Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Brasilian välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v Tuonti Vienti Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan citeras med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 1 LOPPUVUODEN HEIKKO KEHITYS KÄÄNSI SUOMEN VIENNIN BRASILIAAN LASKUUN Brasilia Suomen tärkein kauppakumppani Etelä-Amerikassa Suomen tavaravienti Brasiliaan laski Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan prosentin vuonna 2015, ja oli arvoltaan 475 miljoonaa euroa. Tuonti Brasiliasta oli viime vuonna 568 miljoonan euron arvoista, eli seitsemän prosenttia edellisvuotta pienempää. Vienti heikkeni viime vuonna vuoden viimeisellä neljänneksellä Brasilian talouden suistuttua syvään kriisiin. 1 Alkuvuonna vienti oli vielä vajaan viidenneksen kasvussa. Suomen kauppa Brasilian kanssa on ollut perinteisesti alijäämäistä. Viime vuonna alijäämä kutistui hieman tuonnin pudottua vientiä jyrkemmin, ja oli 93 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 vajetta tuli 131 miljoonaa euroa, ja vuonna 2013 noin 168 miljoonaa euroa. Suurimmillaan viime vuosina alijäämä oli vuonna 2011, jolloin sitä tilastoitiin 295 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 kauppa kääntyi poikkeuksellisesti ylijäämäiseksi tuonnin oltua tuolloin arvoltaan erityisen pientä. Suomi vei Brasiliaan viime vuonna vuotta 2014 enemmän arvossa laskettuna paperiteollisuuden koneita, voimansiirtolaitteita, kemikaaleja ja lannoitteita. Paperin, pahvin ja paperimassan vienti ei yltänyt edellisvuoden tasolle. Myös muiden koneiden ja laitteiden vienti oli heikkoa. Tuonnissa Brasilia oli edellisvuosien tapaan Suomen suurin sellun ja raakakahvin toimittaja. Molempien ryhmien tuonti Brasiliasta nousi terävästi edellisvuodesta. Kaoliinin ja kuparimalmin tuonti kasvoi myös, mutta nikkelimalmin tuonnin arvo sukelsi jyrkkään laskuun viime vuonna. Tämä painoi kokonaistuonnin edellisvuotta matalammalle tasolle. Brasilian osuus Suomen viennistä on pysynyt ennallaan viime vuodet, eli 0,9 prosentissa. Maan osuus Suomen viennistä kasvoi vuosituhannen alun, ja oli suurimmillaan 1,3 prosenttia vuonna 2012, jonka jälkeen osuus taantui nykyiselle tasolleen. Myöskään tuonnissa Brasilian merkitys Suomen kauppakumppanina ei ole juuri muuttunut viime vuosina: viime vuonna prosentti Suomeen tuodusta tavarasta tuotiin Brasiliasta, kun edellisvuonna osuus oli 1,1 prosenttia. Pienistä kaupan osuuksistaan huolimatta Brasilia on selvästi Suomen merkittävin kauppakumppani Etelä-Amerikassa. Maanosan maiden ja Suomen kokonaiskauppavaihdosta Brasilian osuus oli noin 47 prosenttia. Suomen vienti kehittyi viime vuonna Brasilian verrokkimaista myönteisesti Chileen, mutta vienti Argentiinaan ei muuttunut 2014 tasosta. Tuonti Chilestä kasvoi viime vuonna hiukan, mutta aleni selvästi Argentiinasta. Kuvio 2. Brasilian osuus Suomen tuonnista ja viennistä Osuus % Tuonti Vienti Kuvio 3. Suomen ja Brasilian välinen kauppatase Milj. e Suomen suurlähetystö, Brasília - Katsaus Brasilian talouden tilaan tammikuussa 2016

3 2 Kuvio 4. Vienti Brasiliaan, Argentiinan ja Chileen kuukausittain Milj. e Argentiina Brasilia Chile Kuvio 5. Tuonti Brasiliasta, Argentiinasta ja Chilestä kuukausittain Milj. e Argentiina Brasilia Chile Taulukko 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v Vuosi Tuonti Milj. e Muutos % Osuus % Vienti Milj. e Muutos % Osuus % Kauppatase Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9-93

4 3 PAPERIKONEIDEN JA VAIHTEISTOJEN VIENTI BRASILIAAN PIRTEÄÄ Metsäteollisuuden tuotteiden vienti heikkeni Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti Brasiliaan laski viime vuonna hieman, mutta toimialan osuus kokonaisviennistä kohosi 60 prosenttiin. Toimialan päätavararyhmien laskua tasoittivat arvoltaan huomattavat paperikonetoimitukset. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti Brasiliaan heikkeni viime vuonna 44 prosenttia vertailuvuoden kuumavesikattiloiden viennin vuoksi. Niitä vietiin Brasiliaan vuonna 2014 noin 26 miljoonan euron edestä, kun vientiä ei viime vuonna ollut lähes yhtään. Sen sijaan mäntämoottoreiden vienti Brasiliaan kasvoi 12 prosenttia 19 miljoonaan euroon. Sähkögeneraattoreiden vienti vuorostaan putosi kymmeneksen, ja arvoksi tuli seitsemän miljoonaa euroa. Voimakoneiden osuudeksi kokonaisviennistä Brasiliaan tilastoitiin kuusi prosenttia. Teollisuuden erikoiskoneiden vienti harppasi 37 prosenttia viime vuonna. Viennin arvo oli 147 miljoonaa euroa, josta 112 miljoonaa euroa saatiin paperikoneista ja niiden osista (+112 %). Brasiliaan vietiin myös metsänhoitokoneita ja näiden osia reilun 11 miljoonan euron edestä, eli kasvua kirjattiin seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Maansiirto- ja kaivuukoneiden vienti sen sijaan laski 59 prosenttia seitsemään miljoonaan euroon. Teollisuuden yleiskoneiden vienti oli selvästi arvoltaan erikoiskoneiden vientiä pienempää. Viennin arvo oli 62 miljoonaa euroa, joka oli 19 prosenttia vertailuvuotta vähemmän. Arvoltaan tärkeimpiä tavararyhmiä olivat kuumennus- ja jäähdytyskoneet, mm. sterilointilaitteet, joita vietiin 13 miljoonan euron arvosta (-33 %), sekä vaihdelaatikot ja muut voimansiirtolaitteet, joiden vienti kasvoi jopa 83 prosenttia (arvo 29 milj. e). Yhteensä teollisuuden erikoiskoneiden ja yleiskoneiden vienti käsitti 45 prosenttia koko Suomen viennistä Brasiliaan. Sähkötekniikan koneiden ja laitteiden vienti Brasiliaan heikkeni viime vuonna 15 prosenttia vuodesta Viennin arvo oli 31 miljoonaa euroa, ja osuus kokonaisviennistä noin kuusi prosenttia. Ryhmän viennin kokonaisarvosta noin seitsemän miljoonaa euroa tuli tehoelektroniikkalaitteista (+1 %), myös noin seitsemän miljoonaa euroa lääketieteellisistä diagnoosi- ja röntgenlaitteista (-25 %) sekä kuusi miljoonaa euroa sähkön ohjaus- ja kytkentälaitteista, mm. releistä (-24 %). Moottoriajoneuvojen vienti Brasiliaan heikkeni viidenneksen viime vuonna, ja toimialan viennin osuus putosi 2,5 prosenttiin kokonaisviennistä. Brasiliaan vietiin tavarankuljetusautoja ja dumppereita yhdeksällä miljoonalla eurolla (+1 %), mutta moottoriajoneuvojen kokonaisvientiä rokotti autojen osien ja tarvikkeiden viennin 48 prosentin lasku kolmeen miljoonaan euroon. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti Brasiliaan oli viime vuonna noin 16 prosenttia kokonaisviennistä, kun se vuotta aikaisemmin oli reilu viidennes. Paperimassaa, eli enimmäkseen havusellua, vietiin Brasiliaan viime vuonna noin 20 tuhatta tonnia. Havusellun viennin arvoksi tuli vajaa 12 miljoonaa euroa, mikä oli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vertailuvuonna. Vientimäärät putosivat 19 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 12 prosenttia. Paperin ja pahvin vienti Brasiliaan kärsi niin ikään vientimäärien pudotuksesta (-29 %), vaikka vientihinnat nousivatkin hieman (+6 %). Viennin arvo oli 62 miljoonaa euroa, eli neljännes edellisvuotta vähemmän. Kemianteollisuuden vienti Brasiliaan kehittyi vuonna 2015 erittäin suotuisasti. Kasvua tilastoitiin jopa 81 prosenttia, ja viennin arvo kohosi 67 miljoonaan euroon. Myös osuus kokonaisviennistä nousi tuntuvasti edellisvuoden kahdeksasta prosentista viime vuoden 14 prosenttiin. Kasvua peruskemikaalien viennissä tuli peräti 119 prosenttia: erityisesti fosfaattien vienti kohosi rivakasti 15 miljoonaan euroon. Lannoitteiden vienti oli niin ikään pirteää, ja kolminkertaistui vertailuvuodesta 20 miljoonaan euroon. Brasiliaan vietiin myös väriaineita kahdeksan miljoonan euron edestä (+28 %), sekä reagensseja kuuden miljoonan euron arvosta (+0 %).

5 4 Metallisektorin vienti Brasiliaan vajosi viime vuonna kolmanneksen kymmeneen miljoonaan euroon. Teräksen ja raudan osuus tästä kokonaisuudesta oli kolme miljoonaa euroa, värimetallien myös kolme miljoonaa euroa ja metallista valmistettujen tavaroiden neljä miljoonaa euroa. Brasiliaan vietyjen kojeiden ja mittareiden vienti laski neljä prosenttia viime vuonna. Vienti oli silti arvoltaan 26 miljoonaa euroa, mikä teki reilut viisi prosenttia kokonaisviennistä Brasiliaan. Lääketieteellisten kojeiden osuus oli reippaat 11 miljoonaa euroa (+14 %), säähavaintolaitteiden ja muiden mittaus- ja analyysikojeiden osuus noin 14 miljoonaa euroa (-15 %). Kuvio 6. Vienti Brasiliaan tavararyhmittäin v Kojeet, mittarit yms. (-4 %) 5,4 % Moottoriajoneuvot (-20 %) 2,5 % Sähkökoneet ja -laitteet (-15 %) 6,4 % Muut tavarat (-19 %) 2,7 % Paperimassa (-11 %) 2,7 % Paperi ja pahvi (-25 %) 13,0 % Kemialliset aineet ja tuotteet (+81 %) 14,1 % Metallit ja metallituotteet (-33 %) 2,0 % Teollisuuden koneet ja laitteet (+14 %) 44,8 % Voimakoneet ja moottorit (-44 %) 6,4 % Taulukko 2. Vienti Brasiliaan; tärkeimmät tavararyhmät SITC- tavararyhmä 2014 Milj. e Osuus % Muutos % 2015 Milj. e Osuus % Muutos % 25 Paperimassa 14 3, , Kemialliset aineet ja tuotteet 37 7, , Paperi ja pahvi 82 17, , Metallit ja metallituotteet 14 2, , Voimakoneet ja moottorit 55 11, , Teollisuuden koneet ja laitteet , , Sähkökoneet ja -laitteet 36 7, , Moottoriajoneuvot 15 3, , Kojeet, mittarit yms. 27 5, ,4-4 Muut tavarat 16 3, ,7-19 Yhteensä , ,0-1

6 5 RAAKAKAHVIN JA SELLUN TUONTI BRASILIASTA KASVOI Nikkelimalmin ja teollisuuskoneiden syöksy painoi tuonnin laskuun Tuontimme Brasiliasta on perinteisesti ollut melko yksipuolista. Maasta tuodaan enimmäkseen raakaaineita, elintarvikkeita sekä metalliteollisuuden tuotteita. Yksittäisistä tavararyhmistä tuontiarvoltaan suurin oli viime vuonna paperimassa, eli erityisesti lehtisellu. Massaa tuotiin Brasiliasta Suomeen viime vuonna lähes 303 tuhatta tonnia. Arvoksi tuli 165 miljoonaa euroa, joka oli 29 prosenttia Suomen koko tuonnista Brasiliasta. Tuonnin arvo kasvoi 26 prosenttia edellisvuodesta tuontimäärien noustua kuusi prosenttia ja tuontihintojen 19 prosenttia. Brasilia on ollut vuodesta 2006 Suomen selvästi suurin paperimassan toimittaja. Jopa 69 prosenttia tuomastamme massasta saapui viime vuonna maasta. Seuraavaksi suurin toimittaja oli Uruguay, jonka osuus kokonaistuonnista oli noin kymmenes. Elintarvikkeiden tuonti Brasiliasta Suomeen on viime vuodet ollut kasvussa erityisesti kahvin tuonnin nousun vuoksi. Vuonna 2015 elintarvikeryhmän tuontia kertyi 153 miljoonan euron arvosta, mikä tarkoitti seitsemän prosentin kasvua vuodentakaisesta. Brasilialaisten elintarvikkeiden osuus Suomen koko elintarviketuonnista oli viime vuonna neljä prosenttia. Elintarvikkeiden osuus koko tuonnista Brasiliasta oli 27 prosenttia. Raakakahvin osuus Brasiliasta tuoduista elintarvikkeista oli 100 miljoonaa euroa, mikä oli määrässä noin 34 tuhatta tonnia. Tuonnin määrä kasvoi 12 prosenttia ja tuontihinnat seitsemän prosenttia, vetäen tuonnin arvon 19 prosentin nousuun. Perinteisesti kahvia tuodaan Suomeen eniten Brasiliasta, eikä tilanne ole muuttunut viime vuosina. Viime vuonna 45 prosenttia maahamme tuodusta raakakahvista oli brasilialaista. Toisena olevan Kolumbian osuus kahvintuonnissa on ollut kasvussa, ja oli viime vuonna 26 prosenttia. Muista Brasilian toimittamista elintarvikkeista arvoltaan huomattavia olivat hedelmät, mm. rypäleet ja melonit, joita tuotiin 11 miljoonan euron arvosta (-17 %), sekä appelsiinimehu, jonka tuonnin arvo kohosi 13 prosenttia 14 miljoonaan euroon. Raakakahvin tavoin myös Suomen tuomasta appelsiinimehusta Brasilian osuus oli suurin, noin 43 prosenttia. Brasiliasta tuotiin lihaa 16 miljoonan euron arvoisesti viime vuonna. Laskua kertyi seitsemän prosenttia. Naudanlihan osuus oli hieman yli puolet, siipikarjan lihan vajaat puolet. Lisäksi Brasiliasta tuotiin ruokosokeria kahdeksalla miljoonalla eurolla. Tämä oli viidenneksen vertailuvuotta vähemmän. Metalliteollisuuden tuotteiden tuonti Brasiliasta koostuu lähes yksinomaan erilaisista ferroseoksista, joita tuotiin viime vuonna 107 miljoonan euron arvoisesti (-3 %). Ferroseosten kymmeneksen tuontihintojen lasku painoi kokonaistuonnin miinukselle tuonnin määrän kasvaessa kahdeksan prosenttia 25 tuhanteen tonniin. Metallisektorin kokonaistuonnin laskua tasoitti hieman työkalujen ja muiden metallista valmistettujen tavaroiden tuonnin kohoaminen reiluun kolmeen miljoonaan euroon. Malmien, rikasteiden ja kivennäisaineiden tuonti Brasiliasta on arvoltaan huomattavaa. Yhteensä näiden raaka-aineiden tuonti oli viime vuonna arvoltaan noin 106 miljoonaa euroa. Tästä kokonaisuudesta kaoliinin osuus oli 48 miljoonaa euroa (+18 %), kuparimalmin ja rikasteiden 31 miljoonaa euroa (+5 %) ja nikkelimalmin ja rikasteiden 28 miljoonaa euroa (-66 %). Sekä kaoliinin että kuparimalmin tuontihinnat ja tuonnin volyymi kasvoivat, mutta nikkelimalmin tuontimäärät putosivat 55 prosenttia ja tuontihinnat neljänneksen. Noin 42 prosenttia Suomeen tuodusta kaoliinista saapui viime vuonna Brasiliasta; malmien ja rikasteiden kohdalla maan osuus oli selvästi pienempi. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonti Brasiliasta oli viime vuonna melko vähäistä. Tuonnin arvo laski vajaaseen 15 miljoonaan euroon, mikä oli 2,6 prosenttia kokonaistuonnista. Tuonti koostui enimmäkseen hormonivalmisteista; jonkin verran tuotiin myös muita lääkkeitä ja peruskemikaaleja. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti Brasiliasta on viime vuosina ollut hyvin vaatimatonta, ja laski vuonna 2015 entisestään vain 11 miljoonaan euroon. Osuudeksi kokonaistuonnista tuli pari pro-

7 6 senttia. Maasta tuotiin mäntämoottoreiden osia viidellä miljoonalla eurolla (-30 %) sekä vaihtovirtamoottoreita kahdella miljoonalla eurolla (-45 %). Vuonna 2014 Brasiliasta tuotiin erilaisia suodatus- ja puhdistuskoneita 11 miljoonan euron edestä, mutta viime vuonna ryhmän tuontia ei juuri ollut. Metallit ja metallituotteet (-1 %) 19,8 % Kuvio 7. Tuonti Brasiliasta tavararyhmittäin v Muut tavarat (-65 %) Koneet, laitteet ja 1,9 % kuljetusvälineet (-65 %) 2,0 % Liha ja lihatuotteet (-17 %) 2,8 % Hedelmät, tuoreet tai kuivatut (-17 %) 1,9 % Appelsiinimehu (+13 %) 2,4 % Ruokosokeri (-21 %) 1,4 % Kemialliset aineet ja tuotteet (-8 %) 2,6 % Raakakahvi (+19 %) 17,6 % Nikkelimalmi ja -rikasteet (-66 %) 4,9 % Kuparimalmi ja -rikasteet (+5 %) 5,4 % Kaoliini (+18 %) 8,4 % Paperimassa (+26 %) 29,0 % Taulukko 3. Tuonti Brasiliasta; tärkeimmät tavararyhmät SITC- tavararyhmä 2014 Milj. e Osuus % Muutos % 2015 Milj. e Osuus % Muutos % 1 Liha ja lihatuotteet 19 3, , Hedelmät, tuoreet tai kuivatut 13 2, , Appelsiinimehu 12 2, , Ruokosokeri 10 1, , Raakakahvi 84 13, , Paperimassa , , Kaoliini 41 6, , Kuparimalmi ja -rikasteet 29 4, , Nikkelimalmi ja -rikasteet 80 13, , Kemialliset aineet ja tuotteet 16 2, , Metallit ja metallituotteet , ,8-1 7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 32 5, ,0-65 Muut tavarat 31 5, ,9-65 Yhteensä , ,0-7

8 VIENTI BRASILIAAN V SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet 137 0,0 44 0, , elävät eläimet ,0-01 liha ja lihatuotteet 0 0, ,0-02 maitotaloustuotteet ja munat 86 0,0 1 0, , kala- ja kalavalmisteet 9 0,0 11 0, , vilja ja viljatuotteet 5 0,0 3 0, , hedelmät ja kasvikset 4 0,0 6 0, , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 23 0,0 10 0, , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 8 0,0 9 0, , rehuaineet erinäiset elintarvikkeet 2 0,0 4 0, , juomat ja tupakka 131 0, , , juomat 131 0, , , tupakka ja tupakkavalmisteet raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1 0,0 0 0, ,0 > puutavara ja korkki 0 0, ,0-25 paperimassa , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0,0 0 0, , kivennäisaineet, valmistamattomat 754 0, , , malmit ja metalliromu 0 0, ,0 > , muut eläin- ja kasviraaka-aineet ,0-0 0, poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0,0 0 0, ,0 > kivihiili, koksi, briketit yms kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0,0 0 0, ,0 > kaasut sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat eläinöljyt ja -rasvat kasviöljyt ja -rasvat valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms kemialliset aineet ja tuotteet , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , väri- ja parkitusaineet , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 682 0, , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , lannoitteet, valmistetut , , , muovit, valmistamattomat , , , muovit, valmistetut 672 0, , , erinäiset kemialliset tuotteet , , ,4 2 6 valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat ,0-0 0, kumituotteet , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 64 0,0 5 0, , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , kivennäisainetuotteet , , , rauta ja teräs , , , muut metallit , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , voimakoneet ja moottorit , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , metalliteollisuuskoneet , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 880 0, , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , moottoriajoneuvot , , , muut kuljetusvälineet 14 0, , , erinäiset valmiit tavarat , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 870 0, , , huonekalut 30 0, , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3 0,0 6 0, , vaatteet 34 0,0 57 0, , jalkineet 1 0,0 2 0, , kojeet,mittarit yms , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 96 0, , , muut valmiit tavarat , , , muut tavarat 0 0,0 0 0, YHTEENSÄ , , ,0-1

9 TUONTI BRASILIASTA V SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , elävät eläimet liha ja lihatuotteet , , , maitotaloustuotteet ja munat kala- ja kalavalmisteet 5 0,0 5 0, , vilja ja viljatuotteet 2 0,0 0 0, hedelmät ja kasvikset , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , rehuaineet , , , erinäiset elintarvikkeet 144 0,0 22 0, , juomat ja tupakka 14 0,0 50 0, , juomat 14 0,0 50 0, , tupakka ja tupakkavalmisteet raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 38 0,0 7 0, öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet , , , luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 133 0, , , puutavara ja korkki ,0-0 0, paperimassa , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2 0,0 1 0, , kivennäisaineet, valmistamattomat , , , malmit ja metalliromu , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet 366 0,1 50 0, , poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta ,0-32 kivihiili, koksi, briketit yms kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet ,0-34 kaasut sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 12 0,0 9 0, , eläinöljyt ja -rasvat kasviöljyt ja -rasvat , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 12 0,0 6 0, , kemialliset aineet ja tuotteet , , , orgaaniset kemialliset aineet 532 0, , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , väri- ja parkitusaineet 85 0,0 41 0, , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 118 0, , , lannoitteet, valmistetut muovit, valmistamattomat 1 0,0 11 0, , muovit, valmistetut 10 0,0 47 0, , erinäiset kemialliset tuotteet 510 0, , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 595 0, , , kumituotteet 678 0, , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6 0,0 39 0, , tekstiilituotteet, pl. vaatteet 146 0, , , kivennäisainetuotteet 250 0,0 46 0, , rauta ja teräs , , , muut metallit 183 0, , , tuotteet epäjalosta metallista , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , voimakoneet ja moottorit , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , metalliteollisuuskoneet 976 0, , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , toimistokoneet ja atk-laitteet 28 0,0 23 0, , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 94 0,0 42 0, , muut sähkökoneet ja laitteet 674 0, , , moottoriajoneuvot , , , muut kuljetusvälineet 67 0, , , erinäiset valmiit tavarat , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4 0,0 0 0, , huonekalut 190 0,0 27 0, , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 7 0,0 2 0, , vaatteet 197 0, , , jalkineet 990 0, , , kojeet,mittarit yms , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 139 0, , , muut valmiit tavarat 748 0, , , muut tavarat 589 0, , ,0-55 YHTEENSÄ , , ,0-7

10 Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 2016:M09, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kaarna, Anssi p Riikonen, Johanna p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Opastinsilta 12 PL Helsinki Vaihde Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Semaforbron 12 PB Helsingfors Växel Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Opastinsilta 12 PO Box 512 FI Helsinki Exchange (0) Statistics service (0)

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 217 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 26 217 (1-7) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tuonti Vienti Helsinki 13.1.217. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2006 2016 (1-5) 5 000 Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-11) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2002-2016(1-9) Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2005 2015 (1-5) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj.

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Suomen ja Portugalin välinen kauppa

Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kauppa 2008 Handel Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v. 1998-2007(1-10) 400 Milj. e 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e 10 000 Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 2015 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 2005 2015 (1-6) Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 1999-2008(1-11) 500 Milj. e 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (1-11)

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 216 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Mrd. e 16 Kuvio 1. Energiatuotteiden ulkomaankauppa 25-216(1-2) 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 215 Tuonti Vienti (1-2) 216

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Suomen ja Liettuan välinen kauppa

Suomen ja Liettuan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Liettuan välinen kauppa 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Liettuan välinen kauppa v. 2005-2015(1-8) 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2013 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 21 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 22-29 Milj. euroa 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 Tuonti Vienti Helsinki 5.8.21 Tietoja

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 215 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 24 215 (1-2) 16 Mrd. e 14 12 1 8 6 4 2 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 214 (1-2) Tuonti Vienti

Lisätiedot