Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Kiinan välinen kauppa"

Transkriptio

1 Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v (1-10) 2000 Milj. e (1-10) (1-10) Tuonti Vienti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 Ulkomaankaupan maa- ja toimialakatsaukset; tuoteseloste Käyttötarkoitus Ulkomaankauppatilasto ja siihen pohjautuvat maa- ja toimialakatsaukset ovat tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Tullihallitus julkaisee vuosittain 6-10 maa- ja toimialakatsausta. Julkaisusuunnitelmaan valitaan osaksi muutamia tärkeimpiä maita ja toimialoja, osaksi eri tavoin ajankohtaisia kauppakumppaneita ja toimialoja. Katsausehdotuksia saadaan sekä Tullihallituksen eri yksiköiltä että muilta valtion viranomaisilta, mutta myös tiedotusvälineiltä ja yrityksiltä. Käytetyt käsitteet, määritelmät ja luokitukset Maa- ja toimialakatsauksissa käytetään YK:n kansainvälisen kaupan luokittelustandardia (Standard International Trade Classification (SITC, Rev.3)) sen kansainvälisen vertailukelpoisuuden vuoksi. Tavaroiden tilastointi perustuu yhdistettyyn nimikkeistöön (CN). Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ( free on board ) mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ( cost, insurance and freight ) mukaan. SITC-luokituksen mukaiset tiedot saadaan CN-nimikkeistöstä YK:n määritelmien mukaan (UN/1986: Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev 3; Standard International Trade Classification Revision 3). Toimialakatsauksissa voidaan käyttää myös muita kansainvälisiä luokituksia, esim. tuoteluokittelua toiminnan lajin mukaan (Classification of Products by Activities eli CPA), tai toimialaryhmiä pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (Main Industrial Groupings eli MIG), tai Euroopan yhteisön toimialaluokitusta (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE, rev.1)). Kaikissa toimialakatsauksissa (esim. korkean teknologian katsaus) kerrotaan, mitä tavararyhmiä kyseiseen toimialaan lasketaan kuuluviksi. Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1779/2002) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja. Maaryhmät on määritelty kuukausijulkaisun selityksissä. Kaikissa maaryhmäkatsauksissa (esim. kehitysmaakatsaus) kerrotaan, mitä maita kyseiseen ryhmään lasketaan kuuluviksi. Tilaston luotettavuus ja valmistumisaika Maa- ja toimialakatsauksissa käytetään tuoreimpia tilastotietoja katsauksessa käsiteltävästä ajanjaksosta. Katsausten tietojen luotettavuus riippuu julkaisuajankohdasta. Katsaukset voidaan julkaista heti vastaavan kuukausiaineiston valmistumisen jälkeen, jolloin käytetyt tiedot ovat kuukausikatsauksen tavoin ennakollisia ja voivat lopullisessa tarkastuksessa muuttua. Myöhemmin julkaistaviin katsauksiin sisältyvät kaikki julkaisuajankohtaan mennessä tehdyt korjaukset. Tarkemmat tiedot ulkomaankauppalukujen tarkastamisesta ja valmistumisesta ovat luettavissa esim. Ulkomaankaupan vuosikirjan (osa 1) laatuselosteesta tai Tullihallituksen Internet-sivuilta ( Kalenterivuoden tiedot vahvistetaan seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä, joten maa- ja toimialakatsaukset, joissa käytetään edellisen vuoden tilastotietoja ja jotka julkaistaan huhtikuun lopun jälkeen, sisältävät näiltä osin lopullisia tietoja.

3 1 VIENTI KIINAAN YLI 60 PROSENTIN KASVUSSA Paperikoneet vauhdittivat vientiä Suomen vienti Kiinaan kohosi vuoden 2004 tammi-lokakuussa 63 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suuremmaksi. Vientiä vauhdittivat erityisesti paperiteollisuuden koneet, mutta myös monien muiden koneiden ja laitteiden vienti oli voimakkaassa kasvussa. Tuonnissa Kiina vahvisti edelleen asemaansa tärkeimpänä sähköteknisten tuotteiden tuontimaana. Erityisesti atk-laitteiden ja toimistokoneiden tuonti lisääntyi, ja Kiina kohosi näiden laitteiden merkittävimmäksi tuontimaaksi. Puhelinlaitteiden tuonnista Kiinan osuus säilyi suurimpana, vaikka näiden laitteiden tuonti sieltä jäikin edellisvuoden tason alapuolelle. Viennin arvo Kiinaan oli tammi-lokakuussa lähes 1,6 mrd. euroa. Tuonnin arvo kohosi runsaaseen 1,5 mrd. euroon eli viidenneksen edellisvuotista suuremmaksi. Kauppa kääntyi kahden vuoden jälkeen taas Suomelle lievästi ylijäämäiseksi. Kiinan osuus Suomen viennistä kohosi neljään prosenttiin oltuaan sitä ennen vuodesta 1998 lähtien yli prosenttiyksikön pienempi. Tuonnista Kiinan osuus on ollut samaan aikaan selvässä kasvussa, ja viime vuonna osuus kohosi lähes viiteen prosenttiin. Kiina oli tammi-lokakuussa jo viidenneksi tärkein tuontimaista, ja vientimaista se oli seitsemäs. Kuvio 2. Vienti Kiinaan, Japaniin ja Yhdysvaltoihin kuukausittain Milj. e Yhdysvallat Kiina Japani Kuvio 3. Tuonti Kiinasta, Japanista ja Yhdysvalloista kuukausittain Milj. e Kiina Yhdysvallat Japani Tullihallitus Tilastoyksikkö

4 2 Kuvio 4. Kiinan osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-10) Osuus % Tuonti Vienti (1-10) Kuvio 5. Suomen ja Kiinan välinen kauppatase (1-10) Milj. e (1-10) Taulukko 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v (1-10) Vuosi Tuonti Milj. e Muutos % Osuus % Vienti Milj. e Muutos % Osuus % Kauppatase Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-10) , ,0 21 PAPERIKONEET VAUHDITTIVAT VIENTIÄ KIINAAN Myös muiden koneiden ja laitteiden vienti voimakkaassa kasvussa Paperiteollisuuskoneiden viennin arvo Kiinaan kohosi tammi-lokakuussa 346 milj. euroon eli lähes nelinkertaiseksi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Paperikoneiden osuus koko viennistä Kiinaan kohosi runsaaseen viidennekseen. Kiina oli selvästi merkittävin näiden koneiden vientimaista, kun yli puolet viennistä suuntautui sinne. Kaikkiaan koneiden ja laitteiden vienti Kiinaan kääntyi voimakkaaseen kasvuun. Niiden viennin arvo kohosi 1,2 mrd. euroon eli kaksinkertaiseksi edellisvuotisesta. Koko viennistä Kiinaan lähes neljä viidesosaa oli koneita ja laitteita. Paperikoneiden lisäksi elektroniikan komponenttien vienti lisääntyi huomattavasti. Niiden viennin arvo kohosi 221 milj. euroon eli yli kaksinkertaiseksi vuoden 2003 tammi-lokakuuhun verrattuna. Lähes kaksi kolmasosaa elektroniikan komponenttien koko viennistä suuntautui Kiinaan. Puhelinlaitteiden vienti lisääntyi 62 % ja oli arvoltaan 228 milj. euroa. Matkapuhelinten osuus viennistä oli 68 milj. euroa. Kiinaan vietiin yli matkapuhelinta, kun niitä edellisvuotena vietiin vain muutamia tuhansia kappaleita. Suomesta vietiin tammi-lokakuussa kaikkiaan runsaat 25 miljoonaa matkapuhelinta (+ 7 %), joiden viennin arvo oli 3,3 mrd. euroa (- 19 %). Arabiemiirikunnat, Venäjä ja Iso-Britannia olivat selvästi suurimmat vientimaat. Tullihallitus Tilastoyksikkö

5 3 Sähkön kytkentälaitteiden viennin arvo kohosi 77 milj. euroon eli neljänneksen edellisvuotista suuremmaksi. Yleiskäyttöisten teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo kaksinkertaistui kohoten 152 milj. euroon. Tästä oli kuumennus- ja jäähdytyskoneiden ja laitteiden osuus 32 milj. euroa, nostamis- ja lastaamiskoneiden ja laitteiden 28 milj. euroa ja hanojen, venttiilien yms. 20 milj. euroa. Voimakoneita ja moottoreita Kiinaan vietiin 76 milj. euron arvosta (+ 53 %). Paperin ja pahvin viennin arvo kohosi 84 milj. euroon eli 8 % edellisvuotista suuremmaksi. Paperimassaa Kiinaan vietiin 33 milj. euron arvosta (+ 21 %). Raudan ja teräksen viennin arvo supistui 103 milj. eurosta 60 milj. euroon. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden vienti jäi myös selvästi edellisvuotista vähäisemmäksi, kun niiden viennin arvo supistui vajaaseen 40 milj. euroon. Lannoitteiden vienti väheni edelleen, ja niiden viennin arvo jäi 13 milj. euroon. Kojeiden ja mittareiden vienti puolestaan kääntyi jälleen kasvuun ja niiden viennin arvo kohosi 36 milj. euroon (+ 58 %). Kuvio 6. Vienti Kiinaan tavararyhmittäin v. 2004(1-10) Muut tavarat 4,9 % (+ 43 %) Kojeet, mittarit 2,3 % (+ 58 %) Sähkökoneet ja -laitteet 35,1 % (+ 68 %) Paperimassa 2,1 % (+ 21 %) Paperi ja pahvi 5,4 % (+ 8 %) Kemialliset aineet ja tuotteet 2,6 % (- 12 %) Metallit ja metallituotteet 4,9 % (- 34 %) Voimakoneet ja moottorit 4,9 % (+ 53 %) Teollisuuden koneet ja laitteet 37,9 % (+ 147 %) Taulukko 2. Vienti Kiinaan; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2003 Milj. e Osuus % Muutos % 2004(1-10) Milj. e Osuus % Muutos % 25 Paperimassa 33 2, , Kemialliset aineet ja tuotteet 54 4, , Paperi ja pahvi 88 6, , Metallit ja metallituotteet , , Voimakoneet ja moottorit 75 5, , Teollisuuden koneet ja laitt , , Sähkökoneet ja laitteet , , Kojeet, mittarit yms. 30 2, ,3 58 Muut tavarat 66 5, ,9 43 Yhteensä , ,0 63 Tullihallitus Tilastoyksikkö

6 4 KIINA VAHVISTI EDELLEEN ASEMAANSA SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN TÄRKEIMPÄNÄ TUONTIMAANA Myös vaatteiden tuonti lisääntyi selvästi Kiina vahvisti edelleen asemaansa sähköteknisten tuotteiden tärkeimpänä tuontimaana viime vuoden tammi-lokakuussa verrattuna vuoden 2003 vastaavaan aikaan. Näiden tuotteiden tuonti Kiinasta lisääntyi 18 %, kun tavararyhmän koko tuonti Suomeen kasvoi vain 3 %. Suomeen tuotiin sähköteknisiä tuotteita kaiken kaikkiaan lähes 6,4 mrd. euron arvosta, josta Kiinan osuus oli 904, Saksan 822 (+ 7 %) ja Yhdysvaltain 689 milj. euroa (+ 1 %). Tuonti Japanista, Ruotsista, Virosta ja Isosta-Britanniasta jäi edellisvuoden tason alapuolelle. Sähköteknisten tuotteiden osuus koko tuonnista Kiinasta oli lähes 60 %. Kiina ja Yhdysvallat ohittivat Saksan atk-laitteiden ja toimistokoneiden suurimpina tuontimaina. Näiden laitteiden tuonti Suomeen lisääntyi kymmeneksen ja oli arvoltaan lähes 1,2 mrd. euroa, josta Kiinan osuus oli 198 milj. euroa (+ 58 %), Yhdysvaltain 151 milj. euroa (+ 71 %) ja Saksan 146 milj. euroa (+ 3 %). Puhelinlaitteiden tuonnissa Kiina säilytti asemansa tärkeimpänä tuontimaana, vaikka tuonti sieltä supistuikin 6 %. Puhelinlaitteiden koko tuonti Suomeen lisääntyi 8 % ja oli arvoltaan lähes 1,8 mrd. euroa, josta Kiinan osuus oli 254, Japanin 236 (+ 13 %), Unkarin 211 (+ 26 %) ja Viron 208 milj. euroa (- 21 %). Matkapuhelinten tuonti Kiinasta kohosi 25 milj. eurosta 67 milj. euroon. Suomeen tuotiin kaikkiaan lähes 8 miljoonaa matkapuhelinta, josta Unkarin osuus oli 2,3, Viron 2,2 ja Kiinan 1,9 miljoonaa kappaletta. Tuonti Kiinasta lähes kolminkertaistui. Sähköisten merkinantolaitteiden tuonnin arvo oli 206 milj. euroa eli 16 % edellisvuotista suurempi. Kiina oli näiden laitteiden selvästi tärkein tuontimaa 75 %:n osuudellaan. Elektroniikan komponenttien tuonnin arvo oli 59 milj. euroa (+ 26 %), muuntajien, muuttajien yms. 44 milj. euroa (+ 24 %) ja sähkön kytkentälaitteiden 40 milj. euroa (+ 13 %). Vaatteiden tuonnissa Kiina vahvisti edelleen asemiaan selvästi tärkeimpänä tuontimaana. Tuonti sieltä lisääntyi viidenneksen ja oli arvoltaan lähes 200 milj. euroa. Vaatteiden koko tuonti Suomeen kasvoi 3 % ja oli arvoltaan 894 milj. euroa. Tuonti Virosta supistui 14 % ja jäi arvoltaan vajaaseen 72 milj. euroon. Edellisvuoden tasolla pysytteli tuonti Saksasta (65 milj. euroa) ja Ruotsista (62 milj. euroa). Jalkineiden tuonti Kiinasta lisääntyi runsaan viidenneksen ja kohosi arvoltaan 32 milj. euroon. Tekstiilituotteiden tuonnin arvo oli lähes 16 milj. euroa eli kymmeneksen edellisvuotista suurempi. Leluja, pelejä, urheiluvälineitä yms. Kiinasta tuotiin 60 milj. euron arvosta eli 13 % edellisvuotista enemmän. Kiinan osuus tavararyhmän tuonnista oli kolmannes. Metallituotteiden tuonti kasvoi viidenneksen ja oli arvoltaan 46 milj. euroa. Metallisten taloustavaroiden osuus tuonnista oli 14 milj. euroa ja käsityövälineiden, naulojen, ruuvien yms. 13 milj. euroa. Kivihiilen, koksin, brikettien yms. tuonti jäi puoleen edellisvuotisesta ja oli arvoltaan 10 milj. euroa. Tullihallitus Tilastoyksikkö

7 5 Kuvio 7. Tuonti Kiinasta tavararyhmittäin v. 2004(1-10) Lelut, pelit, urheiluvälineet yms. 3,9 % (+ 13 %) Muut tavarat 16,6 % (+ 39 %) Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,6 % (- 49 %) Metallituotteet 3,0 % (+ 20 %) Toimistokoneet ja akt-laitteet 12,9 % (+ 58 %) Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,0 % (+ 37 %) Jalkineet 2,1 % (+ 21 %) Vaatteet 12,9 % (+ 19 %) Puhelin-, radio-, tvyms. laitteet 16,5 % (- 6 %) Tekstiilituotteet 1,0 % (+ 10 %) Muut sähkökoneet ja -laitteet 28,5 % (+ 23 %) Taulukko 3. Tuonti Kiinasta; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2003 Milj. e Osuus % Muutos % 2004(1-10) Milj. e Osuus % Muutos % 32 Kivihiili, koksi, briketit yms. 32 2, , Tekstiilituotteet 16 1, , Metallituotteet 45 2, , Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26 1, , Toimistokoneet ja atk-laitteet , , Puhelin-, radio-, tv- yms. laitteet , , Muut sähkökoneet ja -laitteet , , Vaatteet , , Jalkineet 30 1, , Lelut, pelit, urheiluvälineet yms. 61 3, ,9 13 Muut tavarat , ,6 39 Yhteensä , ,0 20 Tullihallitus Tilastoyksikkö

8 VIENTI KIINAAN JA TAMMI-LOKAKUUSSA 2003 JA (1-10) 2004(1-10) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 813 0, , ,0 0 0,0 x 01 liha ja lihatuotteet 61 0,0 39 0, , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet 4 0,0 0 0, ,0 3 0,0 x 04 vilja ja viljatuotteet 5 0,0 2 0, ,0 1 0, hedelmät ja kasvikset 165 0, , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 131 0, , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2 0,0 83 0,0 > , , rehuaineet 18 0,0 0 0, ,0 0 0,0 x 09 erinäiset elintarvikkeet 570 0,0 1 0, ,0 0 0, juomat ja tupakka 94 0,0 58 0, ,0 38 0, juomat 94 0,0 58 0, ,0 38 0, tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 2 raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 23 luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 124 0, , ,1 54 0, puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 38 0, ,2 > , , kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet 43 0,0 0 0, ,0 0 0,0 x 3 poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 23 0,0 14 0, ,0 11 0, kivihiili, koksi, briketit yms. 19 0,0 9 0, ,0 0 0, kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4 0,0 5 0, ,0 11 0, kaasut 0 0,0 1 0,0 x 1 0,0 0 0, sähkövirta 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 4 eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 41 eläinöljyt ja -rasvat 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 42 kasviöljyt ja -rasvat 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 43 valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 5 kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 36 0, , ,0 86 0, lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , ,3 2 6 valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 300 0, , ,0 74 0, kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet 363 0,0 22 0, , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut 436 0, , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 10 0,0 7 0, ,0 29 0, vaatteet 243 0,0 45 0, ,0 68 0, jalkineet 65 0,0 38 0, ,0 81 0, kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 87 0,0 86 0, ,0 83 0, muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat 28 0,0 2 0, ,0 0 0,0 x YHTEENSÄ , , , ,0 63

9 TUONTI KIINASTA JA TAMMI-LOKAKUUSSA 2003 JA (1-10) 2004(1-10) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 2 0,0 0 0, ,0 0 0,0 x 01 liha ja lihatuotteet 10 0,0 0 0, ,0 1 0,0 x 02 maitotaloustuotteet ja munat 1 0,0 1 0, ,0 0 0, kala- ja kalavalmisteet 324 0, , , , vilja ja viljatuotteet 401 0, , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 434 0, , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 380 0, , , , rehuaineet 21 0,0 12 0, ,0 0 0, erinäiset elintarvikkeet 503 0, , , ,1 7 1 juomat ja tupakka 64 0,0 57 0, ,0 24 0, juomat 64 0,0 57 0, ,0 24 0, tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 2 raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 10 0,0 2 0, ,0 46 0, öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet , , , , luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 12 0,0 21 0, ,0 30 0, puutavara ja korkki 13 0,0 15 0, ,0 81 0, paperimassa 5 0,0 1 0, , ,0 x 26 tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 74 0, , , , kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu 615 0, , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet , , , ,0-1 3 poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 653 0, , ,0 1 0, kaasut 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 35 sähkövirta 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 4 eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2 0,0 9 0, ,0 20 0, eläinöljyt ja -rasvat 0 0,0 0 0,0 x 0 0,0 0 0,0 x 42 kasviöljyt ja -rasvat 2 0,0 8 0, ,0 20 0, valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0 0,0 1 0,0 x 1 0,0 0 0, kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet 271 0, , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 522 0, , , , lannoitteet, valmistetut 4 0,0 16 0, ,0 38 0,0 > muovit, valmistamattomat 218 0, , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit 141 0, , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet 307 0, ,4 > , ,5 >999 8 erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat 25 0,0 47 0, ,0 35 0,0-24 YHTEENSÄ , , , ,0 20

10 Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kari Tähtivaara p Matti Heiniemi p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista kertovat laatuseloste ja Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen tuoteseloste. Myynti: Försäljning: Orders: Tullihallitus Tullstyrelsen National Board of Customs Tilastoyksikkö Statistikenheten Statistics Unit Hämeentie 3 Tavastvägen 3 Hämeentie 3 PL 512 PB 512 P.O.Box Helsinki Helsingfors FIN Helsinki Vaihde (09) 6141 Växel (09) 6141 Phone internat Telefax Telefax Fax Sähköposti: E-post: Lukusali Läsesalen Statistics library Tilastopalvelu virka-aikana Statistikservice under tjänstetid Statistics service

11 Ulkomaankauppa 2005:M02 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v (1-10) 2500 Milj. e (1-10) (1-10) Tuonti Vienti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

12 Ulkomaankaupan maa- ja toimialakatsaukset; tuoteseloste Käyttötarkoitus Ulkomaankauppatilasto ja siihen pohjautuvat maa- ja toimialakatsaukset ovat tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Tullihallitus julkaisee vuosittain 6-10 maa- ja toimialakatsausta. Julkaisusuunnitelmaan valitaan osaksi muutamia tärkeimpiä maita ja toimialoja, osaksi eri tavoin ajankohtaisia kauppakumppaneita ja toimialoja. Katsausehdotuksia saadaan sekä Tullihallituksen eri yksiköiltä että muilta valtion viranomaisilta, mutta myös tiedotusvälineiltä ja yrityksiltä. Käytetyt käsitteet, määritelmät ja luokitukset Maa- ja toimialakatsauksissa käytetään YK:n kansainvälisen kaupan luokittelustandardia (Standard International Trade Classification (SITC, Rev.3)) sen kansainvälisen vertailukelpoisuuden vuoksi. Tavaroiden tilastointi perustuu yhdistettyyn nimikkeistöön (CN). Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ( free on board ) mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ( cost, insurance and freight ) mukaan. SITC-luokituksen mukaiset tiedot saadaan CN-nimikkeistöstä YK:n määritelmien mukaan (UN/1986: Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev 3; Standard International Trade Classification Revision 3). Toimialakatsauksissa voidaan käyttää myös muita kansainvälisiä luokituksia, esim. tuoteluokittelua toiminnan lajin mukaan (Classification of Products by Activities eli CPA), tai toimialaryhmiä pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (Main Industrial Groupings eli MIG), tai Euroopan yhteisön toimialaluokitusta (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE, rev.1)). Kaikissa toimialakatsauksissa (esim. korkean teknologian katsaus) kerrotaan, mitä tavararyhmiä kyseiseen toimialaan lasketaan kuuluviksi. Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1779/2002) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja. Maaryhmät on määritelty kuukausijulkaisun selityksissä. Kaikissa maaryhmäkatsauksissa (esim. kehitysmaakatsaus) kerrotaan, mitä maita kyseiseen ryhmään lasketaan kuuluviksi. Tilaston luotettavuus ja valmistumisaika Maa- ja toimialakatsauksissa käytetään tuoreimpia tilastotietoja katsauksessa käsiteltävästä ajanjaksosta. Katsausten tietojen luotettavuus riippuu julkaisuajankohdasta. Katsaukset voidaan julkaista heti vastaavan kuukausiaineiston valmistumisen jälkeen, jolloin käytetyt tiedot ovat kuukausikatsauksen tavoin ennakollisia ja voivat lopullisessa tarkastuksessa muuttua. Myöhemmin julkaistaviin katsauksiin sisältyvät kaikki julkaisuajankohtaan mennessä tehdyt korjaukset. Tarkemmat tiedot ulkomaankauppalukujen tarkastamisesta ja valmistumisesta ovat luettavissa esim. Ulkomaankaupan vuosikirjan (osa 1) laatuselosteesta tai Tullihallituksen Internet-sivuilta ( Kalenterivuoden tiedot vahvistetaan seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä, joten maa- ja toimialakatsaukset, joissa käytetään edellisen vuoden tilastotietoja ja jotka julkaistaan huhtikuun lopun jälkeen, sisältävät näiltä osin lopullisia tietoja.

13 1 PUHELIMET JA TERÄS KASVATTIVAT VIENTIÄ ALANKOMAIHIN Tuonti kasvussa kemian teollisuuden ja teräsromun ansiosta Suomen vienti Alankomaihin kasvoi vuoden 2004 tammi-lokakuussa 15 %. Kasvussa olivat erityisesti puhelinlaitteiden sekä raudan ja teräksen vienti. Tuonnin arvo kohosi 16 % vuoden 2003 tammi-lokakuuta suuremmaksi, kun mm. kemian perusteollisuuden, muovien ja metalliromun tuonti lisääntyi selvästi. Viennin arvo oli tammi-lokakuussa hieman yli kaksi miljardia euroa ja tuonnin arvo vajaat 1,4 mrd. euroa. Kauppataseeseen kertyi siten ylijäämää 622 milj. euroa. Suomen kauppa Alankomaiden kanssa on vuodesta 2002 lähtien kehittynyt selvästi kokonaisvientiämme ja tuontiamme suotuisammin, joten Alankomaat on noussut kuudenneksi tärkeimmäksi kauppakumppaniksemme. Alankomaiden osuus Suomen kokonaisviennistä oli vuoden 2004 tammi-lokakuussa 5,1 % ja osuus kokonaistuonnista 4,2 %. Kuvio 2. Ulkomaankauppa maittain v (1-10) Milj. e Tuonti Vienti Saksa Ruotsi Iso-Britannia Yhdysvallat Alankomaat Kiina Ranska Italia Japani Kuvio 3. Alankomaiden osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-10) Osuus % 6 4,5 3 1, Tuonti Vienti 04(1-10) Kuvio 4. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppatase (1-10) Milj. e (1-10) Tullihallitus Tilastoyksikkö

14 2 Taulukko 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v (1-10) Vuosi Tuonti Milj. e Muutos % Osuus % Vienti Milj. e Muutos % Osuus % Kauppatase Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-10) , ,1 622 RAUDALLA JA TERÄKSELLÄ YLI NELJÄNNEKSEN OSUUS VIENNISTÄ Puhelinlaitteiden vienti viidenneksen kasvussa Alankomaat oli viime vuoden tammi-lokakuussa Suomen toiseksi tärkein raudan ja teräksen vientimaa. Kolme suurinta ostajamaata, Ruotsi (24 %), Alankomaat (19 %) ja Saksa (13 %) kattoivat selvästi yli puolet Suomen koko raudan ja teräksen viennistä. Vienti Alankomaihin kohosi 551 milj. euroon eli 71 % edellisvuotista suuremmaksi. Kasvu johtui suurimmaksi osaksi hintojen noususta; vientimäärä kasvoi vajaan kolmanneksen. Värimetallien vienti (64 milj. euroa) supistui kuusi prosenttia vuoden 2003 tammi-lokakuusta. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden osuus viennistämme Alankomaihin on viime vuosina vaihdellut 30 %:n molemmin puolin. Viime vuoden tammi-lokakuussa ryhmän viennin arvo oli 619 milj. euroa, eli 15 % enemmän kuin vuoden 2003 vastaavana ajanjaksona. Sähkökoneiden ja laitteiden osuus kone- ja laiteviennistä oli 511 milj. euroa. Puhelin- ja radiolaitteita vietiin 436 milj. euron arvosta. Vuotta aiemmin viennin arvo oli 363 milj. euroa. Matkapuhelimien osuus viimevuotisesta viennistä oli 75 milj. euroa. Myös sähkökytkentälaitteiden (9 milj. euroa; lisäystä yli kolmannes) ja atk-laitteiden (vajaat 8 milj. euroa; lisäystä 15 %) vienti oli selvässä kasvussa, kun taas erilaisten suuntaajien, induktoreiden yms. säätölaitteiden vienti supistui 30 milj. eurosta 25 milj. euroon. Maansiirto-, kaivuu- ja porauskoneita vietiin vuoden 2003 tammi-lokakuussa vain muutaman miljoonan euron arvosta, mutta viime vuonna viennin arvo nousi 20 milj. euroon. Nosto- ja lastauskoneiden vienti pysytteli hieman vajaassa 20 milj. eurossa eli tarkalleen edellisvuotisella tasolla. Moottoreiden vienti supistui viidenneksen ja jäi 17 milj. euroon. Metsäteollisuustuotteiden vienti oli viime vuonna selvässä laskussa. Paperin ja pahvin vienti, 221 milj. euroa, supistui kahdeksan prosenttia. Paperimassan viennin arvo jäi viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi eli 70 milj. euroon. Sahatavaran viennissä (62 milj. euroa) oli laskua 15 %. Puutuotteiden, lähinnä levytuotteiden, vienti pysytteli 55 milj. eurossa eli miltei vuoden 2003 tammi-lokakuun viennin tasolla. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden vienti Alankomaihin on viime vuosina heilahdellut voimakkaasti. Vuotuisen viennin arvo on vaihdellut 160 milj. euron ja 220 milj. euron välillä. Vuoden 2004 Tullihallitus Tilastoyksikkö

15 3 tammi-lokakuussa ryhmän vienti (169 milj. euroa) oli yli viidenneksen kasvussa. Kemian perusteollisuuden viennin arvo oli 110 milj. euroa, muovien 26 milj. euroa ja väriaineiden 13 milj. euroa. Öljytuotteiden vienti on lyhyen nousuvaiheen jälkeen palaamassa vuosikymmenen vaihteen tasolle. Ryhmän viennin arvo, 35 milj. euroa, jäi lähes kolmanneksen edellisvuotista pienemmäksi. Kuvio 5. Vienti Alankomaihin tammi-lokakuussa 2004 Puutavara 3,2 % (- 13 %) Muut tavarat 8,7 % (-12 %) Paperimassa 3,5 % (- 20 %) Puutuotteet 2,7 % (- 1 %) Paperi ja pahvi 11,0 % (- 8 %) Sähkökoneet ja -laitteet 25,5 % (+ 15 %) Öljytuotteet 1,7 % (- 31 %) Kemialliset aineet ja tuotteet 8,4 % (+ 22 %) Koneet ja laitteet, pl. sähkölaitteet 4,7 % (+ 23 %) Värimetallit 3,2 % (- 6 %) Rauta ja teräs 27,4 % (+ 71 %) Taulukko 2. Vienti Alankomaihin; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2003 Milj. e Osuus % Muutos % 2004(1-10) Milj. e Osuus % Muutos % 24 Puutavara 83 3, , Paperimassa 109 5, , ,335 Öljytuotteet 59 2, , Kemialliset aineet ja tuotteet 161 7, , Puutuotteet 66 3, , Paperi ja pahvi , , Rauta ja teräs , , Värimetallit 79 3, , Koneet ja laitteet, pl. sähkölaitteet 90 4, , Sähkökoneet ja -laitteet , ,5 15 Muut tavarat , ,7-12 Yhteensä , ,0 15 Tullihallitus Tilastoyksikkö

16 4 KEMIAN PERUSTEOLLISUUDEN JA MUOVIEN TUONTI VAHVASSA KASVUSSA Teräsromun tuonti moninkertaistunut parissa vuodessa Alankomaat on perinteisesti ollut yksi Suomen tärkeimmistä kemiallisten aineiden ja tuotteiden tuontimaista. Vuoden 2004 tammi-lokakuussa Alankomaat oli Saksan ja Ruotsin jälkeen tärkeysjärjestyksessä kolmantena 423 milj. euron arvoisella tuonnilla, mikä kattoi 11 % Suomen koko kemiallisten aineiden tuonnista. Kemian perusteollisuuden tuonti kohosi 150 milj. euroon eli 38 % edellisvuotista suuremmaksi. Muovien tuonti, 100 milj. euroa, lisääntyi lähes neljänneksen. Hieman hitaammassa kasvussa oli lääkevalmisteiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti (101 milj. euroa, kasvua neljä prosenttia). Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti pysyi viime vuonna suunnilleen edellisvuotisella tasolla. Ryhmän tuonnin arvo oli 262 milj. euroa, josta elektroniikan komponenttien osuus oli 41 milj. euroa, toimistokoneiden ja atk-laitteiden 38 milj. euroa, henkilöautojen 20 milj. euroa ja puhelin-, radio- ja tv-laitteiden 19 milj. euroa. Komponenttituonti lisääntyi 40 %, kun taas atk-laitteiden tuonti supistui lähes viidenneksen. Teräsromun tuonti alkoi kasvaa vuoden 2002 aikana. Vuoden 2002 vajaasta 12 milj. eurosta tuonti kasvoi 68 milj. euroon vuonna 2003 ja vuoden 2004 tammi-lokakuussa 172 milj. euroon, eli yli kolminkertaiseksi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Elintarvikkeiden ja rehujen tuonti Alankomaista on ollut viime vuosina selvässä kasvussa. Vuonna 2003 ryhmän tuonti kohosi 168 milj. euroon eli 11 % edellisvuotista suuremmaksi. Viime vuoden tammi-lokakuussa ryhmän tuonti kasvoi neljä prosenttia edellisvuotisesta, mutta muun tuonnin nopeamman kasvun vuoksi ryhmän osuus supistui hieman ja kattoi vähän yli kymmeneksen koko tuonnista. Kasvussa oli mm. hedelmien ja kasvisten (51 milj. euroa) sekä rehujen (21 milj. euroa) tuontia, kun taas kahvin, teen ja mausteiden tuonti supistui selvästi edellisvuotisesta. Muusta tuonnista mainittakoon kukat, siemenet, sipulit yms. (45 milj. euroa, kasvua 12 % vuoden 2003 tammi-lokakuusta), paperi ja pahvi (26 milj. euroa) sekä tupakka, tekstiilituotteet ja kojeet, mittarit yms. (kukin näistä kolmesta ryhmästä 19 milj. euroa). Kuvio 6. Tuonti Alankomaista tammi-lokakuussa 2004 Muut tavarat 14,8 % (- 7 %) Elintarvikkeet 10,5 % (+ 4 %) Tupakka 1,4 % (+ 9 %) Kojeet, mittarit yms. 1,4 % (+ 6 %) Malmit ja metalliromu 14,4 % (+ 196 %) Koneet, laitteet, kuljetusvälineet 18,9 % (+ 1 %) Kukat, siemenet, sipulit 3,3 % (+ 12 %) Tekstiilituotteet 1,4 % (- 3 %) Öljytuotteet 1,5 % (- 29 %) Paperi ja pahvi 1,9 % (+ 12 %) Kemialliset aineet ja tuotteet 30,5 % (+ 17 %) Tullihallitus Tilastoyksikkö

17 5 Taulukko 3. Tuonti Alankomaista; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 2003 Milj. e Osuus % Muutos % 2004(1-10) Milj. e Osuus % Muutos % 0 Elintarvikkeet, rehuaineet , , Tupakka 21 1, , Malmit ja metalliromu 82 5, , Kukat, siemenet, sipulit yms. 47 3, , Öljytuotteet 34 2, , Kemialliset aineet ja tuotteet , , Paperi ja pahvi 28 1, , Tekstiilituotteet 23 1, ,4-3 7 Koneet, laitteet, kuljetusvälineet , , Kojeet, mittarit yms. 22 1, ,4 6 Muut tavarat , ,8-7 Yhteensä , ,0 16 Tullihallitus Tilastoyksikkö

18 VIENTI ALANKOMAIHIN V JA TAMMI-LOKAKUUSSA V (1-10) 2004(1-10) SITC-tavararyhmä 1000 e Osuus% 1000 e Osuus% Muutos% 1000 e Osuus% 1000 e Osuus% Muutos% 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet ,8 1, ,8 1, ,0 1, ,1 0, liha ja lihatuotteet 4,3 0, ,3 0,0 > ,7 0,1 266,6 0, maitotaloustuotteet ja munat 7 409,8 0, ,3 0, ,6 0, ,3 0, kala- ja kalavalmisteet 2,6 0,0 6,4 0, ,5 0,0 3,0 0, vilja ja viljatuotteet 5 074,6 0, ,9 0, ,2 0, ,6 0, hedelmät ja kasvikset 224,5 0,0 482,0 0, ,4 0,0 436,7 0, sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3 502,1 0, ,3 0, ,0 0, ,4 0, kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 330,0 0,0 566,8 0, ,9 0,0 141,5 0, rehuaineet 1 303,7 0, ,4 0, ,9 0, ,7 0, erinäiset elintarvikkeet 4 852,2 0, ,4 0, ,9 0, ,4 0, juomat ja tupakka 573,2 0,0 179,2 0, ,3 0,0 212,6 0, juomat 573,2 0,0 179,2 0, ,3 0,0 111,1 0, tupakka ja tupakkavalmisteet 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 101,5 0,0-2 raaka-aineet, pl. polttoaineet ,5 6, ,4 10, ,3 10, ,5 7, vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 76,4 0,0 481,7 0, ,2 0,0 400,7 0, luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 697,4 0,0 397,1 0, ,6 0,0 153,7 0, puutavara ja korkki ,0 4, ,4 3, ,3 4, ,0 3, paperimassa ,5 1, ,2 5, ,3 5, ,0 3, tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6 226,3 0, ,7 0, ,8 0, ,5 0, kivennäisaineet, valmistamattomat ,0 0, ,2 0, ,0 0, ,2 0, malmit ja metalliromu 212,3 0,0 361,2 0, ,1 0, ,3 0, muut eläin- ja kasviraaka-aineet 168,5 0,0 164,0 0, ,1 0,0 88,1 0, poltto- ja voiteluaineet, sähkovirta ,4 8, ,6 2, ,9 2, ,6 1, kivihiili, koksi, briketit yms ,6 0,0 708,5 0, ,2 0, ,4 0, kivennäisoljyt ja kivennäisoljytuotteet ,7 8, ,0 2, ,7 2, ,1 1, sähkovirta 35,1 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0-4 eläin- ja kasvioljyt ja -rasvat 3 754,2 0, ,5 0, ,2 0, ,0 0, kasvioljyt ja -rasvat 1 502,8 0, ,7 0, ,7 0,3 0,0 0, valmistetut eläin- ja kasvioljyt yms ,4 0, ,7 0, ,5 0, ,0 0,3-5 5 kemialliset aineet ja tuotteet ,2 9, ,2 7, ,1 7, ,7 8, orgaaniset kemialliset aineet ,6 4, ,8 2, ,2 2, ,5 3, epäorgaaniset kemialliset alkuaineet ,8 2, ,8 1, ,4 1, ,8 2, väri- ja parkitusaineet ,7 0, ,2 0, ,4 0, ,6 0, lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7 583,5 0, ,3 0, ,6 0, ,8 0, haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 473,9 0,0 446,3 0, ,7 0,0 131,3 0, lannoitteet, valmistetut 8 081,2 0, ,5 0, ,2 0, ,6 0, muovit, valmistamattomat ,1 0, ,0 0, ,9 0, ,4 0, muovit, valmistetut ,5 0, ,6 0, ,6 0, ,6 0, erinäiset kemialliset tuotteet 4 820,9 0, ,6 0, ,0 0, ,0 0, valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan ,9 39, ,7 41, ,6 42, ,1 46, nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 39,9 0,0 40,2 0,0 1 30,9 0,0 31,7 0, kumituotteet 6 524,1 0, ,8 0, ,0 0, ,8 0, puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut ,2 3, ,6 3, ,3 3, ,0 2, paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä ,1 15, ,0 13, ,7 13, ,0 11, tekstiilituotteet, pl. vaatteet ,3 1, ,0 1, ,0 1, ,8 1, kivennäisainetuotteet 9 402,2 0, ,9 0, ,7 0, ,2 0, rauta ja teräs ,7 14, ,3 18, ,9 18, ,6 27, muut metallit ,7 3, ,2 3, ,6 3, ,6 3, tuotteet epäjalosta metallista ,7 0, ,7 0, ,7 0, ,3 0,7-2 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet ,1 29, ,2 32, ,0 30, ,1 30, voimakoneet ja moottorit ,0 0, ,9 1, ,9 1, ,1 0, eri toimialojen erikoiskoneet ,5 1, ,2 1, ,2 1, ,8 1, metalliteollisuuskoneet 2 475,5 0, ,8 0, ,2 0, ,9 0, yleiskäyttoiset teollisuuden koneet ja laitteet ,9 2, ,9 1, ,7 1, ,6 2, toimistokoneet ja atk-laitteet ,6 0, ,5 0, ,6 0, ,6 0, puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet ,4 20, ,6 22, ,7 20, ,5 21, muut sähkokoneet ja laitteet ,1 3, ,5 4, ,6 4, ,3 3, moottoriajoneuvot ,2 0, ,3 0, ,6 0, ,6 0, muut kuljetusvälineet 2 084,9 0, ,5 0, ,4 0,1 921,7 0, erinäiset valmiit tavarat ,9 3, ,8 2, ,5 2, ,6 2, tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 8 147,4 0, ,6 0, ,8 0, ,1 0, huonekalut 7 282,1 0, ,1 0, ,7 0, ,5 0, matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 440,9 0,0 275,6 0, ,6 0,0 212,7 0, vaatteet 7 126,5 0, ,4 0, ,2 0, ,9 0, jalkineet 844,8 0,0 710,8 0, ,3 0,0 543,8 0, kojeet,mittarit yms ,7 1, ,0 1, ,3 1, ,4 1, valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2 198,1 0, ,3 0, ,6 0, ,9 0, muut valmiit tavarat ,4 0, ,9 0, ,0 0, ,2 0,6 9 9 muut tavarat ,8 2, ,9 1, ,6 1, ,2 0, erittelemäton ,0 0, ,8 0, ,3 0, ,3 0, metallirahat (pl. kultaraha ja käypä raha) 1 832,4 0, ,5 0, ,8 0,1 707,7 0, kulta, ei monetaarinen ,4 1, ,6 0, ,4 0,9 393,1 0,0-97 YHTEENSÄ ,0 100, ,2 100, ,5 100, ,3 100,0 15

19 TUONTI ALANKOMAISTA V JA TAMMI-LOKAKUUSSA V (1-10) 2004(1-10) SITC-tavararyhmä 1000 e Osuus% 1000 e Osuus% Muutos% 1000 e Osuus% 1000 e Osuus% Muutos% 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet ,8 10, ,6 11, ,9 11, ,9 10, elävät eläimet 1 012,8 0, ,2 0, ,4 0, ,4 0, liha ja lihatuotteet 2 980,1 0, ,2 0, ,5 0, ,3 0, maitotaloustuotteet ja munat 8 680,1 0, ,2 0, ,3 0, ,6 0, kala- ja kalavalmisteet 2 042,3 0, ,8 0, ,3 0, ,4 0, vilja ja viljatuotteet 8 822,8 0, ,3 0, ,3 0, ,6 0, hedelmät ja kasvikset ,4 4, ,3 3, ,7 4, ,1 3, sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6 928,7 0, ,2 0, ,5 0, ,0 0, kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä ,0 1, ,3 1, ,0 1, ,5 1, rehuaineet ,5 1, ,8 1, ,1 1, ,4 1, erinäiset elintarvikkeet ,1 1, ,2 1, ,0 1, ,6 1, juomat ja tupakka ,0 1, ,1 1, ,4 1, ,8 1, juomat 3 413,3 0, ,4 0, ,2 0, ,7 0, tupakka ja tupakkavalmisteet ,6 1, ,7 1, ,1 1, ,2 1,4 9 2 raaka-aineet, pl. polttoaineet ,4 7, ,9 11, ,0 11, ,6 19, vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at ,4 1, ,5 1, ,3 1, ,9 0, öljysiemenet, oljypitoiset pähkinät ja ytimet 165,0 0,0 293,9 0, ,4 0,0 299,4 0, luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4 913,8 0, ,0 0, ,0 0, ,4 0, puutavara ja korkki 456,4 0,0 506,2 0, ,5 0,0 626,4 0, paperimassa 74,0 0,0 70,6 0,0-5 70,6 0,0 448,2 0, tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 259,5 0,0 261,4 0, ,8 0,0 140,0 0, kivennäisaineet, valmistamattomat ,6 0, ,7 0, ,4 0, ,6 0, malmit ja metalliromu ,4 1, ,9 5, ,7 5, ,3 14, muut eläin- ja kasviraaka-aineet ,4 3, ,8 3, ,3 3, ,4 3, poltto- ja voiteluaineet, sähkovirta ,7 3, ,8 3, ,3 3, ,8 2, kivihiili, koksi, briketit yms ,9 1, ,6 0, ,3 1, ,8 0, kivennäisoljyt ja kivennäisoljytuotteet ,4 2, ,5 2, ,5 2, ,9 1, kaasut 19,4 0,0 18,6 0,0-4 9,5 0, ,0 0,2 >999 4 eläin- ja kasvioljyt ja -rasvat 3 777,8 0, ,6 0, ,3 0, ,6 0, eläinoljyt ja -rasvat 179,4 0,0 219,6 0, ,4 0,0 98,4 0, kasvioljyt ja -rasvat 1 929,8 0, ,8 0, ,0 0, ,5 0, valmistetut eläin- ja kasvioljyt yms ,7 0, ,3 0, ,9 0, ,7 0,1 1 5 kemialliset aineet ja tuotteet ,9 30, ,9 29, ,5 30, ,7 30, orgaaniset kemialliset aineet ,3 7, ,0 8, ,6 8, ,9 9, epäorgaaniset kemialliset alkuaineet ,3 1, ,6 1, ,9 1, ,3 1, väri- ja parkitusaineet ,7 1, ,2 1, ,6 1, ,5 0, lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet ,7 9, ,6 7, ,0 8, ,6 7, haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet ,1 1, ,6 1, ,5 1, ,5 0, lannoitteet, valmistetut 578,3 0,0 707,9 0, ,8 0,1 619,5 0, muovit, valmistamattomat ,3 5, ,4 5, ,7 5, ,1 6, muovit, valmistetut ,4 0, ,5 1, ,6 1, ,4 1, erinäiset kemialliset tuotteet ,7 4, ,0 3, ,7 4, ,9 3,5 0 6 valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan ,6 8, ,9 7, ,6 8, ,5 7, nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2 351,9 0, ,9 0, ,3 0, ,6 0, kumituotteet 8 093,7 0, ,5 0, ,5 0, ,2 0, puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 755,5 0,1 771,5 0, ,7 0, ,1 0, paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä ,3 2, ,7 1, ,7 2, ,2 1, tekstiilituotteet, pl. vaatteet ,6 1, ,2 1, ,7 1, ,0 1, kivennäisainetuotteet 9 390,3 0, ,1 0, ,6 0, ,4 0, rauta ja teräs ,0 1, ,5 1, ,8 1, ,1 1, muut metallit 6 584,6 0, ,0 0, ,7 0, ,4 0, tuotteet epäjalosta metallista ,7 1, ,5 1, ,5 1, ,4 1,2-6 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet ,5 24, ,7 22, ,7 21, ,3 18, voimakoneet ja moottorit 8 110,5 0, ,0 0, ,7 0, ,5 0, eri toimialojen erikoiskoneet ,7 2, ,6 3, ,9 3, ,6 2, metalliteollisuuskoneet 3 713,2 0, ,4 0, ,0 0, ,1 0, yleiskäyttoiset teollisuuden koneet ja laitteet ,1 3, ,5 3, ,8 3, ,6 3, toimistokoneet ja atk-laitteet ,0 3, ,0 4, ,6 3, ,2 2, puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet ,0 2, ,9 1, ,6 1, ,8 1, muut sähkokoneet ja laitteet ,4 7, ,1 6, ,4 5, ,3 5, moottoriajoneuvot ,8 3, ,5 3, ,6 2, ,1 2, muut kuljetusvälineet 589,8 0,0 856,7 0, ,0 0, ,2 0, erinäiset valmiit tavarat ,6 8, ,2 8, ,8 7, ,2 6, tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2 525,8 0, ,3 0, ,9 0, ,2 0, huonekalut 2 151,1 0, ,6 0, ,2 0, ,3 0, matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 814,9 0,1 826,3 0, ,0 0,1 747,7 0, vaatteet ,5 1, ,2 1, ,5 1, ,9 0, jalkineet 3 289,4 0, ,3 0, ,8 0, ,7 0, kojeet,mittarit yms ,2 1, ,4 1, ,0 1, ,3 1, valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot ,7 1, ,3 0, ,1 0, ,3 0, muut valmiit tavarat ,8 3, ,0 4, ,3 3, ,7 2, muut tavarat ,2 4, ,2 3, ,9 3, ,7 3, erittelemäton ,7 4, ,6 3, ,5 3, ,7 3, metallirahat (pl. kultaraha ja käypä raha) 17,8 0,0 7,6 0,0-57 7,6 0,0 5,9 0, kulta, ei monetaarinen 800,6 0,1 670,0 0, ,8 0,0 687,1 0,0 30 YHTEENSÄ ,5 100, ,0 100, ,3 100, ,2 100,0 16

20 Ulkomaankauppa 2005:M02 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Matti Heiniemi p Kari Tähtivaara p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista kertovat laatuseloste ja Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen tuoteseloste. Myynti: Försäljning: Orders: Tullihallitus Tullstyrelsen National Board of Customs Tilastoyksikkö Statistikenheten Statistics Unit Hämeentie 3 Tavastvägen 3 Hämeentie 3 PL 512 PB 512 P.O.Box Helsinki Helsingfors FIN Helsinki Vaihde (09) 6141 Växel (09) 6141 Phone internat Telefax Telefax Fax Sähköposti: E-post: Lukusali Läsesalen Statistics library Tilastopalvelu virka-aikana Statistikservice under tjänstetid Statistics service

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kauppa 2007 Handel Trade Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2006 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 1999-2008(1-11) 500 Milj. e 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Suomen ja Portugalin välinen kauppa

Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kauppa 2008 Handel Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v. 1998-2007(1-10) 400 Milj. e 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2016

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-11) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 21 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 22-29 Milj. euroa 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 Tuonti Vienti Helsinki 5.8.21 Tietoja

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2007:M02 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Espanjan välinen kauppa v. 1997-2006(1-10) Milj. e 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 217 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 26 217 (1-7) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tuonti Vienti Helsinki 13.1.217. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2002-2011(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 (1-10)

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2006 2016 (1-5) 5 000 Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 2015 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 2005 2015 (1-6) Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot