Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v (1-7) Tuonti Vienti Helsinki Julkaistavissa klo Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan citeras med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 1 ALANKOMAAT SUOMEN KOLMANNEKSI SUURIN VIENTIMAA ALKUVUONNA Metallien, öljyn ja kemikaalien vientihintojen kasvu tuki viennin arvon nousua Suomen tavaravienti Alankomaihin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 29 prosenttia tammi-heinäkuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viennin arvoksi tuli 2,5 miljardia euroa. Tuonti Alankomaista oli samalla ajanjaksolla arvoltaan lähes kaksi miljardia euroa. Tuonnin arvo oli viisi prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Tilastoja tarkasteltaessa on huomioitava, että välityskaupalla on merkittävä osuus Alankomaiden kanssa käydyssä kaupassa. Maalla on keskeinen asema kansainvälisen kaupan jälleenviennissä, erityisesti öljyn, kemikaalien ja metallien kaupassa. Suomen ja Alankomaiden välisen kaupan muutokset johtuvat siis osaksi maailmankaupan kehityksestä. Suomen ja Alankomaiden kauppataseen ylijäämä kasvoi selvästi viime vuodesta. Tammi-heinäkuussa kauppataseen ylijäämää kertyi 531 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-heinäkuun ylijäämä oli 63 miljoonaa euroa ja tammi-joulukuussa 135 miljoonaa euroa. Lähes kaikkien arvoltaan suurimpien tavararyhmien vienti Alankomaihin kasvoi tammi-heinäkuussa. Suomi vie Alankomaihin erityisesti metalleja ja kemianteollisuuden tuotteita. Metallien vientimäärät laskivat viime vuodesta, mutta vientihintojen kasvu veti koko tavararyhmän viennin arvon nousuun. Öljyjalosteiden ja muun kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo kasvoi jyrkästi sekä vientihintojen että -määrien kasvun vuoksi. Koneiden ja laitteiden viennin kasvu oli hieman hitaampaa. Alkuvuonna Alankomaihin toimitettiin myös kolme tavarankuljetusalusta. Tietokoneiden ja teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonti Alankomaista kasvoi tammi-heinäkuussa. Öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi tammi-heinäkuussa jyrkästi, mutta muiden kemianteollisuuden tuotteiden ja kasviöljyjen tuonnin arvo laski. Loivaa kasvua tilastoitiin metalliromun ja elintarvikkeiden tuontiin. Alankomaiden osuus Suomen viennistä oli tammi-heinäkuussa 7,3 prosenttia. Osuus kasvoi edellisvuoden tammi-heinäkuun 6,5 prosentista ja tammi-joulukuun 6,7 prosentista. Tuonnissa Alankomaiden osuus aleni edellisvuoden tammi-heinäkuun 6,0 prosentista 5,6 prosenttiin. Alankomaat nousi tammiheinäkuussa Suomen kolmanneksi suurimmaksi vientimaaksi Ruotsin jälkeen ja Yhdysvaltojen edelle, kun vielä vuosina se oli neljännellä sijalla ja vuonna 2014 viidennellä sijalla. Tuonnissa Alankomaat oli viidenneksi suurin Kiinan jälkeen ja Ranskaa ennen. Sijaluku on säilynyt samana luvulla. Vienti Alankomaiden verrokkimaihin Ranskaan ja Belgiaan kasvoi tammi-heinäkuussa viime vuodesta, mutta kasvua tuli hieman vähemmän kuin Alankomaiden kohdalla. Tuonti Belgiasta ja Ranskasta kasvoi myös hieman vähemmän kuin tuonti Alankomaista. Kuukausitasolla tuonti Ranskasta vaihtelee huomattavasti lentokonehankinnoista johtuen. Kuvio 2. Alankomaiden osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-7) Osuus % Tuonti Vienti Kuvio 3. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppatase (1-7) Milj. e

3 2 Kuvio 4. Vienti Belgiaan, Ranskaan ja Alankomaihin kuukausittain (1-7) Milj. e Belgia Ranska Alankomaat Kuvio 5. Tuonti Belgiasta, Ranskasta ja Alankomaista kuukausittain (1-7) Milj. e Belgia Ranska Alankomaat Taulukko 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v (1-7) Vuosi Tuonti Milj. e Muutos % Osuus % Vienti Milj. e Muutos % Osuus % Kauppatase Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-7) , ,3 531

4 3 TERÄKSEN JA ÖLJYJALOSTEIDEN VIENTIHINNAT KASVOIVAT JYRKÄSTI Lähes viidennes Suomen öljyviennistä alkuvuonna Alankomaihin Metallien ja metallituotteiden vienti Alankomaihin suureni 15 prosenttia tammi-heinäkuussa. Viennin arvo oli 933 miljoonaa euroa ja osuus kokonaisviennistä 37,2 prosenttia. Teräksen ja raudan vienti kohosi 12 prosenttia 716 miljoonaan euroon vientihintojen kasvun vuoksi. Vientimäärät laskivat 353 tuhanteen tonniin viime vuoden tammi-heinäkuun 396 tuhannesta tonnista. Ryhmän tavarat olivat enimmäkseen (686 milj. e) teräslevyvalmisteita. Alankomaihin vietiin levyvalmisteiden lisäksi ferrokromia 12 miljoonan euron edestä (-27 %) ja teräsputkia 11 miljoonan euron arvosta (+40 %). Suomen viemästä teräksestä ja raudasta 29 prosenttia vietiin tammi-heinäkuussa Alankomaihin arvon perusteella laskettuna. Viime vuonna osuus oli hieman enemmän. Muiden metallien vienti Alankomaihin kasvoi 27 prosenttia 197 miljoonaan euroon tammi-heinäkuussa. Seostamaton sinkin osuus kokonaisuudesta oli 163 miljoonaa euroa. Sinkin viennin arvo kasvoi kolmanneksen vientihintojen kasvun vuoksi. Vientimäärät jäivät 62 tuhanteen tonniin, kun viime vuonna vastaavaan aikaan sinkkiä vietiin 67 tuhatta tonnia. Nikkelin viennin arvo oli tammi-heinäkuussa 23 miljoonaa euroa (-7 %). Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kohosi 27 prosenttia 21 miljoonaan euroon. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti Alankomaihin kasvoi 35 prosenttia tammi-heinäkuussa. Vienti oli arvoltaan 515 miljoonaa euroa. Osuudeksi kokonaisviennistä maahan tilastoitiin 20,5 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti Alankomaihin suureni 18 prosenttia 185 miljoonaan euroon. Sähköteknisistä koneista viestintälaitteiden, enimmäkseen verkkolaitteiden, viennin arvo vahvistui 16 prosenttia. Niiden vienti oli arvoltaan 73 miljoonaa euroa. Tietokoneita vietiin 20 miljoonan euron edestä (- 46 %). Muuntajien ja suuntaajien vientiin tilastoitiin arvoksi 21 miljoonaa euroa (-14 %) ja sähkövirtapiirin kytkentä- ja ohjauslaitteiden viennin arvoksi 12 miljoonaa euroa (+68 %). Sähköjohtimien vienti oli arvoltaan kymmenen miljoonaa euroa, eli viennin arvo kohosi 45 prosenttia. Teollisuuden erikoiskoneiden vienti enentyi 12 prosenttia 82 miljoonaan euroon. Ryhmän viennistä maansiirto- ja kaivuukoneiden ja niiden osien viennin arvo oli 63 miljoonaa euroa (+33 %). Teollisuuden yleiskoneiden vienti vahvistui seitsemän prosenttia 93 miljoonaan euroon. Ryhmän tavaroista nostamis- ja lastaamiskoneiden viennin arvo oli 60 miljoonaa euroa (+13 %). Voimakoneiden ja moottoreiden vienti aleni prosentin 42 miljoonaan euroon, joista mäntämoottoreiden ja niiden osien viennin arvo oli 28 miljoonaa euroa (+13 %). Kuljetusvälineiden vienti Alankomaihin suureni peräti 471 prosenttia 110 miljoonaan euroon. Viennin kasvu johtui alkuvuonna Alankomaihin viedyistä tavarankuljetusaluksista. Muu kuljetusvälinevienti maahan oli arvoltaan vähäistä. Öljytuotteiden viennin arvo kohosi 77 prosenttia tammi-heinäkuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 462 miljoonaa euroa. Tavararyhmän osuus koko Suomen viennistä maahan oli 18,4 prosenttia. Vientihinnat nousivat 54 prosenttia ja vientimäärät 14 prosenttia lähes 1,2 miljoonaan tonniin. Alankomaiden osuus Suomen öljyjalosteviennin arvosta oli tammi-heinäkuussa liki 18 prosenttia, kun se viime vuonna oli noin 15 prosenttia ja vuonna 2015 noin 12 prosenttia. Maa on toisella sijalla Suomen öljyjalosteviennissä Ruotsin jälkeen. Muun kemianteollisuuden tuotteiden vienti Alankomaihin oli tammi-heinäkuussa arvoltaan 246 miljoonaa euroa. Toimialan tuotteiden osuus Suomen viennistä maahan oli 9,8 prosenttia. Yhteenlaskettu viennin arvo suureni 35 prosenttia sekä vientihintojen että -määrien kasvun ansiosta. Peruskemikaalien, mm. alkoholien, eetterien ja sulfaattien, vienti kohosi 54 prosenttia 187 miljoonaan euroon. Myös muovien vientiin tilastoitiin kasvua. Viennin arvo kohosi 22 prosenttia viime vuoden tammi-heinäkuuta suuremmaksi, eli 34 miljoonaan euroon. Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti Alankomaihin kohosi arvossa 26 prosenttia tammi-heinäkuussa. Toimialan tavaroiden viennin arvo oli 185 miljoonaa euroa. Osuus kokonaisviennistä maahan oli 7,4 prosenttia. Paperin ja pahvin vienti oli arvoltaan 64 miljoonaa euroa, kasvua 13 prosenttia vertailuajanjaksosta. Tavararyhmän vientimäärät kasvoivat, mutta vientihinnat laskivat aavistuksen. Paperimassan vienti vahvistui 79 prosenttia heinäkuussa edellisvuodesta 61 miljoonaan euroon sekä vientihintojen että -määrien kasvun vuoksi. Puutavaran vienti kasvoi kahdeksan prosenttia 31 miljoonaan euroon ja puutuotteiden vienti vahvistui viisi prosenttia 29 miljoonaan euroon.

5 4 Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden ja juomien vienti madaltui seitsemän prosenttia tammi-heinäkuussa. Toimialan tavaroiden viennin arvo oli 37 miljoonaa euroa, eli osuus kokonaisviennistä maahan oli 1,5 prosenttia. Maitotaloustuotteita vietiin 17 miljoonan euron (-30 %), viljaa kymmenen miljoonan euron (+27 %) edestä. Kojeiden ja mittareiden vienti oli arvoltaan 26 miljoonaa euroa, eli viennin arvo vahvistui 20 prosenttia. Kumituotteiden vienti kasvoi vajaan neljänneksen kymmeneen miljoonaan euroon. Moottorit, teollisuuden koneet ja laitteet (+7 %) 8,8 % Kuvio 6. Vienti Alankomaihin tavararyhmittäin v (1-7) Kojeet, mittarit yms. (+20 %) 1,0 % Kuljetusvälineet (+471 %) 4,4 % Sähkökoneet ja -laitteet (+18 %) 7,4 % Elintarvikkeet ja juomat Muut tavarat (+9 %) (-7 %) 4,2 % 1,5 % Puutavara (+8 %) 1,2 % Paperimassa (+79 %) 2,4 % Puutuotteet (+5 %) 1,1 % Paperi ja pahvi (+13 %) 2,6 % Öljytuotteet (+77 %) 18,4 % Kemialliset aineet ja tuotteet (+35 %) 9,8 % Metallit ja metallituotteet (+15 %) 37,2 % Taulukko 2. Vienti Alankomaihin; tärkeimmät tavararyhmät SITC- tavararyhmä 2016 Milj. e Osuus % Muutos % 2017 (1-7) Milj. e Osuus % Muutos % 0-1 Elintarvikkeet ja juomat 68 2, , Puutavara 48 1, , Paperimassa 65 1, , Öljytuotteet , , Kemialliset aineet ja tuotteet 317 9, , Puutuotteet 48 1, , Paperi ja pahvi 99 2, , Metallit ja metallituotteet , , Moottorit, teollisuuden koneet , ,8 7 ja laitteet Sähkökoneet ja -laitteet 255 7, , , 79 Kuljetusvälineet 29 0, , Kojeet, mittarit yms. 38 1, ,0 20 Muut tavarat 176 5, ,2 9 Yhteensä , ,0 29 ÖLJYTUOTTEIDEN TUONTI ALANKOMAISTA KASVOI JYRKÄSTI 49 tuhatta tonnia hedelmiä ja kasviksia Alankomaista Suomeen tammi-heinäkuussa Kemianteollisuuden tuotteiden tuonti Alankomaista oli tammi-heinäkuussa arvoltaan 294 miljoonaa euroa. Toimialan tuotteiden osuus tuonnista oli 14,9 prosenttia. Yhteenlaskettu tuonnin arvo väheni kahdeksan prosenttia. Peruskemikaalien tuonti laski neljä prosenttia 78 miljoonaan euroon ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti kolmanneksen 58 miljoonaan euroon. Muovien tuonti sen sijaan kohosi 12 prosenttia viime vuoden tammi-heinäkuuta suuremmaksi 105 miljoonaan euroon.

6 5 Öljytuotteiden tuonnin arvo kasvoi tammi-heinäkuussa 64 prosenttia viime vuodesta ja oli 166 miljoonaa euroa. Sekä tuontihinnat että -määrät nousivat. Eläin- ja kasviöljyjen tuonti Alankomaista laski viisi prosenttia 138 miljoonaan euroon. Tuontimäärät putosivat 186 tuhanteen tonniin, mutta tuontihinnat kasvoivat. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti Alankomaista kasvoi tammi-heinäkuussa seitsemän prosenttia. Tuonti oli arvoltaan 384 miljoonaa euroa ja osuus kokonaistuonnista maasta 19,4 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonti Alankomaista vahvistui kolme prosenttia 234 miljoonaan euroon. Tietokoneita tuotiin 126 miljoonan euron edestä (+63 %). Laskussa sen sijaan oli puhelinja verkkolaitteiden tuonti. Niiden arvo hupeni 34 prosenttia 39 miljoonaan euroon. Elektroniikan komponenttien tuontiin niin ikään tilastoitiin laskua. Tuonti oli arvoltaan 17 miljoonaa euroa (-58 %). Voimakoneiden ja moottoreiden tuonti laski prosentin 15 miljoonaan euroon, mutta teollisuuden erikoiskoneiden tuonti lisääntyi 15 prosenttia 49 miljoonaan euroon. Voimakoneista ja moottoreista mäntämoottoreiden ja niiden osien tuonnin arvo oli 11 miljoonaa euroa (+25 %), teollisuuden erikoiskoneista maansiirto- ja kaivuukoneiden tuonnin arvo 18 miljoonaa euroa (+14 %). Teollisuuden yleiskoneiden tuonti enentyi kymmenen prosenttia 42 miljoonaan euroon. Pumppujen, kompressorien yms. tuonnin arvo oli kymmenen miljoonaa euroa (+55 %), nostamis- ja lastaamiskoneiden tuonnin arvo 11 miljoonaa euroa (+76 %). Kuljetusvälineiden tuonti vahvistui viidenneksen 40 miljoonaan euroon. Alankomaista tuotiin henkilöautoja 11 miljoonan euron edestä (+188 %), tavarankuljetus- ja erikoisautoja kymmenen miljoonan euron arvosta (-6 %). Moottoriajoneuvojen osien tuonti enentyi kaksi prosenttia kymmeneen miljoonaan euroon. Malmien ja metalliromun tuonnin arvoksi tuli 299 miljoonaa euroa tammi-heinäkuussa, eli tuonnin arvo nousi neljä prosenttia. Osuus kokonaistuonnista oli 15,1 prosenttia. Tuontihinnat kasvoivat reilun viidenneksen, mutta tuontimääriin tuli 14 prosenttia laskua. Yhteensä tavaraa tuotiin 221 tuhatta tonnia noin 1,35 euron kilohintaan. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti Alankomaista kasvoi kolme prosenttia tammi-heinäkuussa. Toimialan tavaroiden tuonnin arvo oli 223 miljoonaa euroa, eli osuus kokonaistuonnista maasta oli 11,3 prosenttia. Hedelmiä ja kasviksia tuotiin 87 miljoonan euron (+0 %) arvosta. Hedelmiä tuotiin 14 tuhatta tonnia (arvo 22 milj. e), kasviksia 34 tuhatta tonnia (arvo 46 milj. e). Kasvisvalmisteiden ja - säilykkeiden osuus oli 12 miljoonaa euroa (+4 %), hedelmäsäilykkeiden noin viisi miljoonaa euroa (+5 %). Viljan tuonti oli arvoltaan 13 miljoonaa euroa, jossa laskua prosentti vertailuajanjaksosta. Kahvin tuonti nousi 40 prosenttia 12 miljoonaan euroon, kaakaon prosentin kymmeneen miljoonaan euroon. Sokeria ja sokerivalmisteita tuotiin kymmenen miljoonan euron (+1 %) edestä. Lihan tuonti väheni kolme prosenttia 14 miljoonaan euroon, mutta maitotaloustuotteiden, pääasiassa juuston, tuonti kasvoi 16 prosenttia 18 miljoonaan euroon. Metallien ja metallituotteiden tuonti Alankomaista vahvistui viisi prosenttia tammi-heinäkuussa. Tuonnin arvo oli 66 miljoonaa euroa ja osuus kokonaistuonnista 3,3 prosenttia. Teräksen ja raudan tuonti kasvoi 14 prosenttia 29 miljoonaan euroon, mutta värimetallien, pääasiassa nikkelin, tuonti pieneni 33 prosenttia 12 miljoonaan euroon. Metallista valmistettujen tuotteiden tuonnin arvo kohosi 26 prosenttia 25 miljoonaan euroon. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä kukkien, sipulien ja muiden eläin- ja kasviraaka-aineiden tuontiin tilastoitiin yhdeksän prosenttia kasvua. Tuonnin arvo kohosi 64 miljoonaan euroon ja tuontimäärät 18 tuhanteen tonniin, joista elävien kasvien, leikkokukkien, sipuleiden ym. osuus oli 32 miljoonaa euroa. Kojeiden ja mittareiden tuonti oli arvoltaan 22 miljoonaa euroa, kasvua 21 prosenttia viime vuodesta. Paperi- ja pahvituotteiden, pääasiassa hygieniatavaroiden, tuonti Alankomaista oli arvoltaan 24 miljoonaa euroa. Tuonnin arvo madaltui 11 prosenttia. Tekstiilien ja vaatteiden tuonti Alankomaista kohosi 12 prosenttia 30 miljoonaan euroon. Turkisnahkojen tuonti Alankomaista sen sijaan laski 24 prosenttia tammi-heinäkuussa ja oli arvoltaan kymmenen miljoonaa euroa.

7 6 Kuvio 7. Tuonti Alankomaista tavararyhmittäin v (1-7) Kojeet, mittarit yms. (+21 %) 1,1 % Kuljetusvälineet (+20 %) 2,0 % Sähkökoneet ja -laitteet (+3 %) 11,8 % Moottorit, teollisuuden koneet ja laitteet (+13 %) 5,6 % Metallit ja metallituotteet (+5 %) 3,3 % Muut tavarat (+6 %) 13,6 % Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet (+12 %) 1,5 % Paperi ja pahvi (-11 %) 1,2 % Elintarvikkeet ja juomat (+3 %) 11,3 % Malmit ja metalliromu (+4 %) 15,1 % Kukat, sipulit ym ja muut eläin- ja kasviraaka-aineet (+9 %) 3,2 % Eläin- ja kasviöljyt yms. (-4 %) 8,4 % Kivennäisöljytuotteet (+64 %) Kemialliset aineet ja 6,9 % tuotteet (-8 %) 14,9 % Taulukko 3. Tuonti Alankomaista; tärkeimmät tavararyhmät SITC- tavararyhmä 2016 Milj. e Osuus % Muutos % 2017 (1-7) Milj. e Osuus % Muutos % 0-1 Elintarvikkeet ja juomat , , Malmit ja metalliromu , , Kukat, sipulit ym. ja muut eläinja kasviraaka-aineet 98 2, , Kivennäisöljytuotteet 189 5, , Eläin- ja kasviöljyt yms , ,9-4 5 Kemialliset aineet ja tuotteet , , Paperi ja pahvi 46 1, , , Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet 45 1, , Metallit ja metallituotteet 113 3, , Moottorit, teollisuuden koneet ja laitteet 179 5, , Sähkökoneet ja -laitteet , ,8 3 78, 79 Kuljetusvälineet 93 2, , Kojeet, mittarit yms. 32 1, ,1 21 Muut tavarat , ,6 6 Yhteensä , ,0 5

8 VIENTI ALANKOMAIHIN V (1-7) (1-7) 2017 (1-7) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet , liha ja lihatuotteet 532 0, , ,0 77 0, maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet 1 0,0 2 0, , ,1 > vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset 732 0, , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 723 0, , , , rehuaineet 815 0, , , , erinäiset elintarvikkeet , , , , juomat ja tupakka 878 0, , , , juomat 878 0, , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0, raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 481 0, , , ,1 > öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet ,0-8 0,0 16 0, luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 41 0, , ,0 33 0, puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0,0 5 0,0 > ,0 8 0,0 > kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet 737 0, , , , poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , ,2 > kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut 0 0, ,0 > ,1 0 0, sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 338 0, , , , eläinöljyt ja -rasvat ,0-0 0,0 4 0,0 > kasviöljyt ja -rasvat 338 0, , , , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms , , kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 247 0, , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , ,7 >999 8 erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 59 0,0 54 0, ,0 41 0, vaatteet , , , , jalkineet 424 0, , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat , , , ,7 16 YHTEENSÄ , , , ,0 29

9 TUONTI ALANKOMAISTA V (1-7) (1-7) 2017 (1-7) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet , , , , liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet , , , , vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet , , , , erinäiset elintarvikkeet , , , ,2-1 1 juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet , , , , raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 288 0, , , , luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , , , puutavara ja korkki 65 0,0 63 0, ,0 70 0, paperimassa ,0 5 0, , ,0 > tekstiilikuidut sekä niiden jätteet , , , , kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet , , , ,2 9 3 poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms ,0 65 0, ,0 25 0, kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut ,0 16 0, ,0 1 0, sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat , , , , eläinöljyt ja -rasvat 74 0,0 59 0, , kasviöljyt ja -rasvat , , , , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms , , , ,9-4 5 kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 495 0, , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , ,7 > , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , ,9-3 9 muut tavarat , , , ,2 10 YHTEENSÄ , , , ,0 5

10 Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2017:M20, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kaarna, Anssi p Telasuo, Christina p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla tulli.fi Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta Ulkomaankauppatilastojen hakupalvelusta (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Opastinsilta 12 PL Helsinki Vaihde Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Semaforbron 12 PB Helsingfors Växel Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Opastinsilta 12 PO Box 512 FI Helsinki Exchange Statistics service

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 217 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 26 217 (1-7) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tuonti Vienti Helsinki 13.1.217. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2002-2016(1-9) Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2006 2016 (1-5) 5 000 Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2005 2015 (1-5) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e 10 000 Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Portugalin välinen kauppa

Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kauppa 2008 Handel Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v. 1998-2007(1-10) 400 Milj. e 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-11) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2003-2012(1-10) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 216 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Mrd. e 16 Kuvio 1. Energiatuotteiden ulkomaankauppa 25-216(1-2) 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 215 Tuonti Vienti (1-2) 216

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 1999-2008(1-11) 500 Milj. e 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (1-11)

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Liettuan välinen kauppa

Suomen ja Liettuan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Liettuan välinen kauppa 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Liettuan välinen kauppa v. 2005-2015(1-8) 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2017 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa v. 2005 2017 (1-8) 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2002-2011(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 (1-10)

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2016

Rajaliikennetilasto 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2016 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009 2016 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot