 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon investointien toteutuminen 2015: Luonnonmaan paineviemärin saneeraukseen kuluvalle vuodelle varatusta määrärahasta on säästymässä euroa. Santalantien aluekohteen määrärahasta on säästymässä yhteensä euroa, josta euroa kohdistuu vesihuoltolaitoksen investointeihin. Pirttiluoto-Karjaluoto aluekohteen määrärahan säästö on euroa, josta euroa kohdistuu vesihuoltolaitoksen investointeihin. Lammasluodon aluekohteen vesihuollon investointeihin varatusta määrärahasta on säästymässä euroa. Tilalaitoksen investointihakkeisiin kohdistuvat määrärahan muutokset esitellään omana asianaan. Oheiseen liitteeseen on koottu yhteenveto tehtäväalueiden ja investointihankkeiden määrärahoista ja niiden muutoksista. LIITE B2, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahan muutoksia: Käyttötalous: Palvelukeskus määrärahan vähennys e Viheryksikkö määrärahan vähennys e Siivouspalvelut määrärahan vähennys e Ateriapalvelut lisämääräraha e Tilalaitos määrärahan vähennys e Vesihuoltolaitos määrärahan vähennys e nettovähennys yht e Investointihankkeet Vesihuoltolaitos: Luonnonmaan paineviemärin saneeraus määrärahan vähennys e Santalantie, aluekohde määrärahan vähennys e Pirttiluoto-Karjaluoto, ak määrärahan vähennys e Lammasluoto, aluekohde määrärahan vähennys e nettovähennys yht e Yhdyskuntatekniikka: Santalantie, aluekohde määrärahan vähennys e Pirttiluoto-Karjaluoto, ak määrärahan vähennys e nettovähennys yht e

18 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 TEKNINEN LAUTAKUNTA Yhteenveto määrärahan muutoksista, pl. Tilalaitosen investointimääräahan muutokset Alkuperäinen MR Voimassaoleva MR Esitetty muutos Uusi MR Tehtäväalue/ taseyksikkö: Palvelukeskus Viheryksikkö Siivouspalvelut Ateriapalvelut Tilalaitos Vesihuoltolaitos Investointihanke: Luonnonmaan paineviemärin saneeraus Aluekohteet: Santalantie katualueet Santalantie vesihuolto Pirttiluoto-Karjaluoto katualueet Pirttiluoto-Karjaluoto vesihuolto Lammasluoto, vesihuolto

20 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Tilalaitoksen investointien määrärahan ja tuloarvion muutokset Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tekninen lautakunta Tilalaitoksen vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on Kummelin peruskorjaushankkeelle varattu tuloarviota n euroa, liittyen siihen, että hanke rahoitetaan saadulla perintörahoituksella. Luonteeltaan tämä tulo on rahoituserään kuuluva osuus ja se tulee siirtää investointiosasta rahoitusosaan. Kaupungintalon sälekaihtimet hankkeelle on varattu vuoden 2015 talousarviossa euron määräraha. Hankkeen määräraha ylittyy euroa johtuen siitä, että hankkeen yhteydessä toteutettiin ikkunoiden ulkopuoliset auringonsuojakalvotukset sisäänkäynnin korkealle osalle, ensimmäisen kerroksen neuvottelutiloihin sekä autotallin yläpuolen toimistoikkunoihin. Auringonsuojakalvotuksina käytettiin 3M Prestige 70 auringonsuojakalvoa, joka torjuu tehokkaasti sekä haitallista UVA-säteilyä että lämpökuormitusta. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan muista investointihankkeista syntyvillä säästöillä. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle seuraavia muutoksia: Investointiosa: Kaupungintalon sälekaihtimet, määrärahan lisäys Kummeli, tuloarvion vähennys Rahoitusosa: Muut maksuvalmiuden muutokset TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tilapalvelujaoston käsittelyn jälkeen arviot Kaupungintalon sälekaihdin hankkeesta ovat tarkentuneet siten, että hankkeen määräraha tuelle ylittymään euroa. Aurinkosuojakalvotuksen kokoaniskustannus oli aiemmin arvioitua suurempi.

21 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Lisäksi syyskuun toteutumaraporttien perustella Kummeli hankkeelle vuodelle 2015 varattu määräraha e tulee ylittymään eurolla. Ylittyminen johtuu hankkeen loppuvaiheessa käyttäjiltä esille tulleen toiminnallisuuden parantamismuutoksen toteuttamisesta. Liitteinä yhteenveto tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksista. LIITE B3, TEKLA Määrärahanylitykset kyetään kattamaan muiden tilalaitoksen investointihankkeiden säästöillä. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksia: Investointiosa: Kaupungintalon sälekaihtimet määrärahan lisäys Kummeli peruskorjaushanke määrärahan lisäys yht e e e KOKOUSKÄSITTELY: Kummeli peruskorjaushanke tuloarvion muutos e Rahoitusosa: Muut maksuvalmiuden muutokset e Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm esitti kokouksessa seuraavia täydennyksiä: Merisalin investointihankkeen osalta on tullut uutta tietoa ja laajennus- ja peruskorjaushankkeen kaavoitusprosessin johdosta varsinaiset luvanvaraiset työt voidaan aloittaa vasta asemakaavamuutoksen vahvistumisen jälkeen. Tämän johdosta laajennus- ja peruskorjaushankkeen valmistuminen siirtyy v puolelle. Rakennushanke ei vaikeuta kesäravintola Merisalin avaamista. Edellä olevan perusteella tilalaitos esittää, että hankkeen vuoden 2015 investointimäärärahoista siirrettäisiin vuoden 2016 talousarvioon euron osuus. Terveyskeskuksen peruskorjaukseen, hulevesijärjestelmän uusimiseen sekä aputilojen laajentamiseen on varattu 2015 investointien talousarvioon euron määräraha. Hankkeen liikkeellelähtö viivästyi alun pitäen, kun aputilakokonaisuutta esitettiin laajennettavaksi loppukeväällä. Hankkeeseen liittyvät kaukolämpölinjan ja sähkönsyöttölinjojen muutostyöt ovat olleet työmaan

22 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 luonteesta johtuen erittäin haasteelliset ja vaatineet huomattavasti enemmän aikaa. Tilalaitos esittää, että aloitusedellytysten pitkittymisen ja rakennusurakkasopimuksen toteutuskauden siirtymisen johdosta terveyskeskushankkeen toteutusmäärärahasta siirrettäisiin vuoden 2016 talousarvioon euron osuus. Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm on esitellyt Merisalihankkeen ja terveyskeskushankkeen investointimäärärahojen siirtoesitykset vuodelle kokoontuneessa kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa. TEKNISEN JOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksia: Investointiosa: Kaupungintalon sälekaihtimet määrärahan lisäys Kummeli peruskorjaushanke määrärahan lisäys Merisali määrärahan vähennys Terveyskeskus määrärahan vähennys nettovähennys yht Kummeli peruskorjaushanke tuloarvion muutos Rahoitusosa: Muut maksuvalmiuden muutokset Asia lähetetään tilapalvelujaostolle tiedoksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

23 TEKNINEN LAUTAKUNTA Yhteenveto Tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksista Alkuperäinen MR Voimassaoleva MR Esitetty muutos Uusi MR Investointihanke: Kaupungintalon sälekaihtimet Kummeli Ulosvuokratut kohteet, Merisali Terveyskeskus Alkuperäinen TU Voimassaoleva TU Esitetty muutos Uusi TU Kummeli *) *) siirretään rahoitusosaan kohtaan muut maksuvalmiuden muutokset

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Talousarvio 2015, toiminnan raportointi. Tammi - elokuu

Talousarvio 2015, toiminnan raportointi. Tammi - elokuu Talousarvio 2015, toiminnan raportointi Tammi - elokuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-11 Ympäristövirasto 12-13 Kumulatiivinen kk-raportti 14-16 Vahinkotilasto

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015

Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015 Tekninen lautakunta 135 20.10.2015 Kaupunginhallitus 323 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 48 09.11.2015 Teknisen palvelukeskuksen lisämäärärahaesitys /käyttötalous TEKLTK 20.10.2015 135 Palkkamäärärahojen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014 VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2013 MUUTOKSET 31.12. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS. Kunnanhallitus Henkilöstöhallinto LAUTAKUNTA: TULOSALUE: tukia tuloutumassa arvioitua enemmän)

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS. Kunnanhallitus Henkilöstöhallinto LAUTAKUNTA: TULOSALUE: tukia tuloutumassa arvioitua enemmän) Kunnanhallitus Henkilöstöhallinto Me n o j e n yl i t y s, E HD O T TO MAS TI ME R K AT TAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Työllistettyjen henkilöstökulut

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 24 Kaupungintalon tilojen käyttösääntö 3. 25 Työnantajan nimeämän yhteistyötoimikunnan varajäsenen valinta 4

Sisällysluettelo. 24 Kaupungintalon tilojen käyttösääntö 3. 25 Työnantajan nimeämän yhteistyötoimikunnan varajäsenen valinta 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 KH - Yleisjaosto 01.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 24 Kaupungintalon tilojen käyttösääntö 3 25 Työnantajan nimeämän yhteistyötoimikunnan varajäsenen valinta 4 26 Työnantajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015 -3, KV 27.5.2015 18:30 Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2015 Esityslista 4/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046

Lisätiedot

Vesihuollon vesimaksun ja jätevesimaksun korottaminen

Vesihuollon vesimaksun ja jätevesimaksun korottaminen Tekninen lautakunta 24 19.03.2014 Kaupunginhallitus 179 14.04.2014 Kaupunginhallitus 191 28.04.2014 Vesihuollon vesimaksun ja jätevesimaksun korottaminen 1100/02.04.00/2013 TEKLA 24 Tekninen johtaja Kimmo

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.11.2014 klo 17.00 19.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

243, KH 7.12.2015 15:00

243, KH 7.12.2015 15:00 243, KH 7.12.2015 15:00 Jokilatvan kansalaisopiston esitys vuoden 2016 talousarvioon Sivistyslautakunta 3.12.2015 2015 Jokilatvan kansalaisopiston rehtori on lähettänyt liitteen olevan esityksen sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Aikataulu: Talousarvio laaditaan liitteenä olevan aikataulun mukaan (ks. Liite 1). Budjettipohjat ja tietojen syöttäminen: Kukin esimies valmistelee taloussihteeri

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

M e n o j e n v ä h e n n y s. 4740 Avustusmääräraha yhteisöille 15 000 Käyttämättä jäävä avustusmääräraha 2015

M e n o j e n v ä h e n n y s. 4740 Avustusmääräraha yhteisöille 15 000 Käyttämättä jäävä avustusmääräraha 2015 Virolahden kunnanhallitus 183 09.11.2015 Talousarviomuutokset 2015 Kh 183 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 21.05.2014 Kaupunginhallitus 260 02.06.2014 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 361/00.03.01/2014 SOTELTK 39 Perusturvajohtaja

Lisätiedot

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 26 alkaen 3 5 3 2 5 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 TA214 INVESTOINNIT / V POISTOT / V (itseisarvo) 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 37 15.10.2014 Tekninen lautakunta 96 29.10.2014 Kaupunginhallitus 435 10.11.2014 Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke 35/00.01.02/2013 TILAJAOS 37

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön Tulosalue A. KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Hallintopalvelut : 11 Yleishallinto T 1 294 994 1 294 994 1 446 354 151 360 Kunnan maksuosuus valtiolle verotuskustannuksiin ylittyi 35 000 euroa ja oli yht. 515 000 euroa.

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 1/5 Kauhavan kaupungin vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2015 talousarvion vuodelle 2016. Hallintokuntien tulee noudattaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2015

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2015 (1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2015 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0115 0215 0315 0415 0515 0615 0715 0815 0915 1015 1115 1214

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot