HALLINTOPALVELUT KAARINASSA ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HALLINTOPALVELUT KAARINASSA ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA Versio 1.2

2 Sisällysluettelo: 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA Kuntaliitos Hallintopalveluiden nykytilanne Toimintaympäristön muutos/ tiedossa oleva muutokset Henkilöstön asema TOIMEKSIANTO Yhdistymissopimus Ohjausryhmän ohje HALLINTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEN TAVOITTEET Hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksessa asetetut tavoitteet Hallinto- ja tukipalveluiden omat tavoitteet PROJEKTIN TEHTÄVÄT JA VAIHEISTUS Projektin päävaiheet Organisaatiosuunnitelma Toimialan henkilöstösuunnitelma Hallinto- ja tukipalveluiden talousarvioehdotus Palvelustrategian laadinta Tavoiteaikataulu ja väliraportointi PROJEKTIN ORGANISOINTI Suunnitteluryhmä Alatyöryhmät Ulkopuolinen tuki muutosprosessille Toimialaan tutustuminen TIEDOTTAMINEN, HENKILÖSTÖN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET PROJEKTIN BUDJETTI Organisaatiosuunnitelma Toimialan henkilöstösuunnitelma Hallinto- ja tukipalveluiden talousarvioehdotus Palvelustrategian laadinta...9

3 1/11 PROJEKTISUUNNITELMA 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA 1.1. Kuntaliitos Kaarinan ja Piikkiön valtuustot ovat päättäneet esittää valtioneuvostolle mainittujen kuntien yhdistämistä Uuden kunnan väkiluku olisi tuolloin n asukasta Hallintopalveluiden nykytilanne Kaarinassa ja Piikkiössä keskitetyt hallintopalvelut tuottavat palveluja kunkin kunnan omalle organisaatiolle, kuntakonserniin kuuluvilla yhteisöillä on kullakin oma hallintohenkilöstönsä. Kaarinan ruokapalveluyksikkö tuottaa ruokapalvelut paitsi kaupungin yksiköille, myös muutamille kaupungin ulkopuolisille yksiköille, Piikkiössä ruokapalveluyksikkö palvelee pelkästään peruskuntaa ja sen eri yksiköitä. Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus. Hallintopalvelut ja ruokapalvelut sijoittuvat kummassakin kunnassa hallinnollisesti kunnan/ kaupunginhallituksen alaisuuteen, kuntayhtymässä yhtymähallituksen alaisuuteen. Kaarinan kaupungissa henkilöstöasioiden käsittelyä varten on oma lautakuntansa, henkilöstölautakunta, Piikkiössä keskitettyjä henkilöstöasioita koskeva päätösvalta on kunnanhallituksella, kuntayhtymässä yhtymähallituksella. Myös maaseutuelinkeinojen hallintotehtävistä vastaa sekä Kaarinassa että Piikkiössä kaupungin-/ kunnanhallitus. Tarkasteltaessa kuntien virasto-organisaatiota voidaan todeta, että Kaarinassa hallintopalveluja johtaa hallintojohtaja ja hallintopalvelut jakaantuvat eri vastuualueisiin (kaupunginkanslia, taloushallinto, tietohallinto, ruokapalvelut, henkilöstöhallinto), jolle kullekin on nimetty oma esimiehensä/ vastuuhenkilönsä. Piikkiössä hallinto- osastoa johtaa hallintojohtaja ja osasto jakaantuu kolmeen vastuualueeseen, jolla kullakin on oma esimiehensä (yleishallinto, taloushallinto, ruokapalvelut). Terveyskeskuksessa kansliapalvelut, taloushallinto ja henkilöstöhallinto muodostavat toimistopalveluiden toimintayksikön. Taloushallinnon tehtäväalueen henkilöstöön kuuluu myös keskusvaraston hoitaja, puhelinvaihteen hoitaja puolestaan kuuluu avosairaanhoidon henkilöstöön. Kaarinan kaupungissa, Piikkiön kunnassa ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksessa hallinto- ja ruokapalveluissa työskentelee noin 130 henkilöä (henkilötyövuosina laskettuna). Yli puolet heistä on ruokapalveluhenkilöstöä. Liite 1. nykyiset hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstö Liite 2. Palveluiden laajuuteen liittyviä tietoja

4 2/ Toimintaympäristön muutos/ tiedossa oleva muutokset Edunvalvonta siirtyy valtiolle ja osaksi oikeusaputoimistojen toimintaa vuonna Tämän hetkisen tiedon mukaan edunvalvontapalveluista vastaava henkilöstö ei tule siirtymään välittömästi vuodenvaihteen jälkeen uusiin toimipaikkoihin, vaan valtion aikomuksena on vuokrata toimitilat toiminnan nykyisiltä ylläpitäjiltä (esim. Kaarinan kaupungilta) siirtymäajaksi. Tällä hetkellä Kaarinan kaupunki vastaa paitsi kaarinalaisten, mutta myös piikkiöläisten ja sauvolaisten edunvalvontapalveluista. Edunvalvontatehtävissä työskentelee Kaarinassa 1,6 henkilöä. Turun seudulla käynnistyy yhteinen hankintayksikkö vuoden 2008 aikana, mikä vaikuttaa hankintojen toteuttamiseen jatkossa. Kaarina on kilpailuttanut osan ruokapalveluistaan (yhden valmistuskeittiön tuotanto) tammikuussa Tavoitteena on saada kokemuksia ruokapalvelujen kilpailuttamisesta Tällä hetkellä Kaarinan kaupungilla ole päätöksiä siitä, jatketaanko ja laajennetaanko kilpailutusta myös muihin ruokapalveluyksiköihin. Kaarina-kodin (vanhainkoti) peruskorjaukseen on varattu määrärahat vuoden 2008 talousarvioon ja vuoden 2009 investointisuunnitelmaan. Suunnitelmien mukaan peruskorjauksen yhteydessä uusitaan myös Kaarina-kodin keittiötilat. Samoin terveyskeskuksen keittiötilojen saneeraus on ollut jo esillä usean vuoden ajan. Keittiötilojen peruskorjauksen laajuuteen vaikuttavat ruokapalveluratkaisut ja linjaukset koko Kaarina-konsernissa, esim. se, mikä on ympäriviikon toimivien valmistuskeittiöiden lukumäärä Henkilöstön asema Lakkaavan kunnan ja kuntayhtymien vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät siirtyvät kuntajakolain mukaisesti entisin ehdoin laajentuvan kunnan palvelukseen heille soveltuviin tehtäviin. Työnantajalla ei ole oikeutta yhdistymistä seuraavien viiden vuoden aikana irtisanoa palvelussuhdetta taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. 2. TOIMEKSIANTO 2.1. Yhdistymissopimus Kaarinan ja Piikkiön yhdistymisen hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen mukaan laajentuvan kunnan toiminnan valmistelu toteutetaan niin, että laajentuvalle kunnalle valitut toimialajohtajat kokoavat organisaation suunnitteluryhmät, joissa on henkilöstön edustus. Suunnitteluryhmät valmistelevat organisaatiosuunnitelman toimialakohtaisesti mennessä. Em. järjestämissopimuksen mukaan laajentuvalle kunnalle valmistellaan henkilöstö- ja organisaatiosuunnitelma, jonka pohjalta valmistellaan laajentuvalle kunnalle tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne ja henkilöstöpolitiikka. Suunnitelma ja päätökset muodostuvan laajentuvan kunnan henkilöstöjärjestelyistä tehdään viimeistään mennessä.

5 3/ Ohjausryhmän ohje Ohjausryhmä on antanut seuraavan ohjeen toimialakohtaisen organisaatiosuunnitelman laadintaa varten: Suunnitteluryhmän kokoonpanossa on mahdollisuuksien mukaan huomioitava edustus toimialan eri vastuualueilta. Henkilöstöjärjestöjä on pyydettävä nimeämään suunnitteluryhmään henkilöstön edustus. Toimialajohtaja vastaa siitä, että suunnittelussa noudatetaan YT-lakia ja henkilöstötyöryhmässä sovittuja henkilöstöpolitiikan yhteisiä menettelytapoja. Toimialajohtaja esittelee organisaatiosuunnitelman mm. laajennetulle Kehry:lle. Toimialakohtainen organisaatiosuunnitelma on laadittava ohjausryhmän hyväksymän organisaatioesityksen pohjalta. Organisaatiosuunnitelmaan tulee sisältyä esitys toimialan organisaatiosta (vastuualue- ja yksikkötaso), vastuualue-esimiehistä ja yksiköiden esimiehistä. Organisaatiosuunnitelmaan tulee sisältyä esitys toimialan henkilöstöstä vastuualueittain. Henkilöstön sijoittelussa tulee hyödyntää mm. henkilöstölle tehtyjä kyselyjä eläköitymissuunnitelmista ja sijoittumistoiveista. Organisaatiosuunnitelmaan tulee sisältyä näkemys toimialatilatarpeesta sekä näkemys toimitilojen sijainnista. Toimialajohtaja raportoi suunnitteluryhmän työn etenemisestä ohjausryhmälle. Toimialan organisaatiosuunnitelma toimitetaan ohjausryhmälle mennessä. 3. HALLINTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEN TAVOITTEET 3.1. Hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksessa asetetut tavoitteet PALVELUTAVOITTEET laajentuvan kunnan palvelustrategian laatiminen vuoden 2008 aikana. Palvelustrategiassa määritellään oman tuotannon, ostopalveluiden ja kuntayhteistyön tavoitteet ja suhteellinen määrä sekä uusien toimintatapojen käyttöönoton mahdollisuudet hallinnon päällekkäisyyksien purkaminen ja resurssien kohdentaminen palvelutuotantoon laajentuvan kunnan asukkaiden palvelujen saatavuuden turvaaminen ja laadullinen kehittäminen Piikkiössä sosiaalitoimen palvelu- ja vastaanottotoimipaikan tai kirjaton yhteyteen tai muuhun tarkoitusta varten varattuun tilaan perustetaan yhteispalvelupiste TALOUDELLISET TAVOITTEET hyödynnetään suuremman kunnan mahdollisuuksia järjestää palvelut tehokkaammin mm. hallintoa keskittämällä ja tilojen käyttöä tehostamalla palveluiden järjestämiseen laajentuvassa kunnassa vaikuttavat alueen väestön, ikärakenteen ja elinkeinorakenteen kehitys sekä kuntien käytössä olevien kiinteistöjen kunto ja käyttömahdollisuudet hallinto- ja tukipalvelut keskitetään mahdollisimman pitkälle tehokkuuden ja taloudellisuuden edistämiseksi.

6 4/11 ylin päätöksenteko sekä hallintopalvelut keskitetään. Tällaisia keskitettäviä palveluja ovat mm. arkisto, taloushallinto- ja henkilöstöpalvelut. keskitetään hankintoja ja kehitetään kustannustehokkaita ostopalveluja käytetään tietojärjestelmiä tehokkaasti sovelletaan palveluiden uusia järjestämistapoja ennakkoluulottomasti ja tarkoituksenmukaisesti. hallinto- ja tukipalveluissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan tilaaja-tuottaja -mallia vuosien aikana toiminnan ja investointien suunnittelun tavoitteena on rajoittaa menot tasolle, joka pystytään kattamaan veroprosentilla, jonka suuruus on vuonna prosenttia ja kahtena seuraavana vuonna enintään 18,50 prosenttia. Korolliset lainat/asukas olisivat vuosina enintään kuntien keskimääräisellä tasolla. Jatkossa tuloveroprosentti pidetään kilpailukykyisellä tasolla muihin vastaaviin kaupunkikeskuksiin ja maakunnan kuntien keskitasoon verrattuna, kuitenkin siten, että turvataan niiden palveluiden toteuttaminen, jotka mainitaan kuntien palvelurakenteiden yhteensovittamista koskevassa suunnitelmassa HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET työpaikan turvaaminen nykyiselle henkilöstölle urakehityksen ja urakierron mahdollistaminen henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen valmistelussa ja toiminnassa uusien osaajien rekrytoinnin helpottuminen muodostamalla laajentuvasta kunnasta houkutteleva työnantaja DEMOKRATIAN TAVOITTEET suuremman kunnan vaikutusmahdollisuuksien ja aseman kasvattaminen ylikunnallisessa päätöksenteossa luottamuselinten toimintaedellytysten parantaminen Hallinto- ja tukipalveluiden omat tavoitteet Hallinto- ja tukipalvelut järjestetään laajentuvassa Kaarinassa seuraavat tavoitteet huomioiden: Kuntalaispalvelut: - Asiakaspalvelut keskitetään soveltuvin osin palvelupisteisiin tai yhteispalvelupisteisiin - Palvelupisteitä kehitetään kunnan kaikkien sektoreiden asiakaspalvelutarve huomioiden - Palvelupisteiden asiantuntijuutta ja asiakaspalvelukykyä kehitetään kouluttamalla ja tietotekniikan suomia mahdollisuuksia mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäen. - Palvelupisteestä voidaan tarjota asiakkaalle yhteys myös taustapalveluihin jopa kuvapuhelimen - välityksellä - Asiakkailla on käytettävissään entistä informatiivisemmat ja ajantasaisemmat internet - palvelut. - Asiakaspalveluita pyritään tarjoamaan monikanavaisesti myös mobiililaitteet huomioiden. - Sähköisiä palveluita pyritään kehittämään mahdollisuuksien mukaan itsenäisesti ja yhteistyössä seutukunnan kanssa tai valtakunnallisiin projekteihin osallistuen. Sisäinen palvelutuotanto: - Organisaation tavoitteet ja tarkoitus on selkeästi asetettu ja jalkautettu

7 5/11 - Organisaatio on matala ja joustava. - Työketjut toimivat tehokkaasti nykyaikaisin menetelmin. - Tietojärjestelmiä hyödynnetään tehokkaasti yhteisesti sovitulla tavalla. - Paperin käyttö sisäisessä viestinnässä ja asioinnissa minimoidaan. - Sähköisten työtilojen käyttöä kehitetään yhdessä toimialojen kanssa. Tavoitteena on sisäisen työmateriaalin sähköinen hallinta. Henkilöstöasiat: - Asiantuntijuutta ja kehittämisaktiivisuutta arvostetaan. - Uusien työmenetelmien käyttökoulutus on avainasemassa. - Tiimien sisällä kannustetaan henkilökohtaiseen vastuunottamiseen ja vertaistukeen (yhdessä - osaavampi). - Uudessa kunnassa työskentely kehittää työntekijöiden osaamispääomaa yleisiä työmarkkinoita - ajatellen. - Kehittyneet työmenetelmät nostavat uuden kunnan imagoa työnhakijoiden keskuudessa. 4. PROJEKTIN TEHTÄVÄT JA VAIHEISTUS 4.1. Projektin päävaiheet Hallinto- ja tukipalveluiden yhdistämisprojekti koostuu useasta erillisestä tehtäväkokonaisuudesta: Organisaatiosuunnitelma mennessä o toimialan organisaatio (vastuualue- ja yksikkötaso) o vastuualue-esimiehet ja yksiköiden esimiehet o toimialan henkilöstö vastuualueittain o toimitilatarve ja toimitilojen sijainti Toimialan henkilöstösuunnitelma mennessä Hallinto- ja tukipalveluiden (osa kaupunginhallituksen alustavaa käyttösuunnitelmaa) talousarvioehdotuksen valmistelu mennessä Palvelustrategian laadinta hallinto- ja tukipalveluiden osalta mennessä o määritellään oman tuotannon, ostopalvelujen ja kuntayhteistyön tavoitteet ja suhteellinen määrä sekä uusien toimintatapojen käyttöönoton mahdollisuudet. Em. luetteloa täydennetään valmistelun kuluessa vuoden 2008 aikana Organisaatiosuunnitelma Ohjausryhmä hyväksyi ns. pohjaehdotuksen hallintopalveluiden vastuualueista. Vastuualueiden nimikkeitä ja määrää voidaan tarvittaessa muuttaa, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Seuraavassa on lueteltu ohjausryhmän pohjaehdotuksen mukaiset vastuualueet:. Henkilöstöhallinto Taloushallinto Kansliapalvelut Tietohallinto

8 6/11 Ruokapalvelut Toimialan henkilöstösuunnitelma Hallinto- ja tukipalveluiden talousarvioehdotus Palvelustrategian laadinta 4.2. Tavoiteaikataulu ja väliraportointi Liitteenä on erillinen projektiaikataulu. Aikatauluun on sisällytetty tässä vaiheessa yksityiskohtaisesti ne tehtävät ja toimenpiteet, joita projektin VAIHE I:n (organisaatiosuunnitelma mennessä) toteuttaminen edellyttää. Aikataulu ja toimenpiteet täydentyvät valmistelun edetessä. 5. PROJEKTIN ORGANISOINTI 5.1. Suunnitteluryhmä Projektin vetovastuu: Päivi Antola Suunnitteluryhmä: Vastaa tämän projektisuunnitelman toteuttamisesta. Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Päivi Antola hallintojohtaja Piikkiön kunta Satu Helin vs. ruokapalvelupäällikkö Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki Pertti Koivisto talouspäällikkö Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus Janne Lavén talousjohtaja Kaarinan kaupunki Sinikka Valtonen henkilöstöpäällikkö Kaarinan kaupunki Kirsti Elo (varalla Tarja Saarinen) henkilöstön edustaja Kaarinan kaupunki Marja-Liisa Teräväinen (varalla Taina.Wirberg) henkilöstön edustaja Piikkiön kunta Pirkko Lehtonen (varalla Arja Nurmi) henkilöstön edustaja Kaarinan-Piikkiön tk 5.2. Alatyöryhmät Perustetaan ruokapalveluiden kehittämisryhmä Työryhmä tehtävänä on selvittää ruokapalvelutilojen käytön tehostamismahdollisuudet ja keinot välttää päällekkäiset investoinnit ruokapalveluiden keskittämismahdollisuudet

9 7/11 hankintojen keskittämismahdollisuudet ostopalveluiden lisäämismahdollisuudet tietojärjestelmien hyödyntämismahdollisuudet Selvityksessä esitettävä, mitä toimenpiteitä näiden tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, mikä olisi toimenpiteiden realistinen toteuttamisaikataulu, mikä on toimenpiteiden kustannusvaikutus (henkilöstö- ja muut käyttökulut, investointikulut) ja arvio toimenpiteiden vaikutuksesta palvelun laatuun sekä mahdollisten eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Ensisijaisena tavoitteena on, että ruokapalveluiden kehittämisryhmä on mennessä valmistellut esityksen siitä, miten ruokapalvelutilojen käyttöä voidaan tehostaa ja toimenpiteet, joilla päällekkäiset investoinnit voidaan välttää. ruokapalveluiden kehittämisryhmän jäsenet Satu Helin vs. ruokapalvelupäällikkö Kaarina (vetovastuu) Leena Ekman emäntä-ruokahuoltopäällikkö Piikkiö Rea Auramo ravitsemispäällikkö K-P tk Kirsti Elo henkilöstön edustaja Kaarina Elina Ojanen tilaajan edustaja Kaarina sivistyspalvelut Terhi Juva vs. ruokapalveluohjaaja Kaarina, työryhmän sihteeri Perustetaan arkistotoimen kehittämisryhmä Arkistotoimen työryhmä tehtäväksi annetaan kartoittaa seuraavat asiat: - Selvittää nykyiset arkistotilat - Arvioida mahdollinen arkistotilojen tuleva tarve - Lakkaavien arkistojen sijoittuminen - Siirtyvien asiakirjojen käsittely - Arkistotoimen organisointi Arkistotoimen kehittämisryhmän jäsenet Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarina Markku Lehtimäki arkistosihteeri Kaarina Päivi Antola hallintojohtaja Piikkiö Sari Salonen arkistosihteeri Piikkiö Auli Pensamo toimistosihteeri K-P tk Perustetaan pysyvä tietohallinnon kehittämisryhmä (HalTiha) Ryhmä vastaa siitä, että tietotekniikkaa hyödynnetään toimialalla tehokkaasti ja että liitoksen edellyttämät tietotekniset muutokset ja järjestelmien yhteensovittaminen hoidetaan ajallaan niin, että peruspalvelutoiminta voi jatkua häiriöttä liitoksen jälkeen. Esille otettavia asioita ovat mm. koulutustarpeet, internet-sivustojen kehittäminen, käytössä olevat sovellukset , tietojärjestelmien vaikuttavuuden arviointi, toimialakohtais-

10 8/11 ten järjestelmien listaus. Pääpaino sovellusympäristöön liittyvien päätöksien valmistelu HalSun päätettäväksi. Tietohallinnon kehittämisryhmän jäsenet Kari Hölsö (tietohallinto, pj.) Päivi Antola (toimialajohtaja ja Piikkiön näkemys asioihin) Pertti Koivisto (KaaPiiTK:n asiat liitosvaiheessa) Janne Lavén (talous- ja hankintapalvelut) Sinikka Valtonen (henkilöstöhallinto) Pirkko Aalto (kansliapalvelut, yhteispalvelupiste, asiakirjahallinta ja arkistointi, viestintä) Lisäksi vakiojäseninä ryhmässä ovat liitosvaiheessa Erja Tepponen ja Mika Vuorinen. Taloushallinnon ja henkilöstönhallinnon projektit Talous- ja henkilöstöhallintoon ei tässä vaiheessa perusta erillistä alatyöryhmää. Janne Lavén vastaa taloushallinnon projektin ja Sinikka Valtonen henkilöstöhallinnon projektin valmistelusta ja eteenpäinviemisestä. Projektivetäjät informoivat talous- ja henkilöstöhallinnon projektien etenemisestä jokaisessa hallintopalveluiden suunnitteluryhmän kokouksessa Ulkopuolinen tuki muutosprosessille Konsultin käyttö harkitaan erikseen joustavasti sen mukaan, miten projektin valmistelu etenee ja minkälaisia kokemuksia ja palautetta saadaan projektin aikana Toimialaan tutustuminen Päivi Antola tutustuu Kaarinan, Piikkiön ja tk:n valmistus- ja jakelukeittiöihin. Päivi Antola, Pirkko Aalto, Kari Hölsö sekä Kaarinan palvelusihteeri tutustuvat yhteispalvelupisteen pontentiaalisiin sijoittumispaikkoihin Piikkiössä. Päivi Antola on kutsuttu osallistumaan Kaarinan hallintopalveluiden johtoryhmän kokouksiin ja hallintopalveluiden toimialakokouksiin jo vuoden 2008 aikana. 6. TIEDOTTAMINEN, HENKILÖSTÖN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTUS- MAHDOLLISUUDET Ohjausryhmä: Päivi Antola osallistuu ohjausryhmän kokouksiin ja tiedottaa työn etenemisestä. Kehry ja muut YT-elimet: Kaarina: Päivi Antola ja Sinikka Valtonen osallistuvat Kehryn kokouksiin ja tiedottavat työn etenemisestä.

11 9/11 Piikkiö: Piikkiön yt-elin osallistuu Kaarinan Kehryn kokouksiin vuoden 2008 aikana ja Piikkiön yt-elin on päättänyt, että Kaarinan työyhteisön kehittämisryhmän (Kehry) kokouksissa tehdyt päätökset täyttävät YT-lain velvoitteet asioiden käsittelystä myös Piikkiön kunnan henkilöstön osalta. Terveyskeskus: Tykki-ryhmä osallistuu Kaarinan Kehryn kokouksiin vuoden 2008 aikana. Lisäksi liitosasioita käsitellään tarvittaessa edelleen tk:n omassa Tykki-ryhmässä. Pertti Koivisto osallistuu tk:n YT-ryhmän kokouksiin ja tiedottaa työn etenemisestä. Koko henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistaminen: Kaarinan, Piikkiön ja terveyskeskuksen henkilöstölle järjestetään huhti-toukokuussa kysely siitä, miten liitos koetaan. Lisäksi kyselyn yhteydessä henkilöstön on mahdollisuus esittää omia ajatuksiaan ja ideoitaan liitoksen toteuttamiseen ja toimintojen yhdistämiseen liittyen. Tärkeää on, että esimiehet välittävät tietoa omissa työpaikkakokouksissaan. Tavoitteena on, että henkilöstö saadaan näissä tilaisuuksissa kertomaan avoimesti omista tuntemuksistaan ja tuomaan esille ajatuksiaan toiminnan kehittämiseksi sekä yhteisistä menettelytavoista ja käytännöistä. Muutoksen yhteydessä on mahdollisuus kyseenalaistaa entiset rutiinit, toimintatavat ja käytännöt ja uudistaa ne muuttuneita olosuhteita vastaaviksi. Nämä työpaikkakokouksissa esille tuodut ajatukset välitetään ja hallintopalveluiden suunnitteluryhmälle. Kaarinan, Piikkiön ja terveyskeskuksen hallintopalveluiden toimialan koko henkilöstölle järjestetään yhteinen tiedostus- ja keskustelutilaisuus hallintopalveluiden suunnittelutyön etenemisestä. Tilaisuus järjestetään kello Hovirinnan koululla. 7. PROJEKTIN BUDJETTI Maaliskuun loppuun mennessä jokainen vastuualue tarkastelee omalta osaltaan sitä, vaatiiko projektin läpivieminen lisämäärärahaa. 7.1 Organisaatiosuunnitelma 7.2 Toimialan henkilöstösuunnitelma 7.3 Hallinto- ja tukipalveluiden talousarvioehdotus 7.4 Palvelustrategian laadinta

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä MUISTIO Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä Henkilöstöryhmä, poistui

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Virolahden kunta Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013 Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Kunnanvaltuusto 20.12.2010 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut...3 Määrärahojen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot