Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Kreikan välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v (1-11) 500 Milj. e (1-11) Tuonti Vienti 2008 (1-11) Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 KAUPPA KREIKAN KANSSA KÄÄNTYI LASKUUN Metsäteollisuuden lasku pudotti vientiä, raudan hinnan aleneminen tuontia Suomen vienti Kreikkaan jäi viime vuoden tammi-marraskuussa 312 miljoonaan euroon eli kahdeksan prosenttia pienemmäksi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Tuonti supistui samaan aikaan viidenneksen ja jäi 158 miljoonaan euroon. Viennin muutos johtui suureksi osaksi metsäteollisuustuotteiden viennin vähenemisestä. Tuontia puolestaan painoi alaspäin raudan ja teräksen tuontihintojen jyrkkä lasku. Kauppa Kreikan kanssa on perinteisesti ollut Suomelle ylijäämäistä. Tammi-marraskuussa ylijäämää kertyi 154 miljoonaa euroa. Kreikan osuus Suomen viennistä on tällä vuosikymmenellä laskenut vuosikymmenen vaihteen vajaasta prosentista puoleen prosenttiin. Osuus kokonaistuonnista on pysytellyt tasaisesti 0,2-0,3 %:n vaiheilla. Suomen keskikokoisista EU-kauppakumppaneista Kreikka on selvästi pienimpiä. Se jää kokonaiskauppavaihdollaan jonkin verran mm. Slovakiaa, Portugalia ja Liettuaa pienemmäksi. 600 Milj. e Kuvio 2. Suomen keskikokoiset EU-kauppakumppanit (osuus Suomen kokonaiskauppavaihdosta vuoden 2008 tammi-marraskuussa 0,2-0,8 %) kauppavaihdon mukaisessa suuruusjärjestyksessä Tuonti Vienti 0 Itävalta Tsekin tasavalta Irlanti Unkari Latvia Slovakia Portugali Liettua Kreikka Romania Kuvio 3. Kreikan osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-11) Osuus % 1,0 0,8 0,6 0,4 Milj. e Kuvio 4. Suomen ja Kreikan välinen kauppatase (1-11) 0,2 0,0 Tuonti Vienti (1-11) (1-11)

3 Taulukko 1. Suomen kauppa Kreikan kanssa v (1-11) Vuosi Tuonti Milj. e Muutos % Osuus % Vienti Milj. e Muutos % Osuus % Kauppatase Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-11) , , METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN VIENTI KREIKKAAN KÄÄNTYI SELVÄÄN LASKUUN Puhelinlaitteet nousivat viennin tärkeimmäksi tuoteryhmäksi Metsäteollisuustuotteet kattoivat vielä vuosina 2006 ja 2007 lähes puolet Suomen koko viennistä Kreikkaan. Viime vuonna toimialan osuus putosi kuitenkin hieman alle 40 %:n, kun sekä paperin että puutavaran vienti supistui selvästi. Paperia ja pahvia vietiin 81 milj. euron arvosta eli 15 % edellisvuotista vähemmän. Sahatavaran viennin arvo putosi 40 % ja jäi 27 miljoonaan euroon. Myös vanerin ym. levytuotteiden vienti väheni, mutta erilaisten rakennusvalmisteiden, lähinnä liimapuutuotteiden, viennin lisääntyminen piti puutuoteviennin 16 %:n kasvussa. Paperimassan vienti lisääntyi kymmeneksen ja kohosi kahdeksaan miljoonaan euroon. Puhelinlaitteiden vienti kasvoi tammi-marraskuussa yhdeksän prosenttia, ja ryhmän osuus koko viennistä Kreikkaan nousi yli neljännekseen. Kasvu johtui muiden puhelinlaitteiden kuin matkapuhelimien viennistä; niiden osuus ryhmän 83 milj. euron arvoisesta viennistä pysyi tarkalleen edellisvuotisella tasolla, 65 milj. eurossa. Muu sähkölaitevienti kehittyi epätasaisesti. Sekä sähkömuuttajien että sähkökytkentälaitteiden vienti väheni selvästi. Molempien ryhmien viennin arvo jäi kahden miljoonan euron tuntumaan. Sähkökaapelin ja elektroniikan komponenttien vienti sen sijaan kohosi selvästi edellisvuotista suuremmaksi. Maansiirto-, kaivuu- ja porauskoneiden vienti (14 milj. euroa) kolminkertaistui ja veti eri toimialojen erikoiskoneiden viennin 14 %:n kasvuun. Traktoreiden vienti (kolme miljoonaa euroa) lisääntyi kahdella kolmanneksella, kun taas nosto- ja lastauskoneiden vienti jäi puoleen vuoden takaiseen verrattuna. Elintarvikevienti jatkoi tasaista laskuaan. Ryhmän viennin arvo jäi kymmeneen miljoonaan euroon eli 15 % pienemmäksi kuin vuoden 2007 tammi-marraskuussa. Juuston vienti tosin lisääntyi seitsemän prosenttia ja nousi kahdeksaan miljoonaan euroon, mutta kaikkien muiden tärkeiden elintarvikkeiden vienti supistui selvästi. Turkisnahkojen vienti kääntyi lyhyen notkahduksen jälkeen kasvuun. Vuonna 2007 nahkavienti putosi puoleen edellisvuotisesta, mutta viime vuoden tammi-marraskuussa nahkaviennin arvo yli kaksinkertaistui ja kohosi 14 milj. euroon.

4 Kemiallisten aineiden ja tuotteiden vienti jäi vajaaseen yhdeksään miljoonaan euroon eli neljänneksen edellisvuotista pienemmäksi. Pudotus johtui muovien ja lannoitteiden viennin vähenemisestä, kemian perusteollisuuden tuotteiden ja väriaineiden vienti sen sijaan lisääntyi. Kuvio 5. Vienti Kreikkaan tavararyhmittäin tammi-marraskuussa 2008 Muut sähkökoneet ja -laitteet 2,8 % (- 4 %) Muut tavarat 10,0 % (- 18 %) Puhelin-, radio- yms. laitteet 26,5 % (+ 9 %) Elintarvikkeet, 3,2 % (-15 %) Turkisnahat 4,6 % (+138 %) Puutavara 9,6 % (- 43 %) Paperimassa 2,5 % (+ 10 %) Koneet ja moottorit 11,9 % (+ 14 %) Kemialliset aineet ja tuotteet 2,8 % (- 26 %) Paperi ja pahvi 26,2 % (- 15 %) Taulukko 2. Vienti Kreikkaan; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2007 Milj. e Osuus % Muutos % 2008(1-11) Milj. e Osuus % Muutos % Elintarvikkeet 12 3, , Turkisnahat, valmistamattomat 6 1, , Puutavara 55 15, , Paperimassa 9 2, , Kemialliset aineet ja tuotteet 13 3, , Paperi ja pahvi , , Moottorit, eri toimialojen erikoiskoneet 35 9, , Puhelin-, radio-, tv- yms. laitteet 83 22, , , 77 Muut sähkökoneet ja -laitteet 10 2, ,8-4 Muut tavarat 42 11, ,0-18 Yhteensä , ,0-8 TUONTI KREIKASTA HEILAHTELEE METALLIEN MAAILMANMARKKINOIDEN MUKAAN Elintarviketuonti lisääntynyt nopeasti Metallien perusteollisuuden tuotteilla on viime vuosina ollut kolmen neljänneksen osuus Suomen tuonnista Kreikasta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo puolitoistakertaistui vuonna 2007 ja kohosi 154 miljoonaan euroon. Viime vuoden tammi-marraskuussa hintojen lasku kuitenkin painoi tuonnin arvon lähes kolmanneksen edellisvuotista pienemmäksi, 108 milj. euroon. Jyrkästä laskusta huolimatta raudan ja teräksen tuonti kattoi vielä viime vuonnakin yli kaksi kolmannesta koko tuonnin

5 arvosta. Värimetalleista tärkein oli alumiini; sen tuonnin arvo putosi puoleen vuoden takaisesta ja jäi kahteen miljoonaan euroon. Elintarvikkeiden tuonti Kreikasta on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2007 ryhmän tuonti lisääntyi yli viidenneksen ja viime vuoden tammi-marraskuussa 15 %. Erilaisia hedelmiä, kasviksia ja hedelmäja kasvissäilykkeitä tuotiin 16 milj. euron arvosta. Tevanake-tuonnin kehitys on ollut vaihtelevaa. Vielä vuonna 2007 vaatteiden tuonti kasvoi viisi prosenttia, kun taas tekstiilituotteiden tuonti väheni suunnilleen saman verran. Viime vuonna vaatetuonti (kuusi miljoonaa euroa) kääntyi kahdeksan prosentin laskuun. Tekstiilituotteiden tuonti (kolme miljoonaa euroa) puolestaan lisääntyi 15 %. Muita tärkeitä tuontitavaroita olivat kemialliset aineet ja tuotteet sekä kojeet ja mittarit. Kummankin ryhmän tuonnin arvo oli viiden miljoonan euron paikkeilla. Kuvio 6. Tuonti Kreikasta tavararyhmittäin tammi-marraskuussa 2008 Kojeet, mittarit yms. 2,9 % (+ 32 %) Muut tavarat 8,5 % (- 7 %) Elintarvikkeet 11,0 % (+ 15 %) Kemialliset aineet ja tuotteet 3,3 % (+ 46 %) Tekstiilituotteet 2,1 % (+ 15 %) Vaatteet 3,7 % (- 8 %) Rauta ja teräs 68,5 % (- 30 %) Taulukko 3. Tuonti Kreikasta; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2007 Milj. e Osuus % Muutos % 2008(1-11) Milj. e Osuus % Muutos % Elintarvikkeet 16 7, , Kemialliset aineet ja tuotteet 4 1, , Tekstiilituotteet 3 1, , Rauta ja teräs , , Vaatteet 7 3, , Kojeet, mittarit yms. 4 1,7 > ,9 +32 Muut tavarat 16 8, ,5-7 Yhteensä , ,0-21

6 VIENTI KREIKKAAN V (1-11) (1-11) 2008(1-11) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 01 liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 04 vilja ja viljatuotteet 134 0, , , , hedelmät ja kasvikset 0 0,0 1 0,0 x 1 0,0 0 0, sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 50 0,0 0 0, ,0 4 0,0 x 08 rehuaineet 322 0, , ,1 1 0, erinäiset elintarvikkeet , , , , juomat ja tupakka 117 0, , , , juomat 117 0, , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 2 raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 23 luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 24 puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 148 0,0 0 0, ,0 0 0,0 x 27 kivennäisaineet, valmistamattomat 537 0, , , , malmit ja metalliromu 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 29 muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0 0,0 11 0,0 x 0 0,0 24 0,0 >999 3 poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 360 0, , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 9 0,0 10 0, ,0 7 0, kaasut 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 35 sähkövirta 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 4 eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 304 0,1 6 0, ,0 6 0,0 x 41 eläinöljyt ja -rasvat 0 0,0 6 0,0 x 0 0,0 6 0,0 x 42 kasviöljyt ja -rasvat 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 43 valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms ,1 0 0, ,0 0 0,0 x 5 kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 624 0, , , , väri- ja parkitusaineet 851 0, , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 362 0, , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 23 0,0 38 0, ,0 53 0, lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut 272 0, , , , erinäiset kemialliset tuotteet 641 0, , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 393 0, ,3 > , , kumituotteet 921 0, , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet 149 0, , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit 236 0, , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet 351 0, , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot 437 0, , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut 449 0, , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 9 0,0 9 0, ,0 13 0, vaatteet 92 0, , , , jalkineet 5 0,0 18 0, ,0 12 0, kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1 0,0 34 0,0 > ,0 4 0, muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat , , , ,6 96 YHTEENSÄ , , , ,0-8

7 TUONTI KREIKASTA V (1-11) (1-11) 2008(1-11) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 01 liha ja lihatuotteet 3 0,0 40 0,0 > ,0 28 0, maitotaloustuotteet ja munat 486 0, , , , kala- ja kalavalmisteet 256 0,2 66 0, ,0 64 0, vilja ja viljatuotteet 354 0, , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 284 0, , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 20 0,0 87 0, ,0 96 0, rehuaineet 89 0,1 74 0, ,0 36 0,0 x 09 erinäiset elintarvikkeet 250 0, , , , juomat ja tupakka 548 0, , , , juomat 547 0, , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 1 0,0 2 0, , ,4 >999 2 raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 623 0, , , ,1 > öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 35 0,0 23 0, ,0 39 0, luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 24 puutavara ja korkki 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 25 paperimassa 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 26 tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0, kivennäisaineet, valmistamattomat 685 0, , , , malmit ja metalliromu 139 0,1 0 0, ,0 0 0,0 x 29 muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0 0,0 17 0,0 > ,0 2 0, poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2 0,0 0 0, ,0 4 0,0 x 32 kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 33 kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2 0,0 0 0, ,0 0 0,0 x 34 kaasut 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 4 0,0 x 35 sähkövirta 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 4 eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 258 0, , , , eläinöljyt ja -rasvat 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 42 kasviöljyt ja -rasvat 258 0, , , , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 5 kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet 0 0,0 13 0,0 x 13 0,0 0 0, epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 69 0,0 60 0, ,0 38 0, väri- ja parkitusaineet 133 0, , ,0 80 0, lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 230 0, , , , lannoitteet, valmistetut 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 57 muovit, valmistamattomat 917 0, , , , muovit, valmistetut 239 0,2 35 0, , ,3 > erinäiset kemialliset tuotteet 714 0, , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 29 0,0 0 0, ,0 0 0,0 x 62 kumituotteet 204 0, , ,2 55 0, puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1 0,0 1 0, ,0 6 0, paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 113 0, , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista 513 0, , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit 90 0,1 59 0, ,0 46 0, eri toimialojen erikoiskoneet 49 0,0 52 0, ,0 63 0, metalliteollisuuskoneet 16 0,0 20 0, ,0 13 0, yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 237 0, , , , toimistokoneet ja atk-laitteet 7 0,0 53 0, ,0 4 0, puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 754 0, , , , muut sähkökoneet ja laitteet 629 0, , , , moottoriajoneuvot 404 0, , , , muut kuljetusvälineet 495 0, , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 144 0, , ,1 72 0, huonekalut 54 0,0 56 0, ,0 26 0, matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0 0,0 1 0, ,0 28 0,0 > vaatteet , , , , jalkineet 6 0,0 18 0, ,0 18 0, kojeet,mittarit yms , ,7 > , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 8 0,0 19 0, ,0 98 0, muut valmiit tavarat 557 0, , , , muut tavarat , , , ,9 62 YHTEENSÄ , , , ,0-21

8 Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa 2009:M Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Matti Heiniemi p Kari Tähtivaara p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatilastojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) Yhteystiedot: Kontaktuppgifter: Contact information: Tullihallitus Tullstyrelsen National Board of Customs Tilastoyksikkö Statistikenheten Statistics Unit Erottajankatu A Skillnadsgatan A Erottajankatu A PL 512 PB 512 P.O.Box Helsinki Helsingfors FI Helsinki Vaihde (09) 6141 Växel (09) 6141 Phone internat Telefax Telefax Fax Sähköposti: E-post: Tilastopalvelu Statistikservice Statistics service

9 Kauppa 2009 Handel Trade Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2008 Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden tuonti ja vienti v Mrd. e Tuonti Vienti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

10 1 KORKEAN TEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN OSUUS ULKOMAANKAUPASTA SUPISTUNUT Viennin arvo viime vuonna samalla tasolla neljättä vuotta Korkean teknologian tuotteiden 1 vienti pysyi viime vuonna samalla tasolla kuin kolmena edeltäneenä vuotena. Näiden tuotteiden vienti on kuitenkin kehittynyt heikommin kuin koko vienti. Näin niiden osuus viennistä on supistunut 17,5 %:iin eli lähes neljä prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin vuonna Korkeimmillaan osuus oli vuonna 2000, jolloin se oli 23,3 %. Tuonnista korkean teknologian tuotteiden osuus oli viime vuonna 13,9 %. Osuus oli lähes kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna Korkeimmillaan tuonninkin osuus oli vuonna 2000 eli 18,9 %. Korkean teknologian tuotteiden viennin arvo oli viime vuonna 11,5 mrd. euroa ja tuonnin 8,6 mrd. euroa. Edellisvuoteen verrattuna niiden vienti supistui kaksi prosenttia ja tuonti seitsemän. Elektroniikka ja tietoliikennevälineet olivat edelleen keskeisiä tuotteita niin viennissä kuin tuonnissakin. Venäjä ja Iso-Britannia olivat tärkeimmät korkean teknologian tuotteiden vientimaista. Tuonnissa Kiina oli edelleen selvästi suurin runsaan neljänneksen osuudellaan, vaikka tuonti sieltä supistuikin selvästi. Tuonti Etelä-Koreasta oli puolestaan voimakkaassa kasvussa. Viime vuoden lopussa korkean teknologian tuotteiden ulkomaankauppa jäi muun ulkomaankaupan tavoin poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Kuvio 2. Korkean teknologian tuotteiden osuudet koko tuonnista ja viennistä v Osuus % Tuonti Vienti Matkapuhelinten viennin arvo supistui, määrä kuitenkin lisääntyi Elektroniikan ja tietoliikennevälineiden viennin arvo oli viime vuonna 9,2 mrd. euroa eli prosentin edellisvuotista pienempi. Matkapuhelinten osuus tästä viennistä oli 6,5 mrd. euroa, joka oli viisi prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Määrältään matkapuhelinten vienti kuitenkin lisääntyi. Viime vuonna niitä vietiin Suomesta runsaat 32 milj. kappaletta, mikä oli lähes puolitoista miljoonaa kappaletta edellisvuotista enemmän. Tärkeimpiä vientimaita olivat Italia (3,7 milj. kpl), Iso-Britannia (3,6 milj. kpl), Espanja (2,7 milj. kpl) ja Venäjä (2,5 milj. kpl). 1 Korkean teknologian tuotteiden määritelmänä on tässä katsauksessa käytetty OECD:n vuonna 2008 laatimaa luonnosta, jota ei ole vielä lopullisesti hyväksytty (kts. liite 1). Määritelmä pohjautuu vuonna 1995 julkaistuun versioon. Tavaroiden luokittelu perustuu SITCluokitukseen (Standard International Trade Classification, Rev. 4). Aiemmin luokittelu tapahtui SITC-luokituksen edellisen version mukaan (Rev. 3). Korkean teknologian tuotteiksi luetaan tavarat, joiden tutkimukseen ja kehittämiseen käytetään vähintään 4 % toimialan liikevaihdosta. Tullihallitus Tilastoyksikkö

11 2 Tieteellisten instrumenttien viennin arvo pysytteli edellisvuoden tasolla runsaassa miljardissa eurossa. Tieto- ja toimistokoneiden viennin arvo oli 451 milj. euroa eli viidenneksen pienempi kuin vuotta aiemmin. Venäjän osuus korkean teknologian viennistä oli 9,8 %, Ison-Britannian 9,2 %, Italian 6,8 % ja Saksan 6,5 %. Etelä-Korea kohosi matkapuhelinten suurimmaksi tuontimaaksi Suomeen tuotiin viime vuonna 23,7 miljoonaa matkapuhelinta, mikä oli yli neljä miljoonaa puhelinta enemmän kuin edellisenä huippuvuotena Etelä-Korean osuus tästä tuonnista oli 10,6 milj. kpl, Kiinan 9,2 milj. kpl ja Unkarin 2,4 milj. kpl. Matkapuhelinten tuonnin arvo oli viime vuonna 2,2 mrd. euroa. Kaikkiaan elektroniikkaa ja tietoliikennevälineitä tuotiin 5,3 mrd. euron arvosta eli viisi prosenttia edellisvuotista vähemmän. Tietoja toimistokoneiden tuonti supistui kahdeksan prosenttia ja oli arvoltaan 1,3 mrd. euroa. Tieteellisten instrumenttien tuonnin arvo pysytteli edellisvuoden tasolla 648 milj. eurossa. Lääkeaineiden tuonnin arvo oli 350 milj. euroa eli viidenneksen suurempi kuin vuotta aiemmin. Taulukko 1. Korkean teknologian tuonti ja vienti tuoteryhmittäin v Tuoteryhmien osuudet Suomen koko tuonnista ja viennistä sekä muutos edellisestä vuodesta Tuoteryhmä TUONTI Milj. e Osuus % Muutos % VIENTI Milj. e Osuus % Muutos % Avaruus ja ilmailu 346 0, ,2 35 Tieto- ja toimistokoneet , ,7-22 Elektroniikka ja tietoliikennevälineet , ,1-1 Lääkeaineet 350 0, ,2-8 Tieteelliset instrumentit 648 1, ,6 0 Sähköiset koneet ja laitteet 154 0, ,2-5 Kemikaalit 171 0, ,1 10 Ei-sähköiset koneet 217 0, ,3-4 Aseet 98 0, ,2 68 YHTEENSÄ , ,5-2 KOKO TUONTI / VIENTI Taulukko 2. Korkean teknologian tuonti ja vienti maittain v tärkeintä maata TUONTI Milj. e Osuus % Muutos % VIENTI Milj. e Osuus % Muutos % Kiina ,8-12 Venäjä ,8 3 Etelä-Korea ,1 80 Iso-Britannia ,2 13 Saksa 742 8,6-7 Italia 786 6,8 72 Yhdysvallat 486 5,6-17 Saksa 750 6,5-27 Japani 397 4,6-36 Alankomaat 554 4,8 11 Ruotsi 322 3,7 0 Espanja 544 4,7 40 Ranska 288 3,3 2 Ranska 464 4,0 18 Iso-Britannia 264 3,1-2 Arabiemiirikunnat 427 3,7-35 Taiwan 244 2,8-47 Yhdysvallat 419 3,7-10 Unkari 215 2,5 23 Kiina 368 3,2-40 Muut maat ,8-14 Muut maat ,5-3 Kaikki maat yhteensä Kaikki maat yhteensä Tullihallitus Tilastoyksikkö

12 3 Taulukko 3. Korkean teknologian tuonti ja vienti v Vuodet SITC Rev. 3 ja vuodet SITC Rev. 4 TUONTI Milj. e Muutos % Osuus koko tuonnista % VIENTI Milj. e Muutos % Osuus koko viennistä % Tase Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kuvio 3. Korkean teknologian tuonti ja vienti kuukausittain v Milj. e Vienti Tuonti Tullihallitus Tilastoyksikkö

13 TULLIHALLITUS LIITE 1 Tilastoyksikkö Korkean teknologian tuotteiden ryhmät ja SITC-luokat (SITC Rev. 4) Sivu 1(2) OECD:n vielä vahvistamaton määritelmä Avaruus ja ilmailu 7144 Reaktiomoottorit Potkuriturbiinimoottorit Osat suihku- tai potkuriturbiinimoottoreihin 7921 Helikopterit 7922 Lentokoneet ja muut ilma-alukset (pl. helikopterit), tyhjäpaino enintään 2000 kg 7923 Lentokoneet ja muut ilma-alukset (pl. helikopterit), tyhjäpaino yli 2000 kg mutta enintään kg 7924 Lentokoneet ja muut ilma-alukset (pl. helikopterit), tyhjäpaino yli kg 7925 Avaruusalukset (myös satelliitit) ja kantoraketit Potkurit ja roottorit sekä niiden osat Laskutelineet ja niiden osat Kompassit;muut navigointikojeet ja -laitteet 2. Tieto- ja toimistokoneet 7511 Kirjoituskoneet, muut kuin alaryhmien 726.5, ja tulostimet; tekstinkäsittelykoneet Koneet, joilla voidaan suorittaa vähintään kaksi seuraavista tehtävistä: painaminen, kopiointi ja telekopioiden lähettäminen; ne voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon Muut, jotka voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon Muut tulostimet, kopiokoneet ja telekopiokoneet Osat ja tarvikkeet Muualla määrittelemättömät toimistokoneet 7522 Kannettavat automaattiset tietojenkäsittelykoneet, paino enintään 10 kg, jotka sisältävät ainakin tietokoneen keskusyksikön, näppäimistön ja näytön 7523 Muut automaattiset tietojenkäsittelykoneet 7526 Syöttö- ja tulostusyksiköt, myös jos ne sisältävät samassa ulkokuoressa muistiyksiköt 7527 Muistiyksiköt 7598 Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäväksi vähintään kahdessa alaryhmien 751.1, ja ryhmän 752 toimistokoneissa ja atk-laitteissa Osat ja tarvikkeet ryhmän 752 koneita varten 7613 Katodisädeputkimonitorit 7614 Muut monitorit 7615 Projektorit 3. Elektroniikka ja tietoliikennevälineet Kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, rahakkeilla tai muulla maksutavalla toimivat laitteet Muut äänen tallennus- tai toistolaitteet 7638 Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin 7641 Puhelimet, myös soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät; muut äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät laitteet, myös laitteet langallisissa tai langattomissa verkoissa 7642 Mikrofonit ja niiden jalustat; kaiuttimet, myös koteloidut; kuulokkeet, myös mikrofoniin yhdistetyt, ja mikrofonin ja yhden tai useamman kaiuttimen yhdistelmät; sähköllä toimivat äänitaajuusvahvistimet; sähköllä toimivat äänenvahvistimet 7643 Radiopuhelin-,lennätin-,radio- ja tv-lähettimet, myös yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein 7648 Puhelin-, radio-, tv- yms laitteiden muut osat ja tarvikkeet Osat ryhmän laitteita ja varusteita varten, jotka soveltuvat pääryhmän 76 osiin tai laitteisiin 7722 Painetut piirit Taulut, kaapit yms. sähkön ohjausta tai jakamista varten, enintään 1000 voltin nimellisjännitettä varten Optiset kuitukaapelit Mikroaaltoputket,ei kuitenkaan hilaohjatut putket Muut putket 7763 Diodit,transistorit yms. puolijohdekomponentit 7764 Elektroniset integroidut piirit ja mikropiirit 7768 Asennetut pietsosähköiset kiteet;ryhmän 776 komponenttien osat 8984 Levyt, nauhat, puolijohdeteknologiaa käyttävät haihduttamattomat puolijohdemuistit, toimikortit jne. äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen, myös tallenteita sisältävät, 4. Lääkeaineet 5413 Antibiootit, ryhmän 542 lääkkeiksi valmistamattomat 5415 Hormonit, prostaglandiinit, tromboksaanit ja leukotrieenit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut; niiden johdannaiset ja niitä rakenteellisesti vastaavat aineet, mukaan lukien muunnetut polypeptidiketjut 5416 Glykosidit, rauhaset, antiseerumit, rokotteet yms Lääkkeet, joissa on antibiootteja tai niiden johdannaisia 5422 Lääkkeet, joissa on hormoneja tai muita nimikkeen 5451 tuotteita, ei kuitenkaan antibiootteja 5. Tieteelliset instrumentit 774 Sähkölääkintä- ja röntgenlaitteet 871 Optiset kojeet ja laitteet Hammaslääkärin porakoneet,myös jos ne on yhdistetty jalustaan,jossa on muita hammaslääkintävarusteita Osat ja tarvikkeet navigointilaitteita varten Geodeettiset (myös fotogrammetriset),hydrografiset, oseanografiset,hydrologiset,meteorologiset tai geofysikaaliset kojeet ja laitteet (ei kompassit);etäisyysmittarit Osat ja laitteet nimikkeen laitteita varten

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2012

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 2013 Handel Trade Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2012 Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2007:M02 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Espanjan välinen kauppa v. 1997-2006(1-10) Milj. e 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kuvio 1. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa v. 2003-2013 (1-5) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 Milj. e 2003 2004 2005

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

SUOMALAISYRITYSTEN KOHTAAMAT KAUPANESTEET 2009 ja keinot niiden poistamiseksi

SUOMALAISYRITYSTEN KOHTAAMAT KAUPANESTEET 2009 ja keinot niiden poistamiseksi SUOMALAISYRITYSTEN KOHTAAMAT KAUPANESTEET 2009 ja keinot niiden poistamiseksi ULKOASIAINMINISTERIÖ KAUPPAPOLIITTINEN OSASTO Markkinoillepääsyasioiden yksikkö PL 413, 00023, Valtioneuvosto ISBN: 978-951-724-759-7

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Puolan markkinoille?

Puolan markkinoille? Baltic Business Network Puolan markkinoille? - Katsaus Puolan talouteen ja liiketoimintaympäristöön Pan-Eurooppa Instituutti Kesäkuu 2004 Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Selvityksen tausta

Lisätiedot

Maalien vienti nousi reippaasti vuonna 2007

Maalien vienti nousi reippaasti vuonna 2007 Adrian A Oheisena muutamia ulkomaankaupan tunnuslukuja Puolasta, Tšekistä ja Sloveniasta. Tiedot perustuvat Suomen Tullihallituksen, Puolan, Tšekin ja Slovenian tilastovirastoihin sekä Tšekin Tasavallan

Lisätiedot

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme?

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

BULGARIA. Kesäkuu 2009

BULGARIA. Kesäkuu 2009 BULGARIA Kesäkuu 2009 Bulgarian maaraportti 2 (47) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka... 5 Talouden avaintiedot... 6 LIIKETOIMINTA... 6 Bulgarian vahvuudet

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuuden

Kone- ja metallituoteteollisuuden ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.214 No 28 Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 225 Timo Nikinmaa * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, timo.nikinmaa@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Nikinmaa,

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

ICT SEKTORI BALTIASSA JA PUOLASSA

ICT SEKTORI BALTIASSA JA PUOLASSA ICT SEKTORI BALTIASSA JA PUOLASSA Peeter Vahtra Hannu Pirilä Satu Hietanen Electronic Publications of the Pan European Institute, 5/25 http://www.tukkk.fi/pei/pub 1. Johdatus Baltian ja Puolan ICT sektoreihin...

Lisätiedot

Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa

Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa Tutkimuksia 47 Turo Laitinen Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa Tampere, 2002 Laitinen, Turo. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa / Turo Laitinen. - Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu,

Lisätiedot

Brasilia. Kesäkuu 2010

Brasilia. Kesäkuu 2010 Brasilia Kesäkuu 2010 2 (54) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista BOFIT Online 27 No. 1 Riikka Nuutilainen Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

ROMANIA. Kesäkuu 2009

ROMANIA. Kesäkuu 2009 ROMANIA Kesäkuu 2009 Romanian maaraportti 2 (51) Romanian maaraportti Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta...

Lisätiedot