TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/ Kh:n käsittely

2 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Palvelualueiden selostus taloudesta tarkastustoimi 22 - keskushallintopalvelut 23 - hyvinvointipalvelut 26 - sivistyspalvelut 30 - tekniset palvelut 36 Tuloslaskelma ja tase Rahoituslaskelma Taloustyöryhmän toimintakertomus 7-9/

3 3 TALOUSKATSAUS Toimintatuloja on kertynyt 14,0 milj. euroa (78,8 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 1,2 milj. eurolla ja on euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toimintamenoja on aiheutunut yhteensä 101,3 milj. euroa (76,6 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon eurolla ja on 3,4 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Syyskuun lopussa toimintakate on -87,2 milj. euroa (76,2 %), mikä on euroa talousarvion odotusarvoa huonompi ja 2,5 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat syyskuun lopun tilanteessa 21,6 milj. euroa (81,3 %), mikä on euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 1,5 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituloja on syyskuun loppuun mennessä saatu 0,74 milj. euroa. Talousarviossa myyntituottoja on budjetoitu 1,0 milj. euroa.

4 4 Verotulot Tornion kunnallisveron tilitykset ovat yhdeksän kuukauden aikana olleet 58,1 milj. euroa, mikä on euroa edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulot kertyvät alkuvuosipainotteisesti, sillä marraskuussa toteutettava takaisinperintä vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen. Verovuosi 2014 valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Tornion kaupungin kunnallisverotulot toteutuisivat kuntaliiton lokakuun ennakkotiedon mukaan 71,8 milj. euroa. Marraskuussa tehtävä takaisinperinnän on arvioitu olevan 4,76 milj. euroa. Joulukuun oikaisu ei ole vielä tiedossa. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhdeksän kuukauden yhteisöverokertymä on 2,3 milj. euroa, mikä on euroa edellisvuotta enemmän. Vuoden 2015 talousarviotavoite 2,4 milj. euroa arvioidaan toteutuvan.

5 5

6 6 Kiinteistöveroja on kertynyt yhdeksän kuukauden aikana 1,8 milj. euroa. Viime vuoden vastaavana ajankohtana kiinteistöveroja oli kertynyt 2,8 milj. euroa. Lokakuun alussa verottajan ennakkotietojen perusteella Tornion kaupungin vuodelta 2015 saama kiinteistövero olisi 6,3 milj. euroa, mikä on euroa talousarviota pienempi ja noin euroa edellisvuotta enemmän. Kiinteistöverojen toteutumaan vaikuttaa verohallinnon keväällä tekemä oikaisu. Valtionosuudet ovat toteutuneet 28,1 milj. euroa (74,6 %). Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 0,6 milj. euroa (63,7 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli syyskuun lopussa 22,0 milj. euroa. Pitkäaikainen talousarviolaina 10,0 milj. euroa on nostettu lokakuussa. Syyskuun lopussa vuosikate on 2,8 milj. euroa positiivinen ja 1,6 milj. euroa talousarvion odotusarvoa huonompi. Edellisvuoden syyskuun tilanteeseen verrattuna vuosikate on 2,9 milj. euroa huonompi. Laskennallisten poistojen jälkeen yhdeksän kuukauden alijäämä on 1,17 milj. euroa. KOKO VUODEN 2015 ENNUSTE Palvelualueet eivät ole muuttaneet kesäkuussa tehtyä koko vuoden ennustettaan. Ennusteessa kiinteistöverojen osalta on huomioitu Verohallinnon lokakuun arvio koko vuodelle jolloin tilikauden tulos näyttäisi kesäkuuhun verrattuna hiukan paremmalta eli ennusteen mukaan 7,61 milj. euroa alijäämäiseltä. Toimintakatetason palvelualuekohtaiset ennusteet ovat seuraavat: Ennuste vs. TA 2015 Toimintakate Toimintakate Toimintakate e TA 2015 Ennuste 2015 Ero enn-ta Tarkastuslautakunta Keskushallintopalvelut Hyvinvointipalvelut Terveyspalvelut Vanhus- ja hoitopalvelut Sos.työ ja vammaispalvelut Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Kulttuuri- ja nuorisoltk Aineen Taidemuseon johtokunta Tekniset palvelut Teknisten palvelujen ltk Liikuntalautakunta Yhteislautakunnat Ympäristölautakunta Yhteensä

7 7

8 8 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU Ero TA (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma od.a. tot.% Toteutuma Muutos e TP enn. Ulkoinen tuloslaskelma /15 e 9/15 e tot. 9/15 9/15 9/14 e 14/15 e Toimintatulot , ,20 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintamenot , ,06 Palkat ja palkkiot , ,66 Henkilösivukulut , ,11 Palvelujen ostot , ,97 Erikoissairaanhoito , ,65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Ostot tilikauden aikana , ,82 Avustukset , ,10 Muut toimintakulut , ,75 Toimintakate , ,87 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot , ,21 Toimintakulut , ,21 Toimintakate Toimintatuotot yht , ,41 Toimintakulut yht , ,41 Toimintakate , ,87 Verotulot yhteensä , ,50 Kunnallisvero , ,80 Kiinteistövero , ,30 Yhteisövero , ,40 Valtionosuudet , ,48 Rahoitustulot ja -menot , ,32 Korkotulot konserniyhtiöiltä , ,08 Korkot.kons. pääomalaina , ,30 Korkotulot , ,02 Muut rahoitustulot , ,16 Korkomenot , ,85 Muut rahoitusmenot , ,03 Vuosikate , ,2 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista , ,40 Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos , ,61 Tilikauden yli- alijäämä , ,61 Tunnusluvut ta 2015 tot poikkeama m. /15/14 tot Toimintatuotot/Toimintakulut 13,5 % 13,9 % -0,4 % 0,4 % 16,47 % Verotulot/e/asukas Vuosikate/poistot 50,1 % 71,0 % -21 % 28 % 32 % Vuosikate/e/asukas 120,8 129,4-8,6 78,7 76,2 Kertynyt ylijäämä e/asukas 644,1 609,4 34,7-283,65 817,0 Asukasmäärä

9 9 Osavuosikatsaus Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e TARKASTUSTOIMI PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT 673, , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, ,0 14, , MUUT MENOT 0, , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Sisäiset MENOT PALVELUJEN OSTOT 2 470, , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, ,85 100, MUUT MENOT 2 287, , , , Menot YHT * 4 758, , , , , Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0, , ,00 2 Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , KESKUSHALLINTOPALVELUT TULOT , , , , , PALKAT , , , , , TYÖLLISYYSPALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , ,

10 10 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e Sisäiset TULOT , , , , , PALKAT 5 104, , ,00 PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 015, , , , AVUSTUKSET 3 551, , ,00 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , HYVINVOINTIPALVELUT TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ERIKOISSAIRAANHOITO , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , ,

11 11 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , SIVITYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , AVUSTUKSET 0, , ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLTK. TULOT , , , , PALKAT , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,

12 12 Ero Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , AVUSTUKSET , , , , MUUT MENOT , , , , Menot YHT * , , , , , netto , , , , , Sisäiset TULOT 2 087,84 0, ,16 53, PALVELUJEN OSTOT , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 802, , , AVUSTUKSET 0,00 0, MUUT MENOT , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET 0, ,00 0 0, ,00 0 MUUT MENOT 1 811, , , , , Menot YHT * , , , , , netto , , , , , Sisäiset TULOT 942,62 0, ,50 62, , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 387, ,14 83, ,00-887

13 13

14 14 Ero Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e AVUSTUKSET 0,00 0 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , AVUSTUKSET 0, , ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , ,

15 15 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e TEKNISET PALVELUT TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , AVUSTUKSET 0, , ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , ,

16 16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 344, , ,50 64, , AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , TEKNISET PALVELUT Jätelautakunta TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT 3 474, , , , ,00-4 PALVELUJEN OSTOT 1 189, ,3 880, , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 11,84 0, ,1 0, ,00 12 MUUT MENOT 4 430, , , , , Menot YHT * , , , , , Netto 0, , , , Sisäiset TULOT 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 PALVELUJEN OSTOT 98,80 0, ,54 34, ,00-40 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0,00 0, ,00 0 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT 0,00 0,00 0, ,00 0 Menot YHT * 98,80 0, , , ,00-40 Sisäiset Netto -98, , , ,00 40

17 17 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Toimintakate -98, , ,00 TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 345,97 192, ,12 77, , AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate -185, , ,00-185

18 18 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , ,

19 19 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e Yhteensä TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , ERIKOISSAIRAANHOITO , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALKAT 5 104, , ,00 0 PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 619, , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto 0, , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , ,

20 20 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Maanhankintaan käytetty e, tonttien myyntituloja on kertynyt e. Aineeton käyttöomaisuus LSV Oy:n, Tornion Golf Oy:n osakepääoman lisäys e Irtain omaisuus ATK-hankinnat e

21 21 INVESTOINTIOSA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Hyvinvointipalvelujen investoinnit olivat mennessä lähes kokonaan toteutumatta. Saarenhampaan instrumenttikaapistot tilattu, uusimiseen liittyviä kustannuksia e. Hammashuollon koneyksikkö lisälaitteineen tilattu. Karungin palvelukotiin kalusteita 672 e INVESTOINTIOSA KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Koulutuslautakunnan investoinnit koostuvat lähes kokonaan Putaan peruskorjatun koulurakennuksen kaluste- ja laitehankinnoista. Lautakunnalle myönnetty määräraha ei riitä kaikkien vuodelle 2015 suunniteltujen kaluste- ja laitehankintojen kattamiseen.

22 22 INVESTOINTIOSA KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan investoinnit koostuvat lähinnä maakuntamuseon perusnäyttelyn rakentamiseen liittyvistä hankinnoista. Näyttelyn rakentaminen ja investoinnit tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. INVESTOINTIOSA AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Aineen taidemuseolle on hankittu teoksia talousarvion mukaisesti. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama YHTEENSÄ e e e Investoinnit yhteensä Tulot Menot Nettomeno

23 23

24 24 INVESTOINTIOSA TEKNISET PALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Talonrakennus Tulot Menot Nettomeno Kivirannan koulu Tulot Menot Nettomeno Putaan koulun peruskorjaus Tulot Menot/ KV ,00 e Nettomeno Putaan koulukeskus, pihan kunnostus Tulot Menot Nettomeno Näätsaaren koulu Tulot Menot Nettomeno Pirkkiön koulu Tulot Menot Nettomeno Seminaarin koulu Tulot Menot Nettomeno Suensaaren palvelukeskus Tulot Menot Nettomeno

25 25

26 26 TEKNISET PALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Porthanin koulu Tulot Menot Nettomeno Raatihuone Tulot Menot Nettomeno Uimahallin peruskorjaus Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöomaisuus Lisämääräraha e kv 22 Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöom. / Yhteistyöhankkeet Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöomaisuus / PGR Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Kiinteä omaisuus: Maahankinta kuluja Irtain omaisuus: Traktorin ja murskaimen hankinta Talonrakennus: Kesken, maalausurakat valmiit Kivirannan koulu: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Putaan koulun peruskorjaus: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Putaan koulukeskus, pihan kunnostus: Kesken: Frisbee-korit 10/2015 Näätsaaren koulu: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Pirkkiön koulu: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Seminaarin koulu: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Suensaaren palvelukeskus: Pihatyöt kesken Porthanin koulu: Koulu maalattu, käyttämättä olevia varoja siirretään Kivirannan koulun remontin käyttöön. Raatihuone: Valmis, käyttämättä olevia varoja siirretään Kivirannan koulun remontin käyttöön.

27 27 Uimahallin peruskorjaus: Suunnittelu aloitettu Julkinen käyttöomaisuus: Kesken: Rakennustyöt jatkuu loppu vuoteen. Julkinen käyttöomaisuus / yhteistyöhankkeet: Moottorikelkkareitin loppukuluja. Julkinen käyttöomaisuus/pgr: Ei avustusta, ei toteuteta INVESTOINTIOSA LIIKUNTALAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Julkinen käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Karungin kaukalon valot: Valmis Puuluodon kumiruohetekonurmi: Pohjatyöt menossa, valmistuu pääosin 10/2015 Suensaaren tenniskentän kunnostus: Aita ja pohjat tehty, tekonurmi 10/2015 Kokkokankaan frisbee-golf Raivaustyöt käynnissä, tavarahankinnat 10/2015 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Investoinnit yhteensä Tulot Menot, lisämääräraha Nettomeno

28 28 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio e e Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos. inv.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0 luovutustulot Investointien nettomeno Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam. lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Muiden pitk.aik.saamisten lisäys -/ vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähennys Lyhytaik.lainojen muutos - / Vaikutus maksuvalmiuteen Tunnusluvut Kassalainat Pitkäaikainen lainakanta Lainakanta Pitkäaikaiset lainat/asukas Lainat/asukas Asukasmäärä

29 29 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset sisäiset yht. Palkat ,06 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot ,61 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot ulkoiset ,62 sisäiset ,08 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,28 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset 350 0,00 sisäiset Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,00 Avustukset ulkoiset sisäiset yht. 0 0 Muut menot ulkoiset 0 0 sisäiset ,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,00 Menot yhteensä ulkoiset ,81 sisäiset ,95 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,78 Nettomeno ulkoiset ,81 sisäiset ,95 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,78 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Ei merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden; talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

30 30 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Palvelualue Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,00 91,80 sisäiset ,09 84,42 yht ,99 Palkat ,67 Muut henkilöstömenot ,03 Palvelujen ostot ulkoiset ,71 sisäiset ,11 yht ,44 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,11 sisäiset yht ,40 Avustukset ulkoiset ,39 sisäiset yht ,95 Muut menot ulkoiset ,84 sisäiset ,03 yht ,06 Menot yhteensä ulkoiset ,63 sisäiset ,16 yht ,01 Nettomeno ulkoiset ,20 sisäiset ,45 yht ,52 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Käyttöomaisuuden myyntivoitot toteutuneet n e TA paremmin. Ks. Hallinto- ja kehittämispalvelut Toteuma n e odotusarvoa pienempi. Toteuma n e odotusarvoa pienempi Toteuma n e odotusarvoa pienempi. Toteuma n e odotusarvoa pienempi Toteuma n e odotusarvoa pienempi Hallintopäällikön virka haettavana saakka. Tornion kaupungin väkiluku as. (31.8.), muutos 1-8: -96 as. Työttömyysaste 8/2015: 15,1 %, 1539 työnhakijaa (2014: 15,3 %, 1563 työnhakijaa). Taloustyöryhmän loppuraportti valmistuu 10/2015

31 31 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,17 sisäiset ,88 yht ,38 Ulkoinen tulokertymä toteutunut jo 9/2015 lähes talousarvion mukaisena. Palkat ,58 Määräraha ylittynee. Työllisyyspalkkoja e (104,7 %). Muut henkilöstömenot ,62 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostot ulkoiset ,17 sisäiset ,35 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,05 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,41 sisäiset Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,89 Avustukset ulkoiset ,39 sisäiset yht ,95 Muut menot ulkoiset ,66 sisäiset ,04 yht ,83 Menot yhteensä ulkoiset ,48 sisäiset ,03 yht ,36 Nettomeno ulkoiset ,95 sisäiset ,86 yht ,95 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Avustukset maksetaan pääosin loppuvuodesta. Sisäisissä menoissa on avustukset työttömille kansalaisopiston maksuihin. Sisältää sporttipassikulut. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Valtuusto päätti :ssä 83 palkita henkilöstöä vuoden 2013 hyvästä tuloksesta korottamalla vuodelle 2015 sporttipassin määrän 200 eurosta 300 euroon, josta työntekijän omavastuuosuus on 150 euroa.

32 32 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Talouspalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,27 sisäiset ,11 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,43 Palkat ,52 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot ,03 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot 0,00 ulkoiset ,90 sisäiset ,48 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,12 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0,00 ulkoiset ,72 sisäiset 0 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,72 Avustukset 0,00 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,00 Muut menot 0,00 ulkoiset ,23 sisäiset ,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,10 Menot yhteensä 0,00 ulkoiset ,44 sisäiset ,47 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,72 Nettomeno 0,00 ulkoiset ,67 sisäiset ,71 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,09 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Laskentasihteeri on aloittanut rahatoimistossa työnsä

33 33 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Hyvinvointipalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,81 sisäiset ,85 yht ,14 Palkat ,29 Muut henkilöstömenot ,40 Erikoissairaanhoito ,28 Palvelujen ostot ulkoiset ,42 sisäiset ,89 yht ,84 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,17 sisäiset yht ,53 Avustukset ulkoiset ,20 sisäiset ,33 yht ,35 Muut menot ulkoiset ,47 sisäiset ,12 yht ,07 Menot yhteensä ulkoiset ,58 sisäiset ,13 yht ,62 Nettomeno ulkoiset ,68 sisäiset ,80 yht ,97 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Merkittävät poikkeamat +/- / Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Sosiaalityön ja vammaispalvelujen tulot ylittyvät e Lääkärien palkoista säästöä arviolta e. Lääkärien henkilöstömenoista säästöä arviolta e Ylitysennuste 3,1 ME, vastaavaan aikaan 9/2014 verrattuna kustannukset suuremmat ME Terveyspalvelujen ylitysarvio e Sosiaalityö- ja vammaispalvelut ylitysarvio e Sosiaalityö- ja vammaispalvelut säästö e Ylitysennuste 4,635 ME Ylitysennuste ME Vanhus- ja hoitopalvelujen toiminta talousarvion puitteissa, terveyspalvelujen ylitys 3,655 ME, sosiaali- ja vammaispalvelut: nettoylitysennuste e. Vuonna 2014 erikoissairaanhoidon menojen toteuma oli e, TA 2015 budjetoitu e.

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2014 1.1.-30.9.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2014 1.1.-30.9.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2014 1.1.-30.9.2014 Kh:n käsittely 20.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2014 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/ TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2015 1.1.-30.6.2015 Kh:n käsittely 17.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-6 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 7 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/ TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2016 1.1.- Kh:n käsittely 17.10.2016 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 4-5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 6-22 Investointiosan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/ TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2016 1.1.-31.3.2016 Kh:n käsittely 18.4.2016 Kv:n käsittely 25.4.2016 3 Ulkoisia toimintatuloja on kertynyt 4,9 milj. euroa (26,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/ TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 1.1.-31.3.2015 Kh:n käsittely 20.4.2015 2 Tornion kaupungin taloustyöryhmän toimintakertomus 1-3/2015 Kaupunginhallitus asetti Tornion kaupungille erityisen taloustyöryhmän

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot