Oulunkaaren kuntayhtymä Seudullinen kuntapalvelutoimisto Palvelusopimus SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulunkaaren kuntayhtymä Seudullinen kuntapalvelutoimisto Palvelusopimus SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS."

Transkriptio

1 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Sivu 1 / 9

2 KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus kuuluu erottamattomana liitteenä Oulunkaaren kuntayhtymän kuntapalvelutoimiston puitesopimukseen tilaajan, kunnan / kaupungin ja tuottajana toimivan Kuntapalvelutoimiston välillä. Tilaajaosapuolia ovat Iin kunta, Pudasjärven kaupunki, Simon kunta, Utajärven kunta ja Vaalan kunta. Tällä sopimuksella sovitaan seuraavien palveluiden tuottamisesta tai järjestämisestä alkaen. Sopimuksen lähtökohtana on Oulunkaaren kuntayhtymän kuntapalvelutoimiston palvelutuotanto. Jatkossa kuitenkin tämän sopimuksen kohteena oleva palvelutuotanto voidaan liittää osaksi laajempaa palvelutuotantokokonaisuutta parempaan palvelutasoon ja kustannustehokkuuteen pyrittäessä. Palvelutuotannon tuotannon siirtämisestä kolmannelle osapuolelle sovitaan kaikkien sopimusosapuolten yksimielisellä päätöksellä. Sopimus koskee henkilöstö-, talous ja tietopalveluja: Henkilöstöpalvelut o Palkanlaskenta o erillisen sopimuksen mukaan palkka- ja eläkeasiamiespalvelut Talouspalvelut o Laskutus ja reskontrat o Kirjanpito, talousarvio ja tilinpäätös o Maksuliikenne o Käyttäjien hallinta o Talousjohdon palvelut Sivu 2 / 9

3 Tietopalvelut o HelpDesk-palvelu o työasemakanta ja käyttäjähallinta o palvelimet o tietoliikenne o tulostimet ja muut oheislaitteet o lisenssit o sovellukset o puhelinpalvelut Tietopalveluissa palvelusopimuksen ulkopuolelle jäävät kulunvalvontaan ja kiinteistönhuoltoon kuuluvat laitteet ja ratkaisut. 2. Sopimuksen vastuuhenkilöt Tilaajan vastuuhenkilö sopimushetkellä henkilöstöpalvelut: kunnan/kaupungin edustaja Tilaajan vastuuhenkilö sopimushetkellä talouspalvelut: kunnan/kaupungin edustaja Tilaajan vastuuhenkilö sopimushetkellä tietopalvelut: kunnan/kaupungin edustaja Sivu 3 / 9

4 Tuottajan vastuuhenkilö sopimushetkellä: Toimi: Oulunkaaren kuntayhtymä, hallintojohtaja Mirja Klasila Tilaaja nimeää organisaatiostaan yhdyshenkilön, joka osallistuu kunkin palvelualan henkilöstön kanssa tehtävään kuntakohtaisen toimenpidesuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen. Tilaajan nimeämä yhdyshenkilö henkilöstöpalvelut: Tilaajan nimeämä yhdyshenkilö talouspalvelut: Tilaajan nimeämä yhdyshenkilö tietopalvelut: Sivu 4 / 9

5 3. Palvelupisteet Kuntapalvelutoimisto on keskitetysti johdettu, hajautetusti toteutettu. Hajautetun kuntapalvelutoimiston palvelupisteet ovat lissä, Pudasjärvellä, Simossa, Utajärvellä ja Vaalassa. 4. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Tämä sopimus on voimassa alkaen toistaiseksi. Sopimuksen sisältöä tarkistetaan vuoden jaksoissa. Sopimus voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle kaikkien sopimusosapuolten yksimielisellä sopimuksella. Sopimusosapuoli voi irtisanoa sopimuksen. Irtisanomisaika on 12 kuukautta. 5. Palveluiden sisältö ja vastuunjako Palveluiden yksityiskohtainen sisältö ja vastuunjako kuvataan prosessikuvauksilla ja vastuunjakotaulukoilla sekä näiden lisäksi ovat voimassa puitesopimuksessa luetellut yleiset sopimusosapuolten vastuut. Prosessikuvaukset ja vastuunjakotaulukot ovat palvelusopimuksen liitteenä. Vastuunjakoa tarkastellaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. 6. Palveluiden saavutettavuus Henkilöstöpalveluiden saavutettavuus Palvelu on arkisin klo ja puhelinpalveluaika arkisin klo 9-11 Varallaolosta voidaan sopia erikseen. Henkilöstöpalveluissa käyttöönotetaan vuoden 2011 aikana Service Desk-palvelu. Sivu 5 / 9

6 Talouspalveluiden saavutettavuus Palvelu on arkisin klo Varallaolosta voidaan sopia erikseen. Talouspalveluissa käyttöönotetaan vuoden 2011 aikana Service Desk-palvelu. Tietopalveluiden saavutettavuus Tietopalveluiden tuottaminen perustuu keskitetysti johdettuun tukipalveluun. Kaikki tukipalvelupyynnöt osoitetaan HelpDeskiin joko puhelimitse tai sähköpostilla. - HelpDesk on avoinna arkisin klo Työasemakäyttäjien palveluaika on arkisin klo Palvelupyynnöt suoritetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Priorisointi perustuu vikatilanteen haittavaikutuksen laajuuteen ja vakavuuteen. Yleisenä luokituksena käytetään seuraavia prioriteettikertoimia: o Sosiaali- ja terveyspalvelut, prioriteettikerroin 1,5 o Hallinto, prioriteettikerroin 1 o Oppilaitoksen, prioriteettikerroin 0,5 - Palvelun vasteaika määräytyy siitä hetkestä, kun tukipalvelu otetaan vastaan HelpDeskissä ja vastuutetaan it-asiantuntijalle tai suunnittelijalle. - Vastaanotettujen tehtävien ohjaaminen työn suorittajalle tapahtuu arkisin klo 8-16, jolloin vasteaika tukipyynnön vastuuttamiselle on enintään 1 tunti. - Varsinaisen tehtävän suorittamiselle asetetaan vasteaikatavoitteet arkisin klo 8-16 seuraavasti: o Sosiaali- ja terveyspalvelut, vasteaika 4 tuntia o Hallinto, vasteaika 24 tuntia o Oppilaitoksen, vasteaika 72 tuntia. - Palvelimien palveluaika on arkisin klo Varallaolosta voidaan sopia erikseen. Sivu 6 / 9

7 7. Palveluiden organisointi, mitoitus ja kehittämistehtävä Kuntapalvelutoimisto osoittaa tuotantoon riittävän määrän henkilöresursseja, jotta sovittu palvelutaso voidaan saavuttaa. Kaikki henkilöresurssit tuottavat palveluita koko palvelualueelle. Tietopalveluissa henkilöstö sijoittuu palvelualueille siten, että jokaisella tilaajalla on ns. lähituki saatavilla. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tietotekniikan kehittämiseen on resursoitu 2 henkilöresurssia, joiden työpanos, tehtävät tai kustannukset eivät ole tämän palvelusopimuksen kohteena. Kuntapalvelutoimiston tavoitteena on laajentaa yhteistyötä kuntakonsernissa ja kehittää toiminnan sisältöä. Oulunkaaren kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat ovat päättäneet liittyä KPK ICT Oy:n osakkaaksi. Yhtiön osakkuuden tavoitteena on Oulunkaaren alueen tietohallinnon kehittäminen kansalliset kehittämishaasteet ja tavoitteet huomioiden myös tietoteknisten investointien vaikuttavuuden parantaminen. Kehittämisen kannalta merkittävää on kyetä luomaan ja käyttöönottomaan sellaisia tietoteknisiä ratkaisuja, joiden avulla on mahdollista tehostaa palvelutuotannon prosesseja hallinnossa sekä sosiaali- ja terveyspalvelutuotannossa. Jatkossa KPK ICT Oy yhteistyön seurauksena myös tämän sopimuksen kohteena oleva tietopalvelutuotanto voidaan liittää osaksi laajempaa palvelutuotantokokonaisuutta parempaan palvelutasoon ja kustannustehokkuuteen pyrittäessä. Palvelutuotannon tuotannon siirtämisestä kolmannelle osapuolelle sovitaan kaikkien sopimusosapuolten yksimielisellä päätöksellä. 8. Palveluiden hinnoittelu Palveluista veloitetaan tilaajalta suhteellinen osuus kuntapalvelutoimiston talousarvion ja tilinpäätöksen mukaisista kustannuksista. Palvelutoimisto ei tuota liiketaloudellista voittoa. Kuntapalvelutoimiston kunnilta laskutettaviin Sivu 7 / 9

8 kustannuksiin sisältyy kuntapalvelutoimiston toiminnosta maksettavat varhemaksut, joiden määrä selviää Kevan laskuista, mutta laskutukseen ei sisälly eläkemenoperusteisia maksuja. Ennakkolaskut laskutetaan vuoden 2010 toteutuneiden määrien mukaisesti. Kustannukset ja maksuosuudet tarkistetaan vuoden 2011 tilinpäätöstietojen ja toteutuneiden suoritetietojen mukaisesti. Lopulliset maksuosuudet maksetaan tai liikaa peritty maksuosuus palautetaan heinäkuun 2012 loppuun mennessä. Tilaajalta veloitetaan erillissopimuksella lisäpalveluista, jotka ylittävät palvelusopimuksessa hyväksytyn palvelutason. Veloitusperusteena on käytetty työaika. Palvelutuotannon hinnoittelussa siirrytään myöhemmin suoritepohjaiseen hinnoitteluun. Tämä valmistellaan yhteistyössä tilaajien kanssa ja siirtymisestä sovitaan erikseen päivittämällä tätä palvelusopimusta. Siirtymävaiheen v.2011 aikana laskutusperusteet ovat seuraavat: Henkilöstöpalvelut Vuoden 2011 talousarvion mukaisten kustannusten jakamisessa käytetään jakoperusteena palkkalaskelmien määrää. Mahdollisista palkka- ja eläkeasiamiespalveluista veloitetaan käytetyn työajan mukainen korvaus. Palveluajan ulkopuolella tehdyn työn kustannukset laskutetaan aiheuttamisperusteisesti tilaajaorganisaatioita Talouspalvelut Vuoden 2011 talousarvion mukaisten kustannusten jakamisessa käytetään jakoperusteena vientien määrää. Tietopalvelut Vuoden 2011 talousarvion mukaisten kustannusten jakamisessa käytetään jakoperusteena työasemamääriä palvelutason mukaan määriteltynä Palvelutason pääperiaatteiksi sovitaan niin, että sosiaali- ja terveystoimen työasemat määritellään 1,5 kertoimen mukaan, muut hallinnon työasemat 1 ja Sivu 8 / 9

9 oppilastyöasemat 0,5:lIa. Palveluajan ulkopuolella tehdyn työn kustannukset laskutetaan aiheuttamisperusteisesti tilaajaorganisaatioita. 9. Palvelun laatu ja sen valvonta Palvelun laatua seurataan ja arvioidaan sekä suoritusperusteisesti (tapausten lukumäärä, toteutunut vasteaika) että laadullisesti loppukäyttäjille suunnatuilla palautekyselyillä. Arviot esitetään tilaajalla kaksi kertaa vuodessa käytävien ns. kuntaneuvotteluiden yhteydessä. 10. Puitteet Kuntapalvelutoimiston työntekijöiden tarvitsemista työtiloista sovitaan eri vuokrasopimuksella. 11. Liitteet - Henkilöstöpalveluiden prosessikuvaukset ja vastuunjakotaulukot (liite 1) - Talouspalveluiden prosessikuvaukset ja vastuunjakotaulukot (liite 2) - Tietopalvelujen sisältö ja vastuunjako (liite 3) - Talous- ja henkilöstöpalvelujen käyttämien ohjelmistojen listaus (liite 4) 12. Allekirjoitukset kunta/kaupunki Kunnan/Kaupunginjohtaja Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Sivu 9 / 9

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Oulunkaaren seutuvaltuusto on 11.12.2009 hyväksynyt kuntayhtymän hallintosäännön ja täydentänyt sitä 6.10.2010 yhtymävaltuustossa.

Oulunkaaren seutuvaltuusto on 11.12.2009 hyväksynyt kuntayhtymän hallintosäännön ja täydentänyt sitä 6.10.2010 yhtymävaltuustossa. Yhtymähallitus 181 23.11.2011 Yhtymähallitus 50 21.03.2012 Oulunkaaren kuntayhtymän johtamisjärjestelmän uudistaminen YhtHall 181 23.11.2011 Johtotiimi 2.11.2011 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Kirsti

Lisätiedot

Palvelujen myyjä: Liikelaitoskuntayhtymä Puhti

Palvelujen myyjä: Liikelaitoskuntayhtymä Puhti 1 KARKKILAN KAUPUNGIN, NUMMI-PUSULAN JA VIHDIN KUNTIEN, PERUSTURVA KUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN JA LIIKELAITOSKUN- TAYHTYMÄ PUH DIN VÄLINEN SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTA- MISESTA VUONNA 2011 Kyh 25.1.2011 12 Kyh

Lisätiedot

TIETOHALLINNON nykytila, tavoitetila ja TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2010

TIETOHALLINNON nykytila, tavoitetila ja TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2010 5.6.2008 LIITE 4 Seutuhallitus OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN TIETOHALLINNON nykytila, tavoitetila ja TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2010 Käsittelijä Toimielin Päivämäärä Valmiusaste Tietotiimi 9.5.2008 Luonnos 2 Hallintotiimi

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK THH:n etenemissuunnitelma 20.4.2010 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Taustaa ja haasteet... 4 2.1 Taustaa... 4 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet...

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymähallitus 4.12.2014 Yhtymävaltuusto 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista

saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011

SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011 SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011 Seudullisen opetustoimen käynnistäminen Mikkelin seudulla Selvitysmies rehtori Kimmo Tanttu 1 SISÄLLYS 2 1. TIIVISTELMÄ 2. PROSESSI 3. SEUDULLINEN

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Yhtymähallitus 12.12.2012 210 Yhtymävaltuusto 19.12.2012 24 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 2 SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö. Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4.

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö. Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4. 1 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4.2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tavoiteltavat hyödyt 3. Liikeidea

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. Palkka- ja taloushallintopalvelut

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. Palkka- ja taloushallintopalvelut 1 (3) TOIMEKSIANTOSOPIMUS Palkka- ja taloushallintopalvelut 1. Sopijapuolet Kuhilas Oy (Toimittaja) ja Tuusniemen kunta (Asiakas) 2. Sopimuksen tarkoitus Asiakas siirtää tällä toimeksiantosopimuksella

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1. OSAPUOLET Helsingin kaupunki xx kaupunki /kunta 2.

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016 Yhtymähallitus 9.12.2013 218 Yhtymävaltuusto 18.12.2013 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus SOPIMUS 1 KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus Eurajoen kunta KuntaPro Oy Sisällysluettelo: SOPIMUS 2 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 4 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 (15) LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS A. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Liikelaitoskuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenyhteisöt 3 Liikelaitoskuntayhtymän tehtävät 4 Tilaaja tuottaja -malli B. YHTYMÄKOKOUS

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke etenemissuunnitelma 20.4.2010 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Taustaa ja haasteet... 4 2.1 Taustaa... 4 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet... 4 3 toimintamalli

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Klr`hK RKSLATT SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1. SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki Kirkkonummen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA KUHMON KAUPUNGIN SO- PIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA KUHMON KAUPUNGIN SO- PIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Liite 12/ 31 maakuntahallitus 24.1.2005 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA KUHMON KAUPUNGIN SO- PIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Tämä sopimus on Kainuun kuntien (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo,

Lisätiedot

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen Hangon kaupunki Lohjan kaupunki Raaseporin kaupunki Inkoon kunta Siuntion kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 2 Sopimus seudullisen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut IT käyttöpalvelut 2 Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Lähtötilanne... 4 3.Tavoite... 6 3.1 Työasemien tukipalvelut... 6 3.2 Mobiililaitteiden hallinta... 7 3.3 Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu...

Lisätiedot

1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ

1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1. SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki xx kaupunki /kunta

Lisätiedot

Hyväksytty ohjausryhmässä 2.9.2013

Hyväksytty ohjausryhmässä 2.9.2013 1 Hyväksytty ohjausryhmässä 2.9.2013 SIIRTOSOPIMUS Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän muuttaminen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymäksi sekä Forssan kaupungin ja Humppilan, Jokioisten, Tammelan

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SUOMUSSALMEN KUNNAN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SUOMUSSALMEN KUNNAN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Liite 17/ 36 maakuntahallitus 24.1.2005 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SUOMUSSALMEN KUNNAN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Tämä sopimus on Kainuun kuntien (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo,

Lisätiedot