NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

2 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tukitoimet Perusopetus Toisen asteen koulutus KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Naantalin Musiikkijuhlat VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ Hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 414* 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan * 5 Lastensuojelun avohuollon tuet 6 Toimeentulotuet ( toimeentulotuen perusosan siirto Kelaan) ja työmarkkinatuki ( KJ) 7 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 8 Omaishoidontuet Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin * (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 11 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) 12 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin *. Suomi avustuksiin Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s euroa 15 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille * 16 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 17 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 7. LIITE 1 169

3 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT KAUPUNGINHALLITUS , Hallinto Kunnallistieteen yhdistys **** 150, Panssarilaivojen Perinneyhdistys 50, Societas Birgitta Europa 100, Suomen tieyhdistys **** 360, Suomalaisen Työn Liitto**** 97, Suomen Vesitieyhdistys **** 550, Suomen historialliset kaupungit 250, Turun kauppakamari 5 287, Yhteensä 6 844, Suomen kuntaliitto * , YLEISJAOSTO , Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos , SAARISTOLAUTAKUNTA , Varsin hyvä ry * , V-S liitto, saaristoyhteistyö * Suomen saaret Föss ry 100, I samma båt rf - Samassa veneessä ry 3 920, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3 496, Sosiaalikeskus, hallinto Kehitysvammaliitto**** Lounais-Suomen Syöpäyhdistys**** SPR:n Varsinais-Suomen piiri**** 3 346, Valtakunnallinen työpajayhdistys 150, KOULUTUSLAUTAKUNTA 3 310, Perusopetus Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piiri ry 569, Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys **** Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 691, Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 050, Lounais-Suomen opistopiiri **** KULTTUURILAUTAKUNTA 870, Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys **** 0, Suomen kotiseutuliitto **** 450, Suomen Museoliitto 360, Varsinais-Suomen Museoyhdistys 60, VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 80, Nuorisotoiminta Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry 80, LIITE 2 170

4 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 850, Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300, Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry*** 550, TEKNINEN LAUTAKUNTA 0, Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** YHTEENSÄ , VESIHUOLTOLAITOS Suomen Vesilaitosyhdistys ry 7 311, Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt ****= Kaupunginhallitus , jäsenyyksiä ei jatketa LIITE 2 171

5 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus yht 7-18 yht yht yht yht NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 100 % 90 % % % 60 % % % 30 % 20 % % % yht 7-18 yht yht yht yht LIITE 3 172

6 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Naantali 0-6 -vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat, kpl Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) -100 LIITE 3 173

7 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) yht Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä vuotiaat, määrä Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) -50 LIITE 3 174

8 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Naantali 75 + vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) NAANTALI TYÖIKÄISTEN (15-64 v) JA EI-TYÖIKÄISTEN (alle 15 ja yli 64) MÄÄRÄN KEHITYS SEKÄ TYÖIKÄISTEN ENEMMYYS työikäiset ei työikäiset Työikäisten enemmyys, oikea ast. LIITE 3 175

9 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 176

10 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,4-1,6-1,6 Myyntituotot , ,1 0,1 0,1 Maksutuotot , ,2 6,2 6,2 Tuet ja avustukset , ,6-46,6-46,6 Vuokratuotot , ,6-3,2-3,2 Muut toimintatuotot , ,9 7,9 7,9 Valmistus omaan käyttöön , ,2 23,7 23,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,1-0,6-0,5 Henkilöstökulut , ,4-2,4-2,4 Palvelujen ostot , ,9 3,6 3,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 1,4 1,4 Avustukset , ,8-25,3-25,3 Vuokrakulut , ,5-0,4-0,4 Muut toimintakulut , ,0 33,0 33,0 TOIMINTAKATE , ,6-0,1 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-10,1-10,1 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,9-0,8 Ulkoiset toimintatulot , ,4 1,0 1,0 Sisäiset toimintatulot , ,3-4,2-4,2 Keskinäiset toimintatulot , ,6-4,6-4,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,4-1,6-1,6 Ulkoiset toimintamenot , ,8 0,1 0,1 Sisäiset toimintamenot , ,7-4,2-4,2 Keskinäiset toimintamenot , ,6-4,5-4,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1-0,6-0,5 TOIMINTAKATE , ,6-0,1 0,0 LIITE 4 177

11 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,1-3,1-3,1 Myyntituotot , ,4 0,4 0,4 Maksutuotot , ,2 6,2 6,2 Tuet ja avustukset , ,8-46,8-46,8 Vuokratuotot , ,1 3,1 3,1 Muut toimintatuotot , ,3-34,3-34,3 Valmistus omaan käyttöön 2 931, ,7 191,7 191,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,4-0,9-0,9 Henkilöstökulut , ,4-1,5-1,5 Palvelujen ostot , ,4 3,1 3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 4,5 4,5 Avustukset , ,8-25,3-25,3 Vuokrakulut , ,8-5,8-5,8 Muut toimintakulut , ,9 9,9 9,9 TOIMINTAKATE , ,0-0,7-0,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-7,2-7,2 Laskennalliset erät , ,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-0,9-0,8 Ulkoiset toimintatulot , ,2-2,2-2,2 Sisäiset toimintatulot , ,0-19,0-19,0 Keskinäiset toimintatulot , ,4-3,4-3,4 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1-3,1-3,1 Ulkoiset toimintamenot , ,5-0,3-0,2 Sisäiset toimintamenot , ,8-4,2-4,2 Keskinäiset toimintamenot , ,1-5,1-5,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4-0,9-0,9 TOIMINTAKATE , ,0-0,7-0,6 LIITE 4 178

12 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,6-1,0-1,0 Myyntituotot , ,1 0,1 0,1 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,7 21,7 21,7 Vuokratuotot , ,8-4,6-4,6 Muut toimintatuotot , ,9 30,9 30,9 Valmistus omaan käyttöön , ,2 22,6 22,6 TOIMINTAMENOT YHT , ,6 1,5 1,5 Henkilöstökulut , ,6-8,3-8,3 Palvelujen ostot , ,4 9,5 9,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 0,0 0,0 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,9 15,5 15,5 Muut toimintakulut , ,8 121,8 121,8 TOIMINTAKATE , ,1-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-11,6-11,6 Laskennalliset erät , ,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,2-0,2 Ulkoiset toimintatulot , ,1 4,2 4,2 Sisäiset toimintatulot , ,3-3,2-3,2 Keskinäiset toimintatulot , ,7-4,8-4,8 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,6-1,0-1,0 Ulkoiset toimintamenot , ,4 2,2 2,2 Sisäiset toimintamenot , ,1-4,1-4,1 Keskinäiset toimintamenot , ,3-2,3-2,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 1,5 1,5 TOIMINTAKATE , ,1-7,0-7,0 LIITE 4 179

13 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos TOIMINTATULOT YHT , ,1-2,4-2,4 Myyntituotot , ,2-3,2-3,2 Maksutuotot , ,2 6,2 6,2 Tuet ja avustukset , ,8-46,8-46,8 Vuokratuotot , ,2-1,6-1,6 Muut toimintatuotot , ,0 12,0 12,0 Valmistus omaan käyttöön , ,2 23,7 23,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,4-1,0-0,9 Henkilöstökulut , ,1-2,1-2,1 Palvelujen ostot , ,6 3,3 3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 4,1 4,1 Avustukset , ,8-25,3-25,3 Vuokrakulut , ,4-4,2-4,2 Muut toimintakulut , ,0 10,0 10,0 TOIMINTAKATE , ,0-0,5-0,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-20,7-20,7 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-1,4-1,3 Ulkoiset toimintatulot , ,4-1,1-1,1 Sisäiset toimintatulot , ,3-4,3-4,3 Keskinäiset toimintatulot , ,1-3,4-3,4 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1-2,4-2,4 Ulkoiset toimintamenot , ,4-0,3-0,3 Sisäiset toimintamenot , ,8-4,3-4,3 Keskinäiset toimintamenot , ,2-5,0-5,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4-1,0-0,9 TOIMINTAKATE , ,0-0,5-0,5 LIITE 4 180

14 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,2 4,2 4,2 Myyntituotot , ,3 0,0 0,0 Maksutuotot , ,6-49,1-49,1 Tuet ja avustukset , ,1 9,1 9,1 Vuokratuotot , ,3-6,3 Muut toimintatuotot , ,7 38,7 38,7 Valmistus omaan käyttöön , ,7 23,4 23,4 TOIMINTAMENOT YHT , ,1 0,0 0,0 Henkilöstökulut , ,2-4,7-4,7 Palvelujen ostot , ,8 2,6 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 4,1 4,1 Avustukset , Vuokrakulut , ,5 4,5 4,5 Muut toimintakulut , ,5 28,5 28,5 TOIMINTAKATE , ,9-8,6-8,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-50,2-50,2 Laskennalliset erät , ,1 2,1 2,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-31,8-31,8 Ulkoiset toimintatulot , ,2 7,1 7,1 Sisäiset toimintatulot , ,1 1,9 1,9 Keskinäiset toimintatulot , ,3-2,5-2,5 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,2 4,2 4,2 Ulkoiset toimintamenot , ,5 0,7 0,7 Sisäiset toimintamenot , ,3-5,7-5,7 Keskinäiset toimintamenot , ,1-6,2-6,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 0,0 0,0 TOIMINTAKATE , ,9-8,6-8,6 LIITE 4 181

15 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,7-2,7-2,7 Myyntituotot , ,7 9,7 9,7 Maksutuotot , ,1 12,1 12,1 Tuet ja avustukset , ,8-57,8-57,8 Vuokratuotot , ,8 29,8 29,8 Muut toimintatuotot , ,9-77,9-77,9 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5 0,8 0,8 Henkilöstökulut , ,5 1,2 1,2 Palvelujen ostot , ,9 4,5 4,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 9,0 9,0 Avustukset , ,5-33,4-33,4 Vuokrakulut , ,5 2,5 2,5 Muut toimintakulut , ,0-80,0-80,0 TOIMINTAKATE , ,0 1,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,6-11,6-11,6 Laskennalliset erät , ,5 8,5 8,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 1,2 1,2 Ulkoiset toimintatulot , ,4-2,4-2,4 Sisäiset toimintatulot , ,5-9,5-9,5 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,7-2,7-2,7 Ulkoiset toimintamenot , ,9 1,1 1,1 Sisäiset toimintamenot , ,9-5,7-5,7 Keskinäiset toimintamenot , ,5 2,5 2,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5 0,8 0,8 TOIMINTAKATE , ,0 1,2 1,2 LIITE 4 182

16 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,5-1,5-1,5 Myyntituotot , ,2 7,2 7,2 Maksutuotot , ,9-2,9-2,9 Tuet ja avustukset , ,1-3,1-3,1 Vuokratuotot , ,5 2,5 2,5 Muut toimintatuotot , ,5-24,5-24,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-4,4-4,3 Henkilöstökulut , ,1-3,4-3,4 Palvelujen ostot , ,5-3,7-3,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-0,1-0,1 Avustukset , ,1-6,6-6,6 Vuokrakulut , ,6-9,6-9,6 Muut toimintakulut , ,6 7,6 7,6 TOIMINTAKATE , ,8-4,6-4,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 3,7 3,7 Laskennalliset erät , ,2-6,2-6,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-4,6-4,5 Ulkoiset toimintatulot , ,5-1,5-1,5 Sisäiset toimintatulot 4 075,10 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5-1,5-1,5 Ulkoiset toimintamenot , ,5-3,6-3,5 Sisäiset toimintamenot , ,3-4,0-4,0 Keskinäiset toimintamenot , ,6-8,6-8,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6-4,4-4,3 TOIMINTAKATE , ,8-4,6-4,5 LIITE 4 183

17 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,5-2,5-2,5 Myyntituotot , ,5-0,5-0,5 Maksutuotot , ,3 5,7 5,7 Tuet ja avustukset , ,7 21,7 21,7 Vuokratuotot , ,3-4,3-4,3 Muut toimintatuotot , ,5-32,5-32,5 Valmistus omaan käyttöön , ,8 23,8 23,8 TOIMINTAMENOT YHT , ,2 1,2 1,2 Henkilöstökulut , ,1-6,3-6,3 Palvelujen ostot , ,7 6,7 6,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 0,1 0,1 Avustukset , ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,5 13,3 13,3 Muut toimintakulut , ,5 125,5 125,5 TOIMINTAKATE , ,0-83,1-83,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-3,2-3,2 Laskennalliset erät , ,3 4,3 4,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 14,4 14,4 Ulkoiset toimintatulot , ,8 1,8 1,8 Sisäiset toimintatulot , ,0-5,9-5,9 Keskinäiset toimintatulot , ,6-4,7-4,7 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5-2,5-2,5 Ulkoiset toimintamenot , ,8 1,7 1,7 Sisäiset toimintamenot , ,9-1,8-1,8 Keskinäiset toimintamenot , ,6-1,5-1,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 1,2 1,2 TOIMINTAKATE , ,0-83,1-83,1 LIITE 4 184

18 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,3-5,3-5,3 Myyntituotot , ,8-5,8-5,8 Maksutuotot , ,3 5,7 5,7 Tuet ja avustukset 6 528,75 Vuokratuotot , ,8-4,8-4,8 Muut toimintatuotot , ,9-29,9-29,9 Valmistus omaan käyttöön , ,8 23,8 23,8 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-0,6-0,6 Henkilöstökulut , ,3-5,4-5,4 Palvelujen ostot , ,3 5,2 5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 2,8 2,8 Avustukset , Vuokrakulut , ,4 1,6 1,6 Muut toimintakulut , ,9-5,9-5,9 TOIMINTAKATE , ,3 14,4 14,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-9,5-9,5 Laskennalliset erät , ,3 4,3 4,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 4,8 4,8 Ulkoiset toimintatulot , ,6-4,4-4,4 Sisäiset toimintatulot , ,1-6,0-6,0 Keskinäiset toimintatulot , ,0-3,6-3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,3-5,3-5,3 Ulkoiset toimintamenot , ,3-0,4-0,4 Sisäiset toimintamenot , ,4-2,3-2,3 Keskinäiset toimintamenot , ,5-0,2-0,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6-0,6-0,6 TOIMINTAKATE , ,3 14,4 14,4 LIITE 4 185

19 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,4-1,6-1,6 Myyntituotot, ulkoiset , ,0 6,0 6,0 Myynnit Tilalaitokselle , ,3-11,0-11,0 Myynnit VHLlle , ,3 0,2 0,2 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) , ,3-11,3-11,3 Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,6-3,6-3,6 Maksutuotot, ulkoiset , ,2 6,2 6,2 Maksutuotot Tilalaitokselta 2 395, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,6-46,6-46,6 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,2-0,5-0,5 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,1 3,1 3,1 Vuokratulot VHL:lta , ,2 3,2 3,2 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) , ,1-5,0-5,0 Kaupungin sisäiset vuokratulot , ,4-18,4-18,4 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,1 7,1 7,1 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 560, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 4 393, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,4 145,4 145,4 Tilalta aktivoitavat tulot , ,8 115,6 115,6 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,9-28,9-28,9 TOIMINTAMENOT YHT , ,1-0,6-0,5 Henkilöstökulut , ,4-2,4-2,4 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,7 5,3 5,4 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,8-19,7-19,7 Palvelujen ostot VHL:lta , ,2 4,2 4,2 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) , ,1-6,3-6,3 Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,9-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,0 2,0 2,0 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,7-6,7-6,7 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) , ,6-34,6-34,6 Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,2-14,7-14,7 Avustukset, ulkoiset , ,8-25,3-25,3 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,1 30,1 30,1 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,1-4,9-4,9 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) , ,2 2,2 2,2 Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,3-18,4-18,4 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,9 25,9 25,9 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 1 042, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,6-0,1 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-10,1-10,1 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,9-0,8 LIITE 4 186

20 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,1-3,1-3,1 Myyntituotot, ulkoiset , ,0 7,0 7,0 Myynnit Tilalaitokselle , ,0-17,0-17,0 Myynnit VHLlle , ,5-1,5-1,5 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,5-8,6-8,6 Maksutuotot, ulkoiset , ,2 6,2 6,2 Maksutuotot Tilalaitokselta 2 395, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,8-46,8-46,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,3 8,3 8,3 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,2-0,2-0,2 Vuokratulot VHL:lta 0, Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokratulot 6, ,0-100,0-100,0 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,3-34,3-34,3 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 0, Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön 0, ,0-100,0-100,0 Tilalta aktivoitavat tulot 2 931, ,0 250,0 250,0 VHL:ltä aktivoitavat tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,4-0,9-0,9 Henkilöstökulut , ,4-1,5-1,5 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,0 4,5 4,6 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,2-24,2-24,2 Palvelujen ostot VHL:lta , ,0 0,0 0,0 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,9-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,4 5,4 5,4 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,0 0,0 0,0 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,5-13,0-13,0 Avustukset, ulkoiset , ,8-25,3-25,3 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,2-2,2-2,2 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,1-5,2-5,2 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,2-22,2-22,2 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,9 0,9 0,9 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 1 042, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,0-0,7-0,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-7,2-7,2 Laskennalliset erät , ,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-0,9-0,8 LIITE 4 187

21 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,6-1,0-1,0 Myyntituotot, ulkoiset , ,7 5,7 5,7 Myynnit Tilalaitokselle , ,6-8,1-8,1 Myynnit VHLlle , ,4 1,3 1,3 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) , ,3-11,3-11,3 Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,3-3,3-3,3 Maksutuotot, ulkoiset 0, Maksutuotot Tilalaitokselta 0, Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,7 21,7 21,7 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,3-4,9-4,9 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,6 52,6 52,6 Vuokratulot VHL:lta , ,2 3,2 3,2 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) , ,1-5,0-5,0 Kaupungin sisäiset vuokratulot , ,3-2,3-2,3 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,6 29,6 29,6 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 560, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 4 393, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,5 146,5 146,5 Tilalta aktivoitavat tulot , ,3 106,7 106,7 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,9-28,9-28,9 TOIMINTAMENOT YHT , ,6 1,5 1,5 Henkilöstökulut , ,6-8,3-8,3 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,6 14,6 14,6 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,3-12,3-12,3 Palvelujen ostot VHL:lta , ,0 5,0 5,0 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) , ,1-6,3-6,3 Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,2-3,2-3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,5 0,5 0,5 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,5-8,5-8,5 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) , ,6-34,6-34,6 Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,8-21,4-21,4 Avustukset, ulkoiset 0, Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,4 36,4 36,4 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,1-2,1-2,1 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) , ,2 2,2 2,2 Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,2-1,5-1,5 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,8 121,8 121,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,1-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-11,6-11,6 Laskennalliset erät , ,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,2-0,2 LIITE 4 188

22 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,1-2,4-2,4 Myyntituotot, ulkoiset , ,1 1,1 1,1 Myynnit Tilalaitokselle , ,6-15,1-15,1 Myynnit VHLlle , ,8 1,4 1,4 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,6-3,6-3,6 Maksutuotot, ulkoiset , ,2 6,2 6,2 Maksutuotot Tilalaitokselta 2 395, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,8-46,8-46,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,7-0,6-0,6 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,1 3,1 3,1 Vuokratulot VHL:lta , ,2-4,2-4,2 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokratulot , ,7-22,7-22,7 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,0 12,0 12,0 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,4 145,4 145,4 Tilalta aktivoitavat tulot , ,8 115,6 115,6 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,9-28,9-28,9 TOIMINTAMENOT YHT , ,4-1,0-0,9 Henkilöstökulut , ,1-2,1-2,1 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,3 4,9 4,9 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,4-17,4-17,4 Palvelujen ostot VHL:lta , ,0 0,0 0,0 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,9-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,8 4,8 4,8 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,0 0,0 0,0 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,2-14,7-14,7 Avustukset, ulkoiset , ,8-25,3-25,3 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,4 12,4 12,4 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,2-5,0-5,0 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,6-22,7-22,7 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,5 2,5 2,5 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 1 042, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,0-0,5-0,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-20,7-20,7 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-1,4-1,3 LIITE 4 189

23 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,2 4,2 4,2 Myyntituotot, ulkoiset , ,2-30,2-30,2 Myynnit Tilalaitokselle , ,4-14,4-14,4 Myynnit VHLlle , ,0 0,7 0,7 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,1 1,9 1,9 Maksutuotot, ulkoiset , ,6-49,1-49,1 Maksutuotot Tilalaitokselta Maksutuotot VHL:lta Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,1 9,1 9,1 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) Vuokratulot, ulkoiset , ,3-6,3 Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,7 38,7 38,7 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta ,00 Muut toimintatuotot VHL:lta Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin muut sisäiset tuotot Valmistus omaan käyttöön , Tilalta aktivoitavat tulot VHL:ltä aktivoitavat tulot , TOIMINTAMENOT YHT , ,1 0,0 0,0 Henkilöstökulut , ,2-4,7-4,7 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,8 3,8 3,8 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,5-50,4-50,4 Palvelujen ostot VHL:lta Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,1-5,7-5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,8 2,8 2,8 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta Aineet, tarvikkeet VHL:lta Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,1 30,1 30,1 Avustukset, ulkoiset , Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille (Tila, VHL) Vuokrakulut, ulkoiset , ,0 23,0 23,0 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,3-7,0-7,0 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,6-27,4-27,4 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,8 9,8 9,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 190, Muut toimintakulut VHL:lle Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin muut sisäiset toimintakulut TOIMINTAKATE , ,9-8,6-8,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-50,2-50,2 Laskennalliset erät , ,1 2,1 2,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-31,8-31,8 LIITE 4 190

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013

AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 414

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti -253 996 285 000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 14.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -230 857 20 000-210 857-229 781 ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu -267 439 185 000-82

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

t1-9/ 2017 b1-9/ 2017 t1-9/ Maksutuotot ,00 0, Tuet ja avustukset ,00 0,00 0

t1-9/ 2017 b1-9/ 2017 t1-9/ Maksutuotot ,00 0, Tuet ja avustukset ,00 0,00 0 v2 hakusarake 2 3 4 5 6 7 8 9 tunn organisaatio tili nimi t2015 t b 003010 Juornaankylän koulu 3310 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 3320 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 3330 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -75140,00-75542,00 4300 Palvelujen ostot -44380,00-42978,00 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2300,00-1400,00

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 % TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kuu 10.08.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-21 673 956-18 796 390-20 130 498 107,1 % 1 334 108 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-7 088 204-7

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011

AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 81 000 81 000 81 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 000 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 11 650 959 10 782 700 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot 2 242 524 1 926 300 2 041 300 2 041 300 2 041

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki ********************************************************************************* * 10 Tilattu 14.02.2017 15:00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki Käynnistynyt 14.02.2017 15:01 HEIKKIK * * LISTAUSKAUSI 201612

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15 KAUPUNGINHALLITUS/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos KAUPUNGIN JOHTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTO 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 204 713 215 799 244 800 246 826 0,8

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot