Suomen ja Viron välinen kauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Viron välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v (1-10) 2000 Milj. e (1-10) (1-10) Tuonti Vienti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 1 KAUPPA VIRON KANSSA KÄÄNTYNYT SELVÄSTI ALIJÄÄMÄISEKSI Osuus kokonaisviennistä pudonnut kahden prosentin tuntumaan Suomen kauppa Viron kanssa oli suurimman osan viime vuosikymmenestä vahvasti ylijäämäistä. Enimmillään ylijäämää kertyi vuosina 2006 ja 2007 puoli miljardia euroa vuodessa. Vuoden 2009 taantuman aikana vienti supistui huomattavasti tuontia jyrkemmin, ja kauppa kääntyi alijäämäiseksi. Vaje on sen jälkeen yhä kasvanut, ja viime vuoden tammi-lokakuussa vajetta syntyi jo 259 miljoonaa euroa. Viennin arvo oli tammi-lokakuussa miljardi euroa eli yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuoden 2010 vastaavana ajanjaksona. Tuonti kasvoi samaan aikaan neljänneksen ja kohosi lähes 1,3 miljardiin euroon. Viron osuus Suomen kokonaisviennistä on laskenut viime vuosikymmenen puolivälin vajaasta kolmesta prosentista viime vuosina kahden prosentin paikkeille. Osuus koko tuonnista on heilahdellut kahden ja kolmen prosentin välillä. Tammi-lokakuussa osuus oli 2,6 prosenttia. Näillä osuuksilla Viro oli 13:nneksi tärkein vientimaa ja 11:nneksi tärkein tuontimaa. Baltian maista se on selvästi suurin. Kauppavaihto sekä Latvian että Liettuan kanssa jää neljäsosaan Viron kanssa käydystä kaupasta. Kuvio 2. Vienti Viroon, Latviaan ja Liettuaan kuukausittain (tammi-lokakuu) 150 Milj. e Viro Latvia Liettua Kuvio 3. Tuonti Virosta, Latviasta ja Liettuasta kuukausittain (tammi-lokakuu) 150 Milj. e Viro Liettua Latvia Tullihallitus Tilastoyksikkö

3 2 Kuvio 4. Viron osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-10) Osuus % 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Tuonti Vienti 11(1-10) Kuvio 5. Suomen ja Viron välinen kauppatase (1-10) Milj. e (1-10) Taulukko 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v (1-10) Vuosi Tuonti Vienti Kauppatase Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-10) , ,1-259 METALLIEN VIENTI VIROON KASVANUT VAUHDIKKAASTI Sähkötekniikan vienti lisääntyy tasaisesti Metallien ja metallituotteiden viennin arvo kohosi viime vuoden tammi-lokakuussa 147 miljoonaan euroon. Rautaa ja terästä vietiin 58 miljoonan euron arvosta eli lähes neljännes edellisvuotista enemmän. Värimetallien viennin kasvu oli tätäkin voimakkaampaa. Nikkelin vienti moninkertaistui ja sinkin vienti kasvoi kolmanneksen vientimäärän kasvun ansiosta. Kuparin viennin arvon puolitoistakertaistuminen puolestaan johtui hinnan noususta, ja kolmanneksen kasvu alumiinin viennissä perustui sekä hinnan että määrän nousuun. Sinkin viennin arvo oli 15 miljoonaa euroa, nikkelillä, kuparilla ja alumiinilla oli kullakin viiden-kuuden miljoonan euron osuus viennistä. Erilaisten metallitavaroiden vienti (54 miljoonaa euroa) lisääntyi 14 %. Koneiden, laitteiden ja moottoreiden viennin arvo kohosi 89 miljoonaan euroon eli kuusi prosenttia vuoden 2010 tammi-lokakuun vientiä suuremmaksi. Sekä sähkögeneraattoreiden ja moottoreiden että nosto- ja lastauskoneiden viennin arvo oli lähes 13 miljoonaa euroa. Maatalouskoneiden vienti kasvoi kolmella neljänneksellä ja nousi kahdeksaan miljoonaan euroon. Viidenkuuden miljoonan euron koneryhmiä olivat maansiirto- ja kaivuukoneet, venttiilit ja traktorit. Henkilöautojen vienti yli kaksinkertaistui ja kipusi 30 miljoonaan euroon. Autojen osia vietiin 12 miljoonan euron arvosta. Useimpien sähkölaitteiden vienti Viroon jatkoi nopeaa kasvuaan. Kaapelin vienti lisääntyi 41 % ja päätyi 43 miljoonaan euroon. Sähkömuuttajien vienti (14 miljoonaa euroa) kasvoi kolmanneksen. Sähkökytkentälaitteiden (34 miljoonaa euroa) ja atk-laitteiden (seitsemän miljoonaa euroa) viennin kasvu jäi alle kymmeneen prosenttiin. Puhelinlaitteiden viennin supistuminen jatkui, mutta lasku loiveni selvästi edellisistä vuosista. Vienti jäi tammi-lokakuussa kahdeksaan miljardiin euroon Tullihallitus Tilastoyksikkö

4 3 eli viisi prosenttia vuoden takaista pienemmäksi. Suurimmillaan vuotuisen puhelinlaiteviennin arvo oli vuonna 2005 yli 80 miljoonaa euroa. Elintarvikevienti on kehittynyt epätasaisesti. Vuonna 2010 ryhmän vienti kasvoi neljänneksen poikkeuksellisen suuren, 35 miljoonan euron arvoisen ohraviennin ansiosta. Tammi-lokakuussa 2011 vienti kääntyi 17 prosentin laskuun, kun ohravienti miltei tyrehtyi. Kahvin viennin arvo (18 miljoonaa euroa) kasvoi viidenneksen hinnannousun vuoksi, kun taas lihan vienti (12 miljoonaa euroa) väheni hieman. Alkoholijuomien vienti (22 miljoonaa euroa) pysyi edellisen vuoden tasolla. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden vienti lisääntyi kymmeneksen ja nousi 96 miljoonaan euroon. Kasvu jakaantui kaikkiin tärkeimpiin tuoteryhmiin. Muoveja vietiin 38 miljoonan euron, väriaineita 16 miljoonan euron ja kemian perusteollisuuden tuotteita 13 miljoonan euron arvosta. Öljytuotteita on yleensä viety Viroon vuosittain miljoonan euron arvosta. Vuonna 2010 viennin arvo ponnahti 112 miljoonaan euroon, mutta palautui viime vuonna lähemmäs tavanomaista tasoa; viennin arvo oli tammi-lokakuussa 62 miljoonaa euroa. Muita tärkeitä vientitavaroita olivat tekstiilituotteet, vaatteet ja jalkineet (58 miljoonaa euroa, kasvua viidennes), paperi ja pahvi (45 miljoonaa euroa) sekä valaisintarvikkeet (24 miljoonaa euroa). Kuvio 6. Vienti Viroon tavararyhmittäin v (1-10) Muut tavarat 19,9 % (+ 25 %) Valaisintarvikkeet 2,4 % (+ 3 %) Moottoriajoneuvot 5,0 % (+ 64 %) Elin tarv., juomat 10,4 % (- 17 %) Öljytuotteet 6,1 % (- 32 %) Kemiall. aineet ja tuott. 9,5 % (+ 9 %) Paperi ja pahvi 4,5 % (- 3 %) Sähkökoneet ja -laitteet 13,1 % (+ 18 %) Moottorit, koneet 8,8 % (+ 6 %) Metallit, metallituott. 14,6 % (+ 26 %) Tekstiil ituott., vaatteet, jalkineet 5,8 % (+ 21 %) Taulukko 2. Vienti Viroon; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä (1-10) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % Elintarvikkeet, juomat , , Öljytuotteet 112 9, , Kemialliset aineet ja tuotteet 103 9, , Paperi ja pahvi 57 5, ,5-3 65,84,85 Tekstiilituotteet, vaatteet, 59 5, ,8 21 jalkineet Metallit ja metallituotteet , , Moottorit, eri toimialojen 101 8, ,8 6 erikoiskoneet Sähkökoneet ja -laitteet , , Moottoriajoneuvot 37 3, , Valaisintarvikkeet 27 2, ,4 3 Muut tavarat , ,9 25 Yhteensä , ,0 9 Tullihallitus Tilastoyksikkö

5 4 SÄHKÖLAITTEIDEN TUONTI VIROSTA KASVANUT NOPEASTI Tammi-lokakuussa lähes kaikkien tärkeiden tavararyhmien tuonti lisääntyi selvästi Sähkölaitteiden tuonti Virosta on viime vuosina kasvanut nopeasti. Ryhmän tuonti putosi taantuman aikana 2009 edellisen vuoden 198 miljoonasta eurosta 139 miljoonaan euroon, mutta nousi seuraavana vuonna 200 miljoonaan euroon. Viime vuoden tammi-lokakuussa tuonti ylsi jo 229 miljoonaan euroon. Sekä sähkömuuttajien (74 miljoonaa euroa) ja sähkökytkentälaitteiden (67 miljoonaa euroa) että elektroniikan komponenttien (26 miljoonaa euroa) tuonti kasvoi lähes kahdella kolmanneksella. Puhelinlaitteiden tuonti puolitoistakertaistui ja nousi 25 miljoonaan euroon. Muusta tuonnista poiketen sähkökaapelin tuonti (25 miljoonaa euroa) jäi edellisvuotista vähäisemmäksi. Erilaisten koneiden, laitteiden ja moottoreiden tuonti lisääntyi neljänneksen. Maansiirto- ja kaivuukoneiden tuonti (34 miljoonaa euroa) yli kaksinkertaistui ja moottoreiden tuonti (55 miljoonaa euroa) lähes puolitoistakertaistui. Nosto ja lastauskoneiden tuonti sen sijaan supistui kolmanneksen ja jäi 34 miljoonaan euroon. Metsäteollisuuden tuotteilla on viime vuosina ollut suunnilleen kymmenen prosentin osuus tuonnista Virosta. Viime vuoden tammi-lokakuussa kuitupuun ja puuhakkeen tuonnin arvo oli yhteensä 67 miljoonaa euroa eli yli neljänneksen edellisvuotista enemmän. Sahatavaran tuonti (16 miljoonaa euroa) puolestaan väheni viidenneksen. Puutuotteita, mm. ovia, ikkunoita ym. rakennuspuusepäntuotteita, tuotiin 45 miljoonan euron arvosta. Tuonti kasvoi lähes neljänneksen. Vaatteiden tuonti lisääntyi runsaan kolmanneksen ja kohosi 65 miljoonaan euroon. Myös jalkineiden tuonti (14 miljoonaa euroa) kasvoi. Liinavaatteiden, kankaiden ym. tekstiilituotteiden tuonti väheni viidenneksen ja jäi 11 miljoonaan euroon. Metallien ja metallituotteiden tuonti on kasvanut nopeasti. Vuonna 2009 tuonnin arvo oli 57 miljoonaa euroa, vuotta myöhemmin 73 miljoonaa euroa ja viime vuoden tammi-lokakuussa 90 miljoonaa euroa. Raudan ja teräksen tuonnin arvo (32 miljoonaa euroa) kasvoi lähes kolmella neljänneksellä, kun sekä tuontimäärät että hinnat nousivat. Metallituotteita, pääasiassa teräsrakenteita ja muita teräsvalmisteita, tuotiin 54 miljoonan euron arvosta. Elintarviketuonti kasvoi hieman yli viidenneksen. Lähes kaikkien elintarvikkeiden tuonti lisääntyi. Maitotaloustuotteiden tuonnin arvo oli 17 miljoonaa euroa, kalan ja kalavalmisteiden tuonnin arvo 15 miljoonaa euroa, kastike- ja maustevalmisteiden 12 miljoonaa euroa, alkoholijuomien 11 miljoonaa euroa ja leipomotuotteiden seitsemän miljoonaa euroa. Sähköllä on viime vuosina ollut viiden-kuuden prosentin osuus koko tuonnista Virosta. Viime vuoden tammi-lokakuussa sähkön tuonnin arvo oli 65 miljoonaa euroa eli viidenneksen edellisvuotista enemmän. Muutos johtui sähkön hinnan noususta. Muita tärkeitä tuontitavaroita olivat huonekalut (79 miljoonaa euroa), valaisintarvikkeet (31 miljoonaa euroa), erilaiset kuljetusvälineet ja niiden osat (27 miljoonaa euroa) sekä rakennusten elementit ja valmiit rakennukset (24 miljoonaa euroa). Tullihallitus Tilastoyksikkö

6 5 Kuvio 7. Tuonti Virosta tavararyhmittäin v (1-10) Muut tavarat 19,5 % (+ 15 %) Elintarv., juomat 6,8 % (+ 20 %) Puutavara 6,7 % (+ 15 %) Puutuotteet 3,5 % (+ 23 %) Huonekalut 6,3 % (+ 3 %) Valaisintarvikkeet 2,5 % (0 %) Moottoriajoneuvot 2,2 % (+ 29 %) Sähkökoneet ja -laitteet 18,1 % (+ 46 %) Moottorit, koneet 13,4 % (+ 24 %) Sähkövirta 5,1 % (+ 19 %) Tekstiilituott., vaatteet, jalkineet 7,1 % (+ 23 %) Rakennuselementit, rakennukset 1,9 % (+ 100 %) Metallit, metallituott. 7,1 % (+ 54 %) Taulukko 3. Tuonti Virosta; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2010 Milj. e Osuus % Muutos % 2011(1-10) Milj. e Osuus % Muutos % Elintarvikkeet, juomat 89 7, , Puutavara 88 7, , Sähkövirta 78 6, , Puutuotteet 44 3, , ,84,85 Tekstiilituotteet, vaatteet, 90 7, ,1 23 jalkineet 663,811 Rakennuselementit, valmiit 16 1, ,9 100 rakennukset Metallit ja metallituotteet 73 5, , Moottorit, eri toimialojen , ,4 24 erikoiskoneet Sähkökoneet ja -laitteet , , Moottoriajoneuvot 25 2, , Valaisintarvikkeet 37 2, , Huonekalut 94 7, ,3 3 Muut tavarat , ,5 15 Yhteensä , ,0 25 Tullihallitus Tilastoyksikkö

7 VIENTI VIROON V (1-10) (1-10) 2011(1-10) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 209 0, , , , liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet , , , , vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet , , , , erinäiset elintarvikkeet , , , ,1-1 1 juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet , , , , raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 50 0,0 77 0, ,0 68 0, luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 193 0, , , , puutavara ja korkki , , , , paperimassa 415 0, , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 299 0, , , , kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu 56 0, , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet 479 0, , , , poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut 877 0, , ,0 28 0, sähkövirta , , , , eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 801 0, , , , eläinöljyt ja -rasvat 98 0, , , , kasviöljyt ja -rasvat 692 0, , , , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 11 0,0 4 0, ,0 1 0, kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet 842 0, , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalustee , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat , , , ,3 52 YHTEENSÄ , , , ,0 9

8 TUONTI VIROSTA V (1-10) (1-10) 2011(1-10) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet x x 01 liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet , , , , vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 343 0, , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 364 0, , , , rehuaineet 246 0, , , , erinäiset elintarvikkeet , , , , juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet x x 2 raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 815 0, , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet , , , , luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi ,0 x 20 0, , puutavara ja korkki , , , , paperimassa 891 0, , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 33 0,0 32 0, ,0 11 0, kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet , , , , poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut 0 0, ,0 x 35 sähkövirta , , , , eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 375 0, , , , eläinöljyt ja -rasvat ,0 x 13 0,0 77 0, kasviöljyt ja -rasvat 375 0, , , , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms ,0 x 32 0,0 17 0, kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 173 0, , ,0 75 0, väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 67 0, , ,0 7 0, haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut 915 0, , , , muovit, valmistamattomat 999 0, , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet 771 0, , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalustee , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 171 0, , , , muut valmiit tavarat , , , ,7 7 9 muut tavarat , , , ,9 40 YHTEENSÄ , , , ,0 25

9 Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa 2012:M Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Matti Heiniemi p Christina Telasuo p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) / Yhteystiedot: Tullihallitus Tilastoyksikkö Erottajankatu A PL Helsinki Vaihde (09) 6141 Telefax Sähköposti: Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullstyrelsen Statistikenheten Skillnadsgatan A PB Helsingfors Växel (09) 6141 Telefax E-post: Statistikservice Contact information: National Board of Customs Statistics Unit Erottajankatu A P.O.Box 512 FI Helsinki Phone internat Fax Statistics service

10 Kauppa 2012 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2010 Jälleenvienti Venäjälle v. 2010; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin arvo epävarma; viihde-elektroniikan, atk-laitteiden, voiteluvalmisteiden ja kotitalouskoneiden jälleenviennissä erilaisia laskentatapoja) Milj. euroa Matkapuhelimet Lääkkeet Radiot, televisiot ym. Atk-laitteet yms. Henkilöautot Voiteluvalmisteet Sähkötyökalut Kotitalouskoneet Pakettiautot Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

11 JÄLLEENVIENTI VENÄJÄLLE EI PALAUTUNUT TAANTUMAN JÄLKEEN Suomesta Venäjälle vietyjen, mutta muualla kuin Suomessa tuotettujen tavaroiden osuus viennistä Venäjälle on viime vuosina laskenut tasaisesti. Vuoteen 2008 asti jälleenviennin osuus pysytteli useina vuosina kolmanneksen tuntumassa. Vuoden 2009 taantuman aikana erityisesti jälleenvientituotteiden kauppa supistui, ja niiden osuus putosi viidenneksen paikkeille. Taantuman jälkeen jälleenvienti ei toipunut samassa suhteessa kuin muu vienti Venäjälle. Erityisesti autojen ja matkapuhelimien vienti pysyi vähäisenä. Jälleenviennin osuus jäi vuonna 2010 laskutavasta riippuen prosenttiin. Sama suuntaus näyttää Tullihallituksen ennakkotietojen mukaan jatkuneen myös vuonna Jälleenvientitavaroilla oli viime vuonna enää prosentin osuus Venäjälle suuntautuneesta viennistä. Vuonna 2010 jälleenvienti väheni erityisesti henkilöautojen ja matkapuhelimien viennin vähennyttyä. Myös kotitalouskoneiden ja viihde-elektroniikan vienti jäi vuonna 2010 pienemmäksi kuin vuotta aiemmin. Tärkeistä jälleenvientitavaroista vain lääkkeiden vienti kasvoi merkittävästi. Jälleenvienti tavararyhmittäin Matkapuhelimia vietiin Venäjälle 122 miljoonan euron arvosta vuonna Vienti jäi neljänneksen pienemmäksi kuin vuonna Venäjälle vietyjen puhelimien alkuperää ei tiedetä, sillä Suomeen tuodaan paljon puhelimia, jotka eivät jää kotimaan markkinoille. Kotimaista puhelintuotantoa ei ole julkistettu. Jälleenviennin osuus viennistä Venäjälle ei siis ole selvitettävissä, mutta enimmilläänkin se oli vuonna 2010 vain 122 miljoonaa euroa. Lääkevienti Venäjälle on kasvanut nopeasti. Vuonna 2010 ryhmän vienti nousi 404 miljoonaan euroon, eli neljänneksen suuremmaksi kuin vuonna Monia ryhmän tuotteista valmistetaan Suomessa kotimaan kysyntää enemmän, joten niiden osalta viennissä voi olla kysymys kotimaisesta tuotannosta. Suomessa ei kuitenkaan tuoteta hormoni- ja alkaloidipitoisia lääkkeitä, joten näiden lääkkeiden vienti voidaan laskea jälleenvienniksi. Vuonna 2010 hormoni- ja alkaloidilääkkeiden vienti lähes kaksinkertaistui ja nousi 97 miljoonaan euroon. Viihde-elektroniikan ja kotitalouskoneiden tuotanto Suomessa on niin vähäistä, että suurin osa viennistä Venäjälle on jälleenvientiä. Vuonna 2010 viihde-elektroniikan viennin arvo jäi 85 miljoonaan euroon, eli vajaan viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi. Kylmäkalusteiden, pesukoneiden ym. kodinkoneiden viennin arvo (26 miljoonaa euroa) putosi puoleen. Osa kodinkoneviennistä saattoi olla kotimaista tuotantoa. Edellisvuotisesta hieman kasvaneesta atk- ja toimistolaiteviennistä (86 miljoonaa euroa) suurin osa oli todennäköisesti jälleenvientiä. Suomessa on kuitenkin ollut sen verran atklaitteiden tuotantoa ja kokoonpanoa, ettei osuutta voi sanoa tarkasti. Sekä viihdeelektroniikka että kodinkoneet ja atk-laitteet on useimmissa tapauksissa tuotu Aasiasta (lähinnä Etelä-Koreasta, Kiinasta ja Japanista). Jonkin verran tuontia on myös EU-maista. Autojen jälleenvienti on romahtanut. Vuonna 2008 henkilöautoja vietiin 1,3 miljardin euron arvosta. Taantuman aikana vienti putosi 234 miljoonaan euroon vuonna Kun muu kauppa alkoi toipua taantumasta, autovienti ei palautunut ennalleen. Vuonna 2010 henkilöautoja vietiin Venäjälle vain 74 miljoonan euron arvosta. Suomessa oli samaan aikaan henkilö-

12 autotuotantoa, mutta nimike- ja hintavertailujen perusteella se suuntautui muualle, joten Venäjälle viedyt autot olivat kokonaisuudessaan jälleenvientiä. Pakettiautojen jälleenviennin arvo putosi 22 miljoonasta eurosta 12 miljoonaan euroon. Autojen jälleenviennin yhteydessä on huomattava, että Suomen kautta transitona viedyt autot eivät sisälly jälleenvientilukuihin. Jälleenvientiin lasketaan vain ne tavarat, jotka on laskettu Suomessa vapaaseen liikkeeseen ennen vientiä eteenpäin. Suurin osa Suomen kautta Venäjälle toimitetuista autoista on kulkenut maantietransitona. Nämä autot on tilastoitu Tullihallituksen julkaisemassa transitotilastossa. Erilaisten voiteluvalmisteiden vienti lisääntyi viidenneksen ja nousi 88 miljoonaan euroon. Kotimaista tuotantoa oli eri nimikkeissä niin paljon, ettei jälleenviennin tarkkaa osuutta voi laskea, mutta miljoonan euron arvoinen vienti oli ilmeisesti alun perin muualta kuin Suomesta. Porakoneiden yms. käsikäyttöisten sähkötyökalujen 32 miljoonan euron vientiä voidaan pitää kokonaisuudessaan jälleenvientinä. Jälleenvientiä sisältyy moniin muihinkin tavararyhmiin. Tarkkoja jälleenvientilukuja näistä ryhmistä ei kuitenkaan voida laskea. Ongelmana on yleensä se, että kyseisiä tuotteita sekä tuodaan ja viedään että tuotetaan Suomessa, jolloin jälleenvientiä ei voi erottaa. Muutamissa tavararyhmissä kotimainen tuotanto ei ole julkinen tieto, joten viennin kotimaisuusastetta ei voida selvittää sen vuoksi. Ongelmallisia tuoteryhmiä ovat mm. monet kemian teollisuuden tuotteet, metallintyöstökoneet, elektroniikan komponentit sekä moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet. Nämä ongelmaryhmät eivät kuitenkaan nosta jälleenviennin osuutta kovin merkittävästi. Niiden arvo voisi enimmillään kohottaa osuutta vajaalla kahdella prosenttiyksiköllä. Edellä mainittujen lukujen perusteella Venäjälle suuntautuneesta viennistä vuonna 2010 voidaan arvioida jälleenvienniksi ainakin seuraavat toimitukset: - matkapuhelimet enintään 122 milj. euroa - hormoni- ja alkaloidilääkkeet 97 milj. euroa - radiot, televisiot ym milj. euroa - atk-, kopio-, telekopio- yms. laitteet milj. euroa - henkilöautot 74 milj. euroa - voiteluvalmisteet milj. euroa - sähkötyökalut 32 milj. euroa - kotitalouskoneet milj. euroa - pakettiautot 12 milj. euroa Jos listalla mainitut tulkinnanvaraiset nimikkeet lasketaan täysimääräisesti jälleenvienniksi, jälleenviennin arvoksi kertyy 593 miljoonaa euroa eli vajaat 13 prosenttia koko viennistä Venäjälle. Kun tähän lisätään todennäköinen jälleenvienti pienemmissä tavararyhmissä, päädytään miljoonaan euroon eli prosenttiin koko viennistä. Lähteet: Tuonti- ja vientitiedot: Tullihallituksen ulkomaankauppatilasto Tuotantotiedot: Tilastokeskus, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto Kotimaan myyntitilastot: KOTEK (Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n, Kodintekniikkaliitto ry:n ja alan merkittävien vähittäismyyjien yhteistyöfoorumi)

13 Liite 1. Suomen tuotanto ja vienti v. 2010; suuret tavararyhmät viennissä Venäjälle Tuotanto Vienti Venäjälle Ryhmän osuus Koko vienti Venäjän osuus Tavararyhmä Suomessa (1000 e) viennistä Venäjälle (1000 e) koko viennistä (1000 e) % % Paperi, kartonki, pahvi (**) 9, ,1 Rauta ja teräs , ,3 Lääkkeet, seerumit, rokotteet , ,9 Öljytuotteet (*) , ,8 Muovit alkumuodossa (*) (**) 4, ,8 Meijerituotteet , ,4 Nosto-, lastaus-, maansiirto- ja porauskoneet , ,2 Värit, maalit, kitit yms (**) 2, ,4 Matkapuhelimet ei julkinen tieto , ,7 Puhelin- ja radiolaitt. (paitsi matkapuh.) (*) , ,5 Sähkömoottorit, -generaattorit, -muuttajat ym , ,2 Voiteluvalmisteet , ,7 Atk-, kopio- ja telekopiolaitteet ja niiden osat , ,8 Radio- ja tv-vastaanottimet, videolaitteet ym , ,6 Henkilöautot , ,7 Kuivaus- ja kuumennuslaitteet , ,6 Hanat ja venttiilit , ,0 Muovilaatat, -levyt, -kalvot yms , ,1 Sähkökytkentälaitteet , ,0 Kivennäisainesten käsittelykoneet , ,4 Painotuotteet , ,8 Lentokoneet ym. ilma-alukset , ,5 Maa- ja metsätalouskoneet , ,8 Sähkölanka ja -kaapeli , ,7 Värjäys-, peittaus- ym. kemialliset lisäaineet , ,9 Kivi-, kipsi- ja sementtitavarat yms , ,0 Moottoriajoneuvot tavarakuljetukseen , ,1 Sähkökäyttöiset käsityövälineet , ,3 Turkisnahat , ,6 Huonekalut , ,4 Työstökoneet , ,8 Ajoneuvojen renkaat ei julkinen tieto , ,0 Kotitalouskoneet , ,7 Mäntä- ja dieselmoottorit , ,1 Lingot, suodatuslaitteet , ,0 Tehdasvalmisteiset rakennukset , ,8 Moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet , ,4 Puu ja puutavarat , ,0 Vilja, myllyteollisuustuotteet, maltaat (**) 0, ,4 Liha , ,2 Suuret tavararyhmät yhteensä , ,8 Muu vienti , ,4 Koko vienti , ,0 (*) Osa tuotannosta ei ole julkista tietoa. (**) Muutamien paperi-, muovi-, väri- ja viljatuotteiden vienti ei ole julkista tietoa. Tuotantoluvut on koottu Tilastokeskuksen tuottamasta teollisuuden myydyn tuotannon tilastosta (PRODCOM-luokitus). Tuotantotilastossa on käytössä uusi PRODCOM2008-luokitus, joten luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuotta 2008 aiempiin vuosiin. Turkisnahkojen myydyn tuotannon arvo perustuu Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton tietoihin. Nahkojen myyntitieto koskee myyntikautta 2009/2010, eikä vastaa täysin kalenterivuotta.

14 Liite 2. Kauppa- ja tuotantotilastoissa käytetyt luokitukset Tärkeimmät vastaavat Tavararyhmä CN-tavaranimikkeet PRODCOM-tuotantonimikkeet Paperi, kartonki, pahvi Rauta ja teräs Lääkkeet, seerumit, rokotteet Öljytuotteet (paitsi ja ) Muovit alkumuodossa Meijerituotteet Nosto-, lastaus-, maansiirto- ja porauskoneet Värit, maalit, kitit yms , 2030 Matkapuhelimet Puhelinlaitteet (paitsi matkapuhelimet) , , , 8526, , , 4051 Sähkömoottorit, -generaattorit, -muuttajat ym Voiteluvalmisteet Atk-, kopio- ja telekopiolaitteet 8443, , Radio- ja tv-vastaanottimet, videolaitteet ym , 8527, 8528 (paitsi , -51 ja -61) Henkilöautot Kuivaus- ja kuumennuslaitteet , , Hanat ja venttiilit Muovilaatat, -levyt, -kalvot yms Sähkökytkentälaitteet Kivennäisainesten käsittelykoneet , , 3953 Painotuotteet Lentokoneet ym. ilma-alukset Maa- ja metsätalouskoneet Sähkölanka ja -kaapeli Värjäys-, peittaus- ym. kemialliset lisäaineet (paitsi ) Kivi-, kipsi- ja sementtitavarat yms Moottoriajoneuvot tavarakuljetukseen , Sähkökäyttöiset käsityövälineet Turkisnahat , , Huonekalut Työstökoneet , Ajoneuvojen renkaat Kotitalouskoneet 8418, , 8450, , , 2752, , Mäntä- ja dieselmoottorit , , 3999 Lingot, suodatuslaitteet , , , Tehdasvalmisteiset rakennukset , , Moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet , Puu ja puutavarat (paitsi ) Vilja, myllyteollisuustuotteet, maltaat , 1106 Liha

15 Liite 3. Jälleenviennin määrittely Vienti Venäjälle sisältää sekä Suomessa valmistettuja että muualla tuotettuja tavaroita. Jossain muualla kuin Suomessa valmistettujen tavaroiden toimitukset Suomen kautta voidaan luokitella tullikohtelun mukaan kolmeen ryhmään: 1) Kauttakuljetus eli transito. Transitotoimitukset kulkevat Suomen tullialueen kautta, mutta niitä ei missään vaiheessa lasketa vapaaseen liikkeeseen Suomessa. Transito ei kuulu tämän selvityksen piiriin. Transitoliikenne itään, erityisesti maantietransito, on kasvanut nopeasti 2000-luvulla, ja transitokuljetusten arvo on ollut moninkertainen verrattuna Suomen vientiin Venäjälle. Maantietransitosta pääosa koostuu kappaletavaroista, kuten henkilöautoista ja kodinkoneista. Meritse viedään lähinnä massatavaraa ja rautatietransitona mm. kemian teollisuuden tuotteita. 2) Tavaroiden tuonti maahan väliaikaisesti esim. säilytettäväksi tullivarastossa, korjattavaksi tai jalostettavaksi. Tämä EU:n säädösten mukaan määritelty jälleenvienti on Venäjän osalta vähäistä. 3) Muualla valmistettujen ja Suomeen tuotujen tavaroiden vienti edelleen. Kyseiset tavarat voivat Suomessa vaihtaa omistajaa, niitä voidaan varastoida, pakata uudelleen ja kenties varustaa esim. venäjänkielisillä käyttöohjeilla. Tavaran olennainen luonne ja CNtavaraluokituksen mukainen tavaranimike ei kuitenkaan käsittelyn aikana muutu. Tällainen jälleenvienti on Suomen ulkomaankaupassa varsin uusi ilmiö. Se alkoi muotoutua vasta 1990-luvulla Venäjän ja Baltian markkinoiden avautuessa. Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida, mikä osuus kohdassa 3) määritellyllä viennillä on Suomen viennistä Venäjälle. Selvityksessä on käytetty hyväksi Suomen ulkomaankauppatilastojen lisäksi Tilastokeskuksen tuottamaa tilastoa teollisuuden myydystä tuotannosta (PRODCOM-luokitus) sekä erilaisia teollisuuden ja kaupan alojen tuottamia myyntitilastoja. Kaikista tavararyhmistä myyntitilastoja ei ole ollut saatavilla (autojen myyntitilasto perustuu lähinnä rekisteröintiin kappaleittain; lääkkeiden myyntitilastossa hormoni- ym. lääkkeitä ei ole eroteltu; voiteluvalmisteiden ja käsityövälineiden myyntiä ei tilastoida). Näissä ongelmallisissa tavararyhmissä kotimainen tuotanto on kuitenkin ollut hyvin vähäistä, joten vienti on voitu päätellä jälleenvienniksi, vaikka kotimaan kysynnästä ei ole ollut tietoa.

16 Kauppa 2012 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna :M Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Matti Heiniemi p Christina Telasuo p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) / Yhteystiedot: Tullihallitus Tilastoyksikkö Erottajankatu A PL Helsinki Vaihde (09) 6141 Telefax Sähköposti: Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullstyrelsen Statistikenheten Skillnadsgatan A PB Helsingfors Växel (09) 6141 Telefax E-post: Statistikservice Contact information: National Board of Customs Statistics Unit Erottajankatu A P.O.Box 512 FI Helsinki Phone internat Fax Statistics service

17 Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v (1-11) Milj. e (1-11) (1-11) Tuonti Vienti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

18 1 ALHAINEN JALOSTUSASTE TYYPILLISTÄ TUONNILLE NORJASTA Konevienti toipui vuoden 2010 notkahduksesta Suomen tuonti Norjasta poikkeaa huomattavasti muusta läntisen Euroopan kanssa käydystä kaupasta. Selvästi yli 80 prosenttia tuonnista Norjasta on jalostamattomia tai vain vähän jalostettuja tuotteita. Esim. EU-maista peräisin olevasta tuonnista tällaisten tuotteiden osuus on vain hieman yli neljännes. Suurin syy Norjasta tulevan tuonnin alhaiseen jalostusasteeseen on energian tuonnin suuri osuus. Viime vuoden tammi-marraskuussa lähes puolet tuonnista oli raakaöljyä. Mutta energian lisäksi tuontiin sisältyy paljon jalostamattomia elintarvikkeita, metalleja ja malmirikasteita sekä kemian perusteollisuuden tuotteita. Viime vuoden tammi-marraskuussa vienti Norjaan lisääntyi 16 % ja kohosi lähes 1,5 miljardiin euroon mm. hyvin kehittyneen koneviennin ja kemian viennin ansiosta. Tuonnin arvo nousi 1,8 miljardiin euroon eli 70 % edellisvuotista suuremmaksi lähinnä raakaöljyn tuonnin vuoksi. Kauppatase kääntyi neljän ylijäämävuoden jälkeen alijäämäiseksi. Norja osuus Suomen kokonaisviennistä oli tammi-marraskuussa 2,9 % ja osuus koko tuonnista 3,3 %. Näillä osuuksillaan Norja oli Suomen yhdeksänneksi tärkein vientimaa ja seitsemänneksi tärkein tuontimaa. Suomen lähialueen kauppakumppaneista se on Viroa ja Tanskaa suurempi sekä viennissä että tuonnissa. Kuvio 2. Vienti Norjaan, Tanskaan ja Viroon kuukausittain (tammi-marraskuu) 300 Milj. e Norja Tanska Viro Kuvio 3. Tuonti Norjasta, Tanskasta ja Virosta kuukausittain (tammi-marraskuu) Milj. e Norja Tanska Viro Tullihallitus Tilastoyksikkö

19 2 Kuvio 4. Norjan osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-11) Osuus % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Tuonti Vienti 0,5 0, (1-11) Kuvio 5. Suomen ja Norjan välinen kauppatase (1-11) Milj. e (1-11) Taulukko 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v (1-11) Vuosi Tuonti Vienti Kauppatase Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-11) , ,9-322 KONEET, KEMIA JA METALLIT KASVATTIVAT VIENTIÄ Suurista tuoteluokista vain puhelimien ja moottoreiden vienti väheni Erilaisten koneiden ja moottoreiden vienti Norjaan jäi vuonna 2010 kymmeneksen edellisvuotista pienemmäksi. Vuoden 2011 tammi-marraskuussa ryhmän vienti kuitenkin kääntyi selvään kasvuun ja nousi viidenneksen suuremmaksi kuin vuoden 2010 vastaavana ajanjaksona. Mäntämoottoreiden vienti tosin putosi puoleen ja veti koko moottoriviennin 44 miljoonaan euroon eli viisi prosenttia edellisvuotista pienemmäksi, mutta lähes kaikki muu konevienti lisääntyi. Sekä maansiirto- ja kaivuukoneiden vienti (29 miljoonaa euroa) että maatalouskoneiden vienti (28 miljoonaa euroa) puolitoistakertaistui. Nosto- ja lastauskoneiden vienti (27 miljoonaa euroa) lisääntyi 14 % ja traktoreiden vienti (23 miljoonaa euroa) viidenneksen. Kuljetusvälineiden vienti lisääntyi tammi-marraskuussa muutaman prosentin. Moottoriveneitä vietiin 37 miljoonan euron arvosta. Norja oli Ruotsin jälkeen tärkein veneiden ostaja lähes kolmanneksen osuudella koko veneviennistä. Kuorma-autoja vietiin 24 miljoonan euron ja erilaisia erikoisautoja 18 miljoonan euron arvosta. Henkilöautojen vienti putosi puoleen ja jäi 14 miljoonaan euroon. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden viennin arvo kasvoi lähes viidenneksen vuoden 2010 tammimarraskuusta. Useimmissa tärkeissä kemian tuoteryhmissä sekä vientimäärät että hinnat kohosivat. Muovien viennin arvo nousi 90 miljoonaan euroon ja lannoitteiden vienti 29 miljoonaan euroon. Kemian perusteollisuuden tuotteita vietiin 21 miljoonan euron arvosta. Suomessa jalostettu- Tullihallitus Tilastoyksikkö

20 3 jen öljytuotteiden, lähinnä bensiinin, viennin arvo kohosi 24 miljoonasta eurosta 41 miljoonaan euroon. Sekä vientimäärä että -hinta nousivat kolmanneksen. Metallien viennin arvo on parin viime vuoden aikana kasvanut nopeasti, kun sekä raudan ja teräksen että kuparin vientihinnat ja määrät ovat kasvaneet. Raudan ja teräksen viennin arvo kasvoi yli viidenneksen vuonna 2010 ja lähes viidenneksen viime vuoden tammi-marraskuussa. Viennin arvo nousi viime vuonna 111 miljoonaan euroon. Värimetallien viennin arvo miltei kaksinkertaistui vuonna Viime vuonna kasvu hidastui, mutta vienti nousi kuitenkin 15 % suuremmaksi kuin vuoden 2010 tammi-marraskuussa. Kuparin viennin arvo oli 24 miljoonaa euroa. Metallituotteiden 85 miljoonan euron arvoisesta viennistä erilaisten rauta- ja teräsrakenteiden osuus oli 44 miljoonaa euroa. Metsäteollisuustuotteilla on alle kymmeneksen osuus viennistä Norjaan. Paperia ja pahvia vietiin viime vuoden tammi-marraskuussa 77 miljoonan euron arvosta eli kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Puutuotteiden vienti pysyi melko tarkasti edellisvuotisella tasolla. Lattialaattoja, ovia ym. rakennuspuusepän tuotteita vietiin 22 miljoonan euron ja vaneria ym. levytuotteita 17 miljoonan euron arvosta. Sähkökoneiden ja laitteiden vienti Norjaan jäi viime vuonna 124 miljoonaan euroon eli vuoden takaiselle tasolle. Sähkömuuttajien vienti (30 miljoonaa euroa) ja eristimien, kaapelin yms. vienti (25 miljoonaa euroa) tosin lisääntyi selvästi, mutta puhelinlaitteiden vienti (36 miljoonaa euroa) supistui viisi prosenttia. Muita tärkeitä vientitavaroita olivat viime vuoden tammi-marraskuussa kumituotteet, pääasiassa autojen renkaat (61 miljoonaa euroa) ja elintarvikkeet (31 miljoonaa euroa, josta viljan ja viljatuotteiden osuus oli 13 miljoonaa euroa). Kuvio 6. Vienti Norjaan tavararyhmittäin v (1-11) Muut tavarat 17,6 % (+ 19 %) Kuljetusvälineet 9,5 % (+ 3 %) Sähkökoneet ja -laitteet 8,4 % ( 0 %) Elintarvikkeet 2,1 % (+ 52 %) Öljytuotteet 2,8 % (+ 72 %) Kemiall. aineet ja tuott. 11,6 % (+ 18 %) Kumituott. 4,1 % (+ 13 %) Puutuott. 2,9 % (+ 1 %) Paperi ja pahvi 5,2 % (+ 6 %) Rauta ja teräs 7,4 % (+ 17 %) Muut metallit 1,9 % (+ 15 %) Moottorit, koneet 20,9 % (+ 20 %) Metallituott. 5,7 % (+ 35 %) Tullihallitus Tilastoyksikkö

21 4 Taulukko 2. Vienti Norjaan; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä (1-11) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % Elintarvikkeet 22 1, , Öljytuotteet 30 2, , Kemialliset aineet ja tuotteet , , Kumituotteet 56 4, , Puutuotteet 46 3, , Paperi ja pahvi 78 5, , Rauta ja teräs 102 7, , Muut metallit 27 1, , Metallituotteet 68 4, , Moottorit, eri toimialojen , ,9 20 erikoiskoneet Sähkökoneet ja -laitteet , , Kuljetusvälineet , ,5 3 Muut tavarat , ,6 19 Yhteensä , ,0 16 LISÄÄNTYNYT ÖLJYN TUONTI NOSTI ENERGIAN OSUUDEN YLI PUOLEEN TUONNISTA Metallien tuonnin kasvu pysähtyi tammi-marraskuussa Pitkälle jalostetuilla tuotteilla on poikkeuksellisen pieni osuus Suomen tuonnissa Norjasta, kun verrataan tuonnin rakennetta muista Länsi-Euroopan maista tulevaan tuontiin. Tuonti Norjasta koostuu energiatuotteista, raaka-aineista ja puolivalmisteista. Jalostettujen tavaroiden osuus on vain hieman toistakymmentä prosenttia koko tuonnista. Raakaöljyn tuonnin arvo kohosi viime vuoden tammi-marraskuussa 870 miljoonaan euroon eli nelinkertaiseksi edellisvuotiseen verrattuna. Tuontihinta nousi kolmanneksen ja tuontimäärä kolminkertaistui. Norjan osuus Suomen koko raakaöljyn tuonnista oli 14 prosenttia, ja se oli Venäjän jälkeen tärkein öljyn tuontimaa. Öljytuotteita tuotiin 32 miljoonan euron arvosta. Kaasujen tuonnin arvo (48 miljoonaa euroa) kasvoi yli neljänneksen. Kaikkiaan energian tuonti kattoi yli puolet koko tuonnista. Vuonna 2010 energian osuus oli hieman yli neljännes ja vuonna 2009 hieman yli kolmannes. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden tuonti Norjasta väheni tammi-marraskuussa kymmeneksen, kun muovien tuonti putosi puoleen ja jäi 21 miljoonaan euroon. Kemian perusteollisuuden tuonti sen sijaan kasvoi 12 % ja kohosi 79 miljoonaan euroon. Paperiteollisuuden käyttöön tuotujen side- ja liima-aineiden tuonti pysyi 20 miljoonassa eurossa eli suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Metallien perusteollisuuden tuonnin arvo kaksinkertaistui vuonna 2010 sekä hintojen että määrien nousun vuoksi. Viime vuoden tammi-marraskuussa tuonnin arvo jäi edellisvuotiselle tasolle, kun värimetallien tuontimäärä väheni. Rautaa ja terästä tuotiin 109 miljoonan euron, alumiinia 78 miljoonan euron ja sekä nikkeliä että kuparia 27 miljoonan euron arvosta. Norja oli Venäjän jälkeen Suomen tärkein värimetallien tuontimaa 15 prosentin osuudella kaikesta värimetallituonnista. Elintarviketuonti kasvoi 12 % lisääntyneen kalan tuonnin ansiosta. Kalaa ja kalavalmisteita tuotiin 132 miljoonan euron arvosta, mikä kattoi lähes puolet Suomen koko kalan tuonnista. Rehuaineita, lähinnä soijaa, tuotiin 16 miljoonan euron arvosta. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti kasvoi yli neljänneksen ja kohosi 139 miljoonaan euroon. Osuus koko tuonnista Norjasta oli vajaat kahdeksan prosenttia. Kaapelin ja muiden sähköjohtimien osuus ryhmän tuonnista oli 36 miljoonaa euroa, moottoreiden osuus 14 miljoonaa euroa ja kotitalouskoneiden osuus 12 miljoonaa euroa. Tullihallitus Tilastoyksikkö

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2010

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2010 Kauppa 2012 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2010 Jälleenvienti Venäjälle v. 2010; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin arvo epävarma; viihde-elektroniikan, atk-laitteiden,

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008 Kauppa 2010 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008 Milj. euroa 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kuvio 1. Jälleenvienti Venäjälle v. 2008; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin

Lisätiedot

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2009

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2009 Kauppa 2011 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2009 Jälleenvienti Venäjälle v. 2009; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin arvo epävarma; viihde-elektroniikan, atk-laitteiden

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 1999-2008(1-11) 500 Milj. e 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Portugalin välinen kauppa

Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kauppa 2008 Handel Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v. 1998-2007(1-10) 400 Milj. e 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Jälleenvienti vuonna 2013

Jälleenvienti vuonna 2013 Kauppa 2014 Handel Trade Jälleenvienti vuonna 2013 12 Mrd Jälleenvienti vuosina 2007-2013, mrd euroa 60,0 % 10 50,0 % 8 40,0 % 6 30,0 % 4 20,0 % 2 10,0 % 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Suomen jälleenvienti

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2007:M02 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Espanjan välinen kauppa v. 1997-2006(1-10) Milj. e 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 21 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 22-29 Milj. euroa 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 Tuonti Vienti Helsinki 5.8.21 Tietoja

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2005 2015 (1-5) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj.

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2002-2016(1-9) Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2006 2016 (1-5) 5 000 Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot