Sairauskorvaus [Sjukersättning]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairauskorvaus [Sjukersättning]"

Transkriptio

1 Tietoa Vakuutuskassalta 20/ Sairauskorvaus [Sjukersättning] Sairauskorvausta voit saada, jos työkykysi on pysyvästi alentunut vähintään yhdellä neljäsosalla. Sairauskorvauksen saaminen edellyttää, että kaikki mahdollisuudet ansiotyöhön on selvitetty. Sairauskorvausta voidaan maksaa tuloperusteisena ja takuukorvauksena [garantiersättning]. 1. heinäkuuta 2008 alkaen tulivat voimaan uudet sairauskorvaukseen sovellettavat määräykset. Määräaikaista sairauskorvausta ei enää voi saada 1. heinäkuuta 2008 alkaen. Jo ennestään määräaikaista sairauskorvausta saava voi kuulua siirtymämääräysten piiriin, joiden mukaan aikaisempia määräyksiä voidaan soveltaa jatkossakin vuoden 2012 loppuun saakka. Kuka voi saada sairauskorvausta? [Vem kan få sjukersättning?] Sairauskorvausta voit saada, jos olet vuotias ja työkykysi on alentunut vähintään yhdellä neljäsosalla sairauden tai muun fyysisen tai psyykkisen suorituskyvyn heikentymisen vuoksi. Sairauskorvauksen saamisen edellytyksenä on, että työkykysi on alentunut pysyvästi, eli niin pitkäksi ajaksi kuin voidaan ennakolta arvioida. Työkyvyn on oltava heikentynyt kaikissa työmarkkinoilla tarjolla olevissa töissä. Näihin töihin luetaan myös toimintarajoitteisille järjestettävät työt, kuten esimerkiksi palkkaavustusperusteiset työsuhteet. Paljonko sairauskorvausta saa [Hur mycket får man i sjukersättning?] Täysi sairauskorvaus on 64 prosenttia arvioidusta tulosta [antagandeinkomst], eli siitä tulosta, jonka olisit Vakuutuskassan [Försäkringskassan] laskelmien mukaan todennäköisesti ansainnut, jos olisit jatkanut työelämässä. Jos sinulla on ollut pienet tulot tai ei lainkaan tuloja, voit saada takuukorvausta. Vuonna 2009 täysimääräistä takuukorvausta voi saada enintään kruunua (2,4 hintaperusmäärää*) vuodessa. Takuukorvausta voi saada täysimääräisenä tai siitä voi saada kolme neljäsosaa, puolet tai yhden neljäsosan sen mukaan, missä määrin työkykysi on alentunut ja miten pystyt elättämään itsesi työnteolla. Sekä tuloperusteinen sairauskorvaus että takuukorvaus tarkistetaan joka vuosi tammikuussa hintaperusmäärän muuttumisen yhteydessä. * Hintaperusmäärä noudattaa yhteiskunnan hintakehitystä. Vuonna 2009 hintaperusmäärä on kruunua.

2 Miten sairauskorvausta voi saada? [Hur går det till att få sjukersättning?] Sitä voi hakea itse [Du kan ansöka själv] Voit itse hakea sairauskorvausta erityisellä lomakkeella, jonka saa Vakuutuskassalta tai verkkosivuilta Hakemukseen on myös liitettävä lääkärinlausunto. Vakuutuskassa voi vaihtaa sairauspäivärahan sairauskorvaukseksi [Försäkringskassan kan byta ut sjukpenning mot sjukersättning] Jos Vakuutuskassa katsoo, että täytät sairauskorvauksen myöntämiselle asetetut ehdot, voimme päättää sairauspäivärahasi vaihtamisesta sairauskorvaukseksi. Tällaista päätöstä edeltävästi Vakuutuskassa on aina jatkuvasti yhteydessä sinuun ja hoitavaan lääkäriisi. Miten oikeutesi sairauskorvaukseen arvioidaan? [Hur bedöms din rätt till sjukersättning?] Tarvitset lääkärintodistuksen [Du behöver ett läkarutlåtande] Sairauskorvaushakemukseen on aina liitettävä lääkärinlausunto. Ensisijaisesti hoitavan lääkärisi tulee selvittää terveydentilasi lausunnossaan. Mutta Vakuutuskassa voi myös vaatia, että käyt toisella lääkärillä tai asiantuntijalla tutkimuksissa työkykysi arvioimiseksi. Vakuutuskassa selvittää olosuhteesi [Försäkringskassan utreder dina förhållanden] Selvitämme työolosuhteesi ja sosiaaliset olosuhteesi. Tämä tarkoittaa sitä, että esitämme kysymyksiä muun muassa perheoloista, lasten päivähoidosta, taloustöistä, vapaa-ajan toiminnasta, koulutuksesta, sivutoimista tai toimeksiannoista, joilla voi olla vaikutusta oikeuteesi saada korvausta. Uusi työkyvyn selvitys joka kolmas vuosi [Ny utredning av arbetsförmågan vart tredje år] Työkyvyssä voi tapahtua muutoksia. Sinä aikana, jolloin saat jatkuvaa sairauskorvausta, Vakuutuskassa selvittää joka kolmas vuosi uudestaan, oletko yhä oikeutettu saamaan samantasoista korvausta. Vakuutuskassa selvittä myös, ovatko kuntoutusmahdollisuutesi parantuneet. Vakuutuskassa seuraa työkykyä [Försäkringskassan gör efterkontroller] Jos sairauskorvauksesi on myönnetty ennen 1. tammikuuta 2005, on Vakuutuskassan tarpeen vaatiessa tehtävä tarkistuksia. Tarkistukset tehdään, koska halutaan selvittää, onko työkykysi parantunut tai ovatko kuntoutusmahdollisuutesi parantuneet. Miten raha maksetaan [Hur betalas pengarna ut?] Sairauskorvaus maksetaan sille tilille, jonka olet ilmoittanut Vakuutuskassalle. Se maksetaan kunkin kuukauden 18. tai 19. päivänä. Jos maksupäivä on lauantai, saat sairauskorvauksen perjantaina. Jos

3 maksupäivä on sunnuntai, pyhäpäivä tai juhannusaatto, saat korvauksen lähimpänä seuraavana arkipäivänä. Jos asut ulkomailla, lähetetään sairauskorvaus Ruotsista pankkisiirtona maksupäivänä. Jos sairauskorvaus on enintään kruunua vuodessa, saat sen jälkikäteen kesäkuussa ja joulukuussa joka vuosi. Myös kruunua ylittävät vuotuiset summat voidaan maksaa kahdessa erässä vuosittain, jos pyydät sitä Vakuutuskassalta. Maksaminen kuolemantapauksen yhteydessä [Utbetalning vid dödsfall] Jälkeen elävät saavat nostaa koko kuukauden sairauskorvauksen, vaikka kuolemantapaus olisi tapahtunut kuukauden ensimmäisten päivien aikana. Seuraavan kuukauden sairauskorvausta ei kuitenkaan saa nostaa. Lisätietoa sairauskorvauksesta [Mer om sjukersättning] Korvauksen ollessa lepäävä voi kokeilla työssä käyntiä tai opiskelua [Du kan pröva att arbeta eller studera med vilande ersättning] Voit sinä aikana, kun saat sairauskorvausta, käydä töissä tai opiskella menettämättä oikeuttasi korvaukseen. Tästä käytetään nimitystä lepäävä sairauskorvaus. Sinun on haettava lepäävää korvausta ennen kuin aloitat työnteon tai opiskelun. Jos aloitat työnteon, voit myös hakea enintään kolmen kuukauden koeaikaa, jolloin saat sekä palkan että sairauskorvauksen samanaikaisesti. Lepäävä sairauskorvaus voidaan myöntää aikaisintaan sen jälkeen, kun olet saanut sairauskorvausta yhden vuoden ajan. Sairauskorvaus voi olla lepäävä enintään kahden vuoden ajan. Täyttä sairauskorvausta saadessasi voit tehdä vähän työtä [Du kan arbeta lite med hel sjukersättning] Jos saat täyttä sairauskorvausta, voit silti käyttää vähäistä jäljellä olevaa työkykyäsi esimerkiksi vapaaehtoistyössä tai poliittisessa työssä. Tämä tarkoittaa sitä, että voit työskennellä tunnin päivässä ja ansaita suorittamastasi työstä korkeintaan yhden kahdeksasosan normaaleista kokopäiväansioista säilyttäen silti oikeutesi täyteen sairauskorvaukseen. Ota ennen työnteon aloittamista yhteyttä Vakuutuskassaan selvittääksesi omakohtaiset työntekomahdollisuutesi. Jos saat kolme neljäsosaa sairauskorvauksesta, sinua autetaan työpaikan löytämisessä [Med tre fjärdedels sjukersättning får du hjälp att hitta ett arbete] Jos saat kolme neljäsosaa sairauskorvauksesta, Vakuutuskassa vastaa siitä, että saat jäljellä olevaa työkykyäsi vastaavaa työtä. Työnvälitystoimiston [Arbetsförmedlingen] on kuuden kuukauden kuluessa pystyttävä tarjoamaan sinulle työpaikka avoimilta työmarkkinoilta, tarpeen vaatiessa palkka-avustuksen turvin. Jos se ei onnistu, on työnvälitystoimiston tarjottava sinulle työpaikka Samhall AB:n palveluksessa. Mitä sairauspäivärahalle tapahtuu? [Vad händer med sjukpenningen?] Kun sinulle on myönnetty sairauskorvaus, et enää ole oikeutettu sairauspäivärahaan. Jos sinulle on myönnetty yksi neljäsosa, puolet tai kolme neljäsosaa korvauksesta ja ansiotyöstä saamasi tulot ovat vähintään kruunua vuodessa (24 % hintaperusmäärästä), voit sitä vastoin saada sairauspäivärahan perusteena olevan tulon vahvistetuksi, jolloin voit saada sairauspäivärahaa, jos et pysty tekemään työtä sairauden vuoksi.

4 Muut saatavat korvaukset voivat vaikuttaa sairauskorvauksen määrään [Sjukersättningen kan minska om du har andra ersättningar] Jos saat samanaikaisesti sairauskorvauksen kanssa myös ulkomailta työkyvyttömyyseläkettä [invaliditetspension] tai muita ulkomailta saatavia työkyvyttömyysetuuksia, nämä saattavat vähentää saamasi sairauskorvauksen määrää. Jos asut ulkomailla tai muutat ulkomaille [Om du bor eller flyttar utomlands] Tuloperusteinen sairauskorvaus maksetaan sinulle, asuitpa missä maassa tahansa. Takuukorvausta sitä vastoin maksetaan vain EU/ETA-maihin, Sveitsiin ja Kanadaan. Käänny Vakuutuskassan puoleen, jos tarvitset lisätietoa siitä, milloin voit saada takuukorvauksen maksetuksi itsellesi toiseen maahan. Jos muutat pysyvästi ulkomaille, on sinun ilmoitettava siitä Vakuutuskassalle. On tärkeää, että ilmoitat, mihin osoitteeseen, mihin pankkiin ja mille tilille haluat Vakuutuskassan lähettävän sairauskorvauksen. Saadakseen jatkossakin sairauskorvausta, ulkomailla asuvan täytyy lähettää ns. elossaolotodistus Ruotsin vakuutuskassalle kerran vuodessa. Tämä tapahtuu seuraavasti: Vakuutuskassa lähettää sinulle automaattisesti lomakkeen. Täytä lomake, ota voimassa oleva passisi mukaan ja käy jonkun lomakkeella olevassa luettelossa mainitun viranomaisen tai vastaavan edustajan toimistossa. Heidän täytyy todistaa antamasi tiedot oikeiksi. Lähetä sitten lomake Vakuutuskassalle. Joissakin tapauksissa todistuslomaketta ei lähetetä sinulle. Toistaiseksi tällaista käytäntöä sovelletaan Suomessa, Norjassa tai Saksassa asuviin. Saamme tietosi Ruotsin ja asuinmaasi viranomaisten välisen tiedonvaihdon välityksellä. Ulkomailla asuviin voidaan soveltaa Ulkomailla asuvien erityistä tuloveroa (SINK) [Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, (SINK)]. Verovirastolta [Skatteverket] saa lisätietoa SINK-tuloverosta. Tuloperusteinen sairauskorvaus [Inkomstrelaterad sjukersättning] Tuloperusteinen sairauskorvaus määräytyy aikaisempien ansiotulojen ja myös Vakuutuskassalta aikaisemmin saatujen korvausten, esimerkiksi sairauspäivärahan [sjukpenning] ja vanhempainrahan [föräldrapenning], perusteella. Yleistävästi voidaan sanoa, että voit saada tuloperusteista sairauskorvausta, jos: työskentelet Ruotsissa vakuutustapahtumahetkellä. Vakuutustapahtumalla tarkoitetaan sitä ajankohtaa, jolloin sinun katsotaan täyttävän sairauskorvauksen saamisen ehdot. olet ns. puiteaikana [ramtid] saanut eläkkeen perusteena olevaa tuloa tai eläkkeen perusteena olevaa sairauskorvausta vähintään yhden vuoden ajan. Puiteaika on määrätty määrä vakuutustapahtumavuotta edeltäviä vuosia. Jos sinulla on eläkkeen perusteena olevia tuloja, saat joka vuosi vuositiedotteen (oranssi kirjekuori). Arvioitu tulo kolme parasta vuotta huomioidaan [Antagandeinkomst de tre bästa åren räknas] Korvaus lasketaan siten, että ensin lasketaan arvioitu tulo. Sillä tarkoitetaan sitä tuloa, joka sinulla todennäköisesti olisi ollut, jos olisit jatkanut työelämässä. Huomioimme puiteajasta ne kolme vuotta, joiden aikana tulosi ovat olleet suurimmat, ja laskemme niiden pohjalta keskimääräisen tulon.

5 Mitä puiteajalla tarkoitetaan? [Vad är ramtid?] Puiteaika on määrätty määrä vakuutustapahtumavuotta edeltäviä vuosia. Huomioimme vain tulosi puiteaikana korvauksen määrää laskettaessa. Puiteaika vaihtelee viiden ja kahdeksan vuoden välillä iän mukaan: Ikäsi vakuutustapahtumavuonna Puiteaika Täytät vähintään 53 vuotta 5 vuotta Täytät 50, 51 tai 52 vuotta 6 vuotta Täytät 47, 48 tai 49 vuotta 7 vuotta Täytät enintään 46 vuotta 8 vuotta Mitä tuloa laskelmassa käytetään? [Vilken inkomst används vid beräkningen?] Arvioitua tuloa laskettaessa lähtökohtana on bruttovuositulo, joka oikaistaan ajankohtaista rahanarvoa vastaavaksi. Bruttovuositulo on eläkkeen perusteena oleva tulon ja Veroviraston pidättämien eläkemaksujen yhteenlaskettu summa. Eläkkeen perusteena oleva tulo on oranssissa kirjekuoressa olevassa vuositiedotteessa ilmoitettu tulo. Bruttovuositulo saadaan jakamalla eläkkeen perusteena oleva tulo luvulla 0,93. Huomioitaville tuloille on kuitenkin olemassa yläraja. Jos tulosi ylittävät kruunua (7,5 hintaperusmäärää), ei niitä lasketa mukaan. Oikeus tuloperusteiseen eläkkeeseen tulevaisuudessa [Rätt till framtida inkomstgrundad pension] Tuloperusteinen korvaus oikeuttaa sinut saamaan tuloperusteista vanhuuseläkettä tulevaisuudessa. Jos saat täyttä sairauskorvausta, saat eläkeoikeuden 80 prosentille arvioidusta tulostasi; siitä tulosta, jonka Vakuutuskassan arvion mukaan olisit todennäköisesti ansainnut, jos olisit jatkanut työelämässä. Takuukorvaus [Garantiersättning] Jos sinulla ei ole ollut lainkaan tuloja, voit saada takuukorvauksena maksettavaa sairauskorvausta. Voit myös saada takuukorvausta, jos olet saanut pientä tuloperusteista korvausta. Siinä tapauksessa takuukorvauksesta tulee yhtä suuri kuin tuloperusteisen korvauksesi ja takuutasosi välinen erotus.

6 Yleistävästi voidaan sanoa, että olet oikeutettu takuukorvaukseen, jos: asuit Ruotsissa vakuutustapahtumahetkellä. Vakuutustapahtumalla tarkoitetaan sitä ajankohtaa, jolloin sinun katsotaan täyttävän sairauskorvauksen saamisen ehdot. Vakuutusaikasi Ruotsissa on vähintään kolme vuotta. Vakuutusaikasi määräytyy sen mukaan, miten kauan olet asunut Ruotsissa. Katso kohta Mitä vakuutusajalla tarkoitetaan? Ylin takuutaso on kruunua vuodessa (2,4 hintaperusmäärää). Jos olet koko elämäsi ajan asunut Ruotsissa, saat korvauksen ylimmän tason mukaan. Jos et ole aina asunut Ruotsissa, voi korvauksesta tulla pienempi. Korvauksen määrään vaikuttaa se, miten pitkä vakuutusaika sinulla on. Jos vakuutusaikasi on lyhyempi kuin 40 vuotta, vähennetään korvauksesta 1/40 kultakin puuttuvalta vuodelta. Mutta tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että on asuttava Ruotsissa 40 vuotta ennen kuin on oikeutettu saamaan ylimmän tason korvauksen. Sinulla voi olla 40 vuoden vakuutusaika, vaikka et olisikaan asunut Ruotsissa 40 vuoden ajan. Mitä vakuutusajalla tarkoitetaan? [Vad är försäkringstid?] Hyväksesi lasketaan vakuutusaikaa siltä ajalta, jonka olet asunut Ruotsissa. Siitä käytetään nimitystä todellinen vakuutusaika. Hyväksesi lasketaan kuitenkin myös vakuutusaikaa siltä ajalta, jonka sinun oletetaan jatkossa asuvan Ruotsissa. Tästä ajasta käytetään nimitystä tuleva vakuutusaika. Takuukorvauksena maksettava sairauskorvaus määräytyy sekä todellisen että tulevan vakuutusajan perusteella. Todellista vakuutusaikaa saat Ruotsista asumaltasi ajalta siitä vuodesta alkaen, jonka aikana täytit 16 vuotta, vakuutustapahtumaa edeltävän vuoden loppuun saakka. Tulevaa vakuutusaikaa saat vakuutustapahtumavuodesta alkaen sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana täytät 64 vuotta. Mutta tulevaan vakuutusaikaan vaikuttaa myös Ruotsissa asuttu aika. Kaikki vuodet vakuutustapahtumavuodesta alkaen sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana täytät 64 vuotta, voidaan huomioida edellyttäen, että olet asunut Ruotsissa vähintään 80 prosenttia siitä ajasta, joka lasketaan 16 vuotta täyttämisvuodesta alkaen vakuutustapahtumaa edeltävän vuoden loppuun saakka. Pakolaisiin ja muihin turvaa tarvitseviin sovelletaan erityisiä sääntöjä, joiden ansiosta heidän todelliseen vakuutusaikaansa voidaan laskea mukaan heidän aikaisemmassa kotimaassaan asuma aika. Jos vakuutustapahtuma tapahtui ennen kuin täytit 18 vuotta, voidaan vakuutusaika laskea erityisten sääntöjen mukaan. Sinulta ei vaadita, että olit vakuutettu vakuutustapahtumahetkellä, ja voit ottaa vakuutusaikaan mukaan koko ajan siitä vuodesta alkaen, jolloin täytit 16 vuotta, sen vuoden loppuun saakka, jolloin täytät 64 vuotta. Aikaa, jolloin et asunut Ruotsissa, et kuitenkaan saa laskea mukaan vakuutusaikaan. Jos olet EU/ETA-maiden ulkopuolisen maan kansalainen, vaaditaan, että olet asunut Ruotsissa vähintään viisi vuotta ennen kuin vakuutusaikasi voidaan laskea näiden sääntöjen mukaan. Esimerkki 1 vakuutusaika Hansi on 40-vuotias vakuutustapahtumahetkellä, ja hän on asunut Ruotsissa 20 vuotta. Hansi saa laskea hyväkseen kaikki 25 vuotta vakuutustapahtumasta sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana hän täyttää 64 vuotta, tulevana vakuutusaikana. Syynä tähän on se, että hän on asunut Ruotsissa vähintään 80 prosenttia ajasta, joka lasketaan 16 vuotta täyttämisvuodesta vakuutustapahtumavuoden loppuun saakka (0,80 x 24 vuotta = 19,2 vuotta). Hansi saa yhteensä 45 vuoden vakuutusajan Ruotsissa. Esimerkki 2 tuloperusteinen korvaus ja takuukorvaus Karin saa täyttä sairauskorvausta vuonna 2009, jolloin hän on 37-vuotias. Karin on asunut Ruotsissa koko elämänsä ajan, joten hän oikeutettu saamaan täyttä takuukorvausta. Hintaperusmäärä vuonna 2009 on kruunua. Karinin takuutasoksi tulee tällöin 2,4 x kruunua = kruunua. Karinilla on ollut ansiotuloja, minkä vuoksi hän saa ensisijaisesti tuloperusteista sairauskorvausta. Vakuutuskassan laskelmien mukaan hänen tuloperusteinen sairauskorvauksensa on kruunua vuodessa.

7 Tämä merkitsee sitä, että hän saa myös takuukorvausta, jotta hänen tulonsa vastaisivat takuutasoa, joka on kruunua. Karin saa seuraavanlaisen korvauksen: Tuloperusteinen korvaus vuodessa Takuukorvaus vuodessa Sairauskorvaus vuodessa yhteensä kr kr = kr Karinin kruunun takuukorvaus täydentää hänen tuloperusteista korvaustaan siten, että hän saa takuutasoaan vastaavan yhteiskorvauksen. Sairauskorvaus ja vero [Sjukersättning och skatt] Sairauskorvaus on veronalaista tuloa. Vakuutuskassa pidättää ennakkoveron. Jos sinulla on muita tuloja, ne voivat vaikuttaa pidätettävän veron määrään. Tästä syystä sinun tulee ilmoittaa Vakuutuskassalle muulta taholta kuin Vakuutuskassalta saamasi veronalaiset tulot, kuten esimerkiksi ansiotulot. Sinun ei tarvitse lähettää verolippuasi Vakuutuskassalle. Vakuutuskassa saa tiedot suoraan Verovirastolta. Jos haluat Vakuutuskassan tekevän pienemmän veronpidätyksen (jos sinulla esimerkiksi on suuret korkomenot), voit hakea verontasausta lähimmästä verotoimistosta. Saamasi päätöksen lähetät sitten Vakuutuskassalle. Jos haluat, että sairauskorvauksesta pidätetään enemmän veroa, ota yhteyttä Vakuutuskassaan ja pyydä sitä. Tällöin sairauskorvauksesta pidätetään suurempi ennakkovero niin kauan, kunnes sinä itse toisin ilmoitat. Saat joka vuoden tammikuussa tarkkailutiedotteen Vakuutuskassalta. Siitä näet, miten paljon sairauskorvausta olet saanut ja miten paljon siitä on pidätetty veroa. Jos korvaus maksetaan tilillesi, saat tarkkailutiedotteen tammikuun tilillepanotiedotteen yhteydessä. Ota yhteyttä Vakuutuskassaan, jos et saa mitään tarkkailutiedotetta. Lisätietoa sairauskorvauksen verotuksesta saa lähimmältä verotoimistolta tai verkkosivuilta Ilmoita muutoksista [Anmäl förändringar] Sinun on ilmoitettava kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa oikeuteesi saada korvausta tai korvauksen määrään. Tällaisia ilmoitettavia seikkoja ovat esimerkiksi, jos aloitat työnteon tai opiskelun alat työskennellä suuremmassa määrin kuin aikaisemmin, jos esimerkiksi saat osa-aikakorvausta, mutta siirryt kokoaikatyöhön jatkat työelämässä sen jälkeen, kun päätös lepäävästä sairauskorvauksesta on lakannut olemasta voimassa työkykysi on parantunut, vaikka et olisikaan töissä saat uuden tai muuttuneen ulkomaisen eläkkeen, elinkorkoa [livränta] tai vastaavaa muutat ulkomaille. Jos et ilmoita muutoksista, voit saada pienemmän korvauksen tai korvauksen maksaminen voidaan lakkauttaa. Voit myös joutua maksamaan rahaa takaisin, jos olet saanut liian suuren rahasumman tai rahaa, jonka saamiseen et ole ollut oikeutettu.

8 Muut korvaukset [Andra ersättningar] Sopimuksenvaraiset vakuutukset [Avtalsförsäkringar] Sairauskorvausta saava saattaa myös saada korvausta työehtosopimukseen perustuvasta ryhmävakuutuksesta. Siksi sinun tulee tiedustella viimeisimmältä työnantajaltasi tai ammattijärjestöltäsi, onko tällaista vakuutusta, ja jos on, mitä sääntöjä sinuun sovelletaan. Jos sinulla on ollut useampia työnantajia, sinun tulee tiedustella asiaa myös näiltä. Vakuutuskassan tehtäviin eivät kuulu työehtosopimuksiin perustuviin vakuutuksiin liittyvät asiat, ja tästä syystä emme voi vastata niihin liittyviin kysymyksiin. Asuntolisä [Bostadstillägg] Sairauskorvausta saava voi saada asuntolisää, jota haetaan Vakuutuskassalta. Tarkempia tietoja on ruotsinkielisessä tiedotteessa Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning eller sjukersättning [Asuntolisä aktivointikorvausta tai sairauskorvausta saavalle], jonka saa Vakuutuskassalta tai verkkosivuilta Lisätietoa saa asiakaspalvelustamme Tiedotetta ei tule pitää aiheeseen liittyvänä lakitekstinä. Vakuutuskassa tarkistaa [Försäkringskassan kontrollerar] Vakuutuskassa tarkistaa ilmoitetut tiedot. Kyse voi olla tuloihin, työpoissaoloihin, siviilisäätyyn tai asuinpaikkaan liittyvistä tiedoista. Saamme tiedonvaihdon välityksellä tietoa toisilta viranomaisilta ja tarkastamme rekistereissämme olevat tiedot vertaamalla niitä muun muassa Opintotukiasiain keskuslautakunnalta [Centrala studiestödsnämnden, CSN], työttömyyskassoilta ja Verovirastolta saatuihin tietoihin. Virheellisten tietojen tahallisesti ilmoittaminen tai korvauksen saamiseen mahdollisesti vaikuttavien muutoksien ilmoittamatta jättäminen voi olla rikollinen teko. Vakuutuskassa tekee kaikista epäillyistä sosiaaliturvaan kohdistuvista rikoksista ilmoituksen poliisille.

Sairauspäiväraha [Sjukpenning]

Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Jos ei sairauden vuoksi kykene tekemään työtä, voi saada sairauspäivärahaa Vakuutuskassalta [Försäkringskassan]. Sairauspäivärahaa voi saada enintään 364 päivältä 15 kuukauden

Lisätiedot

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella.

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella. Tietoa Vakuutuskassalta 01/01 2010 Asuntolisä [bostadstillägg] aktivointikorvausta [aktivitetsersättning] tai sairauskorvausta [sjukersättning] saavalle [Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning

Lisätiedot

Vammaiskorvaus [Handikappersättning]

Vammaiskorvaus [Handikappersättning] Vammaiskorvaus [Handikappersättning] 19 vuotta täyttänyt voi saada vammaiskorvausta, jos hän tarvitsee lisäavustusta tai hänellä on lisäkustannuksia pysyvän sairauden tai toiminnanvajavuuden vuoksi. Korvausta

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga)

Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga) Aktiviteettikorvaus ko työkyky oon heikentynny (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga) Aktiviteettikorvaus oon tuki sulle joka olet nuori ja joka, siukkuuen eli muun toimintakykyä heikentävän

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta)

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till finska Artikelnummer 2006-114-3 Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Lyhyitä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Työskentely Norjassa. Norjaan töihin 2012.indd 1 26.3.2012 10:46:05

Työskentely Norjassa. Norjaan töihin 2012.indd 1 26.3.2012 10:46:05 Työskentely Norjassa Norjaan töihin 2012.indd 1 26.3.2012 10:46:05 Työskentely Norjassa Tarvitsenko työ- ja oleskeluluvan voidakseni työskennellä Norjassa? Onko minun maksettava veroa Norjaan? Täältä löydät

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot