ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0"

Transkriptio

1 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan (NASDAQ OMX Nrdic Member Rules) sisälle. NASDAQ OMX HELSINKI OY ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT NASDAQ OMX Nrdic -säännöt, VERSIO 2.0

2 NASDAQ OMX HELSINKI OY 2 (78) 1. MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET YLEISET MÄÄRÄYKSET NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjä kskevat yleiset määräykset Tekniset määräykset Kaupankäyntijärjestelmän kautta saatava infrmaati Immateriaaliikeudet Maksut Pikkeustimet Salassapit- ja tiednantvelvllisuus Vastuunrajitus Svellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen NASDAQ OMX HELSINGIN PÖRSSISÄÄNNÖT Jhdant Pörssin jäsenyys Pörssin aukilajat Meklarit Tarjusten tallentaminen Tarjusten ja Kauppjen hinnittelun asianmukaisuus Kaupankäyntitauk Kaupankäynnin keskeyttäminen Kaupankäyntiä kskevien tietjen julkistaminen Autmaattinen Tarjusten Välitys (DMA) Spnsred Access Algritminen Kaupankäynti Lain, NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjen ja muiden säännösten rikkminen INET Nrdic INET Nrdic kaupankäynnin khteena levat Instrumentit Kaupankäyntitavat Kaupankäyntivaiheet Tarjuskirjat ja Tarjukset Autmaattisesti Täsmäytetyt Kaupat Spimuskaupat - raprtinti- ja julkistamissäännöt Kauppjen peruuttaminen Selvityssäännöt Osakkeita kskeva Markkinasegmentti... 63

3 NASDAQ OMX HELSINKI OY 3 (78) 4.10 Osakkeeseen ikeuttavia Instrumentteja kskeva Markkinasegmentti Warrantteja,Sertifikaatteja ja Pörssinteerattuja Velkakirjasitumuksia kskeva Markkinasegmentti Rahast-suuksia kskeva Markkinasegmentti GENIUM INET Genium INET kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin khteena levat Markkinat Kaupankäyntitavat Kaupankäyntivaiheet Tarjuskirjat ja Tarjukset Autmaattisesti Täsmäytetyt Kaupat Spimuskaupat - raprtintisäännöt Kauppjen peruuttaminen Selvityssäännöt Tavanmainen Markkina NASDAQ OMX Helsingissä Autmaattiseen Tarjusten Täsmäytykseen perustuva Velkakirjja kskeva Tavanmainen Markkina NASDAQ OMX Helsingissä Autmaattiseen Tarjusten Täsmäytykseen perustuva Strukturituja ja Räätälöityjä tutteita kskeva Tavanmainen Markkina NASDAQ OMX Helsingissä... 77

4 NASDAQ OMX HELSINKI OY 4 (78) Näitä kaupankäyntisääntöjä (jäljempänä NASDAQ OMX Nrdic -säännöt) nudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (NASDAQ OMX Helsingissä) tapahtuvaan kaupankäyntiin. Säännöt n kirjitettu myös NASDAQ OMX Nrdic-pörssien yhteisen sääntökirjan (NASDAQ OMX Nrdic Member Rules) sisälle. Vaikka näissä säännöissä n viitattu jissain khdin myös muihin NASDAQ OMX Nrdic -pörsseihin n säännöt vahvistettu valtivarainministeriössä vain NASDAQ OMX Helsinkiä kskien. 1. MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET Millin jäljempänä esitettyjä ilmaisuja (samin kuin niistä jhdettuja ilmaisuja) käytetään näissä NASDAQ OMX Nrdic -säännöissä ja ne n kirjitettu isin alkukirjaimin, niillä (tai niistä jhdetuilla ilmaisuilla) n jäljempänä esitetty merkitys ellei nimenmaan tisin ilmiteta. Algritminen Kaupankäynti (Algrithmic Trading) Tarjusten, niiden muutsten tai peruutusten tallentaminen Tarjuskirjaan hjelmistlla, jka tuttaa autmaattisesti Tarjuksia erityisten etukäteen hjelmitujen tekijöiden perusteella. Alkuperäinen kauppa Spimus Osakkeiden tai Osakkeeseen Oikeuttavien Instrumenttien hankinnasta ja myynnistä, jka n rekisteröity jk Autmaattisesti täsmäytyneellä kaupalla tai NASDAQ OMX Nrdic-sääntöjen mukaisena Spimuskauppana, ja jta ei le selvitetty sääntökhdan mukaisessa selvitysaikataulussa. Alle Pörssierä Instrumenttien määrä tai arv, jka n pienempi kuin Pörssierä. Alle Pörssierää Kskeva Tarjus Tarjus, jka n pienempi kuin yksi (1) Pörssierä. Arvpaperikeskus (Central Securities Depsitry) Tah, jka säilyttää ja hallinni Instrumentteja ja mahdllistaa kauppjen käsittelyn sveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Autmaattinen Tarjusten Täsmäytys (Autmatic Tarjuskirjassa tapahtuva prsessi, jssa Myynti- ja Osttarjukset täsmäytyvät autmaattisesti Kaupiksi, kun tietyn Tarjuksen hinta, määrä ja

5 NASDAQ OMX HELSINKI OY 5 (78) Order Matching) muut määritellyt ehdt vastaavat Tarjuskirjaan aikaisemmin tallennettujen Tarjusten ehtja. Autmaattinen Tarjusten Välitys (Direct Market Access; DMA) Prsessi, jssa Välittäjä välittää elektrnisesti ja autmaattisesti asiakkaansa tallentamia Tarjuksia internetyhteyksien tai muiden tietkneyhteyksien kautta suraan Kaupankäyntijärjestelmään. Autmaattisesti Täsmäytetty Kauppa Kauppa, jka tteutetaan Autmaattisena Tarjuksen Täsmäytyksenä Kaupankäyntijärjestelmässä. Buy-in Välittäjän, jka ei le saanut Osakkeita tai Osakkeeseen Oikeuttavia Instrumentteja sääntökhdan mukaisessa selvitysaikataulussa, mahdllisuus staa instrumentit ja vaatia käteisselvitystä tietyin ehdin. Buy-in kauppa Kaikki kaupat, jilla n tarkitus krvata Alkuperäinen kauppa. EBBO (Eurpean Best Bid and Offer) NASDAQ OMX Helsingin (tai sen ulkpulisen hinnantimittajan) määrittelemä Eurpan paras st- ja myyntitarjus määriteltynä kullinkin Markkinamalli -dkumentissa kuvattua menetelmää käyttäen Instrumenteille, jtka sveltuvat Tarjusten Reititykseen. Ei-julkinen Käyttö (Nn- Display Usage) Julkisen Markkinainfrmaatin tarkastelu, käsittely tai käyttö muuhun tarkitukseen kuin sen esittämiseen tai jakeluun. Ei-julkinen Markkinainfrmaati Kaupankäyntijärjestelmän kautta saatava Markkinainfrmaati, jta vidaan jakaa ainastaan Välittäjän sisäisille käyttäjille.

6 NASDAQ OMX HELSINKI OY 6 (78) Ei-julkistettu Vlyymi (Nndisplayed Vlume) Kknaisvlyymin ja nähtävillä levan vlyymin ertus. Osakemarkkinalla kknaisvlyymi vi mudstua täysin Ei-julkistetusta Vlyymista, mikäli Tarjuksen kknaisvlyymi n suurempi kuin mitä n esitetty sääntökhdassa levassa taulukssa. Ensisijainen Listauspörssi NASDAQ OMX Nrdic -pörssi, jssa Instrumentti n ensisijaisesti tettu kaupankäynnin khteeksi. Etämarkkina (Away Market) Mnenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä tai säännelty markkinapaikka, jka n listattu Markkinamalli -dkumenttiin. Etämarkkinavälittäjä (Intrducing Brker) NASDAQ OMX Helsingin Tarjusten Reitittämistä hitamaan valtuuttama tah, jka n jäsen tai jlla n yhteydet jllekin tai kaikille Etämarkkinille. Genium INET Elektrninen Kaupankäyntijärjestelmä, jssa käydään kauppaa Velkakirjamarkkinalla. INET Nrdic Elektrninen Kaupankäyntijärjestelmä, jssa käydään kauppaa Osakemarkkinalla. Instrumentti Arvpaperit sekä muut ikeudet ja situmukset, jtka sveltuvat kaupankäyntiin ja vat kaupankäynnin khteena NASDAQ OMX Helsingissä. Jatkuva Kaupankäynti Kaupankäyntivaiheiden jaks, jka n kuvattu sääntökhdissa ja Jatkuva Kaupankäynti n NASDAQ OMX Helsingin Kmissin asetuksen (EY) N: 1287/2006 artiklassa 29 viitattu tavanmainen kaupankäyntiaika. Julkinen Markkinainfrmaati Kaupankäyntijärjestelmän kautta saatava Markkinainfrmaati, jta vidaan jakaa yleisölle.

7 NASDAQ OMX HELSINKI OY 7 (78) Kaupankäyntijärjes- telmä NASDAQ OMX Helsingin elektrninen kaupankäyntijärjestelmä, jka sisältää tarjusten merkinnän, jäsenten ei-julkisen infrmaatin ja tähän liittyvän referenssi- ja markkinainfrmaatin. Kaupankäyntivaiheet Pörssipäivän sa, jka käsittää Kaupankäyntiä Edeltävän Jaksn, Jatkuvan Kaupankäynnin ja Kaupankäynnin Jälkeisen Jaksn. Lisäksi Genium INET kaupankäynnissä Kaupankäyntivaiheisiin vi kuulua Kaupankäynnin Päättävä Jaks. Kaupankäyntiä Edeltävä Jaks Jatkuvaa Kaupankäyntiä edeltävä Kaupankäyntivaiheisiin kuuluva jaks, jllin Tarjuksia vidaan tallentaa Tarjuskirjaan ja Spimuskauppja vidaan tai tulee raprtida. Kaupankäynnin Jälkeinen Jaks Jatkuvan Kaupankäynnin jälkeinen Kaupankäyntivaiheisiin kuuluva jaks, jllin Tarjuksia ja Kauppja vidaan muuttaa ja peruuttaa ja jllin Spimuskauppja vidaan raprtida. Kaupankäynnin Päättävä Jaks Genium INET Kaupankäynnin Jälkeistä Jaksa edeltävä Kaupankäyntivaiheisiin kuuluva jaks, jllin Tarjuksia ja Tarjuskehtuksia ei vida muuttaa tai peruuttaa, mutta Kauppja vidaan peruuttaa. Kaupankäyntipäällikkö (Head f Trading) Henkilö, jka vastaa Välittäjän kaupankäyntitiminnasta. Kaupantekaika Se ajankhta, jllin Autmaattisesti Täsmäytetty Kauppa täsmäytyy tai Spimuskauppa tehdään. Kauppa Instrumentin sta ja myyntiä kskeva spimus, jka rekisteröidään Kaupankäyntijärjestelmään jk Autmaattisesti Täsmäytettynä Kauppana tai

8 NASDAQ OMX HELSINKI OY 8 (78) Spimuskauppana. Kauppatyyppi Markkinamalli -dkumenteissa tai liitteessä A kuvatut Kauppjen tyypit. Keskihintatarjus (Mid-price Order) Keskihintatarjus n Keskihintatarjukseksi erityisesti merkitty ei-julkistettu Kaupankäyntijärjestelmään tallennettu tarjus. Keskihintatarjukset ertetaan muista Tarjuskirjassa näkyvistä Tarjuksista ja ne vat täysin annyymejä siten, että hintja, vlyymeja tai muuta infrmaatita ei julkisteta ennen Kauppaa. Keskihintatarjukset täsmäytetään vain muiden Keskihintatarjusten kanssa. Keskihintatäsmäytys (Mid-price Matching) Kahden (2) Keskihintatarjuksen autmaattinen täsmäytys viitehinnan keskipisteessä siten kuin n tarkemmin selstettu sääntökhdassa ja määritelty Markkinamalli -dkumentissa -kaupankäyntitiminnallisuuden alla. Keskusvastapuli (CCP) Tah, jka asettaa itsensä Kaupan sapulten väliin, timien näin stajana kullekin myyjälle ja myyjänä kullekin stajalle. Keskusvastapulisäännöt Säännöt, spimukset sekä menettelytapanrmit, jtka sveltuvat Keskusvastapuleen. Kurinpitlautakunta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Arvpaperipörssin säännöissä tarkitettu kurinpitlautakunta. Markkina i) Yleismääritelmä NASDAQ OMX Helsingin kaupankäynti-, listallett- ja selvitystiminnasta. Markkina vi jakautua Markkinasegmentteihin tai markkinihin; ja lisäksi ii) Genium INET kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin sa-alue, jhn svelletaan

9 NASDAQ OMX HELSINKI OY 9 (78) samja kaupankäyntisääntöjä. Markkinasegmentti INET Nrdic kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin sa-alue, jhn svelletaan samja kaupankäyntisääntöjä. Meklari Välittäjän tai Välittäjän kanssa samaan knserniin Eurpan Talusalueella kuuluvan valtuutetun arvpaperilaitksen työntekijä, jlla n ikeus sallistua kaupankäyntiin Välittäjän lukuun NASDAQ OMX Helsingissä. Myyntitarjus Tietyn Instrumentin myyntiä kskeva Tarjus. NASDAQ OMX Nrdic - pörssijäsenyys NASDAQ OMX Tukhlman, NASDAQ OMX Helsingin, NASDAQ OMX Kööpenhaminan ja/tai NASDAQ OMX Islannin kanssa tehty jäsenyysspimus. NASDAQ OMX Nrdic-pörssi / -pörssit NASDAQ OMX Nrdic -pörssi / -pörssit tarkittaa sveltuvin sin näissä säännöissä (i) NASDAQ OMX Kööpenhaminaa; (ii) NASDAQ OMX Helsinkiä; (iii) NASDAQ OMX Islantia; ja (iv) NASDAQ OMX Tukhlmaa. Määritelmää vidaan käyttää jk yksittäisestä NASDAQ OMX Nrdic -pörssistä tai kaikista NASDAQ OMX Nrdic -pörsseistä. NASDAQ OMX Helsingin sakemarkkinakaupankäynnin timinnallisuus, jka tarjaa sallistujille mahdllisuuden valita viitehintaan sidtun ja ei-julkistettuihin tarjuksiin perustuvan täsmäytyksen, kuten selstettu sääntökhdassa ja Markkinamalli - dkumentissa. Nvaati Mikä tahansa prsessi, jnka seurauksena Keskusvastapulesta tulee Keskusvastapulisääntöjen mukainen Kaupan vastapuli.

10 NASDAQ OMX HELSINKI OY 10 (78) Osakemarkkina Osakkeiden, sakkeisiin ikeuttavien Instrumenttien, warranttien ja sertifikaattien sekä rahast-suuksien kaupankäyntiin tarkitetut Markkinasegmentit. Osakkeeseen Oikeuttava Instrumentti Väliaikaistdistukset, saikeudet, merkintäikeudet, st-ikeudet, ikeudet rahastantiin, pti-ikeudet, lunastusikeudet ja muut vastaavankaltaiset Instrumentit. Osakkeet Osakkeet ja talletustdistukset. Osttarjus Tietyn Instrumentin sta kskeva Tarjus. Pienin Kaupankäyntimäärä Pienin mahdllinen määrä, jka vidaan täsmäyttää yhdellä kertaa. Pörssierä Pienin mahdllinen Instrumenttien määrä tai arv. Pörssierätarjus Vähintään yhden (1) Pörssierän suuruinen Tarjus. Pörssi-ilmitus Kaupankäyntijärjestelmässä leva ilmitus, jka sisältää tieta Välittäjille ja/tai Markkinille yleensä. Pörssinteerattu rahast (Exchange Traded Funds) NASDAQ OMX Nrdic -pörsseissä kaupankäynnin khteena leva Instrumentti, jka mudstuu sakkeista, jukkvelkakirjalainista, futuureista, hyödykkeistä (esimerkiksi tellisuusmetalleista ja jalmetalleista), valuutista tai muista vastaavista tutteista tai niiden yhdistelmistä, ja jka vi tavitella indeksin jäljittämistä. Pörssipäivä Päivä, jllin NASDAQ OMX Helsinki n avinna kaupankäyntiä varten. Reititettävä Tarjus (Rutable Order) Tarjusten Reititykseen sveltuva Tarjus

11 NASDAQ OMX HELSINKI OY 11 (78) Sertifikaatit Sertifikaatit, eräpäivättömät (pen-end) sertifikaatit, maksimisertifikaatit ja muut kaupankäynnin khteena levat sertifikaatit. Sisäinen Täsmäytys (Internal Crssing) Autmaattisesti Täsmäytetty Kauppa, jssa sekä Ost- että Myyntitarjus vat saman Välittäjän tallentamia. Sisäinen Kauppa Spimuskauppa, jka n tehty Välittäjän ja sen asiakkaan tai Välittäjän asiakkaiden välillä. Spimuskauppa Kauppa, jka tehdään Tarjuskirjan ulkpulella ja jnka Välittäjä ja asiakas spivat ennen kaupan tteutusta tehtävän NASDAQ OMX Nrdic - sääntöjen mukaisesti. Spnsred Access Elektrninen järjestely, jlla sääntökhdan mukaisen timiluvan maava Välittäjä n antanut asiakkaalleen ikeuden Välittäjän välittäjätunnuksia käyttäen lähettää Tarjuksia suraan tai klmatta sapulta käyttäen Kaupankäyntijärjestelmään. Spread (hintaväli) Hintaehdltaan krkeimman Osttarjuksen ja alhaisimman Myyntitarjuksen väli. Tarjus Tarjuskirjassa leva Instrumentin sta tai myyntiä kskeva Välittäjän sitva tarjus. Tarjusehdt Ehdt, jtka Välittäjä vi määrittää Tarjuskirjaan tallennettavalle Tarjukselle. Tarjuskirja Ost- ja Myyntitarjusten järjestely Kaupankäyntijärjestelmässä sekä tiettyyn Instrumenttiin liittyvät muut tiedt, kuten selvitysjärjestelmään liittyvät mahdlliset tiedt, hinnan desimaalien määrä, Pörssierien kk, Pienimmät Kaupankäyntimäärät ym. Tarjusten Reititys NASDAQ OMX Helsingin Kaupankäyntijärjestelmän timinnallisuus, jlla Tarjukset n mahdllista

12 NASDAQ OMX HELSINKI OY 12 (78) (Smart Order Ruting) reitittää Tarjuskirjaan ja/tai Etämarkkinavälittäjän välityksellä Etämarkkinalle. Tarjusten Reititys -timint n kuvattu tarkemmin sääntökhdassa 4.5 ja Markkinamalli - dkumentissa. Tekniset Laitteet Välittäjän tietknelaitteet ja -hjelmat, myös svellushjelmat, jita käytetään Välittäjän kaupankäyntitimintaan NASDAQ OMX Helsingissä ja Välittäjän yhteyksien ylläpitämiseen Kaupankäyntijärjestelmään. Tikkiväli Pienin mahdllinen hinnan muuts, jka vidaan tallentaa Kaupankäyntijärjestelmään. Tteutuksesta vastaava tah Tah, jka Instrumentin viimeisen siirrn kautta lppuunsaattaa Kaupan ja asiaankuuluvissa tapauksissa varjen siirrn stajan ja myyjän välillä. Velkakirjamarkkina Jukkvelkakirjjen ja muiden krkinstrumenttien kaupankäyntiin tarkitetut Markkinat. Viimeisin Kauppahinta Viimeisimmän vähintään yhden (1) Pörssierän suuruisen Kaupan hinta, jka n täsmäytynyt Kaupankäyntijärjestelmässä tai raprtitu Spimuskauppana Kauppatyypillä Standardikauppa tai Standardi Reititetty Kauppa ja tehty Spreadiin, jllei tietyn Markkinasegmentin tai Markkinan salta le tisin määritelty. Vlyymipainitettu Keskimääräinen Spread (VWAS) Vlyymipainitettu Keskimääräinen Spreadi n vaihtelualue niiden referenssihintjen välillä, jtka lisi maksettu, mikäli st- tai myynti - Tarjukset kaupan vlyymille lisi tteutettu Tarjuskirjassa (ts. lisivat lleet keskimääräiset hinnat, mikäli nämä st- tai myynti Tarjukset lisi täsmäytetty autmaattisesti).

13 NASDAQ OMX HELSINKI OY 13 (78) Välittäjä Yhteisö, jnka NASDAQ OMX Helsinki n hyväksynyt jäseneksi ja jka n allekirjittanut NASDAQ OMX Helsingin kanssa Välittäjäspimuksen. Välittäjäspimus Välittäjän ja NASDAQ OMX Helsingin välillä slmittu pörssin jäsenyyttä kskeva spimus.

14 NASDAQ OMX HELSINKI OY 14 (78) 2. YLEISET MÄÄRÄYKSET 2.1 NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjä kskevat yleiset määräykset NASDAQ OMX Nrdic -säännöt sääntelevät NASDAQ OMX Helsingin ja Välittäjien välistä suhdetta pörssikaupankäynnissä ja muita siihen liittyviä seikkja. NASDAQ OMX Nrdic - säännöt kstuvat luvuista 1-5. Liite A ja Genium INET Markkinamalli -dkumentti täydentävät Genium INET -kaupankäynnissä nudatettavia kaupankäyntisääntöjä ja INET Nrdic Markkinamalli -dkumentti INET Nrdic-kaupankäynnissä nudatettavia kaupankäyntisääntöjä NASDAQ OMX Nrdic -säännöt tulevat Välittäjää sitviksi siitä päivästä lukien, jllin Välittäjä n hyväksytty NASDAQ OMX Helsingin jäseneksi ja Välittäjä n allekirjittanut Välittäjäspimuksen NASDAQ OMX Nrdic -säännöt vat saatavissa NASDAQ OMX Nrdic pörssien verkksivuilta. NASDAQ OMX Helsinki vi muuttaa ja täydentää NASDAQ OMX Nrdic - sääntöjä. Muutkset ja lisäykset sitvat NASDAQ OMX Helsinkiä ja Välittäjiä ilman Välittäjien etukäteishyväksyntää. Muutkset ja lisäykset tulevat vimaan NASDAQ OMX Helsingin ilmittamana päivänä, kuitenkin aikaisintaan 14 (neljäntista) päivän kuluttua siitä, kun NASDAQ OMX Helsinki n ilmittanut muutksista ja lisäyksistä Välittäjille. NASDAQ OMX Helsinki vi päättää, että muutkset tai lisäykset tulevat vimaan aikaisemmin tai välittömästi, mikäli siihen n markkinalsuhteista, lainsäädännöstä, ikeuden tai viranmaisten päätöksistä tai muista lsuhteista jhtuva erityinen syy. NASDAQ OMX Helsinki ilmittaa ennen NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjen muutsten tai lisäysten vimaan tula niistä Finanssialan Keskusliitt ry:lle ja tarvittaessa muille asianmaisille rganisaatiille. Ne vivat viimeistään kymmenen (10) pörssipäivän kuluttua ilmituksen vastaanttamisesta vaatia neuvtteluja NASDAQ OMX Helsingin kanssa. Js lainsäädäntö, muut säännökset tai ikeuden tai viranmaisten päätökset edellyttävät muutksia ja/tai lisäyksiä sääntöihin taikka js etukäteisneuvttelut vat ilmeisen tarpeettmat tai markkinalsuhteet sitä erityisesti edellyttävät, NASDAQ OMX Helsinki vi ttaa kyseiset muutkset ja/tai lisäykset käyttöön välittömästi neuvttelematta asiasta etukäteen. Arvpaperivälittäjien yhdistykselle ja tarvittaessa muille asianmaisille rganisaatiille n tällöin ilmitettava muutksista ja/tai lisäyksistä.

15 NASDAQ OMX HELSINKI OY 15 (78) NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus siirtää kaikki NASDAQ OMX Nrdic -sääntöihin perustuvat ikeutensa ja velvllisuutensa uudelle yhteisölle, jka situtuu ylläpitämään Kaupankäyntijärjestelmää, tai fuusin llessa kyseessä, fuusissa syntyvälle yhteisölle. Siirt vi tulla vimaan aikaisintaan neljän (4) viikn kuluttua siitä, kun NASDAQ OMX Helsinki n ilmittanut siirrsta Välittäjille. Välittäjillä n ikeus siirtää NASDAQ OMX Nrdic -sääntöihin perustuvat ikeutensa ja velvllisuutensa ainastaan NASDAQ OMX Helsingin sustumuksella, myös tilanteessa, jssa Välittäjä n sapulena fuusissa tai jakautumisessa. 2.2 Tekniset määräykset Kaupankäyntijärjestelmä NASDAQ OMX Helsinki käyttää Osakemarkkinalla ja Velkakirjamarkkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä asianmukaista Kaupankäyntijärjestelmää. NASDAQ OMX Nrdic - sääntöjä svelletaan ainastaan kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäynnin khteeksi tetuilla Instrumenteilla. NASDAQ OMX Helsingin julkaisemissa tai NASDAQ OMX Helsingin lukuun julkaistuissa erillisissä asiakirjissa n tekniset kuvaukset asianmukaisista Kaupankäyntijärjestelmistä sekä lisätietja Kaupankäyntijärjestelmien käytöstä. Kyseiset asiakirjat vat saatavissa NASDAQ OMX Nrdic -pörssien verkksivuilta. Yhteydet Kaupankäyntijärjestelmään Pitääkseen yhteyttä Kaupankäyntijärjestelmän kanssa, Välittäjän n liityttävä NASDAQ OMX Helsingin kullinkin hyväksymiin tai määrittelemiin tietliikenneverkkihin. NASDAQ OMX Helsinki vi nimetä tätä tarkitusta varten tiettyjä tietliikenneliikenneverkkjen timittajia. Näitä tietliikenneverkkjen timittajia kskevat muutkset edellyttävät sääntökhdan tisessa ja klmannessa kappaleessa mainittua neuvtteluprsessia. Välittäjä vastaa kaikista tietliikenneverkn käyttöönttn ja käyttöön liittyvistä kustannuksista. Välittäjän Tekniset Laitteet Kaupankäyntijärjestelmään vidaan pitää yhteyttä NASDAQ OMX Helsingin hyväksymien tietknesvellushjelman / -hjelmien välityksellä. Välittäjällä tulee lla ainakin yksi (1) tietknesvellus, jka n sertifikaatilla Täysimääräinen kaupankäyntisvellus ( Full trading applicatin ). Luettel tietknesvellushjelmista, jtka vat sertifikaatilla Täysimääräinen kaupankäyntisvellus ( Full trading applicatin ), Rajitettu

16 NASDAQ OMX HELSINKI OY 16 (78) kaupankäyntisvellus ( Restricted trading applicatin ) tai Muu kaupankäyntisvellus ( Other applicatin ) n saatavissa NASDAQ OMX Helsingistä Välittäjä vastaa itse tarkitukseen spivien Teknisten Laitteiden asentamisesta Kaupankäyntijärjestelmän kanssa tapahtuvaa yhteydenpita ja viestintää varten. Teknisten Laitteiden n täytettävä NASDAQ OMX Helsingin kullinkin vimassa levat vaatimukset. Välittäjä vastaa tietknesvellushjelmiensa ja rutiiniensa suunnittelusta siten, että ne täyttävät NASDAQ OMX Helsingin Kaupankäyntijärjestelmän tietkneyhteyksiä kskevan hjeistuksen (transaktit, kaupankäynti ja yhteydentt; transactins, sessin and access prtcls) asettamat vaatimukset ja Välittäjän n jatkuvasti päivitettävä svelluksensa ja rutiininsa viimeisimpien hjeiden muutsten mukaisiksi. Välittäjä vastaa siitä, että Kaupankäyntijärjestelmään liitetyt Tekniset Laitteet n suunniteltu siten, että ne täyttävät aina NASDAQ OMX Nrdic -sääntöjen määräykset Välittäjän Teknisten Laitteiden n aina timittava tyydyttävästi siten, niin että ne vidaan yhdistää ja niillä vidaan pitää yhteyttä Kaupankäyntijärjestelmään Välittäjä vastaa kaikista kustannuksista, jtka jhtuvat Teknisistä Laitteista ja niiden asentamisesta Välittäjän tilihin sekä Kaupankäyntijärjestelmän kanssa tapahtuvasta yhteydenpidsta. Järjestelmätestit Tekniset Laitteet, jita käytetään yhteydenpitn Kaupankäyntijärjestelmän kanssa, n testattava Kaupankäyntijärjestelmän testausjärjestelmissä ennen laitteiden yhdistämistä Kaupankäyntijärjestelmän tutantjärjestelmiin. Testaus n suritettava NASDAQ OMX Helsingin hjeiden mukaisesti ja sen n täytettävä hjeiden vaatimukset. NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus testata Tekniset Laitteet ja Välittäjän elektrniset yhteydet ennen niiden yhdistämistä Kaupankäyntijärjestelmään. NASDAQ OMX Helsinki vi vaatia Välittäjää sallistumaan näihin testeihin NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus testata millin tahansa Välittäjän Tekniset Laitteet ja tämän elektrniset yhteydet Kaupankäyntijärjestelmään. NASDAQ OMX Helsinki vi vaatia Välittäjää sallistumaan näihin testeihin. NASDAQ OMX Helsinki vi lisäksi vaatia Välittäjää surittamaan nämä testit. Testaus n suritettava NASDAQ OMX Helsingin hjeiden mukaisesti ja sen n täytettävä hjeiden vaatimukset Välittäjä vi millin tahansa pyytää NASDAQ OMX Helsinkiä testaamaan Välittäjän Tekniset Laitteet Kaupankäyntijärjestelmän testausjärjestelmissä. NASDAQ OMX Helsingillä n

17 NASDAQ OMX HELSINKI OY 17 (78) ikeus velittaa testauksesta maksu. NASDAQ OMX Helsingin n avustettava mahdllisuuksien mukaan Välittäjää testausten surittamisessa NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus testata Kaupankäyntijärjestelmää Kaupankäyntivaiheiden aikana tai ulkpulella. NASDAQ OMX Helsinki vi vaatia Välittäjää sallistumaan testeihin. Testaus n suritettava NASDAQ OMX Helsingin hjeiden mukaisesti ja sen n täytettävä hjeiden vaatimukset. Välittäjälle ilmitetaan etukäteen sellaisista Kaupankäyntijärjestelmän testauksista, jtka vivat vaikuttaa Välittäjän päivittäiseen timintaan Kukin sapuli vastaa testausaineistn säilyttämisestä surittamansa testauksen jälkeen NASDAQ OMX Helsingin arkistintihjeiden mukaisesti Testaava sapuli vastaa testauksesta ja muista siihen liittyvistä kustannuksista, lukuun ttamatta sääntökhdan mukaan velitettavaa maksua Kaupankäyntiä ei vida alittaa ennen kuin NASDAQ OMX Helsinki n hyväksynyt Välittäjän Tekniset Laitteet ja tietliikennejärjestelmät. Välittäjän Teknisissä Laitteissa ilmenevät viat tai puutteet Mikäli NASDAQ OMX Helsinki kats jk suritettujen testien perusteella tai muusta syystä, että Välittäjän Tekniset Laitteet tai sen elektrniset yhteydet Kaupankäyntijärjestelmään eivät timi tyydyttävästi tai mikäli NASDAQ OMX Helsinki kats, että Välittäjän Tekniset Laitteet n suunniteltu siten, että NASDAQ OMX Nrdicsääntöjä ei nudateta tai vida nudattaa, Välittäjän n krjattava kyseinen vika tai puute. NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus kieltää Teknisten Laitteiden tai jnkin niiden san käyttö siihen saakka, kunnes vika tai puute n krjattu. Turvajärjestelyt Välittäjän n hulehdittava siitä, että sen Tekniset Laitteet n suunniteltu ja sijitettu siten, että ne täyttävät käyttöikeuksien valvntaa, jäljitettävyyttä ja fyysistä turvallisuutta kskevat vaativat standardit. Tekniset Laitteet n tästä syystä suunniteltava muun muassa siten, että ne estävät luvattman pääsyn Kaupankäyntijärjestelmään ja että yksittäisten Kaupankäyntijärjestelmään tehtyjen kirjautumisten alkuperä vidaan jäljittää takautuvasti. Tekniset Laitteet n sijitettava siten, että luvatn pääsy niihin ei le mahdllista. NASDAQ OMX Helsinki vi antaa myös muita turvallisuusrutiineja kskevia määräyksiä.

18 NASDAQ OMX HELSINKI OY 18 (78) Välittäjän n ilmitettava NASDAQ OMX Helsingille välittömästi kaikista vakavista turvallisuustimenpiteiden laiminlyönneistä tai vakavan laiminlyönnin riskeistä, jtka vivat haitata Välittäjän tai jnkin tisen Välittäjän yhteydenpita Kaupankäyntijärjestelmän kanssa tai aiheuttaa haittaa itse Kaupankäyntijärjestelmälle. Kaupankäyntijärjestelmän muutkset ja Välittäjän Tekniset Laitteet NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus tehdä Kaupankäyntijärjestelmään muutksia, kuten tietknelaitteisiin (hardware) ja niiden sijitteluun, tietknehjelmiin (sftware) ja Kaupankäyntijärjestelmään pidettäviä yhteyksiä kskeviin hjeisiin (prtcl fr data cmmunicatin) NASDAQ OMX Helsingin n ilmitettava Välittäjille Kaupankäyntijärjestelmän muutksista hyvissä ajin etukäteen. Mikäli muutkset vat laajja ja vivat edellyttää muutksia Välittäjän Teknisiin Laitteisiin, ilmituksessa n selstettava muutkset sekä mainittava suunniteltu testausaikataulu ja muutsten vimaantulpäivä. NASDAQ OMX Helsingin ja Välittäjien n tteutettava Kaupankäyntijärjestelmän muutkset, mdifikaatit ja lisäykset NASDAQ OMX Helsingin tarkemmin määrittelemien aikataulujen ja menettelyjen mukaisesti. NASDAQ OMX Helsingin n perustettava tekninen ryhmä, jssa n edustajat arvpaperinvälittäjien yhdistyksestä ja tarvittaessa muista asianmaisista rganisaatiista. NASDAQ OMX Helsingin n ilmitettava aituista muutksista teknisen ryhmän kautta ja saatettava menettelytavat, aikataulut ja muut tarvittavat vaatimukset sen käsittelyyn varmistaakseen, että muutkset, mdifikaatit ja lisäykset tehdään Välittäjien, NASDAQ OMX Helsingin ja muiden markkinilla timivien etujen mukaisesti Välittäjä situtuu nudattamaan NASDAQ OMX Helsingin antamia hjeita, jtka kskevat Kaupankäyntijärjestelmään tehtäviä muutksia, ja muuttamaan Tekniset Laitteensa niitä vastaaviksi. Välittäjän Teknisten Laitteiden muutkset edellyttävät NASDAQ OMX Helsingin hjeiden mukaista testausta siten kuin sääntökhdissa ja n määritelty Välittäjä vi tehdä muutksia / mdifikaatiita Kaupankäyntijärjestelmään yhdistettyihin Teknisiin Laitteisiinsa. Kaupankäyntijärjestelmään vaikuttavista tai siinä häiriöitä aiheuttavista muutksista / mdifikaatiista n ilmitettava NASDAQ OMX Helsingille. NASDAQ OMX Helsinki vi vaatia, että muutetut / mdifiidut laitteet n testattava sääntökhtien ja mukaisesti. Välittäjä vi vaatia muutettujen / mdifiitujen laitteiden testaamista sääntökhdan mukaisesti.

19 NASDAQ OMX HELSINKI OY 19 (78) Kukin sapuli vastaa muutksista / mdifikaatiista itselleen aiheutuneista kustannuksista. Kaupankäyntijärjestelmässä levien vikjen ja puutteiden krjaaminen NASDAQ OMX Helsinki varaa ikeuden tarvittaessa sulkea Kaupankäyntijärjestelmän krjauksia varten tai rajittaa Kaupankäyntijärjestelmän timintja krjausten surittamisen ajaksi. Tämä työ n ensisijaisesti suritettava Kaupankäyntivaiheiden ulkpulella. NASDAQ OMX Helsingin n mahdllisuuksien mukaan ilmitettava khtuullisessa ajassa etukäteen timenpiteiden surittamisesta. Kaupankäyntijärjestelmän käyttö Välittäjän n hulehdittava siitä, että luvatn pääsy Kaupankäyntijärjestelmään jk suraan tai epäsurasti n estetty. Välittäjän n hulehdittava siitä, että sen henkilöstö pitää Kaupankäyntijärjestelmään pääsyä kskevat salasanat luttamuksellisina ja että henkilöstö ei missään lsuhteissa ilmaise salasanja ulkpulisille. Mikäli Välittäjä epäilee, että Kaupankäyntijärjestelmään pääsyä kskevat menettelyt vat tulleet ulkpulisten tietn, NASDAQ OMX Helsingille n ilmitettava asiasta välittömästi. Järjestelmäyhteyshenkilö Välittäjän n nimitettävä henkilöstönsä keskuudesta yksi (1) tai useita järjestelmäyhteyshenkilöitä, jtka vastaavat Välittäjän Teknisistä Laitteista ja Välittäjän yhteyksistä Kaupankäyntijärjestelmään ja jiden vastuulla n NASDAQ OMX Helsingin esittämien Välittäjän Teknisiä Laitteita ja yhteyksiä kskevien tiedustelujen käsittely ja hitaminen. Välittäjän n ilmitettava kirjallisesti NASDAQ OMX Helsingille yhteyshenkilöiksi nimitettyjen henkilöiden nimet ja se, js yhteyshenkilöt vaihtuvat. Välittäjän vastuu Välittäjä n vastuussa kaikista Kaupankäyntijärjestelmään Välittäjän elektrnisen yhteyden kautta tallennetuista timenpiteistä riippumatta siitä, vatk ne Välittäjän valtuutetun edustajan tekemiä. 2.3 Kaupankäyntijärjestelmän kautta saatava infrmaati NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus käyttää Välittäjän tekemien timenpiteiden yhteydessä Kaupankäyntijärjestelmään kertyvää infrmaatita. NASDAQ OMX Helsingillä n yksinikeus Kaupankäyntijärjestelmästä ktun infrmaatin käyttämiseen, kuten yksinikeus kaikenlaisiin tiedtteisiin ja julkaisuihin sekä infrmaatin jakeluun ja

20 NASDAQ OMX HELSINKI OY 20 (78) kpiintiin. NASDAQ OMX Helsingillä n ikeus julkaista ja jakaa kyseistä infrmaatita yleisölle Välittäjällä n ikeus käyttää Kaupankäyntijärjestelmästä Välittäjän elektrnisen yhteyden kautta saatua infrmaatita ainastaan kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsingissä. Lisäksi ainastaan Välittäjän sisäisillä käyttäjillä n ikeus käyttää ja vastaanttaa kyseistä infrmaatita. Tämä sääntökhta Välittäjän sisäisten käyttäjien ikeudesta käyttää Kaupankäyntijärjestelmästä saatavaa infrmaatita, siten kuin se n määritelty tässä sääntökhdassa 2.3.2, ei sisällä ikeutta Ei-julkiseen Käyttöön niille Välittäjille, jiden kaupankäynnistä yli 50 % mudstuu Algritmisestä Kaupankäynnistä. Kyseiset Välittäjät vat velvllisia surittamaan erillisen Algritmistä Kaupankäyntiä kskevan maksun llakseen ikeutettuja Ei-julkiseen Käyttöön. Sisäiset käyttäjät tarkittavat Välittäjän Meklareita ja työntekijöitä, jtka hitavat Välittäjän back ffice -timintja tai jtka valvvat Kaupankäyntijärjestelmään suraan yhdistettyjä Välittäjän Teknisiä Laitteita sekä muita Instrumenttien kauppaan välittömästi sallistuvia Välittäjän työntekijöitä, kuten riskien seurantaa tai Välittäjän kaupankäynnin analysintia surittavia työntekijöitä, jtka käyttävät infrmaatita välittäjäyrityksen piirissä sekä sellaisia knsultteja ja spimuskumppaneita, jtka työskentelevät työntekijöinä tai ulkistusspimusten njalla Välittäjälle (tässä sääntökhdassa asiantuntijita ja spimuskumppaneita pidetään työntekijöinä). Tämä sisältää seuraavia sa-alueita kskevan käytön: rekisteröityjen, sertifiitujen Meklareiden surittama käyttö; markkinainfrmaatin tekninen seuranta; hjelmistn tutehallinta; tutekehittäminen / hjelminti; markkinainfrmaatin edistäminen; tekniset timet; tekninen tuki; markkinainfrmaatin testaus; näyttelyt; markkinainfrmaatin mainstaminen; tilinhit; valtuuttaminen / luvan myöntö;

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7 HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedte nr 7 OSA A YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Timenpiteet, jihin kuljetusyrityksillä n ikeus kustannusmuutksissa - Kustannusindeksi - Pikkeuksia aj- ja lepaikamääräyksiin

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Taiteilija Taiteilijan nimi Y-tunnus Osite

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjus pyydetään kuntalain 14 luvun mukaisesta hallinnn ja taluden tarkastuksesta tilikausien 2017 2020 vastaavilta

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Yleistä. Veronkierron ja veropetosten sekä aggressiivisen verosuunnittelu vastaiset toimet

Yleistä. Veronkierron ja veropetosten sekä aggressiivisen verosuunnittelu vastaiset toimet EU ja VEROTUS Yleistä EU-verplitiikan vi jakaa kahteen saan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinmaisessa timivallassa Välillinen: vaikuttaa tavariden, ihmisten, palveluiden vapaaseen liikkumiseen yhteistyötä

Lisätiedot

1.2 Tästä syystä Elenian työntekijöiden on toimittava varovaisesti suhteessa liiketoimintakumppaneihinsa ja noudatettava aina lakia.

1.2 Tästä syystä Elenian työntekijöiden on toimittava varovaisesti suhteessa liiketoimintakumppaneihinsa ja noudatettava aina lakia. 1 Lahjnnanvastaiset hjeet 1. Tarkitus 1.1 Elenia Oy ja sen tytäryhtiöt ( Elenia ) nudattavat niin santtua nllatleranssia suhteessa lahjntaan. Lahjnnan- ja krruptinvastaisessa timinnassaan Elenia n situtunut

Lisätiedot

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu Suunnitteluhje Ari Savlainen 30.11.2015 Helsinki, Esp, Vantaa, U-ELY 30.11.2015 2 (49) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeen sisältö, tarkitus, käyttö... 4 1.2 Nimikkeistöt... 4 1.3 Suunnittelun hjaus ja hyväksyntä...

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / tilaaja maksaa teksen valmistamisen ja valmistuttamisen 1. SOPIJAOSAPUOLET Taiteilija Taiteilijan nimi Y-tunnus Osite Puhelinnumer

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot