Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning]"

Transkriptio

1 Tietoa Vakuutuskassalta 2/ Työnteko ja sairauskorvaus [sjukersättning] Säännöt ovat voimassa 1. tammikuuta 2009 alkaen, mutta hakemuksen voi jättää jo nyt. [Arbeta med sjukersättning] sovelletaan myös opiskeleviin tai vapaaehtoistyötä tekeviin [ gäller även dig som studerar eller arbetar ideellt] Jos saat toistaiseksi voimaksi olevaa sairauskorvausta ennen heinäkuuta 2008 voimassa olevien määräysten mukaan, voit tehdä työtä ja silti säilyttää oikeutesi sairauskorvaukseen. Sinun on toimitettava meille hakemus ennen kuin aloitat työnteon. Uudet sairauskorvauksesta ja työstä (portaaton vähennys) annetut määräykset merkitsevät sitä, että sairauskorvausta saava voi aloittaa työnteon ilman, että sillä on vaikutusta hänen oikeuteensa sairauskorvaukseen. Samoja sääntöjä sovelletaan sinuun, saatpa täysimääräistä sairauskorvausta tai siitä yhden neljäsosan, puolet tai kolme neljäsosaa. Voit tehdä työtä, vaikka uskotkin pystyväsi siihen vain lyhyen ajan. Kun teet työtä saadessasi sairauskorvausta (portaaton vähennys), säilytät siis aina oikeutesi sairauskorvaukseen. Tulot ns. vapaaseen määrään [fribelopp] saakka eivät myöskään vaikuta saamasi sairauskorvauksen määrään. Vapaan määrän ylittävät tulot vähentävät kuitenkin sairauskorvauksesi määrää. Mitään aikarajaa ei ole olemassa sille, miten kauan voit tehdä työtä ja silti saada sairauskorvausta. Jos kuitenkin jatkat työntekoa, täytyy sinun uusia hakemuksesi joka kalenterivuosi. Paljonko voin ansaita ennen kuin sairauskorvausta vähennetään? [Hur mycket kan jag tjäna innan sjukersättningen minskar?] Määrästä, jonka voit ansaita sairauskorvauksesi vähenemättä, käytetään nimitystä vapaa määrä. Vapaan määrän suuruus määräytyy saamasi sairauskorvauksen laajuuden mukaan:

2 Sairauskorvauksen laajuus Vapaa määrä vuonna 2009 täysimääräinen kruunua kolme neljäsosaa kruunua puolet kruunua yksi neljäsosa kruunua Vapaa määrä tarkistetaan joka vuoden tammikuussa hintaperusmäärän [prisbasbeloppet] muutoksen yhteydessä. Hintaperusmäärä noudattaa yhteiskunnan hintakehitystä. Kuinka korvausta vähennetään? [Hur minskar ersättningen?] Jos ansiotulosi ylittävät vapaan määrän, vähennetään sairauskorvauksestasi puolet yhteenlaskettujen tulojesi vapaan määrän ylittävästä osuudesta. Jos esimerkiksi yhden vuoden aikana ansaitset kruunua enemmän kuin vapaa määrä, saat siltä vuodelta kruunua vähemmän sairauskorvausta. Alustava sairauskorvauksesi ei kuitenkaan yhdessä ansiotulon kanssa saa ylittää 8 hintaperusmäärää, mikä vuonna 2009 vastaa kruunua. Työntekosi vaikuttaa koko kalenterivuoden, eli tammikuun joulukuun, aikana saamaasi sairauskorvaukseen. Jos jätät hakemuksen ja aloitat työnteon myöhempänä ajankohtana vuoden aikana, tehdään koko vähennys kalenterivuoden jäljellä olevilta kuukausilta. Tiedotteen lopussa on laskuesimerkkejä, joiden avulla sinun on helpompi laskea, miten paljon sairauskorvausta saat työssäkäynnin aikana. Jätä hakemus ennen kuin aloitat työnteon! [Ansök innan du börjar arbeta!] Jos saat sairauskorvausta, sinun on jätettävä hakemus ennen työnteon aloittamista. Myös sinun, joka saat täysimääräistä sairauskorvausta ja jolla jo aikaisemmin on ollut vähän työtuloja, on jätettävä hakemus, jos aiot jatkaa työntekoa vuoden 2009 aikana. Sinun on tehtävä hakemus kirjallisesti. Käytä lomaketta Ansökan omräkning av sjukersättning vid arbete (steglös avräkning) [Hakemus sairauskorvauksen tarkistamisesta työn yhteydessä (portaaton vähennys)] (FK 7280). Ilmoita lomakkeella työnteon tai työajan lisäyksen alkamisajankohta sekä arvioimasi kokonaisvuositulo. Jos asut ulkomailla, käytä lomaketta Ansökan omräkning av sjukersättning vid arbete bosatt utomlands (steglös avräkning) [Hakemus sairauskorvauksen tarkistamisesta työn yhteydessä, ulkomailla asuva (portaaton vähennys)] (FK 7283). Saat lomakkeen verkkosivuilta Kun olet jättänyt hakemuksesi, voit heti aloittaa työnteon. Sinun ei tarvitse odottaa meiltä saatua päätöstä. Voit aloittaa työn uusien sairauskorvauksesta ja työstä annettujen määräysten mukaan aikaisintaan 1. tammikuuta Uusi hakemus joka vuosi [Ny ansökan varje år] Sinun täytyy joka kalenterivuosi uusia hakemuksesi, jos haluat tehdä työtä uusien sairauskorvauksesta ja työstä annettujen sääntöjen mukaan. Alustava ja lopullinen sairauskorvaus [Preliminär och slutlig sjukersättning] Kun olemme saaneet hakemuksesi, saat päätöksen alustavasta sairauskorvauksesta. Tällöin saat tiedon siitä, miten suuri vähennys sairauskorvaukseesi tehdään tai ovatko ansiotulosi niin pienet, että mitään vähennystä ei tarvita.

3 Päätös on voimassa yhden kalenterivuoden ajan, eli saman vuoden joulukuun loppuun saakka. Sairauskorvaus määritetään alustavasti, koska saamasi korvauksen suuruus määräytyy eläkkeesi perusteena olevan tulon mukaan. Eläkkeen perusteena olevan tulon vahvistaa Verovirasto [Skatteverket]. Saattaa kestää jopa kaksi vuotta ennen kuin Vakuutuskassa [Försäkringskassan] on saanut tiedon eläkkeesi perusteena olevasta tulosta. Sitten saat tiedon lopullisesta sairauskorvauksesta, vaikka sinulla ei olisikaan eläkkeen perusteena olevia tuloja Ruotsissa. Takaisinmaksu tai lisäkorvauksen saaminen [Betala tillbaka eller få tillbaka pengar] Kun päätös lopullisesta sairauskorvauksesta on tehty, vertaamme arvioimaasi tuloa todelliseen tuloosi. Jos olet saanut liikaa sairauskorvausta, joudut maksamaan liikamaksun takaisin sekä lisäksi lisämaksun. Jos sitä vastoin olet saanut liian pienen sairauskorvauksen, saat lisää sairauskorvausta jälkikäteen. Alle 1200 kruunun suuruista summaa sinun ei tarvitse maksaa takaisin eikä sitä myöskään makseta sinulle jälkikäteen. Ilmoita tulojesi muutoksista [Anmäl ändrade inkomster] Saatuasi päätöksen alustavasta sairauskorvauksesta sinun täytyy ilmoittaa Vakuutuskassalle, jos tuloistasi tulee arvioimaasi tuloa suuremmat. Vakuutuskassa päättää sitten, tarvitseeko alustavaa sairauskorvausta vähentää vielä enemmän. Voit mutta sinun ei tarvitse ilmoittaa, jos tulosi jäävät arvioitua pienemmiksi. Muutoin saat ehkä pienemmän sairauskorvauksen kuin mihin olet oikeutettu. Käytä lomaketta Anmälan ändrad inkomst vid sjukersättning (steglös avräkning) (FK 7281) [Ilmoitus tulojen muutoksesta sairauskorvauksen yhteydessä (portaaton vähennys) (FK 7281)], jonka saat verkkosivuilta Jos asut ulkomailla, sinun tulee käyttää samaa lomaketta. Mitkä tulot huomioidaan? [Vilka inkomster räknas?] Laskiessasi kokonaisvuosituloasi sinun on otettava mukaan kaikki eläkkeen perusteena olevat tulot, toisin sanoen muun muassa palkka ja palkkaetuudet elinkeinon harjoittamisesta saatavat tulot sairauspäiväraha [sjukpenning] sairauspäivärahatason [sjukpenningnivå] ja perustason [grundnivå] mukainen vanhempainraha [föräldrapenning] tilapäinen vanhempainraha [tillfällig föräldrapenning] läheishoitoraha [närståendepenning] työttömyyskorvaus [arbetslöshetsersättning] veronalaiset koulutusavustukset ja stipendit ulkomailta saadut tulot, jotka olisivat olleet eläkkeen perusteena olevia tuloja Ruotsissa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse ottaa mukaan sairauskorvausta alimman tason [lägstanivå] mukaista vanhempainrahaa työvammaelinkorkoa [arbetsskadelivränta] hoitoavustusta [vårdbidrag] Sinun ei myöskään tule laskea mukaan pääomatuloja. Mitä sääntöjä sovelletaan, jos asut ulkomailla? [Vad gäller om du är bosatt utomlands?] Laskiessasi kokonaisvuosituloasi sinun tulee laskea mukaan kaikki sellaiset tulot, jotka olisivat olleet eläkkeen perusteena olevia tuloja, jos ne olisi ansaittu Ruotsissa. Tulot ilmoitetaan työskentelymaan valuutassa.

4 Vapaaehtoistyö tai opiskelu [Arbeta ideellt eller studera] Uusien sairauskorvaussääntöjen mukaan voit myös tehdä vapaaehtoistyötä tai opiskella menettämättä oikeuttasi sairauskorvaukseen. Voit esimerkiksi hoitaa omaista tai osallistua yhdistystyöhön. Hakemus sairauskorvauksen uudelleen laskemisesta työn yhteydessä on jätettävä vain, jos saa työstä ansiotuloja. Hakemus täytyy jättää ennen palkkatyön aloittamista. Mitä muille korvauksille tapahtuu? [Vad händer med andra ersättningar?] Sairausajan palkka [Sjuklön] ja sairauspäiväraha [Sjuklön och sjukpenning] Kun sairastut, työnantajasi ei tarvitse maksaa mitään sairausajan palkkaa siltä osuudelta, jolta saat sairauskorvausta. Jos saat täysimääräistä sairauskorvausta, sinulla ei myöskään ole oikeutta saada sairauspäivärahaa, jos sairastut etkä pysty tekemään työtä. Sinulla ei ole oikeutta saada sellaisia korvauksia, kuten esimerkiksi sairauspäiväraha, sairauspäivärahatason mukainen vanhempainraha, tilapäinen vanhempainraha tai läheishoitoraha, koska työtulojasi sairauskorvauksen saamisen aikana ei lasketa mukaan sairauspäivärahan perusteena olevaan tuloon [sjukpenninggrundande inkomst]. Jos sairauskorvauksesi on täysimääräistä pienempi, sinulla on kuten aikaisemminkin oikeus saada sairausajan palkkaa, sairauspäivärahaa ja muita korvauksia työaikasi siltä osalta, jolta et saa sairauskorvausta. Asuntolisä [Bostadstillägg] Säilytät oikeutesi asuntolisään, kun jatkat työntekoa sairauskorvausta saadessasi. Asuntolisän määrää voidaan kuitenkin vähentää, jos tulosi lisääntyvät. Hakemus sairauskorvauksen vähentämisestä [Ansöka om lägre sjukersättning] Voit hakea pienempää sairauskorvausta tai sen kokonaan lakkauttamista. Mitä pienempi sairauskorvauksen osuus tuloistasi on, sitä suurempi osuus tuloistasi on sairauspäivärahan perusteena olevaa tuloa, joka oikeuttaa sinut saamaan sairauspäivärahaa ja muita päiväkorvauksia, kuten esimerkiksi sairauspäivärahatason mukaista vanhempainrahaa ja tilapäistä vanhempainrahaa. Laske sairauskorvauksesi määrä [Räkna ut din sjukersättning] Voit käyttää tätä kaavaa laskiessasi, miten työnteko vaikuttaa sairauskorvaukseen sitä vähentävästi. Esimerkki 1 täysimääräinen sairauskorvaus Fredrik saa täysimääräistä sairauskorvausta kruunua vuodessa. Hän haluaa aloittaa osa-aikatyön ja jättää Vakuutuskassalle lomakkeen Ansökan omräkning av sjukersättning vid arbete (steglös avräkning) [Hakemus sairauskorvauksen tarkistamisesta työn yhteydessä (portaaton vähennys)] ennen kuin aloittaa työn. Fredrik aikoo aloittaa työn tammikuussa 2009 ja arvioi ansaitsevansa siitä kruunua. Vapaa määrä on täysimääräistä sairauskorvausta saavalle kruunua. Fredrik ansaitsee vuonna 2009 siis kruunua enemmän kuin vapaa määrä. ( = ) Hänen sairauskorvauksestaan vähennetään tällöin puolet summasta , eli kruunua. Fredrikin sairauskorvaukseksi tulee kruunua vuonna ( = ) Aluksi Fredrik sai siis kruunua vuodessa sairauskorvausta. Tekemällä osa-aikatyötä Fredrik saa nyt kruunua vuodessa, josta kruunua on palkkatuloa ja kruunua sairauskorvausta. Esimerkki 2 osittainen sairauskorvaus Karin saa osittaista 50 prosentin sairauskorvausta kruunua vuodessa. Puoliaikatyöstään hän ansaitsee kruunua vuodessa. Nyt Karin haluaa lisätä työaikaansa ja jättää Vakuutuskassalle lomakkeen Ansökan omräkning av sjukersättning vid arbete (steglös avräkning) [Hakemus sairauskorvauksen tarkistamisesta työn yhteydessä (portaaton vähennys)] ennen kuin aloittaa työn. Karin arvioi ansaitsevansa kruunua vuodessa.

5 Vapaa määrä on osittaista 50 prosentin sairauskorvausta saavalle kruunua. Karin ansaitsee siis kruunua enemmän kuin vapaa määrä ( = ). Hänen sairauskorvauksestaan vähennetään tällöin puolet summasta , eli kruunua. Karinin sairauskorvaukseksi tulee kruunua vuonna ( = ) Aluksi Karin sai siis kruunua vuodessa sairauskorvausta ja palkkaa. Tekemällä osa-aikatyötään Karin saa nyt kruunua vuodessa, josta kruunua on sairauskorvausta ja kruunua palkkatuloa. Esimerkki 3 hakemus saadaan kalenterivuoden aikana Julio saa täysimääräistä sairauskorvausta kruunua kuukaudessa, eli kruunua vuodessa. Hän haluaa aloittaa työnteon ja jättää Vakuutuskassalle lomakkeen Ansökan omräkning av sjukersättning vid arbete (steglös avräkning) [Hakemus sairauskorvauksen tarkistamisesta työn yhteydessä (portaaton vähennys)] ennen kuin aloittaa työn 1. kesäkuuta Julio arvioi ansaitsevansa kruunua loppuvuoden aikana. Vapaa määrä on täysimääräistä sairauskorvausta saavalle kruunua. Julio ansaitsee siis kruunua enemmän kuin vapaa määrä ( = ). Hänen sairauskorvauksestaan vähennetään tällöin puolet summasta , eli kruunua. Julion sairauskorvaukseksi tulee kruunua vuonna ( = ). Koska Julio aloittaa työn kesäkuussa, hän saa kuukausilta tammikuu toukokuu sairauskorvausta, johon ei ole tehty vähennystä. Tältä jaksolta maksettu määrä on kruunua ( x 5 = ). Tällöin Julio saa kuukausilta kesäkuu - joulukuu yhteensä kruunua ( = ). Kuukausilta kesäkuu joulukuu Julio saa sairauskorvausta kruunua kuukaudessa ( / 7 = ). Aluksi Julio sai siis kruunua sairauskorvausta. Tekemällä osa-aikatyötä Julio saa nyt kruunua vuodessa, josta kruunua on palkkatuloa ja kruunua sairauskorvausta. Lisätietoa [Mer information] Tiedotetta ei tule pitää aiheeseen liittyvänä lakitekstinä. Lisätietoa Vakuutuskassan hallinnoimista sosiaalivakuutuksista ja etuuksista saa verkkosivuilta Siellä voit asioida käyttämällä sähköisiä verkkopalvelujamme. Soittamalla itsepalvelunumeroon , voit tilata todistuksia, lomakkeita ja esitteitä. Palvelun välityksellä voit myös jättää tietynlaisia ilmoituksia. Tiedustelut [Frågor?] Jos sinulle ilmaantuu jotakin kysyttävää, voit käyttää digitaalista verkkopalveluamme Hannaa. Saat vastaukset tavallisimmin esitettyihin kysymyksiin sosiaalivakuutuksistamme ja palveluistamme ja opastusta asianmukaisen tiedon löytämiseen. Voit myös soittaa suoraan asiakaspalveluumme ja valtakunnalliseen tekstipuhelimien välityspalveluun

Sairauskorvaus [Sjukersättning]

Sairauskorvaus [Sjukersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 20/08 2009 Sairauskorvaus [Sjukersättning] Sairauskorvausta voit saada, jos työkykysi on pysyvästi alentunut vähintään yhdellä neljäsosalla. Sairauskorvauksen saaminen edellyttää,

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga]

Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [aktivitetsersättning] alentuneen työkyvyn yhteydessä [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] Aktivointikorvaus on tuki nuorelle, joka on työkyvytön

Lisätiedot

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella.

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella. Tietoa Vakuutuskassalta 01/01 2010 Asuntolisä [bostadstillägg] aktivointikorvausta [aktivitetsersättning] tai sairauskorvausta [sjukersättning] saavalle [Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning

Lisätiedot

Sairauspäiväraha [Sjukpenning]

Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Jos ei sairauden vuoksi kykene tekemään työtä, voi saada sairauspäivärahaa Vakuutuskassalta [Försäkringskassan]. Sairauspäivärahaa voi saada enintään 364 päivältä 15 kuukauden

Lisätiedot

Aktivointituki ja kehityskorvaus

Aktivointituki ja kehityskorvaus Aktivointituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Työmarkkinapoliittisiin toimiin osallistuva voi saada korvausta aktivointituen tai kehityskorvauksen muodossa. Jos on täyttänyt

Lisätiedot

Vammaiskorvaus [Handikappersättning]

Vammaiskorvaus [Handikappersättning] Vammaiskorvaus [Handikappersättning] 19 vuotta täyttänyt voi saada vammaiskorvausta, jos hän tarvitsee lisäavustusta tai hänellä on lisäkustannuksia pysyvän sairauden tai toiminnanvajavuuden vuoksi. Korvausta

Lisätiedot

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg]

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Klicka här, skriv ev. Undertitel Lapsilisää maksetaan, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Sen jälkeen peruskoulua jatkavat lapset saavat jatkettua

Lisätiedot

Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta.

Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta. Sida: 1 av 11 Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 2013-09 Finska Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta. Mikä työttömyyskorvaus on? Työttömyysvakuutus antaa työnhakijalle

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Ruotsissa

Sosiaaliturvaoikeudet. Ruotsissa Sosiaaliturvaoikeudet Ruotsissa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta)

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till finska Artikelnummer 2006-114-3 Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Lyhyitä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Koti ja perhe. Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe. Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn]

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn] Tilapäie vahempairaha lapse hoido yhteydessä [Tillfällig föräldrapeig vid vård av bar] Klicka här, skriv ev. Udertitel Lapset sairastuvat usei. Tämä vuoksi voit saada tilapäistä vahempairahaa, jos joudut

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2009

Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 SISÄLLYSLUETTTELO Päivärahan hakeminen Työssäoloehto Päivärahaoikeuden esteet Päivärahan suuruus Päivärahan kesto Oikeus soviteltuun päivärahaan Yrittäjien työttömyysturvasta

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Opiskelijalle Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Sisällys Tärkeää tietää 1 Kun aloitat opinnot 2 Opintoraha 3 Asumislisä 4 Opintolainan valtiontakaus 7 Miten omat tulot vaikuttavat

Lisätiedot