Asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila/ Vantaan ratikka: Hakunilan keskusta VD/7361/ /2020. TeA/TLA/MJA/AHE/VIK/JT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila/ Vantaan ratikka: Hakunilan keskusta VD/7361/ /2020. TeA/TLA/MJA/AHE/VIK/JT"

Transkriptio

1 Asemakaavan muuts ja tnttijan muuts, 94 Hakunila/ Vantaan ratikka: Hakunilan keskusta VD/7361/ /2020 TeA/TLA/MJA/AHE/VIK/JT Asemakaavamuutksella varaudutaan Vantaan ratikkaan sittamalla riittävä katutila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Hakunilantiellä ja Kyytitiellä suurentamalla katualueita ja pienentämällä muita alueita. Muuts perustuu ratikan katusuunnitelmiin. Hultasemarakennusten krttelialue esitetään muutettavaksi autpaikkjen krttelialueeksi ja tntin rakennusikeus pistettavaksi. Krttelin tntin 31 liikerakennuksen rakennusala esitetään pistettavaksi. Muiden kiinteistöjen kknaisrakennusikeudet eivät muutu pinta-alamuutsten myötä. Kaavassa ei siteta uutta rakentamista. Ajyhteysmerkintää muutetaan yhdessä krttelissa ja ajliittymäkieltmerkintöjä muutetaan klmessa krttelissa. Asemakaavamuuts kskee krtteleita 94040, 94053, 94085, ja sat krtteleista ja sekä katu- ja puistalueita kaupunginsassa 94 Hakunila. Muuts kskee kumutuvassa asemakaavassa autpaikkjen krttelialuetta, hultasemarakennusten krttelialuetta, liike- ja timistrakennusten krttelialuetta, lasten leikkipuistksi rakennettavaa aluetta, yleisten rakennusten krttelialuetta, timistjen ja pientellisuusrakennusten krttelialuetta, sekä katuja puistaluetta. Tnttijak ja tnttijan muuts kskee krtteleita 94040, 94053, ja sekä sia krtteleista ja kaupunginsassa 94, Hakunila. Alue sijaitsee Hakunilan kaupunginsassa, Hakunilan ydinkeskustassa. Alueeseen kuuluu Kyytitien itäsa Lahdentien läheisyyteen asti sekä Kimkujan ja Kyytitien välinen suus Hakunilantiestä. Kaavamuutksessa n mukana kiinteistöt, jiden pinta-alaan muuts vaikuttaa. Maanmistus Vantaan kaupunki mistaa vimassa levien asemakaavjen mukaiset katu- ja puistalueet lukuun ttamatta Kyytien länsisan kiinteistöä Lisäksi kaupunki mistaa yleisten rakennusten sekä timistjen ja pientellisuusrakennusten krttelissa sijaitsevat kiinteistöt ja , krttelissa liike- ja timistrakennusten alueella sijaitsevan kiinteistön sekä autpaikkjen alueella sijaitsevan kiinteistön Muu maanmistus alueella: : St1 Oy : Hakunilan Keskus Oy : EMP-Invest Oy : Asunt Oy Hakunilanpuist / Asunt Oy Liinakk / Asunt Oy Ratsumestari : Keskus-Sat Oy : Keskus-Sat Oy, Asunt Oy Vantaan Ravuri / Asunt Oy Vantaan Laukkarinne : Kiinteistö Oy Silpherne : Asunt Oy Harmplku 1 / Asunt Oy Harmplku / Vantaan kaupunki

2 : Vantaan kaupunki / Asunt Oy Vantaan Ratsumies / VAV Asunnt Oy Kaupungin maanmistuksen pinta-ala yhteensä nin 2,36 ha, muu maanmistus kaava-alueella yhteensä nin 2,02 ha. Valmistelu Kaupungin asiantuntijiden lisäksi kaavan valmisteluun n sallistunut Rambll Finland Oy Vantaan kaupungin knsulttina. Yleiskaava Alue n kaupunginvaltuustn hyväksymässä ikeusvaikutteisessa yleiskaavassa keskustatimintjen aluetta (C) ja tehkasta asuntaluetta (A1). Katualueelle n merkitty hjeellinen jukkliikenteen runkyhteys, jka vidaan tteuttaa raititienä. Kaupunginvaltuustn hyväksymässä yleiskaava 2020:ssa suunnittelualue n kaupunkikeskustan aluetta (C). Alue n kestävän kasvun vyöhykettä, jka tukeutuu jukkliikenteen runklinjastn. Alueelle n sitettu raititie ja tärkeä jukkliikenteen vaihtpaikka (LJ). Asemakaavamuuts Asemakaavamuutksella varaudutaan Vantaan ratikkaan sittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Hakunilantiellä ja Kyytitiellä. Muutksessa raititielle ja siihen liittyville timinnille, kuten ajneuvliikenteelle, pyöräilylle ja kävelylle, viheralueille, istutuksille ja hulevesiratkaisuille sitetaan tilaa asemakaavassa suurentamalla katualueita ja pienentämällä muita alueita. Kiinteistöt, jiden pinta-alaan muuts vaikuttaa, vat mukana kaavamuutksessa. Asemakaavamuutksella levennetään katualuetta Kyytitiellä ja Hakunilantiellä muuttamalla sia krttelialueista ja puistaluetta katualueeksi. Katualuetta levennetään sen verran, että ratikka, siihen liittyvä katuympäristö ja jalankululle ja pyöräilylle varatut parannetut yhteydet mahtuvat katualueelle. Katualueen levennykset perustuvat valmistuneisiin Hakunilantien ja Kyytitien katusuunnitelmalunnsten tilavarauksiin. Katu- ja puistsuunnittelun lähtökhtana n llut vunna 2019 valmistunut ja kaupunginvaltuustn hyväksymä ratikan yleissuunnitelma, jnka suunnitteluratkaisuja n katu- ja puistsuunnittelussa tarkennettu. Kaavatyön yhteydessä n tarkasteltu, että yksityisten kiinteistöjen tteutunut autpaikkamäärä n mahdllista järjestää pysäköintialueiksi varattujen alueiden pienentämisestä hulimatta. Kaavamuutksessa krttelin tntin 32 käyttötarkitus muutetaan hultasemarakennusten krttelialueesta autpaikkjen krttelialueeksi ja tntin rakennusikeus pistetaan. Krttelin tntin 31 autpaikkjen krttelialueella leva EMP:n pstitalna tunnetun liikerakennuksen rakennusala pistuu. Muiden kiinteistöjen kknaisrakennusikeudet eivät muutu pinta-alamuutsten myötä. Ajyhteysmerkintää muutetaan yhdessä krttelissa ja ajliittymäkieltmerkintöjä muutetaan klmessa krttelissa. Muilta sin krttelialueet esitetään vimassa levan asemakaavan mukaisina eikä asemakaavan muutksella siteta uutta rakentamista. Asemakaavassa n annettu melusujaukseen ja kasvillisuuden istuttamiseen liittyviä määräyksiä. Lisäksi kaavassa humiidaan sujeltu histriallinen rakennus. Ratikan rakentaminen tulisi ennusteiden mukaan vauhdittamaan maankäytön tehstamisptentiaalia ratikan vaikutusalueella. Ratikan pysäkkiympäristössä n ptentiaalia keskustamaiselle tiiviille ja sekittuneelle rakenteelle. Ratikka lisää Itä-Vantaalla alueen hukuttelevuutta ja päivittää sen identiteettiä saksi elävää ja kehittyvää ratikkakaupunkia.

3 Vantaan ratikka n pikaraititieyhteys, jta suunnitellaan Mellunmäen metrasemalta Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapliksen kautta lentasemalle. Raideyhteydellä n tarkitus lisätä kestävää ja esteetöntä liikkumista, mahdllistaa kaupungin kasvaminen kestävästi jukkliikenteen varrelle sekä edistää alueellista hyvinvintia ja vetvimaa. Vantaan ratikasta tulisi tteutuessaan merkittävä sa seudullista raititieverksta. Vantaan ratikan asemakaavitus n Vantaan asemakaavituksen vuden 2022 työhjelmassa. Osallistuminen ja vurvaikutus MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma Vantaan ratikka - sallistumis- ja arviintisuunnitelma - Ratikan kaavarunk (YK0049), Ratikan asemakaavat (tarkastelualue ) ja katu- ja puistsuunnittelun alitusilmitus n julkaistu ja päivitetty MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti kaavan vireille tulsta n kuulutettu Vantaan kaupungin verkksivuilla, Vantaan Sanmissa, Hufvudstadsbladetissa sekä kirjeitse kaava-alueen maanmistajille ja viranmaisille. Osallisille varattiin mahdllisuus lausua mielipiteensä asiasta. Saaduista mielipiteistä yksi kski Hakunilan aluetta Ratikan suunnittelusta järjestettiin neljä alueellista verkktilaisuutta julukuussa 2020, jista Hakunilan alueen yleisötilaisuus järjestettiin Lisäksi järjestettiin puhelinpäivystys ja kysymyksiä ja näkemyksiä sai jättää myös sähköpstilla. Asemakaavan valmisteluvaiheen vurvaikutusmateriaali n julkaistu MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti kaupungin verkksivuilla ja siitä n llut mahdllista jättää mielipide välisenä aikana. Vurvaikutusmateriaalin julkaisusta n annettu ilmitus Vantaan Sanmissa. Maanmistajille n lisäksi lähetetty kirje, jssa n ilmitettu katualueeksi muuttuvien alueiden inventintityön alittamisesta ja mahdllisuudesta jättää mielipide vurvaikutusmateriaalista. Kirjeen mukana n liitteenä lähetetty yksityiskhtaiset tiedt kiinteistöillä tapahtuvista muutksista. Suunnittelija li tavattavissa puhelimitse sekä Valmisteluvaiheen vurvaikutusmateriaalista vastaantettiin mielipiteitä yhteensä 9 kappaletta, jista 2 puhelimitse. Kaupungin maa- ja asuntpliittiset linjaukset Kaava nudattaa kaupungin maapliittisia linjauksia (KV ). Kaava khdistuu sittain Vantaan kaupungin mistamalle maalle. Spimus Asemakaavamuutkseen ei liity maankäyttöspimusta. Kaupunkiympäristölautakunta Kaupunkisuunnittelujhtajan esitys: Päätetään a) asettaa nähtäville 30 päiväksi MRA 27 :n mukaisesti päivätty asemakaavamuutsehdtus sekä tnttijan muutsehdtus, 94 Hakunila / Vantaan ratikka: Hakunilan keskusta, b) ikeuttaa asemakaavitus pyytämään tarvittavat lausunnt.

4 Päätös: Hyväksyttiin esitys. Nähtävilläl Asemakaavamuutsehdtus ja tnttijan muutsehdtus n llut MRA 27 :n njalla nähtävillä Tänä aikana jätettiin 1 muistutus. Annettu muistutus kski kiinteistön stamista ennen kaavan tteuttamista. Kaavalausunnt Kaupunkiympäristölautakunta päätti ikeuttaa asemakaavituksen pyytämään tarvittavat lausunnt. Lausuntja pyydettiin 20 ja saatiin 8 kappaletta. Vantaan kaupunginmuse ehdtti lausunnssaan Skmarsin trppaa kskevaan sujelumääräykseen krjausta. Kaupunginmuse tteaa, että rakennus n histriallisesti, rakennushistriallisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvkas rakennus, jta ei saa purkaa, ja krjaus, muuts ja lisärakentamistimenpiteille n hankittava paikallisen museviranmaisen lausunt. Lisäksi kaavaselstuksen kulttuuriympäristöön liittyvään suuteen ja vaikutusten arviintiin ehdtettiin lausunnssa lisäyksiä. ST1 humautti lausunnssaan, että hultaseman merkintä tulisi säilyttää krttelissa ja katualueen rajausta tulisi tarkistaa. ST1 tu myös esille lausunnssaan sen, että katualueen leventäminen krtteliin estää krttelin nykyisen käyttötarkituksen plttaineen jakeluasemana, sillä plttainesäiliöt jäisivät levenevän katualueen alle. ST1 haluaa jatkaa timintaansa krttelissa niin pitkään, kuin mahdllista. Lisäksi ST1 tu lausunnssaan esille, että käyttötarkituksen muuts alentaa kiinteistön arva. HSY tu esille lausunnssaan, että suunnittelualueella ja sitä ympäröivillä alueilla sijaitsee runsaasti valtasin 1970-luvulla rakennettua yleistä vesihulta. HSY lausuu, että jhtja pitää siirtää ja uusia rakentaa merkittävästi. Lausunnssa tdetaan, että tulevat siirrt, niiden suunnitelmat ja kustannusarvit tarkentuvat alueella j käynnissä levan katusuunnittelun ja alustavan rakennussuunnittelun myötä. Lisäksi HSY tu esille, ettei kaavaselstuksen liitteenä le tarpeen esittää vesihulln esisuunnitelmaa tai alustavaa rakennuskustannusarvita, sillä kyseiset ajantasaisimmat ja tarkimmat suunnitelmat ja arvit syntyvät j katusuunnittelun aikana. Uudenmaan ELY-keskus humauttaa lausunnssaan kulttuuriperintöön liittyen Skmarsin trpan sujelumääräyksen mutilusta. Sujelumääräys tulisi esityksen mukaan muuttaa mutn sr sujeltava rakennus. Histriallisesti, rakennushistriallisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvkas rakennus, jta ei saa purkaa. Lisäksi ELY-keskus tu esille, että kaavan valmistelussa n varmistuttava, että kaavassa määrätty sujeltavan rakennuksen julkisivun ääneneristävyys n käytännössä mahdllista tteuttaa rakennuksen sujeluvaatimukset humin ttaen. Melusujaukseen liittyen ELY-keskus ehdttaa tärinä- ja runkmelumääräykseen lauserakenteellista muutsta määräyksen täsmentämiseksi. Lisäksi ELY-keskus ehdttaa autpaikkjen krttelialueelle (LPA) lisättävän määräys hulevesien käsittelystä öljynertuksella tai sudattavilla menetelmillä ennen jhtamista hulevesijärjestelmään ja raititien rakentamisen aikaisten työmaavesien laskeuttamista. Tehdyt tarkistukset Vastaantettujen lausuntjen perusteella tehtiin krjauksia kaavamääräyksiin ja selstukseen.

5 - Kaavamääräyksiin tehtiin seuraavat krjaukset: Krjaus sujellun rakennuksen määräykseen Y-krttelissa. Lisättiin LPA-alueelle hulevesien hallintaan liittyvä määräys. Lisättiin työmaa-ajan hulevesien käsittelyä kskeva yleinen määräys. Lisättiin hulevesien hallintaan ja tulvareittien humiimiseen liittyvä yleinen määräys. Muutettiin tärinä- ja runkmelumääräyksen lauserakennetta. - Kaavaselstukseen tehtiin seuraavat tarkistukset: Täydennettiin rakennusperintöä kskevia suuksia. Päivitettiin Yleiskaava 2020 liittyvät tiedt. Päivitettiin resurssiviisauden tiekartan teksti (kv ) Nähtävillä ln aikana saatujen lausuntjen perusteella Skmarsin trpalla (krtteli 94053, tntti 3) suritettiin sisämelutasjen mittaus rakennuksen ulkvaipan äänitasern selvittämiseksi. Saatujen tulsten perusteella trpan ulkvaipan äänitaser n 33 db, jka n 3 db suurempi kuin asemakaavassa Skmarsin trpalle rakennuksen ulkvaipalle annettu äänitaservaatimus (30 db). Siten kaavassa annettu äänitaservaatimus täyttyy ennustetilanteessa. Kaavaan ja selstukseen tehdyt krjaukset eivät le lennaisia, jten uusi nähtävillepan ei le tarpeen. Kaupunkiympäristölautakunta Kaupunkisuunnittelujhtajan esitys: Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että a) annetaan liitteen mukaiset vastineet muistutukseen ja lausuntihin ja tehdään esitetyt tarkistukset, b) saatetaan kaupunginvaltuustn hyväksyttäväksi päivätty asemakaavamuutsehdtus sekä tnttijan muutsehdtus, 94 Hakunila / Vantaan ratikka: Hakunilan keskusta. Päätös: Hyväksyttiin esitys. Kaupunginhallitus Kaupunkiympäristön timialan apulaiskaupunginjhtajan esitys: Päätetään, että a) annetaan liitteen mukaiset vastineet muistutukseen ja lausuntihin ja tehdään esitetyt tarkistukset, b) saatetaan kaupunginvaltuustn hyväksyttäväksi päivätty asemakaavamuutsehdtus sekä tnttijan muutsehdtus, 94 Hakunila / Vantaan ratikka: Hakunilan keskusta. Päätös:

6 Hyväksyttiin esitys. Kaupunginvaltuust Kaupunginhallituksen esitys: Päätetään hyväksyä päivätty asemakaavamuutsehdtus sekä tnttijan muutsehdtus, 94 Hakunila / Vantaan ratikka: Hakunilan keskusta. Liitteet: - Asemakaavamuutksen selstus Muistutukset ja vastineet Lausunnt ja vastineet Muutksenhakuhje: 1. Valitussitus Lisätiedt: aluearkkitehti Mari Jaaknah, p asemakaava-arkkitehti Anna Hellén, p (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.7.2016 päivitetty 9.6.2017 Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Kaunispään asemakaavan laajennus Valtatie 4:n länsipuli Inarin kunta Tekninen sast Kaavitus Sivu

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Helletorpankatu 31

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Helletorpankatu 31 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Helletrpankatu 31 Hyvinkään kaupungin 18. kaupunginsan (Nummenkärki) krttelin 1731 saa kskeva asemakaavan muuts 18:021 HYVINKÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 24.4.2019 Kaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Pikkeamishakemus (Rastila, Retkeilijänkatu 1) (b-asia) HEL 2014-014886 T 10 04 01 Ksv 1144, Rakvv 54-1918-14-S 10.12.2014 Päätösehdtus päättää hyväksyä Asunt

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Talous- ja suunnittelukeskus

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Lausunt 1 (1) Talus- ja suunnittelukeskus Rahitusjhtaja 9.11.2011 Talus- ja suunnittelukeskuksen lausunt Kruununhaan tntin 4/4 asemakaavan muuttamisesta Talus- ja suunnittelukeskuksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos

Ahvenkosken osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Ahvenksken sayleiskaavan muuts arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68102-P18488 arviintisuunnitelma Slin Lauri Sisällysluettel 1 arviintisuunnitelma...

Lisätiedot

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset

Kaarinkorven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavojen muutokset 1 1510029580 Padasjen kunta Kaarinkrven Rujalan Keulainmetsän ranta-asemakaavjen muutkset OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.2.2017 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti

Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2591 Humpulan päiväkoti, Keski-Lahti 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaava ja asemakaavan muuts A-2591 Humpulan päiväkti, Keski-Lahti ALOITE/HAKIJA Asemakaava ja asemakaavan muuts

Lisätiedot

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1.8.2017 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVA- MUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVA- MUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVA- MUUTOS (ak 006029) Kskee 6. kaupunginsan krttelia 656, krttelia 672 ja saa Kplanpuistn alueesta. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 2.10.2017

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 1149 Kuljun asemakaava, Linnajärventien itäsa OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.1.2018 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Oas /18 Hankenro 4844_6 HEL

Oas /18 Hankenro 4844_6 HEL Oas 1376-00/18 Hankenr 4844_6 HEL 2018-008267 23.8.2018 1 (7) Kaupunkiympäristön timiala Asemakaavitus NALLENRINNE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Malmin lentkentän alueen eteläsaan,

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

Luonnos LEMIN KUNTA PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Selostus KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Luonnos LEMIN KUNTA PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Selostus KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ LEMIN KUNTA PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Selstus Lunns 12.12.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ KUULUTETTU TULEVAN VOIMAAN Lemin kunta Selstus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaava 1510001443 Ktka Ktkan itäsan tuulivimasayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.12.2012 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue

Parikkalan kunta. Koirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alue 1511001590 Parikkalan kunta Kirniemen Asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.4.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

cg(d) Pirttiniemi Tammenkallio Eerola Niemenkärki ajo rp 19 rp 20 rp 32 rp 14 rp 16 rp /1 ajo RA-1 I u½ 10/1 RA-1 Haavisto

cg(d) Pirttiniemi Tammenkallio Eerola Niemenkärki ajo rp 19 rp 20 rp 32 rp 14 rp 16 rp /1 ajo RA-1 I u½ 10/1 RA-1 Haavisto 066 E TTAKAAVASSA cg() 4 ()/0 5 6 Pirttiniemi / Tarulahti 4 4 Ollila Kuusikk Rapula attila Eerla Niemenkärki 5 6 Kakshnka 5 4 4 54 4 4 4 46 60 04 6 6 Lyytivaara 5 5 0 0 6 0 rp 4 rp 4 rp 6 m00 / 4 AO- 06

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

Virojoki asemakaavan muutos, korttelit 55a ja b

Virojoki asemakaavan muutos, korttelit 55a ja b VIROLAHDEN KUNTA Virjki asemakaavan muuts, krttelit 55a ja b P34246 I (I) Auranen Maria, Rusanen Milla Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän määrittely

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot

Asuntilantien liikennejärjestelyt ja asuinkortteli Asemakaavan muutos ja laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asuntilantien liikennejärjestelyt ja asuinkortteli Asemakaavan muutos ja laajennus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue merkitty punaisella suuntaa antavasti paskartalle. Asuntilantien liikennejärjestelyt ja asuinkrtteli Asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510026585-002 Hattulan kunta Myllytien krttelin 10 tnttien 13 ja 14 asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 16.8.2016 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet

Asikkalan tien asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asikkalan kunta. 1. Sijainti. 2. Nykytila ja tavoitteet 8 Asikkalan kunta Asikkalan tien asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 0.8.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa esitetään

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos ja -laajennus 16. kaupunginosan korttelin 6285 tontti 2 sekä viereinen asemakaavaton alue, Nikkarinkuja 5 Ilmakuva suunnittelualueesta Pictometry,

Lisätiedot

KORTTELIA 409 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS EHDOTUS , täydennetty

KORTTELIA 409 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS EHDOTUS , täydennetty KORTTELIA 409 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak 004015) Kskee 4. kaupunginsan krttelia 409 kknaisuudessaan. ASEMAKAAVASELOSTUS EHDOTUS 21.5.2018, täydennetty 13.8.2018 Sunenjen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Kauhavan kaupunki ASEMAKAAVA Alahärmän taajama, Kantlan kaava-alue Osallistumis- ja arviintisuunnitelma OAS 2018 Aluetait Oy sivu 2 / 10 1. ASEMAKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITE Asemakaavalla ludaan Alahärmän

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaarelan ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510022681 Asikkalan kunta Kaarelan ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 29.4.2016 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n

Lisätiedot

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY ASIKKALAN KUNTA RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.8.2017, tark. 15.10.2017, tark. 1.3.2018 Rismalahden niemen rantaa Insinööritimist

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2013 1510002480-001 Viitasaaren kaupunki Keskustan sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 14.6.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virjki-Vaalimaa sayleiskaavan muuts ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Mikä n sallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY ASIKKALAN KUNTA RISMALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.8.2017 Rismalahden niemen rantaa Insinööritimist Putanen Oy Linnankatu 9 13100

Lisätiedot

STÖRSVIKIN UUDEN TULOTIEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS. Liite 5. osa 1 & 2

STÖRSVIKIN UUDEN TULOTIEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS. Liite 5. osa 1 & 2 STÖRSVIKIN UUDEN TULOTIEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS Liite 5; sa 1 & 2 KH 16.6.2008/ 122 Liite 2 Hakijiden tilat yht. n. 9 ha sijaitsevat Störsvikin yleiskaava-alueella. Uusi tultie vapaa-ajankeskuksesta Sunnanvikin

Lisätiedot

1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS

1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS LEMPÄÄLÄN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ

KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ KITEEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVI, NIVUNKI, KARJALANJÄRVI, VALKIAJÄRVI, VALKIALAMPI ja PIENET LAMMET RANTA-ASEMAKAAVA UPM-KYMMENE OYJ 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2016(päivitetty) MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0890_6 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0890_6 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1252-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0890_6 HEL 2016 004230 19.5.2016 SÄÄTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja

Lisätiedot

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos Työ nro 002153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Uusi kuuleminen, kuultu 1. kerran 15.2.2012 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS

KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 KERIMÄEN KUNTA KIRKKORANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAA- VAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2011, tark. 12.12. 2011, 15.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET 2016

KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET 2016 SAVITAIPALEEN KUNTA KUOLIMON YLEISKAAVAN MUUTOKSET 2016 Ehdtus 31.1.2017 Selstus Kunnanhallituksen hyväksymä Kunnanvaltuustn hyväksymä Savitaipaleen kunta Selstus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 4. kaupunginosa kortteli 422 ja virkistysalueet, Hiihtomajantie

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 4. kaupunginosa kortteli 422 ja virkistysalueet, Hiihtomajantie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. kaupunginosa kortteli 422 ja virkistysalueet, Hiihtomajantie Rovaniemen kaupunki Tekniset palvelut/kaavoitus Päivitetty 16.1.2018 1 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos , ja tonttijako sekä tonttijaon muutos 60 Hiekkaharju / Kulleropuisto / TLA VD/9402/ /2014 TLA/ATI/CÖL/SRU/ET/HY-L

Asemakaavamuutos , ja tonttijako sekä tonttijaon muutos 60 Hiekkaharju / Kulleropuisto / TLA VD/9402/ /2014 TLA/ATI/CÖL/SRU/ET/HY-L Asemakaavamuutos 002261, ja tonttijako sekä tonttijaon muutos 60 Hiekkaharju / Kulleropuisto / TLA VD/9402/10.02.04.01/2014 TLA/ATI/CÖL/SRU/ET/HY-L Kulleropuiston kaavamuutoksella muutetaan eteläisintä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510033728 Outkummun kaupunki Outkummun kaupungin keskusta-alueen asemakaavan muutksen I-vaihe Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 26.5.2017, päivitetty 2.8.2017 Alustava suunnittelualueen rajaus punaisella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAHKOLAN KAUPUNGINOSAN (3) VÄHÄINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSA KORTTELIA 16 KIINTEISTÖT 143-406-12-5, 143-406-12-7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.6.2019 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2019 1.

Lisätiedot

Asuntorakentamista Ojapuistoon

Asuntorakentamista Ojapuistoon Vantaa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 4.9.2014 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asuntorakentamista Ojapuistoon Asemakaavamuutos nro

Lisätiedot

Alueellinen jätehuoltojaosto

Alueellinen jätehuoltojaosto Alueellinen jätehultjast - Kuntien yhteinen jätehultviranmainen Sanna Pulkkinen Alueellinen jätehultjast Kunta jätelain mukainen vastuu yhdyskuntajätehullsta julkisikeudellinen palvelutehtävä mistajahjaus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 27.2.2018 ASEMAKAAVA KESKUSPUISTON ASEMAKAAVA Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosaa (Keskus), kortteleita 20, 21, 26 ja katualuetta

Lisätiedot

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN

BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2017 BJÖRKÖN RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaren kunnan kaavitushjelman 2017 2021 mukaan Björkön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Loviisan kaupunki 82142465. Hattomin tuulivoima-asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012 Hattmin tuulivima-asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 7.5.2012 1 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

PIR/182/1103/2018 YMP658/1103/2012

PIR/182/1103/2018 YMP658/1103/2012 PIR/182/1103/2018 YMP658/1103/2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Killon asemakaavan laajennus (nro 251) Killonvainiontien kadun jatkaminen Linnakalliontielle Päivityshistoria 30.5.2018 YLA Maanmittauslaitos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.5.2016 MISTELINSIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002047 Kaavamuutosalue sijaitsee Ruskeasannan kaupunginosassa ja on osa Tulppaanipuisto-nimistä lähivirkistysaluetta

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Liite 1 PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET SILTAKYLÄN-HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS /TIEALUEET Pyhtään Siltakylän-Heinlahden

Lisätiedot

Oas /18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL

Oas /18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1340-00/18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL 2017-013231 24.1.2018 HAAGA, NÄYTTELIJÄNTIE 15 17, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.1.2018 VIHERTIE 44-46 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002337 Kaavamuutosalue sijaitsee ja Louhelantien ja Vihertien kulmassa. Toimistotalolle haetaan asemakaavamuutosta,

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen. MRL 62 Päivämäärä Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen. MRL 62 Päivämäärä Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 Päivämäärä 7.4.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaava 850400, Jokivarsi 85. kaupunginosa, Kaupunkisuunnittelussa käynnistyy

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA. Vastaanottaja Tornator Oyj. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanttaja Trnatr Oyj Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Päivämäärä 12.5.2014 Viite 1510011269 SAVONLINNAN KAUPUNKI MATKONSALON RANTA-ASEMAKAAVA 1510011269 Savnlinnan kaupunki Matknsaln

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5.

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. 2.12.2010 Asemakaavaa tarkistetaan Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002106, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Vastine MMA. Vastine Juankosken keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin MMA 1 (14) Tim Leskinen Juanksken kaupunki Kaupungin hallitus Juanksken keskustaajaman sayleiskaavalunnksesta saatuihin lausuntihin ja muistutuksiin Liikennevirast esitti, että rantarakentamisen salta

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , tarkistettu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , tarkistettu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.10.2016, tarkistettu 14.12.2016 KURIIRITIE 10B-12 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002306 Kaavamuutosalue sijaitsee Helsingin pitäjän kirkonkylällä, Kehä III:n ja Tuusulanväylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Kaavakartta nro 12459 Hankenro 5344_2 HEL 2016-013448 11.4.2017 1 (11) VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Wäinö Aaltosen tie 7 asemakaavan muutos (nro 12459) Vuorovaikutusraportin

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5.

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.12.2017 Suunnitelman tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/ OAS A-2702 1 (5) A-2702 Asemakaavan muutos 6.3.2017 Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti Lahti.fi OAS A-2702 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NUIJAMAAN LAPLANDIA MARKETIN

NUIJAMAAN LAPLANDIA MARKETIN LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Vastaanttaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Asemakaavan selstus Päivämäärä 7.12.2016 Työnumer 1510028940 NUIJAMAAN LAPLANDIA MARKETIN ASEMAKAAVA 2 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.11.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002128 Rekola 73. kaupunginosa ja Matari 80. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot