TALOUS KONSERNIJOHTO ELINKEINOPALVELUT HALLINTOPALVELUT. Luottamushenkilökoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUS KONSERNIJOHTO ELINKEINOPALVELUT HALLINTOPALVELUT. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013"

Transkriptio

1 TALOUS KONSERNIJOHTO ELINKEINOPALVELUT HALLINTOPALVELUT Luottamushenkilökoulutus

2 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 17:00 Kaupunginjohtajan avaussanat 17:05 Talous I kaupunginjohtaja Harri Virta Kuntalain taloussäännökset Talousarvioprosessi Kaarinassa 17:30 Talous II laskentapäällikkö Merja Uuttu Tilinpäätös ja tuloslaskelma - mistä luvut kertovat 18:00 Tauko 18:10 Hallintopalvelut ja konsernijohto Yleisesittely ja taloushallinto hallintojohtaja Päivi Antola Henkilöstöhallinto henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen Laskentapalvelut laskentapäällikkö Merja Uuttu Kanslia- ja viestintäpalvelut kansliapalvelup. Pirkko Aalto Tietohallinto tietohallintojohtaja Kari Hölsö Konsernijohto ja elinkeinopalvelut kj. Harri Virta ja Kaarinan Kehitys Oy:n tj. Elina Lehtilä 2

3 HALLINTOPALVELUT KAARINASSA Yleisesittely

4 Palvelut ja toiminta-ajatus Palvelut Henkilöstöhallinto Kanslia- ja viestintäpalvelut Taloushallinto Laskentapalvelut Tietohallinto Toiminta-ajatus Huolehdimme em. palveluista niin, että johto ja palvelutuotannosta vastaavat yksiköt saavat asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua. Palvelemme asiakkaita joustavasti, nopeasti ja laadukkaasti. 4

5 Henkilöstö vastuualueittain HALLINTOPALVELUT (47,4 htv) Päivi Antola KANSLIA- JA VIESTINTÄ- PALVELUT (12,6 htv) HENKILÖSTÖ- HALLINTO (5 htv) TALOUS- HALLINTO (4 htv) TIETO- HALLINTO (10 htv) LASKENTA- PALVELUT (15,8 htv) Pirkko Aalto Sinikka Valtonen Janne Lavén Kari Hölsö Merja Uuttu Hankintakeskus (3 htv) Jorma Ojala 5

6 Kulut 5,8 M Laskentapalvelut 1,0 Kanslia- ja viestintä 0,9 Henkilöstöhallinto 1,4 Taloushallinto 1, 2 Tietohallinto 1,3 6

7 Tuoreet muutokset Laskentapalvelut Palkkahallinnon laskenta ja taloushallinnon laskenta yhdistyivät Ruokapalvelut siirtyivät hallintopalveluista ympäristöpalveluihin Henkilöstöjohtaja siirtymässä Turkuun 7

8 HALLINTOPALVELUIDEN TAVOITTEET Strateginen tavoite/ kriittinen menestystekijä Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen / Toimivat työskentelyketjut ja selkeät vastuusuhteet Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Tavoite Sähköisen kokouskäytännön laajentaminen valtuustoon ja lautakuntiin Johdon ja toimialojen päätöksentekoa tukevat raportit Mittarin tavoitearvo 90 % luottamushenkilöistä sähköisen kokouskäytännön piirissä mennessä. Kaupungin sähköpostijärjestelmästä voidaan lähettää salattua sähköpostia mennessä. Vuoden 2013 loppuun mennessä on valittu kehittämistapa vuonna 2012 toteutetun tarvekartoituksen ja vaihtoehtojen analysoinnin perusteella. Talousarvioprosessin toimivuus on arvioitu ja prosessia on muutettu arvioinnin tuloksena.

9 HALLINTOPALVELUIDEN TAVOITTEET/ HEHA Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Työhyvinvoinnin tukeminen Henkilöstön osallistumisen edistäminen toiminnan kehittämiseen Uudelleensijoitustoimintamallin aktivoiminen Mittarin tavoitearvo Työhyvinvointitutkimus toteutetaan toukokuussa Sähköinen aloitejärjestelmä jalkautettu kaikille toimialoille. Kaupungissa on uudelleensijoittelutoiminnalla saatu kustannukset ylittävä hyöty Varhe-maksujen muodostumisen ehkäisyllä

10 Haasteita tälle vuodelle Ruokapalveluiden toimialan vaihto Henkilöstön tukeminen muutoksessa Laskentapalveluiden toiminnan vakiinnuttaminen Laskentapalvelut henkilöstöhallinto taloushallinto Varhaiseläkemaksujen vähentäminen Valtuustokauden vaihtuminen Luottamushenkilöiden perehdyttäminen Paperittoman kokoustyöskentelyn laajentaminen Korkokulujen hallinta ja hillintä Tietohallintojohtaminen Tietohallintoon liittyvät asiat osaksi toimialan muuta johtamista Ohjelmistojen hyödyntäminen edellyttää substanssin tuntemusta -> tuottavuus Seudulliset ratkaisut vs. Kaarinan omat ratkaisut 10

11 Taloushallinto Kaarinassa TALOUSJOHTAJA Janne Lavén HANKINTAPÄÄLLIKKÖ Jorma Ojala TOIMISTOSIHTEERI Sari Vuori VARASTONHOITAJA Liisa Sinkkonen

12 Taloushallinnon tehtävät Talousarvioprosessin johtaminen ja kehittäminen Talousarvion noudattamisen valvonta, talousseuranta ja talousennusteet Kaupungin rahoitus Konsernin tulosseuranta ja konserniohjeen noudattamisen valvonta Kaupungin sisäisen valvonnan kehittäminen Kaupungin keskitetyt hankinnat Terveyskeskuksen varasto 12

13 Talousarvio kulut Rahoitus- ja taloussuunnittelu Verotus Hankintakeskus YHTEENSÄ

14 HENKILÖSTÖTOIMI

15 HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinnon tehtävänä on ohjata ja kehittää sekä henkilöstöresurssien suunnittelua että henkilöstöpolitiikkaa niin, että Kaarinan kaupungin palvelutarjonnasta vastaa osaava, sitoutunut sekä työ- ja uudistumiskykyinen henkilöstö.

16 HENKILÖSTÖHALLINTO KAARINASSA HENKILÖSTÖJOHTAJA Sinikka Valtonen HENKILÖSTÖSIHTEERI Teija Pässilä TOIMISTOSIHTEERI Anne Rostedt TYÖHYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖ Pirkko Lehtonen

17 Heha:n tehtävät tarkemmin Henkilöstöstrategian laadinnan koordinointi ja toteutus Henkilöstön kehittäminen Henkilöstöpolittiikan suunnittelu ja toteutus strategian puitteissa Palkitsemijärjestelmien kehittäminen Sopimusneuvottelut: palkkaus sekä soveltaminen Henkilöstöä koskevat ohjeet Eläkeasiamiestoiminta Yt-toiminnan koordinointi ja valvominen: yhteistoimintaelin on Kehry

18 HeHa:n tehtävät jatkuu Raportointi ja seuranta Ohjaus, neuvonta, selvittely (esim. päihde- ja työpaikkakiusaamistapaukset) Työsuojelu Uudelleensijoittelu TYKY Työsuhdeneuvonta ja -valvonta TTH:n tilaaja ja sopimusneuvottelija Kesätyöläiset Sidosryhmäyhteistyö: KT, ympäristökunnat, oppilaitokset jne

19 HENKILÖSTÖLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA ASEMA Henkilöstölautakunta päättää 1. Yleisperiaatteista henkilöstön palkkaukselle sekä muille henkilöstöä koskeville asioille 2. Paikallisen sopimuksen tekemisestä kunnallisen pääsopimuksen ja valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sallimissa rajoissa 3. Työnantajapoliittisista linjauksista valtuuston hyväksymän henkilöstöstrategian pohjalta

20 Henkilöstölautakunnan tehtävät jatkuu 4. Hyväksyä taloussuunnitelmaesityksen sekä hyväksyä henkilöstölautakunnalle myönnettyjen määrärahojen käyttösuunnitelmat 5. Osaltaan investointiesityksestä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä Lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle

21 Henkilöstölautakunta on työnantajan edustaja järjestöjen pääluottamusmiehet ovat henkilökunnan edustajia!

22 TOIVEITA LUOTTAMUSHENKILÖILLE Hyviä ajatuksia ja ideoita toivotaan myös luottamushenkilöiltä: vaikka ajatukset eivät realisoituisi heti, on tuoreiden näkökulmien saaminen arvokasta kehitystyölle. Juttelemaan saa tulla muutenkin, vaikka ei konkreettista ehdotusta olisikaan Muistakaa, että virkamiehetkin ovat ihmisiä: teemme taatusti parhaamme, vaikka joskus metsään menisikin sitten korjataan

23 Laskentapalvelut Yksikön toiminta alkoi Laskentapäällikkö Merja Uuttu

24 Laskentapalvelut Tehtävät ja vastuualueet Palkanlaskenta/palkkatiimi 8 palkkasihteeriä (7,6 htv) sovellettavia virka- ja työehtosopimuksia on viisi (KVTES, OVTES, LS, TS, TTS) palkansaajia n.1800 palkanlaskennan lisäksi palkkasihteerit neuvovat esimiehiä mm. työaika-, palkkaus- ja vuosiloma-asioissa sekä antavat eläkeneuvontaa ja tekevät eläkehakemuksia 24

25 Laskentapalvelut Kirjanpitotiimi 8 henkilöä (7,2htv) Päävastualueet ovat: kirjanpito ja raportointi käyttöomaisuuskirjanpito ostolaskujen käsittely ja ostoreskontra osa myyntilaskutuksesta (yleislaskutus) myyntireskontra perintä maksuliikenteen hoito ohjeet ja sisäinen opastus/koulutus 25

26 Laskentapalvelut laskentapalveluissa tehdään myös kaupungin tilinpäätös konsernilaskenta ja -tilinpäätös talousarvion laadintaan liittyvät laskelmat sekä sisäisten erien ja henkilöstömenojen tallennukset viralliset vuositilastot sisäistä raportointia ja sen kehittämistä 26

27 Laskentapalvelut Tärkeä osa laskentapalvelujen toiminnassa on hyvä yhteistyö henkilöstöhallinnon ja palkkatiimin välillä (sopimusten soveltaminen) taloushallinnon ja kirjanpitotiimin välillä (raporttien analysointi, tilinpäätös- ja talousarvioprosessien toiminta) laskentapalvelujen ja kaikkien toimialojen välillä (toimialoilla tarvittavan tiedon tuottaminen ja raportoinnin kehittäminen sekä sisäinen koulutus tarvittaessa) 27

28 Kanslia- ja viestintäpalvelut Luottamushenkilökoulutus

29 Kanslia- ja viestintäpalveluiden keskeisimmät tehtävät Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokous- ja asiakirjahallinto (esityslistat ja pöytäkirjat) Kaupungin ulkoinen ja sisäinen viestintä, viestinnän kehittäminen Konsernijohdon sihteerityö Kaupungin keskusarkistopalvelut; ohjaus ja valvonta Asiakaspalvelu yhteispalvelupisteissä Kaupungin postipalvelut Vakuutusasiat Keskusvaalilautakunnan tehtävät 29

30 Henkilöstö Asiakirjahallinnon ja sihteerityön tiimissä työskentelevät Tiedottaja Verkkotoimittaja ½ Toimistosihteeri 1/2 Hallintosihteeri Arkistosihteeri Johdon sihteeri Asiakaspalvelutiimissä (Kaarinan virastotalolla ja Piikkiön kirjastossa) Palveluneuvojat (4) Lisäksi yksi palveluneuvoja puoliksi Piikkiön kirjaston kanssa Toimistosihteeri 30

31 Viestintä- ja markkinointistrategian toteuttaminen vuosina Painopisteet ja kehittämiskohteet: Vuorovaikutteisen palautekulttuurin kehittäminen Muutosviestinnän kehittäminen Mediaviestinnän lisääminen Yhteispalvelupisteiden viestintäroolin täsmentäminen Verkkosisällöntuottajien osaamisen kehittäminen 31

32 Yhteispalvelupisteiden palvelutarjonta Yhteispalvelusopimukset Kela, verovirasto ja matkahuolto Yhteistyötä yhdistysten ja teatterien kanssa Kaupungin omiin palveluihin liittyvä laajaalainen asiakaspalvelu (yhden luukun periaate) Matkailuinfo; kansainvälinen vihreä I-kilpi 32

33 Tulevaisuuden näkymät ja haasteet Viestinnän merkityksen korostuminen Sähköisen kokouskäytännön eteneminen Yhteispalvelussa tapahtuu Seppälän tiloihin valmistuva useiden toimijoiden yhteispalvelu; mukaan tulossa Te-toimisto, Kela, vammaispalvelut, ikäihmisten neuvola Asiakaspalvelu2014 hankkeen haasteet Sähköisten palveluiden kehittäminen; etäpalvelut Henkilöstön hyvinvointi ja sopeutuminen muutoksiin 33

34 Kiitos! Antoisaa luottamushenkilötyötä toivottaen Ollaan vuorovaikutuksessa Kanslia- ja viestintäpalvelut 34

35 Tietohallinto Kari Hölsö, tietohallintojohtaja

36 Esityksen sisältö Mitä on tietohallinto ja kenen tehtäviin se liittyy? Tietohallinnollinen toiminta-ajatus Tietohallinnon tehtäväkenttä ja henkilöresurssit Toimintaympäristö lukuina Tietohallintoon/tietotekniikkaan liittyvät kustannukset Kustannukset tietohallinnon palveluina Työasemakohtaisten kustannuksien kehitys Koko kaupungin ICT -kustannukset 36

37 Tietohallinto-osaaminen / Tietotekniset tuotantopalvelut Tietohallinto-osaaminen Aktiivinen ja osaava tietohallintojohtaminen Osaava muutosjohtaminen järjestelmien käyttöönottojen yhteydessä Käytössä olevan tietotekniikan hyödyntämisen varmistaminen Käyttäjien osaamisen varmistaminen Kuntalaisten sähköisien palveluiden kehittäminen Tietoturva- ja tietosuoja hallinnassa Tietohallinnollinen yhteisymmärrys, yhteistyökyky ja vuorovaikutus Tietotekniset tuotantopalvelut Toimivat sisäiset ict asiakaspalvelut (palvelupyynnöt) Toimivat logistiikkapalvelut (hankinnat-huollot-poistot) Luotettavat tuotantopalvelut (tietoliikenne, palvelimet, tietoturva) Kyky ottaa uusia palveluita tuotantoon (projektointi) Ulkoistettujen palveluiden hallinta Tietohallintostrategia

38 Kaupungin tietohallinnollinen toiminta-ajatus Kaarinan kaupunki kehittää toimintaansa kaupungin kokonaisstrategian mukaisesti tietotekniikkaa järkevästi hyödyntäen. Tietotekniikan hyödyntämismahdollisuudet ja hyödyntämisedellytykset kyetään arvioimaan myös seudullisesti ja valtakunnallisesti. Toimintaympäristön muuttuessa ja tekniikan kehittyessä, tietoteknistä palvelutuotantotapaa muutetaan tarvittaessa. Tietohallintostrategia 38

39 Kaupungin Tietohallinnon tehtäväkenttä Kaarinan sisäinen ICT -toiminta Kaarinan ulkoinen ICT -toiminta Kaarinan toimialat -toimialojen omat sisällölliset ICT -asiantuntijat ICT toimialapalvelut (Tietohallinto) -tukee toimialoja tietotekniikan hyödyntämisen kehittämisessä + tietoturva- ja tietosuojapalvelut Keskitetty ICT tuotantopalvelu (Tietohallinto) Tietohallintojohtaja -vastuu keskitetyistä tuotantopalveluista -tietoliikenneverkot -palvelimet -sovelluksien toiminta Keskitetty ICT asiakaspalvelu (Tietohallinto) -vastaa palvelupyyntöjärjestelmän toimivuudesta -vastaa hajautetun kaluston hallintaprosesseista (työasemat +tulostimet puhelimet jne.) -vastaa koulutuksien koordinoinnista Turun seudun kunnat -seudullinen ICT-strategia -seudun kokonaisarkkitehtuuri -kuntien väliset yhteistyöhankkeet V-S sairaanhoitopiiri -V-S terv.huollon IT-neuvottelukunta -terveydenhuollon kohdearkkitehtuuri -terveyskeskusyhteistyö JulkICT (valtakunnallinen) -viitearkkitehtuurit, asetukset Tiera (kuntien omistama) -omistusohjaus -palveluiden hankinta

40 Tietohallinnon toimintakentän laajuus (syksy 2012) 2187 työasemaa (hallinto 887, oppilas 1300) 1264 puhelinta (mobiili 974, kiinteä 290 kpl) Noin 100 erilaista toimialasovellusta Noin palvelupyyntöä vuodessa (HelpDesk) 40

41 Tietohallintoyksikköön budjetoidut ICT-kustannukset n eur/v 41

42 Työasemapalveluiden kustannuskehitys /työasema (n. 891 t, n. 70% kokonaisbudjetista) 100,0 90,0 92,0 Työasemakohtainen peruskustannus /kk (10 vuotta) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 67,5 43,0 71,0 50,6 35,0 69,50 63,00 65,00 44,01 45,33 44,19 30,00 29,50 24,00 60,00 42,30 21,50 64,50 64,50 52,00 52,00 37,18 35,03 39,31 34,78 20,00 20,00 20,00 14,50 Eur/TA(ka.)/kk Eur/Hal_TA/kk Eur/Opp_TA/kk 10,0 0,

43 Kaupungin ICT-kokonaiskustannukset karkeasti Tietohallintoyksikön budjetti 1,3 milj. Toimialasovelluksien ylläpitomaksut 0,5 milj. Vuosittaiset sovellusinvestoinnit 0,25 milj. Työasema/tulostinhakinnat 0,2 milj. Puhelinjärjestelmä ja käyttökulut 0,15 milj. Tulostus- kopiointikulut 0,1 milj Yhteensä vuodessa noin 2,5 milj 43

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Virolahden kunta Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013 Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Kunnanvaltuusto 20.12.2010 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut...3 Määrärahojen

Lisätiedot

Taloudenohjaus Kaarinassa. Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus

Taloudenohjaus Kaarinassa. Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus Taloudenohjaus Kaarinassa Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus Tässä esityksessä : Mitä laki sanoo talouden ohjauksesta? Talousarvio Veroprosentit Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1.

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1. Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 9.9.2013 Kouvolan kaupungin selvitys henkilöstöresursseista LIITTEET Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti Liite 2 Hallinto- ja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) 57 KÄYTTÖTALOUSOSA 58 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 875,9 828,0-24 047,9 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 14 329,2 712,6-13 616,6

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti Loppuraportti Toimittanut Martti Tokola, Lena Siikaniemi, Marko Monni, Janita Markwort, Merja. Helminen, Ulla Iivonen 14.1.2010 Esipuhe

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot