Aktivointituki ja kehityskorvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aktivointituki ja kehityskorvaus"

Transkriptio

1 Aktivointituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Työmarkkinapoliittisiin toimiin osallistuva voi saada korvausta aktivointituen tai kehityskorvauksen muodossa. Jos on täyttänyt 25 vuotta tai täyttää työttömyyskassaehdot, saat aktivointitukea. Muutoin saa kehityskorvausta. Alla on tietoja molemmista etuuksista. Mitä ovat aktivointituki ja kehityskorvaus? [Vad är aktivitetsstöd och utvecklingsersättning?] Mikä on kehityskorvaus? [Vad är utvecklingsersättning?] Jos on täyttänyt 18 mutta ei 25 vuotta eikä täytä työttömyyskassaehtoja, voi saada kehityskorvausta osallistuessaan työmarkkinapoliittisiin ohjelmiin. Jos täyttää työttömyyskassaehdot, saa aktivointituikea. Kehityskorvausta saa enintään viideltä päivältä viikossa. Kehityskorvauksesta ei makseta veroa ja se ei ole eläkkeeseen, lomaan ja sairauspäivärahaan oikeuttavaa. Mikä on aktivointituki? [Vad är aktivitetsstöd?] Jos on täyttänyt 25 vuotta tai täyttää työttömyyskassaehdot, voi saada aktivointitukea osallistuessaan työmarkkinapoliittisiin ohjelmiin.. Aktivointikorvausta saa enintään viideltä päivältä viikossa. Aktivointikorvauksesta maksetaan veroa ja se on eläkkeeseen oikeuttavaa, mutta ei oikeuta lomaan ja sairauspäivärahaan. 1 (11)

2 Kuinka pitää menetellä, jotta saa aktivointitukea tai kehityskorvausta? [Hur gör jag för att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning?] Korvausta saa niiltä päiviltä, joina on osallistunut ohjelmaan tai ollut poissa kokonaan sellaisesta syystä, joka oikeuttaa korvaukseen. Vakuutuskassaan on lähetettävä kerran kuukaudessa Lomake Försäkran aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning (FK5057) [Vakuutus aktivointituki tai kehityskorvaus (FK505)]. Lomakkeen voi täyttää Vakuutuskassan kotisivulla osoitteessa tai sen voi tilata soittamalla Vakuutuskassan itsepalvelupuhelimeen Vakuutuksessa on tilitettävä läsnäolo ja päivät, jotka on ollut kokonaan poissa ohjelmasta. Kuinka paljon kehityskorvausta saa? [Hur mycket får jag i utvecklingsersättning?] Lukion suorittanut saa 142 kruunua päivältä osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Ellei ole suorittanut lukiota, saa 48 kruunua päivältä osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Heinäkuun 1. päivästä sinä vuonna kun täyttää 20 vuotta korvaus nousee 142 kruunuun päivältä. Kehityskorvaus on verotonta. Kehityskorvaus on yllä mainittua pienempi, mikäli ohjelma on osa-aikainen.. Kuinka paljon saa aktivointitukea? [Hur mycket får jag i aktivitetsstöd?] Aktivointituen suuruus riippuu siitä täyttääkö työttömyyskassaehdot ja kuinka monta työttömyyskassa- tai aktivointitukipäivää on käyttänyt. Aktivointituki pienenee yleensä, ellei ohjelma ole täysipäiväinen ja jos asianomainen saa muita korvauksia tai tuloja. Aktivointitukea saavalle lähetetään kotiin kirje, josta näkee, paljonko rahaa maksetaan. Halukkaat voivat tutustua aktivointituen laskentaperusteisiin alla. Jos täyttää työttömyyskassaehdot [Om du uppfyller villkoren för a-kassa] Jos täyttää työttömyyskassaehdot, aktivointituen suuruus lasketaan sen mukaan, paljonko olisi saanut työttömyyskassasta. Aktivointitukea voi saada enintään 680 kruunua ja vähintään 320 kruunua päivältä osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Aktivointitukipäivät vähennetään päivistä, joilta olisi saanut korvausta työttömyyskassasta. 2 (11)

3 Aktivointituki pienenee ajan mittaan [Aktivitetsstöd minskas med tiden] Aktivointituki pienenee sen mukaan mitä useammalta päivältä saa korvausta. Päiviltä työttömyyskassan korvausjaksolta saa enintään 80 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päiviltä saa enintään 70 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päivältä 301 ja siitä eteenpäin saa enintään 65 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Alle 18-vuotiaan lapsen vanhemman korvaus pienenee hitaammin Päiviltä saa enintään 80 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päiviltä saa enintään 70 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päivältä 451 ja siitä eteenpäin saa enintään 65prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Erityiset säännöt alle 25-vuotiaalle, joka aloittaa ohjelman [Särskilda regler för dig som är under 25 år när du börjar i programmet] Alle 25-vuotiaille on voimassa eri säännöt näistä kolmesta korvaustasosta. Päiviltä työttömyyskassan korvausjaksolta saa enintään 80 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta.. Päiviltä saa enintään 70 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta Päivältä 201 ja eteenpäin saa enintään 65 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta Alle 18-vuotiaan lapsen vanhemman korvaus pienenee hitaammin Päiviltä saa enintään 80 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Päiviltä saa enintään 70 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Päivältä 301 ja siitä eteenpäin saa enintään 65 prosenttia vahvistetusta päiväansiosta. Ellei täytä työttömyyskassaehtoja [Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa] Ellei täytä työttömyyskassaehtoja, saa 223 kruunua päivältä aktivointitukea osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Työ- ja kehitystakuuseen osallistuva [För dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin] Työ- ja kehitystakuuseen osallistuva saa aktivointitukea enintään 450 kruunua päivältä. Päivät, joilta on aikaisemmin saanut kehityskorvausta, lasketaan mukaan. 3 (11)

4 Työttömyyskassaan tai Alfa-kassaan liittymällä voi saada suurempaa aktivointitukea [Du kan få högre aktivitetsstöd om du går med i a-kassan eller Alfa-kassan] Alfa-kassa on kaikille avoin työttömyyskassa alasta riippumatta. Ilmoittautumalla Alfakassaan tai liittymällä työttömyyskassaan ehdot täyttävä voi lisätä aktivointitukensa vähintään 320 kruunuun päivältä osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Alfa-kassan liittymislomakkeita on Työvälityksessä [Arbetsförmedlingen].Alfa-kassaan tai työttömyyskassaan liittymisestä on ilmoitettava Työnvälitykseen. Lisätietoja Alfa-kassasta löytyy osoitteessa: Jos on nuori ja toimintarajoitteinen [Om du är ung med funktionsnedsättning] Jos toimintarajoitteinen nuori on osallistunut työmarkkinapoliittiseen ohjelmaan 12 kuukautta, hän saa oikeuden vähintään 475 kruunun päiväkorvaukseen osallistuessaan ohjelmaan täysipäiväisesti. Lisätietoja toimintarajoitteisuudesta ja työmarkkinapoliittisista ohjelmista löytyy ositteessa: Tiedot työttömyyskasaan vaikuttavat aktivointitukeen [Uppgifter till din a-kassa påverkar ditt aktivitetsstöd] Työttömyyskassan jäsenen, joka ei ole saanut korvausta kassasta tai aktivointitukea 25 viikon tai sitä pidempänä aikana, tarvitsee lähettää tietyt tiedot työttömyyskassaan. Ottamalla yhteyden työttömyyskassaan saa tietää mitä tietoja sinne tarvitsee toimittaa. Jotta Vakuutuskassa pystyy laskemaan aktivointituen suuruuden oikein, on tärkeää toimittaa kassakortit ohjelmaan osallistumista edeltävältä ajalta työttömyyskassaan mahdollisimman pian. Ellei maksa työttömyyskassamaksua [Om du inte betalar avgiften till a-kassan] Työttömyyskassamaksun maksamatta jättäminen saattaa merkitä, että ei enää täytä työttömyyskorvausvaatimuksia. Jos saa liikaa aktivointitukea työttömyyskassamaksun maksamatta jättämisen vuoksi, saattaa olla takaisinmaksuvelvollinen. Tulot voivat vaikuttaa aktivointitukeen [Dina inkomster kan påverka aktivitetsstödet] Alla mainitut tulot saattavat pienentää aktivointitukea. sairauskorvaus tai aktivointikorvaus yleinen vanhuuseläke erityinen eläkelisä erityinen jälkeen elävän eläke työeläke elinkorko työvammavakuutuksesta vanhempainraha kuntoutusraha palkka tai muut työsuhde-edut, esimerkiksi eroraha opintoavustus, opintoraha tai TUFF-korvaus (TUFF = Viittomakielen opetus tietyille vanhemmille) Opintotukiasiain keskuslautakunnalta [Centrala studiestödsnämnden, CSN]. 4 (11)

5 Aktivointitukea ei voi saada samanaikaisesti kotouttamiskorvauksen kanssa. Esimerkkejä tuloista, jotka eivät pienennä aktivointitukea [Exempel på inkomster som inte minskar aktivitetsstödet] Tietyt tulot eivät pienennä aktivointitukea, esimerkiksi palkan tasoitus aktivointituen ja aikaisemman palkan välillä asuntolisä asumislisä hoitoavustus vammaiskorvaus jälkeen elävän rahastoeläke elinkorko yksityisistä vakuutuksista maksut yksityisistä eläkesäästöistä Aktivointituki ja lastenhoitoavustus [Aktivitetsstöd och vårdnadsbidrag] Lastenhoitoavustusta ei voi saada samanaikaisesti kun toinen vanhemmista saa aktivointitukea. Tavallisia kysymyksiä [Vanliga frågor] Mitä teen jos sairastun? [Vad gör jag om jag blir sjuk?] Sairastumisesta on tehtävä ensimmäisenä päivänä ilmoitus Vakuutuskassan ja Työnvälitykseen. Jos ohjelmanjärjestäjä on muu kuin Työnvälitys, ilmoitus on tehtävä myös sinne. Ilmoitus Vakuutuskassaan voidaan tehdä osoitteessa tai palvelupuhelimeemme Sairastumisilmoituksen tekemisen jälkeen Vakuutuskassa lähettää kotiin lomakkeen. Sairauden kestäessä yli 7 kalenteripäivää, on hankittava lääkärintodistus, jotta saa korvausta. Entä jos sairastun? [Vad gäller om jag blir sjuk?] Ensimmäinen sairauspäivä, jona ei osallistu ohjelmaan, on karenssipäivä, jolta ei makseta aktivointitukea tai kehityskorvausta. Vakuutuskassa harkitsee oikeuden aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen samalla tavoin kuin oikeuden sairauspäivärahaan. Tämä tarkoittaa sitä, että aktivointitukea tai kehityskorvausta maksetaan, mikäli kyky osallistua ohjelmaan on alentunut sairauden takia. 5 (11)

6 Jos käy töissä ohjelman ohessa, henkilöllä saattaa myös olla oikeus sairausajan palkkaan työnantajalta sairausjakson alussa. Aktivointitukea tai kehityskorvausta ei makseta, mikäli on poissa ohjelmasta ja osallistuu ehkäisevään hoitoon. Entä jos lapsi sairastuu (VAB)? [Vad gäller om mitt barn blir sjukt (VAB)?] Jos hoitaa kotona sairasta lasta (VAB) kokopäiväisesti, näiltä päiviltä voi saada aktivointitukea tai kehityskorvausta. Aktivointitukea tai kehityskorvausta maksetaan samojen sääntöjen mukaan kuin tilapäistä vanhempainrahaa. Korvausta anotaan jollakin seuraavista lomakkeista: Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning vid tillfällig vård av barn (FK6420). [Vakuutus aktivointituki/kehityskorvaus tilapäisestä lapsen hoidosta] Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning vid tillfällig vård av barn överlåtelse (FK6422). [Vakuutus aktivointituki/kehityskorvaus tilapäisestä lapsen hoidosta - siirto] Kaikki lomakkeet löytyvät osoitteessa Lomakkeita voi myös tilata palvelupuhelimesta Entä jos käy työssä? [Vad gäller om jag arbetar?] Jos käy työssä päivän ohjelmaan osallistumisen sijasta, tältä päivältä ei saa korvausta. Jos käy työssä osan ohjelmapäivästä, tällöin aktivointituki pienenee. Jos käy työssä ohjelman ohessa, aktivointitukea ei pienennetä. Entä jos saa lapsen tai adoptoi? [Vad gäller om jag ska få barn eller ska adoptera? Aktivointitukea tai kehityskorvausta voi saada 10 päivältä lapsen syntymän tai adoptoinnin yhteydessä. Aktivointituen tai kehityskorvauksen saamiseksi on täytettävä lomake Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning i samband med barns födelse/adoption (FK6424) [Vakuutus aktivointituki/kehityskorvaus lapsen syntymän/adoptoinnin yhteydessä]. Entä jos hoitaa läheistä? [Vad gäller om jag ska vårda en närstående?] Ellei osallistu ohjelmaan ollenkaan hoitaessaan läheistään, Vakuutuskassa harkitsee oikeuden aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen samalla tavoin kuin harkitsemme oikeuden läheishoitorahaan. Entä jos on tartunnankantaja? [Vad gäller om jag är smittbärare?] 6 (11)

7 Jos on tartunnankantaja ja sen vuoksi kokonaan poissa ohjelmasta, Vakuutuskassa harkitsee oikeuden aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen samalla tavoin kuin harkitaan oikeus tartunnankantajarahaan. Loma tai vapaa ohjelmasta? [Vad gäller vid lov eller ledighet från programmet?] Jos sopii ohjelmanjärjestäjän kanssa, on yleensä oikeus aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen lyhyehkön tauon aikana. Kuinka pitkältä tauolta voi saada aktivointitukea tai kehityskorvausta, riippuu siitä mihin ohjelmaan osallistuu. Työmarkkinakoulutus [Arbetsmarknadsutbildning] Työmarkkinakoulutukseen osallistuvalla voi olla oikeus aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen lyhyen tauon aikana juhlapyhien yhteydessä jaksolla syyskuu-toukokuu. Jaksolla kesäkuu-elokuu voi saada pitää aktivointituen tai kehityskorvauksen enintään 10 korvauspäivää. Työ- ja kehitystakuu [Jobb- och utvecklingsgarantin] Työ- ja kehitystakuuohjelmaan osallistuvalla voi olla oikeus aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen yhteensä enintään 20 korvauspäivältä kahdentoista kuukauden jakson aikana. Jakson lasketaan alkavan ohjelman alkamispäivänä. Mikäli osallistuu useampiin ohjelmiin peräkkäin, kahdentoista kuukauden jakso alkaa ensimmäisen ohjelman alkamispäivänä. Elinkeinotoiminnan käynnistämistuki [Stöd till start av näringsverksamhet] Elinkeinotoiminnan käynnistämistukiohjelmaan osallistuvalla ei ole oikeutta aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen toiminnan keskeytyksen tapahtuessa. Työelämään perehdyttäminen [Arbetslivsintroduktion] Työelämäänperehdyttämisohjelmaan osallistuvalla ei ole oikeutta aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen keskeytyksen tapahtuessa. 7 (11)

8 Muut työmarkkinapoliittiset ohjelmat [Övriga arbetsmarknadspolitiska program] Muuhun kuin yllä mainittuihin ohjelmiin osallistuvalla on oikeus aktivointitukeen tai kehityskorvaukseen toiminnan tilapäisen keskeytyksen aikana, esimerkiksi kun harjoittelupaikka on suljettu. Työnvälityksen on hyväksyttävä keskeytys. Kesällä, kesäelokuussa aktivointituen tai kehityskorvauksen saa pitää enintään 10 korvauspäivältä. Nuori ja toimintarajoitteinen [Om du är ung med funktionsnedsättning] Nuorella ja toimintarajoitteisella voi olla oikeus aktivointitukeen 25 päivän tauon aikana kahdentoista kuukauden jakson aikana. Vapaa yksityisen tärkeän asian takia [Ledighet för enskild angelägenhet av vikt] Aktivointitukea tai kehityskorvausta voi saada lyhyen vapaan aikana yksityisen tärkeän asian hoitamiseen, jos vapaan myöntää ohjelman järjestäjä. Yksityinen tärkeä asia saattaa olla esimerkiksi hautajaiset, perunkirjoitus, lääkärissä käynti, muutto, käynti Työnvälityksessä, käynti työnantajan luona ja ajokoe ajokorttia varten. Enintään voi yleensä olla vapaana kolme päivää menettämättä aktivointitukea. Milloin maksu tapahtuu? [När betalas pengarna ut?] Aktivointituki ja kehityskorvaus maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Ei ole olemassa mitään vakinaisia maksupäiviä. Vakuutuskassa maksaa rahat yleensä 14 päivää sen jälkeen kun vakuutus (Försäkran) on saatu. Rahat pannaan normaalisti pankki- tai postisiirtotilille (Plusgiro) Tilin voi ilmoittaa osoitteessa Mina sidor. Tilin voi myös ilmoittaa vakuutuksessa (Försäkran) Voi itse päättää koska maksu tapahtuu [Du kan själv bestämma när pengarna ska betalas ut] Lähettäessään ensimmäisen kerran vakuutuksen (Försäkran) voi myös päättää milloin suunnilleen maksu tapahtuu. Voi täyttää lyhyemmän jakson kuin kuukausi ja tällä tavoin vaikuttaa maksamisen ajankohtaan. Jaksoon voi vaikuttaa vain ensimmäisellä kerralla. Esimerkki [Exempel] Anna aloittaa ohjelmansa 1. tammikuuta. Koska hän haluaa aktivointitukensa ennen 28. päivää joka kuukausi, hän kirjoittaa jakson tammikuuta ensimmäiseen vakuutukseensa ja lähettää sen. Postin kulku kestää 3 päivää ja se tulee Vakuutuskassaan 14. Tammikuuta. Koska maksu tapahtuu vasta 14 päivän kuluttua, Anna saa rahansa 28. tammikuuta. Helmikuussa Anna ei voi vaikuttaa maksun aikamäärään vaan hän täyttää jakson 12. tammikuuta -11. helmikuuta ja saa rahat 28. helmikuuta. 8 (11)

9 Jos saa lähetteen samaan tai muuhun ohjelmaan välittömästi aikaisemman jakson jälkeen, kuukausittain tapahtuvat maksut jatkuvat ilman, että voi valita lyhyempää tietojaksoa. Työelämään perehdyttäminen [Arbetslivsintroduktion] Kun ei saa enää korvausta sairausvakuutuksesta [När du inte längre får ersättning från sjukförsäkringen] Kun on saanut sairauspäivärahaa tai sairauskorvausta enimmäisajan, on lähetettävä lomake Intyg om att ersättningen från sjukförsäkringen tar slut (FK7285) [Todistus korvauksen loppumisesta sairausvakuutuksesta] työttömyyskassaan. Lomakkeen voi tilata soittamalla Vakuutuskassaan. Päiväraha työttömyyskassasta vahvistetaan aikaisemman sairauspäivärahaan oikeuttavan ansion perusteella tai oletetun ansion perusteella, mikäli on saanut sairauskorvausta. Koska maksu tapahtuu? [När betalas pengarna ut?] Jos aloittaa kuukauden päivänä, maksu tapahtuu noin saman kuukauden 27. päivänä. Jos aloittaa kuukauden päivänä, maksu tapahtuu yleensä seuraavan kuukauden alussa. Ensimmäistä maksua varten ei tarvitse toimittaa vakuutusta (Försäkran), mutta ennen seuraavaa maksua on toimitettava vakuutus jo maksetuilta päiviltä. Ensimmäisen maksun jälkeen rahat tulevat noin 27. päivä joka kuukausi. Voi valita myös rahojen maksun sen jälkeen kun on lähettänyt vakuutuksen. Soittamalla vakuutuskassaan voi saada tietää miten. Vakuutuskassa harkitsee jälkikäteen [Försäkringskassan prövar i efterhand] Koska maksu tapahtuu ennakkona, voi käydä niin, että rahaa maksetaan liikaa jos on esimerkiksi vapaalla tai poissa työelämään perehdyttämisestä. Jos on saanut liikaa rahaa, asianomaiselle lähetetään takaisinmaksuvaade. Työelämään perehdyttämisen jälkeen [Efter arbetslivsintroduktionen] Jotta saa rahat mahdollisimman nopeasti kun aloittaa uuden ohjelman välittömästi työelämään perehdyttämisen jälkeen, Vakuutuskassa käsittelee ensimmäisen vakuutuksen nopeammin ja suorittaa yleensä maksun seitsemän päivää sen jälkeen kun läsnäolovakuutus on saatu. On myös mahdollista täyttää kaksi ensimäistä läsnäolovakuutusta kuukautta lyhyemmältä jaksolta. Rahat tulevat näin nopeammin 9 (11)

10 Muita tietoja [Övrig information] Yksityisyrittäjän verotus [Skatt för dig som är egen företagare] Vakuutuskassa tekee veronpidätyksen vaikka on yksityisyrittäjä, jolla on F-veroseteli. Jos asianomaisella on FA-vero ja hän vetoaa F-veroonsa, meille on tehtävä tästä kirjallinen anomus. Tammikuussa saa vuosi-ilmoitustiedon, jossa on tiedot siitä paljonko Vakuutuskassa on maksanut asianomaiselle vuoden aikana päiväkorvausta (sairauspäivärahaa, aktivointitukea jne.) ja kuinka paljon veroa sitä on pidätetty. Sairauspäivärahaan oikeuttava ansiotulo [Sjukpenninggrundande inkomst] Sairauspäivärahaan oikeuttavan tulon, johon on oikeus aloittaessaan ohjelmassa, on oikeus pitää niin kauan kuin osallistuu ohjelmaan. Mutta tänä aikana ei voi saada korvausta, joka perustuu sairauspäivärahaan oikeuttavaan tuloon, poikkeuksena vanhempainraja ja kuntoutusraha. Kun päättää tai keskeyttää ohjelman, työttömän on välittömästi ilmoittauduttava Työnvälitykseen säilyttääkseen sairauspäivärahaan oikeuttavan tulonsa. Jos ohjelman ohessa on tuloja työstä, sairauspäiväraha, tilapäinen vanhempainraha ja muut korvaukset voidaan laskea tästä tulosta. Jos työtulot muuttuvat ohjelmaan osallistumisen aikana, tästä on ilmoitettava Vakuutuskassaan sairauspäivärahaa tai muuta korvausta haettaessa. Vakuutuskassa ja Työnvälitys tarkistavat [Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kontrollerar] Vakuutuskassa ja Työnvälitys tekevät pistokokeita, suunnattuja tarkastuksia ja summittaisia tarkastuksia läsnäolosta, poissaolosta ja poissaolon syistä. Ohjelman järjestäjä on velvollinen antamaan tiedot osallistujan läsnäolosta ja poissaoloista Vakuutuskassan sitä pyytäessä. Vakuutuskassa tarkistaa myös asianomaisen antamia tietoja. Kyse voi olla tuloihin, työpoissaoloihin, siviilisäätyyn tai asuinpaikkaan liittyvistä tiedoista. Saamme tiedonvaihdon välityksellä tietoa toisilta viranomaisilta ja tarkastamme rekistereissämme olevat tiedot vertaamalla niitä muun muassa Opintotukiasiain keskuslautakunnalta [Centrala studiestödsnämnden, CSN], työttömyyskassoilta ja Verovirastolta saatuihin tietoihin. Virheellisten tietojen tahallisesti ilmoittaminen tai korvauksen saamiseen mahdollisesti vaikuttavien muutoksien ilmoittamatta jättäminen voi olla rikollinen teko. Vakuutuskassa tekee kaikista epäillyistä sosiaaliturvaan kohdistuvista rikoksista ilmoituksen poliisille. 10 (11)

11 Lisätietoja [Mer information] Tiedotetta ei tule pitää aiheeseen liittyvänä lakitekstinä Vakuutuskassan verkkosivuilla, osoitteessa, voi yksinkertaisesti ja nopeasti hoitaa tiettyä asioita itsepalvelutoimintojemme avulla. Voi esimerkiksi tehdä sairastumisilmoituksen, täyttää läsnäolovakuutuksen ja muuttaa tilin. Itsepalvelupuhelimemme kautta voi tilata todistuksia, lomakkeita ja esitteitä ja tehdä myös tiettyjä ilmoituksia. Muista, että lisätietoja on myös osoitteessa ja työttömyyskassasi verkkosivulla. Tiedustelut [Frågor?] Jos sinulla on kysyttävää, voit käyttää Hannaa, digitaalista avustajaamme verkossa. Hän vastaa tavallisimpiin vakuutuksiimme ja palveluihimme liittyviin kysymyksiin ja opastaa sinut löytämään etsimäsi tiedot. Voi myös soittaa suoraan asiakaspalveluumme ja Kansalliseen tekstipuhelinvälitykseen (11)