Siukkaraha [Sjukpenning]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siukkaraha [Sjukpenning]"

Transkriptio

1 Siukkaraha [Sjukpenning] Sulla oon oikeus saa siukkarahhaa Siukkakassasta ko et saata olla töissä siukkuuen takia. Siukkarahhaa saat korkeinthaan 364 päivää 15 kuukauen periuutin/kauen aikana. Joissaki taphauksissa aikaa saattaa pitentää. Sanalista viimiseksi tässä tekstissä Jos olet töissä [Om du är anställd] Sie joka olet töissä, saatat saa siukkarahhaa ko sulla ei ennää ole siukkapalkaa työnantajalta, jos siis olet siukka pitemphään ko 14 päivää. Työntaja tekkee silloin ilmotuksen Siukkakassale. Sie saatat itte nähä jos siukaksi ilmotus oon tehty Minun sivuila/mina sidor osotheessa Sieltä saatat kans hakea siukkarahhaa. Jos haet Minun sivutosotheen kautta, se mennee hopumasti. Sie saat kans pareman ylheiskuvan omasta asiasta ja näet koska sulle tulevat ulosmaksot. Riippumatta siittä jos tehet hakemuksen Minun sivuila eli et, sulle lähätethään blanketti Siukkarahan hakemus/ansökan om sjukpenning. Jos olet jo tehny hakemuksen Minun sivuila, et kuitenkhaan tartte täyttää sitä. Jos sie jo olet saanu siukkarahhaa 364 päivää 15 kuukauen periuutin aikana, sie hääyt kans täyttää blanketin siukkarahasta jatkotasola eli hakemuksen useamista päivistä normaalitasola. Jos sie et saa siukkapalkkaa sinun työantajalta, sulla saattaa olla oikeus saa siukkaraha siukka-periuutin alusta saakka. Jos sulla ei ole työtä eli olet leetissä [Om du saknar anställning eller är ledig] Sie saatat saa siukkarahan siukka-periuutin alusta jos olet yksityinen yrittäjä [egen företagare] työtön vanhempainvaphaala leeti ja sulla oon raskhausraha [graviditetsspenning]. Ilmota ittesti siukaksi Siukkakassale sinä päivänä ko tulet siukaksi. Helpoimiten sie tehet sen osotheessa Sieltä saatat kans hakea siukkarahhaa Minun sivuilta/mina sidor. Jos sie haet Minun sivuitten kautta, se mennee hopumasti. Sie saat kans pareman ylheiskuvan omasta asiasta ja näet koska sulle tulevat ulosmaksot. Riippumatta siittä jos tehet hakemuksen Minun sivuila eli et, sulle lähätethään blanketti Siukkarahan hakemus/ansökan om sjukpenning. Jos olet jo tehny hakemuksen Minun sivuila, et kuitenkhaan tartte täyttää sitä. 1 (8)

2 Ko met olema saahnee sinun ilmotuksen, met lähätämmä blanketin Siukkarahan hakemus/ansökan om sjukpenning. Sie hääyt täyttää blanketin ja lähättää sen meile takasi, niin ette met saatama maksaa sulle siukkarahan. Jos sie olet saanu siukkarahhaa jo 364 päivää 15 kuukauen periuutin aikana, sie häyt täyttää hakemuksen siukkarahasta jatkotasaloa eli hakemuksen useamista siukkarahapäivistä normaalitasola. Tohturin intyygi [Läkarintyg] Kaikila jokka oon siukkakirjotuksessa pitemphään ko seittemän päivää, häätyy olla tohturin intyygi [läkarintyg]. Joissaki taphauksissa työnantaja eli Siukkakassa saattaa vaatia tohturin intyygin jo ensimäisestä siukkapäivästä. Tohturin intyygiä sinun työnantaja ja Siukkakassa käyttävä ko arvioivat onko sulla oikeus saa siukkapalkkaa ja siukkarahhaa. Intyygi ei auttomaattisesti anna sulle oikeutta niihin korvaukshiin. Intyygisää tohturin pittää kuvata mitenkä siukkuus vaikuttaa sinun työkykhyyn ja kirjottaa kuinka kauon sie tarttet olla siukkakirjotuksessa. Sen takia ette siukkakirjotusaika samoile diagnoosile ei vaihtelis eri tohturitten ja eri maanositten välilä, oon olemassa kehotuksia [rekommendationer] joissa oon siukkakirjotusajat eri diagnoosile. Jos tohturi kirjottaa pitemän siukkakirjotusajan, sen häätyy kans mutiveerata intyygissä. Jos tohturin intyygissä ei ole tarpheeksi tietoja, Siukkakassa saattaa tahtoa tohturia täyenthään sitä. Karensipäivä [Karensdag] Ensimäinen siukkapäivä oon karensipäivä, joka tarkottaa ette sie et saa siukkarahhaa siltä päivältä. Sulla jolla oon oma yritys, oon 7 karensipäivää. Sie saatat valita pitemän karensiajan. Pitempi karensiaika pienentää sinun omamaksot [egenavgifter]. Karensipäivä ei aina jällaa [Karensdagen gäller inte alltid] Oon olemassa sääntö jos tullee uuesti siukaksi, ja se tarkottaa ette jos sie olet ollu siukka, alkanu töihin ja sitte taas tulet siukaksi viien päivän sisäle, se räknäthään samaksi siukkaperiuutiksi. Silloin sulla ei mene uutta karensipäivää ja saat korvauksen jo ensimäisestä siukkapäivästä. Ylheinen korkeariskisuoja [Allmänt högriskskydd] Sitte oon kans ylheinen korkeariski-suoja [högriksskydd] joka tarkottaa ette sulle ei tule useampaa ko 10 karensipäivää yhen kahentoista kuukauen-periuutin aikana. Jos olet siukka enämpi ko 10 kertaa kahentoista kuukauen aikana, sie saat joko siukkapalkan eli siukkarahan jo ensimäisestä siukkapäivästä. Tämä jällaa siukkaperiuutia joka työntajalle eriksheen ja Siukkakassan siukkaperiuutile eriksheen. Ylheinen korkeariskisuoja jos sie olet yrittäjä [Allmänt högriskskydd om du har eget företag] Sulle, joka olet yrittäjä ja jollako oon perustheelinen 7 päivän karensiaika, jällaa erityisen sorttinen ylheinen korkeariskisuoja. Ylheinen korkeariskisuoja tarkottaa ette jos sulla oon ollu enämpi ko 5 siukkaperiuutia 12 kuukautena taappäin ajassa ja jos sie olet ollu siukkana enämpi ko 21 päivää yhtheensä niin sulla oon oikeus siukkarahhaan. Jos sie olet yrittäjä ja olet valikoinu 14, 30, 60 elikkä 90 karensipäivää niin sie et kuulu ylheisheen korkeariskisuohjaan. 2 (8)

3 Reisukorvaus siukkarahan eestä [Reseersättning i stället för sjukpenning] Joissaki taphauksissa saatat saa reisukorvauksen siukkarahan eestä. Se jällaa jos työnantaja eli Siukkakassa arvioittee ette sie saatat olla töissä, mutta et saata kulkea töissä niinko tavalisesti. Silloin Siukkakassa maksaa korvauksen niistä ekstra kostanuksista joita sulla oon työreisuitten takia. Siukkaraha ja siukkapalkka yhtä aikaa [Sjukpenning och sjuklön samtidigt] Joissaki taphauksissa saatat saa siukkapalkan ja siukkarahan yhtä aikaa. Tämä jällaa jos sulla oon tuloja useamalta työnantajalta sulla oon niin työtuloja ko tuloja omasta yrityksestä sulla oon tuloja muista tehtävistä [uppdragsinkomst] samala ko sulla oon työtuloja eli tuloja omasta yrityksestä sie olet osittain työtön Siukkaraha räknäthään silloin niitten tuloitten perustheela joista sie et saa siukkapalkkaa. Paljonko siukkarahhaa saapi? [Hur mycket får man i sjukpenning?] Normaalitason siukkaraha oon nuin 80 prosenttia sinun vuositulosta ja siukkaraha jatkotasola oon nuin 75 prosenttia sinun vuosituloista. Tämä jällaa niin kauon ko vuositulo ei ole korkeampi ko kruunua (7,5 kertaa hintaperusmäärä [prisbasbelopp]*). Siittä korkeamat tulot ei anna sulle korkeampaa siukkarahhaa. Jos sulla oon pienemät vuositulot ko kruunua (24 % hintaperusmäärästä), sie et saa siukkarahhaa. Jos sie olet työtön, saat korkeinthaan 543 kruunua päivässä siukkarahhaa, joka oon saman verran ko korkein korvaus a-kassasta. Jos sulla oon ennakhoon ehkäsevä [förebyggande] siukkaraha, tämä rajotus ei jällaa. Jos saat pittää enämpi ko 10 prosenttia palkasta ko olet siukka, sinun siukkaraha pienenethään sitä ylittävällä summala. Jos saat korvausta sopimusvakkuutuksesta [avtalsförsäkring] seki räknäthään palkaksi. Siukkarahan saattaa räknätä kahela eri mallila [Sjukpenningen kan räknas på två sätt] Siukkaraha räknäthään normaalisti joka kalenteripäiväle. Se tarkottaa ette sie saat siukkarahan viikon kaikile päivile. Joitaki poikkeuksia kuitenki oon. Sulle joka olet töissä, mutta jolla ei ole oikeutta saa siukkapalkkaa työnantajalta, siukkaraha räknäthään päiväle eli tiimale ensimäiset 14 päivää ko olet siukkana. Jos sie opiskelet ja samala tehet töitä, sulle saatethaan kans joissaki taphauksissa räknätä siukkaraha päiväle eli tiimale. Koko siukkaraha eli osa siittä [Hel eller del av sjukpenning?] Sie saatat saa koko, kolme neljäsossaa, puoli eli yhen neljäsosan siukkarahhaa riippuen siittä kuinka paljon jou ut olheen poissa töistä. Siihen ette saa esimerkiksi puoli siukkarahhaa, sie hääyt olla pois töistä puolet sinun normaalista työajasta. Pääsääntö oon ette sitä tekkee töitä osan päivästä ko oon osiksi [deltid] siukkakirjotettu. * Hintaperusmäärä seuraa yhtheiskunnan hintakehitystä. Vuele 2016 hintaperusmäärä oon kruunua. 3 (8)

4 Puoli työaikaa ei tartte aina olla sitä ette sie tehet puolet päivistä töitä. Oon vissiä maholisuuksia päättää eri työajoista, jos se lääkinälisesti [medicinskt] oon sulle parempi. Niissä taphauksissa, ota yhtheys sinun asian käsitteliän kans. Kuinka pitkäle ajale saatan saa siukkarahhaa? [Hur lång tid kan jag få sjukpenning?] Saatat saa normaalitason siukkarahhaa korkeinthaan 364 päivää 450 päivän (nuin 15 kuukautta) aikana. Tätä kuttuthaan raamiajaksi. Siukkakassa ottaa sinhuun yhtheyen ko saatat saa normaalitason siukkarahhaa vielä korkeinthaan 30 päivää. Jatkotason siukkaraha [Sjukpenning på fortsättningsnivå] Sie hääyt hakea jatkotason siukkarahhaa. Korvaus oon nuin 75 prosenttia siukkarahhaa perustavasta tulosta, joka oon 5 prosenttiyksikköä [procentenheter] matalampi ko normaalitason siukkaraha. Useampia normaalitason siukkarahapäiviä [Fler dagar med sjukpenning på normalnivå] Jos sulla on rohki vakava siukkuus, sie saatat hakea useampia päiviä ko 364 normaalitason siukkarahapäivää. Aikaraijaa ei ole siihen kuinka kauon useampia normaalitason siukkarahapäiviä saattaa maksaa. Korvaus oon saman kokonen ko ensimäiset 364 päivää. Sieki, jolla oon ollu aikarajotettu siukkakorvaus eli aktiviteettikorvaus, saatat hakea useampia normaalitason siukkarahapäiviä. Siukkakorvaus [Sjukersättning] Sie joka olet vuotias, saatat saa siukkakorvauksen jos sinun työkyky pysyvästi oon rajotettu vähhinthään neljäsosala. Psysvästi tarkottaa niin kauas ko saattaa arvioia etheen käsin. Sie saatat saa koko, kolme neljäsossaa, puoli eli yhen neljäsosan siukkakorvausta. Se riippuu siittä kuinka paljon sinun työkyky oon heikentynny ja sinun maholisuuksista elättää ittesti työlä. Siukkaraha erityisissä taphauksissa [Sjukpenning i särskilda fall] Sie joka olet saanu siukkakorvausta maksimi-ajan ja jolla ei ole siukkarahhaa perustavvaa tuloa eli se oon matalampi ko kruunua, saatat erityisissä taphauksissa saa siukkarahan. Siukkarahhaa erityisissä taphauksissa saatat saa 914 päivää. Etu [förmån] maksethaan ulos viikon kaikista päivistä ja oon korkeinthaan 160 kruunua päiväle. Aktiviteettikorvaus [Aktivitetsersättning] Sie joka olet vuotias saatat saa aktiviteettikorvausta jos sinun työkyky oon heikentynny vähhiinthään neljäsosan ja vähhiinthään vuen ajan. Saatat saa koko, kolme neljäsossaa, puoli eli yhen neljäsosan aktiviteettikorvausta. Se riippuu siittä kuinka paljon sinun työkyky oon heikentynny ja sinun maholisuuksista elättää ittesti työlä. Työkyvyn arviointi rehabiliteerinki-ketju [Bedömning av arbetsförmågan rehabiliteringskedjan] Siukkakirjotuksen ensimäisiltä 90 päivältä sulla oon oikeus saa siukkaraha jos et saata tehä sinun tavalista työtä. Sitte 90 päivän päästä sulla oon oikeus saa siukkaraha jos et saata tehä mithään sinun työantajan töistä. 180 päivän jälkhiin sulla oon oikeus saa siukkaraha vain jos et saata tehä mithään työtä tavalisilla työmarkkinoila. Tämä ei kuitenkhaan jällaa, jos Siukkakassa arvioittee ette se oon hyvin toennäköstä ette saatat mennä takasi saman työnantajan tykö johonki työhön ennen 366:ta päivää. 4 (8)

5 Tässä taphauksessa sinun työkyky arvioihaan saman työnantajan töihin kans 180 päivän jäklhiin. Eikä se jällaa, jos se kattothaan kohtuuttomaksi [oskäligt] ette harkita sinun työkykyä koko tavalisitten työmarkkinoitten töihin. Tämmöstä arviontia siittä onko oikeutta siukkarahhaan kuttuthaan rehabiliteerinkiketjuksi [rehabiliteringskedjan]. Rehabiliteerinkiketju jällaa täyelisesti vain sitä jolla oon työ [anställd]. Jos olet yksityinen yrittäjä [egen företagare] Siukkakassa arvioittee sinun työkyvyn suhtheessa sinun tavalishiin työtehtävhiin 180:een päihvään saakka. Sen jälkhiin sinun työkykyä arvioihaan suhtheessa töihin koko normaalilla työmarkkinoila. Jos sie olet työtön, sinun työkykyä arvioihaan työtehtävhiin koko normaalilla työmarkkinoila siittä ko tulet siukaksi. Sulla oon oikeus ottaa leetiä sinun työstä ja pruuata jos klaaraat jonku muun työn vaikka sulla oon siukkuus. Ota yhtheys sinun työnantajan eli fakin kans niin saat lissää tietoja. Erityinen korkeariskisuoja [Särskilt högriskskydd] Jos oon erityinen korkeariskisuoja, ei mene karensipäivää ja sie saat siukkarahan eli siukkapalkan jo ensimäisestä siukkapäivästä. Saatat saa erityisen korkeariskisuojan jos: Sulla oon lääkinälisesti [medicinskt] hyvin dokymenteerattu siukkuus jonka takia sie ussein jou ut olheen töistä poissa. Useasti-sanala tarkotethaan ette siukkaperiuutia vuen aikana arvioihaan tulevan useampi ko kymmenen. Sie meinaat luovuttaa [donera] orgaania eli ku oksia [vävnader] eli käyä läpi selvityksen orgaaniluovuttamisesta [organdonation]. Vaikka olet työtön, saatat hakea erityistä korkeariskisuojaa. Päätös korkeariskisuojasta saattaa olla tärkeä asiapaperi näyttää ko haet töitä, ko silloin työnantaja saattaa saa korvausta Siukkakassalta sinun siukkapalkkaa varten. Jos sie olet yrittäjä sie saatat hakea korkeariskisuojaa vain silloin ko sulla oon 7 päivän perustheelinen karensiaika. Sie haet erityistä korkeariskisuojaa kirjalisesti Siukkakassasta. Blanketti oon osotheessa Saattaa, ette sulla häätyy olla tohturin intyygi siukkuuesta. Ennakhoon ehkäsevä siukkaraha [Förebyggande sjukpenning] Saatat saa ennakhoon ehkäsevän [förebyggande] siukkarahan jos käyt läpi lääkinälisen [medicinsk] hoion/käsittelyn eli lääkinölisen rehabiliteerinkin siukkuuen ennakhoon ehkäsemiseksi eli siukka-ajan lyhentämiseksi. Saat ennakhoon ehkäsevän siukkarahan siltä ajalta ko et saata olla töissä ko sinua hoiethaan. Säänöt karensipäivistä ei jällaa ennakhoon ehkäsevvää siukkarahhaa. Se tarkottaa ette ennakhoon ehkäsevvää siukkarahhaa saattaa maksaa ensimäisestä hoitopäivästä lähtien. Tohturi oon häätyny ordineerata hoion eli rehabiliteerinkin ja se häätyy sisältyä plaahniin jonka Siukkakassa oon hyväksynny. Ennenkö sulla oon oikeus saa ennakhoon ehkäsevvää siukkarahhaa, vaaithaan ette tohturi oon toenu korkeaman siukaksitulo-/sairastumisriskin siukkuus jonka riskeeraat saavan, arvioihaan alentavan sinun työkykyä tohturi oon ordineeranu sinut hoithoon. 5 (8)

6 Lääkinälinen hoito eli lääkinälinen rehabiliteerinki saattaa olla tavalinen siukkahoito, siukkavoimistelu [sjukgymnastik], näkö- ja kuulorehabiliteerinki, työterapii, apuvälihneitten [hjälpmedel] pruuaus vammasille [handikappade] ja neuonantamista ja tukitoihmeenpanoja [stödåtgärder]. Jos reisaat ulkomaile [Om du reser utomlands] Sie saatat reisata ulkomaile ja pittää siukkarahan jos reisu ei estä sinun parantumista eli rehabiliteerinkiä. Sie hääyt hakea sitä ette saat pittää siukkarahan hyvissä ajoin ennenkö lähet reishuun. Jos lähet reishuun ilman luppaa [tillstånd], sie et saa siukkarahhaa ajalta jonka olet ulkomaila. Käytä blankettia Siukkaraha/väliaikhainen vanhempainraha/akiviteettituki siukkuuen aikana ko oon ulkomaila [ Ansökan - sjukpenning/tillfällig föräldrapenning/aktivitetsstöd vid sjukdom under utlandsvistelse ] joka löytyy osotheesta Työtön [Arbetslös] Ennenkö saat siukkarahan ko olet työttömännä, sie olet häätyny ilmottaa ittesti Työvälityksheen [Arbetsförmedlingen] ennenkö tulit siukaksi. Sulla, joka olet työtön etkä hae töitä Työvälityksen kautta työttömyyen ensimäisitten kolmen kuukauen aikana, saattaa kuitenki olla oikeus saa siukkaraha jos tulet siukaksi. Siukkaperiuutin ensimäisiltä 14 päivältä et kuitenkhaan saata saa siukkarahhaa. Jos olet yli 65 [Om du är över 65] Jos olet täyttäny 65 vuotta ja sen jälkhiin saanu siukkarahhaa 180 päivää, Siukkakassa saattaa päättää ette sulla ei ennää ole oikeutta saa siukkarahhaa. Sie joka olet täyttäny 70 vuotta ja vieläki olet töissä, sulle alethaan vähentämhään siukkarahapäiviä. Siittä kuukauesta lähtien ko täytät 70 vuotta, sulla oon oikeus saa siukkarahhaa vain 180 päivää. Sopimusvakkuutukset [Avtalsförsäkringar] Ko sulla oon siukkaraha, saatat piiain kans saa korvausta kolektiivisesti sovitusta vakkuutuksesta. Sen takia sinun pitäski kysyä työnantajalta eli fakilta jos oon olemassa joku vakkuutus ja miten se siinä taphauksessa sulle jällaa. Siukkakassa ei hoia kolektiivisesti sovittuja vakkuutuksia ja sen takia met emmä saata vastata kysymykshiin niistä. Lissää tietoa [Mer information] Faktaplaavi ei ole lakitekstiä. Esitheessä Jos olet siukka etkä saata tehä töitä/om du är sjuk och inte kan arbeta oon ylheistä tietoa. Lue kans faktaplaavit Siukkarahan aikarajottaminen Työkyvyn arviointi sinun oikeuesta saa siukkaraha Siukkarahhaa perustava tulo tietoa sulle joka olet töissä [anställd] Siukkarahhaa perustava tulo tietoa sulle joka opiskelet, olet työtön, jolla oon siukkakorvaus, aktiviteettikorvaus eli hoitoavustus [vårdnadsbidrag] Jos sulla oon oma yritys, lue faktaplaavia Oma yritys tietoa sosiaalivakkuutuksesta/ Egen företagare information om sosialförsäkringen niin saat enämpi tietoa esimerkiksi maholisuuesta valita useaman karensipäivän. Sie joka opiskelet, löyät enämpi tietoa opintotuesta [-stöd] ja siukkuuesta osotheessa 6 (8)

7 Kaikki tietomateriaalit löyät osotheesta Sielä saatat kans helposti ja nopeasti hoitaa joitaki asioita meän ittepalvelun avula. Meän ittepalvelutelefoonin kautta saatat tilata intyygiä, blankettia ja esitheitä. Siinä saatat kans tehä joitaki ilmotuksia. 7 (8)

8 Sanalista [Ordlista] Siukkapalkka Korvaus jonka sie työntekiännä saat työnantajalta ensimäiset 14 päivää ko olet siukka. Siukkaraha Korvais Siukkakassasta ko siukkuuen takia et saata olla töissä. Siukkakorvaus Korvaus Siukkakassasta ko et tule saahmaan työkykyä takasi. Siukkaperiuuti Koko se aika ko siukkuuen takia et saata tehä töitä eli saatat tehä vähempi ko tavalisesti Karensipäivä Siukkaperiuutin ensimäinen päivä, jolta et saa korvausta. Yksityisyrittäjät saattava valita useaman karensipäivän. Siukkakassa kollaa [Försäkringskassan kontrollerar] Siukkakassa kollaa net tiot jokka sie jätät. Net saattava jällata tuloja, poissa-oloa töistä, siviili-tilanetta eli missä sie asut. Met vaihtama tietoja muitten viranomhaisitten kans ja käytämä meän rekisteriä muumuassa CSN:in, a-kassoitten ja Verolaitoksen kans. Se saattaa olla rikolista ette tietosesti ja tahahlaan jättää vääriä tietoja eli jättää antamatta tietoja muutoksista, jokka saattava vaikuttaa oikeutheen saa korvauksia. Siukkakassa ilmottaa poliisille kaikki mitä eppäilemmä avustus-rikokseksi [bidragsbrott]. 8 (8)

Siukkaraha [Sjukpenning]

Siukkaraha [Sjukpenning] Siukkaraha [Sjukpenning] Sulla oon oikeus saa siukkarahhaa Siukkakassasta ko et saata olla töissä siukkuuen takia. Siukkarahhaa saat korkeinthaan 364 päivää 15 kuukauen periuutin/kauen aikana. Joissaki

Lisätiedot

Siukkakorvaus (Sjukersättning)

Siukkakorvaus (Sjukersättning) Siukkakorvaus (Sjukersättning) Sie saatat saa siukkakorvausta jos sinun työkyky pysyvästi oon heikentynny vähhiinthään neljäsosala. Ennenkö saapi siukkakorvausta, kaikki työkykymaholisuuet häätyvä ollla

Lisätiedot

Vammaskorvaus (Handikappersättning)

Vammaskorvaus (Handikappersättning) Vammaskorvaus (Handikappersättning) Sie joka olet yli 19-vuotias saatat saa vammaskorvausta jos tarttet ekstra apua eli sulla oon ylimäähräisiä kostanuksia pysyvän siukkuuen eli heikentynheen toimintakyvyn

Lisätiedot

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Sie joka olet matkassa jossaki työmarkkinapoliittisessa prukrammissa saatat saa aktiviteettitukea eli kehityskorvausta. Jos

Lisätiedot

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Sie joka olet matkassa jossaki työmarkkinapoliittisessa prukrammissa saatat saa aktiviteettitukea eli kehityskorvausta. Jos

Lisätiedot

Lapsilisä ja monilapsilissäys [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Klicka här, skriv ev. Undertitel

Lapsilisä ja monilapsilissäys [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Klicka här, skriv ev. Undertitel Lapsilisä ja monilapsilissäys [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Klicka här, skriv ev. Undertitel Lapsilisää maksethaan siihen asti kun lapsi täyttää 16 vuotta. Sen jälkhiin net lapset jokka jatkava peruskoulua

Lisätiedot

Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga)

Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga) Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga) Aktiviteettikorvaus oon tuki sulle joka olet nuori ja joka, siukkuuen eli muun toimintakykyä heikentävän

Lisätiedot

Alkhuunpääsykorvaus (Etableringsersättning)

Alkhuunpääsykorvaus (Etableringsersättning) Alkhuunpääsykorvaus (Etableringsersättning) Klicka här, skriv ev. Undertitel Sie joka olet uusi Ruottissa saatat saa alkhuunpääsykorvausta. Alkhuunpääsykorvaus oon raha jonka saat ko sulla oon alkhuunpääsyplaani

Lisätiedot

Sosiaalivakkuutuksesta [Om socialförsäkringen]

Sosiaalivakkuutuksesta [Om socialförsäkringen] Sosiaalivakkuutuksesta [Om socialförsäkringen] Sosiaalivakkuutus oon tärkeä osa Ruottin turvalisuussysteemistä. Ruottin sosiaalivakkuutus jällaa suurin piirthein kaikile jokka asuva eli oon töissä Ruottissa.

Lisätiedot

Sairauspäiväraha [Sjukpenning]

Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Jos ei sairauden vuoksi kykene tekemään työtä, voi saada sairauspäivärahaa Vakuutuskassalta [Försäkringskassan]. Sairauspäivärahaa voi saada enintään 364 päivältä 15 kuukauden

Lisätiedot

Asuntoavustus nuorile ilman lapsia [Bostadsbidrag till unga utan barn]

Asuntoavustus nuorile ilman lapsia [Bostadsbidrag till unga utan barn] Asuntoavustus nuorile ilman lapsia [Bostadsbidrag till unga utan barn] Sie joka olet nuori ja jolla oon matalat tulot saatat saa asuntoavustusta. Paljonko saatat saa, riippuu sinun tuloista, asumiskostanuksista

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Esikoulu & pedagookinen huolto

Kysymyksiä ja vastauksia Esikoulu & pedagookinen huolto Kysymyksiä ja vastauksia Esikoulu & pedagookinen huolto Enköpinkin kunta Kaikile lapsile ja nuorisolle Enköpinkin kunnassa annethaan maholisuus ette kehittää heän parhautta ommaa itteä tulevaisuutta vasten.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Vapa-aikakoti

Kysymyksiä ja vastauksia Vapa-aikakoti Kysymyksiä ja vastauksia Vapa-aikakoti Enköpingin kunta Sisältö Kaikile lapsile ja nuorisolle Enköpingin kunnassa annethaan maholisuus kehittää heän kaikhiin parriimpaa itteä ommaa tulevaisuutta vasten.

Lisätiedot

Mikkä lapsiperheet saattavat saa asuntoavustusta? (Vilka barnfamiljer kan få bosstadsbidrag?)

Mikkä lapsiperheet saattavat saa asuntoavustusta? (Vilka barnfamiljer kan få bosstadsbidrag?) Asuntoavustus lapsiperheile (Bostadsbidrag till barnfamiljer) Lapsiperheet joila oon pienet tulot saattava saa asuntoavustusta. Paljonko sie saat riippuu sinun tuloista, sinun asumiskostanuksista, asunon

Lisätiedot

Koulu oon sinun lapsele

Koulu oon sinun lapsele Koulu oon sinun lapsele Esite uusista opetusplaanista ja uuesta koululaista oon sulle jolla oon lapsia peruskoulussa, perus-apukoulussa (-sär-), erityiskoulussa eli saamekoulussa Sie olet tärkeä Sie olet

Lisätiedot

KORT OM GYMNASIESÄRSKOLAN PÅ MEÄNKIELI. Lyhysti jymnaasiaerityiskoulusta 2013

KORT OM GYMNASIESÄRSKOLAN PÅ MEÄNKIELI. Lyhysti jymnaasiaerityiskoulusta 2013 KORT OM GYMNASIESÄRSKOLAN PÅ MEÄNKIELI Lyhysti jymnaasiaerityiskoulusta 2013 Jymnaasiaerityiskoulussa (gymnasiesärskolan) oppilhaat joila oon kehityshäiriö, saava hyvän perustan jatkaa opiskeluja, hakea

Lisätiedot

Ruotti saapi uuet setelit ja klopot/kolikot TARKISTA RAHAT

Ruotti saapi uuet setelit ja klopot/kolikot TARKISTA RAHAT Ruotti saapi uuet setelit ja klopot/kolikot TARKISTA RAHAT S V E R I G E S R I K S B A N K 1-kruununen 2-kruununen 5-kruununen 10-kruununen Ruotti saapi uuet setelit ja klopot/kolikot Vuet 2015 ja 2016

Lisätiedot

Tervetuloa työvälitystoimisthoon!

Tervetuloa työvälitystoimisthoon! Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Meänkieli Tervetuloa työvälitystoimisthoon! Information till dig som är arbetssökande Informasjuunia sulle joka olet työnhakija

Lisätiedot

Sinun hamphaat oon tärkeät. Sie tarttet niitä joka päivä.

Sinun hamphaat oon tärkeät. Sie tarttet niitä joka päivä. Sinun hamphaat oon tärkeät. Sie tarttet niitä joka päivä. Sinun hamphaat oon tärkeät Sie tarttet sinun hamphaita joka päivä - ko sie syöt, naurat ja praatit. Eheät hamphaat ja terhveelinen suu oon tärkeitä

Lisätiedot

Nyt jatkuu seteleitten ja klopoitten vaihetus

Nyt jatkuu seteleitten ja klopoitten vaihetus Nyt jatkuu seteleitten ja klopoitten vaihetus TARKISTA RAHAT S V E R I G E S R I K S B A N K Ruottin setelit ja klopot/kolikot Nyt jatkuu seteleitten ja klopoitten vaihetus Vuona 2015 Riikinpankko alko

Lisätiedot

Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning]

Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 2/2 2009 Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning] Säännöt ovat voimassa 1. tammikuuta 2009 alkaen, mutta hakemuksen voi jättää jo nyt. [Arbeta med sjukersättning] sovelletaan

Lisätiedot

Asuntolisä (Bostadstillägg)

Asuntolisä (Bostadstillägg) Asuntolisä (Bostadstillägg) sulle jolla oon aktiviteettikorvaus eli siukkakorvaus (- till dig som har aktivitetsersättning eller sjukersättning) Sie jolla oon aktiviteetti- eli siukkakorvaus saatat saa

Lisätiedot

Esikoululuokka oon sinun lapsele

Esikoululuokka oon sinun lapsele MEÄNKIELI Esikoululuokka oon sinun lapsele ESITE ESIKOULULUOKASTA Sinun lapsi alkaa esikoululuokhaan Tämä esite antaa sulle informasuunia esikoululuokasta ja siittä mikä tehtävä esikoululuokala oon. Sie

Lisätiedot

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg]

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Klicka här, skriv ev. Undertitel Lapsilisää maksetaan, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Sen jälkeen peruskoulua jatkavat lapset saavat jatkettua

Lisätiedot

Toimintaprukrammi minuriteettikielile 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta

Toimintaprukrammi minuriteettikielile 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta HYVÄKSYTTY PAJALAN KUNNANVALTUUSTOSSA 2012-04-23 Toimintaprukrammi minuriteettikielile 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta Sisältö 1 Alkusanat 1.1 Kansalinen minuriteettipolitiikka 1.2 Pajalan kunnan

Lisätiedot

OHJELMA KANSALISILLE MINURITEETILE JA MINURITEETTIKIELILE HAAPARANNAN KUNNASSA 2015

OHJELMA KANSALISILLE MINURITEETILE JA MINURITEETTIKIELILE HAAPARANNAN KUNNASSA 2015 OHJELMA KANSALISILLE MINURITEETILE JA MINURITEETTIKIELILE HAAPARANNAN KUNNASSA 2015 Hyväksytty kunnanvaltuustolta 2015-04-13, 58 SISÄLTÖ 1. TAUSTA 2 KIELEN MERKITYKSESTÄ 3 NEUVOTTELU JA OSALISTUMINEN 4.

Lisätiedot

Hakea koulua Kieli Meänkieli

Hakea koulua Kieli Meänkieli Hakea koulua 2018 Kieli Meänkieli Sie joka olet huoltaja lapsele joka täyttää kuus vuotta vuen aikana, saatat hakea sinun lapsele esikoululuokan aikakautena 15 janyaari aina 15 febryaarhiin asti. Sie kans

Lisätiedot

Vanhempainraha [gnpnnepardööröf]

Vanhempainraha [gnpnnepardööröf] Vanhempainraha [gnpnnepardööröf] Vanhempainrahaa maksetaan vanhemmille, jotta he voisivat hoitaa lapsiaan kotona työssä käymisen sijasta. Sitä maksetaan yhteensä 480 päivältä kustakin lapsesta. Vanhempainrahaa

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga]

Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] Aktivointikorvaus on tuki nuorelle, joka on työkyvytön

Lisätiedot

UOTTISTA RUUENAIKHAISEMPI VAALIMANIFESTI MILJÖÖPUOLUHEEN TULEVAISUUS OON TÄÄLÄ

UOTTISTA RUUENAIKHAISEMPI VAALIMANIFESTI MILJÖÖPUOLUHEEN TULEVAISUUS OON TÄÄLÄ MeänkieIlNiSKA TORNEDALSF UOTTISTA RUUENAIKHAISEMPI MILJÖÖPUOLUHEEN VAALIMANIFESTI TULEVAISUUS OON TÄÄLÄ Miljööpuolue vihreitten vaalimanifesti 2010. Vihreän muutoksen puolesta joka antaa uusia töitä,

Lisätiedot

Potilasvakkuutus kaikile. Jos sie tärväinyt

Potilasvakkuutus kaikile. Jos sie tärväinyt Potilasvakkuutus kaikile Jos sie tärväinyt hoijossa Jos sie tärväinyt hoijossa Jos sie satut tärväintymhään hoijossa sulla saattaa olla oikeus korvauksheen potilastärväyslain mukhaan. Kaikki Ruottin maakäräjät

Lisätiedot

Sairauskorvaus [Sjukersättning]

Sairauskorvaus [Sjukersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 20/08 2009 Sairauskorvaus [Sjukersättning] Sairauskorvausta voit saada, jos työkykysi on pysyvästi alentunut vähintään yhdellä neljäsosalla. Sairauskorvauksen saaminen edellyttää,

Lisätiedot

Lapsikonvensjuuni. Barnkonventionen på meänkieli för barn och ungdomar

Lapsikonvensjuuni. Barnkonventionen på meänkieli för barn och ungdomar Lapsikonvensjuuni Barnkonventionen på meänkieli för barn och ungdomar FN:in konvensjuuni lapsen oikeuk-sista, eli lapsikonvensjuuni niinku sitä kans kuttuthaan, hyväksythiin 1989. Lapsikonvensjuuni sisältää

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

MINURITEETTI- POLIITTIINEN TOIMINTAPLAANI JELLIVAARAN KUNTA

MINURITEETTI- POLIITTIINEN TOIMINTAPLAANI JELLIVAARAN KUNTA MINURITEETTI- POLIITTIINEN TOIMINTAPLAANI JELLIVAARAN KUNTA Yhtheenveto Nykysin saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset oon kansalisia minuriteettiä Ruottissa ja saamen, suomen ja meänkieli

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet TEMA VALET 2014 MÅL Valet Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till. Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag. Du ska ha kunskap om Sveriges partier

Lisätiedot

Erityiset asumismallit vanheemille ja toimintaestetyile

Erityiset asumismallit vanheemille ja toimintaestetyile Erityiset asumismallit vanheemille ja toimintaestetyile - Informasuuni Jällivaaran kunnan Erityisistä asumismallista sulle joka olet vanhaa ja toimintaestetty Sosiaalihallinto pittää vastata asumisista

Lisätiedot

Sisältö. 1. Ruottalainen vaalisysteemi... 2. 2. Vaalijeukrafii... 4. 3. Äänestysoikeus ja äänestysluettelu... 5. 4. Parttiot ja vaaliseetelit...

Sisältö. 1. Ruottalainen vaalisysteemi... 2. 2. Vaalijeukrafii... 4. 3. Äänestysoikeus ja äänestysluettelu... 5. 4. Parttiot ja vaaliseetelit... Vaali Ruottissa Sisältö 1. Ruottalainen vaalisysteemi................. 2 2. Vaalijeukrafii... 4 3. Äänestysoikeus ja äänestysluettelu... 5 4. Parttiot ja vaaliseetelit... 6 5. Äänestäminen... 10 6. Ääniräknäys

Lisätiedot

Sinun oikeus hoithoon ja huolthoon

Sinun oikeus hoithoon ja huolthoon Sinun oikeus hoithoon ja huolthoon Ohjeita vanhuksile Din rätt till vård och omsorg En vägvisare för äldre översättning till meänkieli Sisältö Kukas saattaa saa apua? 3 Minkäs kans saattaa saa apua? 6

Lisätiedot

Hanna hakkee joukhaista

Hanna hakkee joukhaista Hanna hakkee joukhaista s. 4-8 Lentävä varis saapi jotaki, istuva ei mithään 1. Mikä aikakausi se oon, ja kunka sen tietää? 2. Kuka Hannan tykö tullee? 3. Mikä asia sillä oon? 4. Miksi joukhainen tarttee

Lisätiedot

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning]

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Klicka här, skriv ev. Undertitel Voit saada kotoutumiskorvausta, jos olet vastikään muuttanut Ruotsiin. Kotoutumiskorvaus on raha, jota sinulle maksetaan, kun

Lisätiedot

Sulle, joka halvaat tietää enämpi inkontinenttiasta eli piätyksen heikkouesta

Sulle, joka halvaat tietää enämpi inkontinenttiasta eli piätyksen heikkouesta Sulle, joka halvaat tietää enämpi inkontinenttiasta eli piätyksen heikkouesta Text: Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Layout: Svensk Information Oonkos sulla vaikea pysyä kuivana?

Lisätiedot

Tehtävämme on. luottamusasia

Tehtävämme on. luottamusasia Tehtävämme on luottamusasia Potilaslautakunta Potilaslautakunnan tehtävänä on luoda toimivat yhteydet potilaiden ja henkilökunnan välille sekä tukea ja auttaa yksittäisiä potilaita. Kun käännyt meidän

Lisätiedot

Tervetuloa poliisin informasuunisivule rikoksista lähheisissä suhtheissa.

Tervetuloa poliisin informasuunisivule rikoksista lähheisissä suhtheissa. Met ehotamma ette sie vain luet pdf- fiilin särmilä, etkä lattaa sitä omhaan taattorhiin. Joissaki taphauksissa pdf- fiili latathaan auttomaattisesti ko sie aukaset sen. Poista (radera) silloin fiili otsikon

Lisätiedot

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala Tervetuloa konferenshiin Välkommen till konferensen 26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala. Meänkielen konferensi 2009, Folkets Hus, Pajala Maanantai 26/10 Måndag 26/10 13.00 Aukaseminen Laulu Kirkon Minioorit

Lisätiedot

Aktivointituki ja kehityskorvaus

Aktivointituki ja kehityskorvaus Aktivointituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Työmarkkinapoliittisiin toimiin osallistuva voi saada korvausta aktivointituen tai kehityskorvauksen muodossa. Jos on täyttänyt

Lisätiedot

TOIMINTAPLAANI 2017 TULEVAISUUEN NÄKÖ

TOIMINTAPLAANI 2017 TULEVAISUUEN NÄKÖ TOIMINTAPLAANI 2017 TULEVAISUUEN NÄKÖ STR-T oon riksförpynti kaikile jokka tunteva yhtheyttä meänkielen ja alkuperäsen kielialueen kylttyyrin ja histuurian kans. ARVOPOHJA STR-T puolustaa kaikkiin ihmisten

Lisätiedot

Esikoulu oon sinun lapsele ESITE ESIKOULUN OPETUSPLAANISTA

Esikoulu oon sinun lapsele ESITE ESIKOULUN OPETUSPLAANISTA Esikoulu oon sinun lapsele ESITE ESIKOULUN OPETUSPLAANISTA Sie olet tärkeä Sie olet lähhimpännä sinun lasta. Sen takia sinun mieliptheet oon tärkeät esikoulussa. Jos sie sanot mitä mieltä sie olet, pärsunaalila

Lisätiedot

Asuntoavustus [bostadsbidrag] lapsiperheille [Bostadsbidrag till barnfamiljer]

Asuntoavustus [bostadsbidrag] lapsiperheille [Bostadsbidrag till barnfamiljer] Asuntoavustus [bostadsbidrag] lapsiperheille [Bostadsbidrag till barnfamiljer] Pienituloiset lapsiperheet voivat saada asuntoavustusta. Asuntoavustuksen suuruus määräytyy tulojen, asumiskustannusten, asunnon

Lisätiedot

SINNET MIE JÄIN Kauimpana suomesta

SINNET MIE JÄIN Kauimpana suomesta SINNET MIE JÄIN Kauimpana suomesta Mie olin yheksennelä, ko minun unkkelirukka minun nouti siitä. Siinä oli jo vieras, joka meitä hoiti jälkhin muorin kuoleman. Unkkeli viei Pykehän, ja sitte mie olen

Lisätiedot

Asuntoavustus [bostadsbidrag] nuorille lapsettomille [Bostadsbidrag till unga utan barn]

Asuntoavustus [bostadsbidrag] nuorille lapsettomille [Bostadsbidrag till unga utan barn] Asuntoavustus [bostadsbidrag] nuorille lapsettomille [Bostadsbidrag till unga utan barn] Jos olet nuori ja tulosi ovat pienet, voit saada asuntoavustusta. Saamasi avustuksen suuruus määräytyy tulojesi,

Lisätiedot

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1 VOIKO SAIRAUSPOISSAOLOIHIN VAIKUTTAA? Poissaolojen taloudellinen merkitys välilliset tv-kustannukset. Kv vertailu suomalainen malli: lyhyet ja pitkät Erot eri aloilla Sairauspoissaolot ja medikalisoidut

Lisätiedot

Näin Ruotti hallithaan

Näin Ruotti hallithaan Näin Ruotti hallithaan Hallituskansliin Yhtheysosasto Hallitus ja Hallituskanslii 3 Pääministeri ja valtioneuvokset 3 Näin toimii hallitus 3 Näin toimii Hallituskanslii 4 Hallituskansliin toiminta 4 Viranomaiset

Lisätiedot

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella.

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella. Tietoa Vakuutuskassalta 01/01 2010 Asuntolisä [bostadstillägg] aktivointikorvausta [aktivitetsersättning] tai sairauskorvausta [sjukersättning] saavalle [Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning

Lisätiedot

Heikun Anna Uslussa Kauimpana suomesta

Heikun Anna Uslussa Kauimpana suomesta Heikun Anna Uslussa Kauimpana suomesta Vuona 1969 (yheksentoistasattaa kuuskymmentä yheksen) Heikun Anna oli heti kaheksenkymmentä ja asu Raisinvankasa hänen tyttären Markitin kans. Annan poika Kynnari

Lisätiedot

Digitaltvinorge.no. Kaikki tärkkee tieto digitaali-tv:stä. Tieto digitaali-tv:n siirrosta Norjassa

Digitaltvinorge.no. Kaikki tärkkee tieto digitaali-tv:stä. Tieto digitaali-tv:n siirrosta Norjassa Digitaltvinorge.no Tieto digitaali-tv:n siirrosta Norjassa Telefuuni 815 52 900 Syksylä 2007 muutethaan TV-lähätykset Norjassa digitaalisiksi. Tämä koskee sinnuu, joka otat vasthaan TV:tä antennin kautta..

Lisätiedot

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn]

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn] Tilapäie vahempairaha lapse hoido yhteydessä [Tillfällig föräldrapeig vid vård av bar] Klicka här, skriv ev. Udertitel Lapset sairastuvat usei. Tämä vuoksi voit saada tilapäistä vahempairahaa, jos joudut

Lisätiedot

Kaitasempi mutta terävämpi EU

Kaitasempi mutta terävämpi EU Kaitasempi mutta terävämpi EU 2014 Sentteriparttio/Centerpartiet halvaa nähjä kaitaseman mutta terävämän EU:n. Met tehemä työtä ette saaja EU:n joka tekkee vähempi asioita mutta tekkee net paremin. Sentteriparttio/Centerpartiet

Lisätiedot

Vammaiskorvaus [Handikappersättning]

Vammaiskorvaus [Handikappersättning] Vammaiskorvaus [Handikappersättning] 19 vuotta täyttänyt voi saada vammaiskorvausta, jos hän tarvitsee lisäavustusta tai hänellä on lisäkustannuksia pysyvän sairauden tai toiminnanvajavuuden vuoksi. Korvausta

Lisätiedot

Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista

Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista Sida: 1 av 4 Finska Faktablad för arbetssökande Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb 2015-04 Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista Mikäli olet ollut työttömänä pidemmän aikaa

Lisätiedot

Kulttuuri aluheelisen elinvoiman vahvistajanna

Kulttuuri aluheelisen elinvoiman vahvistajanna Kulttuuri aluheelisen elinvoiman vahvistajanna www.nll.se Kulttuuri tärkeä läänile Kulttuurilla oon suuri merkitys läänin kehityksele. Sillä oon tärkeä rolli maholisuuksile saa hyvän elämän jossa työ ja

Lisätiedot

. joka ottaa vaarin kansainvälisestä vesioikeuen prinsiipistä,

. joka ottaa vaarin kansainvälisestä vesioikeuen prinsiipistä, 1 91/2010 SUOMEN- JA RUOTTINVÄLINEN RAJAVÄYLÄSOPIMUS Suomen tasavalta ja Ruottin kuninkaskunta, jatkossa sopimusosapuolet, jokka halvava korvata Suomen- ja Ruottinvälisen rajaväyläsopimuksen, tehty 1971,

Lisätiedot

Ohjeita ja neuvoja ette estää lankeamisonnettomuuksia arkipäivässä. Meänkieli. Palanseeraa lissää

Ohjeita ja neuvoja ette estää lankeamisonnettomuuksia arkipäivässä. Meänkieli. Palanseeraa lissää Ohjeita ja neuvoja ette estää lankeamisonnettomuuksia arkipäivässä Meänkieli Palanseeraa lissää Ohjeita ja neuvoja ette estää lankeamisonnettomuuksia arkipäivässä Balansera mera översättning till meänkieli

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Tornionväylä kalastusaluheen kalastussääntö (meänkielelä) Tämä kalastussääntö oon sisänen osa Suomen- ja Ruottinvälistä rajaväyläopimusta.

Tornionväylä kalastusaluheen kalastussääntö (meänkielelä) Tämä kalastussääntö oon sisänen osa Suomen- ja Ruottinvälistä rajaväyläopimusta. 1 PIILAKA Tornionväylä kalastusaluheen kalastussääntö (meänkielelä) Ylheiset määräykset 1 Tarkotus Tämä kalastussääntö oon sisänen osa Suomen- ja Ruottinvälistä rajaväyläopimusta. Kalastus oon luvalista

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Takuukorvauksena maksettava aktivointikorvaus takaa sinulle

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Etsi alhaalta oikea ruotsinkielinen sana viivalle! Käytä tarvittaessa sanakirjaa!

Etsi alhaalta oikea ruotsinkielinen sana viivalle! Käytä tarvittaessa sanakirjaa! 1 Etsi alhaalta oikea ruotsinkielinen sana viivalle! Käytä tarvittaessa sanakirjaa! 1. työ (2 sanaa) 2. tehdä työtä/ työskennellä (2 sanaa) 3. koulutus 4. kokemus 5. hakemus 6. ansioluettelo 7. työtodistus

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Ruotti oon pohjos Euroopassa Skandinavian niemessä ja Pohjolassa. Ruotti oon jäsen EU:ssä ja FN:issä.

Ruotti oon pohjos Euroopassa Skandinavian niemessä ja Pohjolassa. Ruotti oon jäsen EU:ssä ja FN:issä. Ruotti - faktaa Ruotti oon pohjos Euroopassa Skandinavian niemessä ja Pohjolassa. Ruotti oon jäsen EU:ssä ja FN:issä. Ruotti oon maa missä oon noin yheksän miljoonaa asukasta. Ruottin pääkaupunki oon Stockholmi

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT

HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT Sosiaalilautakunta Motalan kunta Voimassa 1. lokakuuta 2013 lähtien Hoito- ja hoiva-asumismaksut 1. lokakuuta 2013 lähtien Sivu 1 (3) HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT Asuessasi

Lisätiedot

Sairaus ja tapaturmapoissaolot eri henkilöstöryhmillä EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2005

Sairaus ja tapaturmapoissaolot eri henkilöstöryhmillä EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2005 Sairaus ja tapaturmapoissaolot eri henkilöstöryhmillä EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2005 9 8 % teoreettisesta säännöllisestä työajasta 8.1 Miehet Naiset Yhteensä 7 6 6.1 6.5 5 4.3 4 3.8 3 2.9 3.1 2 1.6

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Tervetuloa Työvälitystoimisthoon/Arbetsförmedlingen

Tervetuloa Työvälitystoimisthoon/Arbetsförmedlingen Tervetuloa Työvälitystoimisthoon/Arbetsförmedlingen Välkommen till Arbetsförmedlingen Meänkieli/tornedalsfinska Tämä on Työvälitystoimisto Haetko töitä? Haluatko tietää enemän työmarkkinasta? Tarttetko

Lisätiedot

Sosiaalivakuutuksesta [Om socialförsäkringen]

Sosiaalivakuutuksesta [Om socialförsäkringen] Sosiaalivakuutuksesta [Om socialförsäkringen] Sosiaalivakuutus on Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmän tärkeä osa. Ruotsin sosiaalivakuutuksen piiriin kuukuvat kaikki Ruotsissa asuvat ja työskentelevät henkilöt.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit 1 Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit Pellervo-Seura ry myöntää hakemuksesta ja poikkeustapauksissa omasta aloitteestaan ansiomitaleita ja -merkkejä. Niitä myönnetään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Tiet Ruijhaan Oversatt til kvensk: Kainun institutti - Kvensk institutt / Pirjo Paavalniemi 26.11.2010

Tiet Ruijhaan Oversatt til kvensk: Kainun institutti - Kvensk institutt / Pirjo Paavalniemi 26.11.2010 1 Tiet Ruijhaan Oversatt til kvensk: Kainun institutti - Kvensk institutt / Pirjo Paavalniemi 26.11.2010 PROLOGI Sofia ja Matti Sofia: Hei, minun nimi oon Sofia ja mie olen 12 vuotta vanhaa. Mie synnyin

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Kieli-iteolokioita vähemistöavisissa

Kieli-iteolokioita vähemistöavisissa Kieli-iteolokioita vähemistöavisissa Enikő Molnár Bodrogi 1 Johanto Met koema maailman menoa ja elämää suurin osin metian kautta. Se välittää ihmiselle tietoja asioista ja tapahtumista, joita hään ei saata

Lisätiedot

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Työttömyyskassan verkkopalvelun kautta voit lähettää hakemuksia tarkistaa ja muuttaa yhteystietojasi, laskea päivärahan suuruuden,

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot