Aktivointituki ja kehityskorvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aktivointituki ja kehityskorvaus"

Transkriptio

1 Aktivointituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Työmarkkinapoliittisiin toimiin osallistuva voi saada korvausta aktivointituen tai kehityskorvauksen muodossa. Jos on täyttänyt 25 vuotta tai täyttää työttömyyskassaehdot, saat aktivointitukea. Muutoin saa kehityskorvausta. Alla on tietoja molemmista etuuksista. Mitä ovat aktivointituki ja kehityskorvaus? [Vad är aktivitetsstöd och utvecklingsersättning?] Mikä on kehityskorvaus? [Vad är utvecklingsersättning?] Jos on täyttänyt 18 mutta ei 25 vuotta eikä täytä työttömyyskassaehtoja, voi saada kehityskorvausta osallistuessaan työmarkkinapoliittisiin ohjelmiin. Jos täyttää työttömyyskassaehdot, saa aktivointituikea. Kehityskorvausta saa enintään viideltä päivältä viikossa. Kehityskorvauksesta ei makseta veroa ja se ei ole eläkkeeseen, lomaan ja sairauspäivärahaan oikeuttavaa. Mikä on aktivointituki? [Vad är aktivitetsstöd?] Jos on täyttänyt 25 vuotta tai täyttää työttömyyskassaehdot, voi saada aktivointitukea osallistuessaan työmarkkinapoliittisiin ohjelmiin.. Aktivointikorvausta saa enintään viideltä päivältä viikossa. Aktivointikorvauksesta maksetaan veroa ja se on eläkkeeseen oikeuttavaa, mutta ei oikeuta lomaan ja sairauspäivärahaan. 1 (11)

2 Kuinka pitää menetellä, jotta saa aktivointitukea tai kehityskorvausta? [Hur gör jag för att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning?] Korvausta saa niiltä päiviltä, joina on osallistunut ohjelmaan tai ollut poissa kokonaan sellaisesta syystä, joka oikeuttaa korvaukseen. Vakuutuskassaan on lähetettävä kerran kuukaudessa Lomake Försäkran aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning (FK5057) [Vakuutus aktivointituki tai kehityskorvaus (FK505)]. Lomakkeen voi täyttää Vakuutuskassan kotisivulla osoitteessa tai sen voi tilata soittamalla Vakuutuskassan itsepalvelupuhelimeen Vakuutuksessa on tilitettävä läsnäolo ja päivät, jotka on ollut kokonaan poissa ohjelmasta. Kuinka paljon kehityskorvausta saa? [Hur mycket får jag i utvecklingsersättning?] Lukion suorittanut saa 142 kruunua päivältä osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Ellei ole suorittanut lukiota, saa 48 kruunua päivältä osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Heinäkuun 1. päivästä sinä vuonna kun täyttää 20 vuotta korvaus nousee 142 kruunuun päivältä. Kehityskorvaus on verotonta. Kehityskorvaus on yllä mainittua pienempi, mikäli ohjelma on osa-aikainen.. Kuinka paljon saa aktivointitukea? [Hur mycket får jag i aktivitetsstöd?] Aktivointituen suuruus riippuu siitä täyttääkö työttömyyskassaehdot ja kuinka monta työttömyyskassa- tai aktivointitukipäivää on käyttänyt. Aktivointituki pienenee yleensä, ellei ohjelma ole täysipäiväinen ja jos asianomainen saa muita korvauksia tai tuloja. Aktivointitukea saavalle lähetetään kotiin kirje, josta näkee, paljonko rahaa maksetaan. Halukkaat voivat tutustua aktivointituen laskentaperusteisiin alla. Jos täyttää työttömyyskassaehdot [Om du uppfyller villkoren för a-kassa] Jos täyttää työttömyyskassaehdot, aktivointituen suuruus lasketaan sen mukaan, paljonko olisi saanut työttömyyskassasta. Aktivointitukea voi saada enintään 680 kruunua ja vähintään 320 kruunua päivältä osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Aktivointitukipäivät vähennetään päivistä, joilta olisi saanut korvausta työttömyyskassasta. 2 (11)

3 Aktivointituki pienenee ajan mittaan [Aktivitetsstöd minskas med tiden] Aktivointituki pienenee sen mukaan mitä useammalta päivältä saa korvausta. Päiviltä työttömyyskassan korvausjaksolta saa enintään 80 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päiviltä saa enintään 70 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päivältä 301 ja siitä eteenpäin saa enintään 65 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Alle 18-vuotiaan lapsen vanhemman korvaus pienenee hitaammin Päiviltä saa enintään 80 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päiviltä saa enintään 70 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päivältä 451 ja siitä eteenpäin saa enintään 65prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Erityiset säännöt alle 25-vuotiaalle, joka aloittaa ohjelman [Särskilda regler för dig som är under 25 år när du börjar i programmet] Alle 25-vuotiaille on voimassa eri säännöt näistä kolmesta korvaustasosta. Päiviltä työttömyyskassan korvausjaksolta saa enintään 80 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päiviltä saa enintään 70 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta Päivältä 201 ja eteenpäin saa enintään 65 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta Alle 18-vuotiaan lapsen vanhemman korvaus pienenee hitaammin Päiviltä saa enintään 80 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Päiviltä saa enintään 70 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Päivältä 301 ja siitä eteenpäin saa enintään 65 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Ellei täytä työttömyyskassaehtoja [Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa] Ellei täytä työttömyyskassaehtoja, saa 223 kruunua päivältä aktivointitukea osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Työ- ja kehitystakuuseen osallistuva [För dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin] Työ- ja kehitystakuuseen osallistuva saa aktivointitukea enintään 450 kruunua päivältä. Päivät, joilta on aikaisemmin saanut kehityskorvausta, lasketaan mukaan. 3 (11)

4 Työttömyyskassaan tai Alfa-kassaan liittymällä voi saada suurempaa aktivointitukea [Du kan få högre aktivitetsstöd om du går med i a-kassan eller Alfa-kassan] Alfa-kassa on kaikille avoin työttömyyskassa alasta riippumatta. Ilmoittautumalla Alfakassaan tai liittymällä työttömyyskassaan ehdot täyttävä voi lisätä aktivointitukensa vähintään 320 kruunuun päivältä osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Alfa-kassan liittymislomakkeita on Työvälityksessä [Arbetsförmedlingen].Alfa-kassaan tai työttömyyskassaan liittymisestä on ilmoitettava Työnvälitykseen. Lisätietoja Alfa-kassasta löytyy osoitteessa: Jos on nuori ja toimintarajoitteinen [Om du är ung med funktionsnedsättning] Jos toimintarajoitteinen nuori on osallistunut työmarkkinapoliittiseen ohjelmaan 12 kuukautta, hän saa oikeuden vähintään 475 kruunun päiväkorvaukseen osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Lisätietoja toimintarajoitteisuudesta ja työmarkkinapoliittisista ohjelmista löytyy ositteessa: Tiedot työttömyyskasaan vaikuttavat aktivointitukeen [Uppgifter till din a-kassa påverkar ditt aktivitetsstöd] Työttömyyskassan jäsenen, joka ei ole saanut korvausta kassasta tai aktivointitukea 25 viikon tai sitä pidempänä aikana, tarvitsee lähettää tietyt tiedot työttömyyskassaan. Ottamalla yhteyden työttömyyskassaan saa tietää mitä tietoja sinne tarvitsee toimittaa. Jotta Vakuutuskassa pystyy laskemaan aktivointituen suuruuden oikein, on tärkeää toimittaa kassakortit ohjelmaan osallistumista edeltävältä ajalta työttömyyskassaan mahdollisimman pian. Ellei maksa työttömyyskassamaksua [Om du inte betalar avgiften till a-kassan] Työttömyyskassamaksun maksamatta jättäminen saattaa merkitä, että ei enää täytä työttömyyskorvausvaatimuksia. Jos saa liikaa aktivointitukea työttömyyskassamaksun maksamatta jättämisen vuoksi, saattaa olla takaisinmaksuvelvollinen. Tulot voivat vaikuttaa aktivointitukeen [Dina inkomster kan påverka aktivitetsstödet] Alla mainitut tulot saattavat pienentää aktivointitukea. sairauskorvaus tai aktivointikorvaus yleinen vanhuuseläke erityinen eläkelisä erityinen jälkeen elävän eläke työeläke elinkorko työvammavakuutuksesta vanhempainraha kuntoutusraha palkka tai muut työsuhde-edut, esimerkiksi eroraha opintoavustus, opintoraha tai TUFF-korvaus (TUFF = Viittomakielen opetus tietyille vanhemmille) Opintotukiasiain keskuslautakunnalta [Centrala studiestödsnämnden, CSN]. 4 (11)

5 Aktivointitukea ei voi saada samanaikaisesti kotouttamiskorvauksen kanssa. Esimerkkejä tuloista, jotka eivät pienennä aktivointitukea [Exempel på inkomster som inte minskar aktivitetsstödet] Tietyt tulot eivät pienennä aktivointitukea, esimerkiksi palkan tasoitus aktivointituen ja aikaisemman palkan välillä asuntolisä asumislisä hoitoavustus vammaiskorvaus jälkeen elävän rahastoeläke elinkorko yksityisistä vakuutuksista maksut yksityisistä eläkesäästöistä Aktivointituki ja lastenhoitoavustus [Aktivitetsstöd och vårdnadsbidrag] Lastenhoitoavustusta ei voi saada samanaikaisesti kun toinen vanhemmista saa aktivointitukea. Tavallisia kysymyksiä [Vanliga frågor] Mitä teen jos sairastun? [Vad gör jag om jag blir sjuk?] Sairastumisesta on tehtävä ensimmäisenä päivänä ilmoitus Vakuutuskassan ja Työnvälitykseen. Jos ohjelmanjärjestäjä on muu kuin Työnvälitys, ilmoitus on tehtävä myös sinne. Ilmoitus Vakuutuskassaan voidaan tehdä osoitteessa tai palvelupuhelimeemme Sairastumisilmoituksen tekemisen jälkeen Vakuutuskassa lähettää kotiin lomakkeen. Sairauden kestäessä yli 7 kalenteripäivää, on hankittava lääkärintodistus, jotta saa korvausta. Entä jos sairastun? [Vad gäller om jag blir sjuk?] Ensimmäinen sairauspäivä, jona ei osallistu ohjelmaan, on karenssipäivä, jolta ei makseta aktivointitukea tai kehityskorvausta. Vakuutuskassa harkitsee oikeuden aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen samalla tavoin kuin oikeuden sairauspäivärahaan. Tämä tarkoittaa sitä, että aktivointitukea tai kehityskorvausta maksetaan, mikäli kyky osallistua ohjelmaan on alentunut sairauden takia. 5 (11)

6 Jos käy töissä ohjelman ohessa, henkilöllä saattaa myös olla oikeus sairausajan palkkaan työnantajalta sairausjakson alussa. Aktivointitukea tai kehityskorvausta ei makseta, mikäli on poissa ohjelmasta ja osallistuu ehkäisevään hoitoon. Entä jos lapsi sairastuu (VAB)? [Vad gäller om mitt barn blir sjukt (VAB)?] Jos hoitaa kotona sairasta lasta (VAB) kokopäiväisesti, näiltä päiviltä voi saada aktivointitukea tai kehityskorvausta. Aktivointitukea tai kehityskorvausta maksetaan samojen sääntöjen mukaan kuin tilapäistä vanhempainrahaa. Korvausta anotaan jollakin seuraavista lomakkeista: Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning vid tillfällig vård av barn (FK6420). [Vakuutus aktivointituki/kehityskorvaus tilapäisestä lapsen hoidosta] Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning vid tillfällig vård av barn överlåtelse (FK6422). [Vakuutus aktivointituki/kehityskorvaus tilapäisestä lapsen hoidosta - siirto] Kaikki lomakkeet löytyvät osoitteessa Lomakkeita voi myös tilata palvelupuhelimesta Entä jos käy työssä? [Vad gäller om jag arbetar?] Jos käy työssä päivän ohjelmaan osallistumisen sijasta, tältä päivältä ei saa korvausta. Jos käy työssä osan ohjelmapäivästä, tällöin aktivointituki pienenee. Jos käy työssä ohjelman ohessa, aktivointitukea ei pienennetä. Entä jos saa lapsen tai adoptoi? [Vad gäller om jag ska få barn eller ska adoptera? Aktivointitukea tai kehityskorvausta voi saada 10 päivältä lapsen syntymän tai adoptoinnin yhteydessä. Aktivointituen tai kehityskorvauksen saamiseksi on täytettävä lomake Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning i samband med barns födelse/adoption (FK6424) [Vakuutus aktivointituki/kehityskorvaus lapsen syntymän/adoptoinnin yhteydessä]. Entä jos hoitaa läheistä? [Vad gäller om jag ska vårda en närstående?] Ellei osallistu ohjelmaan ollenkaan hoitaessaan läheistään, Vakuutuskassa harkitsee oikeuden aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen samalla tavoin kuin harkitsemme oikeuden läheishoitorahaan. Entä jos on tartunnankantaja? [Vad gäller om jag är smittbärare?] 6 (11)

7 Jos on tartunnankantaja ja sen vuoksi kokonaan poissa ohjelmasta, Vakuutuskassa harkitsee oikeuden aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen samalla tavoin kuin harkitaan oikeus tartunnankantajarahaan. Loma tai vapaa ohjelmasta? [Vad gäller vid lov eller ledighet från programmet?] Jos sopii ohjelmanjärjestäjän kanssa, on yleensä oikeus aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen lyhyehkön tauon aikana. Kuinka pitkältä tauolta voi saada aktivointitukea tai kehityskorvausta, riippuu siitä mihin ohjelmaan osallistuu. Työmarkkinakoulutus [Arbetsmarknadsutbildning] Työmarkkinakoulutukseen osallistuvalla voi olla oikeus aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen lyhyen tauon aikana juhlapyhien yhteydessä jaksolla syyskuu-toukokuu. Jaksolla kesäkuu-elokuu voi saada pitää aktivointituen tai kehityskorvauksen enintään 10 korvauspäivää. Työ- ja kehitystakuu [Jobb- och utvecklingsgarantin] Työ- ja kehitystakuuohjelmaan osallistuvalla voi olla oikeus aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen yhteensä enintään 20 korvauspäivältä kahdentoista kuukauden jakson aikana. Jakson lasketaan alkavan ohjelman alkamispäivänä. Mikäli osallistuu useampiin ohjelmiin peräkkäin, kahdentoista kuukauden jakso alkaa ensimmäisen ohjelman alkamispäivänä. Elinkeinotoiminnan käynnistämistuki [Stöd till start av näringsverksamhet] Elinkeinotoiminnan käynnistämistukiohjelmaan osallistuvalla ei ole oikeutta aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen toiminnan keskeytyksen tapahtuessa. Työelämään perehdyttäminen [Arbetslivsintroduktion] Työelämäänperehdyttämisohjelmaan osallistuvalla ei ole oikeutta aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen keskeytyksen tapahtuessa. 7 (11)

8 Muut työmarkkinapoliittiset ohjelmat [Övriga arbetsmarknadspolitiska program] Muuhun kuin yllä mainittuihin ohjelmiin osallistuvalla on oikeus aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen toiminnan tilapäisen keskeytyksen aikana, esimerkiksi kun harjoittelupaikka on suljettu. Työnvälityksen on hyväksyttävä keskeytys. Kesällä, kesäelokuussa aktivointituen tai kehityskorvauksen saa pitää enintään 10 korvauspäivältä. Nuori ja toimintarajoitteinen [Om du är ung med funktionsnedsättning] Nuorella ja toimintarajoitteisella voi olla oikeus aktivointitukeen 25 päivän tauon aikana kahdentoista kuukauden jakson aikana. Vapaa yksityisen tärkeän asian takia [Ledighet för enskild angelägenhet av vikt] Aktivointitukea tai kehityskorvausta voi saada lyhyen vapaan aikana yksityisen tärkeän asian hoitamiseen, jos vapaan myöntää ohjelman järjestäjä. Yksityinen tärkeä asia saattaa olla esimerkiksi hautajaiset, perunkirjoitus, lääkärissä käynti, muutto, käynti Työnvälityksessä, käynti työnantajan luona ja ajokoe ajokorttia varten. Enintään voi yleensä olla vapaana kolme päivää menettämättä aktivointitukea. Milloin maksu tapahtuu? [När betalas pengarna ut?] Aktivointituki ja kehityskorvaus maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Ei ole olemassa mitään vakinaisia maksupäiviä. Vakuutuskassa maksaa rahat yleensä 14 päivää sen jälkeen kun vakuutus (Försäkran) on saatu. Rahat pannaan normaalisti pankki- tai postisiirtotilille (Plusgiro) Tilin voi ilmoittaa osoitteessa Mina sidor. Tilin voi myös ilmoittaa vakuutuksessa (Försäkran) Voi itse päättää koska maksu tapahtuu [Du kan själv bestämma när pengarna ska betalas ut] Lähettäessään ensimmäisen kerran vakuutuksen (Försäkran) voi myös päättää milloin suunnilleen maksu tapahtuu. Voi täyttää lyhyemmän jakson kuin kuukausi ja tällä tavoin vaikuttaa maksamisen ajankohtaan. Jaksoon voi vaikuttaa vain ensimmäisellä kerralla. Esimerkki [Exempel] Anna aloittaa ohjelmansa 1. tammikuuta. Koska hän haluaa aktivointitukensa ennen 28. päivää joka kuukausi, hän kirjoittaa jakson tammikuuta ensimmäiseen vakuutukseensa ja lähettää sen. Postin kulku kestää 3 päivää ja se tulee Vakuutuskassaan 14. Tammikuuta. Koska maksu tapahtuu vasta 14 päivän kuluttua, Anna saa rahansa 28. tammikuuta. Helmikuussa Anna ei voi vaikuttaa maksun aikamäärään vaan hän täyttää jakson 12. tammikuuta -11. helmikuuta ja saa rahat 28. helmikuuta. 8 (11)

9 Jos saa lähetteen samaan tai muuhun ohjelmaan välittömästi aikaisemman jakson jälkeen, kuukausittain tapahtuvat maksut jatkuvat ilman, että voi valita lyhyempää tietojaksoa. Työelämään perehdyttäminen [Arbetslivsintroduktion] Kun ei saa enää korvausta sairausvakuutuksesta [När du inte längre får ersättning från sjukförsäkringen] Kun on saanut sairauspäivärahaa tai sairauskorvausta enimmäisajan, on lähetettävä lomake Intyg om att ersättningen från sjukförsäkringen tar slut (FK7285) [Todistus korvauksen loppumisesta sairausvakuutuksesta] työttömyyskassaan. Lomakkeen voi tilata soittamalla Vakuutuskassaan. Päiväraha työttömyyskassasta vahvistetaan aikaisemman sairauspäivärahaan oikeuttavan ansion perusteella tai oletetun ansion perusteella, mikäli on saanut sairauskorvausta. Koska maksu tapahtuu? [När betalas pengarna ut?] Jos aloittaa kuukauden päivänä, maksu tapahtuu noin saman kuukauden 27. päivänä. Jos aloittaa kuukauden päivänä, maksu tapahtuu yleensä seuraavan kuukauden alussa. Ensimmäistä maksua varten ei tarvitse toimittaa vakuutusta (Försäkran), mutta ennen seuraavaa maksua on toimitettava vakuutus jo maksetuilta päiviltä. Ensimmäisen maksun jälkeen rahat tulevat noin 27. päivä joka kuukausi. Voi valita myös rahojen maksun sen jälkeen kun on lähettänyt vakuutuksen. Soittamalla vakuutuskassaan voi saada tietää miten. Vakuutuskassa harkitsee jälkikäteen [Försäkringskassan prövar i efterhand] Koska maksu tapahtuu ennakkona, voi käydä niin, että rahaa maksetaan liikaa jos on esimerkiksi vapaalla tai poissa työelämään perehdyttämisestä. Jos on saanut liikaa rahaa, asianomaiselle lähetetään takaisinmaksuvaade. Työelämään perehdyttämisen jälkeen [Efter arbetslivsintroduktionen] Jotta saa rahat mahdollisimman nopeasti kun aloittaa uuden ohjelman välittömästi työelämään perehdyttämisen jälkeen, Vakuutuskassa käsittelee ensimmäisen vakuutuksen nopeammin ja suorittaa yleensä maksun seitsemän päivää sen jälkeen kun läsnäolovakuutus on saatu. On myös mahdollista täyttää kaksi ensimäistä läsnäolovakuutusta kuukautta lyhyemmältä jaksolta. Rahat tulevat näin nopeammin 9 (11)

10 Muita tietoja [Övrig information] Yksityisyrittäjän verotus [Skatt för dig som är egen företagare] Vakuutuskassa tekee veronpidätyksen vaikka on yksityisyrittäjä, jolla on F-veroseteli. Jos asianomaisella on FA-vero ja hän vetoaa F-veroonsa, meille on tehtävä tästä kirjallinen anomus. Tammikuussa saa vuosi-ilmoitustiedon, jossa on tiedot siitä paljonko Vakuutuskassa on maksanut asianomaiselle vuoden aikana päiväkorvausta (sairauspäivärahaa, aktivointitukea jne.) ja kuinka paljon veroa sitä on pidätetty. Sairauspäivärahaan oikeuttava ansiotulo [Sjukpenninggrundande inkomst] Sairauspäivärahaan oikeuttavan tulon, johon on oikeus aloittaessaan ohjelmassa, on oikeus pitää niin kauan kuin osallistuu ohjelmaan. Mutta tänä aikana ei voi saada korvausta, joka perustuu sairauspäivärahaan oikeuttavaan tuloon, poikkeuksena vanhempainraja ja kuntoutusraha. Kun päättää tai keskeyttää ohjelman, työttömän on välittömästi ilmoittauduttava Työnvälitykseen säilyttääkseen sairauspäivärahaan oikeuttavan tulonsa. Jos ohjelman ohessa on tuloja työstä, sairauspäiväraha, tilapäinen vanhempainraha ja muut korvaukset voidaan laskea tästä tulosta. Jos työtulot muuttuvat ohjelmaan osallistumisen aikana, tästä on ilmoitettava Vakuutuskassaan sairauspäivärahaa tai muuta korvausta haettaessa. Vakuutuskassa ja Työnvälitys tarkistavat [Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kontrollerar] Vakuutuskassa ja Työnvälitys tekevät pistokokeita, suunnattuja tarkastuksia ja summittaisia tarkastuksia läsnäolosta, poissaolosta ja poissaolon syistä. Ohjelman järjestäjä on velvollinen antamaan tiedot osallistujan läsnäolosta ja poissaoloista Vakuutuskassan sitä pyytäessä. Vakuutuskassa tarkistaa myös asianomaisen antamia tietoja. Kyse voi olla tuloihin, työpoissaoloihin, siviilisäätyyn tai asuinpaikkaan liittyvistä tiedoista. Saamme tiedonvaihdon välityksellä tietoa toisilta viranomaisilta ja tarkastamme rekistereissämme olevat tiedot vertaamalla niitä muun muassa Opintotukiasiain keskuslautakunnalta [Centrala studiestödsnämnden, CSN], työttömyyskassoilta ja Verovirastolta saatuihin tietoihin. Virheellisten tietojen tahallisesti ilmoittaminen tai korvauksen saamiseen mahdollisesti vaikuttavien muutoksien ilmoittamatta jättäminen voi olla rikollinen teko. Vakuutuskassa tekee kaikista epäillyistä sosiaaliturvaan kohdistuvista rikoksista ilmoituksen poliisille. 10 (11)

11 Lisätietoja [Mer information] Tiedotetta ei tule pitää aiheeseen liittyvänä lakitekstinä Vakuutuskassan verkkosivuilla, osoitteessa, voi yksinkertaisesti ja nopeasti hoitaa tiettyä asioita itsepalvelutoimintojemme avulla. Voi esimerkiksi tehdä sairastumisilmoituksen, täyttää läsnäolovakuutuksen ja muuttaa tilin. Itsepalvelupuhelimemme kautta voi tilata todistuksia, lomakkeita ja esitteitä ja tehdä myös tiettyjä ilmoituksia. Muista, että lisätietoja on myös osoitteessa ja työttömyyskassasi verkkosivulla. Tiedustelut [Frågor?] Jos sinulla on kysyttävää, voit käyttää Hannaa, digitaalista avustajaamme verkossa. Hän vastaa tavallisimpiin vakuutuksiimme ja palveluihimme liittyviin kysymyksiin ja opastaa sinut löytämään etsimäsi tiedot. Voi myös soittaa suoraan asiakaspalveluumme ja Kansalliseen tekstipuhelinvälitykseen (11)

Asuntoavustus [bostadsbidrag] lapsiperheille [Bostadsbidrag till barnfamiljer]

Asuntoavustus [bostadsbidrag] lapsiperheille [Bostadsbidrag till barnfamiljer] Asuntoavustus [bostadsbidrag] lapsiperheille [Bostadsbidrag till barnfamiljer] Pienituloiset lapsiperheet voivat saada asuntoavustusta. Asuntoavustuksen suuruus määräytyy tulojen, asumiskustannusten, asunnon

Lisätiedot

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Sie joka olet matkassa jossaki työmarkkinapoliittisessa prukrammissa saatat saa aktiviteettitukea eli kehityskorvausta. Jos

Lisätiedot

Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning]

Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 2/2 2009 Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning] Säännöt ovat voimassa 1. tammikuuta 2009 alkaen, mutta hakemuksen voi jättää jo nyt. [Arbeta med sjukersättning] sovelletaan

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Asuntoavustus [bostadsbidrag] nuorille lapsettomille [Bostadsbidrag till unga utan barn]

Asuntoavustus [bostadsbidrag] nuorille lapsettomille [Bostadsbidrag till unga utan barn] Asuntoavustus [bostadsbidrag] nuorille lapsettomille [Bostadsbidrag till unga utan barn] Jos olet nuori ja tulosi ovat pienet, voit saada asuntoavustusta. Saamasi avustuksen suuruus määräytyy tulojesi,

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga]

Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] Aktivointikorvaus on tuki nuorelle, joka on työkyvytön

Lisätiedot

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg]

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Klicka här, skriv ev. Undertitel Lapsilisää maksetaan, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Sen jälkeen peruskoulua jatkavat lapset saavat jatkettua

Lisätiedot

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Sie joka olet matkassa jossaki työmarkkinapoliittisessa prukrammissa saatat saa aktiviteettitukea eli kehityskorvausta. Jos

Lisätiedot

Sairauspäiväraha [Sjukpenning]

Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Jos ei sairauden vuoksi kykene tekemään työtä, voi saada sairauspäivärahaa Vakuutuskassalta [Försäkringskassan]. Sairauspäivärahaa voi saada enintään 364 päivältä 15 kuukauden

Lisätiedot

Vanhempainraha [gnpnnepardööröf]

Vanhempainraha [gnpnnepardööröf] Vanhempainraha [gnpnnepardööröf] Vanhempainrahaa maksetaan vanhemmille, jotta he voisivat hoitaa lapsiaan kotona työssä käymisen sijasta. Sitä maksetaan yhteensä 480 päivältä kustakin lapsesta. Vanhempainrahaa

Lisätiedot

Sairauskorvaus [Sjukersättning]

Sairauskorvaus [Sjukersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 20/08 2009 Sairauskorvaus [Sjukersättning] Sairauskorvausta voit saada, jos työkykysi on pysyvästi alentunut vähintään yhdellä neljäsosalla. Sairauskorvauksen saaminen edellyttää,

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning]

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Klicka här, skriv ev. Undertitel Voit saada kotoutumiskorvausta, jos olet vastikään muuttanut Ruotsiin. Kotoutumiskorvaus on raha, jota sinulle maksetaan, kun

Lisätiedot

Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista

Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista Sida: 1 av 4 Finska Faktablad för arbetssökande Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb 2015-04 Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista Mikäli olet ollut työttömänä pidemmän aikaa

Lisätiedot

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella.

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella. Tietoa Vakuutuskassalta 01/01 2010 Asuntolisä [bostadstillägg] aktivointikorvausta [aktivitetsersättning] tai sairauskorvausta [sjukersättning] saavalle [Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning

Lisätiedot

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn]

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn] Tilapäie vahempairaha lapse hoido yhteydessä [Tillfällig föräldrapeig vid vård av bar] Klicka här, skriv ev. Udertitel Lapset sairastuvat usei. Tämä vuoksi voit saada tilapäistä vahempairahaa, jos joudut

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Takuukorvauksena maksettava aktivointikorvaus takaa sinulle

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Sosiaalivakuutuksesta [Om socialförsäkringen]

Sosiaalivakuutuksesta [Om socialförsäkringen] Sosiaalivakuutuksesta [Om socialförsäkringen] Sosiaalivakuutus on Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmän tärkeä osa. Ruotsin sosiaalivakuutuksen piiriin kuukuvat kaikki Ruotsissa asuvat ja työskentelevät henkilöt.

Lisätiedot

Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta.

Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta. Sida: 1 av 11 Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 2013-09 Finska Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta. Mikä työttömyyskorvaus on? Työttömyysvakuutus antaa työnhakijalle

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt Esikoulu Pedagoginen hoitotoiminta Vapaa-ajankoti Kuva: Lovisa Lindblom ja ja maksamista koskevat säännöt Enköpingin kunta SÄÄNNÖT 22.4.2013 Koululautakunnan tarkistama 16.5.2013 Koululautakunnan vahvistama

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Jakso : (esim. osa kuukaudesta, aikaisintaan alkaen hakupäivästä yksi kuukausi eteenpäin)

Jakso : (esim. osa kuukaudesta, aikaisintaan alkaen hakupäivästä yksi kuukausi eteenpäin) Individ och Myndighet Hakemus Toimeentulotuki/ Muu taloudellinen tuki Mitä tukea haet? Toimeentulotuki Muu taloudellinen tuki : Hakemus koskee: Kuukausi: Jakso : (esim. osa kuukaudesta, aikaisintaan alkaen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Var kan jag hitta formuläret för? Kysyt, mistä löydät lomakkeen När var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Vart var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 1 MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu enintään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8. 31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi,

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1 VOIKO SAIRAUSPOISSAOLOIHIN VAIKUTTAA? Poissaolojen taloudellinen merkitys välilliset tv-kustannukset. Kv vertailu suomalainen malli: lyhyet ja pitkät Erot eri aloilla Sairauspoissaolot ja medikalisoidut

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa Opintovapaa Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1979).

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT

HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT Sosiaalilautakunta Motalan kunta Voimassa 1. lokakuuta 2013 lähtien Hoito- ja hoiva-asumismaksut 1. lokakuuta 2013 lähtien Sivu 1 (3) HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT Asuessasi

Lisätiedot

Erityisasumisen maksut

Erityisasumisen maksut Erityisasumisen maksut Avgifter för särskilt boende Tietoa tukea ja hoivaa koskevista maksuista sinulle, joka asut ryhmäasunnossa tai hoitokodissa Esitteen tiedot on päivitetty 29.12.2014. Voit myös kuunnella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy KOTITALOUS- VÄHENNYS Mitä kotitalousvähennys tarkoittaa? Kun hankit palveluita kotiin, esimerkiksi siivouspalvelua yritykseltä, saat vähentää yritykselle maksetusta summasta osan verotuksessa. Kotitalousvähennystä

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

Eläkkeensaajana Espanjassa

Eläkkeensaajana Espanjassa Eläkkeensaajana Espanjassa Filippa Nikkinen Helmikuu 2010 Kelan Ulkomaan yksikkö Asiakkaitamme ovat: Ulkomailla asuvat eläkkeenhakijat ja saajat Ulkomaille muuttavat / ulkomailla asuvat vakuutetut lähetetyt

Lisätiedot

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Monialainen viranomaisverkosto, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Tuloksia vuodesta 2012 14.5.2013 Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto 18.5.2017 8 Voimaan 1.6.2017 SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala SoTe kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan tämän palkkiosäännön

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen Apurahatutkija ja vakuu-aminen APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki Henri Virtanen Apurahansaajan Mela turva Apurahansaajan lakisääteinen Mela- turva koostuu kolmesta osasta: Eläkevakuutus (MYEL)

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot