Aktivointituki ja kehityskorvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aktivointituki ja kehityskorvaus"

Transkriptio

1 Aktivointituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Työmarkkinapoliittisiin toimiin osallistuva voi saada korvausta aktivointituen tai kehityskorvauksen muodossa. Jos on täyttänyt 25 vuotta tai täyttää työttömyyskassaehdot, saat aktivointitukea. Muutoin saa kehityskorvausta. Alla on tietoja molemmista etuuksista. Mitä ovat aktivointituki ja kehityskorvaus? [Vad är aktivitetsstöd och utvecklingsersättning?] Mikä on kehityskorvaus? [Vad är utvecklingsersättning?] Jos on täyttänyt 18 mutta ei 25 vuotta eikä täytä työttömyyskassaehtoja, voi saada kehityskorvausta osallistuessaan työmarkkinapoliittisiin ohjelmiin. Jos täyttää työttömyyskassaehdot, saa aktivointituikea. Kehityskorvausta saa enintään viideltä päivältä viikossa. Kehityskorvauksesta ei makseta veroa ja se ei ole eläkkeeseen, lomaan ja sairauspäivärahaan oikeuttavaa. Mikä on aktivointituki? [Vad är aktivitetsstöd?] Jos on täyttänyt 25 vuotta tai täyttää työttömyyskassaehdot, voi saada aktivointitukea osallistuessaan työmarkkinapoliittisiin ohjelmiin.. Aktivointikorvausta saa enintään viideltä päivältä viikossa. Aktivointikorvauksesta maksetaan veroa ja se on eläkkeeseen oikeuttavaa, mutta ei oikeuta lomaan ja sairauspäivärahaan. 1 (11)

2 Kuinka pitää menetellä, jotta saa aktivointitukea tai kehityskorvausta? [Hur gör jag för att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning?] Korvausta saa niiltä päiviltä, joina on osallistunut ohjelmaan tai ollut poissa kokonaan sellaisesta syystä, joka oikeuttaa korvaukseen. Vakuutuskassaan on lähetettävä kerran kuukaudessa Lomake Försäkran aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning (FK5057) [Vakuutus aktivointituki tai kehityskorvaus (FK505)]. Lomakkeen voi täyttää Vakuutuskassan kotisivulla osoitteessa tai sen voi tilata soittamalla Vakuutuskassan itsepalvelupuhelimeen Vakuutuksessa on tilitettävä läsnäolo ja päivät, jotka on ollut kokonaan poissa ohjelmasta. Kuinka paljon kehityskorvausta saa? [Hur mycket får jag i utvecklingsersättning?] Lukion suorittanut saa 142 kruunua päivältä osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Ellei ole suorittanut lukiota, saa 48 kruunua päivältä osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Heinäkuun 1. päivästä sinä vuonna kun täyttää 20 vuotta korvaus nousee 142 kruunuun päivältä. Kehityskorvaus on verotonta. Kehityskorvaus on yllä mainittua pienempi, mikäli ohjelma on osa-aikainen.. Kuinka paljon saa aktivointitukea? [Hur mycket får jag i aktivitetsstöd?] Aktivointituen suuruus riippuu siitä täyttääkö työttömyyskassaehdot ja kuinka monta työttömyyskassa- tai aktivointitukipäivää on käyttänyt. Aktivointituki pienenee yleensä, ellei ohjelma ole täysipäiväinen ja jos asianomainen saa muita korvauksia tai tuloja. Aktivointitukea saavalle lähetetään kotiin kirje, josta näkee, paljonko rahaa maksetaan. Halukkaat voivat tutustua aktivointituen laskentaperusteisiin alla. Jos täyttää työttömyyskassaehdot [Om du uppfyller villkoren för a-kassa] Jos täyttää työttömyyskassaehdot, aktivointituen suuruus lasketaan sen mukaan, paljonko olisi saanut työttömyyskassasta. Aktivointitukea voi saada enintään 680 kruunua ja vähintään 320 kruunua päivältä osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Aktivointitukipäivät vähennetään päivistä, joilta olisi saanut korvausta työttömyyskassasta. 2 (11)

3 Aktivointituki pienenee ajan mittaan [Aktivitetsstöd minskas med tiden] Aktivointituki pienenee sen mukaan mitä useammalta päivältä saa korvausta. Päiviltä työttömyyskassan korvausjaksolta saa enintään 80 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päiviltä saa enintään 70 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päivältä 301 ja siitä eteenpäin saa enintään 65 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Alle 18-vuotiaan lapsen vanhemman korvaus pienenee hitaammin Päiviltä saa enintään 80 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päiviltä saa enintään 70 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päivältä 451 ja siitä eteenpäin saa enintään 65prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Erityiset säännöt alle 25-vuotiaalle, joka aloittaa ohjelman [Särskilda regler för dig som är under 25 år när du börjar i programmet] Alle 25-vuotiaille on voimassa eri säännöt näistä kolmesta korvaustasosta. Päiviltä työttömyyskassan korvausjaksolta saa enintään 80 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päiviltä saa enintään 70 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta Päivältä 201 ja eteenpäin saa enintään 65 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta Alle 18-vuotiaan lapsen vanhemman korvaus pienenee hitaammin Päiviltä saa enintään 80 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Päiviltä saa enintään 70 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Päivältä 301 ja siitä eteenpäin saa enintään 65 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Ellei täytä työttömyyskassaehtoja [Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa] Ellei täytä työttömyyskassaehtoja, saa 223 kruunua päivältä aktivointitukea osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Työ- ja kehitystakuuseen osallistuva [För dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin] Työ- ja kehitystakuuseen osallistuva saa aktivointitukea enintään 450 kruunua päivältä. Päivät, joilta on aikaisemmin saanut kehityskorvausta, lasketaan mukaan. 3 (11)

4 Työttömyyskassaan tai Alfa-kassaan liittymällä voi saada suurempaa aktivointitukea [Du kan få högre aktivitetsstöd om du går med i a-kassan eller Alfa-kassan] Alfa-kassa on kaikille avoin työttömyyskassa alasta riippumatta. Ilmoittautumalla Alfakassaan tai liittymällä työttömyyskassaan ehdot täyttävä voi lisätä aktivointitukensa vähintään 320 kruunuun päivältä osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Alfa-kassan liittymislomakkeita on Työvälityksessä [Arbetsförmedlingen].Alfa-kassaan tai työttömyyskassaan liittymisestä on ilmoitettava Työnvälitykseen. Lisätietoja Alfa-kassasta löytyy osoitteessa: Jos on nuori ja toimintarajoitteinen [Om du är ung med funktionsnedsättning] Jos toimintarajoitteinen nuori on osallistunut työmarkkinapoliittiseen ohjelmaan 12 kuukautta, hän saa oikeuden vähintään 475 kruunun päiväkorvaukseen osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Lisätietoja toimintarajoitteisuudesta ja työmarkkinapoliittisista ohjelmista löytyy ositteessa: Tiedot työttömyyskasaan vaikuttavat aktivointitukeen [Uppgifter till din a-kassa påverkar ditt aktivitetsstöd] Työttömyyskassan jäsenen, joka ei ole saanut korvausta kassasta tai aktivointitukea 25 viikon tai sitä pidempänä aikana, tarvitsee lähettää tietyt tiedot työttömyyskassaan. Ottamalla yhteyden työttömyyskassaan saa tietää mitä tietoja sinne tarvitsee toimittaa. Jotta Vakuutuskassa pystyy laskemaan aktivointituen suuruuden oikein, on tärkeää toimittaa kassakortit ohjelmaan osallistumista edeltävältä ajalta työttömyyskassaan mahdollisimman pian. Ellei maksa työttömyyskassamaksua [Om du inte betalar avgiften till a-kassan] Työttömyyskassamaksun maksamatta jättäminen saattaa merkitä, että ei enää täytä työttömyyskorvausvaatimuksia. Jos saa liikaa aktivointitukea työttömyyskassamaksun maksamatta jättämisen vuoksi, saattaa olla takaisinmaksuvelvollinen. Tulot voivat vaikuttaa aktivointitukeen [Dina inkomster kan påverka aktivitetsstödet] Alla mainitut tulot saattavat pienentää aktivointitukea. sairauskorvaus tai aktivointikorvaus yleinen vanhuuseläke erityinen eläkelisä erityinen jälkeen elävän eläke työeläke elinkorko työvammavakuutuksesta vanhempainraha kuntoutusraha palkka tai muut työsuhde-edut, esimerkiksi eroraha opintoavustus, opintoraha tai TUFF-korvaus (TUFF = Viittomakielen opetus tietyille vanhemmille) Opintotukiasiain keskuslautakunnalta [Centrala studiestödsnämnden, CSN]. 4 (11)

5 Aktivointitukea ei voi saada samanaikaisesti kotouttamiskorvauksen kanssa. Esimerkkejä tuloista, jotka eivät pienennä aktivointitukea [Exempel på inkomster som inte minskar aktivitetsstödet] Tietyt tulot eivät pienennä aktivointitukea, esimerkiksi palkan tasoitus aktivointituen ja aikaisemman palkan välillä asuntolisä asumislisä hoitoavustus vammaiskorvaus jälkeen elävän rahastoeläke elinkorko yksityisistä vakuutuksista maksut yksityisistä eläkesäästöistä Aktivointituki ja lastenhoitoavustus [Aktivitetsstöd och vårdnadsbidrag] Lastenhoitoavustusta ei voi saada samanaikaisesti kun toinen vanhemmista saa aktivointitukea. Tavallisia kysymyksiä [Vanliga frågor] Mitä teen jos sairastun? [Vad gör jag om jag blir sjuk?] Sairastumisesta on tehtävä ensimmäisenä päivänä ilmoitus Vakuutuskassan ja Työnvälitykseen. Jos ohjelmanjärjestäjä on muu kuin Työnvälitys, ilmoitus on tehtävä myös sinne. Ilmoitus Vakuutuskassaan voidaan tehdä osoitteessa tai palvelupuhelimeemme Sairastumisilmoituksen tekemisen jälkeen Vakuutuskassa lähettää kotiin lomakkeen. Sairauden kestäessä yli 7 kalenteripäivää, on hankittava lääkärintodistus, jotta saa korvausta. Entä jos sairastun? [Vad gäller om jag blir sjuk?] Ensimmäinen sairauspäivä, jona ei osallistu ohjelmaan, on karenssipäivä, jolta ei makseta aktivointitukea tai kehityskorvausta. Vakuutuskassa harkitsee oikeuden aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen samalla tavoin kuin oikeuden sairauspäivärahaan. Tämä tarkoittaa sitä, että aktivointitukea tai kehityskorvausta maksetaan, mikäli kyky osallistua ohjelmaan on alentunut sairauden takia. 5 (11)

6 Jos käy töissä ohjelman ohessa, henkilöllä saattaa myös olla oikeus sairausajan palkkaan työnantajalta sairausjakson alussa. Aktivointitukea tai kehityskorvausta ei makseta, mikäli on poissa ohjelmasta ja osallistuu ehkäisevään hoitoon. Entä jos lapsi sairastuu (VAB)? [Vad gäller om mitt barn blir sjukt (VAB)?] Jos hoitaa kotona sairasta lasta (VAB) kokopäiväisesti, näiltä päiviltä voi saada aktivointitukea tai kehityskorvausta. Aktivointitukea tai kehityskorvausta maksetaan samojen sääntöjen mukaan kuin tilapäistä vanhempainrahaa. Korvausta anotaan jollakin seuraavista lomakkeista: Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning vid tillfällig vård av barn (FK6420). [Vakuutus aktivointituki/kehityskorvaus tilapäisestä lapsen hoidosta] Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning vid tillfällig vård av barn överlåtelse (FK6422). [Vakuutus aktivointituki/kehityskorvaus tilapäisestä lapsen hoidosta - siirto] Kaikki lomakkeet löytyvät osoitteessa Lomakkeita voi myös tilata palvelupuhelimesta Entä jos käy työssä? [Vad gäller om jag arbetar?] Jos käy työssä päivän ohjelmaan osallistumisen sijasta, tältä päivältä ei saa korvausta. Jos käy työssä osan ohjelmapäivästä, tällöin aktivointituki pienenee. Jos käy työssä ohjelman ohessa, aktivointitukea ei pienennetä. Entä jos saa lapsen tai adoptoi? [Vad gäller om jag ska få barn eller ska adoptera? Aktivointitukea tai kehityskorvausta voi saada 10 päivältä lapsen syntymän tai adoptoinnin yhteydessä. Aktivointituen tai kehityskorvauksen saamiseksi on täytettävä lomake Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning i samband med barns födelse/adoption (FK6424) [Vakuutus aktivointituki/kehityskorvaus lapsen syntymän/adoptoinnin yhteydessä]. Entä jos hoitaa läheistä? [Vad gäller om jag ska vårda en närstående?] Ellei osallistu ohjelmaan ollenkaan hoitaessaan läheistään, Vakuutuskassa harkitsee oikeuden aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen samalla tavoin kuin harkitsemme oikeuden läheishoitorahaan. Entä jos on tartunnankantaja? [Vad gäller om jag är smittbärare?] 6 (11)

7 Jos on tartunnankantaja ja sen vuoksi kokonaan poissa ohjelmasta, Vakuutuskassa harkitsee oikeuden aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen samalla tavoin kuin harkitaan oikeus tartunnankantajarahaan. Loma tai vapaa ohjelmasta? [Vad gäller vid lov eller ledighet från programmet?] Jos sopii ohjelmanjärjestäjän kanssa, on yleensä oikeus aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen lyhyehkön tauon aikana. Kuinka pitkältä tauolta voi saada aktivointitukea tai kehityskorvausta, riippuu siitä mihin ohjelmaan osallistuu. Työmarkkinakoulutus [Arbetsmarknadsutbildning] Työmarkkinakoulutukseen osallistuvalla voi olla oikeus aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen lyhyen tauon aikana juhlapyhien yhteydessä jaksolla syyskuu-toukokuu. Jaksolla kesäkuu-elokuu voi saada pitää aktivointituen tai kehityskorvauksen enintään 10 korvauspäivää. Työ- ja kehitystakuu [Jobb- och utvecklingsgarantin] Työ- ja kehitystakuuohjelmaan osallistuvalla voi olla oikeus aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen yhteensä enintään 20 korvauspäivältä kahdentoista kuukauden jakson aikana. Jakson lasketaan alkavan ohjelman alkamispäivänä. Mikäli osallistuu useampiin ohjelmiin peräkkäin, kahdentoista kuukauden jakso alkaa ensimmäisen ohjelman alkamispäivänä. Elinkeinotoiminnan käynnistämistuki [Stöd till start av näringsverksamhet] Elinkeinotoiminnan käynnistämistukiohjelmaan osallistuvalla ei ole oikeutta aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen toiminnan keskeytyksen tapahtuessa. Työelämään perehdyttäminen [Arbetslivsintroduktion] Työelämäänperehdyttämisohjelmaan osallistuvalla ei ole oikeutta aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen keskeytyksen tapahtuessa. 7 (11)

8 Muut työmarkkinapoliittiset ohjelmat [Övriga arbetsmarknadspolitiska program] Muuhun kuin yllä mainittuihin ohjelmiin osallistuvalla on oikeus aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen toiminnan tilapäisen keskeytyksen aikana, esimerkiksi kun harjoittelupaikka on suljettu. Työnvälityksen on hyväksyttävä keskeytys. Kesällä, kesäelokuussa aktivointituen tai kehityskorvauksen saa pitää enintään 10 korvauspäivältä. Nuori ja toimintarajoitteinen [Om du är ung med funktionsnedsättning] Nuorella ja toimintarajoitteisella voi olla oikeus aktivointitukeen 25 päivän tauon aikana kahdentoista kuukauden jakson aikana. Vapaa yksityisen tärkeän asian takia [Ledighet för enskild angelägenhet av vikt] Aktivointitukea tai kehityskorvausta voi saada lyhyen vapaan aikana yksityisen tärkeän asian hoitamiseen, jos vapaan myöntää ohjelman järjestäjä. Yksityinen tärkeä asia saattaa olla esimerkiksi hautajaiset, perunkirjoitus, lääkärissä käynti, muutto, käynti Työnvälityksessä, käynti työnantajan luona ja ajokoe ajokorttia varten. Enintään voi yleensä olla vapaana kolme päivää menettämättä aktivointitukea. Milloin maksu tapahtuu? [När betalas pengarna ut?] Aktivointituki ja kehityskorvaus maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Ei ole olemassa mitään vakinaisia maksupäiviä. Vakuutuskassa maksaa rahat yleensä 14 päivää sen jälkeen kun vakuutus (Försäkran) on saatu. Rahat pannaan normaalisti pankki- tai postisiirtotilille (Plusgiro) Tilin voi ilmoittaa osoitteessa Mina sidor. Tilin voi myös ilmoittaa vakuutuksessa (Försäkran) Voi itse päättää koska maksu tapahtuu [Du kan själv bestämma när pengarna ska betalas ut] Lähettäessään ensimmäisen kerran vakuutuksen (Försäkran) voi myös päättää milloin suunnilleen maksu tapahtuu. Voi täyttää lyhyemmän jakson kuin kuukausi ja tällä tavoin vaikuttaa maksamisen ajankohtaan. Jaksoon voi vaikuttaa vain ensimmäisellä kerralla. Esimerkki [Exempel] Anna aloittaa ohjelmansa 1. tammikuuta. Koska hän haluaa aktivointitukensa ennen 28. päivää joka kuukausi, hän kirjoittaa jakson tammikuuta ensimmäiseen vakuutukseensa ja lähettää sen. Postin kulku kestää 3 päivää ja se tulee Vakuutuskassaan 14. Tammikuuta. Koska maksu tapahtuu vasta 14 päivän kuluttua, Anna saa rahansa 28. tammikuuta. Helmikuussa Anna ei voi vaikuttaa maksun aikamäärään vaan hän täyttää jakson 12. tammikuuta -11. helmikuuta ja saa rahat 28. helmikuuta. 8 (11)

9 Jos saa lähetteen samaan tai muuhun ohjelmaan välittömästi aikaisemman jakson jälkeen, kuukausittain tapahtuvat maksut jatkuvat ilman, että voi valita lyhyempää tietojaksoa. Työelämään perehdyttäminen [Arbetslivsintroduktion] Kun ei saa enää korvausta sairausvakuutuksesta [När du inte längre får ersättning från sjukförsäkringen] Kun on saanut sairauspäivärahaa tai sairauskorvausta enimmäisajan, on lähetettävä lomake Intyg om att ersättningen från sjukförsäkringen tar slut (FK7285) [Todistus korvauksen loppumisesta sairausvakuutuksesta] työttömyyskassaan. Lomakkeen voi tilata soittamalla Vakuutuskassaan. Päiväraha työttömyyskassasta vahvistetaan aikaisemman sairauspäivärahaan oikeuttavan ansion perusteella tai oletetun ansion perusteella, mikäli on saanut sairauskorvausta. Koska maksu tapahtuu? [När betalas pengarna ut?] Jos aloittaa kuukauden päivänä, maksu tapahtuu noin saman kuukauden 27. päivänä. Jos aloittaa kuukauden päivänä, maksu tapahtuu yleensä seuraavan kuukauden alussa. Ensimmäistä maksua varten ei tarvitse toimittaa vakuutusta (Försäkran), mutta ennen seuraavaa maksua on toimitettava vakuutus jo maksetuilta päiviltä. Ensimmäisen maksun jälkeen rahat tulevat noin 27. päivä joka kuukausi. Voi valita myös rahojen maksun sen jälkeen kun on lähettänyt vakuutuksen. Soittamalla vakuutuskassaan voi saada tietää miten. Vakuutuskassa harkitsee jälkikäteen [Försäkringskassan prövar i efterhand] Koska maksu tapahtuu ennakkona, voi käydä niin, että rahaa maksetaan liikaa jos on esimerkiksi vapaalla tai poissa työelämään perehdyttämisestä. Jos on saanut liikaa rahaa, asianomaiselle lähetetään takaisinmaksuvaade. Työelämään perehdyttämisen jälkeen [Efter arbetslivsintroduktionen] Jotta saa rahat mahdollisimman nopeasti kun aloittaa uuden ohjelman välittömästi työelämään perehdyttämisen jälkeen, Vakuutuskassa käsittelee ensimmäisen vakuutuksen nopeammin ja suorittaa yleensä maksun seitsemän päivää sen jälkeen kun läsnäolovakuutus on saatu. On myös mahdollista täyttää kaksi ensimäistä läsnäolovakuutusta kuukautta lyhyemmältä jaksolta. Rahat tulevat näin nopeammin 9 (11)

10 Muita tietoja [Övrig information] Yksityisyrittäjän verotus [Skatt för dig som är egen företagare] Vakuutuskassa tekee veronpidätyksen vaikka on yksityisyrittäjä, jolla on F-veroseteli. Jos asianomaisella on FA-vero ja hän vetoaa F-veroonsa, meille on tehtävä tästä kirjallinen anomus. Tammikuussa saa vuosi-ilmoitustiedon, jossa on tiedot siitä paljonko Vakuutuskassa on maksanut asianomaiselle vuoden aikana päiväkorvausta (sairauspäivärahaa, aktivointitukea jne.) ja kuinka paljon veroa sitä on pidätetty. Sairauspäivärahaan oikeuttava ansiotulo [Sjukpenninggrundande inkomst] Sairauspäivärahaan oikeuttavan tulon, johon on oikeus aloittaessaan ohjelmassa, on oikeus pitää niin kauan kuin osallistuu ohjelmaan. Mutta tänä aikana ei voi saada korvausta, joka perustuu sairauspäivärahaan oikeuttavaan tuloon, poikkeuksena vanhempainraja ja kuntoutusraha. Kun päättää tai keskeyttää ohjelman, työttömän on välittömästi ilmoittauduttava Työnvälitykseen säilyttääkseen sairauspäivärahaan oikeuttavan tulonsa. Jos ohjelman ohessa on tuloja työstä, sairauspäiväraha, tilapäinen vanhempainraha ja muut korvaukset voidaan laskea tästä tulosta. Jos työtulot muuttuvat ohjelmaan osallistumisen aikana, tästä on ilmoitettava Vakuutuskassaan sairauspäivärahaa tai muuta korvausta haettaessa. Vakuutuskassa ja Työnvälitys tarkistavat [Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kontrollerar] Vakuutuskassa ja Työnvälitys tekevät pistokokeita, suunnattuja tarkastuksia ja summittaisia tarkastuksia läsnäolosta, poissaolosta ja poissaolon syistä. Ohjelman järjestäjä on velvollinen antamaan tiedot osallistujan läsnäolosta ja poissaoloista Vakuutuskassan sitä pyytäessä. Vakuutuskassa tarkistaa myös asianomaisen antamia tietoja. Kyse voi olla tuloihin, työpoissaoloihin, siviilisäätyyn tai asuinpaikkaan liittyvistä tiedoista. Saamme tiedonvaihdon välityksellä tietoa toisilta viranomaisilta ja tarkastamme rekistereissämme olevat tiedot vertaamalla niitä muun muassa Opintotukiasiain keskuslautakunnalta [Centrala studiestödsnämnden, CSN], työttömyyskassoilta ja Verovirastolta saatuihin tietoihin. Virheellisten tietojen tahallisesti ilmoittaminen tai korvauksen saamiseen mahdollisesti vaikuttavien muutoksien ilmoittamatta jättäminen voi olla rikollinen teko. Vakuutuskassa tekee kaikista epäillyistä sosiaaliturvaan kohdistuvista rikoksista ilmoituksen poliisille. 10 (11)

11 Lisätietoja [Mer information] Tiedotetta ei tule pitää aiheeseen liittyvänä lakitekstinä Vakuutuskassan verkkosivuilla, osoitteessa, voi yksinkertaisesti ja nopeasti hoitaa tiettyä asioita itsepalvelutoimintojemme avulla. Voi esimerkiksi tehdä sairastumisilmoituksen, täyttää läsnäolovakuutuksen ja muuttaa tilin. Itsepalvelupuhelimemme kautta voi tilata todistuksia, lomakkeita ja esitteitä ja tehdä myös tiettyjä ilmoituksia. Muista, että lisätietoja on myös osoitteessa ja työttömyyskassasi verkkosivulla. Tiedustelut [Frågor?] Jos sinulla on kysyttävää, voit käyttää Hannaa, digitaalista avustajaamme verkossa. Hän vastaa tavallisimpiin vakuutuksiimme ja palveluihimme liittyviin kysymyksiin ja opastaa sinut löytämään etsimäsi tiedot. Voi myös soittaa suoraan asiakaspalveluumme ja Kansalliseen tekstipuhelinvälitykseen (11)

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Sie joka olet matkassa jossaki työmarkkinapoliittisessa prukrammissa saatat saa aktiviteettitukea eli kehityskorvausta. Jos

Lisätiedot

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Aktiviteettituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Sie joka olet matkassa jossaki työmarkkinapoliittisessa prukrammissa saatat saa aktiviteettitukea eli kehityskorvausta. Jos

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Takuukorvauksena maksettava aktivointikorvaus takaa sinulle

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Var kan jag hitta formuläret för? Kysyt, mistä löydät lomakkeen När var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Vart var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Monialainen viranomaisverkosto, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Tuloksia vuodesta 2012 14.5.2013 Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA Palauta hakemuslomake Lapinjärven kunnantoimistoon heti kun olet täyttänyt sen, kuitenkin viimeistään 13.6.2016 mennessä. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille SAIRAUS- JA TYÖTAPATURMALOMAT Tämä ohje korvaa kaupunginkanslian henkilöstöosaston 23.6.2014 antaman ohjeen sairaus ja työtapaturmalomista. Ohjeen kohta

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN 1 (7) AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN SOVELTAMINEN JA YLEISET MÄÄRÄYKSET Lisätään uusi Ryhmähenkivakuutus Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot