Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001"

Transkriptio

1 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti Vienti Osuus % Tuonti Vienti Helsinki Julkaistavissa klo Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN ULKOMAANKAUPAN KASVU TAITTUI Huipputeknologian tuotteiden useita vuosia jatkunut ulkomaankaupan voimakas kasvu taittui viime vuonna. Tavararyhmän vienti ja tuonti olivat kuukausittaisessa laskusuunnassa kesään saakka, mutta ne kääntyivät hienoiseen nousuun loppuvuonna. Vuositasolla tavararyhmän vienti supistui 14 % ja tuonti 9 %. Korkean teknologian tuotteiden ulkomaankauppa väheni selvemmin kuin Suomen koko vienti ja tuonti. Tämä johtui mm. sähköteknisten tuotteiden viennin supistumisesta. Näin tavara-ryhmän osuus koko viennistä jäi 21 %:iin ja tuonnista 18 %:iin. Huipputeknologian tuotteiden viennin arvo oli 59 mrd mk, josta tietoliikennevälineiden osuus oli 48 mrd mk (- 16 %). Puhelinlaitteiden viennin arvo oli 45 mrd mk, josta matkapuhelinten osuus oli 25,7 mrd mk. Matkapuhelinten vienti Suomesta pysytteli viime vuonna edellisvuoden tasolla runsaassa 25 milj. kpl:ssa. Suurimpia vientimaita olivat Iso- Britannia (5,7 milj.kpl), Saksa (2,9), Ranska (2,3), Arabiemiirikunnat (1,5) ja Ruotsi (1,3). Tieteellisten instrumenttien viennin arvo kohosi 5,3 mrd mk:aan (+ 6 %). Tieto- ja toimistokoneiden vienti puolestaan väheni edelleen, ja viime vuonna niitä vietiin enää 2,1 mrd mk:n arvosta (- 18 %). Korkean teknologian tuotteita tuotiin Suomeen 37,6 mrd mk:n arvosta. Tuonnista noin puolet eli 18,6 mrd mk oli tietoliikennevälineitä. Elektroniikan komponenttien osuus tietoliikenteen tuonnista oli 8 mrd mk eli neljännes edellisvuotista vähemmän. Puhelinlaitteiden tuonti puolestaan kasvoi hieman ja kohosi 8 mrd mk:aan. Tieto- ja toimistokoneiden tuonnin arvo jäi vajaaseen 8 mrd mk:aan (- 3 %). Tieteellisten instrumenttien tuonti kasvoi 5 % ja oli arvoltaan 3,4 mrd mk. Sähkökoneiden tuonti puolestaan jäi 3 mrd mk:aan eli miltei neljänneksen edellisvuotista pienemmäksi. Tärkeimmät huipputeknologian vientimaista olivat viime vuonna Iso-Britannia, Saksa, Yhdysvallat, Ranska ja Venäjä, joiden yhteenlaskettu osuus tavararyhmän koko viennistä oli 37 %. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi hieman edellisvuodesta, ja nopeata kasvua oli viennissä Yhdysvaltoihin (+ 40 %) ja Venäjälle (+ 60 %). Vienti Saksaan ja Ranskaan supistui puolestaan selvästi. Kaakkois-Aasian maiden osuus huipputeknologian viennistä oli 14 % (Kiina, Etelä-Korea, Malesia, Taiwan, Hongkong, Singapore, Filippiinit ja Thaimaa). Tuonnista Yhdysvaltain, Saksan, Japanin, Ison-Britannian ja Viron yhteenlaskettu osuus oli 56,4 %. Tuonti Yhdysvalloista supistui 4 %, kun tuonti Saksasta jäi neljänneksen edellisvuotista pienemmäksi ja tuonti Japanista 22 % pienemmäksi. Kaakkois-Aasian maiden osuus huipputeknologian tuonnista oli 16 %. Huipputeknologian tuotteiden määritelmänä on tässä katsauksessa käytetty OECD:n vuonna 1995 julkaisemaa määritelmää (kts. liite 1). Tavaroiden luokittelu perustuu SITCluokitukseen (Standard International Trade Classification, Rev. 3). Huipputeknologian tuotteiksi luetaan tavarat, joiden tutkimukseen ja kehittämiseen käytetään vähintään 4 % toimialan liikevaihdosta. TULLIHALLITUS Tilastot

3 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUONTI JA VIENTI TUOTERYHMITTÄIN V Tuoteryhmien osuudet Suomen koko tuonnista ja viennistä sekä muutos edellisestä vuodesta Tuoteryhmä TUONTI Milj.mk Osuus % Muutos % VIENTI Milj.mk Osuus % Muutos % Avaruus ja ilmailu , ,3 72 Tieto- ja toimistokoneet , ,7-18 Tietoliikennevälineet , ,0-16 Lääkkeet 861 0, ,1 9 Tieteelliset instrumentit , ,9 6 Sähkökoneet , ,2-48 Kemialliset aineet 812 0, ,1 0 Ei-sähköiset koneet 959 0, ,4 15 Aseet 213 0, ,1-15 YHTEENSÄ , ,9-14 KOKO TUONTI / VIENTI HUIPPUTEKNOLOGIAN TUONTI JA VIENTI KUUKAUSITTAIN V Mrd mk TUONTI VIENTI / / HUIPPUTEKNOLOGIAN TUONTI JA VIENTI MAITTAIN V tärkeintä maata TUONTI Milj.mk Osuus % Muutos % VIENTI Milj.mk Osuus % Muutos % Yhdysvallat ,5-4 Iso-Britannia ,0 4 Saksa ,1-26 Saksa ,6-30 Japani ,4-22 Yhdysvallat ,7 40 Iso-Britannia ,2-13 Ranska ,2-24 Viro ,3 18 Venäjä ,4 60 Muut maat ,6-4 Muut maat ,0-15 Kaikki maat yhteensä Kaikki maat yhteensä TULLIHALLITUS Tilastot

4 TULLIHALLITUS LIITE 1 Tilastot Huipputeknologian tuotteiden ryhmät ja SITC-luokat (SITC Rev. 3) OECD:n määritelmä Avaruus ja ilmailu ( ) Tieto- ja toimistokoneet ( ) Tietoliikennevälineet ( ) Lääkkeet Tieteelliset instrumentit ( ) Sähkökoneet Kemialliset aineet Ei-sähköiset koneet Aseet 891

5 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kari Tähtivaara (09) Matti Heiniemi (09) Myynti: Försäljning: Orders: Tullihallitus Tullstyrelsen National Board of Customs Tilasto Statistik Statistics Hämeentie 3 Tavastvägen 3 Hämeentie 3 PL 512 PB 512 P.O.Box Helsinki Helsingfors FIN Helsinki Vaihde (09) 6141 Växel (09) 6141 Phone internat Telefax (09) Telefax (09) Fax Sähköposti: E-post: Lukusali Läsesalen Statistics library Tilastopalvelu virka-aikana Statistikservice under tjänstetid Statistics service (09) (09)

6 SVT Ulkomaankauppa 2002:M02 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v Milj. euroa Tuonti Vienti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

7 SUOMEN VIENTI YHDYSVALTOIHIN JATKOI VAUHDIKASTA KASVUAAN Alustoimitusten ansiosta viennissä neljänneksen lisäys Suomi on viime vuosina kasvattanut vientiään Yhdysvaltoihin hyvin nopeasti. Vielä vuonna 1998 viennin arvo oli hieman yli 2,8 mrd euroa, vuotta myöhemmin 3,1 mrd euroa ja vuonna 2000 jo lähes 3,7 mrd euroa. Viime vuonna viennin arvo kohosi runsaaseen 4,6 mrd euroon eli neljänneksen edellisvuotista suuremmaksi. Tuonnin kehitys on ollut epätasaisempaa: v tuonti kasvoi hieman yli kymmeneksen, mutta kääntyi viime vuonna laskuun. Tuonnin arvo oli viime vuonna runsaat 2,4 mrd euroa eli kuusi prosenttia edellisvuotista vähemmän. Kauppataseen ylijäämää kertyi viime vuonna 2,2 mrd euroa. Yhdysvallat oli Ison-Britannian jälkeen suurin ylijäämämaa ulkomaankaupassamme. Yhdysvaltojen osuus Suomen koko viennistä kohosi vuoden 2000 runsaasta seitsemästä prosentista miltei kymmenekseen ja samalla Yhdysvallat nousi Saksan jälkeen tärkeimmäksi vientimaaksemme; osuus kokonaistuonnistamme pysytteli edellisvuotiseen tapaan seitsemän prosentin tuntumassa.. Kuvio 2. Ulkomaankauppa maittain v kauppavaihdon mukaan suuruusjärjestyksessä Milj. euroa TUONTI VIENTI Saksa Ruotsi Yhdysvallat Iso-Britannia Ranska Alankomaat Italia Tanska Japani Norja Kiina Viro Kuvio 3. Yhdysvaltain osuus Suomen tuonnista ja viennistä v Osuus % Tuonti Vienti

8 2 Taulukko 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v Vuosi Tuonti Milj. e Muutos % Osuus % Vienti Milj.e Muutos % Osuus % Kauppatase Milj.e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Vienti Kaupallemme Yhdysvaltojen kanssa on tunnusomaista viennin korkea jalostusaste. Erilaiset kemian perusteollisuuden ja metallien perusteollisuuden tuotteet yms. puolivalmisteet kattavat muutaman prosentin viennistämme, mutta pääosin vienti koostuu pitkälle jalostetuista tuotteista. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden osuus viennistämme Yhdysvaltoihin kohosi viime vuonna lähes kahteen kolmannekseen. Suurin syy ryhmän viennin kasvuun oli alusviennin kaksinkertaistuminen: Yhdysvaltoihin vietyjen risteilyalusten, lauttojen ym. alusten yhteisarvo oli lähes 1,5 mrd euroa. Myös erilaisten puhelinlaitteiden vienti lisääntyi selvästi; viennin arvo oli 360 milj. euroa eli kolme neljännestä enemmän kuin vuonna Matkapuhelimien osuus tästä viennistä oli 35 milj. euroa. Edellä mainittujen tuotteiden lisäksi kone- ja laiteviennissä kehittyi suotuisasti mm. paperiteollisuuskoneiden vienti (edellisen vuoden 99 milj. eurosta 183 milj. euroon), sähkölääkintä- ja röntgenlaitteiden vienti (118 milj. euroa, kasvua 17 %) ja runsaalla kolmanneksella lisääntynyt moottoreiden vienti (90 milj. euroa). Sen sijaan henkilöautojen viennin arvo, 120 milj. euroa, jäi 15 % pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Yhdysvallat on perinteisesti ollut Suomen tärkein tieteellisten mittaus- ja analyysilaitteiden ostaja. Viime vuonna koje- ja mittarivienti kohosi 149 milj. euroon eli 9 % suuremmaksi kuin vuonna Paperin ja pahvin vienti on aiemmin kattanut noin viidenneksen viennistämme Yhdysvaltoihin. Viime vuonna ryhmän viennin arvo (653 milj. euroa) kuitenkin supistui viisi prosenttia, ja muun viennin samaan aikaan kasvaessa paperin ja pahvin osuus koko USA-viennistämme jäi 14 %:iin. Kemian teollisuuden vienti (239 milj. euroa) kasvoi mm. lääkeaineiden ja muovien viennin kasvun ansiosta 16 % edellisvuotisesta. Lääkevalmisteita vietiin 42 milj. euron arvosta eli yli kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Muovien viennin arvo oli 36 milj. euroa. Elektroniikkateollisuudessa käytettävän piin osuus kemian viennistä oli 30 milj. euroa. Kemian perusteollisuuden vienti oli muutaman prosentin laskussa. TULLIHALLITUS Tilastot

9 Öljytuotteiden vienti palasi yhden huippuvuoden jälkeen lähemmäs edellisvuosien tasoa; ryhmän viennin arvo oli viime vuonna 120 milj. euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli poikkeuksellisen suuri: 287 milj. euroa. Muusta viennistä mainittakoon värimetallien vienti (119 milj. euroa), joka jäi hieman edellisvuotista pienemmäksi. Ryhmän viennistä nikkelin osuus oli 56 milj. euroa ja kuparin osuus 32 milj. euroa. 3 Kuvio 4. Vienti Yhdysvaltoihin v Kojeet, mittarit 3,2 % (+9 %) Muut koneet ja laitteet 13,9 % (+19 %) Muut tavarat 8,8, % (+5 %) Öljytuotteet 2,6 % (-58 %) Kemialliset aineet ja tuotteet 5,2 % (+16 %) Paperi ja pahvi 14,1 % (-5 %) Värimetallit 2,6 % (-2 %) Sähkökoneet ja -laitteet 14,0 % (+35 %) Kuljetusvälineet 35,6 % (+90 %) Taulukko 2. Vienti Yhdysvaltoihin; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä Milj.e Osuus % Muutos % Milj.e Osuus % Muutos % 334 Öljytuotteet 287 7, , Kemialliset aineet ja tuotteet 206 5, , Paperi ja pahvi , , Värimetallit 121 3, , Sähkökoneet ja laitteet , , ,79 Kuljetusvälineet , , Muut koneet ja laitteet , , Kojeet, mittarit yms , ,2 +9 Muut tavarat 355 9, ,8 +5 Yhteensä , ,0 +26 Tuonti Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden osuus tuonnistamme Yhdysvalloista on aiemmin ollut selvästi yli kaksi kolmannesta. Parin viime vuoden aikana ryhmän osuus on kuitenkin supistunut, kun joko muu tuonti on kehittynyt suotuisammin tai kuten vuonna kone- ja laitetuonti on supistunut muuta tuontia enemmän. Ryhmän tuonnin arvo jäi viime vuonna 1,6 mrd euroon eli TULLIHALLITUS Tilastot

10 4 yhdeksän prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Ryhmän osuus koko USAtuonnistamme oli 65 %. Kone- ja laitetuonnista suurin osa koostui sähkökoneista ja laitteista, lähinnä korkean teknologian tavaroista, kuten elektroniikan komponenteista (482 milj euroa; kasvua neljännes), puhelin- ja radiolaitteista (257 milj. euroa eli viidennes edellisvuotista vähemmän) ja atk-laitteista (hieman alle 240 milj. euroa). Yhdysvallat onkin selvästi suurin huipputeknologian tuotteiden tuontimaistamme: viidennes Suomen huipputeknologian tuonnista oli viime vuonna peräisin Yhdysvalloista. Muusta kone- ja laitetuonnista mainittakoon selvästi supistunut lentokonetuonti (268 milj. euroa vuonna 2000 ja 120 milj. euroa viime vuonna), erilaisten moottoreiden tuonti (62 milj euroa) ja sähkökytkentälaitteiden tuonti (53 milj. euroa). Kemiallisten aineiden ja tuotteiden tuonti (201 milj. euroa) pysyi suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Lääkevalmisteita tuotiin 48 milj. euron ja muoveja 41 milj. euron arvosta. Kojeiden ja mittareiden tuonnin nopea kasvu hidastui hieman viime vuonna: ryhmän tuonnin arvo oli 167 milj. euroa eli kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaoliinin tuonti (67 milj. euroa) jäi 12 % pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Öljytuotteita tuotiin 45 milj. euron arvosta eli lähes kaksinkertaisesti edellisvuotiseen verrattuna. Kuvio 5. Tuonti Yhdysvalloista v Muut tavarat 14,5 % (-7 %) Kojeet, mittarit yms. 6,8 % (+6 %) Muut koneet ja laitteet 10,2 % (-6 %) Kaoliini ym. kivennäisaineet 2,8 % (-12 %) Poltto- ja voiteluaineet 2,5 % (+31 %) Kemialliset aineet ja tuotteet 8,2 % (+1 %) Kuljetusvälineet 7,3 % (-48 %) Sähkökoneet ja -laitteet 47,6 % (+2 %) Taulukko 3. Tuonti Yhdysvalloista; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2000 Milj.e Osuus % Muutos % 2001 Milj.e Osuus % Muutos % 27 Kaoliini ym. kivennäisaineet 77 2, , Poltto- ja voiteluaineet 47 1, , Kemialliset aineet ja tuotteet 199 7, , Sähkökoneet ja laitteet , , Kuljetusvälineet , , Muut koneet ja laitteet , , Kojeet, mittarit yms , ,8 +6 Muut tavarat , ,5-7 Yhteensä , ,0-6 TULLIHALLITUS Tilastot

11 TUONTI YHDYSVALLOISTA 1999, 2000 JA SITC-TAVARARYHMÄ REV eur Osuus% 1000 eur Osuus% Muutos% 1000 eur Osuus% Muutos% 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , elävät eläimet 476 0, , , liha ja lihatuotteet 315 0, , , maitotaloustuotteet ja munat 301 0, , , kala- ja kalavalmisteet , , , vilja ja viljatuotteet , , , hedelmät ja kasvikset , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 199 0, , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 907 0, , , rehuaineet , , , erinäiset elintarvikkeet , , , juomat ja tupakka , , , juomat , , , tupakka ja tupakkavalmisteet , , , raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 352 0,0 53 0, , öljysiemenet, oljypitoiset pähkinät ja ytimet , , , luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 304 0, , , puutavara ja korkki , , , paperimassa , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 213 0, , , kivennäisaineet, valmistamattomat , , , malmit ja metalliromu , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet , , ,2-7 3 poltto- ja voiteluaineet, sähkovirta , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , kivennäisoljyt ja kivennäisoljytuotteet , , , kaasut 2 0,0 1 0, , eläin- ja kasvioljyt ja -rasvat 102 0,0 66 0, , eläinoljyt ja -rasvat 7 0,0 16 0, , kasvioljyt ja -rasvat 41 0,0 21 0, , valmistetut eläin- ja kasvioljyt yms. 53 0,0 29 0, , kemialliset aineet ja tuotteet , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , väri- ja parkitusaineet , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , lannoitteet, valmistetut 29 0,0 50 0, , muovit, valmistamattomat , , , muovit, valmistetut , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 180 0, , , kumituotteet , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , kivennäisainetuotteet , , , rauta ja teräs , , , muut metallit , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , voimakoneet ja moottorit , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , metalliteollisuuskoneet , , , yleiskäyttoiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , muut sähkokoneet ja laitteet , , , moottoriajoneuvot , , , muut kuljetusvälineet , , , erinäiset valmiit tavarat , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , huonekalut , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , vaatteet , , , jalkineet 579 0, , , kojeet,mittarit yms , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , muut valmiit tavarat , , ,8-1 9 muut tavarat 46 0, , , erittelemäton 9 0,0 13 0, , metallirahat (pl. kultaraha ja käypä raha) 2 0,0 10 0, , kulta, ei monetaarinen 35 0, , ,0-57 YHTEENSÄ , , ,0-6

12 VIENTI YHDYSVALTOIHIN 1999, 2000 JA SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus% 1000 e Osuus% Muutos% 1000 e Osuus% Muutos% 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , elävät eläimet 5 0,0 5 0, , liha ja lihatuotteet , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , kala- ja kalavalmisteet 303 0, , , vilja ja viljatuotteet , , , hedelmät ja kasvikset 76 0,0 28 0, , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 170 0,0 68 0, , rehuaineet 0 0,0 2 0,0 x 24 0, erinäiset elintarvikkeet 796 0, , , juomat ja tupakka , , , juomat , , , raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , öljysiemenet, oljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0,0 0 0,0 x 26 0,0 x 23 luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0 0,0 0 0,0 x 1 0,0 x 24 puutavara ja korkki , , , paperimassa , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet , , , kivennäisaineet, valmistamattomat 851 0, , , malmit ja metalliromu , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet 35 0,0 40 0, , poltto- ja voiteluaineet, sähkovirta , , , kivihiili, koksi, briketit yms. 38 0,0 20 0, , kivennäisoljyt ja kivennäisoljytuotteet , , , eläin- ja kasvioljyt ja -rasvat , , , valmistetut eläin- ja kasvioljyt yms , , , kemialliset aineet ja tuotteet , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , väri- ja parkitusaineet , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 314 0,0 59 0, , lannoitteet, valmistetut 439 0, , , muovit, valmistamattomat , , , muovit, valmistetut , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , kumituotteet , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , kivennäisainetuotteet , , , rauta ja teräs , , , muut metallit , , , tuotteet epäjalosta metallista , , ,8 9 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , voimakoneet ja moottorit , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , metalliteollisuuskoneet , , , yleiskäyttoiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , muut sähkokoneet ja laitteet , , , moottoriajoneuvot , , , muut kuljetusvälineet , , , erinäiset valmiit tavarat , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , huonekalut , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 59 0, , , vaatteet , , , jalkineet 125 0, , , kojeet,mittarit yms , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 902 0, , , muut valmiit tavarat , , ,8-5 9 muut tavarat 10 0,0 10 0, , metallirahat (pl. kultaraha ja käypä raha) 2 0,0 0 0, ,0 x 97 kulta, ei monetaarinen 9 0,0 10 0, ,0-30 YHTEENSÄ , , ,0 26

13 SVT Ulkomaankauppa 2002:M02 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Matti Heiniemi (09) Kari Tähtivaara (09) Myynti: Försäljning: Orders: Tullihallitus Tullstyrelsen National Board of Customs Tilasto Statistik Statistics Hämeentie 3 Tavastvägen 3 Hämeentie 3 PL 512 PB 512 P.O.Box Helsinki Helsingfors FIN Helsinki Vaihde (09) 6141 Växel (09) 6141 Phone internat Telefax (09) Telefax (09) Fax Sähköposti: E-post: Lukusali Läsesalen Statistics library Tilastopalvelu virka-aikana Statistikservice under tjänstetid Statistics service (09) (09)

14 SVT Ulkomaankauppa 2002:M03 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Italian välinen kauppa v (1-2) Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v (1-2) 2500 Milj. e (1-2) Tuonti Vienti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

15 1 TUONTI ITALIASTA EDELLEEN HIENOISESSA KASVUSSA Suomen tuonti Italiasta kasvoi prosentin verran kuluvan vuoden tammi-helmikuussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Viime vuonna kasvua oli 8 % edellisvuotisesta. Italian osuus Suomen koko tuonnista on siten hieman kasvanut, kun tuonti kokonaisuudessaan on ollut supistuvalla uralla jo runsaan vuoden ajan. Viime vuonna Suomen koko tuonti väheni 3 %, ja väheneminen koski lähes kaikkia suurimpia tuontimaita. Italian ohella tuonti kasvoi merkittävästi vain Ranskasta (+ 12 %) ja Virosta (+ 14 %). Kuluvan vuoden tammi-helmikuussa koko tuonnin supistuminen jatkui edelleen, ja tuonnin arvo jäi 11 % viimevuotista pienemmäksi. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden sekä elintarvikkeiden tuonnin kasvu Italiasta on jatkunut edelleen tämän vuoden puolella. Samoin kemiallisia aineita ja tuotteita tuodaan sieltä entistä enemmän. Merkittävää kasvua on ollut myös kotitalouskoneiden ja laitteiden tuonnissa. Vienti Italiaan on ollut laskussa runsaan vuoden ajan. Viime vuonna vienti väheni viidenneksen edellisvuodesta, ja tammi-helmikuussa jäätiin edelleen hieman viime vuoden vastaavan ajanjakson alapuolelle. Vienti Italiaan väheni kuitenkin selvästi hitaammin kuin Suomen koko vienti, joka jäi tammi-helmikuussa 12 % viimevuotista pienemmäksi. Vienti väheni Venäjää lukuun ottamatta kaikille päämarkkina-alueille. Useimpien kone- ja laiteryhmien vienti Italiaan jatkoi kasvuaan tammi-helmikuussa. Metsäteollisuuden vienti sen sijaan on edelleen viime vuoden tapaan supistumassa. Kuvio 2. Ulkomaankauppa maittain v Mrd e TUONTI VIENTI Saksa Ruotsi Yhdysvallat Iso-Britannia Ranska Alankomaat Italia Tanska Japani Norja Kiina Viro Kuvio 3. Italian osuus Suomen tuonnista ja viennistä v (1-2) Osuus % Tuonti Vienti (1-2) Kuvio 4. Suomen ja Italian välinen kauppatase v (1-2) Milj. e (1-2) TULLIHALLITUS Tilastot

16 2 Taulukko 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v (1-2) Vuosi Tuonti Milj.e Muutos % Osuus % Vienti Milj.e Muutos % Osuus % Kauppatase Milj.e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-2) , ,8 62 PUHELINLAITTEIDEN VIENTI ITALIAAN KÄÄNTYI KASVUUN Puhelinlaitteiden vienti Italiaan kääntyi viime syksynä kasvuun, ja kasvu jatkui kuluvan vuoden tammi-helmikuussa, jolloin tavararyhmän viennin arvo kohosi viidenneksen viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmaksi. Puhelinlaitteiden vienti Italiaan jäi vuositasolla 374 milj. euroon eli selvästi edellisvuotista pienemmäksi. Matkapuhelinten osuus viennistä oli 140 milj. euroa, ja kaikkiaan Italiaan vietiin viime vuonna runsaat matkapuhelinta, kun niitä edellisvuonna vietiin lähes 1,2 milj. kappaletta. Puhelinlaitteiden osuus Italian-viennistä oli viime vuonna runsas viidennes. Paperiteollisuuskoneiden vienti kohosi viime vuonna 145 milj. euroon, kun niitä edellisvuonna ei viety Italiaan juuri lainkaan. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo oli 102 milj. euroa eli viidenneksen edellisvuotista pienempi. Nostamis- ja lastaamiskoneiden ja laitteiden vienti puolestaan kasvoi kolmanneksen ja oli arvoltaan 42 milj. euroa. Sähköteknisten tuotteiden viennin arvo oli 63 milj. euroa (+ 51 %). Kaikkiaan koneita ja laitteita vietiin Italiaan viime vuonna 856 milj. euron arvosta eli 8 % edellisvuotista vähemmän. Kuluvan vuoden tammi-helmikuussa tärkeimpien kone- ja laiteryhmien vienti oli kuitenkin selvästi korkeammalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana aikana. Koneiden ja laitteiden osuus koko viennistä Italiaan on miltei puolet. Paperin ja pahvin vienti Italiaan on laskussa. Viime vuonna viennin arvo jäi 4 % edellisvuotista pienemmäksi. Kuluvan vuoden tammi-helmikuussa jäätiin neljänneksen viime vuoden vastaavaa aikaa pienempään arvoon. Paperia ja pahvia vietiin Italiaan viime vuonna 304 milj. euron arvosta, mikä oli lähes 18 % koko viennistä sinne. Paperimassan vienti väheni viime vuonna neljänneksen, ja väheneminen jatkui edelleen samaa tahtia kuluvan vuoden kahtena ensimmäisenä kuukautena. Viime vuonna viennin arvo oli 48 milj. euroa. Puutavaraa Italiaan vietiin 51 milj. euron arvosta, ja vienti on pysynyt melko vakiintuneella tasolla jo runsaan kahden vuoden ajan. Melko vakaata on ollut myös puutuotteiden vienti, joiden viennin arvo oli viime vuonna 40 milj. euroa. Metsäteollisuustuotteiden osuus koko viennistä Italiaan oli neljännes. Metallien ja metallituotteiden viennin arvo kohosi viime vuonna 215 milj. euroon (+ 13 %), josta raudan ja teräksen osuus oli 127 milj. euroa (+ 25 %). Tammi-helmikuussa metallien vienti supistui hieman viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden vienti supistui loppuvuotta kohden, ja niiden viennissä jäätiin edellisvuoden tasolle 93 milj. euroon. TULLIHALLITUS Tilastot

17 3 Kuvio 5. Vienti Italiaan v Puutavara Muut tavarat 2,9 % 7,7 % (- 72 %) (- 4 %) Paperimassa 2,8 % (- 26 %) Puutuotteet 2,3 % (- 1 %) Paperi ja pahvi 17,5 % (- 4 %) Koneet ja laitteet 49,1 % (- 8 %) Kemialliset aineet ja tuotteet 5,3 % (+0%) Metallit ja metallituotteet 12,3 % (+ 13 %) Taulukko 2. Vienti Italiaan; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2001 Milj. e Osuus % Muutos % 2002(1-2) Milj. e Osuus % Muutos % 24 Puutavara 51 2, , Paperimassa 48 2, , Kemialliset aineet ja tuotteet 93 5, , Puutuotteet 40 2, , Paperi ja pahvi , , Metallit ja metallituotteet , , Koneet ja laitteet , ,0 23 Muut tavarat 135 7, ,7-20 Yhteensä , ,0-1 ITALIA TÄRKEIMPIÄ TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN JA JALKINEIDEN TUONTI- MAITA Italia oli viime vuonna tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden tärkeimpiä tuontimaita. Sen osuus tekstiilien tuonnista oli 9 % eli Saksan (18 %) jälkeen toiseksi suurin. Vaatteiden tuonnista Italian osuus oli 5 %, ja tätä suuremmat osuudet olivat vain Kiinalla (18 %), Virolla (11 %) ja Ruotsilla (6 %). Jalkineiden tuonnista Italian osuus oli 14 % eli vain prosenttiyksikön Kiinaa pienempi. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden tuonti Italiasta kasvoi viime vuonna 3 % ja oli arvoltaan 128 milj. euroa. Tekstiilien osuus tuonnista oli 53 milj. euroa (+ 3 %), vaatteiden 50 milj. euroa (+ 2 %) ja jalkineiden 25 milj. euroa (+ 4 %). Koneiden ja laitteiden tuonti Italiasta kasvoi viime vuonna 8 % ja oli arvoltaan 470 milj. euroa. Vuoden viimeisinä kuukausina niiden tuonti kääntyi kuitenkin laskuun, ja tammi-helmikuussa tuonnin arvo jäi 4 % viime vuoden vastaavaa aikaa pienemmäksi. Teollisuuden koneita ja laitteita Italiasta tuotiin viime vuonna 257 milj. euron arvosta (+ 5 %). Kotitalouskoneiden ja laitteiden tuonti kasvoi 14 % ja oli arvoltaan 88 milj. euroa, josta pyykinpesukoneiden osuus oli 49 milj. euroa (+ 25 %). Koneiden ja laitteiden osuus koko Italian-tuonnista oli viime vuonna 37 %. Henkilöautojen tuonti Italiasta on ollut laskusuunnassa viime vuoden keväästä lähtien. Vuositasolla niiden tuonnin arvo jäi 31 milj. euroon eli neljänneksen vuotta 2000 pienemmäksi. Suomeen tuotiin TULLIHALLITUS Tilastot

18 viime vuonna kaikkiaan runsaat henkilöautoa (- 19 %), josta Italian osuus oli vajaat kappaletta (- 24 %). Eniten henkilöautoja tuotiin Saksasta ( kpl, - 22 %), Ranskasta ( kpl, - 4 %) ja Isosta-Britanniasta ( kpl, - 15 %). Kuorma- ja pakettiautojen tuonti Italiasta puolestaan kasvoi 38 % ja oli arvoltaan 39 milj. euroa. Alustojen ja osien tuonti kohosi 74 milj. euroon (+ 17 %). Kuljetusvälineiden osuus koko tuonnista Italiasta oli 13 %. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo oli viime vuonna 126 milj. euroa (+ 9 %), josta raudan ja teräksen osuus oli 52 milj. euroa (+ 17 %). Kemiallisia aineita ja tuotteita Italiasta tuotiin 107 milj. euron arvosta (+ 12 %). Elintarvikkeiden tuonti Italiasta lisääntyi viime vuonna runsaan viidenneksen ja oli arvoltaan 51 milj. euroa, josta hedelmien ja kasvisten osuus oli 27 milj. euroa (+ 28 %). 4 Kuvio 6. Tuonti Italiasta v Kuljetusvälineet 12,7 % (+ 8 %) Muut tavarat 17,9 % (+ 6 %) Elintarvikkeet 4,0 % (+ 22 %) Kemialliset aineet ja tuotteet 8,4 % (+ 12 %) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet 10,1 % (+ 3 %) Metallit ja metallituotteet 9,9 % (+ 9 %) Koneet ja laitteet 37,0 % (+ 8 %) Taulukko 3. Tuonti Italiasta; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2001 Milj. e Osuus % Muutos % 2002(1-2) Milj. e Osuus % Muutos % 01-07,09 Elintarvikkeet 51 4, , Kemialliset aineet ja tuotteet 107 8, , ,84,85 Tekstiilit, vaatteet ja jalkineeet , , Metallit ja metallituotteet 126 9, , Koneet ja laitteet , ,0-4 78,79 Kuljetusvälineet , ,5-5 Muut tavarat , ,1 6 Yhteensä , ,0 1 TULLIHALLITUS Tilastot

19 VIENTI ITALIAAN JA TAMMI-HELMIKUUSSA (1-2) 2002(1-2) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 01 liha ja lihatuotteet 257 0, , ,0 0 0,0 x 02 maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet 10 0,0 3 0, ,0 0 0,0 x 04 vilja ja viljatuotteet 1 0,0 5 0, ,0 0 0,0 x 05 hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 22 0,0 15 0, ,0 0 0, rehuaineet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 09 erinäiset elintarvikkeet 124 0,0 57 0, ,0 22 0, juomat ja tupakka 292 0, , ,0 91 0,0 > juomat 292 0, , ,0 91 0,0 > tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 2 raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, oljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 23 luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , ,0 8 0, puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet , , , , kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu 604 0, , ,0 0 0, muut eläin- ja kasviraaka-aineet 94 0,0 59 0, ,0 26 0, poltto- ja voiteluaineet, sähkovirta 328 0, , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisoljyt ja kivennäisoljytuotteet 13 0,0 23 0, ,0 10 0, kaasut 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 35 sähkovirta 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 4 eläin- ja kasvioljyt ja -rasvat 0 0,0 48 0,0 > ,0 13 0,0 x 41 eläinoljyt ja -rasvat 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 42 kasvioljyt ja -rasvat 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 43 valmistetut eläin- ja kasvioljyt yms. 0 0,0 48 0,0 > ,0 13 0,0 x 5 kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 43 0,0 44 0, ,0 4 0, lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , ,7 0 6 valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttoiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkokoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut 957 0, , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms ,0 95 0, ,0 12 0, vaatteet 601 0, , , , jalkineet 87 0, , ,0 9 0, kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 663 0, , ,0 7 0, muut valmiit tavarat , , , ,5 5 9 muut tavarat 13 0,0 15 0, ,0 45 0,0 > erittelemäton 13 0,0 11 0, ,0 1 0, metallirahat (pl. kultaraha ja käypä raha) 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 97 kulta, ei monetaarinen 0 0,0 4 0,0 x 0 0,0 44 0,0 x YHTEENSÄ , , , ,0-1

20 TUONTI ITALIASTA JA TAMMI-HELMIKUUSSA (1-2) 2002(1-2) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 0 0,0 18 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 01 liha ja lihatuotteet 943 0, , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet 298 0, , ,0 25 0, vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet 165 0, , ,0 37 0,0 x 09 erinäiset elintarvikkeet , , , ,3 5 1 juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 263 0, , ,0 0 0,0 x 2 raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 14 0,0 0 0, ,0 0 0,0 x 22 öljysiemenet, oljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 x 23 luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , , , puutavara ja korkki 863 0, , ,1 88 0, paperimassa 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 1 0,0 x 26 tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 750 0, , ,1 0 0, kivennäisaineet, valmistamattomat 244 0, , , ,1 > malmit ja metalliromu 45 0, , ,0 2 0,0 x 29 muut eläin- ja kasviraaka-aineet , , , ,2 5 3 poltto- ja voiteluaineet, sähkovirta 294 0, , ,0 31 0, kivihiili, koksi, briketit yms. 1 0,0 0 0, ,0 0 0,0 x 33 kivennäisoljyt ja kivennäisoljytuotteet 258 0, , ,0 25 0, kaasut 36 0,0 55 0, ,0 6 0, sähkovirta 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 4 eläin- ja kasvioljyt ja -rasvat , , , , eläinoljyt ja -rasvat 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 42 kasvioljyt ja -rasvat , , , , valmistetut eläin- ja kasvioljyt yms. 98 0,0 87 0, ,0 29 0, kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 799 0, , , ,5 > väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut 68 0,0 6 0, ,0 0 0,0 x 57 muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , ,1-6 6 valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , ,7 2 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttoiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkokoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , ,8 4 9 muut tavarat 104 0,0 88 0, ,0 2 0, erittelemäton 49 0,0 31 0, ,0 2 0, metallirahat (pl. kultaraha ja käypä raha) 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 97 kulta, ei monetaarinen 55 0,0 57 0, ,0 0 0,0-100 YHTEENSÄ , , , ,0 1

21 SVT Ulkomaankauppa 2002:M03 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Italian välinen kauppa v (1-2) Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kari Tähtivaara Matti Heiniemi Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Myynti: Försäljning: Orders: Tullihallitus Tullstyrelsen National Board of Customs Tilasto Statistik Statistics Hämeentie 3 Tavastvägen 3 Hämeentie 3 PL 512 PB 512 P.O.Box Helsinki Helsingfors FIN Helsinki Vaihde (09) 6141 Växel (09) 6141 Phone internat Telefax Telefax Fax Sähköposti: E-post: Lukusali Läsesalen Statistics library Tilastopalvelu virka-aikana Statistikservice under tjänstetid Statistics service

22 SVT Ulkomaankauppa 2002:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa v (1-5) Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v (1-5) 350 Milj. e (1-5) Tuonti Vienti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

23 1 PORTUGALI MENETTÄNYT SELVÄSTI OSUUTTAAN VAATTEIDEN JA JALKINEIDEN TUONNISTA Vaatteiden ja jalkineiden tuonti Portugalista on vähentynyt jatkuvasti viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vuonna 1997 Portugali oli vielä kolmanneksi suurin sekä vaatteiden että jalkineiden tuontimaistamme, mutta viime vuonna se oli enää kuudenneksi tärkein molempien tavararyhmien toimittajana. Tekstiilien tuonnissa Portugalin osuus on säilynyt miltei muuttumattomana. Kaiken kaikkiaan tuonti Portugalista on pysytellyt lähes samalla tasolla jo kymmenen vuoden ajan. Näin sen osuus Suomen koko tuonnista on supistunut 0,5 %:iin oltuaan vuosikymmen sitten miltei prosenttiyksikön suurempi. Vienti Portugaliin kasvoi voimakkaasti vuosina , mutta sen jälkeen vienti sinne on ollut supistuvalla uralla, kun sekä tietoliikennevälineiden että metsäteollisuustuotteiden vienti on vähentynyt. Portugalin osuus Suomen viennistä on hieman supistunut ja oli alkuvuonna 0,5 %. Suomen ja Portugalin välisen kaupan tase on ollut Suomelle ylijäämäinen vuodesta 1998 lähtien. Ylijäämä on kuitenkin supistumassa viennin heikkenemisen vuoksi. Kuvio 2. Suomen ja Portugalin välinen kauppa kuukausittain Milj. e Tuonti Vienti Kuvio 3. Portugalin osuus Suomen tuonnista ja viennistä v (1-5) Osuus % 1,5 1 0,5 Tuonti Vienti Kuvio 4. Suomen ja Portugalin välinen kauppatase v (1-5) Milj. e (1-5) (1-5) TULLIHALLITUS Tilastot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja Portugalin välinen kauppa

Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kauppa 2008 Handel Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v. 1998-2007(1-10) 400 Milj. e 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2006 2016 (1-5) 5 000 Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 217 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 26 217 (1-7) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tuonti Vienti Helsinki 13.1.217. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kauppa 2007 Handel Trade Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2006 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2002-2016(1-9) Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2005 2015 (1-5) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj.

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 1999-2008(1-11) 500 Milj. e 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (1-11)

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e 10 000 Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2003-2012(1-10) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-11) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2002-2011(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 (1-10)

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot