HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id (15) HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id6172478 1 (15) 00.05.15 HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto 15.8.2013"

Transkriptio

1 Raportti id (15) HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI

2 Raportti id (15) 1 VUODEN TULOSTAVOITTEET Suoritteet Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteet suunnittelukaudella ovat: 1. Hätäkeskuslaitos huolehtii keskeytymättömästä hätäkeskuspalvelujen tuottamisesta kansalaiselle ja hätäkeskuspalveluja käyttäville viranomaisille. 2. Hätäkeskuslaitos toteuttaa hätäkeskustoiminnan kehittämisen strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskusten siirrot toteutetaan turvaamalla hätäkeskuspalvelut. Muutokset toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattamalla. Uusi toimintatapa ja sitä tukeva uudistettu hätäkeskustietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen saatetaan tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. 4. Hätäkeskuslaitos toteuttaa valtion vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelman edellyttämät toimenpiteet. 5. Hätäkeskuslaitos huolehtii osaltaan valtionhallinnon tietoteknisen arkkitehtuurin mukaisten tavoitteiden ja tietohallintolain mukaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuusvaatimusten toteuttamisesta. 6. Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön valtionhallinnon ja sisäasiainministeriön hallinnonalan yhteisesti sovittuja menetelmiä ja tietojärjestelmiä (esim. KIEKU). Tunnusluku / ennuste tulossopim us Hätäilmoitusten määrä, kpl* - hätäpuhelujen määrä, kpl - kentälle välitetyt tehtävät kpl Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut** - virhe tai tahaton soitto - asiaton tai ilkivaltainen soitto Muut - kiireetön sairaankuljetus, kpl*** - hoitolaitossiirrot, kpl - neuvonta Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl 0,80 0,77 0,74 0,78 0,81 *) Hätäilmoitukset sisältävät kaikki hätäkeskuksen käsittelemät tehtävät jotka tulevat hätäkeskukseen hätäpuheluina, ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kautta. **) H-tehtävälajien muutoksen yhteydessä mykkä puhelu kirjautuu luokkaan virhe tai tahaton soitto. ***) Kiireetön sairaankuljetus sisältää myös hoitolaitossiirrot.

3 Raportti id (15) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tammi - kesäkuun aikana vastaanotettiin hätäkeskuksiin yhteensä ilmoitusta, joista hätäpuheluja oli Määrät ovat muodostumassa edellisen vuoden tasolle. Hätäkeskuksiin kuulumattomien puheluiden määrä näyttäisi olevan lievässä laskussa. Edellisen vuoden vastaavaan tarkastelujaksoon verrattuna näiden puhelujen määrä oli 3,5 prosenttia pienempi. Asiattomia tai ilkivaltaisia puheluja kirjattiin tammi-kesäkuussa noin vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Vastaanotetuista ilmoituksista n johti tehtävän välittämiseen eteenpäin. Välitettyjen tehtävien määrä on edellisvuoden tasolla. Kaikista vastaanotetuista ilmoituksista välitettiin kentälle tehtäväksi n. 41 %. Kiireettömien sairaankuljetustehtävien määrän väheneminen näyttää edelleen jatkuvan edellisten vuosien tapaan. Verrattuna viimevuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon kiireettömät sairaankuljetustehtävät vähenivät noin 10 prosentilla. Kiireettömien sairaankuljetustehtävien määrä laski kaikissa muissa keskuksissa paitsi Keravan ja Varsinais-Suomen hätäkeskuksissa. Myös hoitolaitossiirtojen määrä näyttäisi olevan laskussa edellisvuoteen. Hoitolaitossiirtojen laskuun on vaikuttanut uuden terveydenhuoltolain vaatimukset kiireettömien hoitolaitossiirtojen siirtämisestä sairaanhoitopiirien vastuulle. Kerava ja Varsinais-Suomi ovat tässäkin tilastossa poikkeuksia. Keravalla kasvu on huomattava, Varsinais-Suomessa marginaalista. Eri viranomaisten neuvonta ja opastus -tehtävälajeille kirjattujen ilmoitusten määrä jatkaa laskuaan. Suunta on Hätäkeskuslaitoksen näkökulmasta positiivinen. Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialallaan edistää turvallisuutta sekä terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia välittämällä kiireellisissä tilanteissa välitöntä apua. Kaikista hätäpuheluista 10 sekunnin vastausaikaan päästiin 93 prosentissa puheluista. 30 sekunnissa vastattiin 97 prosenttiin hätäpuheluista. Kummassakin tunnusluvussa puolivuotistarkastelun tulos ylittää Hätäkeskuslaitoksen vuoden tulossopimuksen tavoitetason. Tunnusluku / tavoite Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) 91 % 92 % 93 % 90 % Hätäpuheluun vastataan alle 30 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) 96 % 97 % 97 % 95 %

4 Raportti id (15) Hätäkeskuksen vastausnopeus vastattuihin hätäpuheluihin kuvaa resurssien kohdentamisen onnistumista sekä päivystäjien kykyä hallita tehtävien käsittely- ja hälyttämistoimenpiteet. Tämän tunnusluvun laskennassa jaettavana on käytetty tavoiteajassa (10 tai 30 sek.) vastattujen hätäpuhelujen määrää. Jakajana on järjestelmään kytkeytyneiden hätäpuhelujen määrä, poisluettuna ne joissa soittaja on luopunut alle 10 sekunnin. Tulossopimuksen tavoitteet vastausaikojen osalta saavutettiin tarkastelujaksolla kaikissa hätäkeskuksissa. Keskuksittain tulokset vaihtelivat 10 s. vastausaikatavoitteessa välillä % ja 30 sekunnin vastausaikatavoitteessa välillä %. Tunnusluku Häme Kehä Kerava Kuopio Luma Oulu Pika Poha Sata Vasu Kaikki 10 sek. vastatut 93 % 92 % 95 % 91 % 92 % 92 % 93 % 92 % 93 % 91 % 93 % 30 sek. vastatut 98 % 96 % 98 % 95 % 96 % 97 % 97 % 97 % 96 % 95 % 97 % Palvelukyky ja laatu Vaikka vastausajat koko tarkastelujakson osalta olivat hyvällä tasolla, oli päivittäinen vaihtelu joissakin keskuksissa huomattavaa. Vastausajan vaihtelun pienentäminen edellyttää jatkossakin työvuorosuunnittelun kehittämistä. Kesäkuussa vastausajat olivat hieman kasvaneet, koska tehtävämäärien osalta kausivaihtelu talvikuukausien ja kesäkuukausien välillä on suuri. Hätäkeskuslaitoksessa tullaan jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota lomasuunnitteluun. Hätäpuhelun laadunhallintamallin osana seurataan toimialoittain määriteltävien tehtävien hälytysaikaa. Seurattaviksi tehtäviksi on valittu toimialoittain kaksi tehtävälajia, joista toinen edustaa riskinarvion osuvuuden kannalta kriittistä ja toinen muuten merkityksellistä tilannetta. Jokaiselle seurattavalle tehtävälajille on asetettu hälytysviiveen optimiaika, jonka toteutumista seurataan suhdelukuna kaikista ko. tehtävälajin hälytyksistä. Hälytysviiveen toteutunut aika on ensimmäiselle hälytettävälle yksikölle lähtevän hälytysviestin ja hätäpuheluun vastaamisajan erotus. Tieto kerätään hätäkeskustietojärjestelmästä ja raportoidaan osavuosittain.

5 Raportti id (15) Tunnusluku / ennuste Hätäilmoituksen välittäminen viranomaisille viivytyksettä. Hälytysviive määritetyissä tehtävälajeissa (ei mitattu, uusi mittari) Terveystoimi: 700A (äkkieloton) 90 sekuntia 66 % 60 % 80 % 704A (rintakipu) 120 sekuntia 66 % 66 % 75 % Pelastustoimi: 202A (liikenneonnettomuus) 120 sekuntia 51 % 55 % 65 % 402A+B (rakennuspalo) 90 sekuntia 49 % 48 % 60 % Poliisi: 031A (ampuminen) + 032A (puukotus) 120 sekuntia 57 % 51 % 70 % Tulossopimuksessa määriteltyjen seurattavien tehtävälajien hälytysaikaa on nyt seurattu puoli vuotta. Kappalemääräisesti tehtäviä on käsitelty seuraavasti: 700A 1580 kpl, 704A 4200 kpl, 202A 540 kpl, 402A+B 590 kpl, 031A (ampuminen) + 032A 290 kpl. Hälytysviivettä pidentäviä asioita on kartoitettu toimialoittain alkuvuoden aikana. Loppuvuonna analysoidaan tehtävänkäsittelyn pullonkaulojen syitä ja sen jälkeen suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos toteuttaa hätäkeskuspalvelujen tunnettuutta koskevan kyselyn loppuvuoden aikana. Asiakastyytyväisyys sekä yhteistyöviranomaisten tyytyväisyyskysely toteutetaan seuraavan kerran vuonna Tunnusluku / tavoite Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (%) Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1-5. vähintään - 90 % 4,22 4,42 ei mitata Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyysindeksi (1-5), vähintään (keskiarvo) 3,32 3,22 ei mitata - Poliisi - Pelastustoimi - Terveystoimi - Rajavartiolaitos 3,33 3,15 3,53 3,91 3,40 3,03 3,36

6 Raportti id (15) Taloudellisuus Taloudellisten tunnuslukujen laskentaperiaatteita on tarkennettu vuonna ja uusi laskentatapa on otettu huomioon vuoden tulossopimuksessa esille tuoduissa tunnusluvuissa. Vuosien luvut on laskettu uusilla periaatteilla, jotta ne ovat vertailukelpoisia vuosien ja kanssa. Tunnusluvut on laskettu arvonlisäverottomista menoista pl. investoinnit ml. poistot. Tunnusluku Toiminnasta aiheutuvat kustannukset /asukas, enintään Toiminnasta aiheutuvat kustannukset /hätäilmoitus, enintään Toiminnasta aiheutuvat kustannukset /asukas, enintään ilman hankkeita Toiminnasta aiheutuvat kustannukset /hätäilmoitus, enintään ilman hankkeita / tavoite 12,2 11,6 5,42 11,8 15,2 15,1 14,43 14, ,4 11, ,37 14, Tuottavuus Tunnusluku / tavoite Käsiteltyjen hätäilmoitusten määrä/ hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) Tunnusluku Hätäilmoitukset / päivystäjä Häme Kehä Kerava Kuopio Luma Oulu Pika Poha Sata Vasu Kaikki Maksullisen toiminnan kannattavuus Hätäkeskuslaitoksen myyntitulot toteutuvat pääasiallisesti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, joten puolen vuoden ei ole laskettavissa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmaa kehitetään vuoden aikana. Kieku-tietojärjestelmän käyttöönoton myötä on otettu käyttöön myös työaikakirjanpidon kohdennukset seurantakohteineen, jolloin maksulliseen toimintaan kohdentuva työaika saadaan työaikakirjanpidosta. Muiden menojen kuin palkkakustannusten kohdentamiseen työstetään ajuria, jolla kustannukset kohdentuisivat mahdollisimman oikein maksulliseen toimintaan. Näiden kehitystoimien avulla saadaan tietoa maksuasetuksen mahdolliseksi muuttamiseksi, jotta kustannusvastaavuus saavuttaisi tavoitetason / tavoite Tunnusluku Julkisoikeudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus-% 120,00 % 182 % - 100,0 % Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus-% 123,00 % 174 % - 120,0 %

7 Raportti id (15) Muut tavoitteet Näkökulma: Turvallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hätäkeskuslaitos tehostaa omalla toiminnallaan auttamisen ketjua. Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitoksessa on käytössä yhdenmukaiset, valtakunnalliset toimintamallit Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna Perustetaan alueelliset viranomaisyhteistyö- ja kehitysryhmät kaikille yhteistoiminta-alueille ja jalkautetaan niiden kautta valtakunnallinen toimintamalli. Viranomaisten yhteistyöryhmät ja toimialakohtaiset kehitysryhmät on perustettu kaikille yhteistoiminta-alueille ja ryhmien toiminta on käynnistetty. Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön Kiekun ja muut yhteiset tietojärjestelmät hankkeiden määrittämien aikataulujen mukaisesti. Hätäkeskuslaitos otti käyttöön Kiekun suunnitellun mukaisesti Hätäkeskuspalvelut toteutetaan luotettavasti. Varmistetaan hätäkeskuspalveluiden häiriötön ja keskeytymätön toiminta mm. jalkauttamalla valmiussuunnitelma sekä tekemällä asianmukaiset ylläpitotoimenpiteet tietojärjestelmiin. Valmiussuunnitelma on päivitetty. Hätäkeskuskohtaisten valmiussuunnitelman liitteiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä vuoromestarien toimintaohjeiden kehittämiseksi on perustettu erillinen työryhmä. Hätäkeskuslaitoksen viestintä tukee auttamisen ketjun tehokasta toteutumista. Hätäkeskuslaitos kehittää turvallisuusviestintää. Hätäkeskuslaitos tuotti ja jakoi kolme hätäkeskustoimintaan liittyvää videota syksyllä avatulla YouTube -tilillään: kansalaisille hätänumeroon soittamisen valistus, hätäkeskuspäivystäjän työstä kertova video sekä koko Suomen hätäkeskustoimintaa kuvaava video.

8 Raportti id (15) Virasto avasi oman virallisen Facebook -tilin. Vuosijulkaisu työstettiin kokonaan sähköisenä 112.fi sivustolla ja hätäkeskustoiminnan asiantuntijalehti Häläri siirrettiin kokonaan verkkoon. Osallistutaan 112-päivän valtakunnalliseen kampanjaan ja kehitetään sitä aktiivisesti. Hätäkeskuslaitos osallistui perinteiseen 112-päivän valtakunnalliseen kampanjaan 11. helmikuuta. Valtakunnallinen päätapahtuma pidettiin tänä vuonna Vaasassa ja hätäkeskukset olivat mukana paikallisten tapahtumien järjestämisessä. 112-päivän kampanjan nettisivuille ilmoitettiin noin 100 turvallisuustapahtumaa ympäri Suomea. Aktivoidaan yhteistyöviranomaisia sekä haetaan uusia yhteistyötahoja, jotka voivat viestiä hätänumeron 112 oikean ja asianmukaisen käytön puolesta. Käyttöönotetun uuden facebook-sivuston ja YouTube -tilin kautta on voitu jakaa paljon hätänumeron 112 oikeaan käyttöön liittyvää viestintämateriaalia. Uusina yhteistyötahoina 112-päivän kampanjan kautta on kontaktoitu Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto. Näkökulma: Talous ja resurssit Hätäkeskuslaitoksessa varmistetaan riittävät resurssit Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskusten yksikkökoko on optimaalinen. Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna Kuopion hätäkeskuksen toiminta vakiinnutetaan. Kuopion hätäkeskuksen toiminta on kokonaisuutena käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. Hätäpuheluiden vastausaikojen tarkastelussa Kuopion hätäkeskus on saavuttanut tulostavoitteet. Kevään aikana jatkettiin operatiivisen salitoiminnan auditointia, jonka tavoitteena on edelleen varmistaa valtakunnallisten, yhdenmukaisten toimintamallien käyttöönotto.

9 Raportti id (15) Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskukset yhdistetään Porin hätäkeskukseksi. Pirkanmaan hätäkeskuksen YT- menettely päättyi Noin puolet Pirkanmaan hätäkeskuksen operatiivisesta henkilöstöstä on siirtymässä Porin uuteen hätäkeskukseen. Porin hätäkeskuksen henkilöstösuunnitelmaa on valmisteltu ja tarvittavat rekrytoinnit käynnistetään erillisen suunnitelman mukaan. Kokonaisuutena hätäkeskusten yhdistämiseen liittyvät toimenpiteet ovat edenneet aikataulussa ja suunnitelman mukaan. Käynnistetään Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Itä- ja Keski- Uudenmaan hätäkeskusten yhdistämistoimet siten, että Helsingin ja Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskukset yhdistyvät kevään aikana. Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksen osalta yhdistyminen toteutetaan myöhemmin. Helsingin hätäkeskus ja Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus yhdistyivät hallinnollisesti Keravan hätäkeskukseksi. Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksen henkilöstölle on toteutettu muutoskeskustelut ja myös muita yhdistämistoimia on valmisteltu siten, että hätäkeskuksen toimintojen yhdistäminen Keravan hätäkeskukseen voidaan toteuttaa keväällä Käynnistetään Varsinais-Suomen ja Hämeen hätäkeskusten yhdistämistoimet Turun hätäkeskukseksi. Varsinais-Suomen ja Hämeen hätäkeskusten yhdistämistoimet Turun hätäkeskukseksi on käynnistetty ja ne ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Muutoskeskustelut Hämeen hätäkeskuksen henkilöstölle on toteutettu ja neuvotteluesitys elokuussa aloitettavista YT-neuvotteluista on lähetetty. Näkökulma: Prosessit ja rakenteet Hätäkeskuslaitoksessa keskitytään ydintehtäviin.

10 Raportti id (15) Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitos on hyvin johdettu virasto. Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna Johtamis- ja hallintomallin kehittämistä jatketaan. Virastossa otetaan käyttöön yhtenäiset toimenkuvat. Yhdistetyissä keskuksissa on otettu käyttöön yhtenäiset toimenkuvat. Keskushallinnon tulevaisuuden rakennetta ja toimintamalleja pohtiva työryhmä sai työnsä päätökseen aikataulussaan kesäkuussa. Työryhmän esityksiä hyödynnetään johtamis- ja hallintomallin edelleen kehittämisessä sekä keskushallinnon henkilöstösuunnittelussa. Toiminnanohjausprosessia kehitetään yhä paremmin toiminnan ennakoivuutta tukevaksi. Toiminnanohjausprosessissa on lisätty osastojen välistä yhteistyötä sekä painotettu tulevaisuuden tarkastelua. Talous- ja henkilöstöhallinto on kytketty tiiviimmin mukaan toiminnanohjaukseen. Loppuvuoden aikana prosessin kehittämisessä huomioidaan sisäasiainministeriön 14.6 antaman uuden suunnittelumääräyksen linjaukset. Jatketaan määritellyn aikataulun mukaisesti Hätäkeskuslaitos 2015 valmennusohjelman toteuttamista. Valmennusohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. Verkottunut hätäkeskustietojärjestelmä on käytössä. Käynnistetään TOTI hankkeen vaihe 4. Hätäkeskuslaitos asetti TOTI-hankkeen vaiheen 4 toimikaudelle Hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn toimitusprojekti on puolivälissä. Vuoden ensimmäisen puolen vuoden aikana valmistui järjestelmän kolmas inkrementti. Inkrementti 3 toimitettiin ja se hyväksyttiin Huolehditaan TUVEen liittyvien yhteyksien ja palvelujen

11 Raportti id (15) toteuttamisesta hätäkeskustietojärjestelmän tarpeisiin. Hätäkeskuslaitos asetti ERICA-järjestelmän tarvitsemien tietoliikenneyhteyksien suunnittelua ja toteuttamisen käynnistämistä varten työryhmän sekä ERICAn teknisen toteutuksen tueksi johtotason ohjausryhmän. Työryhmä ei saanut laadittua tavoiteltua kokonaisvaltaista suunnitelmaa ERICAjärjestelmää varten, ja työryhmän toimikautta jatkettiin 7.6. saakka. Hätäkeskustietojärjestelmän tarpeita varten saatiin suunniteltua mm. hallinnan ja valvonnan ratkaisu, VIRVE-puheryhmäliikenteen tietoliikenneratkaisu. Palveluiden toteutuksessa ei ole edistytty toivotulla tavalla. Hanke on mahdollista edelleen toteuttaa alkuperäisessä aikataulussa, mutta tämä vaatii muutoshallintamenettelyn, jossa eliminoidaan tilaajavelvoitteiden täyttymättömyyden vaikutukset aikatauluun. Tukitoiminnot on selkeästi määritelty. Hätäkeskuslaitos osallistuu yhteistyöviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen välisen työnjaon kehittämiseen. Salityöskentelyohjeen päivitys toteutettiin alkuvuonna ja siinä huomioitiin myös viranomaisten kannanotot. Salityöskentelyohje ohjaa osaltaan yhdenmukaisiin käytäntöihin. Yhteistyöviranomaisten johto- ja tilannekeskusten sekä hätäkeskusten työnjaon valmistelua on jatkettu aiemman työryhmän pohjalta. Työn valmistelua on hidastanut se, että eri viranomaisten ratkaisut omien päivystyspisteidensä osalta ovat tekemättä. Näkökulma: Henkilöstövoimavarojen kehittäminen Hätäkeskuslaitoksessa edistetään työhyvinvointia Hätäkeskuslaitoksen tavoitteet 2015 Hätäkeskuslaitoksessa henkilöstön työhyvinvointi ja työtyytyväisyys on korkealla tasolla. Hätäkeskuslaitoksen toimenpiteet vuonna Toteutetaan työhyvinvointisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ja seurataan aktiivisesti työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden tasoa.

12 Raportti id (15) Viraston työhyvinvointisuunnitelma vuodelle on laadittu. Hätäkeskukset ja keskushallinto ovat laatineet sen perusteella tarkentavat suunnitelmansa. Henkilöstön ammatillinen osaaminen on korkeatasoista. Henkilöstöä koulutetaan tehtäväroolinsa mukaisesti virasto- ja toimipistekohtaisissa koulutuksissa. Koulutussuunnitelmaan kirjattuja koulutuksia on järjestetty suunnitelman mukaan. Otetaan yhdistetyissä hätäkeskuksissa käyttöön uudistetut hallinto- ja tukihenkilöstön toimenkuvat ja suunnitellaan osaamisen kehittäminen niiden pohjalta. Uudistetut hallinto- ja tukihenkilöstön toimenkuvat on vahvistettu ja otettu käyttöön yhdistetyissä hätäkeskuksissa. Hallinto- ja tukihenkilöstön koulutusohjelmien suunnittelu uudistettujen toimenkuvien pohjalta on käynnistetty. Jatketaan henkilöstön osaamisvaatimusten määrittelyä hätäkeskusten päälliköiden ja apulaispäälliköiden osalta. Hätäkeskusten päälliköiden ja apulaispäälliköiden osaamisvaatimukset on laadittu ja ne on lähetetty lausunnolle hätäkeskuksiin. 2 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Henkilöstövoimavarojen hallinnan osalta keskeisenä tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen sekä työkuorman tasaaminen. Henkilöstön lukumäärä oli kesäkuun lopussa 714 henkilöä. Henkilöstön lukumäärä on kääntynyt laskuun hätäkeskuksia yhdistettäessä. Henkilöstön määrän osalta alkuvuoden on alempi kuin on resurssien perusteella tavoiteltu. Osassa hätäkeskuksia on ollut vaihtuvuutta irtisanoutumisten ja virkavapauksien myötä, joita ei ole täysimääräisesti pystytty täyttämään. Erityisesti Kuopion hätäkeskuksessa on ollut vaihtuvuutta toimintojen yhdistämisen jälkeen, mikä aiheuttaa jatkuvaa rekrytointitarvetta. Myös Pirkanmaan hätäkeskuksessa vaihtuvuus on lisääntynyt, mikä johtunee pääosin syksyllä toteutettavasta toimintojen siirtämisestä Poriin. Rekrytointia on helpottanut toukokuussa valmistunut hätäkeskuspäivystäjäkurssi.

13 Raportti id (15) Pirkanmaan ja Satakunnan toimintojen yhdistämistä ja Poriin siirtoa koskevat yt-neuvottelut käytiin maalis-huhtikuun aikana. Neuvottelut saatiin huhtikuun lopulla päätökseen. Neuvottelujen päättyessä Poriin siirtymättä jätti 26 vakituisessa virassa olevaa henkilöä, joiden osalta aloitettiin irtisanomismenettely. Irtisanomisajat päättyvät vuoden lopussa. Porin hätäkeskuksen aloittamiseen liittyvät rekrytoinnit aloitettiin loppukeväällä. Hätäkeskuslaitoksessa on laadittu henkilöstösuunnitelmaa resurssien tarkoituksenmukaiseksi ja yhdenmukaiseksi kohdentamiseksi. Vuonna virastolla on käytössään 740 henkilötyövuotta hankkeet mukaan lukien. Alkuvuoden tilastojen perusteella virasto käyttää vuonna noin 690 henkilötyövuotta eli käyttöaste on hieman yli 93 prosenttia. Tämän ennusteen toteutuessa palkkaukseen käytettävästä määrärahasta jää siirtyvää erää noin henkilötyövuoden palkkauksen verran. Sairauspoissaolot ovat nousseet hieman aiempiin vuosiin verrattuna (19,7 työpäivää/htv). Sairauspoissaolojen nousu koskee jaksotyötä tekevää henkilöstöä. Muutoksen edetessä pyritään saamaan sairauspoissaolot vähenemään toimintojen vakiintuessa yhdistetyissä hätäkeskuksissa. Henkilöstökysely VMBaro toteutetaan syksyllä. Tunnusluku / tavoite Henkilöstön lukumäärä yhteensä - vakinaiset määräaikaiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset Henkilötyövuodet yhteensä Henkilöstökulut, milj. euroa 43,4 42,9 21,0 41,5 Kokonaistyövoimakustannukset, % palkkasummasta 125,5 % 135,7 % 143 % 125,5 % Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään - Kaikki 16 15,9 17, Jaksotyöaikaa tekevät 17,3 17,6 19,7 14,5 - Virastotyöaikaa tekevät 10,5 8,6 8,7 7,5 Sukupuolijakauma (m/n) 298/ / / /440 Henkilöstön keski-ikä Koulutustasoindeksi 4,1 4,1 4,1 4,1 (asteikolla 1-5) Vakituisen henkilöstön 5,2 % 11,3 % 4,0 % lähtövaihtuvuus, % Sairauspoissaolot (pv/htv) 22,8 22,7 25,3 20 Hätäkeskuslaitoksen työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) jokaisen hätäkeskuksen ja keskushallinnon työtyytyväisyys vähintään 3,15 3,18 3,20 2,36 2,73 2,7

14 Raportti id (15) 3 RESURSSIT Hätäkeskuslaitokselle on myönnetty vuoden määrärahaa yhteensä Vuodelta siirtynyt määräraha on yhteensä Lisäksi vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa virasto saa uuden hätäkeskustietojärjestelmän TUVE - palveluihin integroimisesta aiheutuviin kustannuksiin , jolloin käytettävissä on yhteensä Määrärahaennusteen mukaan siirtyvä erä vuodelle 2014 tulee olemaan , josta suunnitelman mukaisia siirtyviä eriä on , joka on varattu kattamaan vuoden 2014 vajetta sekä TOTI -hankkeen määrärahaa. Ennakoitua suurempi siirtyvä erä johtuu henkilöstömenojen säästymisestä. Hätäkeskustietojärjestelmähankkeen (TOTI) tilausvaltuus vuodelle on Hankkeelle on varattu määrärahaa tietojärjestelmän investointimenoihin vuodelle. Tilausvaltuudesta aiheutuvat talousarviomenot ovat arviolta noin Määrärahoista siirretään suunnitelman mukaisesti vuodelle 2014 yhteensä Perussuunnitelma (1000 ) 2011 TAE TAE TAE Momentti Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (netto) sis. TOTI Tilinpäätös Tilinpäätös 6/ Toteuma Tavoite TOIMINNAN TULOT JA MENOT Tulot maksullinen toiminta Menot henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomomentille budjetoidut tulot toimintamenomomentille budjetoidut menot toimintamenomomentin rahoitus, netto muu erittelemätön talousarviorahoitus

15 Raportti id (15) TOIMINTAMENOMOMENTIT KÄYTTÖ - siirtynyt edelliseltä vuodelta myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdotus käytetty siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle HANKINNAT Hankinnoissa on noudatettu voimassa olevaa ohjeistusta. 5 ALLEKIRJOITUKSET Porissa Teemu Hassinen Hätäkeskuslaitoksen johtajan sijainen Hätäkeskuslaitos Iiro Clouberg Hallintojohtaja Hätäkeskuslaitos Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Hätäkeskuslaitos klo Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. Liitteet Jakelu Tiedoksi Sisäasiainministeriö, Pelastusosasto Hätäkeskukset Hellu

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Sisäasiainministeriö 1 (13) 24.1.201 3 SMDno/2012/1501 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Postioso~e ' PL 26 00023 Val tioneuvosto Käyntiosoitteet:

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Ari Ekstrand laatupäällikkö. 112.fi

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Ari Ekstrand laatupäällikkö. 112.fi Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Ari Ekstrand laatupäällikkö Esityksen sisältö Auttamisen ketju Hätäkeskuslaitos uudistuu Hätäkeskuslaitos lukujen valossa

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOS. PUOLlVUOTISRAPORTTI. ~ NÖOCENTllAlSVERKET ( ~) HÄTÄKESKUSLAITOS. Raportti. id5125935 1 (14) 00.05.

HÄTÄKESKUSLAITOS. PUOLlVUOTISRAPORTTI. ~ NÖOCENTllAlSVERKET ( ~) HÄTÄKESKUSLAITOS. Raportti. id5125935 1 (14) 00.05. ~ NÖOCENTllAlSVERKET Raportti Ohjaus- ja ennakointiosasto 10.8.2012 id5125935 1 (14) HAK/2012/722 HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLlVUOTISRAPORTTI 2012 Postlosoite/Postaddress Pl112 28131 Käyntioso ite/address Satakunnankatu

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Sisäasiainministeriö 27.1.2012 id7005076 1 (11) 02.02 SMDno/2011 /1169 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Postiosoite: PL 26 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

- 1. SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011. SISÄASIAINMINISTERiÖ TULOSSOPIMUS 2011

- 1. SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011. SISÄASIAINMINISTERiÖ TULOSSOPIMUS 2011 15.2.2011 SMDno/2010/1603 HAK/2010/1128 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-1 Sisällysluettelo YLEISTÄ............................................................

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti 2016

Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti 2016 Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti HAK--445 Viraston omat tulostavoitteet (Tulostavoiteasiakirja, SMDno-2015-357, 8.12.2015) Hätäkeskuslaitoksen puolivuosiraportissa (Q2/30.6.) kuvataan toiminnan toteutumaa

Lisätiedot

1 Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet

1 Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet Raportti id7331546 1 (14) HAK; Hätäkeskuslaitoksen puolivuotisraportti 1 Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Uudet hätäkeskukset Oulun hätäkeskus v.2011 Ensisijainen toiminta-alue Pohjois-Suomi ja Lapin lääni Vaasan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, 19.12.2014) ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonalalla

Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, 19.12.2014) ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonalalla Raportti HAK-155240 1 (14) Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, 19.12.2014) HAK; Hätäkeskuslaitoksen puolivuosiraportti 2015 Valtiokonsernin yhteiset

Lisätiedot

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Marko Nieminen Hätäkeskuspalveluiden johtaja Hätäkeskuslaitos Hätäilmoitukset 2016 Hätäilmoitukset yhteensä: 2 665 000 Hätäpuheluja: 2

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

1. VUODEN 2010 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

1. VUODEN 2010 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN RAPORTTI 1 (16) Hätäkeskusyksikkö / HU 20.8. HAK//475 Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL 26 00023 VALTIONEUVOSTO Tulossopimus SMDno/2008/605 HÄTÄKESKUSLAITOKSEN RAPORTTI 1.1. - 30.6. 1. VUODEN TULOSTAVOITTEIDEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; Sosiaali- terveystoimi Hätäkeskustoiminnan kehittämisen aikana Yhdenmukaistaminen, toiminnan tietojärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 / 2012 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Dokumentin laji: Toimintakertomus Toimeksiantaja: Työryhmän asettamispäivä:

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi Hätäkeskuslaitos Hätäkeskuslaitoksen johtaja www.112.fi Hätäkeskukset 1. Etelä-Savon hätäkeskus Mikkeli 2. Helsingin hätäkeskus Helsinki 3. Hämeen hätäkeskus Hämeenlinna 4. Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 SMDno/2008/605 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 344/3.1.1/2008 HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 Liite 1b 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista 5,0 3,44 3,18 3,30 3,40 3,33 3,23 3,15 3,15 0 3 6 3,76 3 3,36 3,84 3,89 3,84 3,91 4,13 Pelastustoimi 2007 n=305 2008 n=290 2009 n=299 2011 n=296

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talous 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä varautuminen näihin tehtäviin.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009 Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2010/138 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen tehokkuuden

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SMDno/2009/2722 25.1.2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on

Lisätiedot

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talousesitys 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä häiriötilanteissa,

Lisätiedot

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista 5,0 1 0 3,18 3,30 3,15 3,19 3,23 3,15 3,44 3,33 6 3,76 3 3,89 3,84 3,91 Pelastustoimi 2006 n=300 2007 n=305 2008 n=290 2009 n=299 2011 n=296 Poliisi

Lisätiedot

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu 26.5.2016 Lasse Ilkka Ensihoitopalvelun toimintaympäristön muutokset Potilasjakauman muutokset Hätäkeskustoiminnan muutokset Sosiaali-

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talous 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tavoitteena on turvallinen ja kriisinkestävä Suomi, jossa pelastustoimen palvelut on järjestetty laadukkaasti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos. Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT

Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos. Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT 12.11.2013 2 Hätäkeskustoiminta Suomessa EU-alueen yhteinen hätänumero auttaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila HÄTÄKESKUS Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila Suomessa pelastustoimen ja sairaankuljetuksen tehtäviä välittävät hätäkeskukset ovat tähän asti kuuluneet pelastustoimen organisaatioon ja nämä hätäkeskukset

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TULOSSUUNNITELMA 2009

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TULOSSUUNNITELMA 2009 12.9.2008 Dnro 402/5.1/08 PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 1 (9) PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 ML. TULOSSUUNNITELMA 2009 1. JOHDON

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2010

Talousarvioehdotus vuodelle 2010 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 20. Innovaatipolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen 07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 Hallinnon tietotekniikkakeskus TULOSSOPIMUS 1 (6) HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 SISÄLLYS 1 VALTION v. 2009 TALOUSARVIOESITYKSESSÄ MAINITUT TAVOITEET...2

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut Tulossopimuksen tunnusluvut ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2016 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

SUOMEN ENSIHOITOALAN LIITTO RY:n LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HÄTÄKESKUSTOIMINNASTA

SUOMEN ENSIHOITOALAN LIITTO RY:n LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HÄTÄKESKUSTOIMINNASTA LAUSUNTO (HE 262/2009) 14.5.2010 Hallintovaliokunta Eduskunta SUOMEN ENSIHOITOALAN LIITTO RY:n LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HÄTÄKESKUSTOIMINNASTA Turvallisuus ja perustuslailliset

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitusta kirjallisesta selvityksestä vastineen.

Kantelija on antanut hankitusta kirjallisesta selvityksestä vastineen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 16.10.2015 Dnro OKV/2106/1/2014 1/5 ASIA Hätäilmoitusten käsittely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 5.12.2014 osoittamassaan kantelussa hätäkeskuksen menettelyä tehtävän

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812

SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812 SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812 24.9.2010 Eduskunnan hallintovaliokunnalle SELVITYS HÄTÄKESKUSUUDISTUKSEN TOIMEENPANOSTA 1. JOHDANTO Valtioneuvosto asetti vuonna 2007 antamassaan selonteossa

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus 2010-2014. Tiivistelmä

Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus 2010-2014. Tiivistelmä Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus 2010-2014 Tiivistelmä 2 Rakenneuudistuksen tausta Hätäkeskustoiminnan uudelleen järjestelyt konkretisoituivat tammikuussa 2010, jolloin Valtioneuvosto päätti 21.1.2010

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL Valtioneuvosto LAUSUNTO

Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL Valtioneuvosto LAUSUNTO 1 Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL 26 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO 2009-09-02 ASIA: Tehy ry:n ja Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Pelastustoimi

Asiakirjayhdistelmä Pelastustoimi 80. Pelastustoimi S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tehtävänä ovat tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa sekä poikkeusolojen väestönsuojelutehtävien

Lisätiedot

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta OULU_Tunnus16 1/ (5) OULUN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 11925 11065 12248 12 185

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2016 2020 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK 2016 86 Sisällys Johdanto 3 1 Johtamisemme on oikeudenmukaista ja perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii 1.1.2008 lähtien perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: toiminnot Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEILLE HÄTÄKESKUSLAITOS PERUSTIETOA HÄTÄKESKUSLAITOKSESTA JA HÄTÄNUMEROSTA

TIEDOTUSVÄLINEILLE HÄTÄKESKUSLAITOS PERUSTIETOA HÄTÄKESKUSLAITOKSESTA JA HÄTÄNUMEROSTA TIEDOTUSVÄLINEILLE HÄTÄKESKUSLAITOS 2010 www.112.fi PERUSTIETOA HÄTÄKESKUSLAITOKSESTA JA HÄTÄNUMEROSTA Sisällysluettelo 1. Hätäkeskuslaitos VIRASTONA 3 1.1 Hätäkeskuslaitoksen strategia 2015 4 1.1.1 TOTI

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Lausunto id (5) SMDno/2012/

Sisäasiainministeriö Lausunto id (5) SMDno/2012/ Sisäasiainministeriö Lausunto id8323111 1 (5) 00.03.01 SMDno/2012/410 16.04.2012 Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntönne 17.2.2012 LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ Poliisitoimen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tampereen Infra Liikelaitoksen strategian raportointi tammi-joulukuulta 2016

Tampereen Infra Liikelaitoksen strategian raportointi tammi-joulukuulta 2016 Asiakastyytyväisyys paranee Aikataulujen pitävyys Aikataulujen pitävyyden kuiluarvo enintään 1,2 mitattuna asiakastyytyväisyystutkimuksessa loppuvuodesta (2015 kuilu 1,2) Kokonaisarvosana aikataulujen

Lisätiedot