Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Kiinan välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v (1-7) 5 Milj. e (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 1 VIENTI KIINAAN VAHVASSA KASVUSSA ALKUVUONNA Etenkin paperikoneiden vienti lisääntyi Suomen viennin arvo Kiinaan kohosi tammi-heinäkuussa lähes viidenneksen suuremmaksi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Vienti Kiinaan kasvoi Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston mukaan selvästi voimakkaammin kuin Suomen koko vienti, joka oli kymmeneksen kasvussa. Vienti Kiinaan oli kasvussa kaikissa tärkeimmissä tavararyhmissä puhelinlaitteita lukuun ottamatta. Vientiä vauhdittivat etenkin paperiteollisuuden koneet. Suomella on vahva asema näiden koneiden toimittajana sekä Kiinan että maailman markkinoilla. Lähes puolet Suomeen tuoduista puhelinlaitteista toimitettiin Kiinasta. Näiden laitteiden tuonti väheni kuitenkin neljänneksen, mikä painoi koko tuonnin Kiinasta hieman viimevuotista vähäisemmäksi. Kiina oli myös atk-laitteiden, toimistokoneiden, vaatteiden ja jalkineiden suurin tuontimaa. Viennin arvo Kiinaan oli tammi-kesäkuussa 1,4 mrd. euroa. Tuonnin arvo oli 1,9 mrd. euroa, joten kauppa oli Suomelle 537 milj. euroa alijäämäistä. Kiinan osuus Suomen viennistä kohosi viiteen prosenttiin, ja osuus tuonnista supistui vajaaseen seitsemään prosenttiin. Suomen vienti Kiinan naapurimaahan Japaniin oli selvässä kasvussa, kun taas vienti Etelä- Koreaan jäi lähes viimevuotiselle tasolle. Tuonti Japanista supistui hieman, mutta tuonti Etelä- Koreasta oli selvässä laskussa vähentyneen puhelinlaitteiden tuonnin vuoksi. EU:n yhteenlaskettu vienti sekä Kiinaan, Japaniin että Etelä-Koreaan oli tammi-kesäkuussa voimakkaammassa kasvussa kuin Suomen vienti näihin maihin 1). Kuvio 2. Kiinan osuus Suomen tuonnista ja viennistä 2-21(1-7) Osuus % (1- Tuonti Vienti 7) Kuvio 3. Suomen ja Kiinan välinen kauppatase 2-21(1-7) Milj. e (1-7) Taulukko 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v (tammi-heinäkuu) Vuosi Tuonti Vienti Kauppatase Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-7) , , ) Eurostat Newsrelease 136/21 (kuukausiennakko)

3 2 Kuvio 4. Vienti Kiinaan, Japaniin ja Etelä-Koreaan kuukausittain (heinäkuu) 4 Milj. e Kiina Japani Etelä-Korea Kuvio 5. Tuonti Kiinasta, Japanista ja Etelä-Koreasta kuukausittain (heinäkuu) 5 Milj. e Kiina Japani Etelä-Korea PAPERITEOLLISUUSKONEIDEN VIENTI KIINAAN LISÄÄNTYI SELVÄSTI Paperiteollisuuskoneiden ja niiden osien viennin arvo Kiinaan oli tammi-heinäkuussa 233 milj. euroa eli yli puolitoistakertainen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Näiden koneiden vienti vaihtelee selvästi vuosittain. Vuonna 29 niiden viennin arvo oli 183 milj. euroa, edellisvuonna 214 milj. euroa ja vuotta aiemmin 38 milj. euroa. Kiina on viime vuosina ollut paperiteollisuuskoneiden tärkein vientimaa noin kolmanneksen osuudellaan. Tammi-heinäkuussa osuus kohosi kahteen kolmasosaan, kun vienti Kiinaan oli voimakkaassa kasvussa ja vienti moniin muihin maihin supistui. Suomella on vahva asema paperiteollisuuden koneiden toimittajana niin Kiinan kuin koko maailmankin markkinoilla. Suomen osuus näiden koneiden tuonnista Kiinaan oli viime vuonna lähes neljännes eli toiseksi suurin Saksan osuuden (36 %) jälkeen 2). Maailmanmarkkinoille toimitetuissa paperiteollisuuskoneissa Suomi oli Saksan ja Italian jälkeen kolmanneksi merkittävin. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo supistui neljänneksen ja jäi 13 milj. euroon. Maansiirto- ja kaivuukoneiden viennin arvo oli 31 milj. euroa eli kolmanneksen viime vuoden tammiheinäkuuta suurempi. Nosto- ja lastauskoneiden ja laitteiden vienti supistui kymmeneksen ja oli 2) Lähde: YK:n tilastotietokanta Comtrade (SITC Rev. 4, tavaraluokka 725)

4 3 28 milj. euroa. Kuumennus- ja jäähdytyskoneiden ja laitteiden vienti lähes kolminkertaistui ja kohosi arvoltaan 26 milj. euroon. Kaikkiaan moottoreiden ja eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo Kiinaan oli tammiheinäkuussa 613 milj. euroa eli neljänneksen suurempi kuin vuotta aiemmin. Niiden osuus koko viennistä Kiinaan oli 44 %. Puhelinlaitteiden vienti jäi tammi-heinäkuussa kolmannekseen viimevuotisesta ja oli arvoltaan 38 milj. euroa. Näiden laitteiden vienti kääntyi voimakkaaseen laskuun vuonna 28. Tuolloin niiden viennin arvo supistui 6 % ja jäi 191 milj. euroon. Viime vuonna näitä laitteita vietiin 152 milj. euron arvosta. Sähkön kytkentälaitteiden viennin arvo oli 19 milj. euroa eli seitsemän prosenttia viime vuoden tammi-heinäkuuta suurempi. Sähkömuuntajien ja muuttajien vienti supistui kolmanneksen ja jäi arvoltaan 41 milj. euroon. Kaikkiaan sähkökoneita ja laitteita vietiin Kiinaan 231 milj. euron arvosta, mikä oli 16 % koko viennistä sinne. Paperimassan viennin arvo kohosi 13 milj. euroon eli 45 % viimevuotista suuremmaksi. Määrältään massan vienti väheni. Kiina oli Saksan jälkeen toiseksi tärkein paperimassan vientimaista. Paperin ja pahvin viennin arvo puolitoistakertaistui ja kohosi 62 milj. euroon. Raudan ja teräksen viennin arvo kohosi 49 milj. euroon eli yli kaksinkertaiseksi viime vuoden tammi-heinäkuuhun verrattuna. Määrältään vienti kasvoi suunnilleen samaa tahtia. Kuparin vientimäärä lisääntyi viidenneksen, mutta arvoltaan vienti kohosi miltei kaksinkertaiseksi eli 7 milj. euroon. Nikkelin vienti jäi alle puoleen viimevuotisesta, ja arvoltaan sen vienti supistui viidenneksen. Värimetallien romun vientimäärä supistui, mutta arvoltaan vienti kasvoi neljänneksen. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden viennin arvo oli 62 milj. euroa eli neljänneksen suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvua vauhdittivat etenkin lannoitteet, joiden viennin arvo yli viisinkertaistui ja kohosi 16 milj. euroon. Kojeiden, mittareiden yms. vienti lisääntyi runsaan kymmeneksen ja kohosi arvoltaan 41 milj. euroon. Turkisnahkojen viennin arvo kohosi 48 milj. euroon eli lähes kolminkertaiseksi viimevuotiseen verrattuna. Kiina oli 15 %:n osuudellaan Hongkongin (58 %) jälkeen toiseksi tärkein turkisnahkojen vientimaista. Kuvio 6. Vienti Kiinaan tavararyhmittäin v. 21 (1-7) Turkisnahat 3,4% (+19%) Kojeet, mittarit yms. 2,9% (+13%) Muut tavarat 5,1% (+24%) Paperimassa 7,3% (+45%) Paperi ja pahvi 4,4% (+49%) Kemialliset aineet ja tuotteet 4,4% (+24%) Sähkökoneet ja -laitteet 16,4% (-25%) Malmit ja metalliromu 1,9% (+44%) Metallit ja metallituotteet 1,5% (+5%) Moottorit ja eri toimialojen erikoiskoneet 43,6% (+26%)

5 4 Taulukko 2. Vienti Kiinaan; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 29 21(1-7) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 21 Turkisnahat 28 1, , Paperimassa 12 6, , Malmit ja metalliromu 36 2, , Kemialliset aineet ja tuotteet 88 4, , Paperi ja pahvi 85 4, , Metallit ja metallituotteet 14 7, , Moottorit, eri toimialojen erikoiskoneet 743 4, , Sähkökoneet ja -laitteet , , Kojeet, mittarit yms. 64 3, ,9 13 Muut tavarat 1 5, ,1 24 Yhteensä , , 18 KIINA PUHELINLAITTEIDEN TÄRKEIN TUONTIMAA Näiden laitteiden koko tuonti Suomeen kuitenkin supistui edelleen selvästi Kiinan osuus Suomeen tuoduista puhelinlaitteista oli tammi-heinäkuussa lähes puolet. Näiden laitteiden tuonti Kiinasta supistui vajaan kolmanneksen, kun niiden koko tuonti oli neljänneksen laskussa. Puhelinlaitteet olivat selvästi tärkein tavararyhmä Kiinan-tuonnissa, kun ne kattoivat neljänneksen koko tuonnista. Niiden tuonnin arvo oli 487 milj. euroa. Matkapuhelimia Kiinasta tuotiin 152 milj. euron arvosta. Suomeen tuotiin tammi-heinäkuussa 2,4 miljoonaa matkapuhelinta, josta Kiinan osuus oli 1,1 milj. kpl, Unkarin 45 kpl, Romanian 41 kpl ja Etelä-Korean 28 kpl. Atk-laitteiden tuonnin arvo oli 144 milj. euroa eli kuusi prosenttia viimevuotista suurempi. Kiina oli kolmanneksen osuudellaan näiden laitteiden selvästi suurin tuontimaa. Toimistokoneiden tuonti lisääntyi neljänneksen ja oli arvoltaan 56 milj. euroa. Kiina oli näidenkin laitteiden selvästi tärkein tuontimaa lähes 4 %:n osuudellaan. Sähkön kytkentälaitteiden tuonnin arvo oli 45 milj. euroa (+ 5 %) ja sähkömuuntajien ja muuttajien 42 milj. euroa (- 7 %). Kotitalouskoneiden tuonti lisääntyi neljänneksen ja kohosi 28 milj. euroon. Elektroniikan komponenttien tuonnin arvo, 22 milj. euroa, jäi alle puoleen viimevuotisesta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä moottoreiden tuonti pysytteli viimevuotisella tasolla 14 milj. eurossa. Nosto- ja lastauskoneita ja laitteita tuotiin 13 milj. euron arvosta (+ 8 %). Maansiirto- ja kaivuukoneiden tuonnin arvo jäi kolmeen miljoonaan euroon (-7 %). Moottoreiden tuonnin arvo oli 13 milj. euroa eli 13 % pienempi kuin vuosi sitten. Vaatteiden tuonnin arvo oli 251 milj. euroa eli neljä prosenttia viimevuotista pienempi. Jalkineiden tuonti supistui runsaan kymmeneksen ja oli arvoltaan 49 milj. euroa. Kiina oli sekä vaatteiden että jalkineiden tärkein tuontimaa runsaan kolmanneksen osuudellaan kummassakin tavararyhmässä. Tekstiilituotteiden tuonti puolitoistakertaistui ja oli arvoltaan 35 milj. euroa. Huonekalujen tuonti lisääntyi viidenneksen ja oli arvoltaan 42 milj. euroa. Erilaisten urheiluvälineiden, pelien, lelujen yms. tuonnin arvo oli 78 milj. euroa eli 41 % viimevuotista suurempi. Matkatarvikkeiden, laukkujen yms. tuonti lisääntyi kymmeneksen ja kohosi 33 milj. euroon. Metallituotteiden kuten taloustavaroiden, käsityövälineiden, naulojen, ruuvien ja pulttien tuonnin arvo kohosi 86 milj. euroon eli neljänneksen viime vuoden tammi-heinäkuuta suuremmaksi.

6 5 Kuvio 7. Tuonti Kiinasta tavararyhmittäin v. 21(1-7) Muut tavarat 18,% (+26%) Metallit ja metallituotteet 5,6% (+23%) Moottorit, eri toimialojen erikoiskoneet 5,3% (+2%) Lelut, pelit, urheiluvälineet yms. 4,% (+41%) Jalkineet 2,5% (-12%) Toimistokoneet ja atk-laitteet 11,% (+11%) Vaatteet 12,9% (-4%) Huonekalut 2,1% (+2%) Muut sähkökoneet ja -laitteet 11,7% (-7%) Puhelin-, radio-, tvyms. laitteet 26,8% (-27%) Taulukko 3. Tuonti Kiinasta; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 29 Milj. e Osuus % Muutos % 21(1-7) Milj. e Osuus % Muutos % Metallit ja metallituotteet 139 4, , Moottorit, eri toimialojen erikoiskoneet 15 4, , Toimistokoneet ja atk-laitteet 349 1, , Puhelin-, radio-, tv- yms. laitteet , , Muut sähkökoneet ja -laitteet 44 11, , Huonekalut 52 1, , Vaatteet , , Jalkineet 82 2, , Lelut, pelit, urheiluvälineet yms 122 3, , 41 Muut tavarat , , 26 Yhteensä , , -4

7 VIENTI KIINAAN V JA TAMMI-HEINÄKUUSSA V (1-7) 21(1-7) SITC-TAVARARYHMÄ REV. 4 1 e Osuus % 1 e Osuus % Muutos % 1 e Osuus % 1 e Osuus % Muutos % Elintarvikkeet ja elävät eläimet 18 68, , , , -5 Elävät eläimet - x - x x - x - x x 1 Liha ja lihatuotteet 528, 482, , - x -1 2 Maitotaloustuotteet ja munat , , , ,7-4 3 Kalat ja kalavalmisteet - x 8, x 8, - x -1 4 Vilja ja viljatuotteet 22, - x -1 - x - x x 5 Hedelmät ja kasvikset 4 758,2 3 57, , , Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 765, 1 34, , 55, Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä, 1, >999 - x 1, x 8 Rehuaineet 17, 449, , - x -1 9 Erinäiset elintarvikkeet 28, 95, , 96, 42 1 Juomat ja tupakka 371, 113, , 91, Juomat 371, 113, , 91, Tupakka ja tupakkavalmisteet - x - x x - x - x x 2 Raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet - x 15, x 15, - x Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 154, 93, -39 8, 86, 7 24 Puutavara ja korkki 6 966,3 6 41, ,4 7 47, Paperimassa , , , , Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 21, 2, -9 17, 5, Kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , Malmit ja metalliromu , , , , Muut eläin- ja kasviraaka-aineet - x, x - x 56, x 3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 436, 161, , 31, Kivihiili, koksi, briketit yms. - x 34, x 34, - x Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 436, 128, , 31, Kaasut - x - x x - x x x x 35 Sähkövirta - x - x x - x x x x 4 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat, 2, 642 2, 2, 1 41 Eläinöljyt ja -rasvat, 2, 642 2, 2, 1 42 Kasviöljyt ja -rasvat - x - x x - x x x x 43 Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. - x - x x - x x x x 5 Kemialliset aineet ja tuotteet , , , , Orgaaniset kemialliset aineet 1 22, , ,5 6 97, Epäorgaaniset kemialliset aineet , , , , Väri- ja parkitusaineet 4 185, , , , Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4 41, , , , Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 41, 237, , 312, Lannoitteet, valmistetut 485, 4 667, , , Muovit, valmistamattomat 9 476, , , , Muovit, valmistetut 4 58, , , , Erinäiset kemialliset tuotteet , , ,6 1 87, Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 576, 575, 338, 572, Kumituotteet 3 132, , , , Puu- ja korkkituotteet 3 732, , , , Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1 689, , , , Kivennäisainetuotteet 1 23, , , , Rauta ja teräs , , , , Muut metallit , , , , Tuotteet epäjalosta metallista 8 688, , , , Koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , Voimakoneet ja moottorit , , , , Eri toimialojen erikoiskoneet , , , , Metalliteollisuuskoneet , , , , Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , Toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , Muut sähkökoneet ja -laitteet , , , , Moottoriajoneuvot , , , , Muut kuljetusvälineet 619, 762, , 1 331, Erinäiset valmiit tavarat , , , , Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2 32,1 771, , 2 71, Huonekalut ja niiden osat 3 969,2 966, ,1 589, Matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesin 25, 25, 25, 28, Vaatteet ja vaatetustarvikkeet 543, 633, , 333, Jalkineet 149, 6, -6 43, 37, Kojeet, mittarit yms , , , , Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet; optiset tuotteet yms. 282, 296, 5 13, 367, Muut valmiit tavarat 8 951, , ,4 7 62, Muut tavarat - x 6 255,3 x 6 255,5 74, -99 YHTEENSÄ , , , , 18

8 TUONTI KIINASTA V JA TAMMI-HEINÄKUUSSA V (1-7) 21(1-7) SITC-TAVARARYHMÄ REV. 4 1 e Osuus % 1 e Osuus % Muutos % 1 e Osuus % 1 e Osuus % Muutos % Elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , ,6 2 Elävät eläimet - x 4, x 4,, Liha ja lihatuotteet 15, 84, , 22, Maitotaloustuotteet ja munat - x - x x - x 1, x 3 Kalat ja kalavalmisteet 2 947, , ,1 2 89, Vilja ja viljatuotteet 258, 67, , 339, -7 5 Hedelmät ja kasvikset 8 215, , , ,2 4 6 Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 772, 457, , 275, -1 7 Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1 359, 1 78, , 1 134, Rehuaineet 81, 72, , 1 152, Erinäiset elintarvikkeet 1 459, 2 646, , ,1-1 1 Juomat ja tupakka 56, 52, -8 36, 44, Juomat 56, 52, -8 36, 44, Tupakka ja tupakkavalmisteet - x - x x - x - x x 2 Raaka-aineet, pl. polttoaineet 9 488, , ,2 5 34, Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at,, 56 - x 1, x 22 Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1 118, 738, , 31, Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3, 136, >999 99, 71, Puutavara ja korkki 682, 213, , 413, Paperimassa 41, 2, -99 2, 1, Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1 835, 1 393, , 2 73, Kivennäisaineet, valmistamattomat 2 746, , , 1 116, Malmit ja metalliromu 2 13, 44, , 82, Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 592, 2 291, , , Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2 79,5 7 62, ,2 1 71, Kivihiili, koksi, briketit yms , , ,2 1 37, Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1 465, 729, , 354, Kaasut, 46, >999 19, 39, Sähkövirta - x - x x - x - x x 4 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 12, 123, 2 3, 77, Eläinöljyt ja -rasvat - x 35, x 2, 61, > Kasviöljyt ja -rasvat 55, 17, -68 9, 14, Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 65, 7, 7 19, 1, Kemialliset aineet ja tuotteet , , , , Orgaaniset kemialliset aineet ,3 14 4, , , Epäorgaaniset kemialliset aineet 7 219,2 5 71, ,2 3 72, Väri- ja parkitusaineet 1 748, 2 27, , , Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5 95, , , , Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1 575, 2 133, , , Lannoitteet, valmistetut 397, 25, , 57, Muovit, valmistamattomat 4 131, , ,1 1 47, Muovit, valmistetut 5 96, , , , Erinäiset kemialliset tuotteet 14 33, , , , Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 7 719, , , , Kumituotteet 2 25, , , , Puu- ja korkkituotteet ,4 1 28, ,3 8 66, Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8 512,2 1 14, ,3 7 16, Tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , Kivennäisainetuotteet , , , , Rauta ja teräs , 2 384, , , Muut metallit 2 37, , , , Tuotteet epäjalosta metallista , , , , Koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , Voimakoneet ja moottorit 29 61,7 23 9, , , Eri toimialojen erikoiskoneet , , , , Metalliteollisuuskoneet 9 915, , , , Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , Toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , Muut sähkökoneet ja -laitteet , , , , Moottoriajoneuvot , , , , Muut kuljetusvälineet 1 413, 1 432, ,1 53, Erinäiset valmiit tavarat , , , , Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , Huonekalut ja niiden osat , , , , Matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesin , , , , Vaatteet ja vaatetustarvikkeet , , , , Jalkineet , , , , Kojeet, mittarit yms , , , , Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet; optiset tuotteet yms , , , , Muut valmiit tavarat , , , , Muut tavarat 3 675, , , ,6 11,,, -9 KAIKKI RYHMÄT , , , , -4

9 Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa 21:M Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kari Tähtivaara p Matti Heiniemi p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla / Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) / Yhteystiedot: Tullihallitus Tilastoyksikkö Erottajankatu A PL Helsinki Vaihde (9) 6141 Telefax Sähköposti: Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullstyrelsen Statistikenheten Skillnadsgatan A PB Helsingfors Växel (9) 6141 Telefax E-post: Statistikservice Contact information: National Board of Customs Statistics Unit Erottajankatu A P.O.Box 512 FI-11 Helsinki Phone internat Fax Statistics service

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2019 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-10) 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.1.2019.

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2002

Ulkomaankaupan kuljetukset 2002 Ulkomaankauppa 2003:M11 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2002 Maantiekulj. (2,5 milj. t) 6,4 % Rautatiekulj. (0,6 milj. t) 1,6 % Muut kulj. (0,2 milj. t) 0,5 % VIENTI Laivakulj. (36,1

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 1999-2008(1-11) 500 Milj. e 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (1-11)

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M08 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 TUONTI Rautatiekulj. (11,7 milj. t) 20,4 % Muut kulj. (3,3 milj. t) 5,7 % Maantiekulj. (3,7 milj. t) 6,4 % Laivakulj.

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja Portugalin välinen kauppa

Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kauppa 2008 Handel Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v. 1998-2007(1-10) 400 Milj. e 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e 10 000 Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2007-2017 (1-9) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2008 2018 (1-8) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-9) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.12.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2008 2018 (1-5) 1 400 Milj. e 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 22.8.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-11) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-8) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2007 2017 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e 4 500 Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2008 2018 (1-7) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2008 2018 (1-5) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2018.

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2018 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2018.

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-3) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 21.6.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2002-2011(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 (1-10)

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 217 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 26 217 (1-7) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tuonti Vienti Helsinki 13.1.217. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2019 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2015-2019(1-2) Mrd. 7 6 5 4 3 2 1 0-1 2015 2016 2017 2018 2019 Kauppatase Vienti Tuonti 30.4.2019 1/23 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2019 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2015-2019(1-3) Mrd. 7 6 5 4 3 2 1 0-1 2015 2016 2017 2018 2019 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2019 1/23 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-7) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 28.9.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-5) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.7.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-1) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 29.3.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-3) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-2) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 30.4.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-10) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.12.2018 1/23 SUOMEN

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot