ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0"

Transkriptio

1 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan (NASDAQ OMX Nrdic Member Rules) sisälle. NASDAQ OMX HELSINKI OY ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT NASDAQ OMX Nrdic -säännöt, VERSIO 2.0

2 NASDAQ OMX HELSINKI OY 2 (78) 1. MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET YLEISET MÄÄRÄYKSET NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjä kskevat yleiset määräykset Tekniset määräykset Kaupankäyntijärjestelmän kautta saatava infrmaati Immateriaaliikeudet Maksut Pikkeustimet Salassapit- ja tiednantvelvllisuus Vastuunrajitus Svellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen NASDAQ OMX HELSINGIN PÖRSSISÄÄNNÖT Jhdant Pörssin jäsenyys Pörssin aukilajat Meklarit Tarjusten tallentaminen Tarjusten ja Kauppjen hinnittelun asianmukaisuus Kaupankäyntitauk Kaupankäynnin keskeyttäminen Kaupankäyntiä kskevien tietjen julkistaminen Autmaattinen Tarjusten Välitys (DMA) Spnsred Access Algritminen Kaupankäynti Lain, NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjen ja muiden säännösten rikkminen INET Nrdic INET Nrdic kaupankäynnin khteena levat Instrumentit Kaupankäyntitavat Kaupankäyntivaiheet Tarjuskirjat ja Tarjukset Autmaattisesti Täsmäytetyt Kaupat Spimuskaupat - raprtinti- ja julkistamissäännöt Kauppjen peruuttaminen Selvityssäännöt Osakkeita kskeva Markkinasegmentti... 63

3 NASDAQ OMX HELSINKI OY 3 (78) 4.10 Osakkeeseen ikeuttavia Instrumentteja kskeva Markkinasegmentti Warrantteja,Sertifikaatteja ja Pörssinteerattuja Velkakirjasitumuksia kskeva Markkinasegmentti Rahast-suuksia kskeva Markkinasegmentti GENIUM INET Genium INET kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin khteena levat Markkinat Kaupankäyntitavat Kaupankäyntivaiheet Tarjuskirjat ja Tarjukset Autmaattisesti Täsmäytetyt Kaupat Spimuskaupat - raprtintisäännöt Kauppjen peruuttaminen Selvityssäännöt Tavanmainen Markkina NASDAQ OMX Helsingissä Autmaattiseen Tarjusten Täsmäytykseen perustuva Velkakirjja kskeva Tavanmainen Markkina NASDAQ OMX Helsingissä Autmaattiseen Tarjusten Täsmäytykseen perustuva Strukturituja ja Räätälöityjä tutteita kskeva Tavanmainen Markkina NASDAQ OMX Helsingissä... 77

4 NASDAQ OMX HELSINKI OY 4 (78) Näitä kaupankäyntisääntöjä (jäljempänä NASDAQ OMX Nrdic -säännöt) nudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (NASDAQ OMX Helsingissä) tapahtuvaan kaupankäyntiin. Säännöt n kirjitettu myös NASDAQ OMX Nrdic-pörssien yhteisen sääntökirjan (NASDAQ OMX Nrdic Member Rules) sisälle. Vaikka näissä säännöissä n viitattu jissain khdin myös muihin NASDAQ OMX Nrdic -pörsseihin n säännöt vahvistettu valtivarainministeriössä vain NASDAQ OMX Helsinkiä kskien. 1. MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET Millin jäljempänä esitettyjä ilmaisuja (samin kuin niistä jhdettuja ilmaisuja) käytetään näissä NASDAQ OMX Nrdic -säännöissä ja ne n kirjitettu isin alkukirjaimin, niillä (tai niistä jhdetuilla ilmaisuilla) n jäljempänä esitetty merkitys ellei nimenmaan tisin ilmiteta. Algritminen Kaupankäynti (Algrithmic Trading) Tarjusten, niiden muutsten tai peruutusten tallentaminen Tarjuskirjaan hjelmistlla, jka tuttaa autmaattisesti Tarjuksia erityisten etukäteen hjelmitujen tekijöiden perusteella. Alkuperäinen kauppa Spimus Osakkeiden tai Osakkeeseen Oikeuttavien Instrumenttien hankinnasta ja myynnistä, jka n rekisteröity jk Autmaattisesti täsmäytyneellä kaupalla tai NASDAQ OMX Nrdic-sääntöjen mukaisena Spimuskauppana, ja jta ei le selvitetty sääntökhdan mukaisessa selvitysaikataulussa. Alle Pörssierä Instrumenttien määrä tai arv, jka n pienempi kuin Pörssierä. Alle Pörssierää Kskeva Tarjus Tarjus, jka n pienempi kuin yksi (1) Pörssierä. Arvpaperikeskus (Central Securities Depsitry) Tah, jka säilyttää ja hallinni Instrumentteja ja mahdllistaa kauppjen käsittelyn sveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Autmaattinen Tarjusten Täsmäytys (Autmatic Tarjuskirjassa tapahtuva prsessi, jssa Myynti- ja Osttarjukset täsmäytyvät autmaattisesti Kaupiksi, kun tietyn Tarjuksen hinta, määrä ja

5 NASDAQ OMX HELSINKI OY 5 (78) Order Matching) muut määritellyt ehdt vastaavat Tarjuskirjaan aikaisemmin tallennettujen Tarjusten ehtja. Autmaattinen Tarjusten Välitys (Direct Market Access; DMA) Prsessi, jssa Välittäjä välittää elektrnisesti ja autmaattisesti asiakkaansa tallentamia Tarjuksia internetyhteyksien tai muiden tietkneyhteyksien kautta suraan Kaupankäyntijärjestelmään. Autmaattisesti Täsmäytetty Kauppa Kauppa, jka tteutetaan Autmaattisena Tarjuksen Täsmäytyksenä Kaupankäyntijärjestelmässä. Buy-in Välittäjän, jka ei le saanut Osakkeita tai Osakkeeseen Oikeuttavia Instrumentteja sääntökhdan mukaisessa selvitysaikataulussa, mahdllisuus staa instrumentit ja vaatia käteisselvitystä tietyin ehdin. Buy-in kauppa Kaikki kaupat, jilla n tarkitus krvata Alkuperäinen kauppa. EBBO (Eurpean Best Bid and Offer) NASDAQ OMX Helsingin (tai sen ulkpulisen hinnantimittajan) määrittelemä Eurpan paras st- ja myyntitarjus määriteltynä kullinkin Markkinamalli -dkumentissa kuvattua menetelmää käyttäen Instrumenteille, jtka sveltuvat Tarjusten Reititykseen. Ei-julkinen Käyttö (Nn- Display Usage) Julkisen Markkinainfrmaatin tarkastelu, käsittely tai käyttö muuhun tarkitukseen kuin sen esittämiseen tai jakeluun. Ei-julkinen Markkinainfrmaati Kaupankäyntijärjestelmän kautta saatava Markkinainfrmaati, jta vidaan jakaa ainastaan Välittäjän sisäisille käyttäjille.

6 NASDAQ OMX HELSINKI OY 6 (78) Ei-julkistettu Vlyymi (Nndisplayed Vlume) Kknaisvlyymin ja nähtävillä levan vlyymin ertus. Osakemarkkinalla kknaisvlyymi vi mudstua täysin Ei-julkistetusta Vlyymista, mikäli Tarjuksen kknaisvlyymi n suurempi kuin mitä n esitetty sääntökhdassa levassa taulukssa. Ensisijainen Listauspörssi NASDAQ OMX Nrdic -pörssi, jssa Instrumentti n ensisijaisesti tettu kaupankäynnin khteeksi. Etämarkkina (Away Market) Mnenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä tai säännelty markkinapaikka, jka n listattu Markkinamalli -dkumenttiin. Etämarkkinavälittäjä (Intrducing Brker) NASDAQ OMX Helsingin Tarjusten Reitittämistä hitamaan valtuuttama tah, jka n jäsen tai jlla n yhteydet jllekin tai kaikille Etämarkkinille. Genium INET Elektrninen Kaupankäyntijärjestelmä, jssa käydään kauppaa Velkakirjamarkkinalla. INET Nrdic Elektrninen Kaupankäyntijärjestelmä, jssa käydään kauppaa Osakemarkkinalla. Instrumentti Arvpaperit sekä muut ikeudet ja situmukset, jtka sveltuvat kaupankäyntiin ja vat kaupankäynnin khteena NASDAQ OMX Helsingissä. Jatkuva Kaupankäynti Kaupankäyntivaiheiden jaks, jka n kuvattu sääntökhdissa ja Jatkuva Kaupankäynti n NASDAQ OMX Helsingin Kmissin asetuksen (EY) N: 1287/2006 artiklassa 29 viitattu tavanmainen kaupankäyntiaika. Julkinen Markkinainfrmaati Kaupankäyntijärjestelmän kautta saatava Markkinainfrmaati, jta vidaan jakaa yleisölle.

7 NASDAQ OMX HELSINKI OY 7 (78) Kaupankäyntijärjes- telmä NASDAQ OMX Helsingin elektrninen kaupankäyntijärjestelmä, jka sisältää tarjusten merkinnän, jäsenten ei-julkisen infrmaatin ja tähän liittyvän referenssi- ja markkinainfrmaatin. Kaupankäyntivaiheet Pörssipäivän sa, jka käsittää Kaupankäyntiä Edeltävän Jaksn, Jatkuvan Kaupankäynnin ja Kaupankäynnin Jälkeisen Jaksn. Lisäksi Genium INET kaupankäynnissä Kaupankäyntivaiheisiin vi kuulua Kaupankäynnin Päättävä Jaks. Kaupankäyntiä Edeltävä Jaks Jatkuvaa Kaupankäyntiä edeltävä Kaupankäyntivaiheisiin kuuluva jaks, jllin Tarjuksia vidaan tallentaa Tarjuskirjaan ja Spimuskauppja vidaan tai tulee raprtida. Kaupankäynnin Jälkeinen Jaks Jatkuvan Kaupankäynnin jälkeinen Kaupankäyntivaiheisiin kuuluva jaks, jllin Tarjuksia ja Kauppja vidaan muuttaa ja peruuttaa ja jllin Spimuskauppja vidaan raprtida. Kaupankäynnin Päättävä Jaks Genium INET Kaupankäynnin Jälkeistä Jaksa edeltävä Kaupankäyntivaiheisiin kuuluva jaks, jllin Tarjuksia ja Tarjuskehtuksia ei vida muuttaa tai peruuttaa, mutta Kauppja vidaan peruuttaa. Kaupankäyntipäällikkö (Head f Trading) Henkilö, jka vastaa Välittäjän kaupankäyntitiminnasta. Kaupantekaika Se ajankhta, jllin Autmaattisesti Täsmäytetty Kauppa täsmäytyy tai Spimuskauppa tehdään. Kauppa Instrumentin sta ja myyntiä kskeva spimus, jka rekisteröidään Kaupankäyntijärjestelmään jk Autmaattisesti Täsmäytettynä Kauppana tai

8 NASDAQ OMX HELSINKI OY 8 (78) Spimuskauppana. Kauppatyyppi Markkinamalli -dkumenteissa tai liitteessä A kuvatut Kauppjen tyypit. Keskihintatarjus (Mid-price Order) Keskihintatarjus n Keskihintatarjukseksi erityisesti merkitty ei-julkistettu Kaupankäyntijärjestelmään tallennettu tarjus. Keskihintatarjukset ertetaan muista Tarjuskirjassa näkyvistä Tarjuksista ja ne vat täysin annyymejä siten, että hintja, vlyymeja tai muuta infrmaatita ei julkisteta ennen Kauppaa. Keskihintatarjukset täsmäytetään vain muiden Keskihintatarjusten kanssa. Keskihintatäsmäytys (Mid-price Matching) Kahden (2) Keskihintatarjuksen autmaattinen täsmäytys viitehinnan keskipisteessä siten kuin n tarkemmin selstettu sääntökhdassa ja määritelty Markkinamalli -dkumentissa -kaupankäyntitiminnallisuuden alla. Keskusvastapuli (CCP) Tah, jka asettaa itsensä Kaupan sapulten väliin, timien näin stajana kullekin myyjälle ja myyjänä kullekin stajalle. Keskusvastapulisäännöt Säännöt, spimukset sekä menettelytapanrmit, jtka sveltuvat Keskusvastapuleen. Kurinpitlautakunta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Arvpaperipörssin säännöissä tarkitettu kurinpitlautakunta. Markkina i) Yleismääritelmä NASDAQ OMX Helsingin kaupankäynti-, listallett- ja selvitystiminnasta. Markkina vi jakautua Markkinasegmentteihin tai markkinihin; ja lisäksi ii) Genium INET kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin sa-alue, jhn svelletaan

9 NASDAQ OMX HELSINKI OY 9 (78) samja kaupankäyntisääntöjä. Markkinasegmentti INET Nrdic kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin sa-alue, jhn svelletaan samja kaupankäyntisääntöjä. Meklari Välittäjän tai Välittäjän kanssa samaan knserniin Eurpan Talusalueella kuuluvan valtuutetun arvpaperilaitksen työntekijä, jlla n ikeus sallistua kaupankäyntiin Välittäjän lukuun NASDAQ OMX Helsingissä. Myyntitarjus Tietyn Instrumentin myyntiä kskeva Tarjus. NASDAQ OMX Nrdic - pörssijäsenyys NASDAQ OMX Tukhlman, NASDAQ OMX Helsingin, NASDAQ OMX Kööpenhaminan ja/tai NASDAQ OMX Islannin kanssa tehty jäsenyysspimus. NASDAQ OMX Nrdic-pörssi / -pörssit NASDAQ OMX Nrdic -pörssi / -pörssit tarkittaa sveltuvin sin näissä säännöissä (i) NASDAQ OMX Kööpenhaminaa; (ii) NASDAQ OMX Helsinkiä; (iii) NASDAQ OMX Islantia; ja (iv) NASDAQ OMX Tukhlmaa. Määritelmää vidaan käyttää jk yksittäisestä NASDAQ OMX Nrdic -pörssistä tai kaikista NASDAQ OMX Nrdic -pörsseistä. NASDAQ OMX Helsingin sakemarkkinakaupankäynnin timinnallisuus, jka tarjaa sallistujille mahdllisuuden valita viitehintaan sidtun ja ei-julkistettuihin tarjuksiin perustuvan täsmäytyksen, kuten selstettu sääntökhdassa ja Markkinamalli - dkumentissa. Nvaati Mikä tahansa prsessi, jnka seurauksena Keskusvastapulesta tulee Keskusvastapulisääntöjen mukainen Kaupan vastapuli.

10 NASDAQ OMX HELSINKI OY 10 (78) Osakemarkkina Osakkeiden, sakkeisiin ikeuttavien Instrumenttien, warranttien ja sertifikaattien sekä rahast-suuksien kaupankäyntiin tarkitetut Markkinasegmentit. Osakkeeseen Oikeuttava Instrumentti Väliaikaistdistukset, saikeudet, merkintäikeudet, st-ikeudet, ikeudet rahastantiin, pti-ikeudet, lunastusikeudet ja muut vastaavankaltaiset Instrumentit. Osakkeet Osakkeet ja talletustdistukset. Osttarjus Tietyn Instrumentin sta kskeva Tarjus. Pienin Kaupankäyntimäärä Pienin mahdllinen määrä, jka vidaan täsmäyttää yhdellä kertaa. Pörssierä Pienin mahdllinen Instrumenttien määrä tai arv. Pörssierätarjus Vähintään yhden (1) Pörssierän suuruinen Tarjus. Pörssi-ilmitus Kaupankäyntijärjestelmässä leva ilmitus, jka sisältää tieta Välittäjille ja/tai Markkinille yleensä. Pörssinteerattu rahast (Exchange Traded Funds) NASDAQ OMX Nrdic -pörsseissä kaupankäynnin khteena leva Instrumentti, jka mudstuu sakkeista, jukkvelkakirjalainista, futuureista, hyödykkeistä (esimerkiksi tellisuusmetalleista ja jalmetalleista), valuutista tai muista vastaavista tutteista tai niiden yhdistelmistä, ja jka vi tavitella indeksin jäljittämistä. Pörssipäivä Päivä, jllin NASDAQ OMX Helsinki n avinna kaupankäyntiä varten. Reititettävä Tarjus (Rutable Order) Tarjusten Reititykseen sveltuva Tarjus

11 NASDAQ OMX HELSINKI OY 11 (78) Sertifikaatit Sertifikaatit, eräpäivättömät (pen-end) sertifikaatit, maksimisertifikaatit ja muut kaupankäynnin khteena levat sertifikaatit. Sisäinen Täsmäytys (Internal Crssing) Autmaattisesti Täsmäytetty Kauppa, jssa sekä Ost- että Myyntitarjus vat saman Välittäjän tallentamia. Sisäinen Kauppa Spimuskauppa, jka n tehty Välittäjän ja sen asiakkaan tai Välittäjän asiakkaiden välillä. Spimuskauppa Kauppa, jka tehdään Tarjuskirjan ulkpulella ja jnka Välittäjä ja asiakas spivat ennen kaupan tteutusta tehtävän NASDAQ OMX Nrdic - sääntöjen mukaisesti. Spnsred Access Elektrninen järjestely, jlla sääntökhdan mukaisen timiluvan maava Välittäjä n antanut asiakkaalleen ikeuden Välittäjän välittäjätunnuksia käyttäen lähettää Tarjuksia suraan tai klmatta sapulta käyttäen Kaupankäyntijärjestelmään. Spread (hintaväli) Hintaehdltaan krkeimman Osttarjuksen ja alhaisimman Myyntitarjuksen väli. Tarjus Tarjuskirjassa leva Instrumentin sta tai myyntiä kskeva Välittäjän sitva tarjus. Tarjusehdt Ehdt, jtka Välittäjä vi määrittää Tarjuskirjaan tallennettavalle Tarjukselle. Tarjuskirja Ost- ja Myyntitarjusten järjestely Kaupankäyntijärjestelmässä sekä tiettyyn Instrumenttiin liittyvät muut tiedt, kuten selvitysjärjestelmään liittyvät mahdlliset tiedt, hinnan desimaalien määrä, Pörssierien kk, Pienimmät Kaupankäyntimäärät ym. Tarjusten Reititys NASDAQ OMX Helsingin Kaupankäyntijärjestelmän timinnallisuus, jlla Tarjukset n mahdllista

12 NASDAQ OMX HELSINKI OY 12 (78) (Smart Order Ruting) reitittää Tarjuskirjaan ja/tai Etämarkkinavälittäjän välityksellä Etämarkkinalle. Tarjusten Reititys -timint n kuvattu tarkemmin sääntökhdassa 4.5 ja Markkinamalli - dkumentissa. Tekniset Laitteet Välittäjän tietknelaitteet ja -hjelmat, myös svellushjelmat, jita käytetään Välittäjän kaupankäyntitimintaan NASDAQ OMX Helsingissä ja Välittäjän yhteyksien ylläpitämiseen Kaupankäyntijärjestelmään. Tikkiväli Pienin mahdllinen hinnan muuts, jka vidaan tallentaa Kaupankäyntijärjestelmään. Tteutuksesta vastaava tah Tah, jka Instrumentin viimeisen siirrn kautta lppuunsaattaa Kaupan ja asiaankuuluvissa tapauksissa varjen siirrn stajan ja myyjän välillä. Velkakirjamarkkina Jukkvelkakirjjen ja muiden krkinstrumenttien kaupankäyntiin tarkitetut Markkinat. Viimeisin Kauppahinta Viimeisimmän vähintään yhden (1) Pörssierän suuruisen Kaupan hinta, jka n täsmäytynyt Kaupankäyntijärjestelmässä tai raprtitu Spimuskauppana Kauppatyypillä Standardikauppa tai Standardi Reititetty Kauppa ja tehty Spreadiin, jllei tietyn Markkinasegmentin tai Markkinan salta le tisin määritelty. Vlyymipainitettu Keskimääräinen Spread (VWAS) Vlyymipainitettu Keskimääräinen Spreadi n vaihtelualue niiden referenssihintjen välillä, jtka lisi maksettu, mikäli st- tai myynti - Tarjukset kaupan vlyymille lisi tteutettu Tarjuskirjassa (ts. lisivat lleet keskimääräiset hinnat, mikäli nämä st- tai myynti Tarjukset lisi täsmäytetty autmaattisesti).

13 NASDAQ OMX HELSINKI OY 13 (78) Välittäjä Yhteisö, jnka NASDAQ OMX Helsinki n hyväksynyt jäseneksi ja jka n allekirjittanut NASDAQ OMX Helsingin kanssa Välittäjäspimuksen. Välittäjäspimus Välittäjän ja NASDAQ OMX Helsingin välillä slmittu pörssin jäsenyyttä kskeva spimus.

14 NASDAQ OMX HELSINKI OY 14 (78) 2. YLEISET MÄÄRÄYKSET 2.1 NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjä kskevat yleiset määräykset NASDAQ OMX Nrdic -säännöt sääntelevät NASDAQ OMX Helsingin ja Välittäjien välistä suhdetta pörssikaupankäynnissä ja muita siihen liittyviä seikkja. NASDAQ OMX Nrdic - säännöt kstuvat luvuista 1-5. Liite A ja Genium INET Markkinamalli -dkumentti täydentävät Genium INET -kaupankäynnissä nudatettavia kaupankäyntisääntöjä ja INET Nrdic Markkinamalli -dkumentti INET Nrdic-kaupankäynnissä nudatettavia kaupankäyntisääntöjä NASDAQ OMX Nrdic -säännöt tulevat Välittäjää sitviksi siitä päivästä lukien, jllin Välittäjä n hyväksytty NASDAQ OMX Helsingin jäseneksi ja Välittäjä n allekirjittanut Välittäjäspimuksen NASDAQ OMX Nrdic -säännöt vat saatavissa NASDAQ OMX Nrdic pörssien verkksivuilta. NASDAQ OMX Helsinki vi muuttaa ja täydentää NASDAQ OMX Nrdic - sääntöjä. Muutkset ja lisäykset sitvat NASDAQ OMX Helsinkiä ja Välittäjiä ilman Välittäjien etukäteishyväksyntää. Muutkset ja lisäykset tulevat vimaan NASDAQ OMX Helsingin ilmittamana päivänä, kuitenkin aikaisintaan 14 (neljäntista) päivän kuluttua siitä, kun NASDAQ OMX Helsinki n ilmittanut muutksista ja lisäyksistä Välittäjille. NASDAQ OMX Helsinki vi päättää, että muutkset tai lisäykset tulevat vimaan aikaisemmin tai välittömästi, mikäli siihen n markkinalsuhteista, lainsäädännöstä, ikeuden tai viranmaisten päätöksistä tai muista lsuhteista jhtuva erityinen syy. NASDAQ OMX Helsinki ilmittaa ennen NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjen muutsten tai lisäysten vimaan tula niistä Finanssialan Keskusliitt ry:lle ja tarvittaessa muille asianmaisille rganisaatiille. Ne vivat viimeistään kymmenen (10) pörssipäivän kuluttua ilmituksen vastaanttamisesta vaatia neuvtteluja NASDAQ OMX Helsingin kanssa. Js lainsäädäntö, muut säännökset tai ikeuden tai viranmaisten päätökset edellyttävät muutksia ja/tai lisäyksiä sääntöihin taikka js etukäteisneuvttelut vat ilmeisen tarpeettmat tai markkinalsuhteet sitä erityisesti edellyttävät, NASDAQ OMX Helsinki vi ttaa kyseiset muutkset ja/tai lisäykset käyttöön välittömästi neuvttelematta asiasta etukäteen. Arvpaperivälittäjien yhdistykselle ja tarvittaessa muille asianmaisille rganisaatiille n tällöin ilmitettava muutksista ja/tai lisäyksistä.

15 NASDAQ OMX HELSINKI OY 15 (78) NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus siirtää kaikki NASDAQ OMX Nrdic -sääntöihin perustuvat ikeutensa ja velvllisuutensa uudelle yhteisölle, jka situtuu ylläpitämään Kaupankäyntijärjestelmää, tai fuusin llessa kyseessä, fuusissa syntyvälle yhteisölle. Siirt vi tulla vimaan aikaisintaan neljän (4) viikn kuluttua siitä, kun NASDAQ OMX Helsinki n ilmittanut siirrsta Välittäjille. Välittäjillä n ikeus siirtää NASDAQ OMX Nrdic -sääntöihin perustuvat ikeutensa ja velvllisuutensa ainastaan NASDAQ OMX Helsingin sustumuksella, myös tilanteessa, jssa Välittäjä n sapulena fuusissa tai jakautumisessa. 2.2 Tekniset määräykset Kaupankäyntijärjestelmä NASDAQ OMX Helsinki käyttää Osakemarkkinalla ja Velkakirjamarkkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä asianmukaista Kaupankäyntijärjestelmää. NASDAQ OMX Nrdic - sääntöjä svelletaan ainastaan kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäynnin khteeksi tetuilla Instrumenteilla. NASDAQ OMX Helsingin julkaisemissa tai NASDAQ OMX Helsingin lukuun julkaistuissa erillisissä asiakirjissa n tekniset kuvaukset asianmukaisista Kaupankäyntijärjestelmistä sekä lisätietja Kaupankäyntijärjestelmien käytöstä. Kyseiset asiakirjat vat saatavissa NASDAQ OMX Nrdic -pörssien verkksivuilta. Yhteydet Kaupankäyntijärjestelmään Pitääkseen yhteyttä Kaupankäyntijärjestelmän kanssa, Välittäjän n liityttävä NASDAQ OMX Helsingin kullinkin hyväksymiin tai määrittelemiin tietliikenneverkkihin. NASDAQ OMX Helsinki vi nimetä tätä tarkitusta varten tiettyjä tietliikenneliikenneverkkjen timittajia. Näitä tietliikenneverkkjen timittajia kskevat muutkset edellyttävät sääntökhdan tisessa ja klmannessa kappaleessa mainittua neuvtteluprsessia. Välittäjä vastaa kaikista tietliikenneverkn käyttöönttn ja käyttöön liittyvistä kustannuksista. Välittäjän Tekniset Laitteet Kaupankäyntijärjestelmään vidaan pitää yhteyttä NASDAQ OMX Helsingin hyväksymien tietknesvellushjelman / -hjelmien välityksellä. Välittäjällä tulee lla ainakin yksi (1) tietknesvellus, jka n sertifikaatilla Täysimääräinen kaupankäyntisvellus ( Full trading applicatin ). Luettel tietknesvellushjelmista, jtka vat sertifikaatilla Täysimääräinen kaupankäyntisvellus ( Full trading applicatin ), Rajitettu

16 NASDAQ OMX HELSINKI OY 16 (78) kaupankäyntisvellus ( Restricted trading applicatin ) tai Muu kaupankäyntisvellus ( Other applicatin ) n saatavissa NASDAQ OMX Helsingistä Välittäjä vastaa itse tarkitukseen spivien Teknisten Laitteiden asentamisesta Kaupankäyntijärjestelmän kanssa tapahtuvaa yhteydenpita ja viestintää varten. Teknisten Laitteiden n täytettävä NASDAQ OMX Helsingin kullinkin vimassa levat vaatimukset. Välittäjä vastaa tietknesvellushjelmiensa ja rutiiniensa suunnittelusta siten, että ne täyttävät NASDAQ OMX Helsingin Kaupankäyntijärjestelmän tietkneyhteyksiä kskevan hjeistuksen (transaktit, kaupankäynti ja yhteydentt; transactins, sessin and access prtcls) asettamat vaatimukset ja Välittäjän n jatkuvasti päivitettävä svelluksensa ja rutiininsa viimeisimpien hjeiden muutsten mukaisiksi. Välittäjä vastaa siitä, että Kaupankäyntijärjestelmään liitetyt Tekniset Laitteet n suunniteltu siten, että ne täyttävät aina NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjen määräykset Välittäjän Teknisten Laitteiden n aina timittava tyydyttävästi siten, niin että ne vidaan yhdistää ja niillä vidaan pitää yhteyttä Kaupankäyntijärjestelmään Välittäjä vastaa kaikista kustannuksista, jtka jhtuvat Teknisistä Laitteista ja niiden asentamisesta Välittäjän tilihin sekä Kaupankäyntijärjestelmän kanssa tapahtuvasta yhteydenpidsta. Järjestelmätestit Tekniset Laitteet, jita käytetään yhteydenpitn Kaupankäyntijärjestelmän kanssa, n testattava Kaupankäyntijärjestelmän testausjärjestelmissä ennen laitteiden yhdistämistä Kaupankäyntijärjestelmän tutantjärjestelmiin. Testaus n suritettava NASDAQ OMX Helsingin hjeiden mukaisesti ja sen n täytettävä hjeiden vaatimukset. NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus testata Tekniset Laitteet ja Välittäjän elektrniset yhteydet ennen niiden yhdistämistä Kaupankäyntijärjestelmään. NASDAQ OMX Helsinki vi vaatia Välittäjää sallistumaan näihin testeihin NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus testata millin tahansa Välittäjän Tekniset Laitteet ja tämän elektrniset yhteydet Kaupankäyntijärjestelmään. NASDAQ OMX Helsinki vi vaatia Välittäjää sallistumaan näihin testeihin. NASDAQ OMX Helsinki vi lisäksi vaatia Välittäjää surittamaan nämä testit. Testaus n suritettava NASDAQ OMX Helsingin hjeiden mukaisesti ja sen n täytettävä hjeiden vaatimukset Välittäjä vi millin tahansa pyytää NASDAQ OMX Helsinkiä testaamaan Välittäjän Tekniset Laitteet Kaupankäyntijärjestelmän testausjärjestelmissä. NASDAQ OMX Helsingillä n

17 NASDAQ OMX HELSINKI OY 17 (78) ikeus velittaa testauksesta maksu. NASDAQ OMX Helsingin n avustettava mahdllisuuksien mukaan Välittäjää testausten surittamisessa NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus testata Kaupankäyntijärjestelmää Kaupankäyntivaiheiden aikana tai ulkpulella. NASDAQ OMX Helsinki vi vaatia Välittäjää sallistumaan testeihin. Testaus n suritettava NASDAQ OMX Helsingin hjeiden mukaisesti ja sen n täytettävä hjeiden vaatimukset. Välittäjälle ilmitetaan etukäteen sellaisista Kaupankäyntijärjestelmän testauksista, jtka vivat vaikuttaa Välittäjän päivittäiseen timintaan Kukin sapuli vastaa testausaineistn säilyttämisestä surittamansa testauksen jälkeen NASDAQ OMX Helsingin arkistintihjeiden mukaisesti Testaava sapuli vastaa testauksesta ja muista siihen liittyvistä kustannuksista, lukuun ttamatta sääntökhdan mukaan velitettavaa maksua Kaupankäyntiä ei vida alittaa ennen kuin NASDAQ OMX Helsinki n hyväksynyt Välittäjän Tekniset Laitteet ja tietliikennejärjestelmät. Välittäjän Teknisissä Laitteissa ilmenevät viat tai puutteet Mikäli NASDAQ OMX Helsinki kats jk suritettujen testien perusteella tai muusta syystä, että Välittäjän Tekniset Laitteet tai sen elektrniset yhteydet Kaupankäyntijärjestelmään eivät timi tyydyttävästi tai mikäli NASDAQ OMX Helsinki kats, että Välittäjän Tekniset Laitteet n suunniteltu siten, että NASDAQ OMX Nrdicsääntöjä ei nudateta tai vida nudattaa, Välittäjän n krjattava kyseinen vika tai puute. NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus kieltää Teknisten Laitteiden tai jnkin niiden san käyttö siihen saakka, kunnes vika tai puute n krjattu. Turvajärjestelyt Välittäjän n hulehdittava siitä, että sen Tekniset Laitteet n suunniteltu ja sijitettu siten, että ne täyttävät käyttöikeuksien valvntaa, jäljitettävyyttä ja fyysistä turvallisuutta kskevat vaativat standardit. Tekniset Laitteet n tästä syystä suunniteltava muun muassa siten, että ne estävät luvattman pääsyn Kaupankäyntijärjestelmään ja että yksittäisten Kaupankäyntijärjestelmään tehtyjen kirjautumisten alkuperä vidaan jäljittää takautuvasti. Tekniset Laitteet n sijitettava siten, että luvatn pääsy niihin ei le mahdllista. NASDAQ OMX Helsinki vi antaa myös muita turvallisuusrutiineja kskevia määräyksiä.

18 NASDAQ OMX HELSINKI OY 18 (78) Välittäjän n ilmitettava NASDAQ OMX Helsingille välittömästi kaikista vakavista turvallisuustimenpiteiden laiminlyönneistä tai vakavan laiminlyönnin riskeistä, jtka vivat haitata Välittäjän tai jnkin tisen Välittäjän yhteydenpita Kaupankäyntijärjestelmän kanssa tai aiheuttaa haittaa itse Kaupankäyntijärjestelmälle. Kaupankäyntijärjestelmän muutkset ja Välittäjän Tekniset Laitteet NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus tehdä Kaupankäyntijärjestelmään muutksia, kuten tietknelaitteisiin (hardware) ja niiden sijitteluun, tietknehjelmiin (sftware) ja Kaupankäyntijärjestelmään pidettäviä yhteyksiä kskeviin hjeisiin (prtcl fr data cmmunicatin) NASDAQ OMX Helsingin n ilmitettava Välittäjille Kaupankäyntijärjestelmän muutksista hyvissä ajin etukäteen. Mikäli muutkset vat laajja ja vivat edellyttää muutksia Välittäjän Teknisiin Laitteisiin, ilmituksessa n selstettava muutkset sekä mainittava suunniteltu testausaikataulu ja muutsten vimaantulpäivä. NASDAQ OMX Helsingin ja Välittäjien n tteutettava Kaupankäyntijärjestelmän muutkset, mdifikaatit ja lisäykset NASDAQ OMX Helsingin tarkemmin määrittelemien aikataulujen ja menettelyjen mukaisesti. NASDAQ OMX Helsingin n perustettava tekninen ryhmä, jssa n edustajat arvpaperinvälittäjien yhdistyksestä ja tarvittaessa muista asianmaisista rganisaatiista. NASDAQ OMX Helsingin n ilmitettava aituista muutksista teknisen ryhmän kautta ja saatettava menettelytavat, aikataulut ja muut tarvittavat vaatimukset sen käsittelyyn varmistaakseen, että muutkset, mdifikaatit ja lisäykset tehdään Välittäjien, NASDAQ OMX Helsingin ja muiden markkinilla timivien etujen mukaisesti Välittäjä situtuu nudattamaan NASDAQ OMX Helsingin antamia hjeita, jtka kskevat Kaupankäyntijärjestelmään tehtäviä muutksia, ja muuttamaan Tekniset Laitteensa niitä vastaaviksi. Välittäjän Teknisten Laitteiden muutkset edellyttävät NASDAQ OMX Helsingin hjeiden mukaista testausta siten kuin sääntökhdissa ja n määritelty Välittäjä vi tehdä muutksia / mdifikaatiita Kaupankäyntijärjestelmään yhdistettyihin Teknisiin Laitteisiinsa. Kaupankäyntijärjestelmään vaikuttavista tai siinä häiriöitä aiheuttavista muutksista / mdifikaatiista n ilmitettava NASDAQ OMX Helsingille. NASDAQ OMX Helsinki vi vaatia, että muutetut / mdifiidut laitteet n testattava sääntökhtien ja mukaisesti. Välittäjä vi vaatia muutettujen / mdifiitujen laitteiden testaamista sääntökhdan mukaisesti.

19 NASDAQ OMX HELSINKI OY 19 (78) Kukin sapuli vastaa muutksista / mdifikaatiista itselleen aiheutuneista kustannuksista. Kaupankäyntijärjestelmässä levien vikjen ja puutteiden krjaaminen NASDAQ OMX Helsinki varaa ikeuden tarvittaessa sulkea Kaupankäyntijärjestelmän krjauksia varten tai rajittaa Kaupankäyntijärjestelmän timintja krjausten surittamisen ajaksi. Tämä työ n ensisijaisesti suritettava Kaupankäyntivaiheiden ulkpulella. NASDAQ OMX Helsingin n mahdllisuuksien mukaan ilmitettava khtuullisessa ajassa etukäteen timenpiteiden surittamisesta. Kaupankäyntijärjestelmän käyttö Välittäjän n hulehdittava siitä, että luvatn pääsy Kaupankäyntijärjestelmään jk suraan tai epäsurasti n estetty. Välittäjän n hulehdittava siitä, että sen henkilöstö pitää Kaupankäyntijärjestelmään pääsyä kskevat salasanat luttamuksellisina ja että henkilöstö ei missään lsuhteissa ilmaise salasanja ulkpulisille. Mikäli Välittäjä epäilee, että Kaupankäyntijärjestelmään pääsyä kskevat menettelyt vat tulleet ulkpulisten tietn, NASDAQ OMX Helsingille n ilmitettava asiasta välittömästi. Järjestelmäyhteyshenkilö Välittäjän n nimitettävä henkilöstönsä keskuudesta yksi (1) tai useita järjestelmäyhteyshenkilöitä, jtka vastaavat Välittäjän Teknisistä Laitteista ja Välittäjän yhteyksistä Kaupankäyntijärjestelmään ja jiden vastuulla n NASDAQ OMX Helsingin esittämien Välittäjän Teknisiä Laitteita ja yhteyksiä kskevien tiedustelujen käsittely ja hitaminen. Välittäjän n ilmitettava kirjallisesti NASDAQ OMX Helsingille yhteyshenkilöiksi nimitettyjen henkilöiden nimet ja se, js yhteyshenkilöt vaihtuvat. Välittäjän vastuu Välittäjä n vastuussa kaikista Kaupankäyntijärjestelmään Välittäjän elektrnisen yhteyden kautta tallennetuista timenpiteistä riippumatta siitä, vatk ne Välittäjän valtuutetun edustajan tekemiä. 2.3 Kaupankäyntijärjestelmän kautta saatava infrmaati NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus käyttää Välittäjän tekemien timenpiteiden yhteydessä Kaupankäyntijärjestelmään kertyvää infrmaatita. NASDAQ OMX Helsingillä n yksinikeus Kaupankäyntijärjestelmästä ktun infrmaatin käyttämiseen, kuten yksinikeus kaikenlaisiin tiedtteisiin ja julkaisuihin sekä infrmaatin jakeluun ja

20 NASDAQ OMX HELSINKI OY 20 (78) kpiintiin. NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus julkaista ja jakaa kyseistä infrmaatita yleisölle Välittäjällä n ikeus käyttää Kaupankäyntijärjestelmästä Välittäjän elektrnisen yhteyden kautta saatua infrmaatita ainastaan kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsingissä. Lisäksi ainastaan Välittäjän sisäisillä käyttäjillä n ikeus käyttää ja vastaanttaa kyseistä infrmaatita. Tämä sääntökhta Välittäjän sisäisten käyttäjien ikeudesta käyttää Kaupankäyntijärjestelmästä saatavaa infrmaatita, siten kuin se n määritelty tässä sääntökhdassa 2.3.2, ei sisällä ikeutta Ei-julkiseen Käyttöön niille Välittäjille, jiden kaupankäynnistä yli 50 % mudstuu Algritmisestä Kaupankäynnistä. Kyseiset Välittäjät vat velvllisia surittamaan erillisen Algritmistä Kaupankäyntiä kskevan maksun llakseen ikeutettuja Ei-julkiseen Käyttöön. Sisäiset käyttäjät tarkittavat Välittäjän Meklareita ja työntekijöitä, jtka hitavat Välittäjän back ffice -timintja tai jtka valvvat Kaupankäyntijärjestelmään suraan yhdistettyjä Välittäjän Teknisiä Laitteita sekä muita Instrumenttien kauppaan välittömästi sallistuvia Välittäjän työntekijöitä, kuten riskien seurantaa tai Välittäjän kaupankäynnin analysintia surittavia työntekijöitä, jtka käyttävät infrmaatita välittäjäyrityksen piirissä sekä sellaisia knsultteja ja spimuskumppaneita, jtka työskentelevät työntekijöinä tai ulkistusspimusten njalla Välittäjälle (tässä sääntökhdassa asiantuntijita ja spimuskumppaneita pidetään työntekijöinä). Tämä sisältää seuraavia sa-alueita kskevan käytön: rekisteröityjen, sertifiitujen Meklareiden surittama käyttö; markkinainfrmaatin tekninen seuranta; hjelmistn tutehallinta; tutekehittäminen / hjelminti; markkinainfrmaatin edistäminen; tekniset timet; tekninen tuki; markkinainfrmaatin testaus; näyttelyt; markkinainfrmaatin mainstaminen; tilinhit; valtuuttaminen / luvan myöntö;

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT KA102_2015 Liite III Rahitus- ja spimussäännöt I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot