Vammaiskorvaus [Handikappersättning]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vammaiskorvaus [Handikappersättning]"

Transkriptio

1 Vammaiskorvaus [Handikappersättning] 19 vuotta täyttänyt voi saada vammaiskorvausta, jos hän tarvitsee lisäavustusta tai hänellä on lisäkustannuksia pysyvän sairauden tai toiminnanvajavuuden vuoksi. Korvausta haettaessa ei ole tärkeää, missä määrin toimintakyky on heikentynyt, vaan korvauksen saaminen määräytyy sen perusteella, miten suuri avuntarve ja mitä kustannuksia hakijalla on toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. Kuka voi saada vammaiskorvausta? [Vem kan få handikappersättning?] Jos olet sairas tai toimintakykysi on heikentynyt, voit saada vammaiskorvausta sen vuoden heinäkuusta alkaen, jonka aikana täytät 19 vuotta (jolloin hoitoavustuksen [vårdbidrag] maksaminen lakkaa). Vammaiskorvauksen saaminen edellyttää, että tarvitset avustusta päivittäisessä elämässä, työssä tai opinnoissa tai että sinulla on lisäkustannuksia sairauden tai toiminnanvajavuuden vuoksi. Avun tarpeen ja toimintakyvyn heikentymisen välillä on oltava suora yhteys, ja kyseessä on oltava tehtävät, joita et itse pysty suorittamaan toimintakykysi heikentymisen vuoksi. Sinulla ei tarvitse olla mitään erityistä sairautta tai erityistä toiminnanvajavuutta saadaksesi vammaiskorvausta. Sinulla on kuitenkin oltava lääkärintodistus, josta ilmenee, että toimintakykysi on heikentynyt siten, että se vaikuttaa kykyysi suoriutua päivittäisistä toiminnoistasi, työstäsi tai opinnoistasi. Toimintakykysi on täytynyt heikentyä ennen kuin täytit 65 vuotta, ja sinun täytyy tarvita tukea vähintään yhden vuoden ajan. Säilytät oikeutesi vammaiskorvaukseen 65 vuotta täyttämisen jälkeen, jos tällöin yhä tarvitset tukea. Voit saada vammaiskorvausta, jos työskentelet Ruotsissa. Jos et käy töissä, on sinun asuttava Ruotsissa, jotta voisit saada vammaiskorvausta. Paljonko vammaiskorvausta saa? [Hur mycket får man i handikappersättning?] Vammaiskorvaus on 36, 53 tai 69 prosenttia hintaperusmäärästä [prisbasbeloppet] 1 sen mukaan, miten paljon avustusta tarvitset ja miten paljon lisäkustannuksia sinulla on toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. Vammaiskorvauksen määrä vuonna 2013: 1 (6)

2 36 prosenttia kruunua 53 prosenttia kruunua 69 prosenttia kruunua Vammaiskorvaus on verotonta tuloa. Jos sinulla toimintakyvyn heikentymisen vuoksi on pelkästään paljon lisäkustannuksia, on lisäkustannusten oltava vähintään kruunua vuodessa (28,5 prosenttia hintaperusmäärästä), jotta voisit saada vammaiskorvausta. Jos olet sokea [Om du är blind] Jos olet sokea tai sinulta puuttuu suuntausnäkö, saat vammaiskorvausta kruunua vuodessa (69 prosenttia hintaperusmäärästä). Jos saat myös täyttä sairauskorvausta [sjukersättning] tai aktivointikorvausta [aktivitetsersättning] tai täyttä vanhuuseläkettä [ålderspension], saat vähemmän vammaiskorvausta, joka on tällöin kruunua vuodessa (36 prosenttia hintaperusmäärästä). Voit saada suuremman korvauksen, jos sinulla on erityisen suuri avuntarve tai erityisen suuret kustannukset. Sokealla tai näkövammaisella, jolta puuttuu suuntausnäkö, tarkoitetaan henkilöä, joka ei heikentyneen näön vuoksi pysty yksin oleskelemaan tai liikkumaan turvallisesti vieraassa ympäristössä. Jos olet kuuro tai vaikeasti kuulovammainen [Om du är döv eller gravt hörselskadad] Jos olet kuuro, saat vammaiskorvausta kruunua vuodessa (36 prosenttia hintaperusmäärästä). Voit saada suuremman korvauksen, jos sinulla on erityisen suuri avuntarve tai erityisen suuret kustannukset. Kuurolla tai vaikeasti kuulovammaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei kuulolaitetta käyttäessäänkään kuule tai jolla on tällöin erittäin suuria vaikeuksia kuulla toisten ihmisten puhetta. Avuntarve ja lisäkustannukset [Hjälpbehov och merkostnader] Jos tarvitset pelkästään avustusta, mutta sinulla ei ole lisäkustannuksia, täytyy avuntarpeesi olla vähintään kaksi tuntia päivässä voidaksesi saada vammaiskorvausta. Jos tarvitset erityistä huolenpitoa ja alituista valvontaa, voidaan sekin huomioida avuntarvetta arvioitaessa. Jos sinulla on sekä avuntarvetta että lisäkustannuksia, tekee Vakuutuskassa [Försäkringskassan] kokonaisvaltaisen arvion kaikista tarpeistasi. 2 (6)

3 Päivittäisessä elämässä avustaminen [Hjälp med den dagliga livsföringen] Päivittäisessä elämässä avustamisella tarkoitetaan esimerkiksi avustamista henkilökohtaisessa huolenpidossa, riisuuntumisessa ja pukeutumisessa, kauppaostoksissa, ruoanlaitossa, lääkityksessä ja kotitaloustöissä, kuten pyykin pesussa, silityksessä, vaatehuollossa ja kodin siivoamisessa. Päivittäisessä elämässä avustamiseksi katsotaan myös matkat työpaikalle tai oppilaitokseen. Sitä voi myös olla käytännön tehtävissä avustaminen työpaikalla, kuten esimerkiksi kansioiden ja muun työmateriaalin esille ottaminen tai avustaminen siirtymisessä työpaikan ruokalaan ja sieltä takaisin. Kustannukset avuntarpeesta päivittäisessä elämässä [Kostnader för hjälpbehov i den dagliga livsföringen] Jos tarvitset kunnallista siivousapulaista, voit saada vammaiskorvausta kunnan sinulle laskuttamien kustannusten osalta. Määrätyissä tapauksissa korvausta voi myös saada yksityisestä siivousapulaisesta kunnan perimää maksua vastaavasti. Mutta jos joku omaisesi saa korvausta avustaessaan sinua päivittäisessä elämässäsi, sitä ei kuitenkaan katsota kustannukseksi, vaan avustukseen käytetyksi ajaksi. Lisäkustannukset [Extra kostnader] Jotta voisit saada vammaiskorvausta lisäkustannusten perusteella, täytyy kustannusten ja toimintakyvyn heikentymisen välillä olla suora yhteys. Saatavilla ei saa olla mitään muunlaista nämä kustannukset kattavaa tukea, josta päävastuu on valtiolla, kunnalla tai maakäräjillä. Kustannukset eivät myöskään saa olla sellaisia, joita useimmilla ihmisillä on. Apuvälinekustannukset [Kostnader för hjälpmedel] Voit saada vammaiskorvausta esimerkiksi kustannuksista, joita sinulle tulee, kun tarvitset asunnossasi lisätilaa hoitolaitteita, teknisiä apuvälineitä tai hoitohuonetta varten. Voit myös saada korvausta apuvälineiden vuokraamisesta tai hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Tämä koskee myös niitä kustannuksia, joita sinulle aiheutuu toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi tietokoneen käyttöösi sovittamisesta tai erityisten tietokoneohjelmien hankkimisesta. Terveydenhuolto ja sairaanhoito [Hälso- och sjukvård] Voit saada vammaiskorvausta korkeakustannusuojan [högkostnadsskydd] piiriin kuuluvista avoterveydenhuolto- tai avosairaanhoitopalveluista/hoidoista. Korkeakustannussuoja takaa sen, että sinun ei tarvitse maksaa määrättyä summaa enemmän potilasmaksuja yhden vuoden aikana. Suoja on voimassa niin lääkärin vastaanotolla käydessäsi kuin ns. sairauden hoitoa saadessasi, eli silloin, kun hoitoa antaa esimerkiksi piirihoitaja tai lääkintävoimistelija. Lääkkeet [Läkemedel] Voit saada vammaiskorvausta lääkkeistä, jotka saavat valtion tukea ja jotka kuuluvat korkeakustannussuojan piiriin. Korkeakustannussuojan piiriin kuuluu suurin osa reseptilääkkeistä. Kulutustarvikkeet [Förbrukningsartiklar] Usein sairaanhoitopalvelun välityksellä voi saada korvausta kulutustarvikkeista. Jos kuitenkin joudut itse maksamaan näistä sairaanhoidollisista kulutustarvikkeista, voit määrätapauksissa saada korvauksen niistä aiheutuvista kustannuksista. 3 (6)

4 Erikoisruokavalio [Specialkost] Jos sinulla on lisäkustannuksia, koska joudut toimintakykysi heikkenemisen vuoksi noudattamaan erikoisruokavaliota, voit saada korvausta näistä kustannuksista. Ruotsin kuluttajavirastossa [Konsumentverket] tehdään laskelmat, joista ilmenee erilaisten erikoisruokavalioiden kustannukset. Voit saada korvausta erikoisruokavaliosta vain, jos se on lääkärin, ravitsemussuunnittelijan tai vastaavan henkilön määräämä. Hammashuolto [Tandvård] Voi saada määrätyn korvauksen sellaisista hammashuoltokustannuksista, joita sinulle tulee toiminnanvajavuutesi vuoksi. Matkakustannukset [Kostnader för resor] Yleiset kulkuvälineet [Allmänna kommunikationer] Jos et toiminnanvajavuuden vuoksi voi käyttää yleisiä kulkuvälineitä ja sinulle sen vuoksi aiheutuu lisäkustannuksia matkoista, voit saada määrätyn korvauksen. Voit esimerkiksi saada korvauksen, jos sinun täytyy käyttää kuljetuspalvelua [färdtjänst], ja maksat siitä. Voit saada korvauksen koko maksusta. Korvauksesta vähennetään se summa, jonka olisit joutunut maksamaan matkustaessasi yleisillä kulkuvälineillä. Oma auto [Egen bil] Jos matkustat omalla autolla, koska et voi käyttää yleisiä kulkuvälineitä, voit saada vammaiskorvausta sairaus- ja hoitomatkoista sekä kodin ja työpaikan/oppilaitoksen välisistä matkoista. Kodin ja oppilaitoksen välisestä korvauksesta vähennetään se summa, mitä matkat olisivat maksaneet käyttäessäsi yleisiä kulkuvälineitä. Muiden päivittäiseen elämään liittyvien matkojen osalta voit saada korvausta kruunua vuodessa (5 prosenttia hintaperusmäärästä). Jos pystyt osoittamaan, että kustannuksesi ovat olleet suuremmat, voit saada suuremman korvauksen. Erityisten kodinkoneiden hankinnat [Köp av särskild hushållsutrustning] Jos joudut toiminnanvajavuutesi vuoksi hankkimaan esimerkiksi pesukoneen, astianpesukoneen tai erityisen pölynimurin, voit saada siitä korvausta. Tällaisten hankintojen kustannuslaskelmassa kustannus jaksotetaan tietylle määrälle vuosia. Kuluminen ym. [Slitage med mera] Jos toiminnanvajavuudestasi aiheutuu vaatteiden epätavallisen suurta kulumista, epätavallisen suuria kustannuksia pyykin pesusta, asunnon sisustuksen tai kodinkoneiden epätavallisen suuresta kulumisesta, voit saada siitä korvausta. Eri asumismuodot [Olika boendeformer] Hoito sairaalassa ja muissa laitoksissa [Vård på sjukhus och andra institutioner] Jos olet hoidettavana sairaalassa tai jossakin muussa laitoksessa, saat silti vammaiskorvauksesi, jos hoidon arvioidaan kestävän korkeintaan kuusi kuukautta. Jos hoito kestää kuutta kuukautta pitemmän ajan, voit saada vammaiskorvausta vain niiltä päiviltä, jolloin et ole laitoksessa hoidettavana. Et voi saada korvausta maksuista, joita joudut maksamaan hoidostasi. 4 (6)

5 Laitoksella tarkoitetaan tässä valtion, kunnan tai maakäräjien omistamaa tai kustantamaa perhekotia [familjehem], sairaalaa tai hoitolaitosta. Palveluasunto ja ryhmäasunto [Servicebostad och gruppbostad] Palveluasunnossa [servicebostad] tai ryhmäasunnossa [gruppbostad] asuva saa usein palvelua, joka tyydyttää sen avuntarpeen jonka perusteella muutoin voi saada vammaiskorvausta. Saatat kuitenkin myös tarvita sellaista avustusta, joka ei sisälly asumispalveluun. Asumisesta saattaa aiheutua myös sellaisia kustannuksia, jotka katsotaan lisäkustannuksiksi vammaiskorvauksen määrää laskettaessa. Ota siis yhteyttä Vakuutuskassaan, niin saat tietää, mitä sääntöjä sinun osaltasi sovelletaan. Oppilaskoti tai erityiskoulu [Elevhem eller specialskola] Jos asut oppilaskodissa [elevhem], voit saada vammaiskorvausta, jos sinulla on kustannuksia tarvitsemasi henkilökohtaisen avun ja palvelun vuoksi. Tätä käytäntöä sovelletaan, jos asut valtion erityiskoulun oppilaskodissa kuurojen tai kuulovammaisten nuorten valtakunnallisen lukion oppilaskodissa liikuntavammaisten nuorten valtakunnallisen lukion oppilaskodissa. Muut korvaukset [Andra ersättningar] Kertasumma [Engångsbelopp] Jos olet saanut yksityisestä vakuutuksesta kertasummana maksettavan korvauksen, se ei vaikuta oikeuteesi saada vammaiskorvausta. Jos olet saanut kertasumman valtiolta, kunnalta tai maakäräjiltä, et voi saada vammaiskorvausta saman syyn perusteella. Korvaus valtiolta, kunnalta tai maakäräjiltä [Ersättning från stat, kommun eller landsting] Jos saat heikentyneen toimintakykysi vuoksi valtiolta, kunnalta tai maakäräjiltä muita korvauksia avuntarpeittesi ja kustannustesi tueksi, voit saada vammaiskorvausta vain siinä tapauksessa, että kyse ei ole avusta tai kustannuksista, joista jo saat korvausta. Vakuutuskassa voi myös päättää, että sinun pitäisi saada korvausta avuntarpeeseesi tai kustannuksiisi jonkin muun tuen kuin vammaiskorvauksen välityksellä. Miten vammaiskorvausta haetaan? [Hur ansöker man om handikappersättning?] Vammaiskorvausta haetaan lomakkeella, jonka saa Vakuutuskassan toimistoista ja verkkosivuilta Vakuutuskassa voi avustaa sinua hakemuslomakkeen täyttämisessä. Sinun on myös toimitettava meille lääkärinlausunto sairaudestasi tai toimintakykysi heikentymisestä. Jos olet lähiaikoina lähettänyt meille lääkärinlausunnon, ei sinun ehkä tarvitse lähettää meille uutta. Voit valittaa päätöksestä, jos et ole tyytyväinen siihen [Du kan överklaga ett beslut som du inte är nöjd med] Jos et ole tyytyväinen päätökseen, voit valittaa siitä lääninoikeudelle [länsrätten]. Valitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa. Valitusohje on päätöksessä. Jos tarvitset avustusta valituskirjelmän laatimisessa, voit ottaa yhteyttä Vakuutuskassaan. 5 (6)

6 Maksaminen [Utbetalning] Vammaiskorvaus maksetaan joka kuukausi. Jos haluat, että vammaiskorvauksesi maksetaan jollekin toiselle henkilölle, täytyy sinun toimittaa Vakuutuskassalle valtakirja kirjallisena ja ilmoittaa kenelle raha maksetaan. Asuminen ulkomailla [Bo utomlands] Jos aiot asua ulkomailla jossakin EU/ETA-maassa, saat vammaiskorvauksen 12 kuukauden ajalta. Jos asut jossakin EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa, saat korvauksen kuuden kuukauden ajalta. Jos palaat Ruotsiin, voit hakea vammaiskorvausta uudestaan. Työskentely ulkomailla [Arbeta utomlands] Voit saada vammaiskorvausta, jos asut Ruotsissa ja työskentelet ulkomailla. Et kuitenkaan saa olla ulkomailla töissä 12 kuukautta pitempää aikaa, jos haluat saada vammaiskorvausta pitemmän aikaa Ruotsista. Jos työskentelet jossakin EU/ETA-maassa, on sinulla oikeus saada tukea siltä maalta, jossa työskentelet. Ilmoita aina muutoksista [Anmäl alltid förändringar!] Sinun täytyy ilmoittaa kaikista sellaisista muutoksista avuntarpeessasi, kustannuksissasi tai olosuhteissasi, joilla voi olla vaikutusta oikeuteesi saada vammaiskorvausta. Jos olet saanut liian paljon rahaa, voit joutua maksamaan liikasumman takaisin Vakuutuskassalle. 6 (6)

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero:

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero: Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu: (kyselyt matkavakuutuksestasi): Puhelinnumero: +35 306 22 75 75 Sähköpostiosoite: info@nazar.fi 2 tunnin hätäpalvelu: Puhelinnumero: +35 9 37 7 7 30 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut

Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Tietoa tukea ja hoivaa koskevista maksuista sinulle, joka asut tavallisessa asunnossa tai palvelutalossa

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Kodin ja perheen vakuutukset

Kodin ja perheen vakuutukset Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Tuoteseloste voimassa 4.2.2013 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Kirjaudu verkkopalveluun sivulla op.fi (osuuspankin

Lisätiedot

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE SISÄLLYS Yksityishenkilön velkajärjestely pähkinänkuoressa 3 Miten velkajärjestelyä haetaan ja miten hakeminen etenee? 4 Velkajärjestelyhakemuksen liitteet 6 Malli: Velkaantumishistoria

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot