Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri"

Transkriptio

1 Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori

2 Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit 3. Taloushallinto 2020 strategia ja kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

3 Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin valmistelu Valtiovarainministeriön asettama hanke, toimikausi: Vuonna 2014 toteutetaan: Nykytilan arkkitehtuurikuvaukset Kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnittelu Kevään 2015 aikana toteutetaan: Tavoitetilan arkkitehtuurikuvaukset Kehittämissuunnitelma ja sen sisältämien linjausesityksen valmistelu sekä raportointi Molempien vaiheiden lopputuloksiin on mahdollista vaikuttaa kommentointi-/ lausuntokierroksen aikana Yhteyshenkilöt Elina Selinheimo, ohjausryhmän puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, p Olli Ahonen, projektiryhmän puheenjohtaja, Valtiokonttori, p

4 Kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan toiminnan, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamista, kuvaamista ja suunnittelemista yhtenäisen mallin mukaisesti Käytännössä kokonaisarkkitehtuuri koostuu kokonaisarkkitehtuurimenetelmästä, kuvauspohjista ja näiden avulla toteutetuista nyky- tai tavoitetilan arkkitehtuurilinjauksista sekä kokonaisarkkitehtuurin hallintamallista ja arkkitehtuurityön organisoinnista Työ perustuu tietohallintolakiin, julkisen hallinnon suositukseen (JHS 179) sekä Taloushallinto strategian linjauksiin

5 Tietohallintolain KA-velvoitteet Valtiovarainministeriö Huolehtii julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista Laatii ja ylläpitää julkisen hallinnon yhteentoimivuuden kuvausta Ohjaa yhteisiä palveluita Ministeriöt Ohjaavat toimialojensa tietohallintoa ja tietohallintohankkeita tietohallintolain mukaisesti Huolehtivat, että niiden toimialoille laaditaan ja ylläpidetään toimialojen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset Julkisen hallinnon organisaatiot Suunnittelevat ja kuvaavat kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudattavat laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria Saattavat tietojärjestelmät vastaamaan yhteentoimivuuden kuvauksia Käyttävät yhteisiä palveluita

6 Kuvauskohteet ja -näkökulmat Prosessit Tiedot Järjestelmät Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Tavoite: kuvataan, kuinka taloushallinnon prosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena tavoitetilassa 2020

7 Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinto julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksessä Liikenne ja viestintä Toiminnan ja talouden suunnittelu Työ- ja elinkeinot Suunnitelmista tuloksiin Tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimi Ympäristö ja yhdyskuntarakenne Tulosten raportointi Koulutus, tiede ja kulttuuri Hankintojen suunnittelu Terveys ja hyvinvointi Valtion taloushallinto Hankinnasta maksuun Hankintojen tekeminen Oikeusturva ja demokratia Rahoituksenhallinta Menojen käsittely Puolustus ja ulkosuhteet Sisäinen turvallisuus Valtiontalous Julkisen hallinnon ohjaus Valtiontalouden hoito Rahoitusmarkkinat Valtion ja kuntien suhde Valtion omistajapolitiikka Valtiontalouden valvonta ja tarkastus Verotus Omaisuudenhallinta Omistajaohjaus Tilauksesta perintään Kirjauksesta tilinpäätökseen Tulojen käsittely Kirjanpito Tilinpäätös

8 Valtion taloushallinnon ohjaus Luonnos tavoitetilasta

9 Taloushallinnon ydin Valtion taloushallinnon ohjaus TAHA2020 visio: Taloushallinnosta talouden hallintaan Erillisten talousyksiköiden ja henkilöstöyksiköiden sijaan kirjanpitoyksiköihin perustetaan toiminnanohjaus toiminnot, joiden vastuulla on toiminnan ja talouden hallinta yhteistyössä johdon kanssa. Palvelukeskus vastaa talous- ja henkilöstöhallinnon toteutuksesta yhteistyössä kirjanpitoyksiköiden toiminnanohjaus toiminnon kanssa. Valtioneuvosto Ministeriö Poliittinen ohjaus Tulosohjaus Johto Konserniohjaus Valtiovarainministeriö Prosessiohjaus Valtiokonttori Toiminnanohjaus Toiminnan ja talouden hallinta Kirjanpitoyksikkö Taloushallinto Henkilöstöhallinto Palvelukeskus

10 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit Luonnos tavoitetilasta

11 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit nykytilassa Taloushallinnon prosessialueet Suunnitelmista tuloksiin Hankinnasta maksuun Tilauksesta perintään Kirjauksesta tilinpäätökseen Henkilöstöhallinnon prosessit Ohjaus ja johtaminen Rekrytointi Palkkaus ja palkitseminen Palvelussuhteen hallinta Osaamisen ja koulutusten hallinta Matkustus

12 Prosessijaon epäjatkuvuuksia Suunnitelmista tuloksiin sisältää sekä 1) kaikille virastoille yhteisiä prosesseja että 2) kaikkia koskettavia VN-tasoisia prosesseja jotka suurelta osin eivät ole TAHA-spesifejä Ohjaus ja johtaminen määrittelemättä TAHA-prosesseissa

13 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit tavoitetilassa Kaikille hallinnon tasoille sekä kaikille toimijoille yhteiset prosessit Suunnittelu, ohjaus ja johtaminen Strateginen suunnittelu Ohjaus Johtaminen Työnantajatoiminta Hallinnolliset prosessit Taloushallinto Suunnitelmista tuloksiin Hankinnasta maksuun Tilauksesta perintään Kirjauksesta tilinpäätökseen Henkilöstöhallinto Rekrytointi Palkkaus ja palkitseminen Palvelussuhteen hallinta Osaamisen ja koulutusten hallinta Matkustus Asiakkaat

14 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit tavoitetilassa Suunnittelu, ohjaus ja johtaminen Strateginen suunnittelu Ohjaus Johtaminen Työnantajatoiminta Julkisen talouden suunnitelma Tulevaisuuskatsaukset Toimintastrategiat Poliittinen ohjaus Säädösohjaus Julkisen talouden ohjaus Tulos- ja resurssiohjaus Tulosjohtaminen Johtajasopimukset Työmarkkinatoiminta Työnantajatoiminta Hallinnolliset prosessit Taloushallinto Suunnitelmista tuloksiin Talous- ja tulosohjauksen tuki Tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimi Hankinnasta maksuun Tilauksesta perintään Kirjauksesta tilinpäätökseen Henkilöstöhallinto Rekrytointi Palkkaus ja palkitseminen Palvelussuhteen hallinta Osaamisen ja koulutusten hallinta Matkustus Asiakkaat

15 Taloushallinto 2020 strategia ja kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Luonnos tavoitetilasta

16 Taloushallinto 2020 strategian keskeiset tavoitteet 1. Rutiininomainen taloustiedon tuottaminen voimakkaammin päätöksentekoa tukevaksi toiminnaksi 2. Taloushallinnon tuottamalla tiedolla tuetaan johtamista sekä tiedon hyödyntämistä koko budjettitalouden tietotarpeissa, kuten virastojen toiminnan suunnittelussa, budjetoinnissa, säädösvalmistelussa, hankesuunnittelussa ja tulosohjauksessa 3. Valtion taloushallinnon toimijoiden rooleja, työnjakoa ja vastuita selkeytetään päällekkäisen työn poistamiseksi sekä panostetaan kehittämisen jatkuvuuteen 4. Tuottavuuden edistämiseksi ja tietotuotannon tehostamiseksi taloushallinnon yhteiset prosessit ja tietojärjestelmät saatetaan kaikkien toimijoiden käyttöön, ja niiden tehokas toimivuus kokonaisuutena varmistetaan 5. Taloushallinnon toimijoiden osaamisen kehittämiseen ja muuttuvien tarpeiden mukaisen ammattitaidon hankkimiseen panostetaan 6. Taloushallinnon toimijoiden resursointi koordinoidaan tehtäväjaon mukaisesti

17 Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen VISIO Tehtävät, toiminnot ja prosessit tavoitteiden saavuttamiseksi Toiminnan tarvitsemat ja tuottamat tiedot Prosesseja ja tiedon hallintaa palvelevat tietojärjestelmät Toteutusteknologiat ja tekninen ympäristö

18 Taloushallinnosta talouden hallintaan Päätöksenteon tuki Taloudellisuus ja tuottavuus Palvelu- ja aikaansaannoskyky Tehtävät, toiminnot ja prosessit tavoitteiden saavuttamiseksi Prosessien kehittäminen ja automatisointi Palvelukeskusmalli Yhteiset prosessit Toiminnan tarvitsemat ja tuottamat tiedot Tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimen tiedot Hankintatiedot Tulojen ja menojen käsittelyn tiedot Kirjanpito- ja valtuustiedot Prosesseja ja tiedon hallintaa palvelevat tietojärjestelmät Yhteinen asianhallinnan rajapinta Keskitetty konsernitietojen raportointi Yhteinen segmentoitu suunnittelun ja seurannan järjestelmä Yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon perusjärjestelmä Toteutusteknologiat ja tekninen ympäristö Kerroksellinen arkkitehtuuri Yhteinen tietoliikenneratkaisu Yhteinen integraatiopalvelu Konesali- ja kapasiteettipalvelut

19 Lisätietoja Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaus 1.0 BEF9-F3D47B321D40%7D/90973 Valtion taloushallinnon strategia Valtiovarainministeriön julkaisuja 7/2014 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen (JHS 179) Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta /634 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/

20 Kiitos. Olli Ahonen Palvelupäällikkö Valtiokonttori Talous ja henkilöstö / Tulosohjauksen tuki p

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Taloushallinto- ja oikeusyksikkö Suunnitelma 12.9.2014 Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma 1. Taloushallintostrategian taustaa Valtion taloushallinnon

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Porin seutu 14.10.2013 Muutostuen sisältö kunnille 10/2013 Muutosjohtaminen Lähipalvelut Lähidemokratia Suurten kaupunkiseutujen hanke ICT-muutostuki Yhteisten

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kurttu- seminaari 2.10.2012 Tiina Pesonen tietojohtaja STM Tavoitteet arkkitehtuuri on terveyden ja hyvinvoinnin toiminnan, siinä tarvittavien

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Matkustusstrategian seurantaselvitys

Matkustusstrategian seurantaselvitys Raportti 1 (17) 21.8.2013 Matkustusstrategian seurantaselvitys Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 744, www.valtiokonttori.fi 2 (17) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot