Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v (1-9) 2500 Milj. e Tuonti 2010 Vienti (1-9) 2013(1-9) Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan citeras med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 1 VÄLI- JA ETELÄ-AMERIKKAAN SUUNTAUTUNEEN VIENNIN VAHVA KASVU TAITTUI Lähes puolet tuonnista oli malmirikasteita ja metalleja Suomen tavaravienti Väli- ja Etelä-Amerikan maihin kääntyi vuoden 2013 tammi-syyskuussa Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan viidenneksen laskuun ja jäi vajaaseen 1,3 miljardiin euroon. Vielä vuonna 2012 vienti kasvoi yli kolmanneksen. Tammi-syyskuun tuonnin arvo, hieman yli 1,2 miljardia euroa, oli kuusi prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Maaryhmän kanssa käydyssä kaupassa tase vaihtelee huomattavasti lähinnä sen mukaan, kuinka paljon malmirikasteita alueelta tuodaan. Viime vuoden tammi-syyskuussa tase oli lähes tasapainossa, vain 20 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuonna 2012 ylijäämää kertyi 260 miljoonaa euroa, mutta vuonna 2011 tase jäi 337 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Väli- ja Etelä-Amerikan osuus Suomen kokonaisviennistä ja -tuonnista on noussut vuosikymmenen takaisesta kahdesta prosentista ja vaihdellut viime vuosina kolmen prosentin molemmin puolin. Brasilia on alueen tärkein kauppakumppani sekä viennissä että tuonnissa. Meksiko on selkeästi toiseksi suurin vientimaa ja Peru puolestaan toiseksi suurin tuontimaa. Yli sadan miljoonan euron kokonaiskauppavaihtoon yltivät viime vuoden tammi-syyskuussa näiden kolmen lisäksi myös Chile ja Kolumbia. Erilaiset teollisuuden koneet ja laitteet säilyttivät viime vuonna asemansa tärkeimpänä vientitavararyhmänä, vaikka vienti supistui yli kolmanneksen. Myös moottoreiden vienti väheni, kun taas paperin vienti jatkoi hienoista kasvuaan. Tuonnissa malmirikasteiden osuus säilyi 40 prosentissa, vaikka ryhmän tuonnin arvo supistui kuusi prosenttia. Elintarvikkeiden ja paperimassan tuonti väheni vielä tätäkin enemmän. Milj. e 600 Kuvio 2. Tärkeimmät maat Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välisessä kaupassa v tammi-syyskuussa (kauppavaihdon mukaan suuruusjärjestyksessä) Vienti Tuonti 0 Brasilia Meksiko Peru Chile Kolumbia Argentiina Uruguay Venezuela Costa Rica Kuuba Muut

3 Kuvio 3. Väli- ja Etelä-Amerikan maiden osuus Suomen tuonnista ja viennistä Osuus % 2013(1-9) Kuvio 4. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppatase (1-9) Milj. e 0 1 Tuonti Vienti (1-9) (1-9) Taulukko 1. Suomen kauppa Väli- ja Etelä-Amerikan maiden kanssa v (1-9) Vuosi Tuonti Vienti Kauppatase Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-9) , ,0 20 KONEVIENTI KÄÄNTYI JYRKKÄÄN LASKUUN Öljytuotteiden vienti Väli- ja Etelä-Amerikkaan lähes kolminkertaistui Suuret vuotuiset vaihtelut ovat tyypillisiä moottoreiden sekä erilaisten koneiden ja laitteiden viennissä Väli- ja Etelä-Amerikan maihin. Vuonna 2012 koneita ja moottoreita vietiin huomattavasti edellisvuotista enemmän. Koko kone-, laite- ja kuljetusvälineryhmän vienti kohosi 876 miljoonasta eurosta 1,3 miljardiin euroon. Vuoden 2013 tammi-syyskuussa ryhmän vienti kääntyi kuitenkin kolmanneksen laskuun. Puhelinlaitteiden vienti tyrehtyi tammi-syyskuussa lähes kokonaan, ja useimpien muidenkin sähkölaitteiden vienti supistui selvästi. Sähkögeneraattoreiden ja -moottoreiden vienti (166 miljoonaa euroa) pysytteli kuitenkin edellisen vuoden tasolla ja sähkölääkintälaitteiden vienti (23 miljoonaa euroa) lisääntyi 14 prosenttia. Moottorivienti Kolumbiaan ja Brasiliaan kasvoi merkittävästi, kun taas Dominikaaniseen tasavaltaan suuntautunut moottorivienti jäi kymmenesosaan edellisvuotisesta. Eri toimialojen erikoiskoneista paperikoneiden vienti romahti 135 miljoonasta eurosta 27 miljoonaan euroon. Maansiirto- ja kaivuukoneiden vienti putosi puoleen ja jäi 64 miljoonaan euroon.

4 3 Poikkeuksena koneryhmässä olivat erilaiset kivennäisainesten käsittelykoneet, joiden viennin arvo kohosi 32 miljoonasta eurosta 47 miljoonaan euroon. Brasilia oli kone-, laite- ja kuljetusvälineryhmän tärkein ostajamaa Väli- ja Etelä-Amerikan alueella sekä viime vuoden tammi-syyskuussa että vuotta aiemmin. Viime vuonna ryhmän tavaroita vietiin Brasiliaan 193 miljoonan euron arvosta, josta erilaisten moottoreiden osuus oli 63 miljoonaa euroa. Kaksi muuta tärkeää vientimaata olivat Chile (113 miljoonaa euroa) ja Meksiko (112 miljoonaa euroa). Sekä Chileen että Meksikoon vietiin erilaisia teollisuuden koneita sekä maansiirto- ja kaivuukoneita. Paperin ja pahvin osuus viennistä kohosi edellisen vuoden notkahduksen jälkeen takaisin viidennekseen. Vuonna 2012 ryhmä kattoi vain 15 prosenttia alueelle suuntautuneesta viennistä muun viennin vahvan kasvun vuoksi. Viime vuoden tammi-syyskuussa paperiviennin arvo nousi 242 miljoonaan euroon eli kolme prosenttia edellisvuotista suuremmaksi. Lähes kolmannes ryhmän viennistä suuntautui Brasiliaan ja vajaa neljännes Meksikoon. Öljytuotteiden viennin arvo miltei kolminkertaistui tammi-syyskuussa. Öljytoimitusten määrämaa on vaihdellut: vuonna 2012 öljytuotteita vietiin lähinnä Brasiliaan ja Chileen, viime vuoden tammisyyskuun 83 miljoonan euron arvoinen vienti päätyi lähes kokonaisuudessaan Meksikoon. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden vienti väheni viime vuonna kuusi prosenttia ja jäi 91 miljoonaan euroon. Kemian perusteollisuuden tuotteiden osuus ryhmän viennistä oli 36 miljoonaa euroa ja väriaineiden osuus 19 miljoonaa euroa. Brasilia oli sekä peruskemikaalien että väriaineiden tärkein ostajamaa. Muita merkittäviä tavararyhmiä Väli- ja Etelä-Amerikkaan suuntautuneessa viennissä olivat rauta ja teräs (50 miljoonaa euroa, josta kolmannes Brasiliaan) sekä kojeet ja mittarit (43 miljoonaa euroa, suurimpina ostajina Brasilia ja Meksiko). Kuvio 5. Vienti Väli- ja Etelä-Amerikan maihin v (1-9) Sähkökoneet ja - laitteet 5,9 % (- 55 %) Kojeet, mittarit 3,4 % (+ 4 %) Kuljetusvälineet 3,8 % (- 26 %) Muut tavarat 4,8 % (- 6 %) Öljytuotteet 6,6 % (+ 159 %) Kemiall. aineet ja tuotteet 7,3% (-6 %) Paperi ja pahvi 19,3 % (+ 3 %) Teoll. koneet ja laitteet 27,9 % (- 37 %) Voimakoneet ja moottorit 17,1 % (- 16 %) Rauta ja teräs 4,0 % (+ 3 %)

5 4 Taulukko 2. Vienti Väli- ja Etelä-Amerikan maihin; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2012 Milj. e Osuus % Muutos % 2013(1-9) Milj. e Osuus % Muutos % 33 Öljy, öljytuotteet 87 4, , Kemialliset aineet ja tuotteet 132 6, , Paperi ja pahvi , , Rauta ja teräs 66 3, , Voimakoneet ja moottorit , , Teollisuuden koneet ja laitteet , , Sähkökoneet ja -laitteet 200 9, , ,79 Kuljetusvälineet 72 3, , Kojeet, mittarit yms. 57 2, ,4 4 Muut tavarat 85 4, ,8-6 Yhteensä , ,0-19 PUOLET TUONNISTA MALMIRIKASTEITA JA METALLEJA Elintarviketuonti Väli- ja Etelä-Amerikasta vähentynyt Väli- ja eteläamerikkalaisten malmirikasteiden tuonnin arvo jäi vuoden 2013 tammi-syyskuussa kuusi prosenttia edellisvuotista pienemmäksi, puoleen miljardiin euroon. Ryhmä on kuitenkin edellisten vuosien tavoin alueen tärkein tuoteryhmä: yli 40 prosenttia Suomeen suuntautuneesta tuonnista on erilaisia malmirikasteita. Kuparirikastetta tuotiin tammi-syyskuussa Perusta 265 miljoonan euron arvosta eli 13 prosenttia edellisvuotista enemmän. Brasiliasta tuotiin nikkelikiveä ja nikkelirikastetta 132 miljoonan euron arvosta. Chileläisen kuparirikasteen tuonnin arvo supistui kolmanneksen ja jäi 53 miljoonaan euroon. Malmirikasteiden lisäksi Väli- ja Etelä-Amerikasta tuodaan myös metallien puolivalmisteita. Rautaa ja terästä tuotiin vuoden 2013 tammi-syyskuussa 71 miljoonan euron arvosta. Tuonnin arvo oli edellisen vuoden tasolla. Suurin osa, 62 miljoonaa euroa, oli brasilialaista alkuperää. Elintarvikkeiden ja juomien osuus alueen tuonnista oli vielä kaksi vuotta sitten selvästi yli neljännes. Kahvin tuonnin arvon lasku pudotti kuitenkin osuutta vuonna 2012, ja viime vuoden tammisyyskuussa ryhmän osuus koko tuonnista jäi 23 prosentin tuntumaan. Raakakahvin tuonnin arvo jäi tammi-syyskuussa hinnan laskun vuoksi 102 miljoonaan euroon eli neljänneksen edellisvuotista pienemmäksi. Kahvin tuontimäärä oli kuitenkin suurempi kuin vuotta aiemmin. Raakakahvia tuotiin lähinnä Brasiliasta (54 miljoonaa euroa) ja Kolumbiasta (23 miljoonaa euroa). Kahvin lisäksi tärkeitä tuontituotteita olivat tammi-syyskuussa kuubalainen sokeri (25 miljoonaa euroa), chileläiset viinit (24 miljoonaa euroa) ja costaricalaiset banaanit (16 miljoonaa euroa). Paperimassan tuonti Väli- ja Etelä-Amerikan maista on vähentynyt. Vuonna 2011 sellun tuonnin arvo oli 204 miljoonaa euroa, vuotta myöhemmin 197 miljoonaa euroa ja viime vuoden tammisyyskuussa enää 124 miljoonaa euroa eli 12 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona. Paperimassalla on kuitenkin yhä kymmeneksen osuus alueen koko tuonnista. Suurin osa paperimassasta tuodaan Brasiliasta. Tuonnin muita suuria tavararyhmiä olivat tammi-syyskuussa koneet, laitteet ja kuljetusvälineet (98 miljoonaa euroa, josta traktoreita Meksikosta 24 miljoonan euron arvosta) sekä Brasiliasta 28 miljoonan euron arvosta tuotu kaoliini ja Argentiinasta tuodut entsyymit ja muut peruskemikaalit (15 miljoonaa euroa).

6 5 Kuvio 6. Tuonti Väli- ja Etelä-Amerikan maista v (1-9) Koneet, laitteet, kulj.välineet 7,9 % (- 23 %) Muut tavarat 6,6 % (+ 58 %) Elintarvikkeet 20,6 % (- 15 %) Rauta ja teräs 5,8 % (+ 1 %) Kemiall. aineet ja tuotteet 3,4 % (+ 86 %) Juomat 2,7 % (- 3 %) Paperimassa 10,0 % (- 12 %) Kivennäisaineet 2,4 % (- 19 %) Malmirikasteet 40,6 % (- 6 %) Taulukko 3. Tuonti Väli- ja Etelä-Amerikan maista; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2012 Milj. e Osuus % Muutos % 2013(1-9) Milj. e Osuus % Muutos % Elintarvikkeet , , Juomat 48 2, , Paperimassa , , Kivennäisaineet 52 2, , Malmirikasteet , ,6-6 5 Kemialliset aineet ja tuotteet 41 2, , Rauta ja teräs 92 5, ,8 1 7 Koneet, laitteet, kuljetusvälineet 162 9, ,9-23 Muut tavarat 66 3, ,6 58 Yhteensä , ,0-6

7 VIENTI VÄLI- JA ETELÄ-AMERIKAN MAIHIN V (1-9) (1-9) 2013(1-9) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet 866 0, , , , elävät eläimet 0 0,0 1 0,0 > ,0 x 01 liha ja lihatuotteet ,0 x 0 0, maitotaloustuotteet ja munat 184 0, , , , kala- ja kalavalmisteet 14 0, ,0 > ,0 9 0, vilja ja viljatuotteet 412 0, , , , hedelmät ja kasvikset 23 0,0 18 0, ,0 5 0, sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 98 0,0 88 0, ,0 23 0, kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 47 0,0 37 0, ,0 21 0, rehuaineet 16 0, x 09 erinäiset elintarvikkeet 71 0, , ,0 79 0, juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet x x 2 raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 139 0,0 47 0, ,0 48 0, öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet , x 23 luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kum x x 24 puutavara ja korkki 76 0,0 70 0, , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2 0,0 3 0, ,0 2 0, kivennäisaineet, valmistamattomat 756 0, , , , malmit ja metalliromu 589 0, ,0 x 29 muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7 0, ,0 x 3 poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms. 61 0,0 0 0, , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut x x 35 sähkövirta x x 4 eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat ,0 x 0 0,0 0 0, eläinöljyt ja -rasvat x x 42 kasviöljyt ja -rasvat ,0 x 0 0,0 0 0, valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms x x 5 kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 701 0, , , , lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , ,7 1 6 valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat ,0 x 475 0, , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalustee , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 62 0,0 27 0, ,0 22 0, vaatteet 381 0, , , , jalkineet 30 0,0 30 0, ,0 13 0, kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat ,0 x ,0 x YHTEENSÄ , , , ,0-19

8 TUONTI VÄLI- JA ETELÄ-AMERIKAN MAISTA V (1-9) (1-9) 2013(1-9) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 1 0, ,0 x 01 liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat 31 0,0 9 0, ,0 x 03 kala- ja kalavalmisteet , , , , vilja ja viljatuotteet 200 0, , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet , , , , erinäiset elintarvikkeet 269 0, , , , juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet x ,0 x 2 raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at ,0 x 13 0, öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet , , , , luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kum 456 0, , , , puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0,0 3 0,0 > ,0 7 0, kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet , , , , poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet ,2 1 0, ,1 x 34 kaasut x x 35 sähkövirta x x 4 eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat , , , , eläinöljyt ja -rasvat ,3 x , , kasviöljyt ja -rasvat ,1 6 0, ,0 5 0, valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 5 0,0 6 0, ,0 9 0, kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet 873 0, , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 154 0, , , , lannoitteet, valmistetut x x 57 muovit, valmistamattomat , , ,0 76 0, muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet 283 0, , , ,0 6 6 valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 510 0, , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit 130 0,0 6 0, ,0 x 69 tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet 876 0, , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , ,0 >999 8 erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalustee 271 0,0 48 0, , , huonekalut 140 0, , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 88 0,0 89 0, ,0 67 0, vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 273 0, , , , muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat , , , ,3 46 YHTEENSÄ , , , ,0-6

9 Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa 2014:M02, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Matti Heiniemi p Christina Telasuo p Sähköposti: Kaikki tilastot ja katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja sekä logistiikkatilastoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Erottajankatu A PL Helsinki Vaihde (09) 6141 Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Skillnadsgatan A PB Helsingfors Växel (09) 6141 Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Erottajankatu A PO Box 512 FI Helsinki Exchange Statistics service

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2007:M02 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Espanjan välinen kauppa v. 1997-2006(1-10) Milj. e 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kuvio 1. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa v. 2003-2013 (1-5) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 Milj. e 2003 2004 2005

Lisätiedot

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2012

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2012 Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 2013 Handel Trade Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2012 Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Argentiina. Kesäkuu 2010

Argentiina. Kesäkuu 2010 Argentiina Kesäkuu 2010 2 (31) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Brasilia. Kesäkuu 2010

Brasilia. Kesäkuu 2010 Brasilia Kesäkuu 2010 2 (54) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA SELVITYS Keskuskauppakamari WTC Helsinki Kesäkuu 2010 Keskuskauppakamari World

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista BOFIT Online 27 No. 1 Riikka Nuutilainen Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 (32) Niina Touré

Sisällysluettelo 2 (32) Niina Touré Chile Kesäkuu 2010 2 (32) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet... 6 Potentiaalisia

Lisätiedot

Alankomaat. Marraskuu 2010

Alankomaat. Marraskuu 2010 Alankomaat Marraskuu 2010 2 (15) Alankomaiden Sisällysluettelo Maaprofiili... 3 Maa ja väestö... 3 Infrastruktuuri... 3 Politiikka ja hallinto... 4 Talouden avaintiedot... 4 Liiketoiminta... 5 Maan vahvuudet

Lisätiedot

SUOMALAISYRITYSTEN KOHTAAMAT KAUPANESTEET 2009 ja keinot niiden poistamiseksi

SUOMALAISYRITYSTEN KOHTAAMAT KAUPANESTEET 2009 ja keinot niiden poistamiseksi SUOMALAISYRITYSTEN KOHTAAMAT KAUPANESTEET 2009 ja keinot niiden poistamiseksi ULKOASIAINMINISTERIÖ KAUPPAPOLIITTINEN OSASTO Markkinoillepääsyasioiden yksikkö PL 413, 00023, Valtioneuvosto ISBN: 978-951-724-759-7

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa

Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa Tutkimuksia 47 Turo Laitinen Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa Tampere, 2002 Laitinen, Turo. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa / Turo Laitinen. - Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu,

Lisätiedot

Meksiko. Syyskuu 2010

Meksiko. Syyskuu 2010 Meksiko Syyskuu 2010 2 (46) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

PTT-ennuste. Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla 2/2013 (1.10.2013)

PTT-ennuste. Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla 2/2013 (1.10.2013) PTT-ennuste MAA- JA ELINTARVIKETALOUS 2/2013 (1.10.2013) Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla Viljan ennätyssato sulatti viime kesän hintapiikin. Viljan hintojen lasku jatkuu sekä Suomessa että

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011 Kuormaautojen tavarankuljetukset vähenivät vuonna 2011 Vuonna 2011 kuormaautoilla kuljetettiin kotimaan liikenteessä tavaroita yhteensä 313

Lisätiedot

Portugali. Kesäkuu 2010

Portugali. Kesäkuu 2010 Portugali Kesäkuu 2010 2 (24) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Ranska. Marraskuu 2010

Ranska. Marraskuu 2010 Ranska Marraskuu 2010 Ranskan maaraportti 2 (28) Ranskan maaraportti Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta...

Lisätiedot

BULGARIA. Kesäkuu 2009

BULGARIA. Kesäkuu 2009 BULGARIA Kesäkuu 2009 Bulgarian maaraportti 2 (47) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka... 5 Talouden avaintiedot... 6 LIIKETOIMINTA... 6 Bulgarian vahvuudet

Lisätiedot