Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Ruotsin välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v (1-2) 8000 Milj. e (1-2) Tuonti Vienti 2012 (1-2) Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna kan lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 1 RUOTSI YHÄ SUURIN VIENTIMAAMME Öljytuotteet kasvattivat sekä vientiä että tuontia Suomen vienti Ruotsiin kasvoi viime vuonna Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston mukaan 12 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi ja kohosi hieman yli 6,7 miljardiin euroon. Yhdessä vuoden 2010 erittäin vahvan kasvun myötä viennin arvo on ohittanut vuoden 2008 tason. Tämän vuoden tammi-helmikuussa vienti Ruotsiin laski kaksi prosenttia. Ruotsi on yhä Suomen tärkein vientimaa 11,9 prosentin osuudella koko viennistä vuonna Tuonti Ruotsista kasvoi 15 prosenttia ja nousi kuuteen miljardiin euroon. Tämän vuoden tammihelmikuussa tuonti Ruotsista nousi 13 prosenttia. Ruotsi oli kolmanneksi tärkein tuontimaa kymmenen prosentin osuudella kokonaistuonnista. Ruotsin ulkomaankaupassa Suomi oli viime vuonna kuudentena viennissä ja seitsemäntenä tuonnissa. Suomen osuus Ruotsin kokonaisviennistä oli 6,1 prosenttia ja osuus koko tuonnista 5,3 prosenttia 1. Energiatuotteiden vienti Ruotsiin on erityisesti kasvattanut osuuttaan viimeisten kolmen vuoden aikana. Samaan aikaan on koneiden ja laitteiden viennin osuus laskenut lähes neljänneksestä vuonna 2009 alle viidennekseen viime vuonna. Myös tuonnissa energiatuotteiden osuus on kasvanut. Raaka-aineet ovat toinen ryhmän, jonka tuonnin osuus on noussut viimeisen kolmen vuoden aikana. Kuvio 2. Vienti Ruotsiin, Saksaan ja Venäjälle kuukausittain (1-2) Milj. e Saksa Ruotsi Venäjä Kuvio 3. Tuonti Ruotsista, Saksasta ja Venäjältä kuukausittain (1-2) Milj. e Saksa Venäjä Ruotsi Lähde: Statistiska Centralbyrån

3 Kuvio 4. Ruotsin osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-2) Osuus % (1-2) Tuonti Vienti Kuvio 5. Suomen ja Ruotsin välinen kauppatase (1-2) Milj. e (1-2) Taulukko 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v (1-2) Vuosi Tuonti Vienti Kauppatase Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-2) , ,3-30 VOIMAKKAASTI NOUSSEET ÖLJYTUOTTEIDEN HINNAT KASVATTIVAT VIENTIÄ Koneiden ja sähkötekniikan vienti palautumassa Öljytuotteet nousivat viime vuonna suurimmaksi vientiryhmäksi Ruotsin kanssa käytävässä kaupassa lähes 24 prosentin osuudella. Ruotsiin vietiin koko öljytuotteiden viennistä lähes kolmasosa ja maa on ylivoimaisesti suurin öljytuotteiden vientimaa. Öljytuotteiden viennin arvo kohosi yli 1,6 miljardiin euroon ja kasvua kertyi 36 prosenttia. Viennin kasvu johtui suurimmaksi osaksi vientihintojen lähes 30 prosentin noususta. Vientimäärän kasvu jäi lähes viiteen prosenttiin. Sähkön vienti laski 271 miljoonasta eurosta 178 miljoonaan euroon eli 34 prosenttia. Lasku johtui lähes kokonaan vientimäärän pienentymisestä. Rautaa ja terästä vietiin viime vuonna Ruotsiin 736 miljoonan euron arvosta, kasvua edellisvuoteen kertyi kuusi prosenttia. Raudan ja teräksen osuus koko viennistä Ruotsiin oli lähes 11 prosenttia. Vientimäärä laski seitsemän prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 14 prosenttia. Värimetallien vientimäärä laski 29 prosenttia, mutta vientihinnat kohosivat 15 prosenttia. Värimetallien arvon laskuksi tuli lähes viidennes. Viennin arvo oli 330 miljoonaa euroa ja osuus lähes viisi prosenttia. Kuparin viennin arvo laski runsaaseen 126 miljoonaan euroon, nikkelin vienti nousi 138 miljoonaan euroon ja alumiinin vienti 34 miljoonaan euroon. Metallituotteiden, mm. erilaisten teräs- ja alumiinirakenteiden, viennin arvo nousi 203 miljoonaan euroon, kasvua oli lähes kolmannes. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden vienti kasvoi viidenneksen ja oli arvoltaan 632 miljoonaa euroa. Niiden osuus koko viennistä Ruotsiin oli vuonna 2011 runsas yhdeksän prosenttia. Lannoit-

4 3 teiden vienti (79 milj. euroa) jatkoi nopeata kasvuaan, nousuvauhti oli 58 prosentilla. Lääkevalmisteiden (38 milj. euroa) viennin kasvuvauhti oli kuusi prosenttia ja muovien (208 milj. euroa) vienti nousi kymmenen prosenttia. Koneiden, laitteiden ja moottoreiden vienti Ruotsiin kääntyi peräti neljänneksen kasvuun viime vuonna ja oli arvoltaan 674 miljoonaa euroa. Ryhmän osuus oli kymmenes koko viennistä Ruotsiin. Maansiirto- ja kaivuukoneiden (80 milj. euroa), ja traktoreiden (60 milj. euroa) vienti lisääntyi noin viidenneksen, mutta maatalouskoneiden (67 milj. euroa) vain neljä prosenttia. Moottoreiden vienti (96 milj. euroa) kasvoi lähes neljänneksen ja nosto- ja lastauskoneiden (77 milj. euroa) 45 prosenttia sekä erilaisten ilmastointi-, jäähdytys- yms. laitteiden (49 milj. euroa) vienti 40 prosenttia. Sähkökoneiden ja laitteiden vienti nousi kahdeksan prosenttia 305 miljoonaan euroon. Sähkömuuttajien vienti (51 milj. euroa) nousi 38 %, mutta puhelinlaitteiden (61 milj. euroa) vienti laski 14 prosenttia. Sähkökytkentälaitteiden (58 milj. euroa) vienti kasvoi kahdeksan prosenttia, mutta sähkökaapelin vienti pysytteli lähes vuoden 2010 tasolla (49 milj. euroa). Atk-laitteiden vienti yli puolitoistakertaistui ja oli arvoltaan 24 miljoonaa euroa. Kotitalouskoneiden vienti kasvoi runsaan viidenneksen 22 miljoonaan euroon. Kuljetusvälineiden vienti Ruotsiin kokonaisuudessaan laski hieman viime vuonna, mutta ryhmän sisällä vienti kehittyi epätasaisesti. Linja-autojen vienti laski 58 prosenttia (14 milj. euroa), henkilöautojen vienti pysyi lähes edellisvuoden tasolla (48 milj. euroa) ja kuorma-autojen vienti kasvoi runsaan viidenneksen (75 milj. euroa). Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien vienti nousi 89 miljoonaan euroon, kasvua kertyi 23 prosenttia. Perävaunuja vietiin 69 miljoonan euron arvosta eli lähes puolitoista kertaa niin paljon kuin vuotta aiemmin. Veneiden vienti laski lähes viidenneksen ja jäi 47 miljoonaan euroon. Metsäteollisuustuotteiden vienti Ruotsiin on vähäistä. Paperia ja pahvia vietiin viime vuonna 305 miljoonan euron arvosta, vienti oli samalla tasolla kuin vuonna Puutavaran vienti oli arvoltaan 64 miljoonaa euroa ja kasvuprosentti 17. Paperimassan viennin arvo oli enää 28 miljoonaa euroa, vienti laski viime vuonna 48 prosenttia. Kaikkiaan metsäteollisuudella oli vain kuuden prosentin osuus koko viennistä Ruotsiin. Elintarvikevienti kääntyi 13 %:n kasvuun ja kohosi 219 miljoonaan euroon lähinnä maitotaloustuotteiden viennin (85 milj. euroa) ansiosta. Lihatuotteiden vienti kasvoi 29 prosenttia 30 miljoonaan euroon ja viljatuotteiden 23 prosenttia 25 miljoonaan euroon. Suklaan vienti laski kahdeksan prosenttia ja oli arvoltaan 24 miljoonaa euroa.

5 4 Kuvio 6. Vienti Ruotsiin tavararyhmittäin v Muut tavarat 17,8 % (+ 8 %) Elintarvikkeet 3,3% (+ 13 %) Kuljetusvälineet 5,1 % (- 2 %) Sähkökoneet ja -laitteet 4,5 % (+ 8 %) Koneet, laitteet, moottorit 10,0 % (+ 25 %) Metallituotteet 3,0 % (+ 31%) Värimetallit 4,9 % ( - 19 %) Rauta ja teräs 10,9 % (+ 6 %) Öljytuotteet 23,9 % (+ 36 %) Sähkö 2,6 % (- 34 %) Paperi ja pahvi 4,5 % ( 0 %) Kemiall. tuotteet 9,4 % (+ 20 %) Taulukko 2. Vienti Ruotsiin; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 0 Elintarvikkeet 194 3, , , 335 Öljytuotteet , , Sähkö 271 4, , Kemialliset aineet ja tuotteet 529 8, , Paperi ja pahvi 304 5, , Rauta ja teräs , , Värimetallit 406 6, , Metallituotteet 156 2, , Eri toimialojen koneet ja laitteet, voimakoneet ja moottorit 540 9, , Sähkökoneet ja -laitteet 283 4, ,5 8 78,79 Kuljetusvälineet 352 5, ,1-2 Muut tavarat , ,8 8 Yhteensä , ,0 12 KONEIDEN JA LAITTEIDEN TUONTI KASVUSSA Malmirikasteiden tuonti nousi tuntuvasti Malmirikasteet, metallit ja metallituotteet kattoivat viime vuonna yhteensä lähes viidenneksen koko tuonnista Ruotsista. Rikasteiden tuonnin arvo kasvoi lähes neljänneksen ja nousi 535 miljoonaan euroon. Tästä oli rautamalmirikasteen osuus 435 miljoonaa euroa ja sinkkirikasteen osuus 86 miljoonaa euroa. Rikastetuonti kasvoi ennen kaikkea hintojen nousun vuoksi, tuontimäärät olivat hienoisessa laskussa. Raudan ja teräksen tuonnin arvo, 309 miljoonaa euroa, kasvoi 22 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sekä tuontimäärät että tuontihinnat nousivat viime vuonna. Värimetallien tuonti laski hieman ja jäi 99 miljoonaan euroon. Hinnat olivat nousussa, mutta tuontimäärät pienentyivät. Kuparia tuotiin 45 miljoonan euron arvosta (-21 %) ja alumiinia 45 miljoonan euron arvosta (+33 %).

6 5 Eri toimialojen koneiden ja laitteiden sekä sähkökoneiden ja laitteiden tuonnin osuus oli yhdessä yli viidennes koko tuonnista Ruotsista viime vuonna. Koneiden ja laitteiden osuus oli 12 prosenttia. Näiden tavaroiden tuonti oli arvoltaan 744 miljoonaa euroa viime vuonna, kasvua kertyi viidennes. Maansiirto- ja kaivuukoneiden (104 milj. euroa) tuonti nousi 28 prosenttia ja ilmastointija jäähdytyslaitteiden ym. lämmönsiirtimien tuonti kasvoi 45 prosenttia 140 miljoonaan euroon. Nosto- ja lastauskoneiden (67 milj. euroa) tuonnin kasvu oli 30 prosenttia ja venttiilien tuonti kasvoi 14 prosenttia 39 miljoonaan euroon. Sähkökoneiden ja laitteiden tuonti Ruotsista kasvoi viime vuonna 35 prosenttia ja niiden osuus oli lähes yhdeksän prosenttia koko tuonnista. Ryhmän 528 miljoonan euron arvoisesta tuonnista sähkökaapelin osuus oli 99 miljoonaa euroa, kotitalouskoneiden osuus 54 miljoonaa euroa, atklaitteiden 56 miljoonaa euroa. Puhelinlaitteiden tuonti oli 72 miljoonaa euroa, kasvua kertyi viime vuonna 65 prosenttia. Autojen tuonti väheni taantuman aikana huomattavasti kokonaistuontia enemmän. Toissa vuonna autotuonti kääntyi yli neljänneksen kasvuun. Viime vuonna kasvua oli 13 prosenttia. Henkilöautojen tuonnin arvo oli viime vuonna 104 miljoonaa euroa, kuorma-autojen 109 miljoonaa euroa ja osien 137 miljoonaa euroa. Kemiallisia aineita ja tuotteita tuotiin kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, ryhmän osuus on runsaan kymmeneksen koko tuonnista Ruotsista. Kemian tuonnin arvo oli 640 miljoonaa euroa, josta lääkkeiden osuus oli 161 milj. euroa. Lääkkeiden tuonti väheni yli kymmeneksen edellisvuoteen verrattuna. Muovien tuonti oli arvoltaan 179 milj. euroa ja väriaineiden 65 milj. euroa. Öljytuotteita tuotiin 335 miljoonan euron arvosta ja kasvua kertyi peräti 45 prosenttia viime vuonna. Elintarviketuonnin arvo nousi lähes kymmeneksen edellisvuotista suuremmaksi ja kohosi 429 miljoonaan euroon. Viljatuotteita tuotiin 59 milj. euron arvosta ja maitotaloustuotteita 53 miljoonan euron arvosta. Suklaan tuonti oli arvoltaan 34 milj. euroa ja kasvoi seitsemän prosenttia. Muita tärkeitä elintarvikkeita olivat kalat ja kalatuotteet sekä kasvikset. Muita suuria tuontituotteita olivat paperi ja pahvi (261 milj. euroa, kasvua 11 %) sekä tekstiilit ja vaatteet (159 milj. euroa, kasvua 4 %).

7 6 Kuvio 7. Tuonti Ruotsista tavararyhmittäin v Muut tavarat 22,5 % (+ 10 %) Elintarvikkeet 7,1 % (+ 9 %) Malmit, rikasteet, metalliromu 9,2 % (+ 17 %) Moottoriajoneuvot 6,6 % (+ 13 %) Sähkökoneet ja -laitteet 8,8 % (+ 35 %) Koneet, laitteet, moottorit 12,4 % (+ 20 %) Tekstiilit, vaatteet 2,6 % (+ 4 %) Paperi ja pahvi 4,3 % (+ 11 %) Rauta ja teräs 5,1 % (+ 22 %) Värimetallit 1,6 % (- 3 %) Metallituotteet 3,5 % (+ 9 %) Öljytuotteet 5,6 % (+ 45 %) Kemiall. tuotteet 10,6 % (+ 3 %) Taulukko 3. Tuonti Ruotsista; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2010 Milj. e Osuus % Muutos % 2011 Milj. e Osuus % Muutos % 0 Elintarvikkeet 395 7, , Malmit ja rikasteet sekä metalliromu 473 9, , , 335 Öljytuotteet 231 4, , Kemialliset aineet ja tuotteet , , Paperi ja pahvi 235 4, , ,84, Tekstiilit, vaatteet 153 2, , Rauta ja teräs 253 4, , Värimetallit 102 1, , Metallituotteet 193 3, , Eri toimialojen koneet ja laitteet, voimakoneet ja moottorit , , Sähkökoneet ja -laitteet 391 7, , Moottoriajoneuvot 352 6, ,6 13 Muut tavarat , ,5 10 Yhteensä , ,0 15

8 VIENTI RUOTSIIN V (1-2) (1-2) 2012(1-2) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 391 0, ,0-01 liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet , , , , vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet , , , , erinäiset elintarvikkeet , , , ,3 6 1 juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 97 0, , ,0 15 0, raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet , , , , luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , , , puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 26 0,0 2 0, , kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet , , , , poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut , , ,3 0 0, sähkövirta , , , , eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat , , , , eläinöljyt ja -rasvat 417 0, , ,0 57 0, kasviöljyt ja -rasvat , , , , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms , , ,0 2 0, kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , ,7 2 9 muut tavarat , , , ,8 68 YHTEENSÄ , , , ,0-2

9 TUONTI RUOTSISTA V (1-2) (1-2) 2012(1-2) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 537 0, , ,0 27 0, liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet , , , , vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet , , , , erinäiset elintarvikkeet , , , , juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 59 0,0 23 0, ,0 2 0, raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet , , ,0 75 0, luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , , , puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 140 0,0 61 0, ,0 13 0, kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet , , , , poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut 14 0,0 30 0, ,0 2 0, sähkövirta , , , , eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat , , , , eläinöljyt ja -rasvat 475 0,0 75 0, ,0 1 0, kasviöljyt ja -rasvat , , , , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms , , , , kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , ,0-3 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , ,2 1 9 muut tavarat , , , ,6 23 YHTEENSÄ , , , ,0 13

10 Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 2012:M11, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Christina Telasuo p Matti Heiniemi p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Yhteystiedot: Tullihallitus Tilastoyksikkö Erottajankatu A PL Helsinki Vaihde (09) 6141 Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullstyrelsen Statistikenheten Skillnadsgatan A PB Helsingfors Växel (09) 6141 Statistikservice Contact information: National Board of Customs Statistics Unit Erottajankatu A PO Box 512 FI Helsinki Exchange Statistics service

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2007:M02 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Espanjan välinen kauppa v. 1997-2006(1-10) Milj. e 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kuvio 1. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa v. 2003-2013 (1-5) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 Milj. e 2003 2004 2005

Lisätiedot

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2012

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 2013 Handel Trade Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2012 Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Puolan maaraportti 2 (26) Juha Wilén. Sisällysluettelo

Puolan maaraportti 2 (26) Juha Wilén. Sisällysluettelo Puola 31.5.2010 Puolan maaraportti 2 (26) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 4 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet

Lisätiedot

Brasilia. Kesäkuu 2010

Brasilia. Kesäkuu 2010 Brasilia Kesäkuu 2010 2 (54) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

BULGARIA. Kesäkuu 2009

BULGARIA. Kesäkuu 2009 BULGARIA Kesäkuu 2009 Bulgarian maaraportti 2 (47) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka... 5 Talouden avaintiedot... 6 LIIKETOIMINTA... 6 Bulgarian vahvuudet

Lisätiedot

Alankomaat. Marraskuu 2010

Alankomaat. Marraskuu 2010 Alankomaat Marraskuu 2010 2 (15) Alankomaiden Sisällysluettelo Maaprofiili... 3 Maa ja väestö... 3 Infrastruktuuri... 3 Politiikka ja hallinto... 4 Talouden avaintiedot... 4 Liiketoiminta... 5 Maan vahvuudet

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

PTT-ennuste. Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla 2/2013 (1.10.2013)

PTT-ennuste. Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla 2/2013 (1.10.2013) PTT-ennuste MAA- JA ELINTARVIKETALOUS 2/2013 (1.10.2013) Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla Viljan ennätyssato sulatti viime kesän hintapiikin. Viljan hintojen lasku jatkuu sekä Suomessa että

Lisätiedot

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA SELVITYS Keskuskauppakamari WTC Helsinki Kesäkuu 2010 Keskuskauppakamari World

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011 Kuormaautojen tavarankuljetukset vähenivät vuonna 2011 Vuonna 2011 kuormaautoilla kuljetettiin kotimaan liikenteessä tavaroita yhteensä 313

Lisätiedot

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Päivi Karhunen, Olena Lesyk, Kristo Ovaska Päivi Karhunen Olena Lesyk Kristo Ovaska Ukraina suomalaisyritysten toimintaympäristönä HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Argentiina. Kesäkuu 2010

Argentiina. Kesäkuu 2010 Argentiina Kesäkuu 2010 2 (31) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Ranska. Marraskuu 2010

Ranska. Marraskuu 2010 Ranska Marraskuu 2010 Ranskan maaraportti 2 (28) Ranskan maaraportti Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta...

Lisätiedot

ROMANIA. Kesäkuu 2009

ROMANIA. Kesäkuu 2009 ROMANIA Kesäkuu 2009 Romanian maaraportti 2 (51) Romanian maaraportti Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta...

Lisätiedot

Meksiko. Syyskuu 2010

Meksiko. Syyskuu 2010 Meksiko Syyskuu 2010 2 (46) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista BOFIT Online 27 No. 1 Riikka Nuutilainen Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot