Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v (1-6) Milj. e (1-6) Tuonti Vienti 2015 (1-6) Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan citeras med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 1 YHDYSVALLAT NOUSI SUOMEN KOLMANNEKSI TÄRKEIMMÄKSI VIENTIMAAKSI Teollisuuskoneiden toimitukset Yhdysvaltoihin jyrkässä kasvussa Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin kasvoi vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan kahdeksan prosenttia edellisvuotisesta kohoten vajaaseen 1,9 miljardiin euroon. Tuonti Yhdysvalloista suureni vain prosentin ja jäi hiukan alle miljardiin euroon. Kauppa Yhdysvaltojen kanssa on perinteisesti ollut Suomelle ylijäämäistä. Suurimmillaan ylijäämää kertyi lähes 2,3 miljardia euroa vuonna Ylijäämä romahti vuonna 2011 alle 700 miljoonaan euroon, mutta kääntyi viennin vahvistumisen myötä nopeasti kasvuun. Viime vuonna ylijäämää kertyi Yhdysvaltain kanssa käytävässä kaupassa 1,6 miljardia euroa, ja alkuvuonna 2015 ylijäämä kasvoi edelleen edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhdysvallat on Suomen selvästi suurin ylijäämämaa. Toisena olevan Iso-Britannian kanssa käytävän kaupan ylijäämä oli viime vuonna 1,2 miljardia euroa. Yhdysvaltoihin viennin reipas kasvu alkuvuonna johtui varsinkin teollisuuskoneiden viennin piristymisestä, mutta myös kaikkien muiden tärkeiden tavararyhmien vienti lisääntyi metalleja ja öljytuotteita lukuun ottamatta. Tuonnin muuten vahvaa kehitystä painoi erityisesti alaspäin tietotekniikan tuonnin alavire. Yhdysvallat oli tammi-kesäkuussa 2015 Suomen kuudenneksi suurin kauppakumppani Kiinan jälkeen ja Isoa-Britanniaa edellä. Viennissä se nousi kolmanneksi seitsemän prosentin osuudellaan ohitettuaan alkuvuonna Venäjän. Edellisen kerran Yhdysvallat oli Suomen kolmanneksi tärkein vientimaa vuonna Yhdysvaltojen osuus Suomen viennistä on viime vuosina ollut heikossa kasvussa vuoden 2011 aleneman jälkeen, mutta ei vielä yllä vuoden 2009 huippuvuoteen, jolloin maan osuus oli lähes kahdeksan prosenttia. Alkuvuonna 2015 vienti Yhdysvaltoihin on kehittynyt Isoon-Britanniaan ja Kiinaan suuntautuvaa vientiä suotuisammin. Tuonnissa Yhdysvallat oli alkuvuonna kuudenneksi suurin edellisvuosien tapaan. Maan osuudeksi kokonaistuonnista jäi 3,7 prosenttia. Kuvio 2. Yhdysvaltojen osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-6) Osuus % Tuonti Vienti Kuvio 3. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppatase (1-6) Milj. e

3 2 Kuvio 4. Vienti Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan ja Kiinaan kuukausittain (1-6) Milj. e Kiina Iso-Britannia USA Kuvio 5. Tuonti Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta ja Kiinasta kuukausittain (1-6) Milj. e Kiina Iso-Britannia Yhdysvallat Taulukko 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v (1-6) Vuosi Tuonti Milj. e Muutos % Osuus % Vienti Milj. e Muutos % Osuus % Kauppatase Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-6) , ,0 902 MONIEN TEOLLISUUDEN TOIMIALOJEN VIENTI YHDYSVALTOIHIN KASVOI Bensiinin vienti romahti Konepajateollisuuden vienti Yhdysvaltoihin nousi alkuvuonna jyrkästi edellisvuoden vastaavanlaisen kasvun jälkeenkin. Koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen yhteenlaskettu vienti suureni alkuvuonna 16 prosenttia 642 miljoonaan euroon. Osuudeksi koko viennistä Yhdysvaltoihin tuli yli

4 3 kolmannes. Erityisesti teollisuuskoneiden ja laitteiden vienti vahvistui poikkeuksellisesti; niiden vienti kasvoi 48 prosenttia edellisvuoden alkupuoliskoon verrattuna. Viennin arvo oli 409 miljoonaa euroa ja osuus koko viennistä hieman yli viidennes. Alkuvuoden loikan ansiosta Yhdysvalloista on nyt tullut suurin suomalaisten teollisuuskoneiden vientikohde. Maan osuus koko teollisuuskoneviennistä oli alkuvuonna hieman yli yhdeksän prosenttia, kun vielä viime vuonna osuus oli kuusi prosenttia. Toisena tulevalla Venäjällä on noin seitsemän prosentin osuus. Yhdysvaltojen aseman vahvistuminen on merkillepantavaa, sillä perinteisesti Yhdysvallat on ollut vasta Suomen viidenneksi tärkein teollisuuskoneiden viennin kohdemaa. Teollisuuskoneista voimakoneiden ja moottoreiden vienti kohosi vuoden ensimmäisellä puoliskolla peräti 89 prosenttia 116 miljoonaan euroon sähkögeneraattoreiden viennin kasvun myötä. Myös teollisuuden erikoiskoneiden ja niiden osien, mm. maansiirto- ja kaivinkoneiden (57 milj. e), metsänhoitokoneiden (18 milj. e) ja paperikoneiden (37 milj. e), kokonaisvienti kasvoi erittäin rivakasti 172 miljoonaan euroon (+79 %). Teollisuuden yleiskoneiden viennin kasvu oli kuitenkin vaatimatonta (+2 %), ja sen arvoksi muodostui 107 miljoonaa euroa. Heikon kasvun takana oli nosto- ja lastaamiskoneiden viennin putoaminen yhdeksän prosenttia 31 miljoonaan euroon. Hanojen ja venttiilien vienti sen sijaan vahvistui ja sai arvokseen 11 miljoonaa euroa (+39 %). Pumppujen ja suodatus- ja puhdistuslaitteiden vienti kasvoi vain hiukan (+3 %), viennin arvo oli 19 miljoonaa euroa. Pyörästöjen ja muiden voimansiirtolaitteiden vienti putosi 13 miljoonaan euroon (-29 %), mutta kuumennus- ja jäädytyskoneiden, mm. lämmönsiirtimien, vienti voimistui lähes neljänneksen 13 miljoonaan euroon. Sähkökoneiden- ja laitteiden vienti Yhdysvaltoihin kasvoi alkuvuonna kaksi prosenttia, arvoksi tuli 191 miljoonaa euroa. Osuus kokonaisviennistä laski edellisvuodesta prosenttiyksikön ja oli nyt kymmenes. Monitoreiden ja viestintälaitteiden vienti putosi selvät 43 prosenttia (arvo 16 milj. e), mutta kokonaisviennin käänsi heikkoon kasvuun muun sähkötekniikan viennin vahvistuminen. Tehoelektroniikkalaitteita, kuten esimerkiksi taajuusmuuttajia, vietiin 61 miljoonan euron arvosta (+12 %) ja sähkön kytkentä- ja ohjauslaitteita 18 miljoonan euron edestä (+36 %). Lisäksi lääketieteellisten sähködiagnoosi- ja röntgenlaitteiden vienti kasvoi maltillisesti 70 miljoonaan euroon. Kuljetusvälineiden vienti Yhdysvaltoihin aleni 55 prosenttia alkuvuonna viime vuoden vertailuajanjaksolle osuneiden alustoimitusten vuoksi. Osuus kokonaisviennistä oli pari prosenttia. Moottoriajoneuvojen vienti kuitenkin kasvoi 54 prosenttia 18 miljoonaan euroon. Nämä olivat lähes kokonaisuudessaan tavarankuljetusautoja: autojen osia ja perävaunuja vietiin molempia vain muutaman miljoonan euron edestä. Tavarankuljetusautoja vietiin alkuvuonna Yhdysvaltoihin 80 kappaletta, eli noin kolme prosenttia Suomen tavarankuljetusautojen kokonaisviennistä määrässä mitattuna. Lisäksi maahan toimitettiin alkuvuonna kaksi lentokonetta, joiden arvo yhteensä oli noin 19 miljoonaa euroa. Suomen metsäteollisuuden vienti Yhdysvaltoihin on perinteisesti koostunut lähes yksinomaan paperista ja pahvista. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti maahan oli alkuvuonna alle kymmenen miljoonaa euroa, ja paperimassaa vietiin vain neljän miljoonan euron edestä. Paperin ja pahvin vienti oli sen sijaan arvoltaan 353 miljoonaa euroa, eli lähes kolmannes edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Sen vientimäärät kasvoivat 13 prosenttia, vientihinnat 16 prosenttia. Hieman alle viidennes Suomen kokonaisviennistä Yhdysvaltoihin koostui paperista ja pahvista. Yhdysvallat on ollut vuosia Suomen kolmanneksi tärkein paperin ja pahvin vientimaa Saksan ja Ison-Britannian jälkeen, ja se säilytti asemansa myös alkuvuonna Maan osuus kokonaisviennistä oli tuolloin kymmenes, kun se viime vuonna oli kahdeksan prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteita vietiin Yhdysvaltoihin tammi-kesäkuussa 292 miljoonan euron arvosta, eli kolmannes edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Osuus koko viennistä Yhdysvaltoihin oli hieman yli 15 prosenttia. Peruskemikaalien osuus kemiansektorin viennistä oli 37 prosenttia, farmaseuttisten tuotteiden osuus 36 prosenttia. Kemikaalien vienti kasvoi hieman vajaan kolmanneksen, mutta farmaseuttisten tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin suureni kaksi kolmannesta. Nämä tuotteet olivat enimmäkseen ehkäisyvälineitä ja haavalaastareita. Muoveja toimitet-

5 4 tiin Yhdysvaltoihin 20 miljoonan euron (-40 %) ja reagenssiaineita 29 miljoonan euron edestä (+39 %). Öljytuotteiden, eli enimmäkseen bensiinin, vienti Yhdysvaltoihin sakkasi alkuvuonna peräti 70 prosenttia. Vientihinnat putosivat vajaan kolmanneksen, vientimäärät syöksyivät 56 prosenttia. Viennin arvo oli vain 69 miljoonaa euroa, eli hieman alle neljä prosenttia kokonaisviennistä. Viime vuonna osuus oli lähes 12 prosenttia. Yhdysvaltain osuus Suomen koko öljytuoteviennistä oli alkuvuonna vain viisi prosenttia, kun se vielä viime vuonna oli kahdeksan prosenttia ja parhaimmillaan 2000-luvulla yli viidennes. Erilaisten lääkintäkojeiden ja tieteellisten mittaus- ja analyysikojeiden vienti Yhdysvaltoihin on ollut vuosia jyrkässä kasvussa. Vielä vuonna 2010 niitä vietiin maahan vain 322 miljoonan euron arvosta, kun viime vuonna viennin arvoksi muodostui jopa 484 miljoonaa euroa. Alkuvuonna 2015 kojeiden vienti kasvoi edelleen 29 prosenttia edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Viennin arvo oli 230 miljoonaa euroa ja osuus kokonaisviennistä jo yli 12 prosenttia. Lääkintäkojeiden osuus tästä oli 159 miljoonaa euroa (+40 %), mittareiden ja analyysikojeiden 70 miljoonaa euroa (+10 %). Yhdysvaltojen osuus Suomen koje- ja mittariviennistä oli alkuvuonna 28 prosenttia. Maa oli selvästi tärkein näiden tavaroiden vientimaa, sillä toisena tulevan Saksan osuus oli alkuvuonna vain vajaa kymmenes. Metallien ja metallituotteiden vienti Yhdysvaltoihin hiipui alkuvuonna kaksi prosenttia raudan ja teräksen viennin laskun myötä. Sektorin viennin arvo oli 180 miljoonaa euroa ja osuus kokonaisviennistä vajaa kymmenes. Raudan ja teräksen vienti putosi kolmanneksen (46 milj. e), mutta värimetallien vienti vahvistui yli neljänneksen 118 miljoonaan euroon. Nikkeliä vietiin 77 miljoonan euron (+26 %) ja kuparia 27 miljoonan euron (+30 %) edestä. Nikkelin viennin kasvu johtui yksinomaan vientihintojen noususta, sillä vientimäärät putosivat neljä prosenttia. Kuparin kohdalla sekä vientimäärät että -hinnat kohosivat. Metallista valmistettuja tuotteita, mm. rauta- ja teräsrakenteita ja työkaluja, vietiin Yhdysvaltoihin 16 miljoonan euron arvosta, eli noin viidesosa edellisvuotta vähemmän. Muita huomattavia Yhdysvaltoihin vuoden ensimmäisellä puoliskolla vietyjä tavararyhmiä olivat elintarvikkeet, joiden vienti putosi yli viidenneksen 19 miljoonaan euroon myllytuotteiden viennin heikettyä. Juustoa vietiin sen sijaan Yhdysvaltoihin selvästi edellisvuotta enemmän. Aseiden ja ampumatarvikkeiden vienti kasvoi lähes neljänneksen 14 miljoonaan euroon, renkaiden vienti parani viidenneksen ja lähes saavutti 11 miljoonaan euron rajan. Lisäksi Yhdysvaltoihin toimitettiin 13 miljoonan euron edestä tekstiilejä (+41 %).

6 5 Kuvio 6. Vienti Yhdysvaltoihin tavararyhmittäin v (1-6) Kojeet ja mittarit (+29 %) 12,1 % Kuljetusvälineet (-55 %) 2,2 % Muut tavarat (+12 %) 5,8 % Elintarvikkeet (-21 %) 1,0 % Öljytuotteet (-70 %) 3,6 % Kemialliset aineet ja tuotteet (+33 %) 15,4 % Sähkökoneet ja - laitteet (+2 %) 10,1 % Paperi ja pahvi (+31 %) 18,6 % Moottorit, teollisuuskoneet ja - laitteet (+48 %) 21,6 % Metallit ja metallituotteet (-2 %) 9,5 % Taulukko 2. Vienti Yhdysvaltoihin; tärkeimmät tavararyhmät SITC- tavararyhmä (1-6) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 0 Elintarvikkeet 40 1, , Öljytuotteet , , Kemialliset aineet ja tuotteet , , Paperi ja pahvi , , Metallit ja metallituotteet , , Moottorit, teollisuuskoneet ja , ,6 +48 laitteet Sähkökoneet ja -laitteet , , Kuljetusvälineet 139 3, , Kojeet ja mittarit , ,1 +29 Muut tavarat 185 4, ,8 +12 Yhteensä , ,0 +8 KEMIANTEOLLISUUS TUONNIN VETURI ALKUVUONNA Tietokoneiden ja elektroniikan komponenttien tuonti alamaissa Suomen tuonti Yhdysvalloista jakaantuu melko samalla tavalla tavararyhmien kesken kuin Suomen vientikin Yhdysvaltoihin. Maasta tuodaan kuitenkin jonkin verran raaka-aineita ja kestokulutustavaroita, mutta niitä ei juurikaan viedä Suomesta Yhdysvaltoihin. Koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen osuus tuonnista Yhdysvalloista oli alkuvuonna 37 prosenttia. Tuonti kuitenkin laski reilun viidenneksen 372 miljoonaan euroon. Teollisuuskoneiden ja laitteiden tuonti vajosi kolme prosenttia voimakoneiden ja moottoreiden (-13 %, 48 milj. e) ja teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden (-13 %, 40 milj. e) laskun vuoksi. Tavararyhmän tuonnin arvo oli 148 miljoonaa euroa ja osuus kokonaistuonnista 15 prosenttia. Ryhmän tavaroista yleiskäyttöisten teollisuuskoneiden, eli mm. pumppujen, hanojen ja venttiilien, kuumennus- ja jäähdytyskoneiden sekä nosto- ja lastaamiskoneiden, tuonti sen sijaan kasvoi 17 prosentti 55 miljoonaan euroon.

7 6 Sähkökoneiden ja laitteiden tuonti Yhdysvalloista jäi alkuvuonna 12 prosenttia edellisvuoden tammi-kesäkuuta pienemmäksi. Yhteensä tuonti oli arvoltaan 151 miljoonaa euroa ja osuus kokonaistuonnista reilut 15 prosenttia. Tietokoneiden, toimistokoneiden ja näiden osien tuonti laski kahdeksan prosenttia 35 miljoonaan euroon, mutta viestintälaitteiden tuonti kasvoi yhdeksän prosenttia ja saavutti lähes 34 miljoonan euron rajan. Yhdysvalloista tuotiin alkuvuonna monipuolisesti myös erilaista sähkötekniikkaa, esimerkiksi sähkön kytkentä- ja ohjauslaitteita 14 miljoonan euron arvosta (+12 %), lääkintä- ja röntgenlaitteita 20 miljoonan euron edestä (+107 %) ja elektroniikan komponentteja 22 miljoonalla eurolla (-59 %). Yhdysvallat on menettänyt asemaansa komponenttien tuontimaana 2000-luvulla. Vuonna 2002 jopa 41 prosenttia komponenteista tuotiin sieltä, mutta kuluvana vuonna osuus oli enää vajaat 11 prosenttia. Komponenttien tuonnissa osuuttaan ovat suurentaneet erityisesti Alankomaat, Kiina ja Filippiinit, joista yhteensä tuodaan nykyään 42 prosenttia ko. tavaroista. Kuljetusvälineiden tuonnin arvo supistui alkuvuonna 50 prosenttia jääden 73 miljoonaan euroon. Muutoksen suuruus johtui viime vuoden vertailuajanjakson 75 miljoonan euron arvoisista lentokonehankinnoista, kun alkuvuonna 2015 lentokoneita ei tuotu Yhdysvalloista Suomeen. Lentokoneiden osien tuonti oli kuitenkin 33 miljoonan euron arvoista, eli seitsemän prosenttia edellisvuotta suurempaa. Moottoriajoneuvojen tuonti kasvoi kolme prosenttia 39 miljoonaan euroon. Näistä 21 miljoonaa euroa oli henkilöautojen, viisi miljoonaa tavarankuljetusautojen, ja seitsemän miljoonaa autojen osien ja tarvikkeiden tuontia. Yhteensä Yhdysvalloista tuotiin alkuvuonna 952 henkilöautoa, kun Suomen suurimmasta tuontimaasta Saksasta niitä tuotiin tammi-kesäkuussa kappaletta. Moottoripyöriä tuotiin neljä prosenttia edellisvuotta enemmän, eli noin viiden miljoonan euron arvosta (547 kpl). Yhdysvallat oli alkuvuonna Suomen kolmanneksi tärkein moottoripyörien tuontimaa Japanin ja Saksan jälkeen. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden tuonti Yhdysvalloista kasvoi alkuvuonna vahvasti 21 prosenttia. Osuus kokonaistuonnista Yhdysvalloista oli noin viidennes eli 206 miljoonaa euroa. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden osuus tästä oli 70 miljoonaa euroa (+24 %), muovien 34 miljoonaa euroa (+15 %) ja orgaanisten ja epäorgaanisten peruskemikaalien arvo 22 miljoona euroa (+33 %). Lisäksi maasta tuotiin katalyytteja 23 miljoonan euron sekä mäntyöljyä 15 miljoonan euron edestä. Öljytuotteiden tuonti Yhdysvalloista oli alkuvuonna arvoltaan poikkeuksellisen suuri, jopa 59 miljoonaa euroa. Tuonti moninkertaistui edellisvuodesta, ja Yhdysvaltain osuus Suomen öljytuotehankinnoista nousi viiteen prosenttiin. Osuudeksi kokonaistuonnista Yhdysvalloista tuli kuusi prosenttia. Kasvu johtui yksinomaan tuontimäärien kasvusta, sillä tuontihinnat romahtivat jopa 85 prosenttia. Muista energiatuotetuonnista huomattavaa oli kivihiilen tuonti, joka kuitenkin putosi 54 prosenttia kymmeneen miljoonaan euroon. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo kasvoi yhdeksän prosenttia edellisvuodesta 110 miljoonaan euroon. Osuus kokonaistuonnista Yhdysvalloista oli 11 prosenttia. Yhdysvallat oli alkuvuonna kojeiden ja mittareiden tärkein tuontimaa sen ohitettua Saksan viime vuonna. Yhdysvalloista tuotujen lääkintäkojeiden ja laitteiden tuonnin arvo oli 40 miljoonaa euroa (-4 %) sekä mittaus-, tarkkailu- ja analyysikojeiden 68 miljoonaa euroa (+28 %). Elintarvikkeiden tuonti Yhdysvalloista on ollut vuodesta 2010 alkaen tasaisella kasvu-uralla. Kuluvana vuonna niiden tuonti kasvoi 17 prosenttia 28 miljoonaan euroon. Osuus koko tuonnista oli kolme prosenttia. Erityisesti Yhdysvalloista tuodaan viiniä, viskiä, rusinoita ja pähkinöitä. Arvoltaan suurin Yhdysvalloista tuotu teollisuuden raaka-aine alkuvuonna oli kaoliini, jota tuotiin 118 tuhatta tonnia. Tuontihintojen kasvun takia tuonnin arvo kohosi reilun viidenneksen 25 miljoonaan euroon. Myös malmien tuonti oli vetreää (+85 %): nikkelimalmia tuotiin 14 miljoonan euron, sinkkimalmia 20 miljoonan euron edestä.

8 7 Muista Yhdysvalloista tuoduista tavararyhmistä mainittakoon erilaiset muistikortit, levyt, yms. tallennusvälineet. Näitä tuotiin 15 miljoonan euron edestä, eli 48 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Urheiluvälineiden ja pelien, muun muassa voimailuvarusteiden, tuonti Yhdysvalloista kohosi niin ikään huomattavasti (+29 %) ja oli arvoltaan kymmenen miljoonaa euroa. Proteeseja, kuulolaitteita, tekohampaita yms. välineitä tuotiin 25 miljoonalla eurolla. Yhdysvallat on ylivoimaisesti suurin näiden tavaroiden toimittaja: maan osuus kokonaistuonnista oli alkuvuonna yli kolmannes. Kuvio 6. Tuonti Yhdysvalloista tavararyhmittäin v (1-6) Muut tavarat (-19 %) Proteesit yms. (0 %) 7,0 % 2,6 % Levyt, muistikortit yms. tallenusvälineet (+48 %) 1,5 % Urheiluvälineet, lelut, pelit (+29 %) 1,0 % Elintarvikkeet ja juomat (+17 %) 2,8 % Kaoliini (+21 %) 2,6 % Malmit (+85 %) 3,4 % Kivihiili (-54 %) 1,0 % Öljytuotteet (+>999 %) 6,0 % Kojeet ja mittarit (+9 %) 11,1 % Kuljetusvälineet (-50 %) 7,4 % Sähkökoneet ja - laitteet (-12 %) 15,2 % Kemialliset aineet ja tuotteet (+21 %) 20,7 % Metallit ja metallituotteet (-1 %) 2,9 % Moottorit, teollisuuskoneet ja - laitteet (-3 %) 14,8 % Taulukko 3. Tuonti Yhdysvalloista; tärkeimmät tavararyhmät SITC- tavararyhmä (1-6) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 0-1 Elintarvikkeet ja juomat 52 2, , Kaoliini 42 1, , Malmit 42 1, , Kivihiili 69 3, , Öljytuotteet 196 8, ,0 +>999 5 Kemialliset aineet ja tuotteet , , Metallit ja metallituotteet 54 2, , Moottorit, teollisuuskoneet ja , ,8-3 laitteet Sähkökoneet ja -laitteet , , Kuljetusvälineet , , Kojeet ja mittarit 209 9, , Urheiluvälineet, lelut, pelit 16 0, , Levyt, muistikortit yms. tallennusvälineet 23 1, , Proteesit yms. 50 2, ,6 0 Muut tavarat 173 7, ,0-19 Yhteensä , ,0 +1

9 VIENTI YHDYSVALTOIHIN V (1-6) (1-6) 2015 (1-6) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 30 0,0 23 0, ,0 9 0, liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet 150 0, , , , vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset 173 0,0 78 0, ,0 49 0, sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet 0 0,0 0 0, ,0-09 erinäiset elintarvikkeet 695 0, , , , juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet ,0-2 raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0,0 0 0, ,0 10 0,0 > luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 17 0, ,0 > ,0 3 0, puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2 0,0 6 0, ,0 27 0, kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , ,1 1 0, muut eläin- ja kasviraaka-aineet 709 0, , , , poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , ,0 50 0, kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut 524 0, sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 39 0,0 82 0, ,0 56 0, eläinöljyt ja -rasvat 0 0, ,0-42 kasviöljyt ja -rasvat 39 0,0 82 0, ,0 56 0, valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms , ,0-5 kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut , , , ,2 > muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 523 0, , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet 304 0, , ,0 93 0, kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , ,5-7 9 muut tavarat 308 0, , , ,6 >999 YHTEENSÄ , , , ,0 8

10 TUONTI YHDYSVALLOISTA V (1-6) (1-6) 2015 (1-6) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 767 0, , , , liha ja lihatuotteet 409 0, , , , maitotaloustuotteet ja munat 67 0, , ,0 54 0, kala- ja kalavalmisteet , , , , vilja ja viljatuotteet 925 0, , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 271 0, , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 346 0, , , , rehuaineet 731 0, , , , erinäiset elintarvikkeet , , , ,4 4 1 juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 8 0,0 11 0, ,0 4 0, raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 7 0, ,0 > , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet , , , , luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi , , , , puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet , , , , kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet , , , ,1 46 0,0 3 poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , ,0 > kaasut 5 0,0 16 0, ,0 1 0, sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat , , , , eläinöljyt ja -rasvat 61 0, , ,0 58 0, kasviöljyt ja -rasvat , , , , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 54 0,0 56 0, ,0 28 0, kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut 37 0,0 38 0, ,0 51 0, muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 227 0, , ,0 93 0, kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 672 0, , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , ,7 5 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet 654 0, , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat , , , ,3-24 YHTEENSÄ , , , ,0 1

11 Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa 2015:M18, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kaarna, Anssi p Telasuo, Christina p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Opastinsilta 12 PL Helsinki Vaihde Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Semaforbron 12 PB Helsingfors Växel Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Opastinsilta 12 PO Box 512 FI Helsinki Exchange (0) Statistics service (0)

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2008 2018 (1-8) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2006 2016 (1-5) 5 000 Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2008 2018 (1-5) 1 400 Milj. e 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 22.8.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-8) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2018 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2018.

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2008 2018 (1-5) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2018.

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2007 2017 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2008 2018 (1-9) Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 2009

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-3) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 21.6.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2018

Transitokuljetukset 2018 Kauppa 2019 Handel Trade Transitokuljetukset 2018 Mrd. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2015 2018 tuhatta tonnia 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 217 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 26 217 (1-7) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tuonti Vienti Helsinki 13.1.217. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 28 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 28 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 2017 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia

VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 2017 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 27.4.218 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 217 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia Suomen

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2017

Ulkomaankaupan kuljetukset 2017 Kauppa 2018 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2017 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 3,0; 6,7 % Rautatiekuljetukset; 0,4; 0,8 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-11) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 218 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 218 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 2015 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 2005 2015 (1-6) Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M08 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 TUONTI Rautatiekulj. (11,7 milj. t) 20,4 % Muut kulj. (3,3 milj. t) 5,7 % Maantiekulj. (3,7 milj. t) 6,4 % Laivakulj.

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2005 2015 (1-5) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj.

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2002-2016(1-9) Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Jalometallien ulkomaankauppa

Jalometallien ulkomaankauppa Kauppa 2018 Handel Trade Jalometallien ulkomaankauppa Milj. e Kuvio 1. Jalometallien tuonti ja vienti v. 2011 2017 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 1999-2008(1-11) 500 Milj. e 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (1-11)

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 215 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 24 215 (1-2) 16 Mrd. e 14 12 1 8 6 4 2 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 214 (1-2) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 216 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Mrd. e 16 Kuvio 1. Energiatuotteiden ulkomaankauppa 25-216(1-2) 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 215 Tuonti Vienti (1-2) 216

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot