Sairauspäiväraha [Sjukpenning]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairauspäiväraha [Sjukpenning]"

Transkriptio

1 Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Jos ei sairauden vuoksi kykene tekemään työtä, voi saada sairauspäivärahaa Vakuutuskassalta [Försäkringskassan]. Sairauspäivärahaa voi saada enintään 364 päivältä 15 kuukauden ajanjakson aikana. Määrätyissä tapauksissa sitä voi saada pitemmältä ajalta. Tiedotteen lopussa on sanasto Jos olet toisen palveluksessa [Om du är anställd] Sairauspäivärahaa voi saada, jos on toisen palveluksessa, eikä enää saa sairausajan palkkaa [sjuklön] työnantajalta, toisin sanoen, jos on ollut sairaana 14 päivää pitemmän ajan. Työnantaja tekee tällöin ilmoituksen Vakuutuskassalle. Voi itse tarkistaa onko sairausilmoitus tehty osoitteessa Mina sidor [ Minun sivuni ] Siellä voi myös hakea sairauspäivärahaa. Tätä kautta tehty hakemus toimii nopeammin. Sieltä saa lisäksi paremman yleiskuvan asiastasi ja näkee milloin maksut suoritetaan. Riippumatta siitä valitseeko hakea sairauspäivärahaa ositteessa Mina sidor, asianomaiselle lähetetään ruotsinkielinen lomake Ansökan om sjukpenning [Sairauspäiväraha-anomus]. Jos on jo tehnyt hakemuksen osoitteessa Mina sidor, lomaketta ei tarvitse täyttää. Jos on jo saanut sairauspäivärahaa 364 päivältä 15 kuukauden ajanjakson aikana, on myös täytettävä hakemus sairauspäivärahan maksamisen jatkamisesta määräaikaisesti tai toistaiseksi. Jos ei saa sairausajan palkkaa työnantajalta, on oikeus saada sairauspäivärahaa jo sairausjakson alusta alkaen. Jos et ole työsuhteessa tai olet vanhempainlomalla [Om du saknar anställning eller är ledig] Sairauspäivärahaa voivat saada jo sairausjakson alusta alkaen yrittäjät työttömät vanhempainlomalla olevat vanhempainlomalla olevat, jotka saavat raskausrahaa [havandeskapspenning]. Tee sairastumisilmoitus Vakuutuskassalle sairastumispäivänä. Ilmoituksen voi tehdä yksinkertaisimmin osoitteessa Siellä voit myös hakea sairauspäivärahaa. Tätä kautta tehty hakemus toimii nopeammin. Sieltä saa lisäksi paremman yleiskuvan asiasta ja näkee milloin maksut suoritetaan. 1 (8)

2 Riippumatta siitä valitseeko hakea sairauspäivärahaa ositteessa Mina sidor, asianomaiselle lähetetään ruotsinkielinen lomake Ansökan om sjukpenning [Sairauspäiväraha-anomus]. Jos on jo tehnyt hakemuksen osoitteessa Mina sidor, lomaketta ei tarvitse täyttää. Saatuamme sairastumisilmoituksen, lähetämme sinulle lomakkeen Ansökan om sjukpenning [Sairauspäiväraha-anomus]. Jotta sairauspäiväraha voitaisiin maksaa, sinun on täytettävä lomake ja palautettava se meille. Jos jo olet saanut sairauspäivärahaa 364 päivältä 15 kuukauden ajanjakson aikana, sinun on myös täytettävä hakemus sairauspäivärahan jatkamisesta määräaikaisesti tai toistaiseksi. Lääkärintodistus [Läkarintyg] Kaikki yli seitsemän päivää sairastavat tarvitsevat lääkärintodistuksen. Joissakin tapauksissa työnantaja tai Vakuutuskassa voi vaatia lääkärintodistuksen jo sairausjakson ensimmäisestä päivästä alkaen. Työnantaja ja Vakuutuskassa käyttävät lääkärintodistusta arvioidessaan oikeutta sairausajan palkkaan ja sairauspäivärahaan. Lääkärintodistus ei automaattisesti takaa oikeutta näihin korvauksiin. Lääkärintodistuksessa lääkärin tulee kuvailla miten sairaus vaikuttaa työkykyyn ja ilmoittaa tarvittavan sairausloman pituus. Jotta eri lääkärien saman diagnoosin perusteella määräämien sairauslomien pituudet eivät eroaisi toisistaan eri puolilla Ruotsia, on eri diagnooseille annettu suositukset sairausloman pituudesta. Jos lääkäri määrää suositeltua pitemmän sairausloman, hänen on perusteltava se todistuksessa. Jos lääkärintodistus ei sisällä riittävästi tietoa, Vakuutuskassa voi vaatia lääkäriä täydentämään sitä. Karenssipäivä [Karensdag] Ensimmäinen sairastumispäivä on karenssipäivä, jolta ei makseta sairauspäivärahaa. Yksityisyrittäjällä on 7 karenssipäivää. Yrittäjä voi valita pitemmän karenssiajan, jolloin sairausvakuutusmaksuista tulee pienemmät. Karenssipäivää ei sovelleta aina [Karensdagen gäller inte alltid] Toistuvan sairastumisen yhteydessä sovelletaan sääntöä, jonka mukaan uudelleen sairastuminen viiden päivän kuluessa edellisestä sairastumisjaksosta katsotaan samaan sairausjaksoon kuuluvaksi. Tällöin karenssipäivää ei huomioida ja korvaus maksetaan jo sairausjakson ensimmäiseltä päivältä. Yleinen korkeariskisuoja [Allmänt högriskskydd] Lisäksi on olemassa yleinen korkeariskisuoja, jonka mukaan karenssipäivien enimmäismäärä kahdentoista kuukauden jakson aikana on 10. Jos sairastuu kahdentoista kuukauden aikana yli 10 kertaa, saa jatkossa sairausajan palkan tai sairauspäivärahan jo sairausjakson ensimmäisestä päivästä alkaen. Tätä sovelletaan kunkin työnantajan maksamille sairausjaksoille ja Vakuutuskassan maksamille sairausjaksoille kullekin erikseen. Yleinen korkeariskisuoja ei ole voimassa yksityisyrittäjille, jotka ovat valinneet 14, 30, 60 tai 90 päivän karenssiajan. 2 (8)

3 Yleinen korkeariskisuoja, jos sinulla on oma yritys [Allmänt högriskskydd om du har eget företag] Yksityisyrittäjä, jonka peruskarenssiaika on 7 päivää, kuuluu erityisen yleisen korkeariskisuojan piiriin. Yleisen korkeariskisuojan mukaan on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa, jos on 12 kuukauden aikana takautuvasti ollut sairaana useammin kuin 5 kertaa ja sairausjaksojen pituus on ollut yhteensä yli 21 päivää. Jos yksityisyrittäjä on valinnut 14, 30, 60 tai 90 päivän karenssiajan, hän ei kuulu yleisen korkeariskisuojan piiriin. Matkakorvaus sairauspäivärahan sijasta [Reseersättning i stället för sjukpenning] Joissakin tapauksissa sairauspäivärahan sijasta voidaan maksaa matkakorvausta. Näin tehdään silloin, kun työnantaja tai Vakuutuskassa katsoo, että asianomainen kykenee suoriutumaan työstään, mutta työmatkat tavanomaisilla kuljetusvälineillä tuottavat ylivoimaisia vaikeuksia. Vakuutuskassa korvaa tällöin työmatkoista aiheutuvat lisäkustannukset. Sairauspäiväraha ja sairausajan palkka samanaikaisesti [Sjukpenning och sjuklön samtidigt] Joissakin tilanteissa voi saada sairausajan palkkaa ja sairauspäivärahaa samanaikaisesti. Näitä tilanteita ovat, jos saa tuloja useammalta työnantajalta saa tuloja sekä työntekijänä että yrittäjänä saa toimeksiantotuloja samanaikaisesti työntekijänä tai yrittäjänä saatujen tulojen kanssa on osittain työtön Sairauspäiväraha määräytyy tällöin sen tulon perusteella, jolta ei saa sairausajan palkkaa. Paljonko sairauspäivärahaa saa? [Hur mycket får man i sjukpenning?] Sairauspäiväraha määräaikaisesti on noin 80 prosenttia vuosituloista ja sen suuruus toistaiseksi on noin 75 prosenttia vuositulosta. Tämä pätee vuosituloille, jotka ovat enintään kruunua (7,5 kertaa hintaperusmäärä* [prisbasbeloppet]). Tätä määrää suuremmat tulot eivät oikeuta suurempaan sairauspäivärahaan. Jos vuositulot ovat alle kruunua (24 prosenttia hintaperusmäärästä), ei saa mitään sairauspäivärahaa. Työtön voi saada enintään 486 kruunua kultakin päivältä, mikä vastaa työttömyyskassasta saatavaa enimmäiskorvausta. Rajoitus ei ole voimassa, mikäli kyseessä on sairauspäiväraha ehkäisevää kuntoutusta varten. Jos sairastuessaan säilyttää yli 10 prosenttia palkasta, tämä ylimääräinen osuus vähennetään sairauspäivärahasta. Sopimuksenvaraisesta vakuutuksesta saatu korvaus katsotaan myös palkaksi. * Hintaperusmäärä noudattaa yhteiskunnan hintakehitystä. Vuonna 2012 hintaperusmäärä on kruunua. 3 (8)

4 Sairauspäiväraha voidaan määrittää kahdella tavalla [Sjukpenningen kan beräknas på två sätt] Sairauspäiväraha määritetään yleensä kalenteripäiväkohtaisesti, joten sairauspäivärahaa maksetaan kaikilta viikonpäiviltä. Joissakin tapauksissa tästä käytännöstä kuitenkin poiketaan. Ellei työntekijä ole oikeutettu sairausajan palkkaa työnantajaltaan, sairauspäiväraha määritetään päivä- tai tuntikohtaisesti sairausjakson 14 ensimmäiselle päivälle. Myös opintojensa ohella työssä käyvän opiskelijan sairauspäiväraha voidaan joissakin tapauksissa määrittää päivä- tai tuntikohtaisesti. Täysimääräinen tai osasairauspäiväraha [Hel eller del av sjukpenning] Sairauspäiväraha voidaan maksaa täysimääräisenä tai siitä voidaan maksaa kolme neljäsosaa, puolet tai yksi neljäsosa sen mukaan, missä määrin joutuu vähentämään työaikaansa. Saadakseen esimerkiksi puolet sairauspäivärahasta, työajan on oltava puolet tavanomaisesta työajasta. Pääsäännön mukaan on työskenneltävä osapäiväisesti kun saa osasairauspäivärahaa. Puolet työajasta ei välttämättä tarvitse merkitä sitä, että tekee puolipäivätyötä. Työaika voidaan mahdollisesti järjestää muulla, lääketieteen kannalta edullisemmalla tavalla. Siinä tapauksessa tulee ottaa yhteys käsittelijään. Miten pitkältä ajalta sairauspäivärahaa voi saada? [Hur lång tid kan jag få sjukpenning?] Sairauspäivärahaa voi saada enintään 364 päivältä 450 päivän (noin 15 kuukauden) ajanjakson aikana. Tästä jaksosta käytetään nimitystä puiteaika [ramtid]. Vakuutuskassa ottaa sinuun yhteyttä, kun voit saada sairauspäivärahaa vielä enintään 30 päivältä. Sairauspäivärahan määräaikainen jatko [Sjukpenning på fortsättningsnivå] Sairauspäivärahaa voi saada määräaikaisesti enintään 550 päivältä (noin 1,5 vuotta). Sairauspäivärahan jatkoa on haettava. Korvaus on noin 75 prosenttia sairauspäivärahan perusteena olevasta tulosta, joten se on 5 prosenttiyksikköä tavallista sairauspäivärahaa pienempi. Lisää määräaikaisesti jatkettua sairauspäivärahaa [Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå] Jos asianomaiselle on kertynyt enimmäismäärä jatkettua sairauspäivärahaa, voi tietyissä tapauksissa anoa sille jatkoa 550 päivän jälkeenkin. Tämä on mahdollista silloin kun 4 (8) henkilöllä on hyväksytty työvamma on hoidettavana sairaalassa tai tila vaatii muutoin mittavaa hoitoa sairaus on vaarassa pahentua vakavasti, mikäli käy töissä tai osallistuu työmarkkinapoliittisiin ohjelmiin sairauden perusteella on kohtuutonta olla maksamatta sairauspäivärahaa Voi myös saada useampia päiviä jatkettua sairauspäivärahaa, mikäli todellisuudentaju ja orientoitumiskyky ovat sairauden takia heikentyneet ratkaisevasti siten, että ei pysty hyödyntämään saamaansa informaatiota. Tällaisissa tapauksissa hakemusta ei tarvitse tehdä. Korvaus on noin 75 prosenttia sairauspäivärahan perusteena olvista tuloista. Toistaiseksi myönnetyn sairauspäivärahan maksamiselle ei ole olemassa mitään aikarajoitusta. Vaikka on saanut aikarajoitettua sairauspäivärahaa tai aktivointikorvausta, voi anoa jatkettua sairauspäivärahaa.

5 Toistaiseksi myönnetty sairauspäiväraha [Fler dagar med sjukpenning på normalnivå] Vakavaa sairautta sairastava voi hakea toistaiseksi myönnettyä sairauspäivärahaa yli 364 päivää. Toistaiseksi myönnetyn sairauspäivärahan maksamiselle ei ole aikarajoitusta. Korvauksen määrä on sama kuin 364 ensimmäisen päivänkin aikana. Vaikka on saanut aikarajoitteista sairauspäivärahaa tai aktivointikorvausta, voi anoa lisää toistaiseksi myönnettyä sairauspäivärahaa. Sairauskorvaus [Sjukersättning] vuotias voi saada sairauskorvausta, jos hänen työkykynsä on pysyvästi alentunut vähintään yhdellä neljäsosalla. Pysyvällä tarkoitetaan kaikkea näköpiirissä olevaa tulevaisuutta. Sairauskorvaus voidaan maksaa täysimääräisenä tai siitä voidaan maksaa kolme neljäsosaa, puolet tai yksi neljäsosa sen mukaan, missä määrin työkyky on alentunut ja miten pystyy elättämään itsensä työllä. Sairauspäiväraha erityistapauksissa [Sjukpenning i särskilda fall] Mikäli on saanut sairauskorvausta enimmäisajan, eikä ole sairauspäivärahan perusteena olevia tuloja tai tulot ovat alle kruunua, voi saada sairauspäivärahaa erityistapauksissa. Erityistapauksissa sairauspäivärahaa voi saada 914 päivältä. Etuus maksetaan kaikilta viikonpäiviltä, enintään 160 kr päivältä. Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] vuotias voi saada aktivointikorvausta, jos hänen työkykynsä on alentunut vähintään yhdellä neljäsosalla vähintään yhden vuoden ajan. Aktivointikorvaus voidaan maksaa täysimääräisenä tai siitä voidaan maksaa kolme neljäsosaa, puolet tai yksi neljäsosa sen mukaan, missä määrin työkyky on alentunut ja miten pystyy elättämään itsensä työllä. Työkyvyn arvioiminen kuntoutusketju [Bedömning av arbetsförmågan rehabiliteringskedjan] Työntekijä on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa sairausloman ensimmäisiltä 90 päivältä, jos hän ei kykene tekemään tavanomaista työtään. Näiden 90 päivän jälkeen hän on oikeutettu sairauspäivärahaan vain siinä tapauksessa, että hän ei kykene tekemään mitään työnantajansa tarjoamaa työtä. 180 päivän jälkeen hän on oikeutettu sairauspäivärahaan vain siinä tapauksessa, että hän ei kykene tekemään mitään avoimilla työmarkkinoilla tarjolla olevaa työtä. Edellä olevia sääntöjä ei kuitenkaan sovelleta, jos Vakuutuskassan arvion mukaan on erittäin todennäköistä, että työntekijä voi palata työnantajansa palvelukseen ennen 366. päivää. Tällöin työkyky arvioidaan suhteessa työnantajan tarjoamaan työhön myös 180. päivän jälkeen. Tämä ei myöskään ole voimassa, jos työkyvyn arviointi avoimilla työmarkkinoilla esiintyviin töihin nähden voidaan katsoa kohtuuttomaksi. Edellä kuvatusta sairauspäivärahaoikeuden arviointimenettelystä käytetään nimitystä kuntoutusketju. Kuntoutusketjua sovelletaan kaikilta osiltaan vain toisen palveluksessa oleviin työntekijöihin. Yrittäjien osalta Vakuutuskassa arvioi työkyvyn suhteessa yrittäjän tavanomaisiin työtehtäviin 180. päivään saakka. Sen jälkeen työkyky arvioidaan suhteessa avoimilla työmarkkinoilla tarjolla oleviin töihin. Työttömän työkyky arvioidaan suhteessa avoimilla työmarkkinoilla tarjolla oleviin töihin jo sairausjakson alusta alkaen. Ennen 1. heinäkuuta 2008 sairastuneeseen näitä sääntöjä aletaan soveltaa vasta 1. tammikuuta 2009 alkaen. Tällöin asianomainen on päivän 180 kohdalla kuntoutusketjussa. 5 (8)

6 Henkilöllä on oikeus olla vapaana työstään ja kokeilla toista työtä nähdäkseen pystyykö hän siihen sairaudestaan huolimatta. Työnantajalta tai ammattiliitolta saa asiasta lisätietoja Erityinen korkeariskisuoja [Särskilt högriskskydd] Erityisellä korkeariskisuojalla tarkoitetaan sitä, että välttyy karenssipäivältä ja saa sairauspäivärahan tai sairausajan palkan jo sairausjakson ensimmäisestä päivästä alkaen. Erityinen korkeariskisuoja voidaan myöntää, jos: sairastaa lääketieteellisesti hyvin dokumentoitua sairautta, jonka vuoksi joutuu olemaan usein poissa työstään. Usein tarkoittaa tässä yhteydessä arviolta vähintään kymmentä sairastumiskertaa vuodessa. luovuttaa elimen tai kudoksia tai käy elimenluovutusta edeltävissä tutkimuksissa. Myös työtön voi hakea erityistä korkeariskisuojaa. Päätös erityisestä korkeariskisuojasta voi olla tärkeä asiakirja esittää työtä hakiessa, koska työnantaja voi tällöin saada Vakuutuskassalta korvausta asianomaisen työntekijän sairausajan palkasta. Yksityisyrittäjä voi hakea korkeariskisuojaa vain, jos peruskarenssiaika on 7 päivää. Erityistä korkeariskisuojaa haetaan kirjallisesti Vakuutuskassalta. Lomakkeen saa verkkosivuilta Lääkärintodistus saatetaan tarvita sairauden vahvistamiseksi. Sairauspäiväraha ehkäisevää kuntoutusta varten [Sjukpenning i förebyggande syfte] Sairauspäivärahaa ehkäisevää kuntoutusta varten voi saada, jos saa lääkinnällistä hoitoa tai kuntoutusta sairauden ehkäisemiseksi tai sairausajan lyhentämiseksi. Sairauspäivärahaa ehkäisevää kuntoutusta varten saa siltä ajalta, jolloin ei voi tehdä työtään hoidon vuoksi. Karenssipäiväsääntöjä ei sovelleta ehkäisevää hoitoa varten myönnettyyn sairauspäivärahaan. Täten sitä voidaan maksaa jo ensimmäisestä hoitopäivästä alkaen. Hoidon tai kuntoutuksen on oltava lääkärin määräämä ja sen on sisällyttävä Vakuutuskassan hyväksymään suunnitelmaan. Sairauspäivärahan myöntäminen ehkäisevää hoitoa varten edellyttää, että lääkäri on todennut lisääntyneen sairastumisriskin sairauden, johon henkilöllä on vaara sairastua, odotetaan alentavan hänen työkykyään lääkäri on määrännyt hoidon. Lääkinnällistä hoitoa tai kuntoutusta voivat olla tavallinen sairaanhoito, lääkintävoimistelu, näkö- ja kuulovammaisten kuntoutus, työterapia, vammaisapuvälineiden sovitus sekä neuvonta ja tukitoimenpiteet. Jos matkustat ulkomaille [Om du reser utomlands] Sairauspäiväraha säilyy ulkomaille matkustettaessa, jos matka ei haittaa paranemista tai kuntoutumista. Sairauspäivärahan säilyttämistä on haettava hyvissä ajoin ennen matkaa. Jos matkustaa ilman lupaa, sairauspäivärahaa ei makseta ulkomailla oleskelun ajalta. Anomukseen tulee käyttää ruotsinkielistä lomaketta Ansökan sjukpenning /tillfällig föräldrapenning/aktivitetsstöd vid sjukdom under utlandsvistelse [Sairauspäiväraha/tilapäinen vanhempainraha/aktivointituki sairauden yhteydessä ulkomailla oleskelun aikana], jonka saa verkkosivuilta 6 (8)

7 Työtön [Arbetslös] Jotta työtön voisi saada sairauspäivärahaa, vaaditaan, että hän on ollut työnvälitystoimiston [arbetsförmedlingen] rekisterissä työnhakijana ennen sairastumistaan. Työtön, joka ei hae työtä työnvälitystoimiston välityksellä työttömyyden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, voi kuitenkin olla sairastuessaan oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa. Hän ei kuitenkaan voi saada sairauspäivärahaa sairausjakson 14 ensimmäiseltä päivältä. Yli 65-vuotias [Om du är över 65] Jos on täyttänyt 65 vuotta ja on sen jälkeen saanut sairauspäivärahaa 180 päivältä, Vakuutuskassa voi päättää, ettei enää ole oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa. Ansiotyössä jatkavan sairauspäivärahapäivien määrä alkaa vähetä sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt 70 vuotta. Siitä kuukaudesta alkaen, jonka aikana täyttää 70 vuotta, on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa vain 180 päivältä. Sopimuksenvaraiset vakuutukset [Avtalsförsäkringar] Sairauspäivärahaa saava saattaa myös olla oikeutettu saamaan korvausta sopimuksenvaraisesta vakuutuksesta. Siksi kannattaa tiedustella työnantajalta tai ammattijärjestöltä, onko tällaista sopimusta ja mitä sääntöjä siihen sovelletaan. Vakuutuskassa ei hoida sopimuksenvaraisia vakuutuksia, eikä siis voi vastata niihin liittyviin kysymyksiin. Lisätietoja [Mer information] Tiedotetta ei tule pitää aiheeseen liittyvänä lakitekstinä. Esite Om du är sjuk och inte kan arbeta [Jos olet sairas etkä voi tehdä työtä] sisältää kokonaisvaltaista tietoa. Katso myös tiedotteet Tidsbegränsning av sjukpenning [Sairauspäivärahan ajallinen rajoitus] Bedömning av arbetsförmåga - om din rätt till sjukpenning [Työkyvyn arviointi - oikeutesi sairauspäivärahaan] Sjukpenninggrundande inkomst information till dig som är anställd [Sairauspäivärahan perusteena olevat tulot tietoja työntekijälle] Sjukpenninggrundande inkomst information till dig som studerar, är arbetslös, har sjukersättning eller vårdnadsbidrag [Sairauspäivärahan perusteena olevat tulot tietoja sinulle, joka opiskelet, olet työtön, jolla on sairauskorvaus, aktivointituki tai hoitoavustus] Jos olet yrittäjä, voi lukea tiedotteen Egen företagare information om socialförsäkringen [Yksityisyrittäjä tietoja sosiaalivakuutuksesta], josta saat lisätietoja muun muassa karenssipäivien valinnan mahdollisuudesta. Mikäli opiskelet, opintotuesta ja sairaudesta löytyy lisätietoja osoitteessa Kaikki tiedotusmateriaali löytyy verkkosivuilta osoitteessa Siellä voi myös hoitaa tietyt asiat yksinkertaisesti ja nopeasti itsepalveluperiaatteella. Itsepalvelupuhelimemme kautta voi tilata todistuksia, lomakkeita ja esitteitä ja tehdä myös tiettyjä ilmoituksia. 7 (8)

8 Tiedustelut [Frågor?] Jos sinulla on kysyttävää, voit käyttää Hannaa, digitaalista avustajaamme verkossa. Hän vastaa tavallisimpiin vakuutuksiimme ja palveluihimme liittyviin kysymyksiin ja opastaa sinut löytämään etsimäsi tiedot. Voi myös soittaa suoraan asiakaspalveluumme ja Kansalliseen tekstipuhelinvälitykseen Sanasto [Ordlista] Sairausajan palkka Korvaus, jonka työntekijä saa työnantajaltaan sairausjaksonsa 14 ensimmäiseltä päivältä. Sairauspäiväraha Vakuutuskassan maksama korvaus sairauden vuoksi työkyvyttömälle henkilölle. Sairauskorvaus Vakuutuskassan maksama korvaus henkilölle, jonka työkykyä ei pystytä palauttamaan. Sairausjakso Koko se ajanjakso, jonka aikana henkilö on sairauden vuoksi täysin tai osittain työkyvytön. Karenssipäivä Sairausjakson ensimmäinen päivä, jolta ei makseta mitään korvausta. Yksityisyrittäjillä voi olla useampia karenssipäiviä. Vakuutuskassa tarkistaa [Försäkringskassan kontrollerar] Vakuutuskassa tarkistaa ilmoitetut tiedot. Kyse voi olla tuloista, työpoissaoloista, siviilisäädystä tai asuinpaikasta. Saamme tiedonvaihdon välityksellä tietoa toisilta viranomaisilta ja tarkastamme rekistereissämme olevat tiedot vertaamalla niitä muuan muassa Opintotukiasiain keskuslautakunnalta [Centrala studistödsnämnden, CSN], työttömyyskassoilta ja Verovirastolta [Skatteverket] saatuihin tietoihin. Tahallinen virheellisten tietojen ilmoittaminen tai korvauksen saamiseen mahdollisesti vaikuttavien muutosten ilmoittamatta jättäminen voi olla rikollinen teko. Vakuutuskassa tekee kaikista epäillyistä avustusrikoksista ilmoituksen poliisille. 8 (8)

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Takuukorvauksena maksettava aktivointikorvaus takaa sinulle

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

1994 vp - HE 65. korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) perusteella sairausvakuutuksen omavastuuajalta,

1994 vp - HE 65. korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) perusteella sairausvakuutuksen omavastuuajalta, 1994 vp - HE 65 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain 11 :n ja sairausvakuutuslain 4 a :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille SAIRAUS- JA TYÖTAPATURMALOMAT Tämä ohje korvaa kaupunginkanslian henkilöstöosaston 23.6.2014 antaman ohjeen sairaus ja työtapaturmalomista. Ohjeen kohta

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA Palauta hakemuslomake Lapinjärven kunnantoimistoon heti kun olet täyttänyt sen, kuitenkin viimeistään 13.6.2016 mennessä. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET Käsitemääritelmät Ammatillinen kuntoutus Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla vakuutetun on mahdollista harjoittaa aiempaa, tai mahdollisesti uutta, ammattiaan. Ammatillista

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuinka Dell Bank International d.a.c. käyttää henkilö- ja liiketoimintatietojasi

Kuinka Dell Bank International d.a.c. käyttää henkilö- ja liiketoimintatietojasi Kuinka Dell Bank International d.a.c. käyttää henkilö- ja liiketoimintatietojasi Osa A: Luottotietotoimistot ja petostentorjuntavirarastot 1. Mikä on luottotietotoimisto? Luottotietotoimistot keräävät

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille sisällysluettelo Milloin korvausta voidaan suorittaa valtion varoista? 2 Mitä korvataan? > Henkilövahinko 3 > Esinevahinko ja muu omaisuusvahinko

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006 KIRJAAMO: 2070 /2006 1 40 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Julkisuuslain uudistus on tullut voimaan 1.10.2006. Julkisuuslain 34 :n muutoksissa säädetään, milloin

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot