Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Venäjän välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v (1-3) Milj. e (1-3) Tuonti Vienti 2012 (1-3) Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna kan lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 1 TUONTI VENÄJÄLTÄ KASVOI NOPEASTI Viennin kasvu maltillisempaa Suomen vienti Venäjälle kasvoi vuonna 2011 yli 5,3 miljardiin euroon ja oli 13 prosenttia korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Tuonnin arvo, yli 11 miljardia euroa, oli reilut kaksi miljardia eli 23 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa vienti kasvoi seitsemän prosenttia, mutta tuonnin kasvu Venäjältä jäi vain yhteen prosenttiin. Viime vuonna lähes kaikkien tärkeiden tavararyhmien vienti Venäjälle oli selvässä nousussa metalliteollisuuden tuotteita lukuun ottamatta. Niiden vienti laski 41 prosenttia. Eniten kasvoi eri toimialojen koneiden ja moottoreiden vienti. Puutavaran ja sähkön tuonti väheni hieman, mutta muiden tärkeiden tavararyhmien tuonti nousi. Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo kasvoi 29 prosenttia ja kivihiilen tuonti nousi 79 prosenttia. Suurin syy tuonnin suureen kasvuun oli energiatuotteiden nopea hinnannousu, öljytuotteiden hinta nousi viime vuonna noin kolmanneksen. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa usean tavararyhmän tuonti kääntyi kuitenkin laskuun, metallien tuonti laski eniten. Tuonnista yli 85 prosenttia oli energiatuotteita, näiden tuotteiden tuonti laski myös öljytuotteita lukuun ottamatta. Venäjän kaupan alijäämä nousi viime vuonna lähes kuuteen miljardiin euroon, kun vuotta aiemmin alijäämää oli 4,5 miljardia euroa. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa alijäämää on jo kertynyt peräti 1,7 miljardia euroa. Venäjä on ollut Suomen selvästi suurin alijäämämaa viimeisinä kolmena vuotena. Venäjä oli viime vuonna selvästi Suomen suurin tuontimaa, sen osuus tuonnista oli 18,7 prosenttia. Saksan osuus tuonnista oli 12,4 prosenttia ja Ruotsin 10,0 prosenttia. Viennissä Venäjä oli 9,4 prosentin osuudellaan Saksaa (9,9 %) ja Ruotsia (11,9 %) pienempi. Kuvio 2. Vienti Venäjälle, Saksaan ja Ruotsiin kuukausittain (1-3) Milj. e Saksa Venäjä Ruotsi

3 2 Kuvio 3. Tuonti Venäjältä, Saksasta ja Ruotsista kuukausittain (1-3) Milj. e Saksa Venäjä Ruotsi Kuvio 4. Venäjän osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-3) Osuus % 20 Tuonti Vienti (1-3) Kuvio 5. Suomen ja Venäjän välinen kauppatase (1-3) Milj. e Taulukko 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v (1-3) Vuosi Tuonti Vienti Kauppatase Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-3) , , KONEIDEN JA LAITTEIDEN VIENTI KASVOI REIPPAASTI Myös kemian teollisuuden ja elintarvikkeiden vienti selvässä nousussa Suurin tavararyhmä Venäjälle suuntautuvasta viennistä koostui koneista, laitteista ja kuljetusvälineistä, niiden osuus oli yli 35 prosenttia viime vuonna. Eri toimialojen koneiden ja moottoreiden vienti nousi 28 prosenttia edellisvuonna ja oli arvoltaan 949 miljoonaa euroa. Maansiirto- ja kaivuukoneiden vienti kasvoi 38 prosenttia 104 miljoonaan euroon. Jäähdytys- ja kuivauslaitteiden sekä niiden osien vienti yli kaksinkertaistui ja nousi arvoltaan 160 miljoonaan euroon. Maatalouskoneiden viennin arvo nousi 58 miljoonaan euroon, kasvua oli 43 prosenttia vuonna 2011.

4 3 Sähköteknisen teollisuuden vienti Venäjälle kohosi 15 prosenttia 705 miljoonaan euroon. Matkapuhelimien vienti nousi 30 prosenttia ja oli arvoltaan 163 miljoonaa euroa vuonna Matkapuhelimia vietiin 125 miljoonaan euron arvosta vuonna 2010 ja viennin arvo putosi neljänneksen. Vuonna 2009 pudotusta oli ollut 70 prosenttia. Tammi-maaliskuussa matkapuhelimien vienti kääntyi jälleen lähes kolmanneksen laskuun. Toimistokoneiden ja atk-laitteiden viennin arvo nousi 26 prosenttia 108 miljoonaan euroon. Kaapelien vienti kasvoi 48 prosenttia 61 miljoonaan euroon ja kytkentälaitteiden 13 prosenttia 60 miljoonaan euroon. Kuljetusvälineiden vienti nousi lähes kymmeneksen viime vuonna. Henkilöautojen vienti kasvoi 27 prosenttia ja niiden viennin arvo vuonna 2011 oli 94 miljoonaa euroa, kun se vielä edellisvuonna oli 55 miljoonaa euroa, vuonna 2009 vientiarvo oli 233 miljoonaa euroa. Tavarankuljetusautojen vienti nousi yli kymmeneksen 40 miljoonan euroon. Vientilukuihin ei sisälly Suomen kautta transitona kuljetettuja autoja. Transitotoimituksia ei lasketa mukaan ulkomaankauppatilastoon, sillä transitotavaraa ei lasketa missään vaiheessa vapaaseen liikkeeseen Suomessa. 1) Kemianteollisuuden tuotteiden osuus viennistä Venäjälle viime vuonna oli yli 22 prosenttia ja se oli toiseksi suurin tavararyhmä. Lääkkeiden osuus kemianteollisuuden viennistä on suurin, niiden viennin arvo nousi 16 prosenttia 470 miljoonaan euroon. Muovien vienti kohosi 307 miljoonaan euroon, kasvua oli 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Väriaineita (142 milj. euroa) vietiin seitsemän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Öljytuotteiden vienti oli arvoltaan 256 miljoonaa euroa ja kasvua kertyi 16 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Metalliteollisuuden tuotteiden viennin osuus koko viennistä Venäjälle oli 5,7 prosenttia ja se oli arvoltaan 302 miljoonaa euroa. Vienti laski 41 prosenttia viime vuonna. Raudan ja teräksen osuus metallituotteiden viennistä on ollut lähellä kymmenestä viime vuosina. Viime vuonna raudan ja teräksen vienti laski kuitenkin 65 prosenttia 133 miljoonaan euroon. Voimakkaaseen laskuun vaikutti eniten kaasuputkien viennin erittäin korkea arvo vertailuvuonna 2010, kaasuputkien vienti laski viime vuonna 95 prosenttia. Metallilevyjen ja tankojen vienti nousi sen sijaan selvästi. Perusmetalleista kuparin vienti kohosi 68 prosenttia ja nikkelin 72 prosenttia prosenttia. Paperia ja pahvia vietiin 490 miljoonalla eurolla, kasvua oli kahdeksan prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Elintarvikkeiden vienti nousi 13 prosenttia ja oli arvoltaan 367 miljoonaa euroa. Maitotaloustuotteita vietiin 219 miljoonalla eurolla, kasvua oli kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Viljatuotteiden vienti nousi 40 prosenttia 34 miljoonaan euroon ja lihan 16 prosenttia 16 miljoonaan euroon. 1) Venäjälle suuntautuneesta jälleenviennistä ja maantietransitosta julkaistaan säännöllisesti omat katsauksensa. Katsaukset ovat luettavissa Tullihallituksen Internet-sivuilla (www.tulli.fi sivuilla osiossa Ulkomaankauppatilastot/Tilastokatsaukset).

5 4 Muut tavarat 14,8 %(- 36 %) Kuvio 6. Vienti Venäjälle v Elintarvikkeet 6,9 % ( + 13 %) Öljytuotteet 4,8 % (+ 16 %) Painotuotteet 0,9% (+ 10 %) Kuljetusvälineet 4,4 % (+ 9 %) Sähkökoneet ja -laitteet 13,2 % (+ 15 %) Teoll. koneet, moottorit yms. 17,8 % (+ 28 %) Metallit ja metallituotteet 5,7 % (- 41 %) Kemiall. aineet ja tuotteet 22,3 % (+ 13 %) Paperi ja pahvi 9,2 % (+ 8 %) Taulukko 2. Vienti Venäjälle; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2011 Milj. e Osuus % Muutos % 2012 (1-3) Milj. e Osuus % Muutos % 0 Elintarvikkeet 367 6, , Öljytuotteet 256 4, , Kemialliset aineet ja tuotteet , , Paperi ja pahvi 490 9, , Metallit ja metallituotteet 302 5, , Teollisuuden koneet, moottorit yms , , Sähkökoneet ja -laitteet , ,3-5 78,79 Kuljetusvälineet 233 4, , Painotuotteet 49 0, ,0-1 Muut tavarat , ,3 37 Yhteensä , ,0 7 Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kemiallisten aineiden ja tuotteiden viennin arvo laski 13 prosenttia. Öljytuotteiden vienti oli puolestaan neljänneksen kasvussa. Eri toimialojen koneiden ja moottoreiden sekä kuljetusvälineiden vienti kasvoi edelleen, noin viidenneksen. Metalliteollisuuden tuotteiden vienti puolestaan kääntyi 13 prosentin nousuun. Paperin ja pahvin vienti pysyi lähes ennallaan, laskua kertyi kaksi prosenttia.

6 5 ÖLJYTUOTTEIDEN HINNANNOUSU KASVATTI TUONNIN ARVOA Myös muun kemianteollisuuden tuonti nousussa Energiatuotteiden osuus viime vuoden koko tuonnista Venäjältä nousi 83 prosenttiin, kun se oli vuotta aiemmin noin 81 prosenttia. Vuonna 2009 osuus oli 79 prosenttia. Suurin syy osuuden jatkuvaan kasvuun oli energiatuotteiden nopea hinnannousu, öljytuotteiden hinta nousi viime vuonna noin kolmanneksen. Venäjä oli perinteiseen tapaan Suomen suurin energian toimittaja myös viime vuonna. Sen osuus Suomen raakaöljytuonnista oli viime vuonna peräti 86 prosenttia, sähkön tuonnista 62 prosenttia ja kivihiilen tuonnista 60 prosenttia. Suomeen tuodusta kaasusta 95 prosenttia oli venäläistä viime vuonna. Energiatuotteiden tuonnin arvo nousi viime vuonna yli 26 prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin ja oli arvoltaan 9,4 miljardia euroa. Raakaöljyn tuonnin arvo kohosi 4,6 miljardista eurosta 5,9 miljardiin euroon (27 %), kun öljyn tuontihinta nousi lähes 33 prosenttia. Tuontimäärä kuitenkin laski neljä prosenttia edellisvuodesta. Öljytuotteiden tuonnin arvo nousi 36 prosenttia ja kasvoi 1,3 miljardiin euroon. Muun energian tuonti oli myös vahvassa kasvussa paitsi sähkön, jonka tuonti laski melkein neljä prosenttia. Kaasun tuonnin arvo, 1,2 miljardia euroa, nousi yksitoista prosenttia. Sähkön tuonnin arvo oli 492 miljoonaa euroa vuonna Kivihiilen tuonti oli vahvassa kasvussa (+ 79 %), sen tuonnin arvo oli myös 492 euroa. Muiden tuotteiden kuin energian tuonti Venäjältä on melko vähäistä, vain 17 prosenttia koko tuonnista. Raudan ja teräksen tuonnin arvo oli 291 miljoonaa euroa ja kasvua kertyi 11 prosenttia viime vuonna. Kuparia tuotiin 73 miljoonan euron arvosta ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli peräti 70 prosenttia. Nikkelin tuonti laski puolestaan yli kolmanneksen. Malmirikasteiden tuonnin arvo nousi selvästi, mutta rauta- ja teräsromun tuonti laski puoleen. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden tuonti kohosi 475 miljoonasta eurosta 618 miljoonaan euroon. Kasvuprosentti oli 30. Ryhmän tuonnista hiilivetyjen osuus oli 246 miljoonaa euroa ja lannoitteiden osuus 104 miljoonaa euroa. Puutavaran tuonti laski loivasti viime vuonna. Raakapuun tuonti (194 milj. euroa) nousi neljä prosenttia, mutta sahatavaran tuonti (61 milj. euroa) laski 23 prosenttia. Puuhakkeen ja puujätteen tuonti (107 milj. euroa) pysyi edellisvuoden tasolla.

7 6 Kuvio 7. Tuonti Venäjältä v Kemiall. aineet ja tuotteet 5,5 % (+ 30 %) Sähkö 4,3 % (- 4 %) Muut tavarat 4,1 % (+ 10,4 %) Puutavara 3,2 % (- 3 %) Metallit 4,3 % (+ 1,6 %) Kivihiili 4,3 % (+ 79 %) Kaasut 10,8 % (+ 11 %) Öljy ja öljytuotteet 63,5 % (+ 29 %) Taulukko 3. Tuonti Venäjältä; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2011 Milj. e Osuus % Muutos % 2012 (1-3) Milj. e Osuus % Muutos % 24 Puutavara 359 3, , Kivihiili 492 4, , Öljy ja öljytuotteet , , Kaasut , , Sähkö 492 4, , Kemialliset aineet ja tuotteet 618 5, , ,68 Metallit 483 4, ,1-73 Muut tavarat 465 4, ,4 5 Yhteensä , ,0 1 Tämän vuoden tammi-maaliskuussa monen tärkeän tavararyhmän tuonti kääntyi nopeaan laskuun. Poikkeuksena olivat kemianteollisuuden tuotteet. Öljytuotteiden tuonnin arvo on tammimaaliskuussa noussut 17 prosenttia ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden 19 prosenttia. Metallien tuonti laski nopeasti, 73 prosenttia. Kivihiilen tuonti putosi 29 prosenttia ja sähkön peräti 48 prosenttia. Puutavaran tuonnin lasku kiihtyi 15 prosenttiin.

8 VIENTI VENÄJÄLLE V (1-3) (1-3) 2012(1-3) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet , , , , liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet , , , , vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet , , , , erinäiset elintarvikkeet , , , , juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 209 0, , , ,0 <999 2 raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 78 0,0 55 0, ,0 20 0, luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , , , puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 243 0, , , , kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , ,2 < , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet 746 0, , , , poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms. 43 0, , ,0 43 0, kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut 0 0,0 8 0,0 < ,0 9 0,0 < sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat , , , , eläinöljyt ja -rasvat , , , , kasviöljyt ja -rasvat 580 0, , , , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 54 0,0 62 0, ,0 14 0,0 2 5 kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut 414 0, , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalustee , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , ,0 8 9 muut tavarat , , , ,0 37 YHTEENSÄ , , , ,0 7

9 TUONTI VENÄJÄLTÄ V (1-3) (1-3) 2012(1-3) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat 529 0, ,0-03 kala- ja kalavalmisteet 108 0,0 72 0, ,0 26 0,0 < vilja ja viljatuotteet 571 0, , , ,1 < hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 320 0, , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 12 0,0 55 0, ,0 14 0, rehuaineet , , , , erinäiset elintarvikkeet 23 0,0 66 0, ,0 10 0, juomat ja tupakka , , ,0 87 0, juomat , , ,0 87 0, tupakka ja tupakkavalmisteet raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet , , , ,1 < luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , , puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 33 0,0 42 0, ,0 5 0, kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet 97 0, , ,0 0 0, poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut , , sähkövirta , , , , eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 33 0,0 2 0, ,0 0 0, eläinöljyt ja -rasvat kasviöljyt ja -rasvat 33 0,0 1 0, ,0 0 0, valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms , kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet 46 0,0 39 0, ,0 0 0, lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 687 0, , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 217 0, , , ,0 < lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut 486 0, , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 204 0, , ,0 58 0, kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet 324 0, , ,0 38 0, yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet 386 0, , ,0 21 0, puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet 490 0, , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalustee 252 0, , , , huonekalut 716 0, , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet 567 0, , ,0 93 0, kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 19 0,0 19 0, ,0 0 0, muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat , , ,0 79 0,0-52 YHTEENSÄ , , , ,0 1

10 Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2012:M12, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Christina Telasuo p Matti Heiniemi p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja sekä logistiikkatilastoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tullihallitus Tilastoyksikkö Erottajankatu A PL Helsinki Vaihde (09) 6141 Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullstyrelsen Statistikenheten Skillnadsgatan A PB Helsingfors Växel (09) 6141 Statistikservice Contact information: National Board of Customs Statistics Unit Erottajankatu A PO Box 512 FI Helsinki Exchange Statistics service

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kuvio 1. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa v. 2003-2013 (1-5) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 Milj. e 2003 2004 2005

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Puolan maaraportti 2 (26) Juha Wilén. Sisällysluettelo

Puolan maaraportti 2 (26) Juha Wilén. Sisällysluettelo Puola 31.5.2010 Puolan maaraportti 2 (26) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 4 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011 Kuormaautojen tavarankuljetukset vähenivät vuonna 2011 Vuonna 2011 kuormaautoilla kuljetettiin kotimaan liikenteessä tavaroita yhteensä 313

Lisätiedot

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Päivi Karhunen, Olena Lesyk, Kristo Ovaska Päivi Karhunen Olena Lesyk Kristo Ovaska Ukraina suomalaisyritysten toimintaympäristönä HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN

Lisätiedot

PTT-ennuste. Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla 2/2013 (1.10.2013)

PTT-ennuste. Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla 2/2013 (1.10.2013) PTT-ennuste MAA- JA ELINTARVIKETALOUS 2/2013 (1.10.2013) Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla Viljan ennätyssato sulatti viime kesän hintapiikin. Viljan hintojen lasku jatkuu sekä Suomessa että

Lisätiedot

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

BULGARIA. Kesäkuu 2009

BULGARIA. Kesäkuu 2009 BULGARIA Kesäkuu 2009 Bulgarian maaraportti 2 (47) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka... 5 Talouden avaintiedot... 6 LIIKETOIMINTA... 6 Bulgarian vahvuudet

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA

YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ POHJOIS-AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN MARKKINOISTA SELVITYS Keskuskauppakamari WTC Helsinki Kesäkuu 2010 Keskuskauppakamari World

Lisätiedot

Maalien vienti nousi reippaasti vuonna 2007

Maalien vienti nousi reippaasti vuonna 2007 Adrian A Oheisena muutamia ulkomaankaupan tunnuslukuja Puolasta, Tšekistä ja Sloveniasta. Tiedot perustuvat Suomen Tullihallituksen, Puolan, Tšekin ja Slovenian tilastovirastoihin sekä Tšekin Tasavallan

Lisätiedot

Slovakia. Kesäkuu 2010

Slovakia. Kesäkuu 2010 Slovakia Kesäkuu 2010 Slovakian maaraportti 2 (23) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 4 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan

Lisätiedot

Meksiko. Syyskuu 2010

Meksiko. Syyskuu 2010 Meksiko Syyskuu 2010 2 (46) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Ranska. Marraskuu 2010

Ranska. Marraskuu 2010 Ranska Marraskuu 2010 Ranskan maaraportti 2 (28) Ranskan maaraportti Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta...

Lisätiedot

Argentiina. Kesäkuu 2010

Argentiina. Kesäkuu 2010 Argentiina Kesäkuu 2010 2 (31) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 6 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 2040

pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 2040 51 214 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä tuomo lapp pekka iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen ennuste 24 Tuomo Lapp, Pekka Iikkanen Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen

Lisätiedot

SUOMEN MINERAALISET AJURIT. Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle

SUOMEN MINERAALISET AJURIT. Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle SUOMEN MINERAALISET AJURIT Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle Riikka Virtanen Helsinki 2015 TIIVISTELMÄ Mineraalisten raaka-aineiden kysyntä ja tarve on lisääntynyt väestönkasvun, kaupungistumisen

Lisätiedot

Asuntojen hintakehitys

Asuntojen hintakehitys Kulutuksen ja asumisen hinnat Asuntojen hintakehitys Katsaus 29.10.2004 Tiedustelut Förfrågningar nquiries: sähköposti: asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi Mikko Saarnio (09) 174 62 Annika Klimenko (09)

Lisätiedot

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista BOFIT Online 27 No. 1 Riikka Nuutilainen Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

Puolan markkinoille?

Puolan markkinoille? Baltic Business Network Puolan markkinoille? - Katsaus Puolan talouteen ja liiketoimintaympäristöön Pan-Eurooppa Instituutti Kesäkuu 2004 Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Selvityksen tausta

Lisätiedot

Norja. Joulukuu 2010

Norja. Joulukuu 2010 Norja Joulukuu 2010 Norjan maaraportti 2 (28) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 4 Politiikka ja hallinto... 4 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet

Lisätiedot

SERBIA. Agnese Klavina-Kontkanen Toukokuu 2009

SERBIA. Agnese Klavina-Kontkanen Toukokuu 2009 SERBIA Agnese Klavina-Kontkanen Toukokuu 2009 Serbian maaraportti 2 (44) Serbian maaraportti Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005

Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005 Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kouvola 2006 Tiehallinnon selvityksiä 45/2006 ISBN 951-803-784-1 ISSN 1457-9871 TIEH 3201021 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

KALININGRADIN LÄÄNI vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla Marraskuu 2006

KALININGRADIN LÄÄNI vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla Marraskuu 2006 KALININGRADIN LÄÄNI vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla Marraskuu 2006 Talouden puolivuotiskatsaus Talouskehitys Kaliningradin läänin taloudellista kehitystä vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla luonnehtivat

Lisätiedot

Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos

Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos Pietari vuonna 2009 Talouden puolivuotiskatsaus Toukokuu 2010 Syvän laman jälkeen elpymistä vuoden toisella puoliskolla Vuonna 2009 globaali talousmyllerrys ravisteli Pietaria samoin kuin muitakin Venäjän

Lisätiedot

SUOMEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN RAKENNE KULJETUSTEN NÄKÖKULMASTA

SUOMEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN RAKENNE KULJETUSTEN NÄKÖKULMASTA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 163 2009 SUOMEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN RAKENNE KULJETUSTEN

Lisätiedot