Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Kanadan välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v (-) 700 Milj. e (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 KANADA KASVATTANUT OSUUTTAAN SUOMEN VIENNISTÄ Energiatuotteet ja rikasteet heilauttelevat tuontia Kanadan osuus Suomen kokonaisviennistä kohosi tämän vuoden tammi-toukokuussa Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston mukaan jo,6 %:iin. Alimmillaan osuus oli vain 0,7 % vuonna 008. Tuonnin osuus on puolestaan samaan aikaan laskenut, %:sta puoleen prosenttiin. Viennin kasvu kiihtyi alkuvuodesta selvästi. Viime vuoden aikana vienti Kanadaan lisääntyi 0 %, mutta tämän vuoden tammi-toukokuussa viennin arvo on lähes kaksinkertaistunut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja noussut 7 milj. euroon. Tuonnin kasvuvauhti on sen sijaan hiipunut. Viime vuonna tuonti kasvoi viidenneksen, mutta tammi-toukokuussa tuonnin arvo, 8 milj. euroa, oli vain % vuoden takaista suurempi. Viennin arvo on kasvanut pääasiassa öljytuotteiden vientimäärien ja hintojen ansiosta, mutta myös useimpien muiden tärkeiden tavararyhmien vienti on lisääntynyt. Tuonnissa energiatuotteiden ja malmirikasteiden tuonnin vaihtelut synnyttävät isoja heilahteluja koko tuonnin arvoon. Kanadan käymä ulkomaankauppa on painottunut voimakkaasti Yhdysvaltoihin, joten Kanada on maan talouden kokoon nähden melko pieni kauppakumppani Suomen ja useimpien muiden EUmaiden ulkomaankaupassa. Viime vuosina Kanada on ollut Suomen kauppavaihdossa OECDmaiden keskikastia yhdessä Sveitsin, Turkin ja Etelä-Korean kanssa. Kuvio. Vienti keskikokoisiin OECD-kauppakumppaneihin kuukausittain 009-0(-) 0 Milj. e Sveitsi Kanada Etelä-Korea Turkki Kuvio. Tuonti keskikokoisista OECD-kauppakumppaneista kuukausittain 009-0(-) 0 Milj. e Sveitsi Etelä-Korea Kanada Turkki

3 Kuvio. Kanadan osuus Suomen tuonnista ja viennistä 00-0 (-) Osuus %,0,,0 0, 0, (-) Tuonti Vienti Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppatase 00-0 (-) Milj. e (-) Taulukko. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v (-) Vuosi Tuonti Vienti Kauppatase Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e , , , 99 0, , 8, , 87 -, , 7, ,6 6-0, ,0 0-0, , 6-9 0, ,7 6 -, ,7 69 0, 90 0 (-) 8 0, 7 9,6 ÖLJYTUOTTEILLA JO KAHDEN KOLMANNEKSEN OSUUS VIENNISTÄ KANADAAN Kone- ja laitevienti toipunut taantumasta nopeasti Öljytuotteilla oli vielä viime vuosikymmenen puolivälissä alle kolmanneksen osuus koko viennistä Kanadaan. Ryhmän vuotuisen viennin arvo liikkui 00 milj. euron tuntumassa. Viime vuosina sekä viennin arvo että osuus koko viennistä ovat kuitenkin nousseet nopeasti. Viime vuonna öljytuotteet (8 milj. euroa) kattoivat jo hieman yli puolet viennin arvosta ja kuluvan vuoden tammitoukokuussa osuus kohosi kahteen kolmannekseen, kun vientimäärä kaksinkertaistui ja hinta kohosi kolmanneksen. Viennin arvo nousi 6 milj. euroon. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden vienti lisääntyi tammi-toukokuussa yli kolmanneksen. Ryhmän 7 milj. euron arvoisesta viennistä sulfaattien osuus oli viisi miljoonaa euroa ja entsyymien osuus neljä miljoonaa euroa. Koneiden, laitteiden ja moottoreiden vienti kasvoi viime vuonna % ja nousi suuremmaksi kuin taantuman edellä vuonna 007, vaikka jäikin kauas viime vuosikymmenen puolivälin suurista konetoimituksista. Kuluvan vuoden tammi-toukokuussa viennin kasvu on jatkunut lähes yhtä nopeana. Ryhmän tavaroita on viety milj. euron arvosta, josta erilaisten maansiirto-, kaivuu- ja murskauskoneiden osuus oli milj. euroa.

4 Sähkölaitteiden vienti Kanadaan on kehittynyt hyvin epätasaisesti. Matkapuhelimien vuotuisen viennin arvo on heilahdellut miljoonan ja seitsemän miljoonan euron välillä. Parin viime vuoden ajan nopeasti kasvanut sähkömuuttajien vienti kohosi viime vuonna 6 milj. euroon ja tämän vuoden tammi-toukokuussa seitsemään miljoonaan euroon. Sähkölääkintälaitteiden vuotuinen vienti on sen sijaan pudonnut muutaman vuoden takaisesta 7-8 milj. eurosta puoleen. Kanadaan on viety vuosittain n. milj. euron arvosta moottorikelkkoja. Kelkkavienti ajoittuu kuitenkin aina vuoden jälkipuoliskolle, joten tämän vuoden tammi-toukokuussa niitä on ehditty viedä vasta miljoonan euron arvosta. Kuorma-autoja on alkuvuodesta viety kolmen miljoonan euron arvosta. Muita tärkeitä vientitavaroita ovat olleet kojeet ja mittarit, lähinnä lääkintäkojeet (7 milj. euroa tammi-toukokuussa), rauta ja teräs ja erilaiset metallirakenteet ym. metallituotteet ( milj. euroa) sekä paperi ja pahvi (seitsemän miljoonaa euroa). Kuvio 6. Vienti Kanadaan tavararyhmittäin v. 0 (-) Öljytuotteet 66, % (+ 6 %) Muut tavarat, % (+ 8 %) Kojeet, mittarit, % (+ %) Moottoriajoneuvot, % (+ 98 %) Sähkökoneet ja -laitt.,6 % (+ 6 %) Kemiall. tuotteet,7 % (+ %) Paperi ja pahvi,8 % (- 7 %) Metallit, metallituott.,0 % (+ %) Koneet, laitteet, moottorit, % (+ 8 %) Taulukko. Vienti Kanadaan; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 0 0(-) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % Öljytuotteet 8, , 6 Kemialliset aineet ja tuotteet 7,8 7,7 6 Paperi ja pahvi 9,9 7 7, Metallit, metallituotteet,7 9,0 7-7 Eri toimialojen koneet ja laitteet, 79,, 8 voimakoneet ja moottorit 7-77 Sähkökoneet ja -laitteet 0 6,, Moottoriajoneuvot, 8, Kojeet, mittarit yms., - 7, Muut tavarat 6, -6, 8 Yhteensä 69 0, ,0 9

5 ENERGIAN OSUUS TUONNISTA YLI NELJÄNNES Malmirikasteiden tuonti heilahtelee voimakkaasti Energiatuotteiden tuonnin arvo on vaihdellut sekä tuontimäärien että hintojen muutosten vuoksi. Vuonna 008 energian osuus koko tuonnista oli yli kolmannes, kun sekä kivihiilen että öljytuotteiden tuonti kohosi huippuunsa. Vuotta myöhemmin öljytuotteiden tuonti romahti, ja energian tuontiosuus jäi alle viidennekseen. Viime vuonna energian tuonti kääntyi jälleen kasvuun. Kivihiiltä tuotiin 7 milj. euron ja öljytuotteita 6 milj. euron arvosta, ja osuus koko tuonnista Kanadasta nousi hieman yli 0 %:iin. Tämän vuoden tammi-toukokuussa kivihiilen tuonnin arvo on kaksinkertaistunut, kun tuontimäärä kasvoi kolmanneksen ja tuontihinta puolitoistakertaistui. Öljytuotteita on viimevuotiseen tapaan tuotu vuoden alkukuukausina hyvin vähän. Eri vuosina Kanadasta on tuotu malmirikasteita hyvin vaihtelevia määriä, ja myös rikasteiden hinnat ovat heilahdelleet paljon. Vuonna 008 nikkelirikastetta tuotiin 7 milj. euron arvosta ja sekä kuparirikastetta että sinkkirikastetta n. 0 milj. euron arvosta. Vuotta myöhemmin nikkelirikasteen ja kuparirikasteen tuonnin arvo supistui jyrkästi. Viime vuonna nikkelirikastetta ei tuotu juuri lainkaan, kun taas kuparirikasteen tuonti kohosi jälleen yli 0 milj. euroon. Kuluvana vuonna nikkelirikasteen tuonti on käynnistynyt uudelleen, mutta kuparirikasteen tuonti tyrehtynyt kokonaan. Ainoastaan sinkkirikasteen tuonti on pysynyt useamman vuoden ajan jokseenkin vakaana. Rikasteiden tuonnin arvo oli tammi-toukokuussa milj. euroa eli viidennes koko tuonnista. Koneita, laitteita ja moottoreita tuodaan yleensä Kanadasta melko vähäisiä määriä, joten alkuvuodelle ajoittunut yli neljän miljoonan euron arvoinen lentokonemoottorin tuonti kaksinkertaisti ryhmän tuonnin viime vuoden tammi-toukokuusta. Lisäksi Kanadasta tuotiin muutaman miljoonan euron arvosta mm. paperikoneiden osia ja kiviaineksen käsittelylaitteita. Lentokoneita tuotiin Kanadasta 6 milj. euron arvosta vuonna 009 ja milj. euron arvosta viime vuonna. Moottorikelkkojen tuonnin arvo oli viime vuonna 8 milj. euroa. Kun kuluvana vuonna ei ole ollut lentokonehankintoja, ja moottorikelkkojen tuonti painottuu kelkkojen viennin tavoin vuoden loppupuoliskolle, kulkuneuvojen tuonti on tammi-toukokuussa rajoittunut lähinnä osien ja moottoriveneiden tuontiin (kummassakin ryhmässä tuontia kolme miljoonaa euroa). Kemialliset aineet ja tuotteet ovat kasvattaneet tuontiosuuttaan viime vuosina muovien lisääntyneen tuonnin vuoksi. Vuotuisen muovituonnin arvo vaihteli vuoteen 009 saakka kahden miljoonan euron molemmin puolin. Vuonna 0 tuonti nousi viiteen miljoonaan ja tämän vuoden tammi-toukokuussa seitsemään miljoonaan. Kemian ryhmän osuus koko tuonnista on samaan aikaan noussut neljästä prosentista kymmeneen prosenttiin. Muovien ohella Kanadasta on tuotu mm. lääkevalmisteita ja kemian perusteollisuuden tuotteita. Muista tuontitavaroista mainittakoon puhelinlaitteet, elektroniikan komponentit ym. sähkökoneet ja laitteet (tammi-toukokuussa seitsemän miljoonaa euroa), sekä viimevuotisesta hieman vähentynyt kojeiden ja mittareiden, metallien ja metallituotteiden sekä elintarvikkeiden tuonti. Kukin näistä kolmesta ryhmästä jäi kolmen-neljän miljoonan euron paikkeille.

6 Kuvio 7. Tuonti Kanadasta tavararyhmittäin v. 0 (-) Muut tavarat 9,0 % (+ %) Kojeet, mittarit,6 % (- %) Kuljetusvälineet 7, % (- 79 %) Sähkökoneet ja - laitteet 6, % (+ %) Elintarvikkeet, % (- %) Malmit ja metalliromu 9,0 % (+ %) Metallit, metallituott.,7 % (- 8 %) Koneet, laitteet, moottorit,8 % (+ 96 %) Kemiall. aineet ja tuott., % (+ 8 %) Öljytuotteet 0,6 % (- 8 %) Kivihiili 7, % (+ 9 %) Taulukko. Tuonti Kanadasta; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 0 Milj. e Osuus % Muutos % 0(-) Milj. e Osuus % Muutos % 0-09 Elintarvikkeet 9,6 0, - 8 Malmit ja metalliromu, 7 9,0 Kivihiili 7 0, 7, 9 Öljytuotteet 6, 0,6-8 Kemialliset aineet ja tuotteet,, Metallit, metallituotteet,9, Eri toimialojen koneet ja laitteet, 0,6,8 96 voimakoneet ja moottorit 7-77 Sähkökoneet ja -laitteet 9, , Kuljetusvälineet 69 9,7-9 7, Kojeet, mittarit yms.,0 7,6 - Muut tavarat 6, 9,0 Yhteensä 9 0,0 8 0,0

7 VIENTI KANADAAN V (-) (-) 0(-) SITC-TAVARARYHMÄ REV. 00 e Osuus % 00 e Osuus % Muutos % 00 e Osuus % 00 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet 6 0, ,6 90 0, 96 0, 6 00 elävät eläimet 0,0 6 0,0 > ,0 x 0 liha ja lihatuotteet 697 0, 9 0, x 0 maitotaloustuotteet ja munat 0 0, 0, -0 0, 6 0,0 7 0 kala- ja kalavalmisteet - - 0,0 x 0,0 0 0,0 9 0 vilja ja viljatuotteet 60 0, 70 0, 9 0, 87 0, 0 hedelmät ja kasvikset 0,0 6 0,0 6 0,0 7 0, sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6 0, 99 0, 9 0, 0, kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6 0,0 0,0-6 0,0 6 0,0 08 rehuaineet ,0 x x 09 erinäiset elintarvikkeet 6 0,0 0, ,0 9 0,0 8 juomat ja tupakka 09 0, 86 0, , 69 0, -8 juomat 09 0, 86 0, , 69 0, -8 tupakka ja tupakkavalmisteet x x raaka-aineet, pl. polttoaineet 69 0, 6 0, , 06 0, 6 vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,0 90 0,0-60 0,0 79 0,0 8 öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet - - 0,0 x x luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi x x puutavara ja korkki 9 0,0 9 0,0-6 0,0 66 0,0 paperimassa 70 0,0 9 0,0-6 0,0 0,0-6 tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0, x 7 kivennäisaineet, valmistamattomat 8 0,0 0,0-8 0,0 7 0,0-7 8 malmit ja metalliromu 0 0,0 0 0, ,0 0, muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,0 0,0 0 0,0 0,0 >999 poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 87 9, 8 8, , , 6 kivihiili, koksi, briketit yms. 0,0 0,0 60 0,0 0,0 88 kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 87 97, 8, , , 6 kaasut 0, x sähkövirta x x eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat - - 0,0 x x eläinöljyt ja -rasvat x x kasviöljyt ja -rasvat - - 0,0 x x valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms x x kemialliset aineet ja tuotteet 09, 7 0,8 9 6,7 7 07,7 orgaaniset kemialliset aineet 6 78, 6 8,0-9, 9, epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 68 0, 97, 77 8, 77, väri- ja parkitusaineet 09 0,7 70 0, , 878 0, lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 66 0,6 6 0, 6 0 0,7 6 0, - haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,0 0,0 0 0,0 0,0-7 6 lannoitteet, valmistetut 0, x 7 muovit, valmistamattomat 960 0, 99 0, 878 0, 07 0, 7 8 muovit, valmistetut 98 0, 0, 69 0, 06 0, -7 9 erinäiset kemialliset tuotteet 7 06, 7 60, 8 6, 006 0,8 6 valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8 76,6 89 8, 87, 7 6,8 8 6 nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,0 0, ,0 x 6 kumituotteet 78, ,9-6,8 8, 9 6 puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 9 0, 0, 99 0, 99 0, 6 6 paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 98, 8 0, , ,8-7 6 tekstiilituotteet, pl. vaatteet 70,0 0, -8 0,7 6 0, 66 kivennäisainetuotteet 6 0, 0, , 9 0, 6 67 rauta ja teräs 8, 9 68, 8 97,, 8 68 muut metallit 788 0, 7 0, , 0, tuotteet epäjalosta metallista 98, 0, 8 7,8 0, 0 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet 0 6,6 69,8 6 86, , 7 voimakoneet ja moottorit 06 0,9 009, ,7 6 79,7-7 eri toimialojen erikoiskoneet 0 6, , , ,6 0 7 metalliteollisuuskoneet 0, 9 0, 78 0,9 78 0, -8 7 yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8 96, 89, - 97, 789,7 7 toimistokoneet ja atk-laitteet 80 0, 06 0, - 0, 8 0, 76 puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8,8 78 0, , 0, 9 77 muut sähkökoneet ja laitteet 98, 096, 8 69, 8, 8 78 moottoriajoneuvot 0 8 6,8 6, 8 776, 87, muut kuljetusvälineet 8 0, 0,0 66 0,0 78 0, 77 8 erinäiset valmiit tavarat , 0 6, , 0 8, 8 tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0, 08 0, 6 7 0, 0, 8 8 huonekalut 8 0, 6 0, ,0 0,0 8 matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 6 0,0 8 0,0 89 0,0 7 0,0 8 vaatteet 76 0, 68 0, - 8 0, 7 0,0-7 8 jalkineet 0 0, 7 0,0-0,0 7 0,0-87 kojeet,mittarit yms. 9 67, 6, , 6 90, 88 valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0, 66 0, ,0 8 0, muut valmiit tavarat 6, 87 0,9-8 8, 7 0,7-9 muut tavarat YHTEENSÄ , , , ,0 9

8 TUONTI KANADASTA V (-) (-) 0(-) SITC-TAVARARYHMÄ REV. 00 e Osuus % 00 e Osuus % Muutos % 00 e Osuus % 00 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet 7 6,6 8 96,6 0 9, 9, - 00 elävät eläimet 6 0,0 0,0 0,0 0,0-0 liha ja lihatuotteet 6 0,9 7 0, ,7 67 0,6-0 maitotaloustuotteet ja munat x x 0 kala- ja kalavalmisteet 0 0,9 9,0 9, 6, -9 0 vilja ja viljatuotteet 6 0, 0 0, 7 0,0 6 0,0-0 hedelmät ja kasvikset 0, 98 0, 9 8 0, 0, 06 sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,0 7 0,0 0,0 7 0, 7 07 kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,0 0,0 9 0,0 0, rehuaineet 0 0, 6 0, 66 0,6 7 0, - 09 erinäiset elintarvikkeet 7 0, 0 0, 6 8 0, 96 0, -8 juomat ja tupakka 9 0, 978 0, 7 0, 0 0, -6 juomat 9 0, 978 0, 7 0, 0 0, -6 tupakka ja tupakkavalmisteet x x raaka-aineet, pl. polttoaineet 6 60, , , 8, 7 vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,0 9 0,0 8 0,0 60 0, >999 öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0, 696, 07, 80 0, -86 luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 7 0,0 0 0, x puutavara ja korkki 68,7 9 67,8-6 0, 6 0, 6 paperimassa 76 0, 9 0, 9 7 0, 0, - 6 tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0,0 0, ,0 7 0,0 >999 7 kivennäisaineet, valmistamattomat 6 0, 6 0, - 8 0, 6 0, 7 8 malmit ja metalliromu , 6, 7 90,0 0 9,0 9 muut eläin- ja kasviraaka-aineet 08 0, 78 0, - 7 0, 898 0,8 8 poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 8 9, 7 0, , 88 7,9 90 kivihiili, koksi, briketit yms. 6 6, , 6 9,8 7, 9 kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 8 668,0 8, 766 0,7 70 0,6-8 kaasut x x sähkövirta x x eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0 0, ,0 0,0-6 eläinöljyt ja -rasvat x x kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 7 0,0 0,0 valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0 0,0 6 0,0 > kemialliset aineet ja tuotteet 87,0 68, 99,8 88, 8 orgaaniset kemialliset aineet 76 0, 98 0, , 7 0, -9 epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 67 0, 89 0, ,8,0 6 väri- ja parkitusaineet 0,0 80 0,0-0,0 0,0 7 lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 9, 6,0-7,0 88, -0 haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 70 0, 8 0, 0 0, 0 0, 6 lannoitteet, valmistetut x x 7 muovit, valmistamattomat 0 0, 9, , 6 868,8 >999 8 muovit, valmistetut 09 0, 79 0, 6 0, 6 0, -6 9 erinäiset kemialliset tuotteet 70 0,9 0, ,6, 6 valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 687,0 6, , 967, -7 6 nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 7 0,0 0,0-6 0,0 0, kumituotteet 6 0, 67 0, -0 0, 00 0, 6 puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0, 96 0,0-8 0, 0, paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0, 6 0, 0, 6 0, -9 6 tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7 0,6 0, ,6 7 0, kivennäisainetuotteet 76 0, 00 0, 9 0, 6 0, 67 rauta ja teräs 0, 67 0, , 87 0, muut metallit 0, 7 0, ,0 9 0, tuotteet epäjalosta metallista 67,6 6,8 8 6, 67,0-8 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet 8 9 0, ,7-9 7,7 9 69, -6 7 voimakoneet ja moottorit 8 0, 9 0, 0 0, 8, >999 7 eri toimialojen erikoiskoneet 7 8,7 9 69,8 60, 7, 98 7 metalliteollisuuskoneet 9 0, 79 0, -0 0,0 89 0,8 >999 7 yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 68,0 8 7, 9 07,9 66, - 7 toimistokoneet ja atk-laitteet 7 0,9 6 0, ,8,0 76 puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7,6 6 87, ,7 9, 77 muut sähkökoneet ja laitteet 9 80, 9 7,6-7 6, 77,7-78 moottoriajoneuvot 7, ,, 8, muut kuljetusvälineet 8 9 0, 7 0, , 8,7-9 8 erinäiset valmiit tavarat 6 98,9 6, , 6 8,6 0 8 tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 9 0, 0,0-6 0, 68 0, 8 huonekalut 68 0,6 70 0, ,7 0,9 7 8 matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 6 0,0 7 0,0 0,0 0,0 7 8 vaatteet 0, 976 0,6 0 0, 70 0,6 0 8 jalkineet 7 0,0 0,0 7 0,0 9 0,0-87 kojeet,mittarit yms ,,0 7 69, 9,6-88 valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,0 70 0,0 0, 7 0, muut valmiit tavarat 6 0, 8 87, 0 0, 8, 66 9 muut tavarat 89 0,7 7 0, , 9 0, -0 YHTEENSÄ , ,0 0, ,0

9 Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 0:M Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Matti Heiniemi p Christina Telasuo p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) / Yhteystiedot: Tullihallitus Tilastoyksikkö Erottajankatu -7 A PL 00 Helsinki Vaihde (09) 6 Telefax Sähköposti: Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullstyrelsen Statistikenheten Skillnadsgatan -7 A PB 00 Helsingfors Växel (09) 6 Telefax E-post: Statistikservice Contact information: National Board of Customs Statistics Unit Erottajankatu -7 A P.O.Box FI-00 Helsinki Phone internat Fax Statistics service

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 1999-2008(1-11) 500 Milj. e 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Portugalin välinen kauppa

Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kauppa 2008 Handel Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v. 1998-2007(1-10) 400 Milj. e 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2008 2018 (1-8) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-11) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2008 2018 (1-5) 1 400 Milj. e 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 22.8.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2007 2017 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M08 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 TUONTI Rautatiekulj. (11,7 milj. t) 20,4 % Muut kulj. (3,3 milj. t) 5,7 % Maantiekulj. (3,7 milj. t) 6,4 % Laivakulj.

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2008 2018 (1-5) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2018.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-8) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-3) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 21.6.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2018 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2018.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kuvio 1. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa v. 2003-2013 (1-5) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 Milj. e 2003 2004 2005

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2002-2011(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 (1-10)

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 28 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 28 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2005 2015 (1-5) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj.

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2008 2018 (1-9) Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2006 2016 (1-5) 5 000 Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 217 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 26 217 (1-7) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tuonti Vienti Helsinki 13.1.217. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 21 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 22-29 Milj. euroa 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 Tuonti Vienti Helsinki 5.8.21 Tietoja

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2018

Transitokuljetukset 2018 Kauppa 2019 Handel Trade Transitokuljetukset 2018 Mrd. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2015 2018 tuhatta tonnia 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 218 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 218 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot