1. VUODEN 2010 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. VUODEN 2010 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN"

Transkriptio

1 RAPORTTI 1 (16) Hätäkeskusyksikkö / HU HAK//475 Sisäasiainministeriö Pelastusosasto PL VALTIONEUVOSTO Tulossopimus SMDno/2008/605 HÄTÄKESKUSLAITOKSEN RAPORTTI VUODEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialallaan edistää turvallisuutta sekä terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä vahinkojen vaikutuksia välittämällä kiireellisissä tilanteissa välitöntä apua. Keskeinen : Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti. Tunnusluku / ennuste Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) 91 % 92 % 92 % 90 % Hätäpuheluun vastataan alle 30 sekunnissa (x %:ssa hätäpuheluista) 96 % 97 % 97 % 95 % Vastausajan jakauma koko laitoksessa 1-6 / 5 sekunnissa vastattujen osuus 76 % > 5 ja 10 sekunnissa vastattujen osuus 16 % > 10 ja 15 sekunnissa vastattujen osuus 2 % > 15 ja 30 sekunnissa vastattujen osuus 3 % > 30 ja 300 sekunnissa vastattujen osuus 3 % > 300 sekunnissa vastattujen osuus 0 % A 6 Osoite Adress Puhelin / Telefon Faksi / Telefax Internet Hätäkeskusyksikkö Nödcentralsenheten PL 112 PB PORI BJÖRNEBORG

2 ASIAKIRJAN NIMI NRO 2 (16) Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu 10 sek. vastatut 30 sek. vastatut 96 % 92 % 92 % 93 % 93 % 91 % 90 % 91 % 95 % 92 % 91 % 90 % 93 % 91 % 91 % 99 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 96 % 96 % 98 % 97 % 97 % 95 % 97 % 97 % 96 % Hätäkeskuksen vastausnopeus hätäpuheluihin kuvaa resursoinnin onnistumista. Tämän tunnusluvun laskennassa jaettavana on käytetty ajassa (10 tai 30 sek.) vastattujen hätäpuhelujen määrää. Jakajana on järjestelmään kytkeytyneiden hätäpuhelujen määrä, poisluettuna ne joissa soittaja on luopunut alle 10 sekunnin. Tulossopimuksen tavoitteet vastausaikojen (10 sekuntia ja 30 sekuntia) osalta on saavutettu tarkastelujaksolla kaikissa 15 keskuksessa. Keskeinen : Hätänumeron 112 tunnettavuus on hyvä. Hätänumeron tunnettavuus selvitettiin huhtikuussa tehdyllä kansalaiskyselyllä. Selvitys osoitti, että 96 % kansalaisista tuntee hätänumeron. Keskeinen : Hätäkeskus toimii luotettavasti. Hätäkeskuslaitos vastaa tietojärjestelmien toimivuudesta ympäri vuorokauden. Tunnusluku / ennuste Käyttöaste (% ) (käyttöaika/kokonaisaika) 100 % 100 % 100 % 100 % Käyttöasteprosentti on se aika suhteessa kokonaistoiminta-aikaan, minkä hätäkeskus on kyennyt vastaanottamaan ja välittämään hätäilmoituksia. Tarkastelujakson aikana ei ollut yhtään hätäliikennettä oleellisesti haittaavaa vikaa tai häiriötä. Hätäkeskusten käyttöaste on ollut alkuvuonna 100 %. Joitakin yksittäisiä häiriötilanteita on ollut, joissa on jouduttu siirtymään varajärjestelmän käyttöön. Toukokuun aikana testattiin hätäkeskustoiminnan siirtoa Pohjois-Savosta Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskukseen. Siirto onnistui hyvin ja voidaan todeta, että Hätäkeskuslaitoksella on käytössään tekninen järjestelmä jonka avulla hätäkeskukset voivat varmistaa toistensa toiminnan. Käyttöasteen osalta voidaan todeta hätäkeskustoiminnan olleen erittäin luotettavaa.

3 ASIAKIRJAN NIMI NRO 3 (16) 1.2. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteet Keskeinen : Hätäkeskustoiminta on järjestetty tehokkaasti. Tunnusluku 2009 Hätäilmoitusten määrä, kpl *) - hätäpuhelujen määrä, kpl - kentälle välitetyt tehtävät kpl / **) ennuste Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut - virhe tai tahaton soitto - asiaton tai ilkivaltainen soitto - mykkä puhelu ***) ***) ***) Muut - kiireetön sairaankuljetus, kpl - hoitolaitossiirrot, kpl - neuvonta Hätäilmoitusten määrä/asukas, kpl 0,79 0,77 0,78 0,79 Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) Hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut ja Muut -ennusteet perustuvat lukuihin *) Hätäilmoitukset sisältävät kaikki hätäkeskuksen käsittelemät tehtävät jotka tulevat hätäkeskukseen hätäpuheluina, ilmoitinlaiteilmoituksina tai muuta kautta. **) Kiireetön sairaankuljetus sisältää myös hoitolaitossiirrot. ***) H-tehtävälajien muutoksen yhteydessä mykkä puhelu kirjautuu luokkaan virhe tai tahaton soitto. Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu kaikki Ilmoitukset hätäpuhelut ilmoitinlaitehälytykset muut ilmoitukset välitetyt tehtävät Ilmoituksia / asukas 0,81 0,97 0,80 0,77 0,72 0,81 0,94 0,67 0,69 0,89 0,64 0,80 0,74 0,69 0,70 0,77 Hätäkeskusten tehtävänä on vastaanottaa ja käsitellä ilmoituksia. Vastaanotetut ilmoitukset luokitellaan hätäpuheluihin, ilmoitinlaitteista tuleviin ilmoituksiin ja muihin ilmoituksiin. Tammi-kesäkuun aikana vastaanotettiin hätäkeskuksiin yhteensä ilmoitusta, joista hätäpuheluja oli Määrät ovat suunnilleen samaa tasoa kuin edellisen vuoden vastaavalla tarkastelujaksolla. Vastaanotetuista ilmoituksista n johti tehtävän välittämiseen eteenpäin. Myös tämä luku on pysynyt samalla tasolla edelliseen tarkasteluun verrattuna. Hätäkeskukseen kuulumattomien puheluiden määrä pysyy ennallaan, joskin ennuste koko vuoden osalta näyttäisi olevan hieman ennustettua pienempi.

4 ASIAKIRJAN NIMI NRO 4 (16) Palvelukyky ja laatu Palvelukyky ja toimintavarmuus Keskeinen : Hätäkeskusten toimintavarmuus ja palvelukyky varmistetaan. Hätäkeskus hälyttää tarvittavaa apua viivytyksettä. Tunnusluku / ennuste Kiireellisissä tapauksissa aika hätäilmoituksesta tehtäväksiantoon on tehtävän edellyttämässä ajassa, % - pelastustoimi - terveystoimi 58 % 60 % 47 % 75 % 60 % 70 % 55 % 75 % Hätäkeskustoiminnan palvelukykyä ja laatua mitattaessa on keskeisenä tavoitteena se, että Hätäkeskus hälyttää tarvittavaa apua viivytyksettä. Tätä tunnuslukua varten seurataan erikseen valikoituja tehtäviä (tulossopimuksen liite). Näissä tehtävälajeissa aika hätäilmoituksesta tehtäväksiantoon tulee olla enintään 90 sekuntia 90 prosentissa tehtävistä. Tarkasteltavien tehtävien osalta ajassa käsiteltyjen tehtävien osuus kokonaisuutena on tarkastelujaksolla 60 prosenttia. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tulos on parantunut 2 prosenttiyksikköä, mutta on edelleen melko kaukana tavoitteesta. Terveystoimen tehtävän osalta (700A) on saavutettu tarkastelujaksolla. Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu Tavoiteajassa käsitellyt tehtävät 64 % 73 % 62 % 59 % 45 % 59 % 51 % 43 % 65 % 65 % 67 % 52 % 66 % 61 % 57 % Ongelmana tämän tunnusluvun kohdalla on se, että seurattavat ilmoitukset valitaan mukaan raportointiin päivystäjän tekemän luokittelun perusteella. Raportoinnista ei poisteta tehtäviä, jotka jälkikäteen osoittautuvat joksikin muuksi kuin tässä tarkoitetuiksi kiireellisiksi tehtäviksi. Näin ollen mittari saattaa ohjata päivystäjää toimimaan nopeasti laadun kustannuksella. Lisäksi tarkasteluun ei myöskään tule niitä tilanteita, joita päivystäjä ei tunnista vaan luokittelee ne muihin tehtävälajeihin. Tavoitteen parempi saavuttaminen edellyttää monipuolisia toimenpiteitä. Lähtökohtana on päivystäjien hyvä ammattitaito, jota tuetaan työpaikkakoulutuksella. Uuden puhelunkäsittelyä tukevan sähköisen työkalun (MORA) odotetaan osaltaan parantavan tämän tulostavoitteen saavuttamista.

5 ASIAKIRJAN NIMI NRO 5 (16) Keskeinen : Hätäkeskuslaitos huolehtii viestinnän keinoin hätänumeron 112 asianmukaisesta käytöstä. Hätäkeskuksen palvelut tunnetaan hyvin. Hätäkeskuslaitos on suunnannut ulkoisen tiedottamisen hätänumeron 112 tunnettuudesta sen oikean ja asianmukaisen käytön valistamiseen, sillä lähes joka neljäs hätäkeskuksiin tuleva puhelu on vielä sinne kuulumaton. Valistusmateriaalia on tuotettu 112.fi sivustolle alkuvuonna ja syksyllä tuotetaan lisää materiaalia eri kieliversioilla. Hätäkeskuslaitos tarvitsee valitustyöhön mukaan kaikkia turvallisuusviranomaisia, jotta hätäkeskuksiin kuulumattomien puheluiden määrää saadaan pienennettyä entisestään Asiakastyytyväisyys Keskeinen : Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin. Tunnusluku Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1-5. vähintään 4,28 4,38 4,33 4,4 Väestön asiakastyytyväisyyttä arvioitiin Taloustutkimus Oy:n huhti - toukokuussa tehdyllä kansalaiskyselyllä. Hätänumeroon soittaneita pyydettiin arvioimaan saamaansa palvelua neljällä osa-alueella. Arvioitavana olivat puhelimeen vastaamisen nopeus, hätäkeskuspäivystäjän palveluasenne, hätäkeskuspäivystäjän asiantuntemus sekä puhelimessa annettujen ohjeiden selkeys. Hätäkeskukseen huhtikuussa soittaneet ovat erittäin tyytyväisiä kaikkiin kysyttyihin palvelun osa-alueisiin. Hätäpuheluun vastaamisen nopeudessa arvosana on sama kuin vuonna Muissa kolmessa arvioidussa tekijässä arvosanat ovat laskeneet hieman. Keskeinen : Yhteistyöviranomaiset ovat tyytyväisiä Hätäkeskuslaitoksen palveluihin. Tunnusluku Yhteistyöviranomaisten tyytyväisyysindeksi (1-5), vähintään (keskiarvo) 3,30 3,23 3,43 3,65 - josta poliisi - pelastus - terveystoimi 3,12 3,17 3,53 3,44 3,27 3,52 3,65 3,50 3,75 Tarkastelujakson aikana ei tehty viranomaisten asiakastyytyväisyyttä mittaavaa tyytyväisyyskyselyä. Taulukossa esitetyt luvut ovat syksyllä 2009 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia.

6 ASIAKIRJAN NIMI NRO 6 (16) Kantelut ja palautteet Hätäkeskusyksikköön tuli tarkastelujaksolla kanteluita, valituksia ja selvityspyyntöjä yhteensä 24 kappaletta. Valitusten aiheet liittyivät asiakaspalveluun, palvelun viivästymiseen tai siihen, että apua ei lähetetty. Edellä mainitut selvityspyynnöt tulivat eduskunnan oikeusasiamieheltä sekä suoraan kansalaisilta. Hätäkeskuslaitoksen internetsivujen kautta tarkastelujaksolla tuli yhteensä 341 kommenttia. Näistä 210 kohdistui hätäilmoituksen käsittelyyn ja 131 muuhun asiaan. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna nettipalautteiden määrä on kasvanut 76 kpl Julkisuus Hätäkeskuslaitoksen 112.fi -sivustolla vierailee reilut yksittäistä kävijää kuukausittain. Määrä on pysynyt samansuuruisena edelliseen vuoteen nähden. Kesäkuukausina karttakoordinaattipalvelu on edelleen suosittu, karttahakuja oli noin , lähes enemmän kuin edellisenä vuonna. Hätäkeskuslaitoksella on ollut kuluneen puolenvuoden aikana yhteensä mediaosumaa, mikä on lähes kolminkertainen määrä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Mediaosumien sävyjakauma on pysynyt kuitenkin melko lailla samanlaisena edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka osumien määrä (471) on kasvanut. Mediaosumista neutraaleja oli 79 % (81 %), negatiivisia 18 % (13 %) ja positiivisia 3 (6 %). Runsas mediajulkisuus on selitettävissä hätäkeskusten sijaintipaikkojen uudella aluejakopäätöksellä, joka oli laajasti esillä koko kevään ja vielä alkukesälläkin. Hätäkeskuslaitos oli mukana neljättä kertaa vuosittain toteutettavassa Mediabarometrissä. Se on yhteistutkimus, jossa selvitetään yli 300 toimittajan kokemuksia ja mielikuvia suomalaisista yrityksistä ja yhteisöistä sekä niiden mediaviestinnästä. Kiitosta virasto sai viestinnän ajantasaisuudesta, kun taas avoimuuteen kehotettiin panostamaan enemmän. Hätäkeskuslaitoksen kehittämiskohteiksi nostettiin johdon aktiivisuus ja tiedotusvastaavien ttavuus. Mediabarometrin tulosten mukaan Hätäkeskuslaitoksen viestinnän ennakoitavuus ei ole toteutunut. Vahvuuksiksi nostettiin viraston aktiivisuus ja luotettavuus. Myös viestinnästä vastaavien asiantuntevuus ja viestinnän ajankohtaisuus olivat hyvällä tasolla.

7 ASIAKIRJAN NIMI NRO 7 (16) 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Taloudellisuus Keskeinen : Hätäkeskusjärjestelmä on taloudellinen. Kirjanpidossa ei tehdä puolivuotisjaksotuksia kuluihin, joten kustannusten laskeminen kesäkuun lopun tilanteesta kirjanpidon perusteella ei anna oikeaa kuvaa. Ennuste vuoden tunnusluvusta on aiempia vuosia korkeampi, mikä johtuu edelliseltä vuodelta siirtyneen määrärahan käyttämisestä toimintaan. Tunnusluku / ennuste Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset (kustannusperusteinen laskenta), euroa/asukas, 11,0 13,1 11,2 enintään Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset (kustannusperusteinen laskenta), euroa/hätäilmoitus, enintään 14,0 16,8 14, Tuottavuus Keskeinen : Päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja kohdennettu työtehtävien mukaan. Käytössä oleva työvuoromalli tukee henkilöstön määrän kohdentamista. Tunnusluku / ennuste Käsiteltyjen hätäilmoitusten määrä/ hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu Hätäilmoitukset / päivystäjä

8 ASIAKIRJAN NIMI NRO 8 (16) Kustannusvastaavuus Keskeinen : Maksullinen palvelutoiminta on kustannustehokasta. Maksullisen toiminnan tulot kertyvät pääosin syys-lokakuussa, joten kustannusvastaavuuslaskelmat on mahdollista tehdä vasta tilinpäätöstiedoista. 2. HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA Keskeinen : Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön työhyvinvointi paranee. Tunnusluku ennuste Henkilöstön lukumäärä yhteensä vakinaiset määräaikaiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset Henkilötyövuodet yhteensä Henkilöstökulut, milj. euroa Kokonaistyövoimakustannukset, % palkkasummasta 125,5 125,8 125,8 124,4 125,5 125,8 Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään - Kaikki - Jaksotyöaikaa tekevät - Virastotyöaikaa tekevät 17,9 16,6 14,5 14,3 14, ,0 15,7 15,8 14,5 8,0 7,2 7,2 7,5 Sukupuolijakauma (m/n) 341/ / / / /477 Henkilöstön keski-ikä 41,5 41, Koulutustasoindeksi (asteikolla 1-5) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Ammatillinen osaaminen - Tietotaito hyväksytysti suoritettu % päivystyshenkilöstöstä viimeisen kahden vuoden aikana 47 % 60 % 65 % 80 % 80 % Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus, % 5 % 4,5 % 4,5 % 3,1 % 3,5 % 4,5 % Sairauspoissaolot (kalenteripäivää/htv) 25,6 23,7 20,3 20,5 19,6 Hätäkeskuslaitoksen työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) 3,05 3,16 3,21 3,14 3,21 - jokaisen hätäkeskuksen ja hätäkeskusyksikön työtyytyväisyys, vähintään 2,75 2,8 2,79 2,64 2,85

9 ASIAKIRJAN NIMI NRO 9 (16) Henkilötyövuodet Työtyytyväisyyskysely VM - Baro Hätäkeskuslaitoksen vuodelle suunnitellusta henkilötyövuosikiintiöstä (775) on tarkastelujaksolla käytetty 365 (47 %). Tietotaitotason todentaminen voidaan luotettavasti tilastoida vasta vuoden lopussa, siltä osin edellisen taulukon luvut ovat vuoden 2009 tuloksia. Henkilöstön lukumäärä sisältää myös virkavapaalla olevat virkamiehet. Virkavapaalla on yhteensä noin 140 henkilöä, joista vajaat 90 on viraston sisällä toisessa virassa. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ei huomioi poistumaa tilanteessa, jossa määräaikaisessa virassa oleva henkilö on irtisanoutunut tai virkasuhdetta ei ole jatkettu. Hätäkeskuslaitoksen VM - Baro toteutettiin huhti- ja toukokuussa. Tulosten yhteenveto on julkaistu Hellussa. Hätäkeskuksille ja hätäkeskusyksikölle on annettu ohjeet miten VM - Baron tulokset pitää käsitellä. Tulosyksiköt asettavat itselleen yhteisesti sovittavat parantamistavoitteet VM - Baron tulosten pohjalta. Kyselyyn saatiin vastaajia 496. Vastausprosentiksi muodostui 71. Koko laitoksen työtyytyväisyys vastausten keskiarvo oli 3,14 (asteikolla 1-5) kun se edellisellä kerralla oli 3,21. Suunta kokonaistuloksissa on siis hieman negatiivinen. Verrattaessa tuloksia valtionhallinnon (3,36, vuoden 2009 luku) vastauksiin yleensä, voidaan todeta, että Hätäkeskuslaitoksen tyytyväisyys jäi hieman näistä jälkeen. Suurin tyytymättömyys verrattuna vertailuryhmään löytyi työoloja ja työnantajakuvaa kehittymisen tukea koskevissa kysymyksissä häke häke häke häke Valtio Johtaminen 3,14 3,26 3,34 3,36 3,38 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,35 3,42 3,49 3,39 3,68 Palkkaus 2,65 2,86 2,97 2,92 2,86 Kehittymisen tuki 2,77 2,97 3,11 2,85 3,25 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,54 3,63 3,67 3,65 3,69 Työolot 3,11 3,03 2,95 2,82 3,50 Tiedon kulku 2,99 3,12 3,13 3,11 3,10 Työnantajakuva 2,76 2,86 2,96 2,82 3,19 Yhteensä 3,05 3,16 3,21 3,14 3,36 Halukkuus henkilökiertoon 1,67 1,69 1,75 1,75 1,59 Aikomus vaihtaa työpaikkaa 1,68 1,74 1,78 1,62 1,80 Tunnusluku esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu yksikkö VMBaro 2,99 3,00 3,13 3,29 3,02 2,95 2,64 3,03 3,00 3,03 3,43 3,13 3,46 3,45 3,18 3,25

10 ASIAKIRJAN NIMI NRO 10 (16) Tulokset työtyytyväisyydessä ovat hieman laskeneet verrattuna edelliseen kyselyyn. Viimeisin kysely tehtiin ajankohtana, jolloin Hätäkeskuslaitoksen tulevat muutokset oli julkistettu. Muutostilanteen aiheuttama osittainen epätietoisuus ja epävarmuus saattavat osaltaan heijastua työtyytyväisyyskyselyn tuloksissa. Sairauspoissaolot Hätäkeskuslaitoksen sairauspoissaolot ovat hieman vähentyneet vuoden 2009 vastaavaan tarkastelujaksoon verrattuna. Tarkastelujakson aikana sairauspoissaolojen määrä oli 13,7 työpäivää/henkilötyövuosi. Viime vuoden vastaavana tarkastelujaksona luku oli SAIRAUSPOISSAOLOT Työpäivää/HTV esa hesa häme iku kasu kehä lappi luma pika pka poha poka posa sata vasu yksikkö kaikki Kaikki työntekijät yhteensä 6,8 12,3 14,9 8,1 12,2 13,4 7,0 18,8 9,3 7,4 23,9 25,2 9,5 17,9 12,9 11,2 13,7 Jaksotyöaikaa tekevät 6,6 11,1 16,8 8,6 13,8 15,0 7,7 21,3 9,8 7,4 27,2 27,0 9,8 20,8 13,8 15,0 Jaksotyöaikaa tekevien keskuudessa sairauspoissaolojen määrä oli 15,0 työpäivää/henkilötyövuosi, kun virastotyöaikaa tekevillä 6,9. 3. MUUT TAVOITTEET 3.1 Hätäkeskusstrategian linjaukset Sisäasiainministeriön antaman päätöksen hätäkeskustoiminnan kehittämisen strategisista linjauksista mukaisesti hätäkeskustoimintaan liittyvät toimintamallit yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti. Uusi toimintatapa ja sitä tukeva uudistettu hätäkeskustietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoteen 2015 mennessä. Strategia 2015:n toteuttamiseksi Hätäkeskuslaitos: HAKMU-hanke Laatii toteuttamissuunnitelman vahvistetun strategian pohjalta ja hankkeistaa sen rahoituksen ja muun resursoinnin varmistuttua. Jatkaa Hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämishanketta (TOTI) suunnitelman mukaisesti. Käynnistää tietojärjestelmän kilpailutuksen rahoituksen varmistuttua. Määrittelee viranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän. Jatkaa hätäkeskustoiminnan toimintamallien määrittelyä. Hätäkeskusstrategiaa toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Strategisten linjausten toteuttamiseksi Hätäkeskuslaitos on 9.3. perustanut 1.4. aloittaneen Hätäkeskuslaitoksen strategisen muutoshankkeen (HAK- MU -hanke). Edellä mainittuja strategisia linjauksia toteuttaa myös aiemmin perustettu toiminnan ja tietotekniikan kehittämishanke (TOTI -hanke) Hakmu -hankkeen hankesuunnitelma on vahvistettu toukokuussa ja se sisältää hankekuvauksen ja viestintäsuunnitelman. Päätavoitteena on suunnitella

11 ASIAKIRJAN NIMI NRO 11 (16) uusi johtamis- ja hallintomalli. Hankkeen tehtävät liittyvät valtioneuvoston päätökseen hätäkeskusalueista (36/) ja sisäasiainministeriön päätökseen hätäkeskusten sijoittamisesta. Hanke suunnittelee ja toteuttaa osaltaan päätösten täytäntöönpanoa. Hankkeessa on kolme projektia, jotka ovat johtamis- ja hallintomalli (sisältää KIEKUn), tekniset palvelut (sisältää toimitila- ja hätäliikenneasiat) ja alueiden toimintojen järjestäminen (päivystystoiminnan yhdenmukaistaminen, hätäkeskusrajapinta yhteistyöviranomaisiin). Hätäkeskuslaitos on asettanut työryhmät hanketyön tukemiseksi Pohjois-Suomen ja Lapin alueella sekä Itä- ja Kaakkois- Suomen alueella. Työryhmissä koordinoidaan ja valvotaan hanketehtävien alueellista toimeenpanoa. Hankkeessa on käynnissä projektisuunnitelmien laatiminen sekä muu hankevalmistelu yhteistyötahojen ja tarvittavien asiantuntijatahojen kanssa. Projektisuunnitelmat liitetään hankesuunnitelmaan niiden tultua vahvistetuksi yhteistoimintamenettelyn ja ohjausryhmän käsittelyn jälkeen. Viestinnästä on tähän mennessä huolehdittu mm. osallistumalla tilaisuuksiin, kiertämällä keskuksia ja intranettiä käyttämällä. Kattavammat hankkeen sisäiset ja ulkoiset ovat tekeillä. Hankkeeseen liittyvien asioiden käsittelyä organisoidaan osittain myös perusteilla olevien työryhmien puitteissa (organisaatio, henkilöstö, työvuorot, Kouvolassa sijaitsevan hätäkeskuksen tehtävät). Hankehenkilöstö käsitti kesäkuun lopussa hankejohtajan, 3 projektipäällikköä, henkilöstökoordinaattorin, 2 suunnittelijaa ja erityisasiantuntijan sekä osaaikaisen assistentin. Tietoliikenneasiantuntija aloittaa Hankehenkilöstö on tällä hetkellä pääosin rekrytoitu. TOTI-hanke Toiminnan ja tietotekniikan kehittämishankkeen II vaihe käynnistettiin vuoden alusta alkaen suunnitelman mukaisesti. HAKA -projektissa toteutettava uuden tietojärjestelmän hankintaprosessi etenee. Tietojärjestelmän kilpailutus käynnistettiin vuoden alussa teknisellä vuoropuhelulla toimittajaehdokkaiden kanssa. Huhtikuussa julkaistulla hankintailmoituksella käynnistyi virallinen hankintalain mukainen hankintamenettely. Hankintailmoitukseen vastanneiden toimittajakandidaattien osallistumishakemukset arvioitiin hankintailmoituksessa ilmoitettujen kriteerien perusteella. Suoritetun arvioinnin perusteella tehtiin valinta neuvotteluun kutsuttavista ehdokkaista. Neuvottelukutsu ja alustava tarjouspyyntö palvelukuvauksineen ja sopimusmalleineen lähetettiin valituille ehdokkaille kesäkuussa. Neuvottelukutsussa ehdokkaiden alustavat tarjoukset pyydettiin jättämään mennessä. Toimittajaehdokkaat pyysivät lisäaikaa alustavien tarjouksien jättämiselle vedoten aineiston laajuuteen ja mittavaan käännöstyöhön. Pyynnön perusteella ja toimittajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi myönnettiin lisäaikaa neljä viikkoa, eli alustavat tarjoukset tulee jättää mennessä. Tästä johtuen suunniteltua ensimmäisen neuvottelukierroksen aloittamista lykätään kolme viikkoa eteenpäin ja näin ensimmäinen neuvottelukierros käydään viikoilla

12 ASIAKIRJAN NIMI NRO 12 (16) KEJO -projektin kenttäjärjestelmien määrittelytyö etenee suunnitellussa aikataulussa. Kuluneen kevään aikana tuotettiin vaatimusmäärittelydokumentaatio (toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset eri kategorioineen) määrittelytyön jatkotyöskentelyn perustaksi. Projektin vaiheet Valmistelu, Nykytilan ja tilan selvitys, Dokumentointi sekä Vaatimusten määrittely on toteutettu projektisuunnitelman mukaisesti kesäkuun puoleen väliin mennessä. Lisäksi kokonaisarkkitehtuurin lähtökohtia käsittelevä muistioluonnos laadittiin ennen juhannusta ja toimitettiin kommentoitavaksi arkkitehtuurin näkökulmasta keskeisille toimijoille. Kokonaisarkkitehtuurin osalta projektiryhmä on tehnyt ja tulee jatkossakin tekemään tiivistä yhteistyötä SM:n yhteisiä palveluita määrittelevän Digia Oyj:n kanssa. Toiminnan kehittämisen projektissa (TOKE) on jatkettu työskentelyä projektisuunnitelman mukaan. Projekti on edennyt toistaiseksi aikataulussaan, mutta riskinä nähdään toimialojen edustajien panoksen riittävyys ja tarvittavien linjausten saaminen toimialoilta yhdenmukaisuustavoitteen saavuttamiseksi. 3.2 Muut toiminnalliset tavoitteet Helsingin hätäkeskuksen toiminta siirretään mennessä Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen kanssa samoihin toimitiloihin. Helsingin hätäkeskuksen muutto Keravalle etenee aikataulussaan. Heikkilänmäen luolaston päivystystilat saatiin saneerattua kesäkuun loppuun mennessä ja tekninen varustelu on käynnissä. Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus siirrettiin tilojen remontin ajaksi väliaikaisiin tiloihin helmikuussa ja syyskuun 14 päivä toiminta siirtyy takaisin saneerattuihin päivystystiloihin. Helsingin hätäkeskuksen muuttopäivä on Helsingin hätäkeskuksen nykyiset tilat Kalliossa on irtisanottu ja tilat tyhjennetään vuoden loppuun mennessä. Itä- ja Keski-Uudenmaan ja Helsingin hätäkeskusten työvuorojärjestelmät ja vuorotyökäytännöt yhtenäistetään. Asiaa valmistellut työryhmä sai raporttinsa valmiiksi toukokuun lopussa. Operatiivisen tietojärjestelmän tietojen yhtenäistäminen aloitettiin maaliskuussa ja työ etenee niin, että Helsinki ja Itä- ja Keski-Uusimaa aloittavat syksyllä toimintansa yhteisellä teknisellä ratkaisulla ja tietojärjestelmällä Eri toimialojen riskinarviomanuaalit yhdistävä sähköinen työkalu (MORA) otetaan käyttöön koko viraston operatiivisessa toiminnassa alkuvuoden aikana. Eri viranomaisten riskinarviomanuaalit yhdistävä sähköinen työkalun tarkistustyöryhmä on saanut työnsä valmiiksi toukokuun alussa ja työkaluun tehdään parhaillaan työryhmän edellyttämiä muutoksia. Työ arvioidaan saatavan valmiiksi elokuussa, minkä jälkeen tarkastusryhmä testaa työkalun ja tekee mahdollisten muutosten jälkeen Hätäkeskuslaitokselle esityksen työkalun ottamisesta varsinaiseen tuotantokäyttöön.

13 ASIAKIRJAN NIMI NRO 13 (16) Otetaan käyttöön menettelytavat hätäkeskuksiin kuulumattomien puhelujen nopeasta käsittelystä. Ohje hätäkeskukseen kuulumattomien puheluiden (ns. H-tehtävät) käsittelystä on otettu virastossa käyttöön. Ohje on koulutettu kaikille hätäkeskuksille Toimintatavat vakiinnutetaan työjärjestyksen mukaiseksi. Hätäkeskuslaitoksen työjärjestyksen mukaisia toimintatapoja on johdonmukaisesti edistetty tarkastelujakson aikana. Muun muassa johtoryhmätyöskentelyä ja asioiden valmistelu- ja esittelymenettelyjen osalta on pyritty noudattamaan uuden työjärjestyksen mukaisia käytäntöjä. HAKMU hankkeen alaprojektissa suunnitellaan viraston uutta organisaatiota, joka tulevaisuudessa palvelee nykyistä tarkoituksenmukaisemmin Hätäkeskuslaitoksen uuden strategian mukaisia tavoitteita Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskenta saadaan Valtiokonttorin määräysten mukaiseksi. Työprosessit on kuvattu. Hätäkeskuslaitos asetti työryhmän kehittämään kustannusvastaavuuslaskentaa. Kustannusvastaavuuslaskenta uudistettiin ja VTV:n tarkastuksen perusteella laskelma on määräysten mukainen. Työryhmän toimintakautta jatkettiin vuoden loppuun asti. Ilmoitinlaiteprosessien työnkulkuja kehitetään edelleen ja ne dokumentoidaan työohjeiden muotoon. Hätäkeskuksissa kellotettiin prosessiin liittyviä, salin ulkopuolella tehtäviä, työtehtäviä toukokuun ajan ja seuraava kellotus on syyskuun ajan. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja optimoida työnkulut ja kaikissa hätäkeskuksissa Hätäkeskuslaitos ja yhteistyöviranomaiset jatkavat eri tahojen kanssa Hätäkeskuslaitoksen roolin selvittämistä automaattisten hälytyslaitteiden osalta 1 (Hätäkeskuslaitoksen julkisoikeudelliset suoritteet). Syksyn aikana perustetaan työryhmä selvittämään asiaa Laaditaan tarkentava hankintaohje, jossa ohjeistetaan täsmällisesti muun ohessa vähäisten hankintojen tekeminen (Tilintarkastajan väliraportti Hätäkeskuslaitoksen hankintatoimen sisäisen valvonnan tarkastuksesta ). Hätäkeskuslaitoksen tarkentavan hankintaohjeen luonnos on valmis. Ohje viimeistellään alkusyksystä ja otetaan käyttöön marraskuun alkuun mennessä. 1 Ei koske rikosilmoitinlaitteita

14 ASIAKIRJAN NIMI NRO 14 (16) Otetaan käyttöön tilaustenhallintajärjestelmä TILHA. Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeen toteuttamaan TILHA:n käyttöönottoa Hätäkeskuslaitoksessa, Pelastusopistossa ja Maahanmuuttovirastossa. Tavoitteena on, että TILHA otetaan käyttöön mennessä. TILHA:n käyttöönoton yhteydessä käydään läpi ja kuvataan Hätäkeskuslaitoksen hankintaprosessit Osallistutaan KIEKU -hankkeeseen päivä Häläri - lehti Hätäkeskuslaitoksen KIEKU -hankkeen projektivetäjäksi on valittu Olli Savo. Hän aloittaa virassa elokuun puolivälissä. Hankkeen asettaman aikataulun mukaan Hätäkeskuslaitos aloittaa KIEKUn käytön vuoden 2012 alussa, mikä tarkoittaa käyttöönottovalmistelujen aloittamista vuoden 2011 alussa. Näkyvin valistuskampanja on vuosittain 11. helmikuuta toteutettava 112-päivä, jossa Hätäkeskuslaitos on mukana yhdessä muiden turvallisuustoimijoiden kanssa. Suomen 112-päivä toimii osana Euroopan yhteistä 112-päivää. Se on eri turvallisuustoimijoiden yhteinen teemapäivä, jolloin korostetaan turvallisuuden merkitystä ihmisten arjessa. 112-päivän puitteissa järjestettiin helmikuussa yli 200 tilaisuutta. Hätäkeskuslaitos sai aiemmin sisäasiainministeriöltä toimeksiannon asettaa kampanjalle valtakunnallisen työryhmän, joka koordinoi kampanjaa. Työryhmä on kampanjan strategisissa linjauksissa ottanut huomioon myös EU:n linjaukset yhteisen hätänumeron 112 valistamisesta. Kampanjan tavoitteina on tukea sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteiden toteutumista, toteuttaa Euroopan 112-päivää Suomessa, kehittää turvallisuustoimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä sekä vaikuttaa kansalaisten omatoimiseen turvallisuuskäyttäytymiseen. Kampanja jatkaa Arjen sankari -viestillä, johon kukin turvallisuustoimija voi tuoda omat tärkeät painotuksensa. Henkilöstö- ja sidosryhmälehtenä toimiva Häläri ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen levikki on kpl. Lehdessä käsitellään Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön ja koko 112-toiminnan kannalta keskeisiä asioita, tuodaan esille niiden taustoja ja perusteluja. Samalla hätäkeskustoimintaa esitellään ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa muillekin sidosryhmille ja voidaan korostaa yhteistä auttamisen ketjua, jossa kaikilla turvallisuustoimijoilla on oma roolinsa. Vuoden lehtien teemat ovat viranomaisyhteistyö, kansainvälisyys, työhyvinvointi ja koulutus.

15 ASIAKIRJAN NIMI NRO 15 (16) 4. MÄÄRÄRAHAT Hätäkeskuslaitoksen nettomäärärahat vuonna ovat yhteensä euroa momentille Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot. Hätäkeskuslaitokselle on varattu talousarviossa valtiovarainministeriön momentille määrärahaa kehyskaudelle tietojärjestelmähankkeeseen euroa, josta vuodelle kohdentuu euroa. Perussuunnitelma 2009 TAE TAE Momentti Hätäkeskuksen toimintamenot (netto) Tilinpäätös 1-6 Toteuma Ennuste Tavoite TOIMINNAN TULOT JA MENOT Tulot maksullinen toiminta Menot henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomomentille budjetoidut tulot toimintamenomomentille budjetoidut menot toimintamenomomentin rahoitus, netto muu erittelemätön talousarviorahoitus TOIMINTAMENOMOMENTIT KÄYTTÖ - siirtynyt edelliseltä vuodelta myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdotus käytetty siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle mennessä on määrärahaa käytetty kirjanpidon mukaan ,23 euroa eli 46,23 %. Tietojärjestelmän hankerahaa on käytetty kirjanpidon mukaan ,68 euroa, Määrärahaa arvioidaan siirtyvän euroa käyttämättä jääneistä htv - resursseista, euroa päivystäjäkurssin arvioiduista kustannuksista ja euroa Helsinki-Kerava -projektista eli yhteensä euroa. Ilmoitinlaitelaskutuksen osalta tuotot ylittänevät budjetin noin eurolla, sillä budjetointivaiheessa oletuksena oli, että koko vuodelta peritään korjatun kustannusvastaavuuslaskennan

16 HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET 16(16) osoittamaa alempaa hintaa. 20 euroa. kuukausitestauksesta. Maksuperusteasetuksen mukaan kuitenkin säilyi alkuvuoden hintana 25 euroa kuukausitestauksen osalta. HAKMU -hankkeelle budjetoidusta 978 tuhannesta eurosta arvioidaan siirtyvän 567 tuhatta euroa. Viraston kokonaisennuste siirtyvästä määrärahasta on näin ollen 3744 tuhatta euroa. ~ /"----- \ Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori Hallintojohtaja 4-:es c: 2. 2 =0. Iiro Clouberg

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Ari Ekstrand laatupäällikkö. 112.fi

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Ari Ekstrand laatupäällikkö. 112.fi Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Ari Ekstrand laatupäällikkö Esityksen sisältö Auttamisen ketju Hätäkeskuslaitos uudistuu Hätäkeskuslaitos lukujen valossa

Lisätiedot

- 1. SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011. SISÄASIAINMINISTERiÖ TULOSSOPIMUS 2011

- 1. SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011. SISÄASIAINMINISTERiÖ TULOSSOPIMUS 2011 15.2.2011 SMDno/2010/1603 HAK/2010/1128 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE RiÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-1 Sisällysluettelo YLEISTÄ............................................................

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id6172478 1 (15) 00.05.15 HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto 15.8.2013

HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI. Raportti id6172478 1 (15) 00.05.15 HAK/2013/455. Ohjaus- ja ennakointiosasto 15.8.2013 Raportti id6172478 1 (15) HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLIVUOTISRAPORTTI Raportti id6172478 2 (15) 1 VUODEN TULOSTAVOITTEET 1.1.1 Suoritteet Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteet suunnittelukaudella - 2017

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Sisäasiainministeriö 27.1.2012 id7005076 1 (11) 02.02 SMDno/2011 /1169 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Postiosoite: PL 26 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOS. PUOLlVUOTISRAPORTTI. ~ NÖOCENTllAlSVERKET ( ~) HÄTÄKESKUSLAITOS. Raportti. id5125935 1 (14) 00.05.

HÄTÄKESKUSLAITOS. PUOLlVUOTISRAPORTTI. ~ NÖOCENTllAlSVERKET ( ~) HÄTÄKESKUSLAITOS. Raportti. id5125935 1 (14) 00.05. ~ NÖOCENTllAlSVERKET Raportti Ohjaus- ja ennakointiosasto 10.8.2012 id5125935 1 (14) HAK/2012/722 HÄTÄKESKUSLAITOS PUOLlVUOTISRAPORTTI 2012 Postlosoite/Postaddress Pl112 28131 Käyntioso ite/address Satakunnankatu

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Sisäasiainministeriö 1 (13) 24.1.201 3 SMDno/2012/1501 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2013 Postioso~e ' PL 26 00023 Val tioneuvosto Käyntiosoitteet:

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi

Hätäkeskuslaitoksen s trateginen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; S osiaali Sosiaali- ja terveystoimi Hätäkeskuslaitoksen strateginen muutoshanke Tommi Hopearuoho Toimialapäällikkö; Sosiaali- terveystoimi Hätäkeskustoiminnan kehittämisen aikana Yhdenmukaistaminen, toiminnan tietojärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Marko Nieminen Hätäkeskuspalveluiden johtaja Hätäkeskuslaitos Hätäilmoitukset 2016 Hätäilmoitukset yhteensä: 2 665 000 Hätäpuheluja: 2

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009 Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2010/138 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen tehokkuuden

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 / 2012 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Dokumentin laji: Toimintakertomus Toimeksiantaja: Työryhmän asettamispäivä:

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 344/3.1.1/2008 HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 Liite 1b 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi Hätäkeskuslaitos Hätäkeskuslaitoksen johtaja www.112.fi Hätäkeskukset 1. Etelä-Savon hätäkeskus Mikkeli 2. Helsingin hätäkeskus Helsinki 3. Hämeen hätäkeskus Hämeenlinna 4. Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti 2016

Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti 2016 Hätäkeskuslaitos Puolivuosiraportti HAK--445 Viraston omat tulostavoitteet (Tulostavoiteasiakirja, SMDno-2015-357, 8.12.2015) Hätäkeskuslaitoksen puolivuosiraportissa (Q2/30.6.) kuvataan toiminnan toteutumaa

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2009 SMDno/2008/605 13.1.2009 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

1 Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet

1 Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet Raportti id7331546 1 (14) HAK; Hätäkeskuslaitoksen puolivuotisraportti 1 Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet Valtiokonsernin yhteiset tavoitteet ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SMDno/2009/2722 25.1.2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812

SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812 SISÄASIAINMINISTERIÖ SELVITYS SMDno/2010/1812 24.9.2010 Eduskunnan hallintovaliokunnalle SELVITYS HÄTÄKESKUSUUDISTUKSEN TOIMEENPANOSTA 1. JOHDANTO Valtioneuvosto asetti vuonna 2007 antamassaan selonteossa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos. Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT

Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos. Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT Toimintavalmius kehittämisen kohteena - case Hätäkeskuslaitos Design for Life tilaisuus, Kiasma, 12.11. 2013 Marja Liinasuo, VTT 12.11.2013 2 Hätäkeskustoiminta Suomessa EU-alueen yhteinen hätänumero auttaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila

HÄTÄKESKUS. Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila HÄTÄKESKUS Hätäkeskusuudistuksen historia ja nykytila Suomessa pelastustoimen ja sairaankuljetuksen tehtäviä välittävät hätäkeskukset ovat tähän asti kuuluneet pelastustoimen organisaatioon ja nämä hätäkeskukset

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talous 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä varautuminen näihin tehtäviin.

Lisätiedot

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talousesitys 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ehkäiseminen ja pelastustoiminta normaali- ja poikkeusoloissa sekä häiriötilanteissa,

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEILLE HÄTÄKESKUSLAITOS PERUSTIETOA HÄTÄKESKUSLAITOKSESTA JA HÄTÄNUMEROSTA

TIEDOTUSVÄLINEILLE HÄTÄKESKUSLAITOS PERUSTIETOA HÄTÄKESKUSLAITOKSESTA JA HÄTÄNUMEROSTA TIEDOTUSVÄLINEILLE HÄTÄKESKUSLAITOS 2010 www.112.fi PERUSTIETOA HÄTÄKESKUSLAITOKSESTA JA HÄTÄNUMEROSTA Sisällysluettelo 1. Hätäkeskuslaitos VIRASTONA 3 1.1 Hätäkeskuslaitoksen strategia 2015 4 1.1.1 TOTI

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 Hallinnon tietotekniikkakeskus TULOSSOPIMUS 1 (6) HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 SISÄLLYS 1 VALTION v. 2009 TALOUSARVIOESITYKSESSÄ MAINITUT TAVOITEET...2

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

Talousarvioesitys Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Talous 30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tavoitteena on turvallinen ja kriisinkestävä Suomi, jossa pelastustoimen palvelut on järjestetty laadukkaasti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

112-päivä nyt ja tulevaisuudessa

112-päivä nyt ja tulevaisuudessa 112-päivä nyt ja tulevaisuudessa Turvallisuusviestinnän opintopäivät 24.5.2017 Katri Kalliomäki 112-päivän puheenjohtaja 112paiva.info 112-päivä on eri turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja 11.2.

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2010

Talousarvioehdotus vuodelle 2010 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 20. Innovaatipolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen 07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus 2010-2014. Tiivistelmä

Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus 2010-2014. Tiivistelmä Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus 2010-2014 Tiivistelmä 2 Rakenneuudistuksen tausta Hätäkeskustoiminnan uudelleen järjestelyt konkretisoituivat tammikuussa 2010, jolloin Valtioneuvosto päätti 21.1.2010

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Pelastustoimi

Asiakirjayhdistelmä Pelastustoimi 80. Pelastustoimi S e l v i t y s o s a : Pelastustoimen tehtävänä ovat tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa sekä poikkeusolojen väestönsuojelutehtävien

Lisätiedot

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista 5,0 3,44 3,18 3,30 3,40 3,33 3,23 3,15 3,15 0 3 6 3,76 3 3,36 3,84 3,89 3,84 3,91 4,13 Pelastustoimi 2007 n=305 2008 n=290 2009 n=299 2011 n=296

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu 26.5.2016 Lasse Ilkka Ensihoitopalvelun toimintaympäristön muutokset Potilasjakauman muutokset Hätäkeskustoiminnan muutokset Sosiaali-

Lisätiedot

Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä

Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä SOSIAALIPÄIVYSTYS OSANA UUDISTUVAA SOSIAALI JA TEEVDNEHUOLTOA 14.9.2017 Margit Päätalo, johtaja PohjoisSuomen aluehallintovirasto 1 19.9.2017 Etunimi

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, 19.12.2014) ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonalalla

Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, 19.12.2014) ICT-järjestelmien ja toimintatapamuutosten käyttöönotto SM:n hallinnonalalla Raportti HAK-155240 1 (14) Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi Hätäkeskuslaitoksen tulostavoiteasiakirja (SMDno/2014/872, 19.12.2014) HAK; Hätäkeskuslaitoksen puolivuosiraportti 2015 Valtiokonsernin yhteiset

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista

Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista Eri yhteistyöviranomaisten kokemus hätäkeskuspalveluista 5,0 1 0 3,18 3,30 3,15 3,19 3,23 3,15 3,44 3,33 6 3,76 3 3,89 3,84 3,91 Pelastustoimi 2006 n=300 2007 n=305 2008 n=290 2009 n=299 2011 n=296 Poliisi

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Uudet hätäkeskukset Oulun hätäkeskus v.2011 Ensisijainen toiminta-alue Pohjois-Suomi ja Lapin lääni Vaasan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SPB -malli / Vertikal Oy

SPB -malli / Vertikal Oy Päivähoito Jyväskylä Salo Seinäjoki Kouvola Porvoo Pietarsaari Vihti Lohja Siuntio Karjalohja Sipoo Ylöjärvi Kuopio Joensuu Pori SPB Vanhuspalvelut Jyväskylä Ylöjärvi Heinola Perusopetus Jyväskylä Ruokapalvelut

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut Tulossopimuksen tunnusluvut ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2016 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Ari Evwaraye Sisäministeriö Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2107) 10.11.2017 2 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot