Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Venäjän välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v (1-3) Tuonti Vienti Helsinki Julkaistavissa klo Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan citeras med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 1 VIENTI VENÄJÄLLE VIIME VUODEN TASOLLA TAMMI-MAALISKUUSSA Venäjä putosi kuudenneksi suurimmaksi vientimaaksi Kiinan ohitettua sen Suomen tavaravienti Venäjälle säilyi tammi-maaliskuussa viime vuoden vastaavan ajanjakson tasolla Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 757 miljoonaa euroa. Viime vuonna vienti Venäjälle kasvoi 15 prosenttia. Vuosina vienti Venäjälle laski vuosittain. Tuonti Venäjältä oli kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa arvoltaan lähes 2,4 miljardia euroa. Tuonnin arvo laski kolme prosenttia edellisvuoden vastaavalta ajanjaksolta. Suomen vienti Venäjälle kehittyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä EU28-maiden vientiä heikommin: Eurostatin mukaan EU28-maiden vienti Venäjälle kasvoi tammi-maaliskuussa kolme prosenttia, tuonti Venäjältä prosentin. 1 Venäjän osuus Suomen viennistä oli tammi-maaliskuussa 4,9 prosenttia. Osuus hupeni edellisvuoden vastaavan ajankohdan 5,2 prosentista ja koko vuoden 5,7 prosentista. Tuonnissa Venäjän osuus kutistui edellisvuoden tammi-maaliskuun 16 prosentista 14,7 prosenttiin. Koko viime vuonna Venäjän osuus tuonnista oli 13,2 prosenttia. Venäjä oli tammi-maaliskuussa Suomen kuudenneksi suurin vientimaa Kiinan jälkeen ja Isoa-Britanniaa edellä. Vielä viime vuonna Venäjä oli Kiinaa edellä viidennellä sijalla luvun alkupuoliskolla Venäjä oli vuodesta riippuen joko Suomen toiseksi tai kolmanneksi suurin vientimaa. Tuonnissa Venäjä oli kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toiseksi suurin Saksan jälkeen ja Ruotsia ennen. Kokonaiskauppavaihdon mukaan laskettuna Venäjä oli Suomen kolmanneksi suurin kauppakumppani Saksan ja Ruotsin jälkeen. Kaupassa Venäjän kanssa kauppataseen alijäämää kertyi 1,6 miljardia euroa tammi-maaliskuussa. Viime vuoden tammi-maaliskuussa vaje oli 1,7 miljardia euroa. Koko viime vuonna vajetta tuli lähes 4,8 miljardia euroa, mikä oli selvästi enemmän kuin vuonna Suurimmillaan 2010-luvulla vuosittaista vajetta Venäjän-kaupassa tuli lähes kuusi miljardia euroa. Suomi vie Venäjälle erityisesti koneita ja laitteita, kemianteollisuuden tuotteita sekä paperia ja pahvia. Teollisuuden koneiden ja laitteiden, mm. metsänhoitokoneiden ja paperiteollisuuden koneiden, vienti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myös paperin ja pahvin viennin arvoon tilastoitiin nousua. Verkkolaitteiden, öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo laski. Suomi tuo Venäjältä enimmäkseen energiatuotteita, kaivannaisia ja peruskemikaaleja. Raakaöljyn, kaasun ja sähkövirran tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, mutta öljyjalosteiden tuonnin arvo laski. Nikkelikiven tuonnin arvo kasvoi jyrkästi, mutta metallien tuonnin arvon laskua selittävät vertailuajanjaksolle osuneet, arvoltaan huomattavat kaasuputkihankinnat. Vienti Venäjän verrokkimaihin Saksaan ja Ruotsiin nousi alkuvuonna. Vienti Saksaan kasvoi jyrkästi, Ruotsiin selvästi hitaammin. Tuonti Saksasta kasvoi niin ikään selvästi, mutta tuonti Ruotsista oli lähes viime vuoden ensimmäisen neljänneksen tasolla. Kuvio 2. Venäjän osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-3) Osuus % Tuonti Vienti Kuvio 3. Suomen ja Venäjän välinen kauppatase (1-3) Milj. e Eurostat news release 86/2018

3 2 Kuvio 4. Vienti Venäjälle, Saksaan ja Ruotsiin kuukausittain (tammi-maaliskuu) Milj. e Venäjä Saksa Ruotsi Kuvio 5. Tuonti Venäjältä, Saksasta ja Ruotsista kuukausittain (tammi-maaliskuu) Milj. e Venäjä Saksa Ruotsi Taulukko 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v (1-3) Vuosi Tuonti Vienti Kauppatase Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-3) , ,

4 3 TEOLLISUUDEN KONEIDEN JA LAITTEIDEN VIENTI VENÄJÄLLE KASVOI Verkkolaitteiden ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti heikkeni Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti Venäjälle kasvoi kokonaisuudessaan viisi prosenttia tammi-maaliskuussa. Vienti oli arvoltaan 332 miljoonaa euroa ja osuus viennistä Venäjälle 43,9 prosenttia. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti pieneni 37 prosenttia 21 miljoonaan euroon. Sähkögeneraattoreiden viennin arvo oli kahdeksan miljoonaa euroa (-70 %), mäntämoottoreiden viennin arvo kolme miljoonaa euroa (+43 %). Lisäksi Venäjälle vietiin suihkuturbiinimoottoreita kahdeksan miljoonan euron edestä. Teollisuuden erikoiskoneiden vienti nousi 51 prosenttia 98 miljoonaan euroon. Ryhmän tavaroista metsänhoitokoneiden vienti oli arvoltaan 23 miljoonaa euroa (+44 %). Maansiirto- ja kaivuukoneiden viennin arvo oli 18 miljoonaa euroa (-17 %). Paperiteollisuuden koneiden ja niiden osien viennin arvo moninkertaistui 23 miljoonaan euroon. Lisäksi Venäjälle vietiin erilaisia työstö- ja käsittelykoneita ja niiden osia 26 miljoonan euron arvosta. Teollisuuden yleiskoneiden vienti nousi kuusi prosenttia 60 miljoonaan euroon. Nostamis- ja lastaamiskoneiden viennin arvo oli 12 miljoonaa euroa (-13 %). Hanojen ja venttiilien vienti kasvoi 37 prosenttia yhdeksään miljoonaan euroon. Pumppujen, kompressorien yms. vienti oli arvoltaan kahdeksan miljoonaa euroa (-8 %). Voimansiirtolaitteiden vienti suureni 84 prosenttia kuuteen miljoonaan euroon. Kuumennus- ja jäähdytyskoneiden viennin arvo sen sijaan pieneni 28 prosenttia kuuteen miljoonaan euroon. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti Venäjälle väheni 12 prosenttia 83 miljoonaan euroon tammi-maaliskuussa. Tietokoneita vietiin 12 miljoonan euron edestä (-5 %). Puhelin- ja verkkolaitteiden viennin arvo pieneni 45 prosenttia 12 miljoonaan euroon. Sähkövirtapiirin kytkentä- ja ohjauslaitteiden viennin arvoksi tuli 13 miljoonaa euroa (+30 %). Muuntajien ja suuntaajien vientiin tilastoitiin arvoksi yhdeksän miljoonaa euroa (-32 %). Elektroniikan komponenttien vienti oli arvoltaan kahdeksan miljoonaa euroa (+13 %). Sähkökaapelin vienti kasvoi 21 prosenttia viiteen miljoonaan euroon. Kuljetusvälineiden vienti Venäjälle kohosi neljä prosenttia 63 miljoonaan euroon. Venäjälle vietiin henkilöautoja 30 miljoonan euron edestä (+30 %) sekä tavarankuljetus- ja erikoisautoja 16 miljoonan euron arvosta (-27 %). Moottoriajoneuvojen osien vienti kasvoi 28 prosenttia yhdeksään miljoonaan euroon. Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle oli tammi-maaliskuussa arvoltaan 134 miljoonaa euroa. Tavararyhmän vientimäärät kasvoivat viisi prosenttia 101 tuhanteen tonniin, mutta vientihinnat laskivat yhdeksän prosenttia. Toimialan tuotteiden osuus Suomen viennistä maahan oli 17,7 prosenttia. Viennin arvo heikkeni neljä prosenttia. Muovien viennin arvo kohosi neljä prosenttia viime vuoden maaliskuuta suuremmaksi 56 miljoonaan euroon. Peruskemikaalien vienti nousi 19 prosenttia 24 miljoonaan euroon, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti heikkeni 20 prosenttia 15 miljoonaan euroon. Väriaineita vietiin Venäjälle 11 miljoonan euron (-33 %) edestä, voiteluvalmisteita 11 miljoonan euron (-20 %) arvosta. Öljytuotteiden viennin arvo laski kuusi prosenttia tammi-maaliskuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 42 miljoonaa euroa. Vientihinnat laskivat neljä prosenttia ja vientimäärät kaksi prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti Venäjälle kasvoi neljä prosenttia tammi-maaliskuussa. Tavaroiden viennin arvo oli 103 miljoonaa euroa, eli osuus kokonaisviennistä maahan oli 13,6 prosenttia. Vienti oli lähes pelkästään paperin ja pahvin vientiä. Niiden vienti oli arvoltaan 99 miljoonaa euroa. Viennin arvo nousi kuusi prosenttia vientimäärien noustua kuusi prosenttia ja vientihintojen prosentin. Metallien ja metallituotteiden vienti Venäjälle enentyi viisi prosenttia tammi-maaliskuussa. Viennin arvo oli 49 miljoonaa euroa. Osuudeksi kokonaisviennistä tuli 6,5 prosenttia. Teräksen ja raudan vienti laski viidenneksen 16 miljoonaan euroon. Metallista valmistettujen tuotteiden, mm. kiinnitysvälineiden ja työkalujen, viennin arvo parani 25 prosenttia 29 miljoonaan euroon. Elintarvikkeiden vienti Venäjälle laski 18 prosenttia tammi-maaliskuussa 22 miljoonaan euroon. Osuus kokonaisviennistä maahan oli 2,9 prosenttia. Elintarvikkeista viljan ja viljatuotteiden vienti oli arvoltaan viisi miljoonaa euroa. Viennin arvo madaltui 31 prosenttia. Kahvin ja suklaan vienti väheni 47 prosenttia neljään miljoonaan euroon. Paahtamatonta kahvia vietiin Venäjälle alkuvuonna 806 tonnia.

5 4 Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä kojeiden ja mittareiden, pääasiassa lääketieteellisten kojeiden ja laitteiden, vienti oli arvoltaan 13 miljoonaa euroa, laskua viidennes viime vuodesta. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vienti Venäjälle jatkoi laskuaan alkuvuonna, ja vajosi 12 prosenttia 11 miljoonaan euroon. Kumituotteiden, pääasiassa autonrenkaiden, vienti Venäjälle jäi kymmeneen miljoonaan euroon (-6 %). Kojeet, mittarit yms. (-20 %) 1,7 % Kuljetusvälineet (+4 %) 8,3 % Sähkökoneet ja -laitteet (-12 %) 11,0 % Kuvio 6. Vienti Venäjälle tavararyhmittäin v (1-3) Muut tavarat (-17 %) 4,8 % Elintarvikkeet ja juomat (-18 %) 2,9 % Öljytuotteet (-6 %) 5,5 % Kemialliset aineet ja tuotteet (-4 %) 17,7 % Kumituotteet (-6 %) 1,3 % Paperi ja pahvi (+6 %) 13,0 % Moottorit, teollisuuden koneet ja laitteet (+16 %) 24,6 % Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet (-12 %) 1,5 % Metallit ja metallituotteet (+5 %) 6,5 % Kivennäisainetuotteet (+6 %) 1,1 % Taulukko 2. Vienti Venäjälle; tärkeimmät tavararyhmät SITC- tavararyhmä 2017 Milj. e Osuus % Muutos % 2018 (1-3) Milj. e Osuus % Muutos % 0-1 Elintarvikkeet ja juomat 124 3, , Öljytuotteet 193 5, ,5-6 5 Kemialliset aineet ja tuotteet , , Kumituotteet 41 1, , Paperi ja pahvi , ,0 6 65, Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet 65 1, , Kivennäisainetuotteet 40 1, , Metallit ja metallituotteet 209 6, , Moottorit, teollisuuden koneet ja laitteet , , Sähkökoneet ja -laitteet , , , 79 Kuljetusvälineet 275 8, , Kojeet, mittarit yms. 75 2, ,7-20 Muut tavarat 216 6, ,8-17 Yhteensä , ,0 0 RAAKAÖLJYN, KAASUN JA NIKKELIKIVEN TUONTI VENÄJÄLTÄ VIREÄÄ Vertailuajanjakson kaasuputkituonti selittää metallien tuonnin arvon laskua Suomi tuo Venäjältä enimmäkseen energiatuotteita. Niiden osuus koko tuonnista Venäjältä oli 68 prosenttia tammi-maaliskuussa. Viime vuonna energian osuus tuonnista pieneni jyrkästi Venäjältä tulleiden arvoltaan suurten metalliputkihankintojen vuoksi. Energian tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna 14 prosenttia 1,6 miljardiin euroon. Viime vuonna tuonnin arvo kasvoi 16 prosenttia vuodesta Venäjä oli kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä perinteiseen tapaan Suomen suurin energian toimittaja 64 prosentin osuudellaan sektorin tavaroiden tuonnista.

6 5 Raakaöljyä tuotiin Venäjältä tammi-maaliskuussa reilun 1,1 miljardin euron arvosta. Tuonnin arvo kohosi 14 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raakaöljyn osuus kokonaistuonnin arvosta oli lähes puolet. Raakaöljyn tuontihinnat nousivat kymmenen prosenttia ja tuontimäärät neljä prosenttia 2,9 miljoonaan tonniin. Venäjän osuus Suomen raakaöljyn tuonnista arvon mukaan laskettuna oli alkuvuonna 80 prosenttia, Norjan osuus 18 prosenttia ja Kazakstanin osuus vajaa kaksi prosenttia. Suomeen alkuvuonna 2018 tuodusta kaasusta noin 90 prosenttia oli venäläistä alkuperää. Muita tärkeitä tuontimaita olivat Ruotsi, Belgia ja Norja. Tuonnin arvo oli alkuvuonna 219 miljoonaa euroa, kasvua 28 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kaasun tuonti Venäjältä kasvoi myös viime vuonna jyrkästi. Luonnonkaasujen osuus tuonnista oli 209 miljoonaa euroa, propaanin osuus noin yhdeksän miljoonaa euroa. Kaasun osuus koko tuonnista Venäjältä oli arvon mukaisesti yhdeksän prosenttia. Öljytuotteiden tuonnin arvo laski neljä prosenttia tammi-maaliskuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 133 miljoonaa euroa. Öljyjalosteiden osuus koko tuonnista Venäjältä oli 5,6 prosenttia. Tuontihinnat nousivat, mutta tuontimäärät laskivat. Venäjän osuus Suomen öljyjalostetuonnista oli alkuvuonna neljäsosa, suurimman tuontimaan Ruotsin osuus vajaa puolet. Tammi-maaliskuussa 2018 Venäjältä tuotiin sähkövirtaa 50 miljoonan euron edestä, mikä oli 15 prosenttia viime vuotta enemmän. Tuontimäärät kohosivat prosentin 1750 gigawattituntiin ja tuontihinnat 14 prosenttia. Sähkön osuus koko tuonnista Venäjältä oli reilu kaksi prosenttia. Venäjän osuus Suomen sähkönhankinnan arvosta oli alkuvuonna reilu viidennes. Ruotsi on edelleen Suomen suurin sähköntoimittaja. Maan osuus sähköntuonnista oli alkuvuonna 70 prosenttia. Kivihiiltä tuotiin Venäjältä tammi-maaliskuussa 46 miljoonan euron edestä, mikä oli kolme prosenttia viime vuotta vähemmän. Tuontimäärät kohosivat 15 prosenttia 497 tuhanteen tonniin, mutta tuontihinnat laskivat 16 prosenttia. Vajaa kaksi kolmasosaa Suomen tuomasta kivihiilestä tuotiin alkuvuonna Venäjältä. Kivihiilen osuus kokonaistuonnista Venäjältä oli kaksi prosenttia tuonnin arvosta. Muun kuin energian tuonti Venäjältä oli tavanomaiseen tapaan melko vähäistä alkuvuonna, vain hiukan alle kolmasosa koko tuonnin arvosta. Metallien ja metallituotteiden tuonti Venäjältä hupeni 61 prosenttia tammi-maaliskuussa. Tuonnin arvo oli 216 miljoonaa euroa ja osuus kokonaistuonnista 9,2 prosenttia. Tuonnin arvon jyrkkää laskua selittää vertailuajanjaksolle osuneet kaasuputkihankinnat. Teräksen ja raudan, pääasiassa kaasuputkien, tuonti väheni tammi-maaliskuussa 67 prosenttia 171 miljoonaan euroon. Kuparin tuonti aleni 21 prosenttia kymmeneen miljoonaan euroon, ja nikkelin tuonti 14 prosenttia yhdeksään miljoonaan euroon. Alumiinin tuonti laski neljä prosenttia 11 miljoonaan euroon. Koboltin tuonti sen sijaan kasvoi seitsemään miljoonaan euroon, kun tuontia ei vertailuajanjaksolla ollut yhtään. Malmien ja metalliromun tuonnin arvoksi tuli 195 miljoonaa euroa, eli tuonnin arvo nousi 51 prosenttia. Tuonnin arvo kasvoi erityisen jyrkästi myös viime vuonna. Osuus kokonaistuonnin arvosta oli kuluvana vuonna reilu kahdeksan prosenttia. Tavaraa tuotiin Venäjältä yhteensä 393 tuhatta tonnia, kun viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuonniksi tilastoitiin 356 tuhatta tonnia. Tuontihinnat kasvoivat 37 prosenttia. Rautamalmien ja -rikasteiden osuus tuonnista oli 25 miljoonaa euroa (-8 %), nikkelikiven 170 miljoonaa euroa (+66 %). Kemianteollisuuden tuotteiden tuonti Venäjältä oli tammi-maaliskuussa arvoltaan 179 miljoonaa euroa. Toimialan tuotteiden osuus Suomen tuonnista maasta oli 7,6 prosenttia. Yhteenlaskettu tuonnin arvo madaltui neljä prosenttia. Peruskemikaalien, mm. asyklisten hiilivetyjen, metanolin, styreenin ja ammoniakin, tuonti heikkeni viisi prosenttia 145 miljoonaan euroon. Lannoitteita, pääasiassa kaliumkloridia, tuotiin Venäjältä 23 miljoonan euron (-11 %) arvosta.

7 6 Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaistuonti Venäjältä kasvoi prosentin tammi-maaliskuussa. Toimialan tavaroiden tuonnin arvo oli 101 miljoonaa euroa, eli osuus kokonaistuonnista maasta oli 4,3 prosenttia. Puutavaran tuonti aleni prosentin 84 miljoonaan euroon ja 1,3 miljoonaan tonniin, mutta puutuotteiden tuonti vahvistui kymmenen prosenttia yhdeksään miljoonaan euroon. Puutavarasta hakkeen ja sahanpurun osuus oli 21 miljoonaa euroa, raakapuun 40 miljoonaa euroa ja sahatavaran 22 miljoonaa euroa. Lisäksi Venäjältä tuotiin vähäisessä määrin paperia ja pahvia sekä paperimassaa. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti Venäjältä kasvoi neljänneksen tammi-maaliskuussa. Tuonti oli arvoltaan 24 miljoonaa euroa ja osuus kokonaistuonnista maasta prosentin. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonti Venäjältä vahvistui 21 prosenttia 16 miljoonaan euroon. Sähkökaapelin tuonti oli arvoltaan 13 miljoonaa euroa, eli tuonnin arvo nousi 14 prosenttia. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä rehujen tuonti laski 43 prosenttia kuuteen miljoonaan euroon, renkaiden tuonnin arvo nousi neljänneksen 19 miljoonaan euroon. Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet (+25 %) 1,0 % Metallit ja metallituotteet (-61 %) 9,2 % Kuvio 7. Tuonti Venäjältä tavararyhmittäin v (1-3) Muut tavarat (+7 %) 2,7 % Puutavara (-1 %) 3,6 % Malmit ja metalliromu (+51 %) 8,3 % Kivihiili (-3 %) 2,0 % Kemialliset aineet ja tuotteet (-4 %) 7,6 % Öljytuotteet (-4 %) 5,6 % Kaasut (+28 %) 9,3 % Sähkövirta (+15 %) 2,1 % Raakaöljy (+14 %) 48,7 % Taulukko 3. Tuonti Venäjältä; tärkeimmät tavararyhmät SITC- tavararyhmä 2017 Milj. e Osuus % Muutos % 2018 (1-3) Milj. e Osuus % Muutos % 24 Puutavara 348 4, , Malmit ja metalliromu 614 7, , Kivihiili 247 3, , Raakaöljy , , Öljytuotteet 553 6, , Kaasut 526 6, , Sähkövirta 143 1, , Kemialliset aineet ja tuotteet 649 7, , Metallit ja metallituotteet , , Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 110 1, ,0 25 Muut tavarat 266 3, ,7 7 Yhteensä , ,0-3

8 VIENTI VENÄJÄLLE V (1-3) (1-3) 2018 (1-3) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet , , ,0 32 0, liha ja lihatuotteet 51 0,0 4 0, maitotaloustuotteet ja munat 163 0, , , , kala- ja kalavalmisteet , , , , vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet , , , , erinäiset elintarvikkeet , , , ,7 1 1 juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet , , ,0 59 0, raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 206 0, , ,0 10 0, luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , , , puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet , , ,1 69 0, kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet 796 0, , , , poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , ,0 51 0, kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut 9 0,0 1 0, sähkövirta 8 0,0 10 0, , eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat , , , , eläinöljyt ja -rasvat 309 0, , , kasviöljyt ja -rasvat 796 0, , , , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms ,0 50 0, ,0 6 0, kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut 286 0, , ,0 6 0, muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 990 0, , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , ,3 6 9 muut tavarat 56 0,0 90 0, ,0 - YHTEENSÄ , , , ,0 0

9 TUONTI VENÄJÄLTÄ V (1-3) (1-3) 2018 (1-3) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 20 0,0 29 0, ,0 8 0, liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat 3 0, , ,0 39 0, kala- ja kalavalmisteet 144 0,0 36 0, ,0 12 0, vilja ja viljatuotteet 541 0, , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , ,0 99 0, kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 179 0, , ,0 31 0, rehuaineet , , , , erinäiset elintarvikkeet 68 0,0 72 0, ,0 15 0, juomat ja tupakka 816 0, , , , juomat 742 0, , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 74 0, , ,0 0 0, raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 98 0, , ,0 12 0, luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , , , puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 8 0,0 8 0, ,0 0 0, kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet 140 0, , ,0 78 0, poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut , , , , sähkövirta , , , , eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat , , ,0-41 eläinöljyt ja -rasvat kasviöljyt ja -rasvat , , ,0-43 valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet 184 0, , ,0 24 0, lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 471 0, , ,0 66 0, lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 16 0,0 41 0, ,0 22 0, kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet 253 0,0 38 0, ,0 79 0, yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet 184 0, , ,0 40 0, puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 136 0, , ,0 41 0, muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet 580 0, , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut 396 0, , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , ,0 95 0, vaatteet 928 0, , , , jalkineet 49 0,0 30 0, ,0 8 0, kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 27 0, , ,0 32 0, muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat , , , ,0-75 YHTEENSÄ , , , ,0-3

10 Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2018:M12, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kaarna, Anssi p Telasuo, Christina p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla tulli.fi Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta Ulkomaankauppatilastojen hakupalvelusta (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Opastinsilta 12 PL Helsinki Vaihde Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Semaforbron 12 PB Helsingfors Växel Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Opastinsilta 12 PO Box 512 FI Helsinki Exchange Statistics service

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2019 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-10) 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.1.2019.

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e 4 500 Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2008 2018 (1-7) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e 10 000 Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2007-2017 (1-9) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2008 2018 (1-5) 1 400 Milj. e 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 22.8.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2008 2018 (1-8) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-9) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.12.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2008 2018 (1-5) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2018.

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-8) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-3) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 21.6.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2007 2017 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2008 2018 (1-9) Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 217 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 26 217 (1-7) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tuonti Vienti Helsinki 13.1.217. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2006 2016 (1-5) 5 000 Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2002-2016(1-9) Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2005 2015 (1-5) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj.

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2017

Ulkomaankaupan kuljetukset 2017 Kauppa 2018 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2017 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 3,0; 6,7 % Rautatiekuljetukset; 0,4; 0,8 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2018

Transitokuljetukset 2018 Kauppa 2019 Handel Trade Transitokuljetukset 2018 Mrd. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2015 2018 tuhatta tonnia 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2017

Transitokuljetukset 2017 Kauppa 2018 Handel Trade Transitokuljetukset 2017 Mrd. 1,6 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2014-2017 tuhatta tonnia 140 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 120 100 80 60 40 20 0 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e 10 000 Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen ja Portugalin välinen kauppa

Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kauppa 2008 Handel Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v. 1998-2007(1-10) 400 Milj. e 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

Jalometallien ulkomaankauppa

Jalometallien ulkomaankauppa Kauppa 2018 Handel Trade Jalometallien ulkomaankauppa Milj. e Kuvio 1. Jalometallien tuonti ja vienti v. 2011 2017 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 216 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Mrd. e 16 Kuvio 1. Energiatuotteiden ulkomaankauppa 25-216(1-2) 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 215 Tuonti Vienti (1-2) 216

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 28 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 28 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 218 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 218 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 2017 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia

VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 2017 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 27.4.218 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 217 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia Suomen

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-11) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M08 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 TUONTI Rautatiekulj. (11,7 milj. t) 20,4 % Muut kulj. (3,3 milj. t) 5,7 % Maantiekulj. (3,7 milj. t) 6,4 % Laivakulj.

Lisätiedot

Suomen ja Afrikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Afrikan maiden välinen kauppa Kauppa 2019 Handel Trade Suomen ja Afrikan maiden välinen kauppa 1 800 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Afrikan maiden välinen kauppa v. 2009 2019 (1-3) 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-7) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 28.9.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-5) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.7.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-1) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 29.3.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-3) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-2) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 30.4.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-10) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.12.2018 1/23 SUOMEN

Lisätiedot