KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUHMON KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUHMON KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON N JA KUHMON KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Tämä sopimus on Kainuun kuntien (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi ), Kainuun liitto kuntayhtymän ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kesken laaditussa yhteistoimintasopimuksessa (myöhemmin pääsopimus ) tarkoitettu alasopimus, johon sovelletaan yhteistoimintasopimuksen ehtoja. 1 SOPIJAPUOLET Kunta: Palveluntuottaja: Kuhmon kaupunki (myöhemmin kunta ) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä ) 2 YHTEYSHENKILÖT: Taloushallinnon palvelut: Kunta: Kuntayhtymä: talousjohtaja talousjohtaja Palkkahallinnon palvelut: Kunta: Kuntayhtymä hallintojohtaja henkilöstöjohtaja Tietohallinnon palvelut: Kunta: Kuntayhtymä: hallintojohtaja tietohallintojohtaja Tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyvistä yksityiskohdista yhteyshenkilöt voivat neuvotella ja sopia keskenään, jos ne eivät aiheuta oleellisia tai periaatteellisia muutoksia tähän sopimukseen.

2 2 3 SOPIMUKSEN KOHDE Tässä sopimuksessa sovitaan kunnan ja kuntayhtymän kesken seuraavien palvelujen tuottamisesta yhteisesti: 1.1. Kirjanpito 1. Taloushallinnon palvelut ulkoisen kirjanpito-ohjelmiston ja sisäisen laskennan ohjelmiston ylläpito tilikartan ja laskentatunnisteiden ylläpito sisäinen laskenta ulkoinen laskenta, tilinpäätös (myös konserni) ja viralliset raportit tilitykset (ALV ym.) taloustilasto (kunta itse toimintatilastot) 1.2. Käyttöomaisuuskirjanpito 1.3. Ostolaskut ostolaskujen kierrätysohjelmiston ylläpito ostolaskujen kierrätys ja siirto kirjanpitoon sähköisen arkistointiohjelman ylläpito Ostoreskontra toimittajarekisterin ylläpito 1.4. Myyntireskontra asiakasrekistereiden ylläpito yleislaskutus kunnan laskutusjärjestelmistä tulevien aineistojen laskuttaminen ja siirto myyntireskontraan myyntireskontran järjestäminen ja hoitaminen perintäpalveluiden järjestäminen 1.5. Maksuliikenne ja maksuvalmiuden suunnittelu päivittäinen maksuliikenne kunnan antamien ohjeiden mukaan ostolaskujen maksatusaineiston muodostaminen maksuvalmiussuunnitelmien tekeminen pyydettäessä

3 Kassapalvelut kuntayhtymän yhteisen kassajärjestelmän hoitaminen kunnan käteiskassojen koordinointi ja ohjeistus, tilitettävien käteisvarojen laskenta ja toimitus pankkiin kuntayhtymän maksuliikenteessä sovittujen periaatteiden mukaisesti 1.7. Lainojen hallinta ottolaina, antolaina ja aravalaina-ohjelmiston ylläpito ja hoitaminen 1.8. Raportointi kuntien erikseen tarvitsemat raportit pyydettäessä 1.9. Arkistointi ostolaskujen sähköinen arkistointi virallisen kirjanpitoaineiston sähköinen arkistointi Yhteistyötä koordinoi taloushallinnon ohjausryhmä, johon kunnat, Kainuun liitto ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä nimeävät edustajansa. 2. Palkkahallinnon palvelut 2.1. Henkilötietojen ja rekistereiden ylläpito vakanssirekisteri henkilörekisteri palkkatiedot 2.2. Palkanlaskenta ja liittymät Web-toimintojen ylläpito, e-työpöydän kautta käytettävä palvelu päivittäinen opastus tietojärjestelmien käytössä 2.3. Palkkojen- ja palkkioiden laskenta ja maksatus yleiskorotusten rekisteröinti palkkojen kirjaaminen ja palkasta perittävien maksujen ylläpito, esim. työnantajasuoritukset ja jäsenmaksut maksatukset pankkiin palkkalaskelmien toimittaminen verkkopalkkana tai e-kirjeenä palveluaikalaskenta päätöksentekoa varten, esim. työkokemus, vuosiloma palvelussuhdeneuvonta palkka- ja palveluaikatodistusten toimittaminen palkansaajille

4 Tilastot ja raportit viranomaisraportit tilitykset vuosi-ilmoitukset hakemusten toimittaminen Kelalle Katso-tunnisteiden kautta sähköisesti KT:n suositusten mukaiset tai yhteisesti sovittavat henkilöstöraportit ja tilastot, ajettavissa e-työpöydältä käyttöoikeusrajoitusten mukaan talousarvion palkkaliitteen perustietojen toimittaminen sähköisesti SAPiin 2.5. Eläkeneuvonta neuvonta ja avustaminen hakemusten täyttämisessä 2.6. Matkojenhallintajärjestelmä, matkalaskujen käsittely ja maksatus Työajan seuranta, pääkäyttäjyydet (Timecon) Työvuorosuunnittelujärjestelmä, pääkäyttäjyys (Titania). Yhteistyötä koordinoi henkilöstöhallinnon ohjausryhmä, johon kunnat, Kainuun liitto ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä nimeävät edustajansa. 3. Tietohallinnon palvelut Sopimuksen kohteena olevien ohjelmistojen, liittymien ja järjestelmien ylläpito (käyttäjätuki, puhelintuki, työasematuki, järjestelmätuki, sovellustuki ym.) on kuntayhtymän tietohallinnolla. Kunnan omien ohjelmistojen ja laitteiden maksut kuuluvat kunnalle. Kunta-alueverkon palvelusta sekä palomuuripalvelusta vastaa kuntayhtymän tietohallinto. Muut verkon aktiivilaitteet ovat kunnan omistuksessa ja vastuulla. Atk-verkot kuuluvat kiinteistöihin ja ne veloitetaan osana kiinteistöjen vuokraa. Kuntayhtymän tietohallinto vastaa verkkolaitteiden määrittelystä ja ylläpidosta. Kuntayhtymän tietohallintoyksikkö vastaa seuraavien tietohallintopalveluiden järjestämisestä peruskunnille, Kainuun liitolle ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle yhteistyössä kunkin tahon kanssa Perustietotekniikan kehittäminen ja ylläpitäminen 3.2. Tietojärjestelmien ja -prosessien yhteiskäyttöisyyden varmistaminen

5 Tietojärjestelmien, verkkojen ja palveluiden hankinnat 3.4. Teknologian sekä tietotekniikan kehityksen seuranta ja vaikuttaminen hallinnon toimintatapojen ja työmenetelmien kehittämiseen 3.5. Tietoturvallisuuden ohjaus ja kehittäminen 3.6. Muut mahdolliset erikseen sovittavat tietohallintotehtävät Yhteistyötä koordinoi tietohallinnon ohjausryhmä, johon kunnat, Kainuun liitto ja kuntayhtymä nimeävät edustajansa. Ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa kvartaaleittain. Ohjausryhmän päätarkoitus on ICT-palvelutuotannon läpikäynti, ICT-toiminnan kehittäminen ja tietoturva. Ohjausryhmän kokoonkutsujana ja kokousten sihteerinä toimii kuntayhtymän tietohallintojohtaja. 4 PALVELUIDEN LAATUKRITEERIT: Taloushallinnon palvelut Lakisääteiset ilmoitukset ja raportit toimitetaan määräaikojen mukaisesti Talousyksiköiden tilinpäätösaineisto valmistuu mennessä. Kuukausittaiset raportit toimitetaan seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä Palvelujen suorittamiseksi tarvittavan aineiston tulee olla kuntayhtymän käytettävissä kohdekuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä kuitenkin 5 arkipäivää ennen muuta mahdollista raportoinnin määräaikaa Ostolaskut skannataan kiertoon vähintään 7 päivää ennen laskujen eräpäivää. Ostolaskut maksetaan eräpäivinä. Myyntilaskut toimitetaan 5 päivän sisällä laskutusaineiston saapumisesta. Perintä hoidetaan kunnan antamien erillisohjeiden mukaan. Palkkahallinnon palvelut Palkat ja palkkiot maksetaan oikein ja ajallaan. Palkanmaksupäivät ovat kuukauden 15. ja viimeinen päivä. Tuntipalkkojen maksu tapahtuu työehtosopimuksissa määritellyllä tavalla. Matkalaskujen maksatus tapahtuu palkanmaksun yhteydessä. Luottamushenkilöiden palkkiot maksetaan kunnan palkkiosäännön mukaan.

6 6 Kunnat, Kainuun liitto ja kuntayhtymän hallinnon yksiköt tuottavat palkanlaskennassa käsiteltävät tiedot sähköisillä lomakkeilla yhteisesti sovittavien aikataulujen mukaan. Vuosi-ilmoituksissa, viranomaisraportoinnissa, tilityksissä, raportoinnissa sekä todistusten ja hakemusten toimittamisessa noudatetaan määräaikoja. Tietohallinnon palvelut Tukitoimintoihin katsotaan kuuluvaksi sekä ohjelmistot että niiden käyttöön tarvittavat verkot, palvelimet, työasemat ja oheislaitteet Ruuhkatilanteissa korjausprioriteetti kriittisyysjärjestyksessä Seuraavassa luetteloidaan korjausaikojen rajat arvioidusta tehtävän aloituksesta sen valmistumiseen tai ilmoitukseen viipymisen syistä, jolloin neuvotellaan, mitä tehdään: Kriittiset toiminnot (toiminta 24/7/365) Korjausaikatavoite 10 min 2 h kuntakohtaisesti ei ole 24/7/365 tasoa Kiireelliset toiminnot (toiminta arkipäivisin työaikana, käyttäjiä yli 20, asiakaspalvelu) Korjausaikatavoite 2 h 1 vrk helpdesk järjestelmien väliset liittymät sähköposti kuntien järjestelmät taloushallinto/materiaalihallinto henkilöstöhallinto asiakirjahallinto toimistojärjestelmät intranet/extranet ylläpito työasemien ylläpito yleensä palomuuri virustorjunta Ei-kiireelliset toiminnot (muut yksittäiset järjestelmät) Korjausaikatavoite 2-5 vrk yksittäisten henkilöiden käytössä olevat järjestelmät internet-sivujen hallinta kaikki muut kuin edellä mainitut

7 7 5 KUSTANNUSTEN JAKAMINEN Kustannusten jakoperusteista on sovittu pääsopimuksessa. 6 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Sopimuksen muutoksista sovitaan sopijaosapuolten kesken kirjallisesti. Sopimuksen muuttamisessa on otettava huomioon myös pääsopimuksessa sovitut asiat. 7 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Oulun hallinto-oikeudessa. 8 VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Vahingonkorvausvelvollisuudessa noudatetaan vahingonkorvauslakia. Vahingonkorvausvelvollisuutta rajoitetaan siten, että sopijapuolet eivät vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakon, työsulun tai muun sen kaltaisen sopijapuolesta riippumattoman syyn takia. Se sopijapuoli, jota ylivoimainen este koskee, on velvollinen ilmoittamaan tästä ja sen arvioidusta kestosta heti toisille osapuolille. Mikäli ylivoimainen este jatkuu vähintään kaksi kuukautta, oikeuttaa se sopimuksen purkamiseen. 10 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN Tämä yhteistyösopimus tulee voimaan ja sen voimassaolosta ja irtisanomisesta noudatetaan pääsopimuksen 8 :n ehtoja. 11 ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Paikka x.x.2012

8 8 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuhmon kaupunki

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SUOMUSSALMEN KUNNAN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SUOMUSSALMEN KUNNAN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Liite 17/ 36 maakuntahallitus 24.1.2005 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SUOMUSSALMEN KUNNAN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Tämä sopimus on Kainuun kuntien (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo,

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SOTKAMON KUNNAN YH- TEISTYÖSOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SOTKAMON KUNNAN YH- TEISTYÖSOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Liite 16/ 35 maakuntahallitus 24.1.2005 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SOTKAMON KUNNAN YH- TEISTYÖSOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 SOPIJAPUOLET: Tämä sopimus on Kainuun kuntien

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. Palkka- ja taloushallintopalvelut

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. Palkka- ja taloushallintopalvelut 1 (3) TOIMEKSIANTOSOPIMUS Palkka- ja taloushallintopalvelut 1. Sopijapuolet Kuhilas Oy (Toimittaja) ja Tuusniemen kunta (Asiakas) 2. Sopimuksen tarkoitus Asiakas siirtää tällä toimeksiantosopimuksella

Lisätiedot

Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi.

Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi. 1 Liite 1 b - Eurajoen kunta Henkilöstöhallinnon palvelukuvaus Saatesanat Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi.

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004

TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004 TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004 TILITOIMISTO Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Varalla Osoite Puhelin Sähköposti Faksi ASIAKAS Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Toimeksiantosopimus tilitoimistopalveluista

Toimeksiantosopimus tilitoimistopalveluista tilitoimistopalveluista KL2004 Sisältö: Toimeksiantosopimus Tilitoimiston palveluerittely Hintaliite Yleiset sopimusehdot (16) TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004 TILITOIMISTO ASIAKAS

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukuvaus

Taloushallinnon palvelukuvaus 1 Eurajoen kunta Taloushallinnon palvelukuvaus Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi. Palvelukuvauksissa voidaan

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtyma Selänne (myohemmin Selänne) Taloushallinto SELMA. Haapajarven kaupunki. Karsamaen kunta. Pyhajarven kaupunki.

Peruspalvelukuntayhtyma Selänne (myohemmin Selänne) Taloushallinto SELMA. Haapajarven kaupunki. Karsamaen kunta. Pyhajarven kaupunki. PALVELUSOPMUS TALOUS JA HENKLOSTOHALLNNON SEKA T PALVELUSTA 1 Sopimuksen osapuolet Palvelujen tuottaja: Peruspalvelukuntayhtyma Selänne (myohemmin Selänne) Taloushallinto SELMA Palvelujen ostajat: Haapajarven

Lisätiedot

1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos

1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos SOPIMUS SÄHKÖISESTÄ SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ 1 Sopimusosapuolet 1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos 2. XXTaksi Oy, jäljempänä Taksiyhtiö 2 Määritelmiä Runkosopimuksella

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely SISÄLLYS Esipuhe 4 1 Kieku-ratkaisu 5 2 Seurantakohdemalli 6 3 Kieku-henkilöstöhallinto 9 3.1 Perustiedot 10 3.1.1 Organisaatiorakenne 10 3.2 Palvelussuhteen hallinta

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.virtuaalikuvaus.com :in asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Netplaza Oy:n (yhtiö) palveluiden toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (asiakas). Lisäksi sovelletaan

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN työterveyspalveluiden järjestämisestä 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Siuntion kunta (jäljempänä Tilaaja tai Kunta ) Y-tunnus: 0131156-4 X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: xxxxxxx-z Molemmat

Lisätiedot

Yrityspalvelusopimus C

Yrityspalvelusopimus C Yrityspalvelusopimus C 1. Sopimuksen osapuolet ja yhteystiedot Toimittaja: Novasigma OÜ / Novasigma Ltd Rekisterinumero: Novasigma OÜ 12315677 Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: info@novasigma.com / Kooli 7-7,

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kopterin palvelusopimusehdot

Kopterin palvelusopimusehdot Kopterin palvelusopimusehdot Esp laajakaista- ja internetpalvelujen erityisehdot 1. Yleistä 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Esp Oy:n (jatkossa toimittaja) laajakaistaan liittyvien tuotteiden

Lisätiedot

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen osapuolet ovat: 1. Kangasalan kunta, osoite PL 50, 36201 Kangasala (y-tunnus 1923299-5),

Lisätiedot