Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v (1-10) Tuonti Vienti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan citeras med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 1 VIENTI PERSIANLAHDEN ARABIMAIHIN SELVÄSTI HUIPPUVUOSIA ALEMMALLA TASOLLA Öljyjalosteita ei tuotu viime vuonna GCC-maista lainkaan Suomen tavaravienti GCC-maihin 1 eli Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioihin suureni Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kahdeksan prosenttia vuoden 2015 tammi-lokakuussa verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Vienti oli arvoltaan 619 miljoonaa euroa. Arvo on kuitenkin selvästi vähemmän kuin 2000-luvun alussa, jolloin vuosittainen vienti ylsi toistuvasti lähes kahteen miljardiin euroon. Erityisesti vientiä painoi alas matkapuhelinviennin tyrehtyminen 2000-luvun lopussa. Suomen tuonti GCC-maista on erittäin vähäistä ja oli viime vuonna vielä normaalitasoakin pienempää. Tuonti oli tammi-lokakuussa arvoltaan vain 45 miljoonaa euroa, mikä oli jopa 55 prosenttia edellisvuoden tammi-lokakuuta vähemmän. Tuonnin arvon romahdus johtui GCC-maiden Suomeen suuntautuneiden öljytoimitusten päättymisestä, kun vuonna 2014 öljyä tuotiin sieltä noin 58 miljoonan euron edestä. Raakaöljyä Suomi ei ole tuonut GCC-maista lainkaan, vaikka mailla on keskeinen asema raakaöljyn maailmankaupassa. EU-maiden yhteenlasketusta raakaöljyn tuonnista noin kahdeksan prosenttia tuli GCC-maista. 2 Suomen kauppa GCC-maiden kanssa on aina ollut merkittävästi ylijäämäistä. Ylijäämää kertyi viime vuoden tammi-lokakuussa 573 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 ylijäämää tuli vastaavana ajanjaksona hieman vähemmän, 471 miljoonaa euroa. Viime vuosien GCC-maiden kanssa käytävän kaupan ylijäämät ovat kuitenkin selvästi pienempiä kuin ennen vuoden 2008 talouskriisiä luvun alussa ylijäämää tilastoitiin vuosittain jopa lähes kaksi miljardia euroa. Hieman yli puolet Suomen viennistä GCC-maihin meni Saudi-Arabiaan ja vajaa kolmasosa Arabiemiirikuntiin. Omanin osuus oli liki kymmenes. Muiden maiden osuudet olivat prosentin ja neljän prosentin välillä. Kokonaisviennin kahdeksan prosentin nousu johtui erityisesti Omaniin suuntautuneista, arvoltaan suurista sähkögeneraattoritoimituksista. Kokonaisvienti Saudi-Arabiaan hiipui kolme prosenttia, ja vienti Arabiemiirikuntiin kasvoi vain prosentin. Kokonaistuonnista Saudi-Arabian osuus oli 47 prosenttia ja Arabiemiirikuntien 36 prosenttia. Qatarin osuus romahti vuoden 2014 yli 50 prosentista viime vuoden 15 prosenttiin öljytoimitusten päätyttyä. GCC-maiden osuus Suomen kokonaisviennistä on viime vuodet ollut hennossa kasvussa. Osuus oli viime vuonna 1,4 prosenttia, kun se vuonna 2010 jäi tasan prosenttiin. Viime vuosikymmenellä osuus oli kuitenkin suurimmillaan lähes neljä prosenttia. Osuuden pieneneminen johtui erityisesti matkapuhelinten viennin romahduksesta, sillä Suomen viennistä GCC-maihin puhelimien osuus oli suhteellisesti huomattavan suuri verrattuna moneen muuhun Suomen kauppakumppaniin. Tuonnissa GCCmaiden osuus on vain muutama prosentin kymmenesosa. Osuus vaihtelee vuosittain öljytoimitusten mukaan. GCC-maat ovat Suomelle vähemmän tärkeä kauppakumppani kuin koko EU-alueelle. EU-maiden euromääräisestä tavaraviennistä hieman yli kaksi prosenttia vietiin GCC-maihin, ja EU-alueen tavarantuonnista noin prosentti tuli näistä maista. 2 Milj. e Kuvio 2. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa maitain v (1-10) (kauppavaihdon mukaan suuruusjärjestyksessä) vienti tuonti Saudi-Arabia Arabiemiirikunnat Oman Qatar Kuwait Bahrain 1 Gulf Cooperation Council. Yhteistyöneuvoston ja kauppaliiton jäseniä ovat Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat. 2 Eurostatin Comext-tietokanta

3 2 Kuvio 3. GCC-maiden osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-10) Osuus % Tuonti Vienti Kuvio 4. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppatase (1-10) Milj. e Taulukko 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v (1-10) Vuosi Tuonti Milj. e Muutos % Osuus % Vienti Milj. e Muutos % Osuus % Kauppatase Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-10) , ,4 573 Kartta 1. GCC-maat maailmankartalla

4 3 SÄHKÖGENERAATTOREIDEN VIENTI OMANIIN MONINKERTAISTUI Metsäteollisuuden tuotteiden vienti GCC-maihin oli nousu-uralla Suomen viennistä GCC-maihin noin puolet muodostui viime vuoden tammi-lokakuussa koneista, laitteista ja kuljetusvälineistä. Vienti kohosi 315 miljoonaan euroon, eli 19 prosenttia vuoden 2014 vastaavaa ajanjaksoa suuremmaksi. Teollisuuskoneiden osuus oli tästä kokonaisuudesta hieman alle 32 prosenttiyksikköä, sähköteknisten laitteiden hiukan vajaa 18 prosenttiyksikköä ja kuljetusvälineiden liki kaksi prosenttiyksikköä. Teollisuuskoneiden viennin arvosta noin 83 miljoonaa euroa (+176 %) tuli pääasiassa Saudi-Arabiaan ja Omaniin toimitetuista sähkögeneraattoreista. Generaattorien viennin arvo jälkimmäiseen moninkertaistui 40 miljoonaan euroon. Teollisuuden erikoiskoneita, muun muassa maansiirto- ja kaivinkoneita sekä kaivannaisteollisuuden käsittelykoneita, vietiin viisi prosenttia vuotta 2014 vähemmän (arvo 46 milj. e). Sekä käsittelykoneita että maansiirtokoneita toimitettiin eniten Saudi-Arabiaan. Myös teollisuuden yleiskoneiden kohdalla suurin ostajamaa oli Saudi-Arabia. Yleiskoneiden kokonaisvienti GCCmaihin laski neljä prosenttia ja oli arvoltaan noin 61 miljoonaa euroa. Ryhmän arvoltaan suurimmista tavaroista nostamis- ja lastaamiskoneiden viennin arvoksi tilastoitiin 11 miljoonaa euroa, hanojen ja venttiilien arvoksi 19 miljoonaa euroa. Saudi-Arabiaan vietiin myös hiukan yli seitsemän miljoonan euron arvosta palosammuttimia (+11 %). Sähkökoneiden ja -laitteiden 109 miljoonan euron kokonaisvienti ei muuttunut edellisvuodesta. Ryhmän tavaroista tietokoneiden ja atk-laitteiden vienti oli arvoltaan 13 miljoonaa euroa, viestintälaitteiden 18 miljoonaa euroa. Suurin osa viestintälaitteista vietiin Arabiemiirikuntiin, atk-laitteista suurin osa meni taas Saudi-Arabiaan. Muuntajia ja induktoreita vietiin 24 miljoonan euron arvon edestä lähinnä Saudi-Arabiaan ja Arabiemiirikuntiin. Myös releiden, kytkinten ja muiden sähkön ohjauslaitteiden vienti (23 milj. e) suuntautui lähes kokonaan näihin maihin. Sähköjohtimien vienti Arabiemiirikuntiin yli kaksinkertaistui edellisvuodesta runsaaseen 18 miljoonan euroon. Kuljetusvälineiden vienti GCC-maihin kasvoi viime vuonna reilun kolmanneksen, mutta oli silti melko vähäistä (arvo vain noin kymmenen miljoonaa euroa). Viimevuotisen viennin kasvu johtui neljän miljoonan euron arvoisesta maansiirtoautojen toimituksesta Saudi-Arabiaan. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti GCC-maihin suureni viime vuoden tammi-lokakuussa 14 prosenttia, ja viennin arvo nousi 182 miljoonaan euroon. Sektorin osuus koko viennistä GCC-maihin oli hieman yli 29 prosenttia. Viennistä selvästi suurin osa oli paperia ja pahvia (111 milj. e), jonka vienti kasvoi liki neljänneksen. Hiukan alle 55 prosenttia paperista ja pahvista toimitettiin Saudi-Arabiaan ja 37 prosenttia Arabiemiirikuntiin. GCC-maihin myyty puutavara oli lähes yksinomaan Saudi-Arabiaan vietyä sahattua havupuuta. Sahatavaran vienti sinne kuitenkin laski neljä prosenttia 54 miljoonaan euroon. Omaniin vietiin raakapuuta neljän miljoonan euron edestä. Paperimassan seitsemän miljoonan euron arvoisesta viennistä suurin osa meni Arabiemiirikuntiin ja Bahrainiin. Vanerin vienti oli runsaan viiden miljoonan euron arvoista, ja suuntautui enimmäkseen Arabiemiirikuntiin. Muiden päätoimialojen vienti GCC-maihin oli viime vuonna verrattain vähäistä koneiden ja laitteiden sekä metsäteollisuuden tuotteiden vientiin verrattuna. Muista ryhmistä arvoltaan suurimman metallisektorin vienti kasvoi 14 prosenttia 34 miljoonaan euroon. Osuudeksi koko viennistä GCC-maihin tuli hieman alle kuusi prosenttia. Raudan ja teräksen viennistä 14 miljoonaa euroa kertyi toimituksista Arabiemiirikuntiin (+8 %) ja reilu neljä miljoonaa viennistä Saudi-Arabiaan (-20 %). Lisäksi kuparilevyjä ja -nauhaa vietiin Saudi-Arabiaan kuuden miljoonan euron arvosta (+61 %). Metallista valmistettujen tuotteiden (7 milj. e) vienti jakaantui melko tasaisesti eri GCC-maiden välillä. Elintarvikkeiden GCC-maihin viennin arvo vahvistui viime vuoden tammi-lokakuussa kolmanneksen ja kohosi 33 miljoonaan euroon. Osuus koko viennistä GCC-maihin oli hiukan yli viisi prosenttia. Viennistä noin 23 miljoonaa euroa (+16 %) oli Saudi-Arabiaan vietyä viljaa, enimmäkseen vehnää ja ohraa. Maitotaloustuotteiden vienti GCC-maihin moninkertaistui runsaaseen kahdeksaan miljoonaan

5 4 euroon. Maidon, kerman ja voin suurimmat ostajamaat olivat Saudi-Arabia, Arabiemiirikunnat ja Bahrain. Kemianteollisuuden tuotteiden vienti GCC-maihin oli viime vuonna arvoltaan 19 miljoonaa euroa, mikä oli 27 prosenttia vuotta 2014 vähemmän. Osuus koko viennistä GCC-maihin oli kolme prosenttia. Viennin arvosta kahdeksan miljoonaa euroa tuli Saudi-Arabiaan ja Arabiemiirikuntiin toimitetuista muoveista. Lisäksi Saudi-Arabiaan vietiin väriaineita noin kolmen miljoonan euron edestä (-14 %) ja reagenssiaineita vajaan kahden miljoonan euron arvosta (+12 %). Muita merkittäviä GCC-maihin viime vuonna vietyjä tavaroita olivat erilaiset lääkintäkojeet ja mittausinstrumentit, joiden vienti putosi reippaan kolmanneksen 15 miljoonaan euroon. Valaisinlaitteiden vienti GCC-maihin lähes kolminkertaistui seitsemään miljoonaan euroon. Kojeita ja mittareita vietiin Saudi-Arabiaan, Arabiemiirikuntiin ja Qatariin, valaisimia Arabiemiirikuntiin ja Qatariin. Sähkökoneet ja -laitteet (0 %) 17,7 % Kuvio 6. Vienti GCC-maihin tavararyhmittäin v (1-10) Kojeet ja mittarit (-34 %) 2,4 % Valaisimet (+160 %) 1,1 % Kuljetusvälineet (+36 %) 1,7 % Muut tavarat (-65 %) 2,4 % Elintarvikkeet (+33 %) 5,3 % Sahatavara ja raakapuu (0 %) 9,3 % Paperimassa (+14 %) 1,2 % Vaneri ja puusepäntuotteet (+5 %) 1,0 % Paperi ja pahvi (+24 %) 17,9 % Moottorit, teollisuuskoneet (+32 %) 31,5 % Metallit ja metallituotteet (+14 %) 5,5 % Kemialliset aineet ja tuotteet (-27 %) 3,1 % Taulukko 2. Vienti GCC-maihin; tärkeimmät tavararyhmät SITC- tavararyhmä 2014 Milj. e Osuus % Muutos % 2015(1-10) Milj. e Osuus % Muutos % 0 Elintarvikkeet 27 3, , Sahatavara ja raakapuu 73 10, , Paperimassa 7 1, , Kemialliset aineet ja tuotteet 34 4, , Vaneri ja puusepäntuotteet 7 0, , Paperi ja pahvi , , Metallit ja metallituotteet 36 4, , Moottorit, teollisuuskoneet , , Sähkökoneet ja -laitteet , , Kuljetusvälineet 10 1, , Valaisimet 3 0, , Kojeet ja mittarit 26 3, ,4-34 Muut tavarat 65 9, ,4-65 Yhteensä , ,0 8

6 5 TAVARATUONTI GCC-MAISTA ERITTÄIN VÄHÄISTÄ Saudi-Arabiasta tuotiin raakamuovia, Qatarista metallijätettä Suomen tuonti GCC-maista on ollut arvoltaan erittäin vähäistä, ja on vaihdellut vuositasolla alueelta saapuvien öljytoimitusten mukaan. Öljyjalosteita tuotiin vuonna 2014 lähes 44 miljoonan euron arvosta Qatarista ja 14 miljoonan euron edestä Saudi-Arabiasta, kun viime vuonna tuontia ei ollut lähes ollenkaan. Vuonna 2013 Qatarista tuotujen öljytuotteiden arvo oli 181 miljoonaa euroa, mutta vuonna 2012 tuonti oli taas erittäin pientä. Raakaöljyn tuonti Suomeen GCC-maista on ollut kuluvalla vuosituhannella olematonta. Suurin osa Suomen GCC-maista tuomien tavaroiden arvosta tuli Saudi-Arabiasta, Arabiemiirikunnista ja Qatarista tuodusta polyeteenistä ja muista raakamuoveista. Näiden osuus koko GCC-maiden tuonnista oli 71 prosenttia. Polyeteenin tuonti Saudi-Arabiasta kuitenkin väheni viisi prosenttia vuodesta 2014, ja oli arvoltaan hieman yli 17 miljoonaa euroa. Tuontihinnat kohosivat yhdeksän prosenttia, mutta tuonnin määrä putosi 13 prosenttia vajaaseen 13 tuhanteen tonniin. Polyeteeniä tuotiin Qatarista noin neljän miljoonan euron arvosta, mikä oli reilun kolmanneksen edellisvuotta vähemmän. Polyeteenin tuonti Arabiemiirikunnista sen sijaan kolminkertaistui kahdeksaan miljoonaan euroon. Muista kemianteollisuuden tuotteista Arabiemiirikunnista tuotiin noin miljoonalla eurolla väriaineita (+44 %). Muita GCC-maista tuotuja tavaroita olivat qatarilainen metallijäte (2 milj. e, -53 %) ja Arabiemiirikunnista ja Bahrainista tuodut tekstiililangat (2 milj. e, +55 %). Autonrenkaiden tuonti Arabiemiirikunnista nousi arvoltaan miljoonaan euroon, ja myös keraamisten tiilten tuonti sieltä oli arvoltaan noin miljoona euroa. Sähkön kytkentä- ja ohjauslaitteiden tuonti Arabiemiirikunnista ylsi lähes kahteen ja puoleen miljoonaan euroon, eli lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Lisäksi GCC-maista hankittiin Suomeen muutamia yksittäisiä moottoriajoneuvoja, kaivinkoneita ja teollisuuskoneita sekä näiden osia.

7 6 Metallit ja metallituotteet (+67 %) 2,6 % Kivennäisainetuotteet (+16 %) 1,5 % Vaatteet ja tekstiilit (+55 %) 3,8 % Renkaat (+677 %) 1,6 % Kuvio 7. Tuonti GCC-maista tavararyhmittäin v (1-10) Sähkökoneet ja -laitteet (+20 %) 7,5 % Moottorit, teollisuuskoneet (+18 %) 2,4 % Moottoriajoneuvot (+909 %) 1,0 % Muut tavarat (-99 %) 2,0 % Metallijätteet (-53 %) 5,3 % Väriaineet (+45 %) 1,3 % Raakamuovit (+10 %) 71,0 % Taulukko 3. Tuonti GCC-maista; tärkeimmät tavararyhmät SITC- tavararyhmä 2014 Milj. e Osuus % Muutos % 2015(1-10) Milj. e Osuus % Muutos % 28 Metallijätteet 6 5, , Väriaineet 1 0, , Raakamuovit 35 31, , Renkaat 0 0,1 > , , 84 Vaatteet ja tekstiilit 1 1, , Kivennäisainetuotteet 1 0, , Metallit ja metallituotteet 1 0, , Moottorit, teollisuuskoneet 1 1, , Sähkökoneet ja -laitteet 3 3, , Moottoriajoneuvot 0 0, ,0 909 Muut tavarat 61 55, ,0-99 Yhteensä , ,0-55

8 VIENTI GCC-maihin 2014 JA 2015 (1-10) (1-10) 2015 (1-10) Muutos% Osuus viennistä Osuus koko Osuus viennistä Osuus koko 2014 (1-10) 1000 e GCC viennistä (%) 1000 e 1000 e GCC viennistä (%) /2015 (1-10 -maihin (%) -maihin (%) AE Arabiemiirikunnat ,2 0, ,3 0,4 1 BH Bahrain ,9 0, ,3 0,0 67 KW Kuwait ,3 0, ,2 0,0-4 OM Oman ,4 0, ,8 0,1 361 QA Qatar ,9 0, ,8 0,1 16 SA Saudi-Arabia ,4 0, ,7 0,7-3 GCC-maat yhteensä ,0 1, ,0 1,4 8 Koko vienti , ,0-4 TUONTI GCC-MAISTA 2014 JA 2015 (1-10) (1-10) 2015 (1-10) Muutos% Osuus tuonnista Osuus koko Osuus tuonnista Osuus koko 2014 (1-10) 1000 e GCC tuonnista (%) 1000 e 1000 e GCC tuonnista (%) /2015 (1-10 -maista (%) -maista (%) AE Arabiemiirikunnat ,9 0, ,1 0,0 82 BH Bahrain 710 0,6 0, ,8 0,0 39 KW Kuwait 133 0,1 0, ,0 0,0-84 OM Oman 153 0,1 0, ,5 0,0 117 QA Qatar ,1 0, ,6 0,0-88 SA Saudi-Arabia ,2 0, ,0 0,0-40 GCC-maat yhteensä ,0 0, ,0 0,1-55 Koko tuonti , ,0-7

9 VIENTI GCC-MAIHIN V (1-10) (1-10) 2015 (1-10) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 14 0,0 7 0, ,0 5 0, liha ja lihatuotteet 2 0,0 2 0, maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet 2 0, ,0 > ,0 62 0, vilja ja viljatuotteet 23 0, ,7 > , , hedelmät ja kasvikset 0 0,0 9 0,0 > ,0 0 0, sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 433 0, , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet 26 0,0 10 0, ,0 1 0, erinäiset elintarvikkeet 122 0, , , ,0-7 1 juomat ja tupakka 884 0, , , , juomat 884 0, , , , tupakka ja tupakkavalmisteet raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , ,2 95 0, öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi ,0-3 0,0 1 0, puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0,0 1 0,0 > , ,1 > kivennäisaineet, valmistamattomat 899 0, , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet ,0-3 poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 115 0, ,7 > , , kivihiili, koksi, briketit yms. 30 0, , ,0 78 0, kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 48 0, ,6 > , , kaasut 37 0, , , sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0 0, eläinöljyt ja -rasvat kasviöljyt ja -rasvat 0 0, valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 907 0, , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 226 0, , , , lannoitteet, valmistetut muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut 708 0, , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0 0,0 0 0, ,0 1 0, kumituotteet 878 0, , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet 608 0, , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut 527 0, , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms ,2 18 0, ,0 47 0, vaatteet 206 0, , , , jalkineet 30 0,0 28 0, ,0 47 0, kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 30 0, , , , muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat ,0-1 0, YHTEENSÄ , , , ,0 8

10 TUONTI GCC-MAISTA V (1-10) (1-10) 2015 (1-10) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , ,3 22 0, elävät eläimet liha ja lihatuotteet ,0-7 0, maitotaloustuotteet ja munat kala- ja kalavalmisteet 0 0, vilja ja viljatuotteet , ,2 3 0, hedelmät ja kasvikset 3 0,0 30 0, ,0 19 0, sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja ,8 1 0, , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 306 0,1 75 0, , rehuaineet erinäiset elintarvikkeet juomat ja tupakka 0 0,0 2 0,0 > ,0 1 0, juomat 0 0,0 0 0, ,0 0 0, tupakka ja tupakkavalmisteet ,0-2 0,0 1 0, raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi ,0-36 0, puutavara ja korkki ,1-25 paperimassa tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2 0,0 1 0, ,0 0 0, kivennäisaineet, valmistamattomat 0 0,0 46 0,0 > ,0 30 0, malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet ,0 3 poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , ,0 26 0, kivihiili, koksi, briketit yms kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , ,0 26 0, kaasut sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat eläinöljyt ja -rasvat kasviöljyt ja -rasvat valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet 140 0, , ,1 29 0, epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1 0, ,1 > ,1 0 0, väri- ja parkitusaineet 442 0, , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1 0, ,2 > , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 16 0,0 23 0, ,0 13 0, lannoitteet, valmistetut muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut 194 0, , , , erinäiset kemialliset tuotteet 346 0, , ,2 2 0, valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat kumituotteet 1 0,0 95 0,1 > , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0 0,0 25 0,0 > ,0 1 0, paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 261 0,1 0 0, ,0 66 0,1 > tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet 965 0, , , , rauta ja teräs 266 0, , , , muut metallit 478 0, , ,3-69 tuotteet epäjalosta metallista 764 0, , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit 96 0, , ,2 34 0, eri toimialojen erikoiskoneet 154 0, , , , metalliteollisuuskoneet 93 0,0 8 0, ,0 3 0, yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 312 0, , , , toimistokoneet ja atk-laitteet 82 0,0 65 0, ,1 28 0, puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 34 0, , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot 72 0,0 45 0, , , muut kuljetusvälineet 5 0,0 0 0, , erinäiset valmiit tavarat 846 0, , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 11 0, ,2 > , , huonekalut 5 0,0 29 0, ,0 9 0, matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3 0,0 1 0, ,0 1 0, vaatteet 327 0, , , , jalkineet 4 0,0 6 0, ,0 7 0, kojeet,mittarit yms , , ,2 76 0, valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0 0,0 1 0, ,0 24 0,1 > muut valmiit tavarat 203 0,1 89 0, , , muut tavarat 0 0,0 4 0,0 > ,0 43 0,1 >999 YHTEENSÄ , , , ,0-55

11 Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa 2016:M01, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kaarna, Anssi p Telasuo, Christina p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Opastinsilta 12 PL Helsinki Vaihde Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Semaforbron 12 PB Helsingfors Växel Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Opastinsilta 12 PO Box 512 FI Helsinki Exchange (0) Statistics service (0)

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-11) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2005 2015 (1-5) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj.

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2002-2016(1-9) Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 217 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 26 217 (1-7) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tuonti Vienti Helsinki 13.1.217. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2006 2016 (1-5) 5 000 Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 1999-2008(1-11) 500 Milj. e 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Portugalin välinen kauppa

Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kauppa 2008 Handel Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v. 1998-2007(1-10) 400 Milj. e 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 2015 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 2005 2015 (1-6) Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 215 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 24 215 (1-2) 16 Mrd. e 14 12 1 8 6 4 2 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 214 (1-2) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2013 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 216 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Mrd. e 16 Kuvio 1. Energiatuotteiden ulkomaankauppa 25-216(1-2) 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 215 Tuonti Vienti (1-2) 216

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e 10 000 Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Suomen ja Liettuan välinen kauppa

Suomen ja Liettuan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Liettuan välinen kauppa 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Liettuan välinen kauppa v. 2005-2015(1-8) 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 21 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 22-29 Milj. euroa 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 Tuonti Vienti Helsinki 5.8.21 Tietoja

Lisätiedot