Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v Milj. e Tuonti Vienti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 1 METSÄTEOLLISUUS TÄRKEIN ALA VIENNISSÄ ARABILIITON MAIHIN Öljy ja metallit heilauttelevat tuontia Suomen vienti Arabiliiton jäsenmaihin 1 nousi viime vuonna Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston mukaan 1,4 miljardiin euroon eli vain hieman vuoden 2009 vientiä suuremmaksi. Arabiliiton osuus Suomen kokonaisviennistä on laskenut tasaisesti ja jäi viime vuonna 2,7 %:iin. Enimmillään vientiosuus nousi vuonna 2005 yli viiteen prosenttiin. Näihin muutoksiin eivät ole vielä vaikuttaneet arabimaiden viimeaikaiset levottomuudet, jotka alkoivat vasta vuoden 2011 puolella. Vienti kehittyi viime vuonna Suomen kokonaisvientiä hitaammin koneiden ja laitteiden sekä sähköteknisten tuotteiden viennin vähenemisen vuoksi. Metsäteollisuustuotteiden ja metallien vienti sen sijaan kasvoi selvästi. Tuonti Arabiliiton maista vaihtelee vuosittain huomattavasti lähinnä öljytuotteiden tuontimäärien ja hintojen mukaan. Vuotuiset muutokset ovat suuria myös malmirikasteiden, metallien ja kemian teollisuuden tuotteiden tuonnissa. Arabiliiton osuus Suomen kokonaistuonnista pysytteli vuosikaudet 0,1-0,2 %:ssa, mutta nousi viime vuonna 185 milj. euroon eli 0,4 %:iin koko tuonnista, kun rikasteiden tuonti kuusinkertaistui ja myös kemian teollisuuden tuonti lisääntyi nopeasti. Egypti, Arabiemiirikunnat ja Saudi-Arabia ovat selvästi tärkeimmät vientimaat. Tuonnissa tärkeimpien maiden järjestys vaihtelee mm. öljytuotteiden ja rikasteiden tuonnin mukaan. Viime vuonna suurimmat tuontimaat olivat Marokko, Qatar ja Egypti. Kuvio 2. Kauppa Arabiliiton maiden kanssa v Milj. e Tuonti Vienti Egypti Arabiemiirikunnat Saudi-Arabia Algeria Marokko Syyria Tunisia Qatar Sudan Oman Jordania Muut Kuvio 3. Arabiliiton maiden osuus Suomen tuonnista ja viennistä Osuus % Tuonti Vienti Kuvio 4. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppatase Mi lj. e ) Arabiliitto on vuonna 1945 perustettu arabimaiden järjestö, johon kuuluu nykyään 22 jäsenmaata: Algeria, Arabiemiirikuntien liitto, Bahrain, Djibouti, Egypti, Irak, Jemen, Jordania, Komorit, Kuwait, Libanon, Libya, Marokko, Mauritania, Oman, Palestiinalaisalue, Qatar, Saudi-Arabia, Somalia, Sudan, Syyria ja Tunisia. Tullihallitus Tilastoyksikkö

3 2 Taulukko 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v Vuosi Tuonti Milj. e Muutos % Osuus % Vienti Milj. e Muutos % Osuus % Kauppatase Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , METSÄTEOLLISUUSTUOTTEILLA YLI 40 %:N OSUUS VIENNISTÄ ARABILIITON MAIHIN Koneiden ja sähkötekniikan vienti laski jyrkästi Metsäteollisuus on perinteisesti ollut tärkein toimiala Arabiliiton alueelle suuntautuneessa viennissä. Tämä on suureksi osaksi johtunut Pohjois-Afrikan maihin viedystä sahatavarasta. Vuosisadan vaihteessa sähköteknisen teollisuuden tuotteet nousivat metsäteollisuuden ohi nopeasti lisääntyneen matkapuhelinviennin vuoksi, mutta viime vuonna metsäteollisuus palasi jälleen selvästi suurimmaksi toimialaksi, kun sähkötekniikan vienti väheni. Viime vuonna puutavaraa, pääasiassa sahatavaraa, vietiin Arabiliiton maihin 346 milj. euron arvosta, mikä kattoi neljänneksen koko viennistä. Puutavaran vienti kasvoi yli neljänneksen. Selvästi suurimmat vientimaat olivat edellisen vuoden tavoin Egypti (144 milj. euroa) ja Algeria (85 milj. euroa). Muita tärkeitä vientimaita olivat Saudi-Arabia, Marokko ja Tunisia. Egyptillä oli 11 %:n ja Algerialla kuuden prosentin osuus Suomen kaikesta puutavaraviennistä. Paperin ja pahvin vienti lisääntyi vajaan neljänneksen. Viennin arvo kohosi 184 milj. euroon ja osuus koko viennistä Arabiliiton maihin 13 %:iin. Saudi-Arabia (45 milj. euroa) ja Arabiemiraatit (35 milj. euroa) nousivat laskussa olleen Egyptin (24 milj. euroa) ohi tärkeimmiksi vientimaiksi. Paperimassan vienti (56 milj. euroa) yli kolminkertaistui lähinnä Egyptiin suuntautuneen viennin ansiosta. Myös vienti Syyriaan, Tunisiaan ja Jordaniaan lisääntyi selvästi. Sähkökoneiden ja laitteiden vienti väheni yli neljänneksen ja jäi 204 milj. euroon. Muutos johtui puhelinlaitteiden viennin vähentymisestä. Matkapuhelimien vienti putosi puoleen ja jäi 67 milj. euroon. Arabiemiraatit oli edellisen vuoden tavoin selvästi tärkein puhelimien vientimaa 47 milj. euron osuudellaan. Muiden puhelinlaitteiden ja niiden osien vienti supistui vielä matkapuhelinvientiäkin jyrkemmin: viennin arvo jäi alle 30 milj. euron, kun se vuotta aiemmin oli 80 milj. euroa. Puhelinlaitteiden viennistä poiketen muu sähkötekniikan vienti kehittyi suotuisasti. Sähkömuuttajien vienti (35 milj. euroa) puolitoistakertaistui. Tärkeimpiä vientimaita olivat Algeria ja Arabiemiraatit. Sähkökytkentälaitteita (20 milj. euroa) vietiin neljännes edellisvuotista enemmän, vientikohteina lähinnä Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia. Myös atk-laitteiden ja sähkölääkintäkoneiden vienti lisääntyi voimakkaasti. Kummankin ryhmän viennin arvo oli 18 milj. euroa. Eri toimialojen erikoiskoneilla ym. koneilla ja laitteilla oli vuonna 2009 viidenneksen osuus viennistä Arabiliiton maihin, mutta viime vuonna vienti väheni kolmanneksen ja osuus putosi 13 %:iin. Suurin syy oli Saudi-Arabiaan suuntautuneen viennin väheneminen. Vuonna 2009 sinne vietiin erilaisia koneita ja laitteita 109 milj. euron arvosta, mutta viime vuonna kone- ja laitevienti Saudi-Arabiaan jäi 44 milj. eu- Tullihallitus Tilastoyksikkö

4 3 roon. Myös vienti Qatariin jäi murto-osaan edellisvuotisesta. Sen sijaan vienti Algeriaan (42 milj. euroa) yli kaksinkertaistui lisääntyneen maatalouskoneiden viennin vuoksi. Muita tärkeitä maita kone- ja laiteviennissä olivat Egypti (28 milj. euroa) ja Arabiemiraatit (22 milj. euroa). Arabiliiton maihin vietyjen moottoreiden viennin arvo oli 128 milj. euroa eli tarkalleen saman verran kuin vuotta aiemmin. Vientimaat kuitenkin vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2009 suuria moottori- ja generaattoritoimituksia suuntautui mm. Jordaniaan, Arabiemiraatteihin ja Algeriaan, viime vuonna puolestaan Sudaniin, Jemeniin, Syyriaan ja Omaniin. Muita tärkeitä vientitavaroita olivat metallit, kemialliset aineet ja tuotteet sekä öljytuotteet. Lähes 70 milj. euron arvoinen kuparin vienti Egyptiin kasvatti metallien viennin arvoa miltei viidenneksellä, vaikka samaan aikaan nikkelin vienti Arabiemiraatteihin putosi 35 milj. eurosta pariin miljoonaan euroon. Öljytuotteita vietiin Arabiemiraatteihin 32 milj. euron arvosta ja muoveja 16 milj. euron arvosta. Kuvio 5. Vienti Arabiliiton maihin v Muut tavarat 6,3 % (- 20 %) Sähkökoneet ja - laitteet 14,6 % (- 27 %) Puutavara 24,7 % (+ 28 %) Koneet ja laitteet 13,2 % (- 33 %) Moottorit 9,2 % (+ 0 %) Metallit 7,5 % (+ 18 %) Kemiall. aineet ja tuott. 3,8 % (+ 34 %) Paperimassa 4,0 % (+ 240 %) Paperi ja pahvi 13,1 % (+ 23 %) Öljytuotteet 3,5 % (+ >999 %) ÖLJYTUOTTEET JA METALLITEOLLISUUS KASVATTIVAT TUONTIA Tärkeimmät kauppakumppanit vaihtuvat öljytuonnista riippuen Öljytuotteiden tuonnin arvo kasvoi viime vuonna lähes kahdella kolmanneksella ja nousi miltei 41 milj. euroon. Muun tuonnin nopeamman kasvun vuoksi osuus kaikesta Arabiliiton maista peräisin olevasta tuonnista kuitenkin supistui hieman ja jäi 22 %:iin. Öljytuotteiden tuontimaat vaihtuivat: vuonna 2009 Suomeen tuotiin öljytuotteita Bahrainista 25 milj. euron arvosta, viime vuonna puolestaan Qatarista (29 milj. euroa) ja Kuwaitista (12 milj. euroa). Tuonnin arvon kasvu johtui suureksi osaksi hintojen noususta. Tuontimäärä kasvoi vain viidenneksen. Metallien maailmanmarkkinoiden kasvu lisäsi tuontia Arabiliiton maista merkittävästi. Marokosta tuodun kuparirikasteen arvo kuusinkertaistui ja kohosi 40 milj. euroon, kun sekä tuontimäärä että hinta nousivat selvästi. Lisäksi Egyptistä tuotiin kuparia yhdeksän miljoonan euron arvosta. Vuotta aiemmin kuparia ei tuotu juuri lainkaan. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden tuonti nousi vajaasta 18 milj. eurosta 31 milj. euroon. Muovien osuus ryhmän tuonnista oli 24 milj. euroa, siitä yli puolet oli peräisin Saudi-Arabiasta. Tullihallitus Tilastoyksikkö

5 4 Tekstiili- ja vaatetuonti kasvoi selvästi kokonaistuontia hitaammin. Vaatteiden tuonti lisääntyi neljä prosenttia. Yli 18 milj. euron arvoisesta tuonnista lähes puolet oli edellisen vuoden tavoin peräisin Marokosta. Tekstiilituotteita tuotiin yhdeksän miljoonan euron arvosta. Suurin osa tästä tuonnista oli egyptiläisiä mattoja. Hedelmien ja kasvisten tuonti lisääntyi 14 %. Tuonnin arvo oli 14 milj. euroa, josta suurin osa oli egyptiläisiä ja marokkolaisia sitrushedelmiä. Kuvio 6. Tuonti Arabiliiton maista v Sähkökoneet ja - laitteet 2,5 % (+ 2 %) Vaatteet 9,8 % (+ 4 %) Tekstiilituotteet 4,7 % (+ 13 %) Muut tavarat 5,1 % (- 5 %) Hedelmät ja kasvikset 7,4 % (+ 14 %) Malmirikasteet 21,4 % (+ 502 %) Luonnonfosfaatti 1,3 % Kemiall. aineet ja tuotteet 16,8 % (+ 77 %) Öljytuotteet 21,9 % (+ 62 %) Värimetallit 5,6 % (+ 767 %) Metallituotteet 3,5 % (+ 20 %) KAUPPAVAIHTO MAITTAIN Matkapuhelimien vienti kattoi viime vuosikymmenellä suurimman osan Suomen viennistä Arabiliiton maihin. Arabiemiraatit oli puhelimien tärkein ostajamaa. Suurimmillaan vuonna 2003 Arabiemiraatteihin vietyjen puhelimien osuus kaikesta Arabiliiton alueelle suuntautuneesta viennistä oli yli puolet. Suomen koko puhelinviennistä viidennes suuntautui Arabiemiraatteihin. Vuosikymmenen puolivälin jälkeen Saudi-Arabia kohosi Arabiemiraattien rinnalle puhelimien ostajana, mutta vuonna 2009 puhelinvienti kumpaankin maahan romahti. Tuolloin Egypti nousi kokonaisviennissä näiden kahden tasolle. Viime vuonna Egypti oli jo selvästi suurin vientimaa neljänneksen osuudella kaikesta viennistä Arabiliiton alueelle. Tuonti Arabiliiton maista on niin vähäistä, että muutama suuri öljytuotteiden tai malmirikasteiden tuontierä saattaa muuttaa maiden tärkeysjärjestystä. Marokko, josta tuodaan monipuolisesti erilaisia tavaroita, on aina suurimpien tuontimaiden joukossa, ja viime vuonna se oli selvästi suurin 30 %:n osuudella koko tuonnista. Seuraavina olivat Qatar ja Egypti. Vuotta aiemmin suurin tuontimaa oli Bahrain ennen Egyptiä ja Marokkoa. Tullihallitus Tilastoyksikkö

6 Taulukko 2. Vienti Arabiliiton maihin 2009 ja 2010, tärkeimmät tavararyhmät Tärkeimmät maat vuoden 2010 suuruusjärjestyksessä SITC-tavararyhmä Muutos % Milj. e Osuus % Milj. e Osuus % 2010 / Puutavara 270,2 19,8 346,3 24,7 28 Egypti 130,0 9,5 143,7 10,3 11 Algeria 53,6 3,9 84,6 6,0 58 Saudi-Arabia 23,2 1,7 43,4 3,1 87 Marokko 27,5 2,0 39,0 2,8 42 Tunisia 19,8 1,5 26,7 1, Sähkökoneet ja -laitteet 281,4 20,6 204,1 14,6-27 Arabiemiraatit 132,2 9,7 94,4 6,7-29 Saudi-Arabia 36,8 2,7 32,7 2,3-11 Syyria 20,0 1,5 19,5 1,4-3 Algeria 4,6 0,3 12,9 0,9 180 Egypti 17,9 1,3 9,9 0, Koneet ja laitteet 277,5 20,4 185,3 13,2-33 Saudi-Arabia 108,7 8,0 43,8 3,1-60 Algeria 17,3 1,3 41,7 3,0 141 Egypti 25,8 1,9 28,0 2,0 9 Arabiemiraatit 26,3 1,9 22,1 1, Paperi ja pahvi 148,9 10,9 183,5 13,1 23 Saudi-Arabia 26,3 1,9 44,7 3,2 70 Arabiemiraatit 21,0 1,5 35,2 2,5 68 Egypti 29,0 2,1 23,8 1,7-18 Libanon 15,0 1,1 13,8 1,0-8 Algeria 8,4 0,6 12,6 0,9 50 Marokko 9,0 0,7 12,6 0,9 40 Syyria 13,1 1,0 12,2 0, Voimakoneet ja moottorit 128,2 9,4 128,2 9,2 0 Sudan 3,7 0,3 33,1 2,4 795 Jemen 17,1 1,3 20,2 1,4 18 Syyria 0,3 0,0 19,1 1,4 > 999 Oman 0,3 0,0 17,4 1,2 > Metallit ja metallituotteet 89,1 6,5 105,1 7,5 18 Egypti 17,4 1,3 70,5 5,0 305 Arabiemiraatit 49,9 3,7 19,0 1, Paperimassa 16,5 1,2 56,1 4,0 240 Egypti 3,5 0,3 26,5 1, Kemialliset aineet ja tuotteet 40,1 2,9 53,6 3,8 34 Arabiemiraatit 8,3 0,6 20,5 1,5 147 Egypti 7,5 0,6 11,3 0, Öljytuotteet 0,2 0,0 49,0 3,5 > 999 Arabiemiraatit 0,0 0,0 32,2 2,3 x Egypti 0,1 0,0 16,7 1,2 > 999 Muut tavarat 110,8 8,1 88,4 6,3-20 Yhteensä 1 362,9 100, ,6 100,0 3

7 Taulukko 3. Tuonti Arabiliiton maista 2009 ja 2010, tärkeimmät tavararyhmät Tärkeimmät maat vuoden 2010 suuruusjärjestyksessä SITC-tavararyhmä Muutos % Milj. e Osuus % Milj. e Osuus % 2010 / Öljy ja öljytuotteet 25,1 23,3 40,6 21,9 62 Qatar 0,0 0,0 28,9 15,6 x Kuwait 0,0 0,0 11,7 6,3 x Bahrain 25,1 23,3 0,0 0, Malmit ja metalliromu 6,6 6,1 39,7 21,4 502 Marokko 6,6 6,1 39,7 21, Kemialliset aineet ja tuotteet 17,6 16,3 31,1 16,8 77 Saudi-Arabia 13,5 12,5 16,7 9,0 24 Qatar 1,8 1,7 4,9 2,6 172 Sudan 0,0 0,0 2,7 1,5 x Arabiemiraatit 0,8 0,7 2,4 1,3 212 Oman 0,7 0,7 2,4 1, Vaatteet 17,5 16,2 18,2 9,8 4 Marokko 7,4 6,9 8,4 4,5 14 Tunisia 5,6 5,2 5,2 2,8-7 Egypti 4,1 3,8 4,1 2, Hedelmät ja kasvikset 12,0 11,1 13,7 7,4 14 Egypti 8,0 7,4 8,5 4,6 6 Marokko 3,8 3,5 4,9 2, Värimetallit 1,2 1,1 10,4 5,6 767 Egypti 0,0 0,0 8,8 4,7 > Tekstiilituotteet 7,8 7,2 8,8 4,7 13 Egypti 5,0 4,6 6,4 3, Metallituotteet 5,4 5,0 6,5 3,5 20 Bahrain 4,9 4,5 6,2 3, Sähkökoneet ja -laitteet 4,6 4,3 4,7 2,5 2 Tunisia 2,5 2,3 1,4 0, Luonnonfosfaatti 0,0 0,0 2,4 1,3 x Syyria 0,0 0,0 2,4 1,3 x Muut tavarat 9,9 9,2 9,4 5,1-5 Yhteensä 107,7 100,0 185,5 100,0 72

8 Taulukko 4. Kauppa Arabiliiton maiden kanssa , vienti ja tuonti maittain Vienti Muutos% 1000 e Osuus% 1000 e Osuus% 2010 / 2009 Arabiliitto , ,0 3 Egypti , ,4 39 Arabiemiirikunnat , ,1-8 Saudi-Arabia , ,3-21 Algeria , ,9 54 Marokko , ,4-4 Syyria , ,7 35 Tunisia , ,8 25 Sudan , ,2 455 Oman , ,6 151 Jordania , ,6-37 Jemen , ,8-3 Libanon , ,8-6 Qatar , ,6-67 Kuwait , ,3-27 Irak , ,1-52 Libya , ,8-66 Bahrain , ,4-16 Djibouti , ,2-8 Mauritania , ,1-88 Palestiinalaisalue 202 0, ,0 68 Somalia 54 0,0 30 0,0-45 Komorit 314 0,0 0 0,0-100 Tuonti Muutos% 1000 e Osuus% 1000 e Osuus% 2010 / 2009 Arabiliitto , ,0 72 Marokko , ,7 179 Qatar , ,7 > 999 Egypti , ,6 55 Saudi-Arabia , ,0 28 Kuwait 143 0, ,3 > 999 Tunisia , ,7-22 Arabiemiirikunnat , ,4 26 Bahrain , ,2-75 Sudan 724 0, ,9 395 Syyria 141 0, ,4 > 999 Oman 777 0, ,3 218 Jordania 709 0, ,4 1 Libanon 335 0, ,2 6 Djibouti 0 0, ,2 x Algeria 139 0,1 40 0,0-71 Mauritania 103 0,1 20 0,0-81 Jemen 20 0,0 17 0,0-12 Libya 2 0,0 13 0,0 664 Komorit 0 0,0 1 0,0 311 Irak 3 0,0 0 0,0-88 Palestiinalaisalue 0 0,0 0 0,0 x Somalia 0 0,0 0 0,0 x

9 Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa 2011:M Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Matti Heiniemi p Jaana Lehtilä p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) / Yhteystiedot: Tullihallitus Tilastoyksikkö Erottajankatu A PL Helsinki Vaihde (09) 6141 Telefax Sähköposti: Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullstyrelsen Statistikenheten Skillnadsgatan A PB Helsingfors Växel (09) 6141 Telefax E-post: Statistikservice Contact information: National Board of Customs Statistics Unit Erottajankatu A P.O.Box 512 FI Helsinki Phone internat Fax Statistics service

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kuvio 1. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa v. 2003-2013 (1-5) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 Milj. e 2003 2004 2005

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA SELVITYS Keskuskauppakamari WTC Helsinki Kesäkuu 2010 Keskuskauppakamari World

Lisätiedot

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista BOFIT Online 27 No. 1 Riikka Nuutilainen Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Portugali. Kesäkuu 2010

Portugali. Kesäkuu 2010 Portugali Kesäkuu 2010 2 (24) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Asuntojen hintakehitys

Asuntojen hintakehitys Kulutuksen ja asumisen hinnat Asuntojen hintakehitys Katsaus 29.10.2004 Tiedustelut Förfrågningar nquiries: sähköposti: asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi Mikko Saarnio (09) 174 62 Annika Klimenko (09)

Lisätiedot

Alankomaat. Marraskuu 2010

Alankomaat. Marraskuu 2010 Alankomaat Marraskuu 2010 2 (15) Alankomaiden Sisällysluettelo Maaprofiili... 3 Maa ja väestö... 3 Infrastruktuuri... 3 Politiikka ja hallinto... 4 Talouden avaintiedot... 4 Liiketoiminta... 5 Maan vahvuudet

Lisätiedot

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset 20. vuosi 3 2013 Venäjän tuontitarve paljolti kulutuskysynnän varassa Venäjän talous kasvoi viime vuonna 3,4 prosenttia, mutta kasvu kuitenkin hidastui selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Kertaluonteinen

Lisätiedot

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT Karhunen Päivi, Parviainen Sinikka ja Järvikuona Petri VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT Sisällysluettelo Tehdasteollisuus BKT:n

Lisätiedot

Suomen Venäjän-kaupan yritysrakenne

Suomen Venäjän-kaupan yritysrakenne BOFIT Online 2008 No. 7 Heli Simola ja Simon-Erik Ollus Suomen Venäjän-kaupan yritysrakenne Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL

Lisätiedot

SUOMEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN RAKENNE KULJETUSTEN NÄKÖKULMASTA

SUOMEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN RAKENNE KULJETUSTEN NÄKÖKULMASTA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 163 2009 SUOMEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN RAKENNE KULJETUSTEN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 1 POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 2 Tiivistelmä Ohjelmakausi 2000-2006 piristi a Yritysten liikevaihdon kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin. Kasvu on tällä vuosikymmenellä nopeutunut

Lisätiedot

Maalien vienti nousi reippaasti vuonna 2007

Maalien vienti nousi reippaasti vuonna 2007 Adrian A Oheisena muutamia ulkomaankaupan tunnuslukuja Puolasta, Tšekistä ja Sloveniasta. Tiedot perustuvat Suomen Tullihallituksen, Puolan, Tšekin ja Slovenian tilastovirastoihin sekä Tšekin Tasavallan

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme?

Working Paper Suomen ulkomaankaupan erikoistuminen: Keiden kanssa kilpailemme? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

KALININGRADIN LÄÄNI vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla Marraskuu 2006

KALININGRADIN LÄÄNI vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla Marraskuu 2006 KALININGRADIN LÄÄNI vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla Marraskuu 2006 Talouden puolivuotiskatsaus Talouskehitys Kaliningradin läänin taloudellista kehitystä vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla luonnehtivat

Lisätiedot

Puolan markkinoille?

Puolan markkinoille? Baltic Business Network Puolan markkinoille? - Katsaus Puolan talouteen ja liiketoimintaympäristöön Pan-Eurooppa Instituutti Kesäkuu 2004 Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Selvityksen tausta

Lisätiedot

BULGARIA. Kesäkuu 2009

BULGARIA. Kesäkuu 2009 BULGARIA Kesäkuu 2009 Bulgarian maaraportti 2 (47) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka... 5 Talouden avaintiedot... 6 LIIKETOIMINTA... 6 Bulgarian vahvuudet

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Suomi ja Ruotsi Pk-yrityksen liikevaihdon kasvu, % 12 1 8 6 4 2-2 -4 93 Ruotsi 94 Suomi 9 96 97 98 99 Ruotsi Suomi Sisällys Esipuhe 3 Korkeasuhdanne jatkuu pohjoisissa naapurimaissa

Lisätiedot

koska myös liittovaltion kuluvan vuoden budjettiin on tehty taloustilanteen vaatimia muutoksia. Venäjän parlamentin ylähuone hyväksyikin

koska myös liittovaltion kuluvan vuoden budjettiin on tehty taloustilanteen vaatimia muutoksia. Venäjän parlamentin ylähuone hyväksyikin 6-7 2009 Venäjän elvytysohjelma hyväksyttiin Venäjällä hallitus pyrkii tehostamaan talouden elvytystoimia. Juhannuksen alla pääministeri Vladimir Putin vahvisti hallituksen jo maaliskuussa hahmotteleman

Lisätiedot