Kuntotarkastus / tutkimus Tuiskulan koulut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntotarkastus / tutkimus Tuiskulan koulut"

Transkriptio

1 Kuntotarkastus / tutkimus Tuiskulan koulut Kohde: Pinta-ala: n.680 m² Rakennusvuosi: Koulutalot Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulu Tuiskulansuora 126 Tilavuus: Kurikka Kerrosluku: 1½ Tarkastuksen tilaaja: Kurikan kaupunki kunnossapitovastaava Niko Jokela Kärrytie Kurikka Tutkimuspäivä: Tutkija: Jukka Harju Aa tutkijat Varisselänkatu 21 A Vaasa Puh Tutkimuksen syy: Kuntotarkastus / tutkimus. Rajaukset kohteessa: Tarkastus / tutkimus rajattiin aistinvaraiseen tarkastukseen, rakenneavausten tekoon sekä materiaali- ja pintapölynäytteiden ottoon molemmista kouluista. Tarkastuksen / tutkimuksen aikana suoritettiin myös kosteuden tarkastelua pintakosteudenosittimen avulla ja puurakenteiden kosteuden mittausta Testo mittarin avulla. Tutkimuksessa käytetyt apuvälineet: Rakenteiden pintakosteuksia arvioitiin Trotec T 2000 yhdistelmämittarin ja Trotec TS 300 pinta-anturin avulla. Ilman kosteutta ja lämpötilaa mitattiin Trotec T 2000 mittarin ja Trotec TS 240 porareikäanturin avulla, anturit kalibroitu 11/17, kalibroitujen mitta-päiden tarkkuus on +- 3 % % RH. Puurakenteiden kosteutta mitattiin Testo mittarin avulla.

2 Aikaisemmin tehdyt tutkimukset: Puukoulun alapohjan katselmus Käyttäjien tekemät havainnot: Tarkastushetken sää: Puukoulu ilman RH 76,8 % ulkona lämpötilassa -0,8 ºC, sisällä RH 27,3 % lämpötilassa 22,1 ºC ja kivikoulu sisällä RH 27,8 % lämpötilassa 20,6 ºC. Yhteenveto: Katselmus ja tarkastus / tutkimus suoritettiintuiskulan puu- ja kivikoulun tiloissa Rakennukset ovat valmistuneet 1903 (puukoulu) ja 1937 (kivikoulu). Rakennukset ovat puolitoistakerroksisia ja harjakatolla varustettuja. Molemmissa rakennuksissa alapohjana on tuulettuva alapohjarakenne (rossipohja). Tuulettuvat tilat ovat hyvin matalia ja kaivettu osin kuopalle, joten maanpinta rossipohjan alla on osin ympäröivää maanpintaa alempana. Tuulettuvat tilat ovat sokkeloisia ja tuuletusluukkuja (kissanluukkuja) on vähän. Molempien koulujen alla maapohjaan on jätetty orgaanista jätettä. Maasto rakennusten ympärillä on tasamaata. Sala-ojituksen ja sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen olemassaolosta ei tietoa. Sadevesien ohjaus osin puutteellinen puukoulussa ja kivikoulussa puuttuu kokonaan. Puukoulun rossipohja on osin lahonnut rakennuksen pihasta katsoen oikeasta päästä. Oikeassa päässä mitattiin rossipohjan alapinnan kosteutta, joka oli mittaushetkellä P % märkä. Koko alapohjaa ei tarkastettu. Tuuletusluukut rossipohjaan olivat osin maantasossa ja luonnonkivisokkelissa oli useita aukkoja kivien välissä ja alla, joista sulava lumi ja vesi pääsevät valumaan maapohjaan. Rossipohjan ja välipohjan eristeet olivat orgaanista materiaalia ja osin hyvin hienojakoisia. Sisätilojen ilmanvaihto oli luokkakohtainen, jonka lisäksi tiloissa oli huippuimureita. Käynti ullakolle oli eteisessä. Ullakon lattian eristeet olivat näkyvissä ja ullakolla oli muutama lämmitetty huone sekä koulumuseo. Koulumuseon katossa oli nähtävissä runsaasti vanhoja vuotojälkiä. Puukoulu on hirsirunkoinen ja sisäpuolelle on asennettu lisäeristys (5 cm) villalla. Osa puukoulun käyttäjistä on ilmoittanut oireilevansa tiloissa ollessaan. Kivikoulun rossipohjan alla on perusmuureihin tehty isot tuuletus / käyntiaukot tuuletuksen parantamiseksi, mutta sokkelin tuuletusluukkujen peitteenä olevat puuluukut olivat tarkastushetkellä kiinni.

3 Kivikoulu on tiilirunkoinen. Ala- ja välipohjan eristeenä on orgaaninen materiaali, joka on osin hyvin hienojakoista. Ilmanvaihto on tilakohtainen. Kivikoulun tiloissa on opetustilat alaluokalle. Tiloissa on myös liikuntasali ja ullakolla tekstiilityön luokka sekä harjoitustila soittamiseen. Tarkastusmenettylystä: Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta mahdollisesti otettuihin valokuviin. Kuntotarkastus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin terveellisyyteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomin menetelmin ei voi havaita rakenteiden sisällä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voida saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tarkastuksen yhteydessä tehtiin myös kuntotutkimustoimenpiteitä, mm.rakenneavaukset sekä pintapöly- ja materiaalinäytteiden otto. Näiden tarkoitus oli mahdollisten sisäilmahaittojen tai vaurioiden selvittäminen. Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastussuoritteessa mahdollisesti havaittava virhe. Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta. Mittaustulokset: Rakenteiden kosteuksia tarkasteltiin pintakosteudenosoittimen avulla ja puurakenteiden kosteutta mitattiin Testo mittarin avulla. Pintakosteudenosoittimella tehdyssä kosteuden tarkastelussa havaittiin kohonnutta kosteutta puukoulun tyttöjen wc tilassa wc-istuimen oikealla puolella.

4 Puurakenteiden kosteuden mittauksissa kohonnutta kosteuttu havaittiin puukoulun rossipohjan alapinnassa. Kivikoulun rossipohjan alapintaa ei mitattu. Havainnot kohteessa ja toimenpide-ehdotukset Nimike Havainnot Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille. Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, raportti ei ole korjaussuunnitelma. Johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet toimenpiteille on kirjoitettu kursivoituna. Puukoulu Aistinvarainen tarkastus Puukoulun aistinvaraisessa tarkastuksessa havaittiin seuraavaa. Ulkopuoli. Rakennus on hirsirunkoinen ja paneelivuorattu. Harjakaton katteena on konesaumattu pelti. Hormien päältä puuttuvat sadehatut. Alapohjarakenteena on tuulettuva alapohjarakenne (rossipohja). Alapohjan tuuletus puutteellinen ja osa tuuletusluukuista maantasossa. Luonnonkivi sokkelissa myös rakoja kivien välissä ja alla. Maapohjassa havaittiin orgaanista jätettä ja maaperä oli tarkastushetkellä märkä. Osa rossipohjan pohjalaudoituksesta rakennuksen oikeassa päässä oli lahonnut ja pullistunut alaspäin tai romahtanut. Rossipohjan aluslaudoitus oli mitattaessa P % märkä. Rossipohjan alla tuulettuvassa tilassa oli aistittavissa voimakas homeeseen / maatumiseen viittaava haju. Tuulettuva tila oli sokkeloinen. Rakennus sijaitsee tasamaalla.

5 Salaojituksesta ei tietoa. Sadevesien ohjaus osin puutteellinen. Alapohjan tarkastus vain rakennuksen oikeassa päässä. Keittiön alla olevaa tilaa ei tarkastettu tilan mataluuden vuoksi. Sisäpuoli Hirsirungon sisäpuolella on lisäeristys 5 cm. Lattioiden päällysteenä pääosin muovimatto. Alapohjaan kaksi käyntiluukkua, toinen teknisen työn luokassa ja toinen keittiön eteisessä. Käyntiluukkujen tiiveys oli puutteellinen. Ilmanvaihto on luokkakohtainen tulo / poistoilmanvaihto, jonka lisäksi tiloissa on vanhoja huippuimureita, joiden käyttö on kielletty, mutta imureita on kuitenkin käytetty ajoittain. Ala- ja välipohjat ovat puurakenteisia ja niiden eristeenä on ainakin sammalta, kutterinlastua ja hienojakoista savea. Erityisopetuksen tilassa tunnin päättyessä ilma oli hyvin tunkkaista ja ilmanvaihdon poistokanavat eivät toimineet. Yläluokan katossa kosteusjälkiä ilmanvaihtokanavan poistoputken päällä. Kosteusjälkiä havaittiin myös yläluokan varaston katossa. Varaston seinälevy oli turvonnut kosteuden vaikutuksesta ja tilassa ollut rättipatteri oli vuotanut liitoksestaan. Eteisen siivouskomeron takatilassa lavuaari, jonka poistoputki valuttaa veden lattialle latiakaivon viereen. Tyttöjen wc-istuimen oikealla puolella lattia märkä noin 20x20 cm alueella. Keskiluokan katossa kosteusjälkiä yläluokan vastaisen seinän vieressä. Katon nurkassa jälkiä korvausilman tulosta rakenteista. Keskiluokan lattiassa useampi matto päällekkäin. Keittiön lattiassa todennäköisesti myös useampi matto päällekkäin. Siivouskomeron rättipatterin liitos vuotanut.

6 Yläkerta / ullakko Yläkerta pääosin kylmää ja rakentamatonta tilaa. Rakennuksen oikeassa päädyssä lämmitetty tila, jonka hormin vieressä vanha kosteusjälki. Katteen alta puuttuu aluskate. Ullakon toisessa päädyssä koulumuseo, jonka katon ruodelaudoituksessa tummentumaa ja päällystetyissä osissa laajoja vuotojälkiä. Ullakon lattian eristeet näkyvillä. Eristeenä mm. sahanpurua, sammalta, hiekkaa ja kuivaa savea. Lattian laudoituksessa runsaasti jälkiä lattialle tippuneesta kondenssivedestä. Pintapölynäytteet Näyte 1 Näyte kerättiin keskiluokan kaapin päältä. Näytteessä esiintyi normaalin huonepölyn lisäksi kalkkipohjaista rakennusmateriaalipölyä. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet. Näyte 2 Näyte kerättiin pikkuluokan (erityisopetus) kaapiston päältä. Näytteessä esiintyi normaalin huonepölyn lisäksi kalkkipohjaista rakennusmateriaalipölyä. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet. Rakenneavaukset ja materiaalinäytteiden otto Keskiluokka Keskiluokan seinään ja lattiaan tehtiin rakenneavaukset, joista tarkastettiin rakenteet, kerättiin materiaalinäytteet ja mitattiin puurakenteiden kosteutta.

7 Ulkoseinään tehdyssä avauksessa todettiin seinän rakenteen hirren sisäpuolella olevan seuraava. Lastulevy, höyrynsulku, villa 5 cm, rrakennuspahvi ja hirsi. Hirren tausta oli mitattaessa 11,0 P 5 kuiva. Avauksesta kerätyssä näytteessä oli heikko viite vauriosta. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet. Keskiluokan lattiaan tehdyssä avauksessa todettiin lattian rakenteen sisältäpäin lukien seuraava. Muovimatto, lastulevy, höyrynsulku, eriste 10 cm ja siltti. Avausta ei jatkettu syvemmälle siltin tultua vastaan. Avauksesta kerätyssä näytteessä ei ollut viitettä vauriosta. Pikkuluokka Pikkuluokan ulkoseinään tehtiin rakenneavaus, josta tarkastettiin rakenne, kerättiin materiaalinäyte ja mitattiin hirren taustan kosteutta. Avauksessa todettiin seinän rakenteen hirren sisäpuolella olevan seuraava. Lastulevy, 2 x höyrynsulku, villa 5 cm, tapetti, huokoinen puukuitulevy ja hirsi. Hirren tausta oli mitattaessa 12,1 P % kuiva. Avauksesta kerätyssä näytteessä oli heikko viite vauriosta. Näytteessä esiintyi myös pienenä pitoisuutena mahdollinen toksiinin (homemyrkky) tuottaja. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet. Johtopäätökset ja suositeltavat jatkotoimet Puukoulun tarkastuksessa / tutkimuksessa ja näytteiden otossa havaittiin seuraavaa. Rakennus on tarkastuksen / tutkimuksen havaintojen perusteella rungoltaan pääosin kunnossa. Havaitut ongelmat liittyvät pääosin alapohjan kosteuteen ja vaurioitumiseen, ilmanvaihdon puutteisiin ja yläpohjan vanhoihin korjaamattomiin vuotovaurioihin. Alla on esitelty tarkemmin kohteessa tehtyjä havaintoja.

8 Ulkopuoli Hormien päältä puuttuivat sadehatut. Rossipohjan tuuletus puutteellinen sokkeloisuuden ja liian vähien tuuletusluukkujen vuoksi. Osa tuuletusluukuista maantasossa ja sokkelikivien välissä ja alla rakoja. Maapohjassa orgaanista jätettä, maapohja märkä ja tuulettuvassa tilassa oli aistittavissa selvä maatumiseen ja homehtumiseen viittaava haju. Rossipohjan aluslaudoitus märkä P % ja osin lahonnut sekä romahtanut. Rakennus sijaitsee tasamaalla. Sala-ojituksen olemassaolosta ei tietoa ja sadevesien ohjaus puutteellinen. Sisäpuoli Hirsirunko lisäeristetty sisäpuolelta. Ilmanvaihto tilakohtainen ja osin puutteellinen, jonka lisäksi katolla on vanhoja huippuimureita joita käytetään ajoittain. Tarkastushetkellä erityisopetuksen poistokanavat eivät toimineet. Lattioiden päällysteenä pääosin muovimatto ja osassa tiloista useita mattoja päällekkäin (keskiluokka ja keittiö). Ala- ja välipohjan täytteenä sammalta, sahanpurua ja kuivaa savea sekä rajapinnat ja läpiviennit tiivistämättä. Vanhoja vuotojälkiä havaittiin yläluokan katossa, varaston katossa ja seinissä, jossa myös kuivauspatterin liitokset vuotaneet. Eteisen siivouskomeron takatilan lavuaarista vesi valui lattialle kaivon viereen. Tyttöjen wc-istuimen vieressä lattia märkä 20x20 cm alueelta. Keskiluokan katossa vanhoja kosteusjälkiä ja nurkassa katon rajassa jälkiä korvausilman tulosta rakenteista. Keittiön siivouskomeron kuivauspatterin liitokset vuotaneet.

9 Ullakko Ullakon lämpimässä huoneessa hormin vieressä vanha kosteusjälki katossa. Koulumuseon katossa runsaasti vanhoja vuotojälkiä ja ruodelaudoitus tummunut näkyviltä osin. Lattian eristeet ullakolla sahanpurua, sammalta ja kuivaa savea. Lattian laudoituksessa runsaasti jälkiä kondenssivedestä. Pintapölynäytteissä kalkkipohjaista rakennusmateriaalipölyä. Lattian näyte kerättiin läheltä sisäpintaa lattian eristemateriaalien vuoksi. Ulkopuoli Hormien päältä puuttuvien sadehattujen vuoksi sadevedet ja lumi pääsevät satamaan hormiin aiheuttaen kosteusvaurioriskin. Vesi ja sulava lumi myös rapauttavat hormia. Tästä syystä hormien päälle tulisi asentaa puuttuvat sadehatut. Rossipohjan alla tuuletuksen puutteet ja veden pääsy maapohjaan lisäävät rossipohjan kosteutta ja sitä kautta vaurioitumisriskiä. Tästä syystä kyseiset puutteet tulisi korjata. Maapohjassa havaittu orgaaninen jäte on mikrobi- ja lahovaurioitunut. Tästä syystä maapohja tulisi puhdistaa jätteestä ja pintamaa vaihtaa. Mikrobinäytteiden keräys rossipohjasta ei ollut mahdollista eristeiden koostumuksen vuoksi. Aistinvaraisten havaintojen ja kosteusmittauksen perusteella rossipohja on kuitenkin mikrobivaurioitunut ja sen aluslaudoitus osin jo lahonnut ja romahtanut. Tästä syystä rossipohja olisi syytä korjata. Rakennuksen sijainti tasamaalla sekä sala-ojituksen ja sadevesien ohjauksen puutteet lisäävät maapohjan kosteutta ja sitä kautta mikrobivaurioitumisen riskiä. Tästä syystä kyseiset puutteet tulisi tarkastaa ja korjata. Sisäpuoli

10 Rakennuksen hirsirunko on lisäeristetty sisäpuolelta ja kahdessa eristeestä kerätyssä näytteessä oli heikko viite vauriosta. Tästä syystä lisäeristys olisi syytä purkaa, desinfioida pinnat ja suorittaa tarvittaessa uusi lisäeristys esim. huokoisella puukuitulevyllä. Tilojen ilmanvaihdossa oli aistinvaraisestikin arvioiden selvästi puutteita. Tiloissa oli tilakohtaisia ilmanvaihtokoneita sekä huippuimureita, joita käytettiin osin samanaikaisesti. Osassa tiloista oli pelkkiä poistoventtiilejä, eikä korvausilmaa tullut riittävästi. Ala- sekä välipohjan täytteet olivat orgaanista osin hyvin hienojakoista materiaalia, jota pääsee sisään lattioiden rajapinnoista ja läpivientien kautta tilojen alipaineisuuden ja rajapintojen sekä läpivientien puutteellisen tiiveyden vuoksi. Tästä syystä tilojen ilmanvaihto tulisi suunnitella kokonaan uudelleen. Suunnittelussa tulee huomioida myös ala- ja välipohjan eristeet (materiaalista riippumatta) ja rajapintojen sekä läpivientien tiiveys. Osassa tiloista lattioiden päällysteenä oli useampi muovimatto päällekkäin. Kaksi tai useampi matto päällekkäin liimattuna aiheuttaa riskin mattojen, liimojen ja tasoitteiden kemialliselle hajoamiselle. Tästä syystä tilat joissa on useampi matto päällekkäin tulisi tutkia mahdollisten kemiallisten epäpuhtauksien vuoksi tai purkaa ja uusia matot. Ala- ja välipohjan eristeenä on jo aiemminkin mainitut sammal, sahanpuru ja kuiva savi. Alapohja on aistinvaraisesti ja kosteuden mittaamisen perusteella mikrobivaurioitunut. Välipohjassa on useita vanhoja vuotojälkiä ja välipohjan päällä runsaasti jälkiä kondenssivedestä. Hienojakoista eristettä kulkeutuu myös sisään ilmanvaihdon puutteiden ja rajapintojen sekä läpivientien tiiveyden puuteiden vuoksi. Mikrobivauriot ja muut epäpuhtaudet aiheuttavat riskin sisäilman puhtaudelle. Tästä syystä ala- välipohjan eristeet tulisi uusia. Yläluokan varaston katossa ja seinissä havaitut vauriot tulisi korjata.

11 Yläluokan ja keittiön varastojen kuivauspatterit tulisi tarkastaa ja korjata. Eteisen siivouskomeron takatilan lavuaarin vesi tulisi johtaa suoraan lattiakaivoon. Tyttöjen wc-tilan lattian kosteuden syy tulisi selvittää ja korjata. Ullakko Lämpimän tilan hormin juuressa oleva kosteusvaurio tulisi korjata mikäli tila on jatkuvassa käytössä. Mikäli koulumuseon tilat eivät ole käytössä tulisi katossa havaitut kosteusjäljet korjata viimeistään katteen uusimisen yhteydessä. Muussa tapauksessa tila olisi syytä sulkea ja korjata heti. Pintapölynäytteissä havaitun kalkkipohjaisen rakennusmateriaalipölyn todennäköisin lähde on ala- välipohjan sekaeristeistä irtoava hienojakoinen pöly, joka kulkeutuu sisään tiivistämättömien rajapintojen ja läpivientien kautta. Vaihtoehtoisesti pöly voisi olla peräisin rakennuksessa lähiaikoina tehdyistä saneerauksista syntyneestä pölystä, joita tuloilmakanavat levittävät. Tilaajan edustajalta saadun tiedon mukaan tiloissa ei kuitenkaan ole tehty saneerauksia vuosiin. Keskiluokan lattiasta kerätty näyte jouduttiin keräämään läheltä pintaa eristeiden koostumuksen vuoksi. Syvemmällä eristetilassa riski kosteudesta ja mikrobivauriosta kasvaa. Kivikoulu Aistinvarainen tarkastus Kivikoulun aistinvaraisessa tarkastuksessa havaittiin seuraavaa. Ulkopuoli Rakennus on tiilirunkoinen ja ulkopuoli rapattu.

12 Harjakaton katteena on huopa. Hormin päältä puuttuu sadehattu. Alapohjarakenteena on tuulettuva alapohjarakenne (rossipohja). Rossipohjan tuuletusluukut kiinni tarkastushetkellä ja maapohjassa orgaanista jätettä. Tuuletus puutteellinen myös luukkujen lukumäärän vuoksi. Rakennus sijaitsee tasamaalla. Sokkeli yläosaltaan luonnonkiveä ja alaosaltaan betonia. Sala-ojtuksen ja sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen olemassaolosta ei tietoa. Sadevesien ohjaus puuttuu. Sisäpuoli Lattiat pääosin muovimattoa. Luokan 1-2 katon rajassa jälkiä korvausilman tulosta rakenteista. Luokassa tilakohtainen ilmanvaihto. Katon nurkassa television päällä vanha kosteusjälki. Liikuntasalin lattia vajonnut. Liikuntasalin katossa harvarimoitus, jonka päällä suojaamaton kova villa. Liikuntasalin lattian rajasta virtaa voimakkaasti korvausilmaa sisäänpäin lattian alta. Yläkerta Porrashuoneeseen tultaessa oli aistittavissa makeahko mahdollisesti homekasvuun viittaava haju. Tilassa ilmanvaihtokone. Käytävän katossa sähkötaulun oikealla puolella vanha kosteusjälki. Tekstiilityön luokan katossa useissa paikoissa vanhoja kosteusjälkiä ja katon lapeosa mahdollinen riskirakenne, mikäli eristeen ja katteen välistä puuttuu tuuletus.

13 Sivukkaan tuuletus puuttuu ja katon ruodelaudoitus sivukkaassa tummunut. Sivukas kylmää tilaa. Wc:n katossa venttiilin ympärillä vanhoja kosteusjälkiä. Bändikämpän katossa allaskaapin lähellä vanhoja kosteusjälkiä. Allaskaapin pohjalevyssä ja ovien alapäissä kosteusvaurioita. Pintapölynäytteet Näyte 1 Näyte kerättiin liikuntasalista tasojen päältä. Näytteessä esiintyi normaalin huonepölyn lisäksi kalkkipohjaista rakennusmateriaalipölyä. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet. Näyte 2 Näyte kerättiin alaluokan tasojen päältä. Näytteessä esiintyi normaalin huonepölyn lisäksi kalkkipohjaista rakennusmateriaalipölyä. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet. Rakenneavaukset ja materiaalinäytteiden otto Liikuntasali Liikuntasalin lattiaan tehtiin rakenneavaus, josta tarkastettiin rakenne ja kerättiin materiaalinäyte. Liikuntasalin lattiaan tehdyssä avauksessa todettiin lattian rakenteen olevan päältäpäin lukien seuraava. Muovimatto, lastulevy, sekaeristys (kivi- ja lasivilla, sellueriste sekä sammal). Avausta ei ulotettu läpi asti tilassa olevan alipaineen ja eristeiden voimakkaan pölyämisen vuoksi. Eristeen paksuus oli noin cm.

14 Avauksesta kerätyssä näytteessä oli viite vauriosta. Näytteessä esiintyi myös pienenä pitoisuutena mahdollinen toksiinin (homemyrkky) tuottaja. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet. Eteinen Eteisen lattiaan tehtiin rakenneavaus, josta tarkastettiin rakenne ja kerättiin materiaalinäyte. Avauksessa todettiin lattian rakenteen päältäpäin lukien olevan seuraava. Muovimatto, lastulevy, villa 10 cm ja sekatäyte. Avausta ei ulotettu syvemmälle tilassa olevan voimakkaan alipaineen ja avauksesta nousevan runsaan pölyn vuoksi. Avauksesta kerätyssä näytteessä oli heikko viite vauriosta. Näytteessä esiintyi myös pienenä pitoisuutena mahdollinen toksiinin (homemyrkky) tuottaja. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet. Tekstiilityö Tekstiilityön kattoon ja lattiaan tehtiin avaukset, joista tarkastettiin rakenteet ja katon avauksesta kerättiin materiaalinäyte. Katon avaus tehtiin oven viereen vanhan kosteusjäljen kohtaan. Katon rakenne avauksessa oli seuraava. Sisustuslevy, höyrynsulku ja eriste. Avausta ei ulotettu eristettä syvemmälle. Avauksesta kerätyssä näytteessä ei ollut viitettä vauriosta. Lattiaan tehdyssä avauksessa todettiin lattian eristeen olevan sammalta, silttiä ja kutterinlastua sekaisin. Avauksesta ei kerätty näytettä sekatäytön vuoksi. Bändihuone Bändihuoneen sivukkaan vastaiseen seinään tehtiin rakenneavaus, josta tarkastettiin rakenne. Avauksessa todettiin seinän rakenteen sisältäpäin lukien olevan seuraava. Lastulevy, muovi ja turve tai sammal. Avauksesta ei kerätty näytettä eloperäisen eristeen vuoksi.

15 Johtopäätökset ja suositeltavat jatkotoimet Kivikoulun tarkastuksessa / tutkimuksessa ja näytteiden otossa havaittiin seuraavaa. Rakennus on tiilirunkoinen ja rungoltaan todennäköisesti kunnossa. Ongelmat rakennuksessa liittyvät alapohjan kosteuteen ja vaurioihin, väli ja yläpohjassa havaittuihin vahoihin korjaamattomiin vuotovaurioihin sekä ilmanvaihdon puutteisiin. Alla on esitelty tarkemmin kohteessa tehtyjä havaintoja. Ulkopuoli Hormin päältä puuttuu sadehattu Rossipohjan tuulettuvan tilan tuuletusluukut kiinni ja tuuletus puutteellinen myös luukkujen vähäisen määrän vuoksi. Maapohjassa orgaanista jätettä. Rakennus sijaitsee tasamaalla. Sala-ojituksesta ja sokkelin ulkopuolisesta vedeneristyksestä ei tietoa. Sadevesien ohjaus puuttuu. Sisäpuoli Lattian päällysteet pääosin muovimattoa. Ilmanvaihdon toiminnassa aistinvaraisesti arvioiden puutteita. Luokan 1-2 katon rajassa jälkiä korvausilman tulosta rakenteista ja television päällä katossa vanha kosteusjälki. Luokassa oma ilmanvaihtokone. Liikuntasalin lattia painunut seinän vierillä ja lattian alta virtaa voimakkaasti korvausilmaa sisään. Liikuntasalin katossa harva rimoitus, jonka päällä suojaamaton villa. Yläkerta Porrashuoneessa oli aistittavissa makeahko homekasvuun viittaava haju.

16 Käytävän, tekstiilityön ja bändikämpän katossa vanhoja kosteusjälkiä. Tekstiilityön luokan katon lapeosa riskirakenne mikäli eristeen ja katteen välistä puuttuu tuuletus. Sivukkaan katon ruodelaudoitus tummunut ja sivukkaan tuuletus puuttuu. Sivukas on kylmää tilaa. Bändikämpän allaskaapin pohjalevy ja ovien alaosat kosteusvaurioituneet. Pintapölynäytteissä havaittiin kalkkipohjaista rakennusmateriaalipölyä. Alakerran lattioista kerätyissä näytteissä oli viitteet vaurioista. Ulkopuoli Hormin päältä puuttuvan sadehatun vuoksi sadevedet ja lumi pääsevät satamaan hormin sisään ja aiheuttavat kosteus / homevaurion riskin. Vesi ja sulava lumi myös rapauttavat hormia. Tästä syystä hormin päälle tulisi asentaa sadehattu. Rossipohjan alaisen tuulettuvan tilan tuuletuksen puutteet, rakennuksen sijainti tasamaalla, sala-ojituksen ja sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen mahdolliset puutteet ja sadevesien ohjauksen puute lisäävät rossipohjan kosteutta ja vaurioitumisriskiä. Tästä syystä kyseiset asiat tulisi tarkastaa ja korjata. Tuulettuvan tilan maapohjassa havaittu orgaaninen jäte on mikrobi- ja lahovaurioitunutta. Tästä syystä jäte tulisi poistaa ja pintamaa vaihtaa. Sisäpuoli Ilmanvaihdossa aistinvaraisesti arvioiden puutteita voimakkaan alipaineen ja puuttuvien korvauilmareittien vuoksi. Tästä syystä tilojen ilmanvaihto tulisi suunnitella kokonaan uuudelleen. Suunnittelussa tulisi huomioida myös ala- ja välipohjan eristeet (materiaalista riippumatta) sekä rajapintojen ja läpivientien tiiveys.

17 1-2 luokan katon rajassa havaitut jäjet viittaavat korvausilman ja epäpuhtauksien tuloon rakenteista alipaineen ja tiivistämättömien rajapintojen ja läpivientien vuoksi. Katossa havaittu vanha kosteusjälki tulisi avata, tarkastaa ja korjata. Syy kosteusjäljen syntymiselle ei selvinnyt tarkastuksen aikana. Liikutasalin lattian painumisen syy ei selvinnyt tarkastuksen aikana. Lattian alta virtasi korvausilmaa sisään ilmanvaihdon puutteiden ja lattian vajoamisen vuoksi. Lattian vajoamisen syy tulisi selvittää ja lattia korjata. Liikuntasalin katossa harvan rimoituksen päällä oleva suojaamaton villa muodostaa tilaan kuituriskin. Tästä syystä villa tulisi korvata materiaalilla, josta ei irtoa kuituja tai kapseloida. Yläkerta Porrashuoneessa havaitun makehkon homekasvuun viittaavan hajun lähde ei selvinnyt tarkastuksessa. Hajun lähdettä tulee selvittää tarvittaessa lisää, mikäli haju ei häviä kohteessa tehtyjen korjaustoimien seurauksena. Käytävän, tekstiilityön ja bändikämpän katossa havaittujen vanhojen kosteusjälkien syy ei selvinnyt tarkastuksen aikana. Syynä on todennäköisesti vanhat kattovuodot. Tilat ovat säännöllisessä käytössä. Tästä syystä yläpohja olisi syytä korjata sisäilmahaitan riskin vuoksi. Sivukkaaseen tulisi järjestää tuuletus. Bändikämpän allaskaapin pohjalevy ja kosteusvaurioituneet ovet olisi syytä uusia. Pintapölynäytteissä havaitun kalkkipohjaisen rakennusmateriaalipölyn todennäköisin lähde on ala, väli ja yläpohjan seka eristeistä irtoava hienojakoinen pöly, joka kulkeutuu sisään korvausilman mukana tiivistämättömien rajapintojen ja läpivientien kautta. Vaihtoehtoisesti pöly voisi olla peräisin tiloissa lähiaikoina tehdyistä saneerauksista syntyneestä pölystä,joita

18 tuloilmakanavat levittävät. Tilaajan edustajan kertoman mukaan tiloissa ei ole kuitenkaan tehty saneerauksia vuosiin. Alakerran lattioista kerätyt näytteet osoittavat alapohjan olevan mikrobivaurioitunut. Tästä syystä alapohja tulisi korjata. Vaasassa Jukka Harju Liitteet Mikrobianalyysien tulokset Valokuvat kohteesta

19 sadevesien ohjaus puutteellinen rako sokkelin alla maapohjaan sadeven ohjaus puuttuu rossipohjan alapinta romahtanut

20 rossipohjan alapinta romahtamassa lavuaarin poistoputki lattialle liikuntasalin lattia vajonnut sivukkaan tummunut ruodelaudoitus

21

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut 4.4.2018 Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1903-1937 Tuiskulan koulut Rakennusala:- Käyttötarkoitus: koulu Tuiskulansuora 126 Tilavuus: - 61300 Kurikka Kerrosluku:

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu

Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1970 Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulu Länsitie 64 Kerrosluku: 2 66400 Laihia Näytteenoton tilaaja: Laihian

Lisätiedot

Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu

Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulutoiminta Keskuskoulu ja Lukio Laihia Tilavuus:

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Mikrobi, asbesti, VOC,PAH, ja pintapölynäytteiden otto sekä rakenneavaukset Lukio, Keskuskoulu ja Kirkonkylän koulu

Mikrobi, asbesti, VOC,PAH, ja pintapölynäytteiden otto sekä rakenneavaukset Lukio, Keskuskoulu ja Kirkonkylän koulu Mikrobi, asbesti, VOC,PAH, ja pintapölynäytteiden otto sekä rakenneavaukset Lukio, Keskuskoulu ja Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Keskuskoulu, lukio ja Kirkonkylän koulu Rakennusala:

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton

Lisätiedot

Tarkastus ja materiaalinäytteiden otto

Tarkastus ja materiaalinäytteiden otto Tarkastus ja materiaalinäytteiden otto Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 2013 Päiväkoti Rakennusala: - Käyttötarkoitus: päiväkoti Kiskontie 20 Tilavuus: - 61300 Kurikka Kerrosluku: 1 Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Lisätutkimus ja materiaalinäytteiden otto

Lisätutkimus ja materiaalinäytteiden otto Lisätutkimus ja materiaalinäytteiden otto 6-21.4.2017 Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Keskusk., Lukio ja Kirkonkylän koulu Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu Tilavuus: - Kerrosluku: - Tarkastuksen

Lisätiedot

Tarkastus / tutkimus Keskikylän koulu

Tarkastus / tutkimus Keskikylän koulu Tarkastus / tutkimus Keskikylän koulu 26-27.9.2018 Tarkastus / tutkimus Keskikylän koulu Kohde: Pinta-ala: n. 500 m² Rakennusvuosi: 1906 Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulu Tampereentie

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton

Lisätiedot

Sopimus kuntotarkastuksesta asuntokauppaa varten

Sopimus kuntotarkastuksesta asuntokauppaa varten 1. Esitiedot Sopimus kuntotarkastuksesta asuntokauppaa varten Kohteen osoite Tarkastusajankohta Tarkastuksen tilaajat ja yhteystiedot Päiväys ja allekirjoitukset Kohteen omistaja: Omistushistoria: Tarkastuksen

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

HOMEKOIRATUTKIMUS. Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus

HOMEKOIRATUTKIMUS. Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus jenni.ylikotila@heinavesi.fi 1 / 8 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN TIEDOT... 3 1.1 YLEISKUVAUS KOHTEESTA... 3 1.2 OLEELLISIMMAT HAVAINNOT...

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Lehdokkikuja 5, Siuntio. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 1.6.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Lehdokkikuja 5, Siuntio. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 1.6. Sivuja:1/20 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Lehdokkikuja 5, Siuntio Tutkimus pvm: 9.5.17 Raportointi pvm: 1.6.17 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Lisätietoa:

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Pakkahuoneenkatu 17 B 9 90100 Oulu 11.04.2017 Paavo Havaksentie 5 F 90570 Oulu p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Kiinteiden kalusteiden ja laitteiden

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. OSOITTEESSA: Verkatehtaankatu 5 A 1, Turku. TARKASTUSPÄIVÄ: TARKASTAJA: Niko Lindqvist, RKM(AMK)

KOSTEUSKARTOITUS. OSOITTEESSA: Verkatehtaankatu 5 A 1, Turku. TARKASTUSPÄIVÄ: TARKASTAJA: Niko Lindqvist, RKM(AMK) KOSTEUSKARTOITUS OSOITTEESSA: Verkatehtaankatu 5 A 1, 20100 Turku TARKASTUSPÄIVÄ: 7.3.2019 TARKASTAJA: Niko Lindqvist, RKM(AMK) Verkatehtaankatu 5 A 1, 20100 Turku 2(7) 1 LÄHTÖTIEDOT: 1.1 TILAAJAT: Kohde:

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Vapaa-ajan asunto Trullevintie 157 67400 Kokkola PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/11 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Trullevintie 157 67400 Kokkola Työnumero:

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA 21.6.2012 ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA...

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15 Sivuja:1/20 Vastaanottaja: Fredrik Karlsson Crista Berdtson Kuntokartoitus Kohde: Mattilantie 119, Karkkila Tutkimus pvm: 20.8.15 Raportointi pvm: 30.8.15 Läsnä olleet: Omistajat, Fredrik Karlsson ja Crista

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kiinteistökatselmus 2 (14)

Kiinteistökatselmus 2 (14) Kiinteistökatselmus 2 (14) TAUSTATIEDOT Katselmuksen kohde sijaitsee Kurikassa osoitteessa Tuiskulansuora 126 61300 Kurikka. Katselmus suoritettiin silmämääräisesti rakenteita avaamatta ja rikkomatta.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon keskuskoulu puutyöluokat, 6.11.2017 1 / 13 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

RAKENTEELLISET SELVITYKSET

RAKENTEELLISET SELVITYKSET Kiinteistökatselmus 2 (11) Kohteen yleiskuvaus Katselmuksen kohteet sijaitsevat Kurikassa osoitteessa Hakunintie 42, 61360 MIETO. Katselmus suoritettiin silmämääräisesti rakenteita avaamatta ja rikkomatta.

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki 18.8.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 1-12, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon kunta

Lisätiedot

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 12.3.2018 Projektinumero P34705 1 LAUSUNTO Tämä lausunto koskee Hämeenlinnan lyseon lukiota. on tehty

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

5. Sisäänkäyntiportaat 6. Kattovedet tulevat seinän viereen maahan ja roiskuvat perustuksia vasten

5. Sisäänkäyntiportaat 6. Kattovedet tulevat seinän viereen maahan ja roiskuvat perustuksia vasten 1. 1. Julkisivu, sisäänkäynnit 2. Julkisivu pääty 3. Julkisivu, takaa 4. Julkisivu, toinen pääty 5. Sisäänkäyntiportaat 6. Kattovedet tulevat seinän viereen maahan ja roiskuvat perustuksia vasten 2. 7.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari MittaVaT Oy MUISTIO 1/6 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettaja asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Jouni Tissari ja Jussi Timonen P. 040-7606243 AIKA 26.2.2014

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

LUKIO HAKALAHDENKATU 8 YLIVIESKA

LUKIO HAKALAHDENKATU 8 YLIVIESKA LUKIO HAKALAHDENKATU 8 YLIVIESKA Sivu 1/7 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde: Kohteen pinta-ala: - Lukio Kohteen tilavuus: - Hakalahdenkatu 8 Kerrosluku: 2 Ylivieska Rakennusvuosi: Käyttötarkoitus: Koulu

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI SIRKKALANKATU 12, TURKU - PARAKIT

KARTOITUSRAPORTTI SIRKKALANKATU 12, TURKU - PARAKIT KARTOITUSRAPORTTI SIRKKALANKATU 12, 20700 TURKU - PARAKIT 24.9.2018 TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY WWW.VAHINKOPALVELU.COM MARKULANTIE 3 20300 TURKU Sisällys 1. KOHTEEN TIEDOT... 2 2. KÄYTETYT MITTALAITTEET...

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUS. As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 i 18, ESPOO. Kosteusmittaus

VAHINKOKARTOITUS. As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 i 18, ESPOO. Kosteusmittaus VAHINKOKARTOITUS As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 i 18, ESPOO Kosteusmittaus 1 Työnumero: 10405 kartoitus: 28.9 3.10.2001 Laatija: Marko Niilimäki 050 336 4891 Säkkiväline Oy Vahinkosaneeraus PL146, 04301

Lisätiedot

Keskuskoulu, tiivistelmä vaurioituneista rakenteista Rakennusosa 1968 (Päärakennus)

Keskuskoulu, tiivistelmä vaurioituneista rakenteista Rakennusosa 1968 (Päärakennus) 1968 Keskuskoulu, tiivistelmä vaurioituneista rakenteista Rakennusosa 1968 (Päärakennus) KELLARI 1. KERROS 52 51 50 53 14 80-90 80-90 VOC 3 BP7 80-90 ja RH 75,1% VOC 4 80-100 ja RH 79,5% BP7 22 49 100-110

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Porvoon Tilapalvelut Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kartoitus Tutkimus pvm: 16.6.2016 Läsnäolijat: Hans Bergman / Porvoon Tilapalvelut Kim Laaksonen

Lisätiedot

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE. Karhiniementie 22 32730

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

VUOSINA 1899 JA 1928 RAKENNETTUJEN RIVITALORAKENNUSTEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS MIKA RUOTSALAINEN

VUOSINA 1899 JA 1928 RAKENNETTUJEN RIVITALORAKENNUSTEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS MIKA RUOTSALAINEN VUOSINA 1899 JA 1928 RAKENNETTUJEN RIVITALORAKENNUSTEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RTA 3 LOPPUTYÖ MIKA RUOTSALAINEN LOPPUSEMINAARIESITYS JOHDANTO Historian havinasta nykypäivään Asuinkäytössä

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Asunto Oy Kemin Takajärventie I 55

MITTAUSRAPORTTI. Asunto Oy Kemin Takajärventie I 55 1 MITTAUSRAPORTTI Asunto Oy Kemin Takajärventie 28 30 I 55 23.04.2015 2 Vastaanottaja: Länsi-Pohjan ulosottovirasto Valtakatu 28 94100 Kemi Tutkimusraportti Kohde: Asunto Oy Kemin Takajärventie 28 30 I

Lisätiedot