Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg]"

Transkriptio

1 Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Klicka här, skriv ev. Undertitel Lapsilisää maksetaan, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Sen jälkeen peruskoulua jatkavat lapset saavat jatkettua lapsilisää. Vanhemmat voivat jakaa lapsilisän. Yli kuusi kuukautta ulkomailla asuvia lapsia koskevat erityiset säännöt. Kahden tai useamman lapsen perheille maksetaan myös monilapsikorotusta. Kenelle lapsilisää maksetaan? [Vem får barnbidrag?] Lapsilisä on taloudellinen tuki lapselle ja vanhemmille. Yksinhuoltajille maksetaan koko lapsilisä. Kahdelle vanhemmalle lapsilisää maksetaan hieman eri tavoin riippuen lapsen syntymäajasta. Jos lapsi on syntynyt ennen 1. maaliskuuta 2014 [Om barnet föddes före 1 mars 2014] Jos lapsi on syntynyt ennen 1. maaliskuuta 2014, voivat vanhemmat, joilla on lapsen yhteishuoltajuus, valita kenelle lapsilisä maksetaan. Jos valintaa ei tehdä, lapsilisä maksetaan äidille. Jos molemmat vanhemmat ovat samaa sukupuolta, lapsilisä maksetaan vanhemmalle vanhemmista. Lapsen syntyessä aviossa olevilla on automaattisesti lapsen yhteishuoltajuus. Jos vanhemmat eivät ole naimisissa, yhteishuoltajuudesta voidaan ilmoittaa sosiaalilautakuntaan isyydentunnustuksen yhteydessä tai myöhemmin Verovirastoon. Ruotsissa asuvilla lapsilla on oikeus lapsilisään. Lapsilisää maksetaan lapsen syntymäkuukauden jälkeisestä kuukaudesta lähtien tai myöhemmin, esimerkiksi jos lapsi muuttaa Ruotsiin. Lapsilisä on veroton, ja sitä maksetaan siihen vuosineljännekseen asti, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Lapsilisä maksetaan viimeistään kuukauden 20. päivä. Jos lapsi on syntynyt 1. maaliskuuta 2014 tai myöhemmin [Om barnet föddes 1 mars 2014 eller senare] Jos lapsi on syntynyt 1. maaliskuuta 2014 tai myöhemmin, ja vanhemmat ovat naimisissa, jaetaan lapsilisä heidän kesken. Puolet lapsilisästä maksetaan toiselle vanhemmalle ja puolet toiselle. Tämä tarkoittaa, että kumpikin vanhempi saa 525 joka kuukausi. Jako tapahtuu automaattisesti, eikä vanhempien tarvitse tehdä mitään. 1 (5)

2 Jos vanhemmat haluavat, että lapsilisä maksetaan vain toiselle vanhemmalle, on vanhempien ilmoitettava tästä meille. Muutoksesta voidaan ilmoittaa vasta, kun lapsi on syntynyt. Jos vanhemmat eivät ole naimisissa, mutta heillä on yhteishuoltajuus, maksetaan puolet lapsilisästä toiselle vanhemmalle ja puolet toiselle. Tämä tarkoittaa, että kumpikin vanhempi saa 525 joka kuukausi. Jako tapahtuu automaattisesti. Vanhempien ei tarvitse ottaa yhteyttä meihin. Jos vanhemmat haluavat, että lapsilisä maksetaan vain toiselle vanhemmalle, on vanhempien ilmoitettava tästä meille. Muutoksesta voidaan ilmoittaa vasta, kun lapsi on syntynyt. Huomioi, että isyyden tai vanhemmuuden rekisteröityminen kuntaan tai Verovirastoon lapsen syntymän jälkeen voi kestää muutaman kuukauden. Lapsilisä maksetaan äidille, kunnes saamme Verovirastolta tiedon isyydestä tai vanhemmuudesta. Kenelle monilapsikorotusta maksetaan? [Vem får flerbarnstillägg?] Monilapsikorotusta maksetaan automaattisesti, jos saat lapsilisää vähintään kahdesta lapsesta. Voit myös saada monilapsikorotusta 16 vuotta täyttäneistä lapsista sen vuoden kesäkuuhun asti, kunnes lapsi täyttää 20 vuotta. Ehtona on, että lapsi asuu vanhemman luona, opiskelee täyspäiväisesti lukiossa, peruskoulussa tai erityiskoulussa, on naimaton. Tee ilmoitus lomakkeella Monilapsikorotus [Flerbarnstillägg], jonka voit ladata verkkosivuiltamme Kuinka paljon tukea maksetaan? [Hur mycket får man i bidrag?] Lapsilisää maksetaan jokaisesta lapsesta. Monilapsikorotuksen suuruus riippuu siitä, kuinka monesta lapsesta lapsilisää maksetaan. Lapsilisä ja monilapsikorotus kuukaudessa [Barnbidrag och flerbarnstillägg per månad] Lasten määrä Lapsilisä Monilapsikorotus Summa (5)

3 Kuudennesta lapsesta ja jokaisesta sen jälkeisestä lapsesta monilapsikorotus on kuukaudessa. Mitä tapahtuu, kun lapsi täyttää 16 vuotta? [Vad händer när barnet fyller 16 år?] Opintotuki [Studiebidrag] Lapsilisää maksetaan siihen vuosineljännekseen asti, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Jos lapsi tämän jälkeen opiskelee lukiossa, Opintotukiasiain keskuslautakunta (CSN) [Centrala studiestödsnämden] maksaa opintotuen. Lapselle ei tarvitse hakea tukea, vaan se maksetaan automaattisesti. Opintotuen voi jakaa samalla tavalla kuin lapsilisän. Lue lisää CSN:n verkkosivuilta Jatkettu lapsilisä [Förlängt barnbidrag] Jos lapsi on edelleen peruskoulussa tai erityiskoulussa, Vakuutuskassa [Försäkringskassan] maksaa jatkettua lapsilisää siitä vuosineljänneksestä lähtien, kun lapsi on täyttänyt 16 vuotta. Jatkettua lapsilisää ei tarvitse hakea. Koulu on velvollinen ilmoittamaan tiedot näistä oppilaista. Poikkeuksena on, jos lapsi opiskelee ulkomailla. Katso kohta Asuminen tai työskentely ulkomailla. Ilmoittakaa, jos haluatte, että perheen lapset lasketaan yhteen [Anmäl om ni vill räkna ihop era barn i familjen] Jos vanhemmat asuvat yhdessä, ja heillä on aikaisemmista suhteista lapsia, joista he saavat lapsilisää, voidaan kaikki lapset laskea yhteen. Tämä tarkoittaa, että monilapsikorotus voi olla suurempi. Vanhempien täytyy kuitenkin olla naimisissa tai heidän on täytynyt olla aikaisemmin naimisissa keskenään, tai heillä täytyy olla yhteinen lapsi. Yhdessä asuvilla vanhemmilla, joilla on yhteinen lapsi ja jotka ovat valinneet lapsilisälle eri saajat, eivät saa monilapsikorotusta automaattisesti. Heidän täytyy ilmoittaa, että he haluavat laskea perheen lapset yhteen. Tee ilmoitus lomakkeella Monilapsikorotus [Flerbarnstillägg], jonka voit ladata verkkosivuiltamme Tämän tietolehtisen lopusta löydät esimerkin, jonka avulla voit laskea kuinka paljon tukea voit saada. Lapsilisän jakaminen [Ni kan dela på barnbidraget] Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, mutta lapsi asuu kummankin luona noin puolet ajasta, he voivat jakaa lapsilisän. Heillä täytyy olla lapsen yhteishuoltajuus, ja heidän täytyy päättää yhdessä tuen jakamisesta. Jaettu lapsilisä on 525 kuukaudessa jokaisesta lapsesta. Ilmoita tästä Vakuutuskassaan [Försäkringskassan] lomakkeella Jaettu lapsilisä [Delat barnbidrag]. 3 (5)

4 Mitä tapahtuu monilapsikorotukselle, jos jaamme lapsilisän? [Vad händer med flerbarnstillägget om vi delar på barnbidraget?] Jos lapsilisä jaetaan vanhempien kesken, lasketaan monilapsikorotus uudelleen. Monilapsikorotusta ei nimittäin automaattisesti jaeta kahteen yhtä suureen osaan. Jos vanhemmalle maksetaan 150 monilapsikorotusta ennen jakoa, ei ole varmaa, että kumpikin vanhempi saa 75 jaon jälkeen. Kummankin vanhemman osuus riippuu siitä, kuinka monesta lapsesta hän saa kokonaista tai jaettua lapsilisää tai opintotukea. Jos lapsilisä tai opintotuki jaetaan vain yhdestä lapsesta, lasketaan monilapsikorotus uudelleen kaikille lapsille. Tämän tietolehtisen lopusta löydät taulukoita ja esimerkkejä, joiden avulla voit laskea kuinka paljon tukea voit saada. Asuminen tai työskentely ulkomailla [Bo eller arbeta utomlands] Ilmoita, jos lapsi oleskelee ulkomailla [Anmäl om barnet vistas utomlands] Jos lapsesi aikoo oleskella ulkomailla pidempään kuin kuusi kuukautta, ilmoita tästä Vakuutuskassaan [Försäkringskassan]. Oikeus lapsilisään loppuu Ruotsista lähdettäessä. Avustustyöntekijät, valtion työntekijät, ulkomaanopiskelijat ja heidän perheenjäsenensä voivat kuitenkin saada lapsilisää tietyissä tapauksissa, vaikka ulkomailla oleskelu kestäisi yli kuusi kuukautta. Yli 16-vuotiaat lapset voivat saada jatkettua lapsilisää, jos he opiskelevat ulkomailla Ruotsin valtion tukemassa koulussa, joka vastaa Ruotsin peruskoulua. Tätä tukea täytyy hakea. Täytä lomake Hakemus jatketusta lapsilisästä ruotsalaisessa koulussa ulkomailla" [Ansökan förlängt barnbidrag vid svensk utlandsskola]. Jos työskentelet toisessa EU/ETA-maassa [Om du arbetar i annat EU/EES-land] Jos muutat Ruotsista toiseen EU/ETA-maahan työskentelemään, koskee tätä erityiset säännöt. Tietyissä maissa sinulla on oikeus lapsilisää vastaaviin etuihin. Ilmoita Vakuutuskassaan [Försäkringskassan], jos toinen vanhemmista muuttaa, lähtee töihin toiseen EU/ETA-maahan tai saa eläkettä toisesta EU/ETA-maasta. Lisätietoja monilapsikorotuksesta ja jaetusta lapsilisästä [Mer om flerbarnstillägg och delat barnbidrag] Monilapsikorotus kahdesta lapsesta on 150 kuukaudessa. Yhdestä lapsesta saa 75 kokonaisesta lapsilisästä ja puolet tästä, 37,50, jaetusta lapsilisästä. Jos saat jaettua lapsilisää kahdesta lapsesta, on monilapsikorotuksen määrä siis 2 x 37,50. Jos saat jaettua lapsilisää kahdesta lapsesta ja kokonaista lapsilisää yhdestä lapsesta, on monilapsikorotuksen määrä 2 x 101 lapsista, joista saat jaettua lapsilisää ja 201 lapsesta, josta saat kokonaista lapsilisää. 4 (5)

5 Ilmoita muutoksista! [Anmäl förändringar!] On tärkeää, että ilmoitat Vakuutuskassaan [Försäkringskassan] välittömästi, jos toinen vanhemmista tai lapsi muuttaa ulkomaille yli kuudeksi kuukaudeksi, toinen vanhemmista tai lapsi muuttaa toiseen EU/ETA-maahan, toinen vanhemmista lähtee töihin toiseen EU/ETA-maahan tai saa eläkettä toisesta EU/ETA-maasta, lapsesi huoltajuus muuttuu, sinulla on yli 16-vuotiaita lapsia, jotka lopettavat opintonsa, sinulla on yli 16-vuotiaita lapsia, jotka muuttavat kotoa tai avioituvat, saatte monilapsikorotusta, koska asutte yhdessä, mutta muutatte erillenne, saatte jaettua lapsilisää, ja lapsi muuttaa vain toisen vanhemman luokse. Jos saat tukea, johon et ole oikeutettu, olet velvollinen maksamaan tuen takaisin. Tämä koskee sinua, vaikka tuen saaminen ei ole sinun syytäsi. Lisätietoja [Mer information] Tämä tietolehtinen ei ole lakiteksti. Löydät kaiken informaatiomateriaalin verkkosivuiltamme Verkkosivuilla voit myös helposti ja nopeasti hoitaa tiettyjä asioita verkkopalvelumme avulla. Itsepalvelupuhelimestamme voit tilata todistuksia, lomakkeita ja esitteitä. Voit myös tehdä tiettyjä ilmoituksia. Vakuutuskassa [Försäkringskassan] tarkistaa tietosi [Försäkringskassan kontrollerar] Vakuutuskassa [Försäkringskassan] tarkistaa antamasi tiedot. Tiedot voivat koskea tulojasi, työpoissaoloja, siviilisäätyäsi tai asuinpaikkaasi. Saamme tietoja muilta viranomaisilta, ja saamme tietoja mm. CSN:n, työttömyyskassojen ja Veroviraston rekistereistä. Tahallinen väärien tietojen antaminen tai tukeen vaikuttavista muutoksista ilmoittamatta jättäminen voi olla laitonta. Vakuutuskassa [Försäkringskassan] ilmoittaa poliisille kaikista epäillyistä tukiin liittyvistä rikoksista. 5 (5)

Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga]

Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] Aktivointikorvaus on tuki nuorelle, joka on työkyvytön

Lisätiedot

Aktivointituki ja kehityskorvaus

Aktivointituki ja kehityskorvaus Aktivointituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Työmarkkinapoliittisiin toimiin osallistuva voi saada korvausta aktivointituen tai kehityskorvauksen muodossa. Jos on täyttänyt

Lisätiedot

Sairauspäiväraha [Sjukpenning]

Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Jos ei sairauden vuoksi kykene tekemään työtä, voi saada sairauspäivärahaa Vakuutuskassalta [Försäkringskassan]. Sairauspäivärahaa voi saada enintään 364 päivältä 15 kuukauden

Lisätiedot

Sairauskorvaus [Sjukersättning]

Sairauskorvaus [Sjukersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 20/08 2009 Sairauskorvaus [Sjukersättning] Sairauskorvausta voit saada, jos työkykysi on pysyvästi alentunut vähintään yhdellä neljäsosalla. Sairauskorvauksen saaminen edellyttää,

Lisätiedot

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella.

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella. Tietoa Vakuutuskassalta 01/01 2010 Asuntolisä [bostadstillägg] aktivointikorvausta [aktivitetsersättning] tai sairauskorvausta [sjukersättning] saavalle [Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Vammaiskorvaus [Handikappersättning]

Vammaiskorvaus [Handikappersättning] Vammaiskorvaus [Handikappersättning] 19 vuotta täyttänyt voi saada vammaiskorvausta, jos hän tarvitsee lisäavustusta tai hänellä on lisäkustannuksia pysyvän sairauden tai toiminnanvajavuuden vuoksi. Korvausta

Lisätiedot

Tietoa hoidon ja hoivan maksuista Maksut

Tietoa hoidon ja hoivan maksuista Maksut Tietoa hoidon ja hoivan maksuista Maksut Enköpingin kunta Enköpingin kunta 2013. Hoito- ja hoivahallinto. Tietoa palvelu- ja hoivamaksuista Yleistä Tämä esite on tarkoitettu hoito- ja hoivahallinnon asiakkaille.

Lisätiedot

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Opiskelijalle Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Sisällys Tärkeää tietää 1 Kun aloitat opinnot 2 Opintoraha 3 Asumislisä 4 Opintolainan valtiontakaus 7 Miten omat tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Koti ja perhe. Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe. Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta)

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till finska Artikelnummer 2006-114-3 Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Lyhyitä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Lisätiedot

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn]

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn] Tilapäie vahempairaha lapse hoido yhteydessä [Tillfällig föräldrapeig vid vård av bar] Klicka här, skriv ev. Udertitel Lapset sairastuvat usei. Tämä vuoksi voit saada tilapäistä vahempairahaa, jos joudut

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Opintotuen 1.8.2014 muutokset

Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotukeen tulee useita muutoksia 1.8.2014. Kerromme tässä tiedotteessa muutoksista ja siitä, mitkä muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita ja mitkä koskevat vain korkeakouluopiskelijoita

Lisätiedot

Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta.

Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta. Sida: 1 av 11 Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 2013-09 Finska Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta. Mikä työttömyyskorvaus on? Työttömyysvakuutus antaa työnhakijalle

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Ruotsissa

Sosiaaliturvaoikeudet. Ruotsissa Sosiaaliturvaoikeudet Ruotsissa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille

Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille Kirjalliset toimintaperiaatteet, säännöt 18.2.2015 Dnro UBN/2014:229 Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Mikä on työeläke? Tämä julkaisu kertoo työeläkkeestä. Kun teet työtä ja saat palkkaa, sinulle kertyy työeläkettä. Ansaitset työeläkettä siis omalla työlläsi.

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Kelan etuudet pähkinänkuoressa. Opas asiantuntijoille 2011

Kelan etuudet pähkinänkuoressa. Opas asiantuntijoille 2011 Kelan etuudet pähkinänkuoressa Opas asiantuntijoille 2011 Sisällys Tärkeää tietää 1 SOSIAALITURVA ASUMISEN PERUSTEELLA 2 Yleiset periaatteet 2 Muutto ulkomaille 4 Muutto Suomeen 6 LAPSIPERHEEN ETUUDET

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus > yhteensovitus 5 Koulutusajan tuet työttömälle

Lisätiedot

MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE

MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE 1 PERHE-ELÄKE Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata omaisten toimeentulo perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. Perhe-eläkkeen edunsaaja on henkilö, jolla on oikeus saada perhe-eläkettä

Lisätiedot