ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0"

Transkriptio

1 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan (NASDAQ OMX Nrdic Member Rules) sisälle. NASDAQ OMX HELSINKI OY ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT NASDAQ OMX Nrdic -säännöt, VERSIO 2.0

2 NASDAQ OMX HELSINKI OY 2 (78) 1. MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET YLEISET MÄÄRÄYKSET NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjä kskevat yleiset määräykset Tekniset määräykset Kaupankäyntijärjestelmän kautta saatava infrmaati Immateriaaliikeudet Maksut Pikkeustimet Salassapit- ja tiednantvelvllisuus Vastuunrajitus Svellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen NASDAQ OMX HELSINGIN PÖRSSISÄÄNNÖT Jhdant Pörssin jäsenyys Pörssin aukilajat Meklarit Tarjusten tallentaminen Tarjusten ja Kauppjen hinnittelun asianmukaisuus Kaupankäyntitauk Kaupankäynnin keskeyttäminen Kaupankäyntiä kskevien tietjen julkistaminen Autmaattinen Tarjusten Välitys (DMA) Spnsred Access Algritminen Kaupankäynti Lain, NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjen ja muiden säännösten rikkminen INET Nrdic INET Nrdic kaupankäynnin khteena levat Instrumentit Kaupankäyntitavat Kaupankäyntivaiheet Tarjuskirjat ja Tarjukset Autmaattisesti Täsmäytetyt Kaupat Spimuskaupat - raprtinti- ja julkistamissäännöt Kauppjen peruuttaminen Selvityssäännöt Osakkeita kskeva Markkinasegmentti... 63

3 NASDAQ OMX HELSINKI OY 3 (78) 4.10 Osakkeeseen ikeuttavia Instrumentteja kskeva Markkinasegmentti Warrantteja,Sertifikaatteja ja Pörssinteerattuja Velkakirjasitumuksia kskeva Markkinasegmentti Rahast-suuksia kskeva Markkinasegmentti GENIUM INET Genium INET kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin khteena levat Markkinat Kaupankäyntitavat Kaupankäyntivaiheet Tarjuskirjat ja Tarjukset Autmaattisesti Täsmäytetyt Kaupat Spimuskaupat - raprtintisäännöt Kauppjen peruuttaminen Selvityssäännöt Tavanmainen Markkina NASDAQ OMX Helsingissä Autmaattiseen Tarjusten Täsmäytykseen perustuva Velkakirjja kskeva Tavanmainen Markkina NASDAQ OMX Helsingissä Autmaattiseen Tarjusten Täsmäytykseen perustuva Strukturituja ja Räätälöityjä tutteita kskeva Tavanmainen Markkina NASDAQ OMX Helsingissä... 77

4 NASDAQ OMX HELSINKI OY 4 (78) Näitä kaupankäyntisääntöjä (jäljempänä NASDAQ OMX Nrdic -säännöt) nudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (NASDAQ OMX Helsingissä) tapahtuvaan kaupankäyntiin. Säännöt n kirjitettu myös NASDAQ OMX Nrdic-pörssien yhteisen sääntökirjan (NASDAQ OMX Nrdic Member Rules) sisälle. Vaikka näissä säännöissä n viitattu jissain khdin myös muihin NASDAQ OMX Nrdic -pörsseihin n säännöt vahvistettu valtivarainministeriössä vain NASDAQ OMX Helsinkiä kskien. 1. MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET Millin jäljempänä esitettyjä ilmaisuja (samin kuin niistä jhdettuja ilmaisuja) käytetään näissä NASDAQ OMX Nrdic -säännöissä ja ne n kirjitettu isin alkukirjaimin, niillä (tai niistä jhdetuilla ilmaisuilla) n jäljempänä esitetty merkitys ellei nimenmaan tisin ilmiteta. Algritminen Kaupankäynti (Algrithmic Trading) Tarjusten, niiden muutsten tai peruutusten tallentaminen Tarjuskirjaan hjelmistlla, jka tuttaa autmaattisesti Tarjuksia erityisten etukäteen hjelmitujen tekijöiden perusteella. Alkuperäinen kauppa Spimus Osakkeiden tai Osakkeeseen Oikeuttavien Instrumenttien hankinnasta ja myynnistä, jka n rekisteröity jk Autmaattisesti täsmäytyneellä kaupalla tai NASDAQ OMX Nrdic-sääntöjen mukaisena Spimuskauppana, ja jta ei le selvitetty sääntökhdan mukaisessa selvitysaikataulussa. Alle Pörssierä Instrumenttien määrä tai arv, jka n pienempi kuin Pörssierä. Alle Pörssierää Kskeva Tarjus Tarjus, jka n pienempi kuin yksi (1) Pörssierä. Arvpaperikeskus (Central Securities Depsitry) Tah, jka säilyttää ja hallinni Instrumentteja ja mahdllistaa kauppjen käsittelyn sveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Autmaattinen Tarjusten Täsmäytys (Autmatic Tarjuskirjassa tapahtuva prsessi, jssa Myynti- ja Osttarjukset täsmäytyvät autmaattisesti Kaupiksi, kun tietyn Tarjuksen hinta, määrä ja

5 NASDAQ OMX HELSINKI OY 5 (78) Order Matching) muut määritellyt ehdt vastaavat Tarjuskirjaan aikaisemmin tallennettujen Tarjusten ehtja. Autmaattinen Tarjusten Välitys (Direct Market Access; DMA) Prsessi, jssa Välittäjä välittää elektrnisesti ja autmaattisesti asiakkaansa tallentamia Tarjuksia internetyhteyksien tai muiden tietkneyhteyksien kautta suraan Kaupankäyntijärjestelmään. Autmaattisesti Täsmäytetty Kauppa Kauppa, jka tteutetaan Autmaattisena Tarjuksen Täsmäytyksenä Kaupankäyntijärjestelmässä. Buy-in Välittäjän, jka ei le saanut Osakkeita tai Osakkeeseen Oikeuttavia Instrumentteja sääntökhdan mukaisessa selvitysaikataulussa, mahdllisuus staa instrumentit ja vaatia käteisselvitystä tietyin ehdin. Buy-in kauppa Kaikki kaupat, jilla n tarkitus krvata Alkuperäinen kauppa. EBBO (Eurpean Best Bid and Offer) NASDAQ OMX Helsingin (tai sen ulkpulisen hinnantimittajan) määrittelemä Eurpan paras st- ja myyntitarjus määriteltynä kullinkin Markkinamalli -dkumentissa kuvattua menetelmää käyttäen Instrumenteille, jtka sveltuvat Tarjusten Reititykseen. Ei-julkinen Käyttö (Nn- Display Usage) Julkisen Markkinainfrmaatin tarkastelu, käsittely tai käyttö muuhun tarkitukseen kuin sen esittämiseen tai jakeluun. Ei-julkinen Markkinainfrmaati Kaupankäyntijärjestelmän kautta saatava Markkinainfrmaati, jta vidaan jakaa ainastaan Välittäjän sisäisille käyttäjille.

6 NASDAQ OMX HELSINKI OY 6 (78) Ei-julkistettu Vlyymi (Nndisplayed Vlume) Kknaisvlyymin ja nähtävillä levan vlyymin ertus. Osakemarkkinalla kknaisvlyymi vi mudstua täysin Ei-julkistetusta Vlyymista, mikäli Tarjuksen kknaisvlyymi n suurempi kuin mitä n esitetty sääntökhdassa levassa taulukssa. Ensisijainen Listauspörssi NASDAQ OMX Nrdic -pörssi, jssa Instrumentti n ensisijaisesti tettu kaupankäynnin khteeksi. Etämarkkina (Away Market) Mnenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä tai säännelty markkinapaikka, jka n listattu Markkinamalli -dkumenttiin. Etämarkkinavälittäjä (Intrducing Brker) NASDAQ OMX Helsingin Tarjusten Reitittämistä hitamaan valtuuttama tah, jka n jäsen tai jlla n yhteydet jllekin tai kaikille Etämarkkinille. Genium INET Elektrninen Kaupankäyntijärjestelmä, jssa käydään kauppaa Velkakirjamarkkinalla. INET Nrdic Elektrninen Kaupankäyntijärjestelmä, jssa käydään kauppaa Osakemarkkinalla. Instrumentti Arvpaperit sekä muut ikeudet ja situmukset, jtka sveltuvat kaupankäyntiin ja vat kaupankäynnin khteena NASDAQ OMX Helsingissä. Jatkuva Kaupankäynti Kaupankäyntivaiheiden jaks, jka n kuvattu sääntökhdissa ja Jatkuva Kaupankäynti n NASDAQ OMX Helsingin Kmissin asetuksen (EY) N: 1287/2006 artiklassa 29 viitattu tavanmainen kaupankäyntiaika. Julkinen Markkinainfrmaati Kaupankäyntijärjestelmän kautta saatava Markkinainfrmaati, jta vidaan jakaa yleisölle.

7 NASDAQ OMX HELSINKI OY 7 (78) Kaupankäyntijärjes- telmä NASDAQ OMX Helsingin elektrninen kaupankäyntijärjestelmä, jka sisältää tarjusten merkinnän, jäsenten ei-julkisen infrmaatin ja tähän liittyvän referenssi- ja markkinainfrmaatin. Kaupankäyntivaiheet Pörssipäivän sa, jka käsittää Kaupankäyntiä Edeltävän Jaksn, Jatkuvan Kaupankäynnin ja Kaupankäynnin Jälkeisen Jaksn. Lisäksi Genium INET kaupankäynnissä Kaupankäyntivaiheisiin vi kuulua Kaupankäynnin Päättävä Jaks. Kaupankäyntiä Edeltävä Jaks Jatkuvaa Kaupankäyntiä edeltävä Kaupankäyntivaiheisiin kuuluva jaks, jllin Tarjuksia vidaan tallentaa Tarjuskirjaan ja Spimuskauppja vidaan tai tulee raprtida. Kaupankäynnin Jälkeinen Jaks Jatkuvan Kaupankäynnin jälkeinen Kaupankäyntivaiheisiin kuuluva jaks, jllin Tarjuksia ja Kauppja vidaan muuttaa ja peruuttaa ja jllin Spimuskauppja vidaan raprtida. Kaupankäynnin Päättävä Jaks Genium INET Kaupankäynnin Jälkeistä Jaksa edeltävä Kaupankäyntivaiheisiin kuuluva jaks, jllin Tarjuksia ja Tarjuskehtuksia ei vida muuttaa tai peruuttaa, mutta Kauppja vidaan peruuttaa. Kaupankäyntipäällikkö (Head f Trading) Henkilö, jka vastaa Välittäjän kaupankäyntitiminnasta. Kaupantekaika Se ajankhta, jllin Autmaattisesti Täsmäytetty Kauppa täsmäytyy tai Spimuskauppa tehdään. Kauppa Instrumentin sta ja myyntiä kskeva spimus, jka rekisteröidään Kaupankäyntijärjestelmään jk Autmaattisesti Täsmäytettynä Kauppana tai

8 NASDAQ OMX HELSINKI OY 8 (78) Spimuskauppana. Kauppatyyppi Markkinamalli -dkumenteissa tai liitteessä A kuvatut Kauppjen tyypit. Keskihintatarjus (Mid-price Order) Keskihintatarjus n Keskihintatarjukseksi erityisesti merkitty ei-julkistettu Kaupankäyntijärjestelmään tallennettu tarjus. Keskihintatarjukset ertetaan muista Tarjuskirjassa näkyvistä Tarjuksista ja ne vat täysin annyymejä siten, että hintja, vlyymeja tai muuta infrmaatita ei julkisteta ennen Kauppaa. Keskihintatarjukset täsmäytetään vain muiden Keskihintatarjusten kanssa. Keskihintatäsmäytys (Mid-price Matching) Kahden (2) Keskihintatarjuksen autmaattinen täsmäytys viitehinnan keskipisteessä siten kuin n tarkemmin selstettu sääntökhdassa ja määritelty Markkinamalli -dkumentissa -kaupankäyntitiminnallisuuden alla. Keskusvastapuli (CCP) Tah, jka asettaa itsensä Kaupan sapulten väliin, timien näin stajana kullekin myyjälle ja myyjänä kullekin stajalle. Keskusvastapulisäännöt Säännöt, spimukset sekä menettelytapanrmit, jtka sveltuvat Keskusvastapuleen. Kurinpitlautakunta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Arvpaperipörssin säännöissä tarkitettu kurinpitlautakunta. Markkina i) Yleismääritelmä NASDAQ OMX Helsingin kaupankäynti-, listallett- ja selvitystiminnasta. Markkina vi jakautua Markkinasegmentteihin tai markkinihin; ja lisäksi ii) Genium INET kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin sa-alue, jhn svelletaan

9 NASDAQ OMX HELSINKI OY 9 (78) samja kaupankäyntisääntöjä. Markkinasegmentti INET Nrdic kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin sa-alue, jhn svelletaan samja kaupankäyntisääntöjä. Meklari Välittäjän tai Välittäjän kanssa samaan knserniin Eurpan Talusalueella kuuluvan valtuutetun arvpaperilaitksen työntekijä, jlla n ikeus sallistua kaupankäyntiin Välittäjän lukuun NASDAQ OMX Helsingissä. Myyntitarjus Tietyn Instrumentin myyntiä kskeva Tarjus. NASDAQ OMX Nrdic - pörssijäsenyys NASDAQ OMX Tukhlman, NASDAQ OMX Helsingin, NASDAQ OMX Kööpenhaminan ja/tai NASDAQ OMX Islannin kanssa tehty jäsenyysspimus. NASDAQ OMX Nrdic-pörssi / -pörssit NASDAQ OMX Nrdic -pörssi / -pörssit tarkittaa sveltuvin sin näissä säännöissä (i) NASDAQ OMX Kööpenhaminaa; (ii) NASDAQ OMX Helsinkiä; (iii) NASDAQ OMX Islantia; ja (iv) NASDAQ OMX Tukhlmaa. Määritelmää vidaan käyttää jk yksittäisestä NASDAQ OMX Nrdic -pörssistä tai kaikista NASDAQ OMX Nrdic -pörsseistä. NASDAQ OMX Helsingin sakemarkkinakaupankäynnin timinnallisuus, jka tarjaa sallistujille mahdllisuuden valita viitehintaan sidtun ja ei-julkistettuihin tarjuksiin perustuvan täsmäytyksen, kuten selstettu sääntökhdassa ja Markkinamalli - dkumentissa. Nvaati Mikä tahansa prsessi, jnka seurauksena Keskusvastapulesta tulee Keskusvastapulisääntöjen mukainen Kaupan vastapuli.

10 NASDAQ OMX HELSINKI OY 10 (78) Osakemarkkina Osakkeiden, sakkeisiin ikeuttavien Instrumenttien, warranttien ja sertifikaattien sekä rahast-suuksien kaupankäyntiin tarkitetut Markkinasegmentit. Osakkeeseen Oikeuttava Instrumentti Väliaikaistdistukset, saikeudet, merkintäikeudet, st-ikeudet, ikeudet rahastantiin, pti-ikeudet, lunastusikeudet ja muut vastaavankaltaiset Instrumentit. Osakkeet Osakkeet ja talletustdistukset. Osttarjus Tietyn Instrumentin sta kskeva Tarjus. Pienin Kaupankäyntimäärä Pienin mahdllinen määrä, jka vidaan täsmäyttää yhdellä kertaa. Pörssierä Pienin mahdllinen Instrumenttien määrä tai arv. Pörssierätarjus Vähintään yhden (1) Pörssierän suuruinen Tarjus. Pörssi-ilmitus Kaupankäyntijärjestelmässä leva ilmitus, jka sisältää tieta Välittäjille ja/tai Markkinille yleensä. Pörssinteerattu rahast (Exchange Traded Funds) NASDAQ OMX Nrdic -pörsseissä kaupankäynnin khteena leva Instrumentti, jka mudstuu sakkeista, jukkvelkakirjalainista, futuureista, hyödykkeistä (esimerkiksi tellisuusmetalleista ja jalmetalleista), valuutista tai muista vastaavista tutteista tai niiden yhdistelmistä, ja jka vi tavitella indeksin jäljittämistä. Pörssipäivä Päivä, jllin NASDAQ OMX Helsinki n avinna kaupankäyntiä varten. Reititettävä Tarjus (Rutable Order) Tarjusten Reititykseen sveltuva Tarjus

11 NASDAQ OMX HELSINKI OY 11 (78) Sertifikaatit Sertifikaatit, eräpäivättömät (pen-end) sertifikaatit, maksimisertifikaatit ja muut kaupankäynnin khteena levat sertifikaatit. Sisäinen Täsmäytys (Internal Crssing) Autmaattisesti Täsmäytetty Kauppa, jssa sekä Ost- että Myyntitarjus vat saman Välittäjän tallentamia. Sisäinen Kauppa Spimuskauppa, jka n tehty Välittäjän ja sen asiakkaan tai Välittäjän asiakkaiden välillä. Spimuskauppa Kauppa, jka tehdään Tarjuskirjan ulkpulella ja jnka Välittäjä ja asiakas spivat ennen kaupan tteutusta tehtävän NASDAQ OMX Nrdic - sääntöjen mukaisesti. Spnsred Access Elektrninen järjestely, jlla sääntökhdan mukaisen timiluvan maava Välittäjä n antanut asiakkaalleen ikeuden Välittäjän välittäjätunnuksia käyttäen lähettää Tarjuksia suraan tai klmatta sapulta käyttäen Kaupankäyntijärjestelmään. Spread (hintaväli) Hintaehdltaan krkeimman Osttarjuksen ja alhaisimman Myyntitarjuksen väli. Tarjus Tarjuskirjassa leva Instrumentin sta tai myyntiä kskeva Välittäjän sitva tarjus. Tarjusehdt Ehdt, jtka Välittäjä vi määrittää Tarjuskirjaan tallennettavalle Tarjukselle. Tarjuskirja Ost- ja Myyntitarjusten järjestely Kaupankäyntijärjestelmässä sekä tiettyyn Instrumenttiin liittyvät muut tiedt, kuten selvitysjärjestelmään liittyvät mahdlliset tiedt, hinnan desimaalien määrä, Pörssierien kk, Pienimmät Kaupankäyntimäärät ym. Tarjusten Reititys NASDAQ OMX Helsingin Kaupankäyntijärjestelmän timinnallisuus, jlla Tarjukset n mahdllista

12 NASDAQ OMX HELSINKI OY 12 (78) (Smart Order Ruting) reitittää Tarjuskirjaan ja/tai Etämarkkinavälittäjän välityksellä Etämarkkinalle. Tarjusten Reititys -timint n kuvattu tarkemmin sääntökhdassa 4.5 ja Markkinamalli - dkumentissa. Tekniset Laitteet Välittäjän tietknelaitteet ja -hjelmat, myös svellushjelmat, jita käytetään Välittäjän kaupankäyntitimintaan NASDAQ OMX Helsingissä ja Välittäjän yhteyksien ylläpitämiseen Kaupankäyntijärjestelmään. Tikkiväli Pienin mahdllinen hinnan muuts, jka vidaan tallentaa Kaupankäyntijärjestelmään. Tteutuksesta vastaava tah Tah, jka Instrumentin viimeisen siirrn kautta lppuunsaattaa Kaupan ja asiaankuuluvissa tapauksissa varjen siirrn stajan ja myyjän välillä. Velkakirjamarkkina Jukkvelkakirjjen ja muiden krkinstrumenttien kaupankäyntiin tarkitetut Markkinat. Viimeisin Kauppahinta Viimeisimmän vähintään yhden (1) Pörssierän suuruisen Kaupan hinta, jka n täsmäytynyt Kaupankäyntijärjestelmässä tai raprtitu Spimuskauppana Kauppatyypillä Standardikauppa tai Standardi Reititetty Kauppa ja tehty Spreadiin, jllei tietyn Markkinasegmentin tai Markkinan salta le tisin määritelty. Vlyymipainitettu Keskimääräinen Spread (VWAS) Vlyymipainitettu Keskimääräinen Spreadi n vaihtelualue niiden referenssihintjen välillä, jtka lisi maksettu, mikäli st- tai myynti - Tarjukset kaupan vlyymille lisi tteutettu Tarjuskirjassa (ts. lisivat lleet keskimääräiset hinnat, mikäli nämä st- tai myynti Tarjukset lisi täsmäytetty autmaattisesti).

13 NASDAQ OMX HELSINKI OY 13 (78) Välittäjä Yhteisö, jnka NASDAQ OMX Helsinki n hyväksynyt jäseneksi ja jka n allekirjittanut NASDAQ OMX Helsingin kanssa Välittäjäspimuksen. Välittäjäspimus Välittäjän ja NASDAQ OMX Helsingin välillä slmittu pörssin jäsenyyttä kskeva spimus.

14 NASDAQ OMX HELSINKI OY 14 (78) 2. YLEISET MÄÄRÄYKSET 2.1 NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjä kskevat yleiset määräykset NASDAQ OMX Nrdic -säännöt sääntelevät NASDAQ OMX Helsingin ja Välittäjien välistä suhdetta pörssikaupankäynnissä ja muita siihen liittyviä seikkja. NASDAQ OMX Nrdic - säännöt kstuvat luvuista 1-5. Liite A ja Genium INET Markkinamalli -dkumentti täydentävät Genium INET -kaupankäynnissä nudatettavia kaupankäyntisääntöjä ja INET Nrdic Markkinamalli -dkumentti INET Nrdic-kaupankäynnissä nudatettavia kaupankäyntisääntöjä NASDAQ OMX Nrdic -säännöt tulevat Välittäjää sitviksi siitä päivästä lukien, jllin Välittäjä n hyväksytty NASDAQ OMX Helsingin jäseneksi ja Välittäjä n allekirjittanut Välittäjäspimuksen NASDAQ OMX Nrdic -säännöt vat saatavissa NASDAQ OMX Nrdic pörssien verkksivuilta. NASDAQ OMX Helsinki vi muuttaa ja täydentää NASDAQ OMX Nrdic - sääntöjä. Muutkset ja lisäykset sitvat NASDAQ OMX Helsinkiä ja Välittäjiä ilman Välittäjien etukäteishyväksyntää. Muutkset ja lisäykset tulevat vimaan NASDAQ OMX Helsingin ilmittamana päivänä, kuitenkin aikaisintaan 14 (neljäntista) päivän kuluttua siitä, kun NASDAQ OMX Helsinki n ilmittanut muutksista ja lisäyksistä Välittäjille. NASDAQ OMX Helsinki vi päättää, että muutkset tai lisäykset tulevat vimaan aikaisemmin tai välittömästi, mikäli siihen n markkinalsuhteista, lainsäädännöstä, ikeuden tai viranmaisten päätöksistä tai muista lsuhteista jhtuva erityinen syy. NASDAQ OMX Helsinki ilmittaa ennen NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjen muutsten tai lisäysten vimaan tula niistä Finanssialan Keskusliitt ry:lle ja tarvittaessa muille asianmaisille rganisaatiille. Ne vivat viimeistään kymmenen (10) pörssipäivän kuluttua ilmituksen vastaanttamisesta vaatia neuvtteluja NASDAQ OMX Helsingin kanssa. Js lainsäädäntö, muut säännökset tai ikeuden tai viranmaisten päätökset edellyttävät muutksia ja/tai lisäyksiä sääntöihin taikka js etukäteisneuvttelut vat ilmeisen tarpeettmat tai markkinalsuhteet sitä erityisesti edellyttävät, NASDAQ OMX Helsinki vi ttaa kyseiset muutkset ja/tai lisäykset käyttöön välittömästi neuvttelematta asiasta etukäteen. Arvpaperivälittäjien yhdistykselle ja tarvittaessa muille asianmaisille rganisaatiille n tällöin ilmitettava muutksista ja/tai lisäyksistä.

15 NASDAQ OMX HELSINKI OY 15 (78) NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus siirtää kaikki NASDAQ OMX Nrdic -sääntöihin perustuvat ikeutensa ja velvllisuutensa uudelle yhteisölle, jka situtuu ylläpitämään Kaupankäyntijärjestelmää, tai fuusin llessa kyseessä, fuusissa syntyvälle yhteisölle. Siirt vi tulla vimaan aikaisintaan neljän (4) viikn kuluttua siitä, kun NASDAQ OMX Helsinki n ilmittanut siirrsta Välittäjille. Välittäjillä n ikeus siirtää NASDAQ OMX Nrdic -sääntöihin perustuvat ikeutensa ja velvllisuutensa ainastaan NASDAQ OMX Helsingin sustumuksella, myös tilanteessa, jssa Välittäjä n sapulena fuusissa tai jakautumisessa. 2.2 Tekniset määräykset Kaupankäyntijärjestelmä NASDAQ OMX Helsinki käyttää Osakemarkkinalla ja Velkakirjamarkkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä asianmukaista Kaupankäyntijärjestelmää. NASDAQ OMX Nrdic - sääntöjä svelletaan ainastaan kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäynnin khteeksi tetuilla Instrumenteilla. NASDAQ OMX Helsingin julkaisemissa tai NASDAQ OMX Helsingin lukuun julkaistuissa erillisissä asiakirjissa n tekniset kuvaukset asianmukaisista Kaupankäyntijärjestelmistä sekä lisätietja Kaupankäyntijärjestelmien käytöstä. Kyseiset asiakirjat vat saatavissa NASDAQ OMX Nrdic -pörssien verkksivuilta. Yhteydet Kaupankäyntijärjestelmään Pitääkseen yhteyttä Kaupankäyntijärjestelmän kanssa, Välittäjän n liityttävä NASDAQ OMX Helsingin kullinkin hyväksymiin tai määrittelemiin tietliikenneverkkihin. NASDAQ OMX Helsinki vi nimetä tätä tarkitusta varten tiettyjä tietliikenneliikenneverkkjen timittajia. Näitä tietliikenneverkkjen timittajia kskevat muutkset edellyttävät sääntökhdan tisessa ja klmannessa kappaleessa mainittua neuvtteluprsessia. Välittäjä vastaa kaikista tietliikenneverkn käyttöönttn ja käyttöön liittyvistä kustannuksista. Välittäjän Tekniset Laitteet Kaupankäyntijärjestelmään vidaan pitää yhteyttä NASDAQ OMX Helsingin hyväksymien tietknesvellushjelman / -hjelmien välityksellä. Välittäjällä tulee lla ainakin yksi (1) tietknesvellus, jka n sertifikaatilla Täysimääräinen kaupankäyntisvellus ( Full trading applicatin ). Luettel tietknesvellushjelmista, jtka vat sertifikaatilla Täysimääräinen kaupankäyntisvellus ( Full trading applicatin ), Rajitettu

16 NASDAQ OMX HELSINKI OY 16 (78) kaupankäyntisvellus ( Restricted trading applicatin ) tai Muu kaupankäyntisvellus ( Other applicatin ) n saatavissa NASDAQ OMX Helsingistä Välittäjä vastaa itse tarkitukseen spivien Teknisten Laitteiden asentamisesta Kaupankäyntijärjestelmän kanssa tapahtuvaa yhteydenpita ja viestintää varten. Teknisten Laitteiden n täytettävä NASDAQ OMX Helsingin kullinkin vimassa levat vaatimukset. Välittäjä vastaa tietknesvellushjelmiensa ja rutiiniensa suunnittelusta siten, että ne täyttävät NASDAQ OMX Helsingin Kaupankäyntijärjestelmän tietkneyhteyksiä kskevan hjeistuksen (transaktit, kaupankäynti ja yhteydentt; transactins, sessin and access prtcls) asettamat vaatimukset ja Välittäjän n jatkuvasti päivitettävä svelluksensa ja rutiininsa viimeisimpien hjeiden muutsten mukaisiksi. Välittäjä vastaa siitä, että Kaupankäyntijärjestelmään liitetyt Tekniset Laitteet n suunniteltu siten, että ne täyttävät aina NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjen määräykset Välittäjän Teknisten Laitteiden n aina timittava tyydyttävästi siten, niin että ne vidaan yhdistää ja niillä vidaan pitää yhteyttä Kaupankäyntijärjestelmään Välittäjä vastaa kaikista kustannuksista, jtka jhtuvat Teknisistä Laitteista ja niiden asentamisesta Välittäjän tilihin sekä Kaupankäyntijärjestelmän kanssa tapahtuvasta yhteydenpidsta. Järjestelmätestit Tekniset Laitteet, jita käytetään yhteydenpitn Kaupankäyntijärjestelmän kanssa, n testattava Kaupankäyntijärjestelmän testausjärjestelmissä ennen laitteiden yhdistämistä Kaupankäyntijärjestelmän tutantjärjestelmiin. Testaus n suritettava NASDAQ OMX Helsingin hjeiden mukaisesti ja sen n täytettävä hjeiden vaatimukset. NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus testata Tekniset Laitteet ja Välittäjän elektrniset yhteydet ennen niiden yhdistämistä Kaupankäyntijärjestelmään. NASDAQ OMX Helsinki vi vaatia Välittäjää sallistumaan näihin testeihin NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus testata millin tahansa Välittäjän Tekniset Laitteet ja tämän elektrniset yhteydet Kaupankäyntijärjestelmään. NASDAQ OMX Helsinki vi vaatia Välittäjää sallistumaan näihin testeihin. NASDAQ OMX Helsinki vi lisäksi vaatia Välittäjää surittamaan nämä testit. Testaus n suritettava NASDAQ OMX Helsingin hjeiden mukaisesti ja sen n täytettävä hjeiden vaatimukset Välittäjä vi millin tahansa pyytää NASDAQ OMX Helsinkiä testaamaan Välittäjän Tekniset Laitteet Kaupankäyntijärjestelmän testausjärjestelmissä. NASDAQ OMX Helsingillä n

17 NASDAQ OMX HELSINKI OY 17 (78) ikeus velittaa testauksesta maksu. NASDAQ OMX Helsingin n avustettava mahdllisuuksien mukaan Välittäjää testausten surittamisessa NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus testata Kaupankäyntijärjestelmää Kaupankäyntivaiheiden aikana tai ulkpulella. NASDAQ OMX Helsinki vi vaatia Välittäjää sallistumaan testeihin. Testaus n suritettava NASDAQ OMX Helsingin hjeiden mukaisesti ja sen n täytettävä hjeiden vaatimukset. Välittäjälle ilmitetaan etukäteen sellaisista Kaupankäyntijärjestelmän testauksista, jtka vivat vaikuttaa Välittäjän päivittäiseen timintaan Kukin sapuli vastaa testausaineistn säilyttämisestä surittamansa testauksen jälkeen NASDAQ OMX Helsingin arkistintihjeiden mukaisesti Testaava sapuli vastaa testauksesta ja muista siihen liittyvistä kustannuksista, lukuun ttamatta sääntökhdan mukaan velitettavaa maksua Kaupankäyntiä ei vida alittaa ennen kuin NASDAQ OMX Helsinki n hyväksynyt Välittäjän Tekniset Laitteet ja tietliikennejärjestelmät. Välittäjän Teknisissä Laitteissa ilmenevät viat tai puutteet Mikäli NASDAQ OMX Helsinki kats jk suritettujen testien perusteella tai muusta syystä, että Välittäjän Tekniset Laitteet tai sen elektrniset yhteydet Kaupankäyntijärjestelmään eivät timi tyydyttävästi tai mikäli NASDAQ OMX Helsinki kats, että Välittäjän Tekniset Laitteet n suunniteltu siten, että NASDAQ OMX Nrdicsääntöjä ei nudateta tai vida nudattaa, Välittäjän n krjattava kyseinen vika tai puute. NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus kieltää Teknisten Laitteiden tai jnkin niiden san käyttö siihen saakka, kunnes vika tai puute n krjattu. Turvajärjestelyt Välittäjän n hulehdittava siitä, että sen Tekniset Laitteet n suunniteltu ja sijitettu siten, että ne täyttävät käyttöikeuksien valvntaa, jäljitettävyyttä ja fyysistä turvallisuutta kskevat vaativat standardit. Tekniset Laitteet n tästä syystä suunniteltava muun muassa siten, että ne estävät luvattman pääsyn Kaupankäyntijärjestelmään ja että yksittäisten Kaupankäyntijärjestelmään tehtyjen kirjautumisten alkuperä vidaan jäljittää takautuvasti. Tekniset Laitteet n sijitettava siten, että luvatn pääsy niihin ei le mahdllista. NASDAQ OMX Helsinki vi antaa myös muita turvallisuusrutiineja kskevia määräyksiä.

18 NASDAQ OMX HELSINKI OY 18 (78) Välittäjän n ilmitettava NASDAQ OMX Helsingille välittömästi kaikista vakavista turvallisuustimenpiteiden laiminlyönneistä tai vakavan laiminlyönnin riskeistä, jtka vivat haitata Välittäjän tai jnkin tisen Välittäjän yhteydenpita Kaupankäyntijärjestelmän kanssa tai aiheuttaa haittaa itse Kaupankäyntijärjestelmälle. Kaupankäyntijärjestelmän muutkset ja Välittäjän Tekniset Laitteet NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus tehdä Kaupankäyntijärjestelmään muutksia, kuten tietknelaitteisiin (hardware) ja niiden sijitteluun, tietknehjelmiin (sftware) ja Kaupankäyntijärjestelmään pidettäviä yhteyksiä kskeviin hjeisiin (prtcl fr data cmmunicatin) NASDAQ OMX Helsingin n ilmitettava Välittäjille Kaupankäyntijärjestelmän muutksista hyvissä ajin etukäteen. Mikäli muutkset vat laajja ja vivat edellyttää muutksia Välittäjän Teknisiin Laitteisiin, ilmituksessa n selstettava muutkset sekä mainittava suunniteltu testausaikataulu ja muutsten vimaantulpäivä. NASDAQ OMX Helsingin ja Välittäjien n tteutettava Kaupankäyntijärjestelmän muutkset, mdifikaatit ja lisäykset NASDAQ OMX Helsingin tarkemmin määrittelemien aikataulujen ja menettelyjen mukaisesti. NASDAQ OMX Helsingin n perustettava tekninen ryhmä, jssa n edustajat arvpaperinvälittäjien yhdistyksestä ja tarvittaessa muista asianmaisista rganisaatiista. NASDAQ OMX Helsingin n ilmitettava aituista muutksista teknisen ryhmän kautta ja saatettava menettelytavat, aikataulut ja muut tarvittavat vaatimukset sen käsittelyyn varmistaakseen, että muutkset, mdifikaatit ja lisäykset tehdään Välittäjien, NASDAQ OMX Helsingin ja muiden markkinilla timivien etujen mukaisesti Välittäjä situtuu nudattamaan NASDAQ OMX Helsingin antamia hjeita, jtka kskevat Kaupankäyntijärjestelmään tehtäviä muutksia, ja muuttamaan Tekniset Laitteensa niitä vastaaviksi. Välittäjän Teknisten Laitteiden muutkset edellyttävät NASDAQ OMX Helsingin hjeiden mukaista testausta siten kuin sääntökhdissa ja n määritelty Välittäjä vi tehdä muutksia / mdifikaatiita Kaupankäyntijärjestelmään yhdistettyihin Teknisiin Laitteisiinsa. Kaupankäyntijärjestelmään vaikuttavista tai siinä häiriöitä aiheuttavista muutksista / mdifikaatiista n ilmitettava NASDAQ OMX Helsingille. NASDAQ OMX Helsinki vi vaatia, että muutetut / mdifiidut laitteet n testattava sääntökhtien ja mukaisesti. Välittäjä vi vaatia muutettujen / mdifiitujen laitteiden testaamista sääntökhdan mukaisesti.

19 NASDAQ OMX HELSINKI OY 19 (78) Kukin sapuli vastaa muutksista / mdifikaatiista itselleen aiheutuneista kustannuksista. Kaupankäyntijärjestelmässä levien vikjen ja puutteiden krjaaminen NASDAQ OMX Helsinki varaa ikeuden tarvittaessa sulkea Kaupankäyntijärjestelmän krjauksia varten tai rajittaa Kaupankäyntijärjestelmän timintja krjausten surittamisen ajaksi. Tämä työ n ensisijaisesti suritettava Kaupankäyntivaiheiden ulkpulella. NASDAQ OMX Helsingin n mahdllisuuksien mukaan ilmitettava khtuullisessa ajassa etukäteen timenpiteiden surittamisesta. Kaupankäyntijärjestelmän käyttö Välittäjän n hulehdittava siitä, että luvatn pääsy Kaupankäyntijärjestelmään jk suraan tai epäsurasti n estetty. Välittäjän n hulehdittava siitä, että sen henkilöstö pitää Kaupankäyntijärjestelmään pääsyä kskevat salasanat luttamuksellisina ja että henkilöstö ei missään lsuhteissa ilmaise salasanja ulkpulisille. Mikäli Välittäjä epäilee, että Kaupankäyntijärjestelmään pääsyä kskevat menettelyt vat tulleet ulkpulisten tietn, NASDAQ OMX Helsingille n ilmitettava asiasta välittömästi. Järjestelmäyhteyshenkilö Välittäjän n nimitettävä henkilöstönsä keskuudesta yksi (1) tai useita järjestelmäyhteyshenkilöitä, jtka vastaavat Välittäjän Teknisistä Laitteista ja Välittäjän yhteyksistä Kaupankäyntijärjestelmään ja jiden vastuulla n NASDAQ OMX Helsingin esittämien Välittäjän Teknisiä Laitteita ja yhteyksiä kskevien tiedustelujen käsittely ja hitaminen. Välittäjän n ilmitettava kirjallisesti NASDAQ OMX Helsingille yhteyshenkilöiksi nimitettyjen henkilöiden nimet ja se, js yhteyshenkilöt vaihtuvat. Välittäjän vastuu Välittäjä n vastuussa kaikista Kaupankäyntijärjestelmään Välittäjän elektrnisen yhteyden kautta tallennetuista timenpiteistä riippumatta siitä, vatk ne Välittäjän valtuutetun edustajan tekemiä. 2.3 Kaupankäyntijärjestelmän kautta saatava infrmaati NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus käyttää Välittäjän tekemien timenpiteiden yhteydessä Kaupankäyntijärjestelmään kertyvää infrmaatita. NASDAQ OMX Helsingillä n yksinikeus Kaupankäyntijärjestelmästä ktun infrmaatin käyttämiseen, kuten yksinikeus kaikenlaisiin tiedtteisiin ja julkaisuihin sekä infrmaatin jakeluun ja

20 NASDAQ OMX HELSINKI OY 20 (78) kpiintiin. NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus julkaista ja jakaa kyseistä infrmaatita yleisölle Välittäjällä n ikeus käyttää Kaupankäyntijärjestelmästä Välittäjän elektrnisen yhteyden kautta saatua infrmaatita ainastaan kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsingissä. Lisäksi ainastaan Välittäjän sisäisillä käyttäjillä n ikeus käyttää ja vastaanttaa kyseistä infrmaatita. Tämä sääntökhta Välittäjän sisäisten käyttäjien ikeudesta käyttää Kaupankäyntijärjestelmästä saatavaa infrmaatita, siten kuin se n määritelty tässä sääntökhdassa 2.3.2, ei sisällä ikeutta Ei-julkiseen Käyttöön niille Välittäjille, jiden kaupankäynnistä yli 50 % mudstuu Algritmisestä Kaupankäynnistä. Kyseiset Välittäjät vat velvllisia surittamaan erillisen Algritmistä Kaupankäyntiä kskevan maksun llakseen ikeutettuja Ei-julkiseen Käyttöön. Sisäiset käyttäjät tarkittavat Välittäjän Meklareita ja työntekijöitä, jtka hitavat Välittäjän back ffice -timintja tai jtka valvvat Kaupankäyntijärjestelmään suraan yhdistettyjä Välittäjän Teknisiä Laitteita sekä muita Instrumenttien kauppaan välittömästi sallistuvia Välittäjän työntekijöitä, kuten riskien seurantaa tai Välittäjän kaupankäynnin analysintia surittavia työntekijöitä, jtka käyttävät infrmaatita välittäjäyrityksen piirissä sekä sellaisia knsultteja ja spimuskumppaneita, jtka työskentelevät työntekijöinä tai ulkistusspimusten njalla Välittäjälle (tässä sääntökhdassa asiantuntijita ja spimuskumppaneita pidetään työntekijöinä). Tämä sisältää seuraavia sa-alueita kskevan käytön: rekisteröityjen, sertifiitujen Meklareiden surittama käyttö; markkinainfrmaatin tekninen seuranta; hjelmistn tutehallinta; tutekehittäminen / hjelminti; markkinainfrmaatin edistäminen; tekniset timet; tekninen tuki; markkinainfrmaatin testaus; näyttelyt; markkinainfrmaatin mainstaminen; tilinhit; valtuuttaminen / luvan myöntö;

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös Nasdaq Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 3.4

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 3.4 Nasdaq Helsinki Oy 1 (77) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös Nasdaq Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan (Nasdaq

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

1. JOHDANTO Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot

1. JOHDANTO Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot 1. JOHDANTO Tähän tiedtteeseen n kttu sijituspalvelulain ja sen njalla annetun viranmaissääntelyn mukaiset tiedt a) Privanet Capital Markets Oy:stä ja sen sidnnaisasiamiehistä; b) asiakkaille tarjttavista

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7.

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2006 (01.08) (OR. fr) 10225/06 ADD 1 PV/CONS 32 ECON 205 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Eurpan uninin neuvstn 2734. istunt (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT)

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto Palvelun kuvaus Praktiivinen hult Palvelun yleiskuvaus Praktiivisessa hultpalvelussa asiakkaalle tutetaan tuettujen tutteiden hulttapahtuma ("palvelu" tai "palvelut") tässä palvelunkuvauksessa jäljempänä

Lisätiedot

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin PIHLAJALINNA OY YHTIÖTIEDOTE 22.5.2015, KLO 13.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT KA102_2015 Liite III Rahitus- ja spimussäännöt I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ TARJOUSSAATE 47576 1 (1) Turun kaupungin ssiaalikeskus Itäinen avpalvelutimist Vs. avpalvelujhtaja Taina Kaila Nisse Kavn katu 3 20610 TURKU antti.nieminen@turku.fi taina.kaila@turku.fi Viite Lgica Sumi

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot