Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Venäjän välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v (1-8) Milj. e (01-08) Tuonti Vienti 2013 (01-08) Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan citeras med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 1 VIENTI VENÄJÄLLE EI VEDÄ Tuonnin kasvu myös maltillista Suomen vienti Venäjälle laski tämän vuoden tammi-elokuussa kolme prosenttia. Tuonti sen sijaan kasvoi alkuvuonna samat kolme prosenttia. Viime vuonna kasvua kertyi viennissä seitsemän prosenttia ja vienti ylsi arvoltaan lähes 5,7 miljardiin euroon. Tuonti laski vuonna 2012 myös seitsemän prosenttia ja oli arvoltaan lähes 10,6 miljardia euroa. Venäjän kaupan alijäämä oli viime vuonna lähes 4,9 miljardia euroa, vuonna 2011 alijäämää oli lähes kuusi miljardia euroa. Tämän vuoden tammi-elokuussa alijäämää on kertynyt lähes 3,5 miljardia euroa. Venäjä on ollut Suomen selvästi suurin alijäämämaa viimeisten neljän vuoden ajan. Viime vuonna koneiden ja laitteiden sekä kemian teollisuuden vienti Venäjälle oli ainoastaan hienoisessa nousussa. Tämän vuoden tammi-elokuussa näiden tavararyhmien vienti kääntyi pieneen laskuun. Metallien perusteollisuuden vienti väheni viime vuonna, mutta kääntyi nousuun alkuvuonna. Paperiteollisuuden tuotteiden vienti sen sijaan kasvoi sekä viime vuonna että tämän vuoden tammi-elokuussa. Tärkeimmistä tavararyhmistä eniten kasvoi öljytuotteiden vienti. Monen tärkeän tavararyhmän tuonti Venäjältä kääntyi nopeaan laskuun viime vuonna. Poikkeuksena olivat kemian teollisuuden tuotteet. Energiasektorin tuonnin arvo väheni kuusi prosenttia vuonna Tuonnista Venäjältä yli 83 prosenttia oli energiatuotteita. Tämän vuoden tammielokuussa energiatuotteiden tuonti Venäjältä kääntyi jälleen loivaan nousuun lähinnä öljyn tuonnin kasvun vuoksi. Puutavaran tuonti laski hieman viime vuonna, mutta kääntyi tämän vuoden tammielokuussa reippaaseen kasvuun. Venäjä on viime vuosina ollut selvästi Suomen suurin tuontimaa, sen osuus tuonnista oli 17,8 prosenttia vuonna Saksan osuus tuonnista oli 11,8 prosenttia ja Ruotsin 11,7 prosenttia. Viennissä Venäjä oli kymmenen prosentin osuudellaan toisella sijalla Ruotsin (11,1 %) jälkeen. Saksa (8,1 %) oli kolmannella sijalla Kuvio 2. Vienti Venäjälle, Saksaan ja Ruotsiin kuukausittain (1-8) 0 Milj. e Ruotsi Saksa Venäjä

3 Kuvio 3. Tuonti Venäjältä, Saksasta ja Ruotsista kuukausittain (1-8) Milj. e Ruotsi Saksa Venäjä Kuvio 4. Venäjän osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-8) 20 Osuus % Tuonti Kuvio 5. Suomen ja Venäjän välinen kauppatase (1-8) Milj. e Taulukko 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v (1-8) Vuosi Tuonti Vienti Kauppatase Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-8) , , KONEIDEN JA LAITTEIDEN VIENTI ALAMAISSA Myös kemian teollisuuden vienti takkuilee Suurin tavararyhmä Venäjälle suuntautuvasta viennistä koostui koneista, laitteista ja kuljetusvälineistä, niiden osuus oli lähes 34 prosenttia viime vuonna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden vienti oli hienoisessa nousussa sekä viime vuonna että tämän vuoden tammi-elokuussa. Viennin arvo oli viime vuonna 989 miljoonaa euroa, nousua kertyi neljä prosenttia. Tänä vuonna viennin kasvu oli myös neljä prosenttia. Maansiirto- ja kaivuukoneiden vienti kasvoi 36 prosenttia 142 miljoonaan euroon viime vuonna. Tammi-elokuussa vienti laski yhden prosentin. Jäähdytys- ja kuivauslaitteiden sekä niiden osien vienti väheni viime vuonna 44 prosenttia ja laskua tämän vuoden

4 3 tammi-elokuussa on kertynyt 35 prosenttia. Myös maatalouskoneiden viennin arvo pieneni sekä viime vuonna (-10 %) että tämän vuoden aikana (-4 %). Paperikoneiden ja niiden osien vienti sen sijaan kasvoi merkittävästi, viime vuonna 55 prosenttia ja tänä vuonna 24 prosenttia. Metalliteollisuuden koneiden vienti oli myös selvässä kasvussa koko ajanjakson aikana. Sähköteknisen teollisuuden vienti Venäjälle väheni kaksi prosenttia 693 miljoonaan euroon vuonna Tämän vuoden tammi-elokuussa laskua on kerääntynyt jo 23 prosenttia. Puhelinlaitteiden vienti pieneni nopeasti, viime vuonna 23 prosenttia ja tämän vuoden puolella 51 prosenttia. Puhelinlaitteiden viennin arvo oli tammi-elokuussa alle 76 miljoonaa euroa. Toimistokoneiden ja atk-laitteiden viennin arvo nousi 22 prosenttia 131 miljoonaan euroon viime vuonna, mutta kääntyi 15 prosentin laskuun tänä vuonna. Myös kaapelien vienti väheni merkittävästi jo viime vuoden puolella (-23%). Tänä vuonna laskua oli 46 prosenttia. Kuljetusvälineiden vienti väheni viime vuonna maltilliset neljä prosenttia ja vienti oli arvoltaan 224 miljoonaa euroa. Tammi-elokuussa kuljetusvälineiden vienti putosi 29 prosenttia. Henkilöautojen vienti pieneni eniten tässä ryhmässä. Vuonna 2012 pudotus oli 18 prosenttia ja tammi-elokuussa 44 prosenttia. Henkilöautojen viennin arvo oli viime vuonna 77 miljoonaa euroa, kun se vielä edellisvuonna oli 94 miljoonaa euroa, vuonna 2009 vientiarvo oli 233 miljoonaa euroa. Tavarankuljetusautojen vienti väheni viime vuonna yli kymmeneksen 36 miljoonan euroon, mutta kääntyi 28 prosentin nousuun tänä vuonna. Vientilukuihin ei sisälly Suomen kautta transitona kuljetettuja autoja. Transitotoimituksia ei lasketa mukaan ulkomaankauppatilastoon, sillä transitotavaraa ei lasketa missään vaiheessa vapaaseen liikkeeseen Suomessa. 1) Kemian teollisuuden tuotteiden osuus viennistä Venäjälle viime vuonna laski hieman, 21 prosenttiin, mutta se oli yhä toiseksi suurin tavararyhmä. Kemian teollisuuden tuotteiden vienti pysyi lähes muuttumattomana vuonna 2012 ja oli arvoltaan lähes 1,2 miljardia euroa, tammi-elokuussa vienti laski yli kymmeneksen. Lääkkeiden osuus kemianteollisuuden viennistä on suurin. Niiden viennin arvo kuitenkin laski kaksi prosenttia viime vuonna. Vienti oli arvoltaan lähes 460 miljoonaa euroa. Tämän vuoden puolella laskua oli peräti 37 prosenttia. Muovien vienti laski 304 miljoonaan euroon viime vuonna, laskua oli vain yhden prosentin verran. Tänä vuonna muovien vienti kääntyi runsaan viidenneksen kasvuun. Öljytuotteiden vienti kasvoi viime vuonna 31 prosenttia ja oli arvoltaan 335 miljoonaa euroa. Tammi-elokuussa kasvua kertyi melkein kymmenen prosenttia. Metalliteollisuuden tuotteiden viennin osuus koko viennistä Venäjälle oli 5,7 prosenttia ja se oli arvoltaan 322 miljoonaa euroa. Vienti nousi kuusi prosenttia viime vuonna, tänä vuonna viennin kasvua ei ollut juuri lainkaan. Raudan ja teräksen vienti kasvoi neljä prosenttia viime vuonna ja oli arvoltaan 139 miljoonaa euroa. Tämän vuoden puolella viennin kasvu lähes tyrehtyi. Perusmetalleista kuparin vienti putosi kolmanneksen 22 miljoonaan euroon ja nikkelin vienti lähes loppui viime vuonna (9 milj. euroa). Paperia ja pahvia vietiin 528 miljoonalla eurolla viime vuonna, kasvua oli kahdeksan prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös tammi-elokuussa vienti kasvoi, mutta vain kolme prosenttia. Elintarvikkeiden vienti nousi kuusi prosenttia ja oli arvoltaan 390 miljoonaa euroa vuonna Tämän vuoden puolella vienti ei kasvanut. Maitotaloustuotteita vietiin viime vuonna 241 miljoonalla eurolla, kasvua oli kymmeneksen edellisvuoteen verrattuna. Viljatuotteiden vienti nousi 13 prosenttia 38 miljoonaan euroon. Lihan vienti laski hieman viime vuonna, mutta kääntyi 22 prosentin kasvuun tämän vuoden puolella. 1) Venäjälle suuntautuneesta jälleenviennistä ja maantietransitosta julkaistaan säännöllisesti omat katsauksensa. Katsaukset ovat luettavissa Tullin Internet-sivuilla (www.tulli.fi sivuilla osiossa Ulkomaankauppatilastot/Tilastokatsaukset).

5 4 Kuvio 6. Vienti Venäjälle vuonna 2012 tavararyhmittäin. Muutos edellisestä vuodesta ja osuus koko tuonnista Venäjältä Kojeet, mittarit, yms. (+59%) 2,2 % Sähkökoneet ja - laitteet (-2%) 12,2% Kuljetusvälineet (-4%) 3,9 % Teollisuuden koneet, moottorit yms. (+4%) 17,4 % Muut tavarat (+17%) 15,6 % Elintarvikkeet (+6%) 6,8 % Öljytuotteet (+31%) 5,9% Kemialliset aineet ja tuotteet (+1%) 21,0 % Paperi ja pahvi (+8%) 9,3 % Metallit ja metallituotteet (+6%) 5,7 % Taulukko 2. Vienti Venäjälle; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2012 Milj. e Osuus % Muutos % 2013 (1-8) Milj. e Osuus % Muutos % 0 Elintarvikkeet 390 6, , Öljytuotteet 335 5, ,6 9 5 Kemialliset aineet ja tuotteet , , Paperi ja pahvi 528 9, , Metallit ja metallituotteet 322 5, , Teollisuuden koneet, moottorit yms , , Sähkökoneet ja -laitteet , , ,79 Kuljetusvälineet 224 3, , Kojeet, mittarit, yms , ,4-19 Muut tavarat , ,5 15 Yhteensä , ,0-3 ENERGIASEKTORIN TUONTI VÄHENI VIIME VUONNA Metallien tuonti romahtanut Energiatuotteiden osuus viime vuoden koko tuonnista Venäjältä nousi yli 83 prosenttiin, vaikka niiden tuonti laski kuusi prosenttia. Energiatuotteiden tuonnin arvo oli 8,8 miljardia euroa viime vuonna. Tammi-elokuussa tuonnin arvo kääntyi neljän prosentin nousuun. Venäjä oli perinteiseen tapaan Suomen suurin energian toimittaja myös viime vuonna. Sen osuus Suomen raakaöljytuonnista oli viime vuonna 83 prosenttia ja kivihiilen tuonnista 43 prosenttia. Suomeen tuodusta kaasusta 94 prosenttia oli venäläistä alkuperää viime vuonna. Sähkön tuonnista sen sijaan vain

6 5 noin viidennes oli Venäjältä. Vielä vuonna 2011 venäläisen sähkön osuus oli 62 prosenttia Suomen koko sähköntuonnista. Öljytuotteiden tuonnin arvo oli 7,2 miljardia euroa ja viime vuonna kasvua ei ollut lainkaan. Öljytuotteiden hinnat nousivat yhdeksän prosenttia. Samaan aikaan tuontimäärät laskivat kahdeksan prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-elokuussa öljytuotteiden hinnat laskivat viisi prosenttia ja määrät nousivat lähes 12 prosenttia. Raakaöljyä tuotiin 5,9 miljardilla eurolla viime vuonna, kasvua vain yksi prosenttia. Kivihiilen tuonti putosi 54 prosenttia ja sähkön 67 prosenttia viime vuonna. Muiden tuotteiden kuin energian tuonti Venäjältä on melko vähäistä, vain 17 prosenttia koko tuonnista. Metallien tuonti kokonaisuudessaan laski 58 prosenttia viime vuonna ja oli arvoltaan 204 miljoonaa euroa. Lasku jatkui kuluvana vuonna 39 prosentilla. Raudan ja teräksen tuonnin arvo romahti 70 prosenttia viime vuonna 87 miljoonaan euroon. Tuonnin lasku jatkui kuluvana vuonna 17 prosentilla. Kuparia tuotiin 32 miljoonan euron arvosta viime vuonna ja laskua edellisvuoteen verrattuna oli viidennes. Nikkelin tuonti on puolestaan lähes tyrehtynyt. Viime vuonna sitä tuotiin 46 miljoonalla eurolla, laskua edelliseen vuoteen 57 prosenttia. Tammi-elokuussa nikkeliä tuotiin enää alle 200 tuhannella eurolla. Alumiinin tuonti sen sijaan nousi lähes 13 miljoonaan euroon viime vuonna ja kasvu jatkui nopeana myös kuluvana vuonna. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden tuonnin osuus kokonaistuonnista Venäjältä oli hieman yli seitsemän prosenttia. Tuonti kohosi 618 miljoonasta eurosta 751 miljoonaan euroon viime vuonna. Kasvua oli hieman yli viidennes. Tämän vuoden puolella tuonti kääntyi seitsemän prosentin laskuun. Ryhmän tuonnista kemian perusteollisuuden osuus oli 595 miljoonaa euroa ja lannoitteiden osuus 129 miljoonaa euroa vuonna Näiden tuotteiden tuonti nousi yli viidenneksen viime vuonna. Puutavaran tuonti laski loivasti viime vuonna. Raakapuun tuonti (189 milj. euroa) pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna, mutta sahatavaran tuonti (52 milj. euroa) laski 15 prosenttia. Kuluvana vuonna raakapuun tuonti kääntyi 40 prosentin kasvuun kun taas sahatavaran tuonti laski neljänneksen. Puuhakkeen ja puujätteen tuonti (106 milj. euroa) viime vuonna pysyi melkein edellisvuoden tasolla. Kuvio 7. Tuonti Venäjältä vuonna 2012 tavararyhmittäin. Muutos edellisestä vuodesta ja osuus koko tuonnista Venäjältä Metallit (-58%) 1,9 % 5 Kemialliset aineet ja tuotteet (+21%) 7,1 % 9 Muut tavarat (-3%) 4,3 % 24 Puutavara (-3%) 3,3 % 32 Kivihiili (-54%) 2,2 % 35 Sähkö (-67%) 1,5 % 34 Kaasut (+2%) 11,8 % 33 Öljytuotteet (0%) 67,9 %

7 6 Taulukko 3. Tuonti Venäjältä; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2012 Milj. e Osuus % Muutos % 2013 (1-8) Milj. e Osuus % Muutos % 24 Puutavara 347 3, , Kivihiili 228 2, , Öljy ja öljytuotteet , , Kaasut , , Sähkö 162 1, ,5 2 5 Kemialliset aineet ja tuotteet 751 7, ,9-7 67,68 Metallit 204 1, ,4-39 Muut tavarat 453 4, ,2 23 Yhteensä ,0 3

8 VIENTI VENÄJÄLLE v (1-8) (1-8) 2013(1-8) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 Elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , Elävät eläimet , , , , Liha ja lihatuotteet , , , , Maitotaloustuotteet ja munat , , , , Kalat ja kalavalmisteet , , , , Vilja ja viljatuotteet , , , , Hedelmät ja kasvikset , , , , Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , Rehuaineet , , , , Erinäiset elintarvikkeet , , , ,4 2 1 Juomat ja tupakka , , , , Juomat , , , , Tupakka ja tupakkavalmisteet 977 0, , , , Raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 55 0, , ,0 13 0, Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , , , Puutavara ja korkki , , , , Paperimassa , , , , Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 468 0, , , , Kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , Malmit ja metalliromu , , , , Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 641 0, , , , Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , Kivihiili, koksi, briketit yms , , , , Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , Kaasut 8 0,0 32 0, ,6 0,0 8,3 0, Sähkövirta Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat , , , , Eläinöljyt ja -rasvat , , , , Kasviöljyt ja -rasvat , , , , Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 62 0,0 82 0, ,0 66 0, Kemialliset aineet ja tuotteet , , , , Orgaaniset kemialliset aineet , , , , Epäorgaaniset kemialliset aineet , , , , Väri- ja parkitusaineet , , , , Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , Lannoitteet, valmistetut , , ,0 14 0, Muovit, valmistamattomat , , , , Muovit, valmistetut , , , , Erinäiset kemialliset tuotteet , , , ,2 6 6 Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , Kumituotteet , , , , Puu- ja korkkituotteet , , , , Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , Tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , Kivennäisainetuotteet , , , , Rauta ja teräs , , , , Muut metallit , , , , Tuotteet epäjalosta metallista , , , ,0 1 7 Koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , Voimakoneet ja moottorit , , , , Eri toimialojen erikoiskoneet , , , , Metalliteollisuuskoneet , , , , Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , Toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , Muut sähkökoneet ja -laitteet , , , , Moottoriajoneuvot , , , , Muut kuljetusvälineet , , , , Erinäiset valmiit tavarat , , , , Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , Huonekalut ja niiden osat , , , , Matkatarvikkeet, käsilaukut yms , , , , Vaatteet ja vaatetustarvikkeet , , , , Jalkineet , , , , Kojeet, mittarit yms , , , , Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet; optiset tuotteet , , , , Muut valmiit tavarat , , , ,0-4 9 Muut tavarat 763 0, , , , KAIKKI RYHMÄT , , , ,0-3

9 TUONTI VENÄJÄLTÄ v (1-8) (1-8) 2013(1-8) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 Elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , Elävät eläimet 6 0,0 1 0, ,0 2 0, Liha ja lihatuotteet , , , , Maitotaloustuotteet ja munat - - 0,147 0,0-0,147 0, Kalat ja kalavalmisteet 72 0, , ,0 40 0, Vilja ja viljatuotteet , , , , Hedelmät ja kasvikset , , , , Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 396 0, , , , Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 55 0,0 31 0, ,0 8 0, Rehuaineet , , , , Erinäiset elintarvikkeet 66 0,0 31 0, ,0 47 0, Juomat ja tupakka 434 0, , , , Juomat 434 0, , , , Tupakka ja tupakkavalmisteet Raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet , , , , Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , , , Puutavara ja korkki , , , , Paperimassa , , , , Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 42 0,0 47 0, ,0 2 0, Kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , Malmit ja metalliromu , , , , Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 144 0, , ,0 57 0, Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , Kivihiili, koksi, briketit yms , , , , Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , Kaasut , , , , Sähkövirta , , , ,5 2 4 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2 0,0 3 0, , ,0 > Eläinöljyt ja -rasvat Kasviöljyt ja -rasvat 1 0,0 1 0, , ,0 > Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1,033 0,0 2 0, ,968 0, Kemialliset aineet ja tuotteet , , , , Orgaaniset kemialliset aineet , , , , Epäorgaaniset kemialliset aineet , , , , Väri- ja parkitusaineet 39 0,0 47 0, , , Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 262 0, , , , Lannoitteet, valmistetut , , , , Muovit, valmistamattomat , , , , Muovit, valmistetut 652 0, , , , Erinäiset kemialliset tuotteet , , , , Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 301 0, , , , Kumituotteet , , , , Puu- ja korkkituotteet , , , , Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , Tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , Kivennäisainetuotteet , , , , Rauta ja teräs , , , , Muut metallit , , , , Tuotteet epäjalosta metallista , , , ,5-4 7 Koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , Voimakoneet ja moottorit , , , , Eri toimialojen erikoiskoneet , , , , Metalliteollisuuskoneet 543 0, , , , Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , Toimistokoneet ja atk-laitteet 442 0, , , , Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , Muut sähkökoneet ja -laitteet , , , , Moottoriajoneuvot , , , , Muut kuljetusvälineet , , , , Erinäiset valmiit tavarat , , , , Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , Huonekalut ja niiden osat 730 0, , , , Matkatarvikkeet, käsilaukut YMS , , , , Vaatteet ja vaatetustarvikkeet , , , , Jalkineet 529 0, , , , Kojeet, mittarit yms , , , , Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet; optiset tuotteet 19 0,0 58 0, ,0 22 0, Muut valmiit tavarat , , , , Muut tavarat , , ,0 7 0, KAIKKI RYHMÄT , , , ,0 3

10 Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2013:M19, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Christina Telasuo p Matti Heiniemi p Sähköposti: Kaikki tilastot ja katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja sekä logistiikkatilastoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Erottajankatu A PL Helsinki Vaihde (09) 6141 Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Skillnadsgatan A PB Helsingfors Växel (09) 6141 Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Erottajankatu A PO Box 512 FI Helsinki Exchange Statistics service

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2007:M02 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Espanjan välinen kauppa v. 1997-2006(1-10) Milj. e 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kuvio 1. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa v. 2003-2013 (1-5) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 Milj. e 2003 2004 2005

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011 Kuormaautojen tavarankuljetukset vähenivät vuonna 2011 Vuonna 2011 kuormaautoilla kuljetettiin kotimaan liikenteessä tavaroita yhteensä 313

Lisätiedot

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA SELVITYS Keskuskauppakamari WTC Helsinki Kesäkuu 2010 Keskuskauppakamari World

Lisätiedot

Brasilia. Kesäkuu 2010

Brasilia. Kesäkuu 2010 Brasilia Kesäkuu 2010 2 (54) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

PTT-ennuste. Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla 2/2013 (1.10.2013)

PTT-ennuste. Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla 2/2013 (1.10.2013) PTT-ennuste MAA- JA ELINTARVIKETALOUS 2/2013 (1.10.2013) Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla Viljan ennätyssato sulatti viime kesän hintapiikin. Viljan hintojen lasku jatkuu sekä Suomessa että

Lisätiedot

Puolan maaraportti 2 (26) Juha Wilén. Sisällysluettelo

Puolan maaraportti 2 (26) Juha Wilén. Sisällysluettelo Puola 31.5.2010 Puolan maaraportti 2 (26) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 4 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet

Lisätiedot

Alankomaat. Marraskuu 2010

Alankomaat. Marraskuu 2010 Alankomaat Marraskuu 2010 2 (15) Alankomaiden Sisällysluettelo Maaprofiili... 3 Maa ja väestö... 3 Infrastruktuuri... 3 Politiikka ja hallinto... 4 Talouden avaintiedot... 4 Liiketoiminta... 5 Maan vahvuudet

Lisätiedot

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista BOFIT Online 27 No. 1 Riikka Nuutilainen Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

BULGARIA. Kesäkuu 2009

BULGARIA. Kesäkuu 2009 BULGARIA Kesäkuu 2009 Bulgarian maaraportti 2 (47) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka... 5 Talouden avaintiedot... 6 LIIKETOIMINTA... 6 Bulgarian vahvuudet

Lisätiedot

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Päivi Karhunen, Olena Lesyk, Kristo Ovaska Päivi Karhunen Olena Lesyk Kristo Ovaska Ukraina suomalaisyritysten toimintaympäristönä HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 2040

pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 2040 51 214 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä tuomo lapp pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 24 Tuomo Lapp, Pekka Iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen

Lisätiedot

Ranska. Marraskuu 2010

Ranska. Marraskuu 2010 Ranska Marraskuu 2010 Ranskan maaraportti 2 (28) Ranskan maaraportti Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta...

Lisätiedot

Meksiko. Syyskuu 2010

Meksiko. Syyskuu 2010 Meksiko Syyskuu 2010 2 (46) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa

Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa Tutkimuksia 47 Turo Laitinen Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa Tampere, 2002 Laitinen, Turo. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa / Turo Laitinen. - Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu,

Lisätiedot

Argentiina. Kesäkuu 2010

Argentiina. Kesäkuu 2010 Argentiina Kesäkuu 2010 2 (31) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Maalien vienti nousi reippaasti vuonna 2007

Maalien vienti nousi reippaasti vuonna 2007 Adrian A Oheisena muutamia ulkomaankaupan tunnuslukuja Puolasta, Tšekistä ja Sloveniasta. Tiedot perustuvat Suomen Tullihallituksen, Puolan, Tšekin ja Slovenian tilastovirastoihin sekä Tšekin Tasavallan

Lisätiedot