Sairauspäiväraha [Sjukpenning]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairauspäiväraha [Sjukpenning]"

Transkriptio

1 Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Jos ei sairauden vuoksi kykene tekemään työtä, voi saada sairauspäivärahaa Vakuutuskassalta [Försäkringskassan]. Sairauspäivärahaa voi saada enintään 364 päivältä 15 kuukauden ajanjakson aikana. Määrätyissä tapauksissa sitä voi saada pitemmältä ajalta. Tiedotteen lopussa on sanasto Jos olet toisen palveluksessa [Om du är anställd] Sairauspäivärahaa voi saada, jos on toisen palveluksessa, eikä enää saa sairausajan palkkaa [sjuklön] työnantajalta, toisin sanoen, jos on ollut sairaana 14 päivää pitemmän ajan. Työnantaja tekee tällöin ilmoituksen Vakuutuskassalle. Voi itse tarkistaa onko sairausilmoitus tehty osoitteessa Mina sidor [ Minun sivuni ] Siellä voi myös hakea sairauspäivärahaa. Tätä kautta tehty hakemus toimii nopeammin. Sieltä saa lisäksi paremman yleiskuvan asiastasi ja näkee milloin maksut suoritetaan. Riippumatta siitä valitseeko hakea sairauspäivärahaa ositteessa Mina sidor, asianomaiselle lähetetään ruotsinkielinen lomake Ansökan om sjukpenning [Sairauspäiväraha-anomus]. Jos on jo tehnyt hakemuksen osoitteessa Mina sidor, lomaketta ei tarvitse täyttää. Jos on jo saanut sairauspäivärahaa 364 päivältä 15 kuukauden ajanjakson aikana, on myös täytettävä hakemus sairauspäivärahan maksamisen jatkamisesta määräaikaisesti tai toistaiseksi. Jos ei saa sairausajan palkkaa työnantajalta, on oikeus saada sairauspäivärahaa jo sairausjakson alusta alkaen. Jos et ole työsuhteessa tai olet vanhempainlomalla [Om du saknar anställning eller är ledig] Sairauspäivärahaa voivat saada jo sairausjakson alusta alkaen yrittäjät työttömät vanhempainlomalla olevat vanhempainlomalla olevat, jotka saavat raskausrahaa [havandeskapspenning]. Tee sairastumisilmoitus Vakuutuskassalle sairastumispäivänä. Ilmoituksen voi tehdä yksinkertaisimmin osoitteessa Siellä voit myös hakea sairauspäivärahaa. Tätä kautta tehty hakemus toimii nopeammin. Sieltä saa lisäksi paremman yleiskuvan asiasta ja näkee milloin maksut suoritetaan. 1 (8)

2 Riippumatta siitä valitseeko hakea sairauspäivärahaa ositteessa Mina sidor, asianomaiselle lähetetään ruotsinkielinen lomake Ansökan om sjukpenning [Sairauspäiväraha-anomus]. Jos on jo tehnyt hakemuksen osoitteessa Mina sidor, lomaketta ei tarvitse täyttää. Saatuamme sairastumisilmoituksen, lähetämme sinulle lomakkeen Ansökan om sjukpenning [Sairauspäiväraha-anomus]. Jotta sairauspäiväraha voitaisiin maksaa, sinun on täytettävä lomake ja palautettava se meille. Jos jo olet saanut sairauspäivärahaa 364 päivältä 15 kuukauden ajanjakson aikana, sinun on myös täytettävä hakemus sairauspäivärahan jatkamisesta määräaikaisesti tai toistaiseksi. Lääkärintodistus [Läkarintyg] Kaikki yli seitsemän päivää sairastavat tarvitsevat lääkärintodistuksen. Joissakin tapauksissa työnantaja tai Vakuutuskassa voi vaatia lääkärintodistuksen jo sairausjakson ensimmäisestä päivästä alkaen. Työnantaja ja Vakuutuskassa käyttävät lääkärintodistusta arvioidessaan oikeutta sairausajan palkkaan ja sairauspäivärahaan. Lääkärintodistus ei automaattisesti takaa oikeutta näihin korvauksiin. Lääkärintodistuksessa lääkärin tulee kuvailla miten sairaus vaikuttaa työkykyyn ja ilmoittaa tarvittavan sairausloman pituus. Jotta eri lääkärien saman diagnoosin perusteella määräämien sairauslomien pituudet eivät eroaisi toisistaan eri puolilla Ruotsia, on eri diagnooseille annettu suositukset sairausloman pituudesta. Jos lääkäri määrää suositeltua pitemmän sairausloman, hänen on perusteltava se todistuksessa. Jos lääkärintodistus ei sisällä riittävästi tietoa, Vakuutuskassa voi vaatia lääkäriä täydentämään sitä. Karenssipäivä [Karensdag] Ensimmäinen sairastumispäivä on karenssipäivä, jolta ei makseta sairauspäivärahaa. Yksityisyrittäjällä on 7 karenssipäivää. Yrittäjä voi valita pitemmän karenssiajan, jolloin sairausvakuutusmaksuista tulee pienemmät. Karenssipäivää ei sovelleta aina [Karensdagen gäller inte alltid] Toistuvan sairastumisen yhteydessä sovelletaan sääntöä, jonka mukaan uudelleen sairastuminen viiden päivän kuluessa edellisestä sairastumisjaksosta katsotaan samaan sairausjaksoon kuuluvaksi. Tällöin karenssipäivää ei huomioida ja korvaus maksetaan jo sairausjakson ensimmäiseltä päivältä. Yleinen korkeariskisuoja [Allmänt högriskskydd] Lisäksi on olemassa yleinen korkeariskisuoja, jonka mukaan karenssipäivien enimmäismäärä kahdentoista kuukauden jakson aikana on 10. Jos sairastuu kahdentoista kuukauden aikana yli 10 kertaa, saa jatkossa sairausajan palkan tai sairauspäivärahan jo sairausjakson ensimmäisestä päivästä alkaen. Tätä sovelletaan kunkin työnantajan maksamille sairausjaksoille ja Vakuutuskassan maksamille sairausjaksoille kullekin erikseen. Yleinen korkeariskisuoja ei ole voimassa yksityisyrittäjille, jotka ovat valinneet 14, 30, 60 tai 90 päivän karenssiajan. 2 (8)

3 Yleinen korkeariskisuoja, jos sinulla on oma yritys [Allmänt högriskskydd om du har eget företag] Yksityisyrittäjä, jonka peruskarenssiaika on 7 päivää, kuuluu erityisen yleisen korkeariskisuojan piiriin. Yleisen korkeariskisuojan mukaan on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa, jos on 12 kuukauden aikana takautuvasti ollut sairaana useammin kuin 5 kertaa ja sairausjaksojen pituus on ollut yhteensä yli 21 päivää. Jos yksityisyrittäjä on valinnut 14, 30, 60 tai 90 päivän karenssiajan, hän ei kuulu yleisen korkeariskisuojan piiriin. Matkakorvaus sairauspäivärahan sijasta [Reseersättning i stället för sjukpenning] Joissakin tapauksissa sairauspäivärahan sijasta voidaan maksaa matkakorvausta. Näin tehdään silloin, kun työnantaja tai Vakuutuskassa katsoo, että asianomainen kykenee suoriutumaan työstään, mutta työmatkat tavanomaisilla kuljetusvälineillä tuottavat ylivoimaisia vaikeuksia. Vakuutuskassa korvaa tällöin työmatkoista aiheutuvat lisäkustannukset. Sairauspäiväraha ja sairausajan palkka samanaikaisesti [Sjukpenning och sjuklön samtidigt] Joissakin tilanteissa voi saada sairausajan palkkaa ja sairauspäivärahaa samanaikaisesti. Näitä tilanteita ovat, jos saa tuloja useammalta työnantajalta saa tuloja sekä työntekijänä että yrittäjänä saa toimeksiantotuloja samanaikaisesti työntekijänä tai yrittäjänä saatujen tulojen kanssa on osittain työtön Sairauspäiväraha määräytyy tällöin sen tulon perusteella, jolta ei saa sairausajan palkkaa. Paljonko sairauspäivärahaa saa? [Hur mycket får man i sjukpenning?] Sairauspäiväraha määräaikaisesti on noin 80 prosenttia vuosituloista ja sen suuruus toistaiseksi on noin 75 prosenttia vuositulosta. Tämä pätee vuosituloille, jotka ovat enintään kruunua (7,5 kertaa hintaperusmäärä* [prisbasbeloppet]). Tätä määrää suuremmat tulot eivät oikeuta suurempaan sairauspäivärahaan. Jos vuositulot ovat alle kruunua (24 prosenttia hintaperusmäärästä), ei saa mitään sairauspäivärahaa. Työtön voi saada enintään 486 kruunua kultakin päivältä, mikä vastaa työttömyyskassasta saatavaa enimmäiskorvausta. Rajoitus ei ole voimassa, mikäli kyseessä on sairauspäiväraha ehkäisevää kuntoutusta varten. Jos sairastuessaan säilyttää yli 10 prosenttia palkasta, tämä ylimääräinen osuus vähennetään sairauspäivärahasta. Sopimuksenvaraisesta vakuutuksesta saatu korvaus katsotaan myös palkaksi. * Hintaperusmäärä noudattaa yhteiskunnan hintakehitystä. Vuonna 2012 hintaperusmäärä on kruunua. 3 (8)

4 Sairauspäiväraha voidaan määrittää kahdella tavalla [Sjukpenningen kan beräknas på två sätt] Sairauspäiväraha määritetään yleensä kalenteripäiväkohtaisesti, joten sairauspäivärahaa maksetaan kaikilta viikonpäiviltä. Joissakin tapauksissa tästä käytännöstä kuitenkin poiketaan. Ellei työntekijä ole oikeutettu sairausajan palkkaa työnantajaltaan, sairauspäiväraha määritetään päivä- tai tuntikohtaisesti sairausjakson 14 ensimmäiselle päivälle. Myös opintojensa ohella työssä käyvän opiskelijan sairauspäiväraha voidaan joissakin tapauksissa määrittää päivä- tai tuntikohtaisesti. Täysimääräinen tai osasairauspäiväraha [Hel eller del av sjukpenning] Sairauspäiväraha voidaan maksaa täysimääräisenä tai siitä voidaan maksaa kolme neljäsosaa, puolet tai yksi neljäsosa sen mukaan, missä määrin joutuu vähentämään työaikaansa. Saadakseen esimerkiksi puolet sairauspäivärahasta, työajan on oltava puolet tavanomaisesta työajasta. Pääsäännön mukaan on työskenneltävä osapäiväisesti kun saa osasairauspäivärahaa. Puolet työajasta ei välttämättä tarvitse merkitä sitä, että tekee puolipäivätyötä. Työaika voidaan mahdollisesti järjestää muulla, lääketieteen kannalta edullisemmalla tavalla. Siinä tapauksessa tulee ottaa yhteys käsittelijään. Miten pitkältä ajalta sairauspäivärahaa voi saada? [Hur lång tid kan jag få sjukpenning?] Sairauspäivärahaa voi saada enintään 364 päivältä 450 päivän (noin 15 kuukauden) ajanjakson aikana. Tästä jaksosta käytetään nimitystä puiteaika [ramtid]. Vakuutuskassa ottaa sinuun yhteyttä, kun voit saada sairauspäivärahaa vielä enintään 30 päivältä. Sairauspäivärahan määräaikainen jatko [Sjukpenning på fortsättningsnivå] Sairauspäivärahaa voi saada määräaikaisesti enintään 550 päivältä (noin 1,5 vuotta). Sairauspäivärahan jatkoa on haettava. Korvaus on noin 75 prosenttia sairauspäivärahan perusteena olevasta tulosta, joten se on 5 prosenttiyksikköä tavallista sairauspäivärahaa pienempi. Lisää määräaikaisesti jatkettua sairauspäivärahaa [Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå] Jos asianomaiselle on kertynyt enimmäismäärä jatkettua sairauspäivärahaa, voi tietyissä tapauksissa anoa sille jatkoa 550 päivän jälkeenkin. Tämä on mahdollista silloin kun 4 (8) henkilöllä on hyväksytty työvamma on hoidettavana sairaalassa tai tila vaatii muutoin mittavaa hoitoa sairaus on vaarassa pahentua vakavasti, mikäli käy töissä tai osallistuu työmarkkinapoliittisiin ohjelmiin sairauden perusteella on kohtuutonta olla maksamatta sairauspäivärahaa Voi myös saada useampia päiviä jatkettua sairauspäivärahaa, mikäli todellisuudentaju ja orientoitumiskyky ovat sairauden takia heikentyneet ratkaisevasti siten, että ei pysty hyödyntämään saamaansa informaatiota. Tällaisissa tapauksissa hakemusta ei tarvitse tehdä. Korvaus on noin 75 prosenttia sairauspäivärahan perusteena olvista tuloista. Toistaiseksi myönnetyn sairauspäivärahan maksamiselle ei ole olemassa mitään aikarajoitusta. Vaikka on saanut aikarajoitettua sairauspäivärahaa tai aktivointikorvausta, voi anoa jatkettua sairauspäivärahaa.

5 Toistaiseksi myönnetty sairauspäiväraha [Fler dagar med sjukpenning på normalnivå] Vakavaa sairautta sairastava voi hakea toistaiseksi myönnettyä sairauspäivärahaa yli 364 päivää. Toistaiseksi myönnetyn sairauspäivärahan maksamiselle ei ole aikarajoitusta. Korvauksen määrä on sama kuin 364 ensimmäisen päivänkin aikana. Vaikka on saanut aikarajoitteista sairauspäivärahaa tai aktivointikorvausta, voi anoa lisää toistaiseksi myönnettyä sairauspäivärahaa. Sairauskorvaus [Sjukersättning] vuotias voi saada sairauskorvausta, jos hänen työkykynsä on pysyvästi alentunut vähintään yhdellä neljäsosalla. Pysyvällä tarkoitetaan kaikkea näköpiirissä olevaa tulevaisuutta. Sairauskorvaus voidaan maksaa täysimääräisenä tai siitä voidaan maksaa kolme neljäsosaa, puolet tai yksi neljäsosa sen mukaan, missä määrin työkyky on alentunut ja miten pystyy elättämään itsensä työllä. Sairauspäiväraha erityistapauksissa [Sjukpenning i särskilda fall] Mikäli on saanut sairauskorvausta enimmäisajan, eikä ole sairauspäivärahan perusteena olevia tuloja tai tulot ovat alle kruunua, voi saada sairauspäivärahaa erityistapauksissa. Erityistapauksissa sairauspäivärahaa voi saada 914 päivältä. Etuus maksetaan kaikilta viikonpäiviltä, enintään 160 kr päivältä. Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] vuotias voi saada aktivointikorvausta, jos hänen työkykynsä on alentunut vähintään yhdellä neljäsosalla vähintään yhden vuoden ajan. Aktivointikorvaus voidaan maksaa täysimääräisenä tai siitä voidaan maksaa kolme neljäsosaa, puolet tai yksi neljäsosa sen mukaan, missä määrin työkyky on alentunut ja miten pystyy elättämään itsensä työllä. Työkyvyn arvioiminen kuntoutusketju [Bedömning av arbetsförmågan rehabiliteringskedjan] Työntekijä on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa sairausloman ensimmäisiltä 90 päivältä, jos hän ei kykene tekemään tavanomaista työtään. Näiden 90 päivän jälkeen hän on oikeutettu sairauspäivärahaan vain siinä tapauksessa, että hän ei kykene tekemään mitään työnantajansa tarjoamaa työtä. 180 päivän jälkeen hän on oikeutettu sairauspäivärahaan vain siinä tapauksessa, että hän ei kykene tekemään mitään avoimilla työmarkkinoilla tarjolla olevaa työtä. Edellä olevia sääntöjä ei kuitenkaan sovelleta, jos Vakuutuskassan arvion mukaan on erittäin todennäköistä, että työntekijä voi palata työnantajansa palvelukseen ennen 366. päivää. Tällöin työkyky arvioidaan suhteessa työnantajan tarjoamaan työhön myös 180. päivän jälkeen. Tämä ei myöskään ole voimassa, jos työkyvyn arviointi avoimilla työmarkkinoilla esiintyviin töihin nähden voidaan katsoa kohtuuttomaksi. Edellä kuvatusta sairauspäivärahaoikeuden arviointimenettelystä käytetään nimitystä kuntoutusketju. Kuntoutusketjua sovelletaan kaikilta osiltaan vain toisen palveluksessa oleviin työntekijöihin. Yrittäjien osalta Vakuutuskassa arvioi työkyvyn suhteessa yrittäjän tavanomaisiin työtehtäviin 180. päivään saakka. Sen jälkeen työkyky arvioidaan suhteessa avoimilla työmarkkinoilla tarjolla oleviin töihin. Työttömän työkyky arvioidaan suhteessa avoimilla työmarkkinoilla tarjolla oleviin töihin jo sairausjakson alusta alkaen. Ennen 1. heinäkuuta 2008 sairastuneeseen näitä sääntöjä aletaan soveltaa vasta 1. tammikuuta 2009 alkaen. Tällöin asianomainen on päivän 180 kohdalla kuntoutusketjussa. 5 (8)

6 Henkilöllä on oikeus olla vapaana työstään ja kokeilla toista työtä nähdäkseen pystyykö hän siihen sairaudestaan huolimatta. Työnantajalta tai ammattiliitolta saa asiasta lisätietoja Erityinen korkeariskisuoja [Särskilt högriskskydd] Erityisellä korkeariskisuojalla tarkoitetaan sitä, että välttyy karenssipäivältä ja saa sairauspäivärahan tai sairausajan palkan jo sairausjakson ensimmäisestä päivästä alkaen. Erityinen korkeariskisuoja voidaan myöntää, jos: sairastaa lääketieteellisesti hyvin dokumentoitua sairautta, jonka vuoksi joutuu olemaan usein poissa työstään. Usein tarkoittaa tässä yhteydessä arviolta vähintään kymmentä sairastumiskertaa vuodessa. luovuttaa elimen tai kudoksia tai käy elimenluovutusta edeltävissä tutkimuksissa. Myös työtön voi hakea erityistä korkeariskisuojaa. Päätös erityisestä korkeariskisuojasta voi olla tärkeä asiakirja esittää työtä hakiessa, koska työnantaja voi tällöin saada Vakuutuskassalta korvausta asianomaisen työntekijän sairausajan palkasta. Yksityisyrittäjä voi hakea korkeariskisuojaa vain, jos peruskarenssiaika on 7 päivää. Erityistä korkeariskisuojaa haetaan kirjallisesti Vakuutuskassalta. Lomakkeen saa verkkosivuilta Lääkärintodistus saatetaan tarvita sairauden vahvistamiseksi. Sairauspäiväraha ehkäisevää kuntoutusta varten [Sjukpenning i förebyggande syfte] Sairauspäivärahaa ehkäisevää kuntoutusta varten voi saada, jos saa lääkinnällistä hoitoa tai kuntoutusta sairauden ehkäisemiseksi tai sairausajan lyhentämiseksi. Sairauspäivärahaa ehkäisevää kuntoutusta varten saa siltä ajalta, jolloin ei voi tehdä työtään hoidon vuoksi. Karenssipäiväsääntöjä ei sovelleta ehkäisevää hoitoa varten myönnettyyn sairauspäivärahaan. Täten sitä voidaan maksaa jo ensimmäisestä hoitopäivästä alkaen. Hoidon tai kuntoutuksen on oltava lääkärin määräämä ja sen on sisällyttävä Vakuutuskassan hyväksymään suunnitelmaan. Sairauspäivärahan myöntäminen ehkäisevää hoitoa varten edellyttää, että lääkäri on todennut lisääntyneen sairastumisriskin sairauden, johon henkilöllä on vaara sairastua, odotetaan alentavan hänen työkykyään lääkäri on määrännyt hoidon. Lääkinnällistä hoitoa tai kuntoutusta voivat olla tavallinen sairaanhoito, lääkintävoimistelu, näkö- ja kuulovammaisten kuntoutus, työterapia, vammaisapuvälineiden sovitus sekä neuvonta ja tukitoimenpiteet. Jos matkustat ulkomaille [Om du reser utomlands] Sairauspäiväraha säilyy ulkomaille matkustettaessa, jos matka ei haittaa paranemista tai kuntoutumista. Sairauspäivärahan säilyttämistä on haettava hyvissä ajoin ennen matkaa. Jos matkustaa ilman lupaa, sairauspäivärahaa ei makseta ulkomailla oleskelun ajalta. Anomukseen tulee käyttää ruotsinkielistä lomaketta Ansökan sjukpenning /tillfällig föräldrapenning/aktivitetsstöd vid sjukdom under utlandsvistelse [Sairauspäiväraha/tilapäinen vanhempainraha/aktivointituki sairauden yhteydessä ulkomailla oleskelun aikana], jonka saa verkkosivuilta 6 (8)

7 Työtön [Arbetslös] Jotta työtön voisi saada sairauspäivärahaa, vaaditaan, että hän on ollut työnvälitystoimiston [arbetsförmedlingen] rekisterissä työnhakijana ennen sairastumistaan. Työtön, joka ei hae työtä työnvälitystoimiston välityksellä työttömyyden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, voi kuitenkin olla sairastuessaan oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa. Hän ei kuitenkaan voi saada sairauspäivärahaa sairausjakson 14 ensimmäiseltä päivältä. Yli 65-vuotias [Om du är över 65] Jos on täyttänyt 65 vuotta ja on sen jälkeen saanut sairauspäivärahaa 180 päivältä, Vakuutuskassa voi päättää, ettei enää ole oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa. Ansiotyössä jatkavan sairauspäivärahapäivien määrä alkaa vähetä sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt 70 vuotta. Siitä kuukaudesta alkaen, jonka aikana täyttää 70 vuotta, on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa vain 180 päivältä. Sopimuksenvaraiset vakuutukset [Avtalsförsäkringar] Sairauspäivärahaa saava saattaa myös olla oikeutettu saamaan korvausta sopimuksenvaraisesta vakuutuksesta. Siksi kannattaa tiedustella työnantajalta tai ammattijärjestöltä, onko tällaista sopimusta ja mitä sääntöjä siihen sovelletaan. Vakuutuskassa ei hoida sopimuksenvaraisia vakuutuksia, eikä siis voi vastata niihin liittyviin kysymyksiin. Lisätietoja [Mer information] Tiedotetta ei tule pitää aiheeseen liittyvänä lakitekstinä. Esite Om du är sjuk och inte kan arbeta [Jos olet sairas etkä voi tehdä työtä] sisältää kokonaisvaltaista tietoa. Katso myös tiedotteet Tidsbegränsning av sjukpenning [Sairauspäivärahan ajallinen rajoitus] Bedömning av arbetsförmåga - om din rätt till sjukpenning [Työkyvyn arviointi - oikeutesi sairauspäivärahaan] Sjukpenninggrundande inkomst information till dig som är anställd [Sairauspäivärahan perusteena olevat tulot tietoja työntekijälle] Sjukpenninggrundande inkomst information till dig som studerar, är arbetslös, har sjukersättning eller vårdnadsbidrag [Sairauspäivärahan perusteena olevat tulot tietoja sinulle, joka opiskelet, olet työtön, jolla on sairauskorvaus, aktivointituki tai hoitoavustus] Jos olet yrittäjä, voi lukea tiedotteen Egen företagare information om socialförsäkringen [Yksityisyrittäjä tietoja sosiaalivakuutuksesta], josta saat lisätietoja muun muassa karenssipäivien valinnan mahdollisuudesta. Mikäli opiskelet, opintotuesta ja sairaudesta löytyy lisätietoja osoitteessa Kaikki tiedotusmateriaali löytyy verkkosivuilta osoitteessa Siellä voi myös hoitaa tietyt asiat yksinkertaisesti ja nopeasti itsepalveluperiaatteella. Itsepalvelupuhelimemme kautta voi tilata todistuksia, lomakkeita ja esitteitä ja tehdä myös tiettyjä ilmoituksia. 7 (8)

8 Tiedustelut [Frågor?] Jos sinulla on kysyttävää, voit käyttää Hannaa, digitaalista avustajaamme verkossa. Hän vastaa tavallisimpiin vakuutuksiimme ja palveluihimme liittyviin kysymyksiin ja opastaa sinut löytämään etsimäsi tiedot. Voi myös soittaa suoraan asiakaspalveluumme ja Kansalliseen tekstipuhelinvälitykseen Sanasto [Ordlista] Sairausajan palkka Korvaus, jonka työntekijä saa työnantajaltaan sairausjaksonsa 14 ensimmäiseltä päivältä. Sairauspäiväraha Vakuutuskassan maksama korvaus sairauden vuoksi työkyvyttömälle henkilölle. Sairauskorvaus Vakuutuskassan maksama korvaus henkilölle, jonka työkykyä ei pystytä palauttamaan. Sairausjakso Koko se ajanjakso, jonka aikana henkilö on sairauden vuoksi täysin tai osittain työkyvytön. Karenssipäivä Sairausjakson ensimmäinen päivä, jolta ei makseta mitään korvausta. Yksityisyrittäjillä voi olla useampia karenssipäiviä. Vakuutuskassa tarkistaa [Försäkringskassan kontrollerar] Vakuutuskassa tarkistaa ilmoitetut tiedot. Kyse voi olla tuloista, työpoissaoloista, siviilisäädystä tai asuinpaikasta. Saamme tiedonvaihdon välityksellä tietoa toisilta viranomaisilta ja tarkastamme rekistereissämme olevat tiedot vertaamalla niitä muuan muassa Opintotukiasiain keskuslautakunnalta [Centrala studistödsnämnden, CSN], työttömyyskassoilta ja Verovirastolta [Skatteverket] saatuihin tietoihin. Tahallinen virheellisten tietojen ilmoittaminen tai korvauksen saamiseen mahdollisesti vaikuttavien muutosten ilmoittamatta jättäminen voi olla rikollinen teko. Vakuutuskassa tekee kaikista epäillyistä avustusrikoksista ilmoituksen poliisille. 8 (8)

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning]

Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 2/2 2009 Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning] Säännöt ovat voimassa 1. tammikuuta 2009 alkaen, mutta hakemuksen voi jättää jo nyt. [Arbeta med sjukersättning] sovelletaan

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga]

Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] Aktivointikorvaus on tuki nuorelle, joka on työkyvytön

Lisätiedot

Vanhempainraha [gnpnnepardööröf]

Vanhempainraha [gnpnnepardööröf] Vanhempainraha [gnpnnepardööröf] Vanhempainrahaa maksetaan vanhemmille, jotta he voisivat hoitaa lapsiaan kotona työssä käymisen sijasta. Sitä maksetaan yhteensä 480 päivältä kustakin lapsesta. Vanhempainrahaa

Lisätiedot

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg]

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Klicka här, skriv ev. Undertitel Lapsilisää maksetaan, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Sen jälkeen peruskoulua jatkavat lapset saavat jatkettua

Lisätiedot

Sairauskorvaus [Sjukersättning]

Sairauskorvaus [Sjukersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 20/08 2009 Sairauskorvaus [Sjukersättning] Sairauskorvausta voit saada, jos työkykysi on pysyvästi alentunut vähintään yhdellä neljäsosalla. Sairauskorvauksen saaminen edellyttää,

Lisätiedot

Asuntoavustus [bostadsbidrag] lapsiperheille [Bostadsbidrag till barnfamiljer]

Asuntoavustus [bostadsbidrag] lapsiperheille [Bostadsbidrag till barnfamiljer] Asuntoavustus [bostadsbidrag] lapsiperheille [Bostadsbidrag till barnfamiljer] Pienituloiset lapsiperheet voivat saada asuntoavustusta. Asuntoavustuksen suuruus määräytyy tulojen, asumiskustannusten, asunnon

Lisätiedot

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning]

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Klicka här, skriv ev. Undertitel Voit saada kotoutumiskorvausta, jos olet vastikään muuttanut Ruotsiin. Kotoutumiskorvaus on raha, jota sinulle maksetaan, kun

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Takuukorvauksena maksettava aktivointikorvaus takaa sinulle

Lisätiedot

Asuntoavustus [bostadsbidrag] nuorille lapsettomille [Bostadsbidrag till unga utan barn]

Asuntoavustus [bostadsbidrag] nuorille lapsettomille [Bostadsbidrag till unga utan barn] Asuntoavustus [bostadsbidrag] nuorille lapsettomille [Bostadsbidrag till unga utan barn] Jos olet nuori ja tulosi ovat pienet, voit saada asuntoavustusta. Saamasi avustuksen suuruus määräytyy tulojesi,

Lisätiedot

Aktivointituki ja kehityskorvaus

Aktivointituki ja kehityskorvaus Aktivointituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Työmarkkinapoliittisiin toimiin osallistuva voi saada korvausta aktivointituen tai kehityskorvauksen muodossa. Jos on täyttänyt

Lisätiedot

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella.

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella. Tietoa Vakuutuskassalta 01/01 2010 Asuntolisä [bostadstillägg] aktivointikorvausta [aktivitetsersättning] tai sairauskorvausta [sjukersättning] saavalle [Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Siukkaraha [Sjukpenning]

Siukkaraha [Sjukpenning] Siukkaraha [Sjukpenning] Sulla oon oikeus saa siukkarahhaa Siukkakassasta ko et saata olla töissä siukkuuen takia. Siukkarahhaa saat korkeinthaan 364 päivää 15 kuukauen periuutin/kauen aikana. Joissaki

Lisätiedot

Sosiaalivakuutuksesta [Om socialförsäkringen]

Sosiaalivakuutuksesta [Om socialförsäkringen] Sosiaalivakuutuksesta [Om socialförsäkringen] Sosiaalivakuutus on Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmän tärkeä osa. Ruotsin sosiaalivakuutuksen piiriin kuukuvat kaikki Ruotsissa asuvat ja työskentelevät henkilöt.

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työ ja liikuntaelinvaivat Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Kari-Pekka Martimo LT, teemajohtaja Esityksen sisältö Ovatko liikuntaelinvaivat ongelma? Yleistä liikuntaelinvaivoista ja niiden

Lisätiedot

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa 1.12.2017 Sari Linna Ratkaisuasiantuntija, Kela, Kajaanin toimisto Pohjoinen vakuutuspiiri Esimerkki 1; sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja kuntoutus

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

Siukkaraha [Sjukpenning]

Siukkaraha [Sjukpenning] Siukkaraha [Sjukpenning] Sulla oon oikeus saa siukkarahhaa Siukkakassasta ko et saata olla töissä siukkuuen takia. Siukkarahhaa saat korkeinthaan 364 päivää 15 kuukauen periuutin/kauen aikana. Joissaki

Lisätiedot

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1 VOIKO SAIRAUSPOISSAOLOIHIN VAIKUTTAA? Poissaolojen taloudellinen merkitys välilliset tv-kustannukset. Kv vertailu suomalainen malli: lyhyet ja pitkät Erot eri aloilla Sairauspoissaolot ja medikalisoidut

Lisätiedot

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn]

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn] Tilapäie vahempairaha lapse hoido yhteydessä [Tillfällig föräldrapeig vid vård av bar] Klicka här, skriv ev. Udertitel Lapset sairastuvat usei. Tämä vuoksi voit saada tilapäistä vahempairahaa, jos joudut

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista

Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista Sida: 1 av 4 Finska Faktablad för arbetssökande Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb 2015-04 Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista Mikäli olet ollut työttömänä pidemmän aikaa

Lisätiedot

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon 90 päivän lausunto Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon lausunto (svl 8 luku 5 a, tthl 12 1 mom 5 a kohta) Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee 26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee Helena Alkula, palvelupäällikkö, Varma Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Arja Iisakkala, asiakaspalvelupäällikkö, Varma 30 Työnantaja työterveyshuolto:

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Sairaus ja tapaturmapoissaolot eri henkilöstöryhmillä EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2005

Sairaus ja tapaturmapoissaolot eri henkilöstöryhmillä EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2005 Sairaus ja tapaturmapoissaolot eri henkilöstöryhmillä EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2005 9 8 % teoreettisesta säännöllisestä työajasta 8.1 Miehet Naiset Yhteensä 7 6 6.1 6.5 5 4.3 4 3.8 3 2.9 3.1 2 1.6

Lisätiedot

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus 10.10.2017 Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Palkkatuen

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA Kuva: Helmi Ruohio Vuorinen Helena, Haapanen Ari, Jahkola Antti, Joensuu Matti, Kivistö Sirkku. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 15.5.2017 Antti Karjalainen Työntekoa varten tarvittavat luvat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko Suomessa

Lisätiedot

Vammaiskorvaus [Handikappersättning]

Vammaiskorvaus [Handikappersättning] Vammaiskorvaus [Handikappersättning] 19 vuotta täyttänyt voi saada vammaiskorvausta, jos hän tarvitsee lisäavustusta tai hänellä on lisäkustannuksia pysyvän sairauden tai toiminnanvajavuuden vuoksi. Korvausta

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Kela sähköisti palvelunsa Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Etuudet äitiysavustuksesta eläkkeeseen Lapsiperheet Työttömät Eläkeläiset Opiskelijat Sairastaminen Asumisen tuet Kuntoutus

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Jakso : (esim. osa kuukaudesta, aikaisintaan alkaen hakupäivästä yksi kuukausi eteenpäin)

Jakso : (esim. osa kuukaudesta, aikaisintaan alkaen hakupäivästä yksi kuukausi eteenpäin) Individ och Myndighet Hakemus Toimeentulotuki/ Muu taloudellinen tuki Mitä tukea haet? Toimeentulotuki Muu taloudellinen tuki : Hakemus koskee: Kuukausi: Jakso : (esim. osa kuukaudesta, aikaisintaan alkaen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus Vammaisetuudet Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vammaisetuuksia ovat: Alle 16-vuotiaan

Lisätiedot

Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna

Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna Kirsi Ahola Työhönpaluuta kannattaa tukea organisaation toimin Valtaosa sairastuneista haluaa palata takaisin töihin toivuttuaan. Mitä pidemmäksi mielenterveyssyistä

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 1 Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 2 Tervetuloa Hallstahammarin kunnan kuljetuspalvelulle Kuljetuspalvelu on osa meidän joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelu on henkilöille jotka toimintarajoitteiden, sairauden

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Kyselytutkimus keväällä 2017 Vastaajia 320 1.1.2015, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Osasto/Laatija, www.teamliitto.fi 1 Kysely sairausloman omailmoituksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Kuntoutustahot 2 Vaihtoehtoja, kun sairaus pitkittyy Sairauspäiväraha/ Osasairauspäiväraha Sairastuneella henkilöllä on

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT

HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT Sosiaalilautakunta Motalan kunta Voimassa 1. lokakuuta 2013 lähtien Hoito- ja hoiva-asumismaksut 1. lokakuuta 2013 lähtien Sivu 1 (3) HOITO- JA HOIVA-ASUMISMAKSUT Asuessasi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

1994 vp - HE 65. korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) perusteella sairausvakuutuksen omavastuuajalta,

1994 vp - HE 65. korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) perusteella sairausvakuutuksen omavastuuajalta, 1994 vp - HE 65 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain 11 :n ja sairausvakuutuslain 4 a :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Oikeus osasairauspäivärahaan laajentunut

Oikeus osasairauspäivärahaan laajentunut Oikeus osasairauspäivärahaan laajentunut 28.4.2010 Heikki Palomäki Asiantuntijalääkäri, dosentti Kansaneläkelaitos Terveysosasto 1 Osasairauspäiväraha 2007 (I) Tavoitteena järjestelmä, joka Tukisi vakuutetun

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kunnanvaltuusto 28.2.2006 5. Muutettu 9.12.2008 12 ja 9.11.2010 :t 7 ja 12 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala..2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana

Lisätiedot

TERAPIAAN HAKEUTUMINEN

TERAPIAAN HAKEUTUMINEN TERAPIAAN HAKEUTUMINEN Kelan kustantamaan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta sekä mahdollisista etuuksista terapiakustannuksia koskien MTKL Tietopalvelu Propelli, kuntoutusneuvoja Milla Ristolainen

Lisätiedot

Kokemuksia Ruotsin, Tanskan ja Hollannin työkyvyttömyyseläkeuudi stuksista. Antti Mielonen Työeläkepäivä 14.11.2012

Kokemuksia Ruotsin, Tanskan ja Hollannin työkyvyttömyyseläkeuudi stuksista. Antti Mielonen Työeläkepäivä 14.11.2012 Kokemuksia Ruotsin, Tanskan ja Hollannin työkyvyttömyyseläkeuudi stuksista Antti Mielonen Työeläkepäivä 14.11.2012 Esityksen rakenne Miksi nämä maat mielenkiintoisia? Tanskan uudistukset (2003-2012) Ruotsin

Lisätiedot

PALUUORIENTAATIO 2015

PALUUORIENTAATIO 2015 1 PALUUORIENTAATIO 2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ VAIHTO-OPINNOT JA OPINTOTUKI VAIHDOSTA PALAAVAN OPISKELIJAN MUISTILISTA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAVÄHENNYSOIKEUS

Lisätiedot