Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuoteen 2024: kulttuurilautakunnan / teatterin talousarvion uudelleenkäsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuoteen 2024: kulttuurilautakunnan / teatterin talousarvion uudelleenkäsittely"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuoteen 2024: kulttuurilautakunnan / teatterin talousarvion uudelleenkäsittely 214/ /2020 Kaupunginhallitus Valmistelu: Talouspalvelut/ Talousjohtaja Katri Heberg puh Kaupunkistrategiassa asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat talousarvion ja taloussuunnitelman perusta. Toimintaympäristön osalta on esitelty väestö-, työpaikka-, työttömyyskehitystä. Lisäksi on asetettu tavoitteet työllisyyden edistämiselle, elinkeinoelämän kehitykselle sekä maankäytölle ja asuntojen rakentamiselle. Talouden kehitysnäkymiä on arvioitu valtiovarainministeriön ja kuntaliiton analyysien pohjalta. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja valtuusto Laadintaohjeen talousarvioraamissa vuoden 2021 tulokseksi arvioitiin +1,969 miljoonaa euroa. Talousarvioraamiin sisältyi talousohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet. Toimintakatteeksi vuodelle 2021 asetettiin 135,6 miljoonaa euroa ja investointikehykseksi 10,0 miljoonaa euroa. Lautakunnat esittivät ehdotuksensa mennessä. Yhteistyötoimikunnalle talousarvioesitystä esiteltiin kokouksessa. Luvut milj. Laadintaohje Ltk:ien esitys Tilaajatiimin esitys Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet VUOSIKATE TULOS Taseen kum.ylijäämä Lainakanta Verotuloennusteessa on huomioitu valtion budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja valtiovarainministeriön ennusteet sekä verohallinnon tiedot verovuoden 2019 verotuksesta ja verojen tilitykset lokakuun loppuun mennessä. Kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Valtionosuusennuste perustuu Kuntaliiton julkaistuihin laskelmiin.

2 Ehdotus vs. KJ Vilén: Lautakuntien toimintamenoesityksistä on karsittu nettona 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi esitetään seuraavia organisatorisia muutoksia (euroineen): - Hankintatoimi siirretään elinkeinopalveluista hallintopalveluihin - Liikettä Kemissä-hanke siirretään henkilöstöpalveluista liikuntapalveluihin - Sovittelutoiminta siirretään keskushallinnon hallintopalveluista sosiaalityöhön - Etsivä nuorisotyö siirretään sopimuksella Merivalle, sisältyy työllisyyspalveluiden määrärahoihin (kh:n erillinen päätös) - Nuorisotoimi siirretään kulttuuritoimesta koulutoimeen - Liikuntapalveluiden ulkoliikuntapaikkoihin liittyvät menot siirretään yhdyskuntatekniikan liikuntapaikoille - Lastenkulttuurikeskus siirretään nuorisopalveluista kulttuuripalveluihin - Uuden terveysaseman siivoojien kustannukset varataan tilapalveluun Nettoinvestoinnit ovat noin 14,7 miljoona euroa. Vuonna 2021 Pajarinrannan päiväkoti rakennetaan valmiiksi ja aloitetaan Sahasaaren alueen katujärjestelyt. Vuosien nettoinvestoinnit ovat noin 42,5 miljoonaa euroa. Suunnittelukaudelle ajoittuvat uimahallin peruskorjaus ja Sauvosaaren palvelutalon perusparannus.lainakanta on vuoden 2024 lopussa noin 117,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 taseessa on kertynyttä alijäämää 10,8 milj. euroa. Kuntalain mukaan alijäämä tulee kattaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Liitteenä kaupunginjohtajan katsaus ja talousarvio 2021 taloussuunnitelma Liitteenä lautakuntien kommentit tasapainotettuun talousarvioesitykseen. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvioesityksen 2021 ja taloussuunnitelman vuoteen 2024 ja esittää ne valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös KH : Talousjohtaja Katri Heberg, sivistysjohtaja Anu-Liisa Kosonen, sosiaali- ja terveysjohtaja Liisa Niiranen ja tekninen johtaja Mika Grönvall esittelivät asiaa. Teija Jestilä poistui kokoushuoneesta klo 18:43, ja palasi kokoukseen 18:58. Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 18:47-18:58. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle seuraavia muutoksia talousarvioesitykseen 2021 ja taloussuunnitelmaan vuoteen 2024: Keskusvirasto

3 Lisätään työlistämisrahoihin, lisäys katetaan ylijäämää pienentämällä. Koulutuslautakunta Nuorisotyön osalta (talousarvio, s. 85) toiminnat pidetään ennallaan, ja siirretään käsiteltäväksi organisaatiouudistuksen yhteydessä kesäkuussa Takajärven nuorisotalon toiminta säilyy. Kulttuurilautakunta Liikuntapalvelut: alle 18-vuotiaiden harjoitusvuorojen ostoon lisätään Lisäys katetaan ylijäämää pienentämällä. Heia heia -palvelun käyttöön kerätään toimialojen sisältä / toimiala eli yhteensä Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoitoon ja hoivaan lisäystä ja vammaispalveluihin lähihoitajan palkkaamiseen Lisäys katetaan ylijäämää pienentämällä. Kaupunginhallitus piti kokoustauon 21:30-22:01. Tytti Kumpulainen poistui kokouksesta klo 22:08. Raimo Keskikallio poistui kokouksesta klo 21:32. Pirita Hyötylä poistui kokouksesta klo 21:58. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen edellä mainituilla muutoksilla. Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Kaupunginhallituksen talousarvioesitys 2021 taloussuunnitelma vuoteen 2024 on liitteenä. Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarvioesityksen 2021 ja taloussuunnitelman vuoteen Päätös KV : Varavaltuutettu Matti Muranen poistui kokouksesta. Valtuutettu Kalle Helske palasi kokoukseen. Talousjohtaja Katri Heberg esitteli asiaa. Vasemmistoliiton talousarviopuheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Pertti Henttinen:

4 Vuoden 2021 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja virkahenkilöt Vuosi 2021 ja suunnittelukausi on Kemin suurten odotusten ja muutosten vuosi. Huhtikuun kunnallisvaalien jälkeen uusi kaupunginvaltuusto aloittaa työnsä kesäkuun alussa ja uudistaa kaupungin hallintoa. Kesäkuussa täytyy siirtyä myös uudistettuun talousarvioon. Kaupunginjohtajamme vaihtuu vuoden vaihteessa. Haluamme kiittää kaupunkiamme kahdeksan vuotta johtanutta kaupunginjohtaja Tero Nissistä hänen työstään kaupunkimme ja kaupunkilaisten hyväksi. Terolle menestystä hänen uudessa tehtävässään Salon kaupunginjohtajana. Uusi kaupunginjohtajamme on kotikaupunkiinsa palaava Matti Ruotsalainen. Toivotamme hänet tervetulleeksi! Uskomme, että yhteistyö hänen ja päättäjien välillä sujuu heti alusta alkaen hyvin. Suuria odotuksia liittyy suunnitteilla olevan Metsä-Fibren biotuotetehtaan rakentamiseen ja tuotantoon lähivuosina. Sote uudistuksen ensimmäiset lait tullevat voimaan ensi vuoden heinäkuun alussa. Oppivelvollisuuden pidentäminen, joka koskee ensimmäiseksi vuonna 2005 syntyneitä nuoria, tulee voimaan Uudistuksen vaikutuksia Kemin lyseon lukion toimintaan täytyy arvioida ensi vuoden keväällä ja kesällä. Koronan sekä kielteisiä että myönteisiäkin vaikutuksia tullaan lähivuosina tarkastelemaan ja tutkimaan laajalti. Jo nyt voidaan todeta koronan vaikuttaneen hyydyttävällä tavalla matkailuun. Lisäksi talvimatkailua haitta ilmaston lämpeneminen. Toivoa sopii, että kaupungissamme toimivien tehtaiden piiput jatkavat tupruttamista. Niiden tuotteista etenkin kartongin ja pakkausmateriaalien menekki on kasvanut. Korona on vaikuttanut lähes kaikkeen kaupungin toiminnassa. Kiitämme lämpimästi kaikkia niitä terveys-, sosiaali- ja opetusalan työntekijöitä, jotka ovat uhrautuvasti paineen alaisina työskennelleet koronaa vastaan meidän hyvinvointimme eteen. Samoin on syytä kiittää kaikkia niitä kemiläisiä, jotka ovat tunnollisesti toteuttaneet terveysviranomaisten antamia ohjeita.

5 Korona on runnellut kaupungin taloutta. Pelastajaksi kaupungille on tullut maan hallitus, joka on korvannut pandemian aiheuttamia menetyksiä. Kuluvan vuoden tilinpäätös jäänee pari miljoonaa plussan puolelle ja mahdollistaa kaupungin taseeseen syntyneen yli 10 M :n alijäämän supistamisen. Alijäämän kattamiselle on aikaa vuoteen 2023 saakka. Valtio lopetti kaupungissamme vuosia toimineen ja hyviä tuloksia saaneen vastaanottokeskuksen. Tämä päätös on selkeästi virheellinen eikä varsinkaan juhlan arvoinen vaan päinvastoin. Meidän on syytä kiittää vastaanottokeskuksessa työskennelleitä heidän erinomaisesta onnistumisestaan muun muassa uusien kaupunkilaisten vastaanottamisessa, alueen toimijoiden yhteistyöstä ja koulutuksen kehittämisestä. KPH Hankerahoitus: Kph hyväksynyt uuden hankintaohjeen elokuussa tänä vuonna. Lautakunnissa on hyvä käsitellä uusitut ohjeet ja toimia niiden mukaan. SOSTER Vuoden 2019 hyvinvointiraportin hälyttävimmät kohdat Kemissä ovat lasten pienituloisuusaste ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä, jotka molemmat ovat Kemissä vertailukuntien korkeimpia. Perheiden ongelmiin pitäisi pystyä puuttumaan nykyistä aiemmin, ja sijoitusten lasku edellyttäisi panostusta ehkäisevään työhön. Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus oli Kemissä Suomen kunnista kuudenneksi suurin vuonna KULTTUURI: Omatoimikirjasto aloittaa toimintansa voisi sanoa, että vihdoinkin! Nuorisotoimessa on tärkeä pitää huolta nuorten viihtyvyydestä. Takajärven nuorisotilaa ei missään tapauksessa tule lakkauttaa. Teatterin ja orkesterin tilanne ja jatko ovat niin kemiläisten kuin kulttuurimyönteisten Meri-Lappilaisten käsissä. Keminmaan sivistyslautakunta päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että nuorten orkesteritoiminnan järjestämiseksi varataan euron määräraha ehdolla, että Kemi, Tornio, Simo ja Tervola päättävät varata osuutensa mukaiset määrärahat.

6 KOULUTUS: Ensi vuonna valmistuu 192 lapselle rakennettu Pajarinrannan päiväkoti. Peruskiven muuraus ja harjannostajaiset on heti alkuvuodesta ja päiväkodin avajaiset marraskuussa. Jokainen Kemin historiaa tunteva tietää Pajarinrannan nimen taustalla olevan karihaaralaisen suvun. Nils Johan Olafsson-Pajari ( ) lähti Yhdysvaltoihin vuonna Hänen sukujuuriaan on Amerikkalaisnäyttelijä Matt Paige Damon. Toinen etunimi viittaa Pajariin. Oscar-voittajan juuret löytyvät siis Kemin Karihaarasta. Nils on Damonin isoisoisä. Tässä voitaisiin osoittaa luovaa kemiläistä hulluutta ja kutsua Matt esimerkiksi päiväkodin avajaisiin. KONSERNI: Kemin satama on valmiudessa aloittamaan 42 M investoinnit MetsäFibren biotuotetehtaan logistiikkaa varten. Toteuttamiseen Ajoksessa liittyy satama-altaan syvennys, uusi laituri ja laiturikenttä. MetsäFibren investointipäätös odottaa ympäristöluvan saamista. Kemin energian investointi uuteen kattilaan, uusiutuvat polttoaineet energia lähteenä. Taloudellisesti iso ja pitkään harkittu investointi takaa lämmitysenergian kaupunkilaisille kaikissa tilanteissa. Hyvät valtuutetut! Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan talousarvioon liittyvistä tarpeellisista täydennyksistä, muun muassa soster lautakunnan edellyttämistä määrärahoista hoivaan ja hoitoon samoin kuin työllistämisrahoista ja lasten harjoitteluvuoroista. Näitä lisäyksiä on neljännesmiljoonan verran. Hallituksen budjettivalmistelut ovat sujuneet hyvin. Budjetti on realistinen, tasapainoinen ja toteuttamiskelpoinen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on valmis hyväksymään talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman Vasemmistoliitto kiittää kaikkia valtuutettuja, virkamiehiä ja kaupungin työntekijöitä kuluneesta vuodesta. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! SDP:n talousarviopuheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Jukka Ikäläinen:

7 Demareiden puheenjohtajan puhe Talousarviokokoukseen, joulukuussa Ehkä vilkaisu menneeseen riittää ja katse kohdistettuna tulevaisuuteen on oikeassa suhteessa sillä mennyttä emme voi enää muuttaa mutta tulevaisuuteen voimme vielä vaikuttaa. Mennyt vuosi on ollut Kemille yhtä jännä kuin pikkulapselle joulunalusviikko, olemme odotelleet Metsä Groupin investointi päätöstä koko vuoden ja sen päätöksen varjo on ollut läsnä lähes joka kokouksessa ja palaverissa. Odotamme vieläkin. En kuitenkaan ole ollut näkevinäni halvaantumisen merkkejä vaan asiat ovat edenneet, joskin ehkä liian hitaasti ja siinä kulttuurissa meillä on parantamisen varaa. Oikeasti haluan näin joulun alla ripittäytyä ja pyytää virkamiehiltä anteeksi lausuntojen palauttamisia ja esitysten torpedointeja onhan se joustamatonta toimintaa. Konkreettinen esimerkki on koululaisten harrastustoiminta, luulimme olevamme pioneereja mutta meistä tulikin perässä hiihtäjiä, asiaa on leivottu kolmisen vuotta. Liian monta kertaa olemme kuulleet kommentit että muutetaan tyyliä vasta ensi vaalikaudella tai odotetaan kun viranhaltija kohta jää eläkkeelle. Onko päätöksen tekijöiden työtavoilla merkitystä että meillä Kemissä johtavien virkamiesten vaihtuminen on ollut viimeaikoina vilkasta, en osaa sanoa, ehkä?? Tässä vaiheessa kun palataan menneeseen on reilua kiittää Tero Nissistä niistä vuosista jotka hän on kaupunginjohtajana tehnyt Kemin hyväksi, kiitos Tero. Ennaltaehkäiseminen lasten ja nuorten hyvinvointi -anteeksi myös teiltä että olemme laiminlyöneet teidät, kemiläisten nuorten hyvinvointi on tasolla josta emme voi olla ylpeitä, panostus lapsiin on ollut vaisua, harrastustoimintaa ei ole tuettu siinä määrin miten pitäisi tukea. Vetovoima vai Pitovoima kumpi on tärkeämpää?? Se että kemiläiset jotka asuvat Kemissä saavat hyvät palvelut vai ne jotka ehkä joskus saattavat muuttaa Kemiin. Mielestäni kemiläiset jotka uskollisesti ovat vuodesta toiseen maksaneet veroja Kemiin ovat tässä näytelmässä pääosassa. Tulevaisuus on valoisampi, ei pelkästään että Kaamos loppuu kohta ja päivät pitenee vaan Mestsä groupin investointi päätöksen myötä Kemissä kuhisee elämää seuraavat kolmisen vuotta. Olemmeko valmiina? Olemmeko valmiita joustavasti lisäämään esimerkiksi uimahallin tai urheiluhallien aukioloaikoja. Olemmeko yksinkertaisesti ystävällisiä vierastyöläisille. Asumisen suhteen avainasemassa on varmaan kaupungin oma yhtiö Itätuuli. Jääkö vierailla hyvä kuva Kemistä, se on tavoiteltava asia. Mittarit minulle, yksinkertaiselle ihmiselle pitää olla yksinkertaiset mittarit ja yksi niistä on että keskustassa asunnot täyttyvät ja ympärillä ei, eli aika monet ihmiset haluavat asua keskustassa. Eikä pelkästään asua, keskitetyt palvelut ovat myös haluttuja,kuten esimerkiksi hyvää palautetta saanut Terveysasema. Uusi Kemin keskustan kehittämis suunnitelma on mielenkiintoinen ja toimiva, siinä kohtaavat kulttuuri, asuminen ja liiketoiminta, odotan innolla sen toteumista. Tulevaisuudessa meillä on myös uusi kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen,

8 tervetuloa takaisin kotikaupunkiin. Kiitos Kemin kaupungin henkilöstölle, kaikille, mutta ehkä kuitenkin ylimääräinen kiitos hoitohenkilöstölle näinä vaikeina aikoina, myös kiitos yhteistyöstä ja hyvää Joulua kaikille muille valtuutetuille. Keskustan talousarviopuheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Ritva Sonntag: KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄPUHEENVUORO Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Emme olisi vuosi sitten osanneet kuvitella, millainen vuosi 2020 tulee olemaan. Emme myöskään voineet arvioida, kuinka tekemämme talousarvio toteutuu tänä poikkeuksellisena vuotena. Korona-pandemia on vaikuttanut paitsi kaikkiin kemiläisiin ja meidän palvelutarpeisiimme myös koko valtakuntaan ja kaikkiin maailman ihmisiin. Se, että nyt kokoonnumme vuoden tärkeimpään valtuustoon etänä, osoittaa sen valtavan muutoksen ja digiloikan, johon mekin sitten Kemissä olemme oppineet. Toki olisi paljon mukavampaa ja helpompaakin olla valtuustosalissa kasvotusten, mutta näissä olosuhteissa on annettujen ohjeiden mukaan ainoa mahdollisuus kokoontua etänä. Koronasta johtuva valtionosuuksien 1,4 M kasvu ja Kemin saama 1,5M harkinnanvarainen valtionosuus eivät saa tuudittaa meitä siihen ajatukseen, että taloutta on helppo suunnitella ensi vuodelle. 10 miljoonan alijäämä odottaa kattamistaan ja erikoissairaanhoitomenojen kasvu uhkaa, kun elämä normalisoituu koronan jälkeen ja erikoissairaanhoidon käyttö palaa normaalitasolle. Tänä vuonna ihmiset eivät ole päässeet leikkauksiin yms. normaalitapaan, kun resursseja on täytynyt varata koronapotilaille ja se näkyy erikoissairaanhoitomenoissa. Talouden ja toiminnan suunnittelua vaikeuttaa ensi kesänä uuden valtuustokauden alkaessa toimeenpantava organisaatiouudistus. Tarkoitus on harjoitella palvelujen tuottamista uudella organisaatiolla loppuvuoden ajan ja kokeilla, miten pitkään valmisteltu uusi organisaatio toimii käytännössä. Olemme juuri valinneet uuden kaupunginjohtajan ja varmasti hänelläkin on sanottavaa suunnitelmiimme ja hän myös tuo uutta näkemystä ja kokemusta aloittaessaan työt Kemissä ensi vuoden alussa. Uuden organisaation tavoitteena on tehdä asioiden hoitamisesta ja palvelujen saamisesta sujuvampaa ja joustavampaa ja siten helpottaa kemiläisten arkea. Kemissä väki vähenee ja lapsia syntyy yhä harvemmin. Pitääksemme Kemin elinvoimaisena olemme laatineet vetovoimaohjelman, panostamme kaupungin viihtyvyyteen, uskomme Metsä Fibren biotuotelaitoksen tuovan kaupunkiin elinvoimaa ja yritteliäisyyttä ja mietimme, miten voisimme houkutella muualla

9 asuvia Kemissä töissä olevia muuttamaan Kemiin. Samaan aikaan olemme koulu- ja päiväkotiverkkoa suunnitellessa laskeneet sitä, milloin lapset vähenevät tarpeeksi, jotta kouluja ja päiväkoteja voidaan entisestään vähentää ja kuinka väestön laskeva käyrä lopulta asettuu niin alas, että lapsemme mahtuvat vielä harvempiin kiinteistöihin. Koko kouluverkkovalmistelun ajan on silmiinpistävää ollut se, että puhumme neliöistä ja kuutioista, kun pitäisi puhua lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja mahdollisimman hyvistä oppimisen, kasvamisen ja kehittymisen edellytyksistä. Arkkitehti on varmasti tehnyt ansiokkaasti omaa työtään, mutta koulut ovat muutakin kuin rakennuksia. Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen on Kuntalainkin mukaan olennaisen tärkeää, mutta miten kemiläisten kannanotot koulu- ja päiväkotiverkkoon on otettu huomioon valmistelussa? Henkilökuntaa kehotettiin istumaan alas ja porukalla miettimään parhaita mahdollisia ratkaisuja, he kun ovat kasvattamisen ja kouluttamisen ammattilaisia, mutta kun rehtorit sitten yhdessä kokosivat oman ja henkilökuntansa kannan, sitä ei haluttu ottaa mukaan keskusteluun avoimesti ja ammattilaisten näkemystä arvostaen. Onneksi rehtorien kanta sitten lopulta päätettiin lähettää valtuutetuille tiedoksi. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen kumpikaan vaihtoehto ei ole Keskustan valtuustoryhmän mielestä hyvä. Kemin kehittämisen kannalta paras vaihtoehto olisi se, että meillä olisi yhtenäiskoulut Syväkankaalla ja Karihaarassa ja lisäksi alakoulut Kivikolla, keskustassa ja Hepolassa. Kaupungissa on lähikuukausina vaihtumassa johtavien virkahenkilöiden lisäksi valtuusto eikä olisi viisasta tehdä pitkälle meneviä päätöksiä tässä vaiheessa. Vanhaa isoa ammattikorkeakoulun kiinteistöä ei missään tapauksessa kannata hankkia kaupungille. Kukaan ei tiedä, kuinka suuriksi sen kunnostuskustannukset loppujen lopuksi nousevat, jos asiaa tarkastelee kiinteistön ja talouden kannalta. Pedagogiset perustelut ovat luonnollisesti painavimmat ja niistähän me valtuutetut emme ole yksimielisiä. Sen lisäksi, että Kemi pyrkii profiloitumaan perhekeskeisenä kaupunkina, hyvällä syyllä Kemi voisi profiloitua myös seniorikaupunkina. Keskustan asemanseudun ja kulttuurikorttelin asemakaavoitus mahdollistaa tuottamaan edullisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Kemissä on tarjolla yksipuolisesti vain kovan rahan omistusasuntoja tai vuokra-asuntoja. Monissa kaupungeissa asuntotarjontaa tuottavat mm. Avainasunnot Oy, ASO-asunnot tai TA-asunnot. Näiden kautta mahdollistuu asunnon hankinta edullisesti myös eläkeläisille ja muillekin, joille asunnon hankinta tuottaa taloudellisia ongelmia. Kemin keskustan kehittämiseen liittyy oleellisesti asuntotilanteen uudelleenarviointi ja suunnitelmat tulevaisuutta ajatellen. Näillä toimenpiteillä mahdollistetaan viihtyisät puitteet myös paluumuuttajille, sillä hyvin monet täältä maailmalle lähteneet haluavat palata juurilleen. Uusi kaupunginjohtaja on hyvä esimerkki siitä, että kotikaupungilla on vetovoimaa vielä vuosienkin jälkeen. Monet ovat lähteneet Kemistä, mutta Kemi ei lähde heidän mielestä ja ajatuksista. Niin heille kuin myös lapsiperheille, nuorille ja yksineläville opiskelijoille on hyvä tarjota monipuoliset mahdollisuudet valita asuinpaikka joko keskustasta tai lähiympäristöstä. Myös matalan kynnyksen pieniä asuntoja tarvitaan. Asumisvaihtoehtojen lisäämiseksi Keskustan valtuustoryhmä esittää aloitteena, että monipuolisen asumisen mahdollisuuksia

10 selvitettäisiin ja toimittaisiin aktiivisesti niin, että saisimme uusia toimijoita monipuolistamaan asumistarjontaa. Viime vuoden talousarviokokouksessa Keskustan valtuustoryhmä esitti aloitteena, että todellista kuntien välistä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä selvitettäisiin ja edistettäisiin eri toimialoilla, mutta emme ole saaneet vastausta aloitteeseen. Kuntien välinen yhteistyö on vanha ja kulunut ilmaisu, mutta edelleen ajankohtainen ja toimenpiteitä vaativa asia. Toivomme, että pääsemme eteenpäin tässäkin, vaikkei se tietenkään yksinkertaista ole. Keskustan valtuustoryhmä on valmis hyväksymään talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille Keskustan valtuustoryhmä kiittää kaupunginjohtaja Tero Nissistä hyvästä yhteistyöstä ja ansiokkaista vuosista Kemissä. Hyvää jatkoa ja menestystä sinne etelään Saloon. Ja tervetuloa Kemiin palaava uusi kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen. Lopuksi toivotamme kaikille valtuutetuille, valmistelijoille, kanslian väelle, työntekijöille sekä luonnollisesti kaikille kaupunkilaisille hyvää ja rauhallista joulua. Pysytään terveinä ja toivotaan parempaa uutta vuotta. Kokoomuksen talousarviopuheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Marko Leskio: Arvoisa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja arvoisat kaupungin virkamiehet Olemme kokoontuneet tämän valtuustokauden viimeiseen talousarviokokoukseen. Kuluva valtuustokausi on sisältänyt valtavasti talouden haasteita. Onneksi nyt kuitenkin näyttää siltä, että kaupungin talouden tila näyttää hitaasti kääntyvän parempaan ilman verojen korotuksia. Käyttötalouden haasteet saataneen paremmalle mallille käynnissä olevan organisaatiomuutoksen avulla. Sen sijaan kaupunkikonsernin taloustilanteen kumulatiivinen alijäämä on edelleen suuri ongelma, johon täytyy löytyä kestävä ratkaisu lähitulevaisuudessa. Valtuuston on kyettävä toimimaan vastuullisesti tässä asiassa ja vältettävä kriisikuntamenettelyyn joutuminen. Tulevaisuuden haasteet Kemissä ovat vähenevä asukasmäärä ja keskimääräistä korkeampi työttömyysprosentti. Nämä meidän on kyettävä taklaamaan. Onneksi tulevaisuus sisältää myös suurta toiveikkuutta, sillä Metsä-Fibren biotuotetehtaan investointipäätös on tuloillaan. Toivottavaa on, että tämä antaa alueen elinkeinoelämälle laajemminkin piristysruiskeen. Myös kaupunginvaltuuston on omalta osaltaan tehtävä paljon, että pienyrittäjyyttä saadaan Kemiin huokuteltua. Meistä päättäjistä lähtee se signaali, jolla mollivoittoiset käppyrät saadaan nousuun.

11 Kemin Kokoomuksen valtuustoryhmä hyväksyy talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuodelle Ja vielä lopuksi: Kemin Kokoomuksen valtuustoryhmä edellyttää, että valtion veteraaneille myöntämät avustukset Kemissä myös käytetään veteraanien ja heidän perheidensä hyväksi ja että tätä seurataan. Kemin Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa lähettää kiitokset edelliselle kaupunginjohtajalle Tero Nissiselle hänen työstään Kemin kaupungin hyväksi. Kiitos Tero näistä vuosista ja onnea ja menestystä uusiin tehtäviisi. Kemin Kokoomuksen valtuustoryhmä tekee valtuustoaloitteen digitaitojen opettamisesta seniori-ikäisille nuorten toimesta: DIGITAITOJA IKÄÄNTYVILLE NUORTEN OPETTAMANA Digipalvelut laajenevat nopeasti mm. terveydenhuoltoon ja samanaikaisesti kuntamme väestö ikääntyy. Digitaitojen ja -välineitten puute aiheuttaa eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Kaikilla ei ole paikkakunnalla läheisiä auttamassa. Tutkimukset kertovat että uuden oppinen on mahdollista koko elämämme. Digimaailma avaa uusia mahdollisuuksia senioreille, jos heillä on osaamista ja välineet. Kemin Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteenaan, että etsitään mahdollisuuksia digitaitojen opettamiseen senioreille nuorten toimesta. Toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat tai peruskoulun 8. ja 9. luokkalaiset toimisivat seniori-ikäisten ohjaajina osana opintojaan. Kotipalvelu yhteistyökumppanina opettaisi eri sukupolvien kohtaamista. Arvoisat valtuutetut: Nykyinen valtuusto on tällä viimeisellä valtuustokaudellaan kokonaisuutena ja yli puoluerajojen pääosin ymmärtänyt talouden sopeuttamistoimien välttämättömyyden. Tätä on ollut hieno seurata. Toivottavasti uusi valtuusto pääsee jatkamaan työtä kuntalaisten hyväksi samanlaista yksituumaisuutta ja määrätietoisuutta osoittaen, kuin tämä nykyinen valtuusto tällä viimeisellä kaudellaan. Pitää olla uskoa tulevaisuuteen ja siihen että yhdessä onnistumme. Kiitokset kaikille valtuustoryhmille ja virkamiehille tästä koronavuodesta 2020 ja hyvästä yhteistyöstä meidän lopuillaan olevasta valtuustokaudesta. Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille.

12 Perussuomalaisten talousarviopuheenvuoron piti varavaltuutettu Hannu Peurasaari: Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut ja hyvät virkamiehet: Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä ja taloussuunnitelmassa on paljon sellaista mikä on hyvää ja mitä helppo tukea. Jotkut asiat kuitenkin herättävät kysymyksiä. Kaupungin taseeseen oli vuoden alkuun mennessä kertynyt 10.8 miljoonan euron alijäämä. Kuntalaki velvoittaa kattamaan alijäämän määräaikana. Kaupunginvaltuuston viime keväänä hyväksymän talouden vakauttamiseen tähtäävän talousohjelman mukaisesti tulisi vuonna 2021 kattaa alijäämästä 4 miljoonaa euroa, jotta kuntalain mukainen alijäämän kattamisohjelma pysyisi aikataulussa, ja jotta seuraavalle valtuustolle ei jäisi liian suuri taakka. Kaupunginjohtajan katsauksen mukaan ensi vuoden talousarviota on tasapainotettu lisäämällä valtionosuutta 2,6 miljoonaa euroa raamilukuun verrattuna. Kuitenkin katsauksessa sanotaan, että ensi vuoden valtionosuudet pienenevät vuoteen 2020 verrattuna noin 2 miljoonaa euroa. Tämä herättää kysymyksen onko talousohjelma etenemässä tavoitteensa mukaisesti. Toivottavasti tähän kysymykseen saadaan vastaus. Valtio on tukenut kuntia tänä vuonna runsaskätisesti koronapandemian aiheuttamien talousvaikutusten vuoksi. Kuntien yhteisövero-osuus on nousemassa pysyvästi 2 prosenttiyksikköä ja kuntien yhteisövero-osuuden tilapäinen 10 prosenttiyksikön korotus on jatkumassa myös ensi vuonna. On kuitenkin tarpeellista muistaa, että nykyisin vajaa 8 prosenttia kaupungin verotuloista on yhteisöveroa ja 85 prosenttia kaupungin verotulosta tulee kunnallisverosta. Jos sote-uudistus toteutuu, tämä suhdeluku muuttuu huomattavasti. Kuntatalouden haasteena on sopeutuminen kohti epidemian jälkeistä normaalia rahoitusuraa, kun samanaikaisesti on kyettävä kattamaan kaupungin taseeseen syntynyt alijäämä. Koronapandemia vaikuttanee ensi vuonnakin erilaisiin kunnallisiin toimintoihin ja kuntatalouteen. Hallitus tavoittelee oppivelvollisuusiän nostamista ja maksuttoman toisen asteen toteuttamista. Kuntaliiton arvion mukaan toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden toteuttaminen tulee kunnille kalliimmaksi kuin mitä hallitus on laskelmissaan ja arvioissaan esittänyt. Voi käydä niin että valtionosuudet eivät riitä kattamaan kaikkia toisen asteen maksuttomuudesta kunnille koituvia menoja, ja siihen olisi talousarviossa myös syytä varautua. PS pitää tärkeänä perusopetuksessa riittävien resurssien suuntaamista ryhmäkokojen pienentämiseen ja erityisopetuksen tukemiseen.

13 Perussuomalaiset pitää tärkeänä liikuntapalvelujen ja harrastusmahdollisuuksien ylläpitämistä. Personal Trainer-toimintamalli ja HeiaHeia-sovelluksen käytön laajentaminen ja Liikettä Kemiin-hanke lisäävät kaupunkilaisten liikunnallisuutta ja sitä kautta terveyttä ja hyvinvointia. Taloussuunnitelma käsittelee myös kaupungin väestökehitystä. Kemissä väestökehityksen jatkuva laskun pysäyttäminen on ollut kaupungin pitkäkestoinen tavoite. Viihtyisän ympäristön ohella työpaikat ja opiskelupaikat ovat kaupungille tärkein vetovoima- ja pitovoimatekijä. Työpaikat tuovat kaupunkiin perheitä ja lisäävät väkilukua. Tehtaiden teollisuustyöpaikat ovat pitkän aikaa vähentyneet, koska tehtaat pystyvät hoitamaan tuotantonsa koko ajan pienemmällä työntekijämäärällä luvulla kaupunki menetti ison määrän pien- ja keskisuuria yrityksiä mm. naapurikuntiin, koska siellä tarjottiin paremmat edellytykset pk-yritysten toimintaympäristölle. Kaupungin väestökehitys on ollut laskeva niistä vuosista lähtien. Suomalaistutkimuksen mukaan liike-elämässä on kymmenen kertaa kalliimpaa saada uusi asiakas kuin pitää entinen. Yritysten sijoittumisen osalta voitanee käyttää samaa kerrointa. Sitä kymmenkertaista työmäärää joudumme nyt kaikki tekemään uusien pk - yritysten saamiseksi kaupunkiin. Sijainniltaan erinomaisella Kemintullin alueella 20 kunnallistekniikalla varustettua yritystonttia edelleen odottaa yrityksiä. Taloussuunnitelman osalta perussuomalaiset toivoo päättäväistä otetta ja lisää terävyyttä elinkeinopolitiikkaan ja ennen kaikkea elinkeinopoliittiseen edunvalvontaan. Kunnan näkökulmasta elinkeinopolitiikka ja kilpailukyvyn vahvistaminen tarkoittavat kaikkia niitä paikallisen tason toimenpiteitä, joilla paikallisista lähtökohdista parannetaan yritysten fyysistä ympäristöä, tuotantopanosten saatavuutta, osaamista, palveluja, sekä toimintaan liittyviä säädöksiä ja päätöksentekokäytäntöjä. Nykyisin näihin kiinnitetään Kemissä huomiota aivan kiitettävästi. Kokemusperäisesti voidaan kuitenkin esittää arvio, että kuntien tavanomaisen elinkeinopoliittisen edunvalvonnan osalta Kemin kaupungilla on parannettavaa. Erilaisten julkisten ja yksityisten pääomavirtojen ja taloudellisen aktiivisuuden ja investointisuunnitelmien alkulähteillä on hyvä olla vielä enemmän aktiivinen, kuten muutkin kunnat ovat. Arkikielessä tästä aktiivisuudesta käytetään sanaa lobbaaminen. Joistakin epävarmuustekijöistä huolimatta lähtökohdat kuntatalouden ja alueen elinkeinoelämän kehittymiselle ovat hyvät. Biotuotetehtaan investointipäätös toteutuessaan tuo myös rakennusaikaisia työpaikkoja ja lisääntyviä mahdollisuuksia alihankinnalle ja teollisuuspalveluille. Alueen oppilaitokset tuottavat ammattitaitoista työvoimaa. Kaupungissa on yritys- ja teollisuustontteja hyvin tarjolla. Kemissä on kehitetty kiertotalousosaamista. Outokummun Tornion tehdas tekee teräksen 87 prosenttisesti kierrätysmateriaalista. Tehdas tuo kierrätysteräksen ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Olisikin syytä selvittää pienten ja keskisuurten alusten kierrätykseen tarkoitetun purkutelakan sijoittumismahdollisuuksia Kemin Ajokseen tai sen lähettyville. Hanke soveltuisi Kemin kiertotalouskeskuksen ja teollisen kiertotalouden osaamisalustaan.

14 Ajoksen edustan merialue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet merituulivoimatuotantoon. Merituulivoimaloista kaupungille tuleva kiinteistövero tukisi tuntuvasti kuntatalouden tulopuolta. Hankkeesta on tehty aloite PS-valtuustoryhmästä. Mahdollisten merituulivoimalainvestointien myötä avautuisi mahdollisuus saada synteettiseen polttoainetuotantoon liittyviä teollisuusinvestointeja alueelle vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla. Tätä synteettisen polttoainetuotannon sijoittumista Kemiin on suomalaisen energiayhtiö St1:n toimitusjohtaja haastattelussaan tuonut esille. Suurteollisuus ja oma satama tarjoavat luonnollisen edun power-to-x -teknologiainvestointien sijoittumiseen alueelle tulevaisuudessa, sitten kun teknologian kaupalliset sovellutukset valmistuvat. Kaikki tämä tukisi Resurssiviisas Meri-Lappi -hankkeen agendaa ja tavoitteita. Kaupungin taloussuunnitelman riskienhallinta -osiossa on kattavasti ja monipuolisesti pyritty varautumaan ja määritelty toimenpiteitä erilaisten riskien hallintaan. Se on tarpeellista ja se lisää kaikkien kaupunkilaisten turvallisuutta. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on valmis hyväksymään kaupunginhallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuosille Kiitos. Lopuksi PS-valtuustoryhmän puolesta haluan kiittää kaupunginjohtaja Nissistä Kemin hyväksi tehdystä työstä ja toivottaa menestystä uudessa tehtävässä. Samalla toivotan tervetulleeksi uuden kaupunginjohtajan Kemiin. Vihreiden talousarviopuheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Kimmo Hirvenmäki: Vihreiden valtuustoryhmän talousarviopuheenvuoro Älä sovinnolla lähde siihen hyvään yöhön. Raivoa, valon sammumista vastaan raivoa. Arvoisat kuulijat, tuo ote Dylan Thomasin runosta kannustaa meitä elämään täysillä loppuun asti, tai jopa loppua uhmaten. Tätä raivoa kaivataan nyt myös Kemiltä kaupunkina. Meillä on takanamme aivan erityislaatuinen ja monella tapaa raskas vuosi, mutta se ei saa lannistaa meitä, ei yksilöinä eikä yhteisönä. Vaikka on tarve sopeutua, meidän ei tule lähteä sovinnolla hyvään yöhön, näivettyä monien kaltaistemme sopeuttavien pikkukaupunkien joukossa pois kartalta. Lähivuosina laitamme suuret odotukset Metsä Groupin investointipäätökselle

15 rakentaa uusi biotuotetehdas vanhan tilalle. Kemi satsaa liki 12 miljoonaa Sahasaaren alueen katujärjestelyihin, jotka itsessään eivät kaupunkia tai kaupunkilaisia suuremmin hyödytä. Myöskään valmis tehdas ei tule työllistämään kuin sen 250 työntekijää minkä nytkin. Lappilaista metsää tulee toivottavasti kestävän metsänhoidon periaattein kaatumaan, mutta senkään hyöty ei liiemmin Kemille tule. Siksipä meidän on ennen kaikkea toivottava, että kun tehtaan rakennusvaiheessa kaupunkiimme pariksi vuodeksi saapuu lisää ihmisiä, he voivat palvelujen, viihtyisyyden ja omalaatuisuuden innoittamina jäädä tänne vielä urakan valmistuttuakin. Minkä tahansa kaupungin, ja uskallanpa jopa väittää, että etenkin Kemin, vahvuuksia ja omalaatuisuuden tekijöitä ovat sen historia ja kulttuuri. Tekijöitä, joiden ansiosta kaupunki ei ole vain palvelukeskus muiden joukossa, vaan oma itsensä, sitoutumaan ja omistautumaan kutsuva kotikontu. Tätä pitovoimaa, paikallisuuden tunnetta vaalivat toisaalta vaikkapa uimahallimme tapaiset ylpeydenaiheet, toisaalta satsaukset kulttuuriin, kuten museoon, orkesteriin ja teatteriin. Arvoisat kuulijat, tänä vuonna joudun puhumaan teille teatterimme tilanteesta, pitkästi ja matemaattisesti. En pelkästään huolestuneena teatterin työntekijänä, vaan ylipäätään kulttuurin puolestapuhujana ja toisaalta alansa asiantuntijana. Kuukausi sitten sorruin etukäteisvaroittelussani palkansaajan virheeseen; kun puhuin teatterin työntekijän keskipalkasta, puhuin vain työntekijän palkkanauhassa näkyvästä osuudesta. Tähän päälle tulevat tietysti palkanmaksajan sivukulut. Joten tässä vielä laskelma tarkemmilla luvuilla: Teatterilaisen keskiipalkka sivukuluineen on noin * Valtio korvaa kaupungille tästä palkasta noin Veroina kunnalle palkasta palaa takaisin noin 4000, muina kunnan maksullisina palveluina, kuten päiväkotimaksuina, vielä varovastikin arvioiden Kyseessä on siis huomattavan halpaa, korkeasti koulutettua kaupungin työvoimaa. Samaa laskukaavaa voi toteuttaa myös museon ja kaupunginorkesterin osalta: tämän, kaupungin halvimman työvoiman lomauttaminen tai vähentäminen tuo säästöjä vain murto-osan halutusta. Tämän tylsän laskutoimitusosuuden halusin käydä jälleen läpi, koska teatterilta on kaavailtu leikattavan ensi vuonna nettona kaupungin määrärahasta, suurin osa kuluja karsimalla, osa tuloja lisäämällä. Summana tämä on noin 14 % kaupungin osuudesta, sillä täytyy muistaa, että talousarviokirjassa toimintakuluihin on jo huomioitu valtionosuus , joka on summaltaan lähes täsmälleen sama kuin tänä vuonna. Minkäänlaisia vaikutusarvioita tai valmistelua tästä suhteettoman suuresta leikkauksesta ei ole esitetty, ja leikkausaikomus on onnistunut tavallaan onneksi näinkin pitkään pysymään julkisuudelta salassa. Arvon kuulijat, euromääräisenä leikkauksena tämä on liki yhtä suuri kuin Oulun teatterin valtakunnallista huomiota herättänyt euron leikkaus. Oulun teatterin määräraha kaupungilta putosi tämän ansiosta noin kuusi prosenttia. Meillä pudotus olisi siis liki 14 prosenttia. Arvoisat kuulijat, sanoin, että onneksi tätä aietta ei vielä ole uutisoitu. Sekä Oulun

16 että Kouvolan leikkaukset teattereiltaan ovat tuottaneet näille kulttuurikaupungeille rumaa julkisuutta. Kemi sai oman osansa jo vuosi sitten orkesterin kanssa tämä leikkausehdotus seurauksineen veisi viimeisenkin uskottavuuden Kemin vakuutteluilta olevamme kulttuurikaupunki. Talousarviokirjassa todetaan, että teatterin leikkaustavoitteisiin voi päästä ulkoisia vuokramenoja pienentämällä sekä toteuttamalla toimintoja eri tavalla. Käytännössä ainut vuokramenosäästö voidaan saada Kemin Pirtistä, toisin sanoen päänäyttämöstä luopumalla. Tämä ei tietenkään ole mahdollista. Mutta vielä tärkeämpää teidän valtuutettuina on tietää, että tuo tilaajatiimin teksti ei ole se lopullinen, virallinen viesti, joka valtuustolle oli tarkoitus lähettää: Anne Topparin hyväksymä ja Jukka Vilenille välittämä viesti kuuluu itse asiassa näin: Raamiin päästään siirtämällä euron korona-avustus ensi vuodelle, karsimalla edelleen henkilöstömenoja ja produktiokohtaisia tuotantokuluja sekä toteuttamalla toimintoja eri tavalla. Toisin sanoen: valtio myönsi korona-avustuksia, jotta kulttuuriväkeä ei tarvitsisi lomauttaa. Kemissä kulttuuriväki lomautettiin silti. Ensi vuonna tuota korona-avustusta käytetään puutteellisen kaupungin määrärahan paikkaamiseen, ja silti teatteri joutuu suunnitelluilla leikkauksilla yt-neuvotteluihin säästöjen saavuttamiseksi. Korona-avustuksia luonnollisesti ei jatkossa ole tulossa, joten vuoden päästä vaje tulee olemaan entistä suurempi samaan aikaan lomauttamisten tai irtisanomisten vuoksi valtionosuus jälleen pienenee. Tästä syntyy negatiivinen kierre, jonka ainut katkaisun hetki on nyt mikäli valtuusto on valmis pitämään sanansa, eikä aio ajaa teatteri alas. Arvoisat valtuutetut, Vihreiden valtuustoryhmä on valmis sovittelemaan talousarviota seuraavalla lisäyksellä: Teatterin määrärahan leikkausta vähennetään euroa. Tämä katetaan ylijäämää pienentämällä. Samalla vältetään yt-neuvottelut ja noin euron valtionosuusmenetykset, jolloin todellinen budjetin lisäys suhteessa hallituksen ehdotukseen on noin euroa. Tässäkin tapauksessa teatterin kaupungilta saama laskelmallinen määräraha pienenisi viime vuodesta yli 6 prosenttia, joka on linjassa kaupungin sopeutusohjelman kanssa. On syytä muistaa, että kaupunki säästi teatterilaisten työnestolla kuluvana vuonna noin euroa, ja kaikkien onneksi tämä ei poikkeusoloissa vaikuttanut valtionosuuksiin. Ensi vuonna sama ei tule toistumaan. Arvoisat valtuutetut, raskas vuosi 2020 toi mukanaan paljon hyvääkin. Kaupunkilaiset osoittivat poikkeusoloissa venymiskykynsä ja monipuolisen osaamisensa. Kemi sitoutui myös Hinku hankkeeseen, ottaen omalta osaltaan vastuuta päästövähennystaistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Pienet ja suuret investoinnit antavat uskoa tulevaisuuteen, toimintansa aloittaneesta terveysasemasta aina tiuhaan liikennöityihin kuntoportaisiin Tervaharjulla ja uuteen päiväkotiin, joka rakentuu uljaiden telineiden suojassa paraatipaikalle Pajarinrantaan, tarjoten pian lapsille ja työntekijöille toimivat ja terveet tilat. Kemin keskustan suunnittelu etenee, päänavauksena skeittipaikka ja mukanaan lupaus myös uudesta kulttuuritalosta veturihankkeena. Kaupungin talouskin

17 näyttäisi positiivisia merkkejä. Suunnittelukaudella on tiedossa monia investointeja, joihin voi suhtautua myös positiivisesti: vain uutta rakentava, kehittyvä kaupunki uskoo itseensä ja tulevaisuuteensa. Kiitän puolestani valtuutettuja ja tulevia, meneviä ja olevia virkamiehiä. Älkäämme lähtekö sovinnolla siihen hyvään yöhön. Meidän kemiläisten, meidän pitää raivota valon sammumista vastaan. Ehkä se on keinomme saada kaupunkiimme syttymään myös uusia valoja. Kiitos. Varavaltuutettu Matti Adolfsen esitti talousarviokäsittelyn jättämistä pöydälle teatterin ja orkesteritoiminnan osalta. Adolfsenin esitys raukesi kannattamattomana. Valtuutettu Reijo Stark esitti määrärahan lisäämistä yli 75-vuotiaiden kemiläisten porttien auraukseen. Starkin esitys raukesi kannattamattomana. Kokoustauko pidettiin Vihreiden valtuustoryhmä / Kimmo Hirvenmäki esitti teatterille lisättäväksi Valtuutetut Kari Hanhisuanto ja Timo Marttala kannattivat Hirvenmäen tekemää ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava päätösesitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys. Kaupunginhallituksen päätösehdotusta kannattavat äänestivät JAA. Vihreiden valtuustoryhmän / Hirvenmäen tekemää esitystä kannattavat äänestivät EI. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: JAA 18 EI 24 POISSA 1 PIDÄTTÄYTYI - Yhteensä 43

18 JAA ääniä annettiin 18, EI ääniä 24, POISSA 1 ja PIDÄTTÄYTYI 0. Äänestysluettelo on liitteenä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman vuoteen 2024 Vihreiden valtuustoryhmän esittämällä muutoksella. Kaupunginhallitus Ehdotus vs. KJ Vilén: Kaupunginhallitus toteaa päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi kaupunginvaltuustoon kulttuurilautakunnan/teatterin talousarvion osalta. Koska valtuutettu Kimmo Hirvenmäki esitti teatterille euron lisämäärärahaa, jotta hänen mukaansa teatterin henkilökunnan mahdolliset lomautukset voidaan välttää, syntyy valtuutettu Kimmo Hirvenmäelle ja valtuutettu Mikko Koivulehdolle Kuntalain (410/2015) 97 :n mukainen esteellisyys. Kuntalaki 97, Esteellisyys Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Hirvenmäki itse, hänen puolisonsa sekä valtuutettu Koivulehdon puoliso ovat työsuhteessa Kemin kaupunginteatteriin ja teatterin henkilöstön mahdollisilla lomautuksilla tai niiden välttämisellä syntyy selkeästi tilanne, jossa asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä valtuutettu Hirvenmäelle, valtuutettu Koivulehdoille tai heidän läheisilleen ja näin ollen he ovat esteellisiä käsittelemään asiaa valtuustossa. Kaupunginhallitus ei päätösten laillisuusvalvontaa suorittaessaan voi panna valtuuston päätöstä täytäntöön teatterin määrärahan osalta. Kaupunginhallitus toteaa päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi kaupunginvaltuuston kulttuurilautakunnan/ teatterin talousarvion osalta. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että muilta osin valtuuston päätös on täytäntöönpantavissa. Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Pykälä tarkistettiin kokouksessa.

19 Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Päätös KV : Teatterin tilaus KH on liitteenä. Kaupunginhallitus totesi päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä ja palauttaa asian uudelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kulttuurilautakunnan/teatterin talousarvion osalta. Valtuutettu Harri Tauriainen ehdotti Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta, että valtuusto päättää teatterin talousarvion kaupunginhallituksen tekemän esityksen mukaan. Valtuutettu Kimmo Hirvenmäki ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn. Varavaltuutettu Tuula Mäkinen kutsuttiin kokoukseen Hirvenmäen tilalle. Varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Rauvala esitteli asiaa. Varavaltuutettu Matti Adolfsen ehdotti valtuutettu Hilkka Halosen kannattamana, että teatterin talousarvioon tehdään lisäys. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava päätösesitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys. Kaupunginhallituksen päätösehdotusta kannattavat äänestivät JAA. Matti Adolfsenin tekemää esitystä kannattavat äänestivät EI. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: JAA 34 EI 9 POISSA 0 PIDÄTTÄYTYI 0 Yhteensä 43 JAA ääniä annettiin 34, EI ääniä 9, POISSA 0 ja PIDÄTTÄYTYI 0. Äänestysluettelo on liitteenä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi teatterin talousarvion liitteenä olevan

20 kaupunginhallituksen tekemän esityksen mukaisesti.

Valtuuston asettama rakennemuutostyöryhmä on valmistellut asiaa noin vuoden päivät. Työryhmä on käsitellyt rakennemuutosta seuraavista lähtökohdista:

Valtuuston asettama rakennemuutostyöryhmä on valmistellut asiaa noin vuoden päivät. Työryhmä on käsitellyt rakennemuutosta seuraavista lähtökohdista: Yhteistyötoimikunta 14 01.06.2016 Kaupunginhallitus 212 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 75 13.06.2016 Kaupunginhallitus 279 29.08.2016 Kaupunginvaltuusto 88 05.09.2016 Rakennemuutosohjelma 71/00.01.03/2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2018 1 (1) 67 18.9.2018 75 9.10.2018 80 Asianro 3997/02.02.00/2018 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne historia 18.9.2018

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh.

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh. Kaupunginhallitus 92 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 38 20.03.2017 Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 21/00.02.00/2017 Kaupunginhallitus 13.03.2017 92 Valmistelu:

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016 55 Valmistelu: Kehittämis-

Lisätiedot

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Khall. 22.10.2015 394 Khall. 23.10.2015 399 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne Kunnanhallitus 79.0.0 Kunnanhallitus 0 0.0.0 Perusturvalautakunta 8.0.0 Vuoden 0 talousarvion ja vuosien 07-08 taloussuunnitelman laadintakehys (kv) 8/0.0.00/0 Kunnanhallitus.0.0 79 Kuntalain (8, ) mukaan

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

KUNTAVAALIT Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut

KUNTAVAALIT Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut KUNTAVAALIT 2017 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 4/2017 Sisällysluettelo 1. Äänestysvilkkaus 1 2. Puolueiden äänimäärät 2 3. Suurimpien puolueiden kannatus 6 4. Valtuustopaikat 1989-2021

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018.

kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2017 1 (5) 769 V 13.9.2017, Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 HEL 2017-009006 T 00 01 01 Päätös Käsittely esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Sivistyslautakunta 154 05.10.2017 Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on 3.7.2017 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne 19.9.2017 Budjetin perusteet Budjettiesityksen laadinta perustuu KH:n 25.4.päättämiin ohjeisiin Määrärahakehys rakennettiin kaupungin talouden kokonaiskehyksen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-6 / 218 Kirjanpitotilanne 8.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-4 / 218 Kirjanpitotilanne 17.5.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) huhtikuun toteutuman perusteella 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-11 / 218 Kirjanpitotilanne 2.12.218 7 Nettomenojen tilinpäätösennuste marraskuun toteutuman perusteella 6 5 4 3 2 - -2 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne Kunnanhallitus 179 25.05.2015 Kunnanhallitus 202 01.06.2015 Kunnanvaltuusto 60 15.06.2015 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintakehys 528/02.02.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 328 31.10.2016 Asianro 900/02.03.01/2016 106 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 328 Talousjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 234 14.08.2017 Kaupunginhallitus 382 27.11.2017 Kaupunginhallitus 30 29.01.2018 Kaupunginhallitus 65 26.02.2018 Kaupunginvaltuusto 13 05.03.2018 Loimaa-strategia 100/00.01.02/2017 Kh

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 218 Kirjanpitotilanne 7.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) toukokuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään Kaupunginhallitus 519 30.10.2017 Kaupunginhallitus 524 31.10.2017 Kaupunginvaltuusto 157 13.11.2017 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018 KH 519 Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001)

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-3 / 218 Kirjanpitotilanne 2.4.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) maaliskuun toteutuman perusteella 3 3 2 1 - - Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 832/02.03.01/2014 331 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 66 :n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen

Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 104 13.6.2018 Kaupunginhallitus 236 25.6.2018 Asianro 471/05.11.00/2018 104 Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 877/02.02.00/2013 393 Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 754/01.00.01/2016 345 Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 5.10.2016 93 koskien Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio

Valtuusto 4/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 4/2018 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 14.12.2018 klo 13.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2160/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2160/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 209 4.12.2017 81 Asianro 2160/02.02.02/2017 Talousarviomuutokset Päätöshistoria Kaupunginhallitus 4.12.2017 209 Va. talousjohtaja Jaana Kuuva

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS JA TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE. Eeva Suomalainen Talousjohtaja

TALOUSKATSAUS JA TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE. Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSKATSAUS JA TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSKATSAUS Valtionvarainministeriön (VM) mukaan Suomen talous on selvässä nousussa. Ennusteen mukaan Suomen talous

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 607/2017 00.01.02.02 Kaupunginhallitus 41 13.2.2017 23 Valtuustokauden 2013-2017 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien päättyminen ja valtuustokauden 2017-2021 poikkihallinnollisten

Lisätiedot

Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus

Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus 3.6.2019 Enontekiön kunnan painelaskelmat (päivitetty 5/2019) Enontekiö Trendi: 2013-2018 TP 2016 TP 2017 TP2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asukasluku

Lisätiedot

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa.

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 3250/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 250 Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh. 040

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 105 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 218 6.11.2013 Kaupunginhallitus 84 29.3.2016 Asianro 677/04.03.01/2013 33 Valtuutettu Mika Koiviston

Lisätiedot

Onko muutos mahdollinen?

Onko muutos mahdollinen? Onko muutos mahdollinen? Kemi 140 vuotta 22 600 asukasta pitkä teollinen perinne, Stora Enso Oy ja Metsä-Botnia Oy kauppa, palvelut ja liikenne kuitenkin 70 % työpaikoista kulttuurikaupunki: mm. teatteri,

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh tai sähköposti Tekninen lautakunta 83 10.09.2013 Kaupunginhallitus 282 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 89 07.10.2013 Tekninen lautakunta 97 30.10.2013 Kaupunginhallitus 338 04.11.2013 Nyhkälän koulun pääpiirustusten hyväksyminen

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 132 29.03.2016 Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 27/00.02.00/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 132 Valmistelu: kansliajohtaja

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 6328/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 6328/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 21 27.9.2017 26 25.10.2017 34 Asianro 6328/02.02.00/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys / Tilannekatsaus Päätöshistoria 27.9.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-1 / 217 Kirjanpitotilanne 22.11.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-lokakuun toteutuman perusteella - - -6-8 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,1 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2017 Muut (17 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE (57 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 832/02.03.01/2014 93 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.10.2014 331: Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 66

Lisätiedot

Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa

Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa Kaupunginhallitus 133 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 74 17.05.2017 Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa 509/10.03.02/2017 KH 08.05.2017 133 Kaupunginhallituksen asettama kouluverkkoryhmä

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittely

Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittely Kunnanhallitus 309 11.12.2017 Kunnanhallitus 14 22.01.2018 Kunnanvaltuusto 9 29.01.2018 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman käsittely Khall 11.12.2017 309 Vs. taloussihteeri

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Organisaatiomuutokset toimialoittain:

Organisaatiomuutokset toimialoittain: Kaupunginhallitus 65 26.02.2018 Kaupunginhallitus 83 12.03.2018 Kaupunginvaltuusto 30 16.04.2018 Uudenkaupungin kaupungin hallinnollinen organisaatio 152/00.01.01/2018 KHALL 26.02.2018 65 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous 1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 6.11.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä valmistellussa kuntatalousohjelmassa vuodelle

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 Valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta 190/02.05.01/2013 KV 2.4.2014

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-9 / 217 Kirjanpitotilanne 19.1.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-syyskuun toteutuman perusteella 6 4 2-2 -4-6 -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot