Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin"

Transkriptio

1 PIHLAJALINNA OY YHTIÖTIEDOTE , KLO EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ- AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin Pihlajalinna Oy ( Pihlajalinna tai Yhtiö ), yksi Sumen jhtavista yksityisistä ssiaali- ja terveydenhultpalveluiden tuttajista, julkistaa suunniteltuun listautumiseensa liittyvän sakeannin ja myynnin ( Listautumisanti ) alustavan hintavälin. Yhtiö tiedtti suunnitelmastaan listautua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Nasdaq Helsinki ) pörssilistalle. Yhtiön hallitus n ylimääräisen yhtiökkuksen tänään sille antaman valtuutuksen njalla päättänyt Listautumisannin järjestämisestä sekä listautumishakemuksen jättämisestä. Listautuminen lyhyesti Listautumisannin alustava hintaväli n 9,00-10,75 eura sakkeelta ( Alustava Hintaväli ). Suunnitellussa listautumisessa: Yhtiö tarjaa merkittäväksi ( Osakeanti ) ja tietyt Yhtiön sakkeenmistajat ( Myyjät ) tarjavat stettavaksi ( Osakemyynti) yhteensä enintään miljnaa Yhtiön saketta ( Osakkeet ). Yhtiö tarjaa merkittäväksi enintään uutta Osaketta ( Antisakkeet ). Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla nin 60 miljnan eurn bruttvarat ja se vi tämän tavitteen saavuttamiseksi muuttaa Osakeannissa annettavien sakkeiden määrää Listautumisannin ehtjen puitteissa. Myyjät tarjavat stettavaksi enintään Osaketta ( Myyntisakkeet, Antisakkeet ja Myyntisakkeet yhdessä Tarjttavat sakkeet ). Alustavasti enintään Osaketta tarjtaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Sumessa ( Yleisöanti ) ja alustavasti enintään Osaketta institutinaalisille sijittajille Sumessa ja kansainvälisesti ( Instituutianti ). Osakemyynnissä sakkeita myyvät Sentica Partners Oy:n ( Sentica Partners ) hallinnimat Sentica BuyOut III Ky ja Sentica BuyOut III C-Investment Ky (yhteisesti Instituutimyyjät ) ja Danske Bank A/S, Helsinki Branch ( Danske Bank tai Pääjärjestäjä ) vivat spia mahdllisessa ylikysyntätilanteessa Pääjärjestäjän ikeudesta staa enintään Osaketta ylikysynnän kattamiseksi ( Lisäsakepti ). Lisäsakeptin sakkeet vastaavat nin 7 prsenttia Osakkeista ja sakkeiden tuttamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja nin 5 prsenttia Listautumisannin jälkeen, mikäli kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjttavat Antisakkeet merkitään. LähiTapila Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä LähiTapila Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö vat allekirjittaneet merkintäsitumukset, jiden mukaisesti ne situtuvat tietyillä ehdilla merkitsemään yhteensä vähintään 6,3 miljnaa eura vastaavan määrän Yhtiön Tarjttavia Osakkeita. Alustavan Hintavälin mukaan laskettu Yhtiön markkina-arv n nin miljnaa eura. Mikäli Osakeannissa merkitään 60 miljnan eurn bruttvarja vastaava määrä Antisakkeita, Osakemyynnissä myydään enimmäismäärä Myyntisakkeita, ja Lisäsakepti käytetään 1

2 täysimääräisesti, Listautumisannin arv n Alustavan Hintavälin perusteella nin miljnaa eura. Olettaen, että kaikki Antisakkeet tulevat merkityiksi Osakeannissa, Yhtiön Osakkeiden lukumäärä vi nusta enintään sakkeeseen. Yleisöannin merkintäaika alkaa kell ja päättyy viimeistään kell Instituutiannin merkintäaika alkaa kell ja päättyy viimeistään kell Osakkeiden kaupankäynnin dtetaan alkavan Nasdaq Helsingin pre-listalla arvilta kaupankäyntitunnuksella PIHLIS. Mikk Wirén, Pihlajalinnan timitusjhtaja tteaa: Pörssilistautuminen tukee kasvustrategiaamme ja parantaa Yhtiön tunnettuutta edelleen. Listautuminen antaa meille mahdllisuuden jatkaa timintamme laajentamista pitkäjänteisesti ktimaisena ssiaali - ja terveydenhultpalveluiden tuttajana. Uskn, että meillä n hyvät edellytykset jatkaa strategiamme mukaista kannattavaa kasvua jhtavaksi valtakunnalliseksi ssiaali- ja terveydenhulln palveluntarjajaksi ja lla samalla mukana varmistamassa, että laadukkaat terveydenhulln palvelut vat jkaisen sumalaisen saatavilla myös tulevaisuudessa. Mika Utila, Pihlajalinnan hallituksen puheenjhtaja ja Sentica Partnersin timitusjhtaja kmmenti: Uskmme Yhtiön tulevaisuuteen n vankka ja tulemmekin pysymään Yhtiön merkittävänä sakkeenmistajana myös listautumisen jälkeen. Yhtiön liiketiminta perustuu hukuttelevaan markkinaan, krkealaatuisiin palveluihin sekä innvatiivisin palveluntutantmalleihin, ja uskmme pörssilistautumisen tukevan Yhtiön tavitetta lla Sumen jhtava valtakunnallinen ssiaali- ja terveydenhulln palveluntarjaja. Olemme ylpeitä Yhtiön menestyksestä ja haluammekin tarjta uusille Pihlajalinnan sakkeenmistajille mahdllisuuden lla sana Yhtiön tulevaa kehitystä. Listautumisen tausta ja syyt Pihlajalinna n yksi Sumen jhtavista yksityisistä ssiaali- ja terveydenhultpalveluiden tuttajista. Yhtiö tuttaa ssiaali- ja terveydenhulln palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjaa palveluita niin lääkärikeskuksissa, terveysasemilla ja hammasklinikilla kuin sairaalissa ja hivayksiköissäkin eri pulilla Sumea. Pihlajalinna-knserni n kasvanut vimakkaasti kk timintahistriansa aikana ja sen tavitteena n kasvaa kannattavasti jhtavaksi valtakunnalliseksi ssiaali- ja terveydenhulln timijaksi Sumessa. Osana kasvustrategiaansa Yhtiö pyrkii laajentumaan lääkärikeskuspalveluiden ja työterveyshulln valtakunnalliseksi timijaksi erityisesti ylipistkaupungeissa ja merkittävissä aluekeskuksissa sekä perusterveydenhullssa ja ssiaalipalveluissa vahvistamaan markkinasuutta nykyisillä maantieteellisillä alueilla sekä harkitusti laajentumaan valituille maantieteellisille alueille. Yhtiön tavite kasvaa jhtavaksi valtakunnalliseksi ssiaali- ja terveydenhulln timijaksi edellyttää investinteja liiketiminnan kehittämiseen. Listautumisannilla hankittavat varat varmistavat Yhtiön jhdn arvin mukaan Pihlajalinnan riittävän marahitussuuden Yhtiön tärkeimpien tulevien strategian mukaisten kasvuhankkeiden rahittamiseksi. Listautumisannilla hankittavat varat n tarkitus käyttää taseen vahvistamiseen Yhtiön pankkilainja 2

3 lyhentämällä, merkittäviin yritysjärjestelyihin ja uusien timipaikkjen perustamiseen Yhtiön kasvustrategian tteuttamiseksi. Pörssilistauksen dtetaan edistävän Yhtiön mahdllisuutta käyttää mia sakkeita strategian mukaisten yrityskauppjen rahittamiseen. Lisäksi pörssilistauksen dtetaan parantavan Pihlajalinnan tunnettuutta sen nykyisten ja ptentiaalisten uusien asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden keskuudessa. Tunnettuuden kasvaminen edistää Yhtiön liiketimintaa sekä yksityisellä että julkisella sektrilla. Yksityishenkilöt hakeutuvat tunnettujen timijiden palveluihin, ja julkiselle sektrille n hukuttelevaa tehdä yhteistyöspimuksia suurten ja vakavaraisten yhtiöiden kanssa. List autumisannin myötä Pihlajalinnan mistusphja laajenee sekä ktimaisilla että kansainvälisillä sijittajilla ja kasvattaa Yhtiöstä riippumattmien sakkeenmistajien suhteellista mistusta ja tukee siten Osakkeen vapaan markkinahinnan mudstumista. Lisäksi Listautumisanti tarjaa nykyisille sakkeenmistajille mahdllisuuden käydä kauppaa sakkeillaan markkinaehtisesti. Tieta Listautumisannista Listautumisannissa Yhtiö ja Myyjät tarjavat alustavasti merkittäväksi ja stettavaksi enintään Osaketta, jsta (i) alustavasti enintään Osaketta tarjtaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Sumessa, ja (ii) miljnaa Osaketta institutinaalisille sijittajille Sumessa ja kansainvälisesti. Listautumisannin Alustava Hintaväli n 9,00-10,75 eura sakkeelta. Osakkeiden lpullinen merkintähinta ( Lpullinen Merkintähinta ) päätetään merkintäajan päätyttyä arvilta Osakkeiden Lpullinen Merkintähinta vi lla Alustavan Hintavälin ylä- tai alapulella kuitenkin siten, että Yleisöannissa Lpullinen Merkintähinta n enintään Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 10,75 eura sakkeelta. Ylikysyntätilanteessa Instituutimyyjät ja Pääjärjestäjä vivat spia siitä, että Instituutimyyjät antavat Danske Bankille lisäsakeptin staa 30 päivän ajan Lpullisen Merkintähinnan julkistamisesta enintään Osaketta, jtka vastaavat nin 7 prsenttia Osakkeista ennen Osakeantia ja nin 5 prsenttia Osakeannin jälkeen, mikäli kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjttavat Antisakkeet merkitään ( Lisäsakepti ). Danske Bank A/S, Helsinki Branch timii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Listautumisannin ja listautumisen alustava aikataulu (kaikki kellnajat Sumen aikaa) Listallettesite hyväksytään arvilta: Instituutiannin merkintäaika alkaa: kl Yleisöannin merkintäaika alkaa: kl Yleisöanti ja Instituutianti vidaan keskeyttää aikaisintaan: kl Yleisöannin merkintäaika päättyy: kl Listalletthakemus jätetään Helsingin Pörssiin arvilta: Instituutinannin merkintäaika päättyy: kl Lpullinen Merkintähinta julkistetaan arvilta: Ensimmäinen kaupankäyntipäivä arvilta: Listautuminen Yhtiön sakkeet eivät le ennen listautumista lleet julkisen kaupankäynnin khteena. Yhtiö tulee jättämään arvilta hakemuksen Yhtiön Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäynnin dtetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arvilta ja pörssilistalla arvilta Osakkeiden kaupankäyntitunnus n PIHLIS. 3

4 Listallettesite Yhtiö n timittanut listallettesitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvnnalle. Listallettesite dtetaan hyväksyttävän arvilta tänään Listallettesite ja sumenkielinen markkinintiesite vat sähköisesti saatavilla Pihlajalinnan verkksivulla (investrs.pihlajalinna-knserni.fi) viimeistään Lisäksi listallettesite ja markkinintiesite vat saatavilla arvilta alkaen Pihlajalinnan pääknttrista (Kehräsaari, Tampere), Danske Bankin knttreista ja Internet-sivuilta sekä Helsingin Pörssin palvelupisteestä (Fabianinkatu 14, Helsinki). Lisätieta Listautumisannista ja merkintäpaikista saa sitteesta investrs.pihlajalinna-knserni.fi ja sekä Danske Bankin knttreista. Pihlajalinna lyhyesti Pihlajalinna n yksi Sumen jhtavista yksityisistä ssiaali- ja terveydenhultpalveluiden tuttajista. Yhtiö tuttaa ssiaali- ja terveydenhulln palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjaa palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikilla kuin sairaalissakin eri pulilla Sumea. Yhtiö tuttaa Dextra-brändin alla timivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaalissa muun muassa lääkärivastaantt- ja erikissairaanhidn palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, mnipuliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshulln ja suun terveydenhidn palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjaa julkisyhteisöille ssiaali- ja terveydenhulln palveluntutantmalleja, jiden tarkituksena n julkisen ja yksityisen sektrin yhteistyönä tuttaa laadukkaita palveluita julkisrahitteisen terveydenhulln asiakkaille. Lisätieta Pihlajalinnasta saa Yhtiön verkksivuilta Lisätietja antaa Mikk Wirén, timitusjhtaja, Pihlajalinna Oy, Puh , (perjantaina kl ja ), sekä Terhi Kivinen, Jhtaja, viestintä, markkininti ja sijittajasuhteet, Pihlajalinna Oy, Puh Haastattelupyyntöjä vi myös sittaa puhelimitse, Puh Vastuunrajitus Tämän tiedtteen sisältämä tiet ei le tarkitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suraan tai välillisesti Yhdysvallissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät le tarjus arvpapereiden myymiseksi Yhdysvallissa, eikä arvpapereita saa tarjta tai myydä Yhdysvallissa, ellei niitä le rekisteröity Yhdy svaltain vuden 1933 arvpaperilain (muutksineen) ja sen njalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvllisuudesta le pikkeusta. Mitään saa arvpapereita kskevasta annista ei le tarkitus rekisteröidä Yhdysvallissa, eikä arvpapereita tarjta yleisölle Yhdysvallissa. Arvpapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle n asetettu erityisiä ikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajituksia tietyissä valtiissa. Yhtiö ei le vastuussa, js tällaisia rajituksia riktaan. Tämä tiedte ei mudsta tarjusta myydä tai tarjuspyyntöä staa tässä mainittuja arvpapereita, eikä arvpapereita myydä alueilla, jilla kyseisten arvpapereiden tarjaminen, hankinta tai myynti lisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvllisuutta kskevan pikkeuksen 4

5 hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvpaperilakien mukaisten ehtjen täyttämistä. Sijittajien ei tule hyväksyä arvpapereita kskevaa tarjusta tai hankkia arvpapereita, jihin tämä tiedte viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään sveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietihin perustuen. Yhtiö ei le antanut valtuutusta arvpapereiden tarjamiseen yleisölle missään muussa Eurpan talusalueen jäsenvaltissa kuin Sumessa. Lukuun ttamatta Sumea, missään Eurpan talusalueen jäsenvaltissa, jka n pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvalti"), ei le tehty eikä tulla tekemään mitään timenpiteitä arvpapereiden tarjamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltissa. Tämän seurauksena arvpapereita vidaan tarjta Relevanteissa jäsenvaltiissa ainastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kkeneiksi sijittajiksi lukeutuville ikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjta arvpapereita yleisölle" tarkittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tieta tarjuksen ehdista ja tarjttavista arvpapereista, jtta sijittaja pystyy päättämään arvpapereiden käyttämisestä, stamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu vi vaihdella jäsenvaltissa tehtyjen täytäntöönpantimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutksineen, mukaan lukien 2010 Muutsdirektiivi, siltä sin kuin se n implementitu Relevantissa jäsenvaltissa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpantimenpiteet Relevantissa jäsenvaltissa, ja ilmaisu "2010 Muuts direktiivi" tarkittaa direktiiviä 2010/73/EU. Tässä esitetyt tiedt n suunnattu ainastaan (i) henkilöille, jtka vat Isn -Britannian ulkpulella tai (ii) henkilöille, jilla n ammattimaista kkemusta sijittamisesta Isn-Britannian vuden 2000 rahituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Prmtin) vuden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille krkean varallisuustasn maaville tahille (high net wrth entities) taikka muille henkilöille, jille asiakirja vidaan laillisesti tiedttaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedtteeseen liittyvä sijitustiminta n ainastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, jka ei le relevantti henkilö, ei tule timia tämän asiakirjan perusteella tai luttaa sen sisältöön. 5

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu PIHLAJALINNA OYJ YHTIÖTIEDOTE 25.5.2015, KLO 9.45 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

Talenom hakee kaupankäynnin kohteeksi First North - markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee listalleottoesitteen

Talenom hakee kaupankäynnin kohteeksi First North - markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee listalleottoesitteen Talenom Oyj Yhtiötiedote 20.5.2015 kello 8:30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ- AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu YHTIÖTIEDOTE 1.6.2015 klo 9:30 FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE DETECTION TECHNOLOGY OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.3.2015 KLO 09.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA,

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan Kotipizza Group Oyj Pörssitiedote 24.6.2015, klo 16.29 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa kotipizzan listautumisannissa 5. 17.6.2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta ipo.kotipizzagroup.com 1 KOTIPIZZA LYHYESTI (LUVUT 31.1.2015) Kotipizza

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3.

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Tieto lisää tulosta Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta asiakastieto.fi/listautuminen Merkintäpaikat

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yhtiö tarjoaa enintään 2 873 563 Yhtiön uutta Osaketta ("Antiosakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti"). Osakeanti koostuu:

OSAKEANNIN EHDOT. Yhtiö tarjoaa enintään 2 873 563 Yhtiön uutta Osaketta (Antiosakkeet) merkittäväksi (Osakeanti). Osakeanti koostuu: OSAKEANNIN EHDOT Osakeantivaltuutukset Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 29.9.2014 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 10 000 000 uuden tai Yhtiön hallussa olevan osakkeen ("Osake") liikkeeseenlaskusta.

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille tarjottavien Osakkeiden lukumäärästä päätetään

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot