Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Kiinan välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v (1-8) 5 Milj. e (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 1 VIENTI KIINAAN HIIPUI ALKUVUONNA Tuonti lähes viidenneksen kasvussa Suomen viennin arvo Kiinaan nousi tämän vuoden tammi-elokuussa kolme prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Vienti Kiinaan kehittyi Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston mukaan selvästi hitaammin kuin Suomen koko vienti, joka oli 17 prosentin kasvussa. Tuonti sen sijaan nousi samaan aikaan lähes viidenneksen ja oli linjassa Suomen koko tuonnin kasvun kanssa, joka oli 21 prosenttia. Vuonna 21 vienti Kiinaan kasvoi 47 prosenttia, mutta tuonti vain yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Viennin arvo Kiinaan oli tammi-elokuussa 1,7 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 2,7 miljardia euroa, joten kauppa oli Suomelle miljardin euron arvosta alijäämäistä. Alijäämät olivat hyvin suuria vuodesta 25 vuoteen 28. Alijäämä on kuitenkin pienentynyt vuodesta 29 lähtien. Kiinan osuus Suomen viennistä tammi-elokuussa laski 4,6 prosenttiin ja osuus tuonnistakin supistui vajaaseen seitsemään prosenttiin. Vienti Kiinaan kehittyi kuitenkin epätasaisesti tärkeimmissä tavararyhmissä. Kokonaisvientiin laskevasti vaikuttivat erityisesti koneiden, laitteiden sekä kuljetusvälineiden viennin lasku. Vientiä kasvatti puolestaan etenkin raaka-aineiden viennin nopea nousu. Tuonti Kiinasta nousi kaikissa merkittävissä tavararyhmissä puhelinlaitteita lukuun ottamatta. Suomen vienti Kiinan naapurimaahan Japaniin kasvoi 14 prosenttia, kun taas vienti Etelä- Koreaan laski kaksi prosenttia tammi-elokuussa. Tuonti Etelä-Koreasta nousi peräti 34 prosenttia. EU-maiden yhteenlaskettu vienti sekä Kiinaan että Etelä-Koreaan oli tammi-elokuussa huomattavasti nopeammassa kasvussa kuin Suomen vienti näihin maihin. Suomen vienti Japaniin sen sijaan kasvoi hieman nopeammin kuin EU-maiden vienti 1). Kuvio 2. Kiinan osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-8) Osuus % (1- Tuonti Vienti 8) Kuvio 3. Suomen ja Kiinan välinen kauppatase (1-8) Milj. e Taulukko 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v (tammi-elokuu) (1-8) Vuosi Tuonti Vienti Kauppatase Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-8) , , ) Eurostat Newsrelease 149/211

3 2 Kuvio 4. Vienti Kiinaan, Japaniin ja Etelä-Koreaan kuukausittain (elokuu) 4 Milj. e Kiina Japani Etelä-Korea Kuvio 5. Tuonti Kiinasta, Japanista ja Etelä-Koreasta kuukausittain (elokuu) 5 Milj. e Kiina Japani Etelä-Korea ERIKOISKONEIDEN JA METALLIEN VIENTI KIINAAN VÄHENI Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tavararyhmät muodostivat yli puolet Kiinan viennistä tammi-elokuussa. Koko tavararyhmän vienti oli arvoltaan 899 miljoonaa euroa ja laskua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 12 prosenttia. Paperiteollisuuskoneet ja niiden osat ovat suurimmat tuotteet tässä ryhmässä, niiden osuus tavararyhmän viennin arvosta oli 18 prosenttia. Paperiteollisuuskoneiden ja niiden osien viennin arvo Kiinaan oli tammi-elokuussa 159 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavana ajankohtana viennin arvo oli 224 miljoonaa euroa. Näiden koneiden ja niiden osien vienti vaihtelee vuosittain suuresti. Vuonna 21 viennin arvo oli 445 miljoonaa ja vuonna 29 vain 147 miljoonaa euroa. Kiina on viime vuosina ollut tärkein paperiteollisuuskoneiden vientimarkkinamme, vaikka osuus onkin vaihdellut. Huippuvuonna 21 osuus oli peräti 7 prosenttia. Tämän vuoden tammi-elokuussa osuus oli laskenut 4 prosenttiin. Voimakoneiden ja moottorien viennin arvo Kiinaan oli 124 miljoonaa euroa tammi-elokuussa. Viennin arvo laski neljä prosenttia edellisvuotisesta. Maansiirto- ja kaivuukoneiden viennin arvo oli 22 miljoonaa euroa eli lähes kaksinkertainen viime vuoden saman ajankohdan arvoon verrattuna.

4 3 Raaka-aineet ovat Kiinan viennin toiseksi suurin ryhmä. Paperimassan viennin arvo Kiinaan oli tammi-elokuussa 213 miljoonaa euroa eli se kaksinkertaistui viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Koko Suomen paperimassan viennistä 23 prosenttia viedään Kiinaan. Turkisnahkojen vienti Kiinaan on ollut nopeassa kasvussa kuluvana vuonna. Niiden viennin arvo oli 132 miljoonaa euroa tammi-elokuussa ja osuus koko viennistä on kasvanut viime vuoden 3,3 prosentista jo 7,6 prosenttiin. Vuonna 29 turkisnahkojen osuus koko Kiinan viennistä oli vain 1,5 prosenttia. Paperin ja pahvin vienti pysyi tammi-elokuussa lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna. Paperia ja pahvia vietiin 78 miljoonalla eurolla. Malmien ja metalliromun vienti kasvoi 45 prosenttia ja oli arvoltaan 55 miljoonaa euroa. Sähkömuuntajien ja muuttajien vienti kasvoi yli kolmanneksen ja nousi arvoltaan 69 miljoonaan euroon. Sähkökytkentälaitteiden vienti laski 15 prosenttia ja oli arvoltaan 19 miljoonaa euroa. Kaikkiaan sähkökoneita ja laitteita vietiin Kiinaan 279 miljoonan euron arvosta, mikä oli 16 prosenttia koko viennistä Kiinaan tammi-elokuussa. Puhelinlaitteiden vienti Kiinaan laski tammielokuussa kymmeneksen ja oli arvoltaan 36 milj. euroa. Metallien ja metallituotteiden vienti yhteensä laski 4 prosenttia tammi-elokuussa. Viennin arvo oli 119 miljoonaa euroa. Raudan ja teräksen viennin arvo kuitenkin nousi 6 miljoonaan euroon. Nousua kertyi 16 prosenttia. Myös nikkelin vienti kasvoi lähes neljänneksen ja nousi 35 miljoonaan euroon. Kuparin viennin arvo sen sijaan romahti, laskua kertyi peräti 86 prosenttia. Arvoltaan kuparinvienti oli enää 16 miljoonaa euroa Kemiallisten aineiden ja tuotteiden viennin arvo oli 77 miljoonaa euroa eli seitsemän prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvua vauhditti etenkin lannoitteiden kauppa, joiden vienti nousi 2 miljoonaan euroon eli 27 prosenttia. Kojeiden, mittareiden yms. vienti lisääntyi kolmanneksen ja kohosi arvoltaan 64 miljoonaan euroon. Kuvio 6. Vienti Kiinaan tavararyhmittäin v. 211 (1-8) Turkisnahat 7,6% (+137%) Kojeet, mittarit yms. 3,7% (+34%) Sähkökoneet ja -laitteet 16,2% (+3%) Muut tavarat 5,6% (+21%) Paperimassa 12,3% (+15%) Paperi ja pahvi 4,5% (-1%) Kemialliset aineet ja tuotteet 4,5% (+7%) Malmit ja metalliromu 3,2% (+45%) Moottorit ja eri toimialojen erikoiskoneet 35,5% (-16%) Metallit ja metallituotteet 6,9% (-4%)

5 4 Taulukko 2. Vienti Kiinaan; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 21 Milj. e Osuus % Muutos % 211(1-8) Milj. e Osuus % Muutos % 21 Turkisnahat 82 3, , Paperimassa 191 7, , Malmit ja metalliromu 66 2, , Kemialliset aineet ja tuotteet 11 4, , Paperi ja pahvi 115 4, , Metallit ja metallituotteet 293 1, , Moottorit, eri toimialojen erikoiskoneet , , Sähkökoneet ja -laitteet 43 15, , Kojeet, mittarit yms. 86 3, ,7 34 Muut tavarat 138 5, ,6 21 Yhteensä , , 3 KIINA YHÄ PUHELINLAITTEIDEN TÄRKEIN TUONTIMAA Vaatteiden ja jalkineiden tuonnin kasvu nopeata Kiinan osuus Suomeen tuoduista puhelinlaitteista oli tammi-elokuussa 45 prosenttia. Näiden laitteiden tuonti Kiinasta supistui kahdeksan prosenttia, kun niiden tuonti kaikista maista kasvoi neljä prosenttia tammi-elokuussa. Puhelinlaitteet olivat kuitenkin yhä selvästi tärkein tavararyhmä Kiinan-tuonnissa, kun ne kattoivat viidenneksen koko tuonnista. Niiden tuonnin arvo oli 462 miljoonaa euroa. Atk-laitteiden tuonnin arvo oli 149 milj. euroa eli yli viidenneksen viimevuotista suurempi. Kiina oli näiden laitteiden selvästi suurin tuontimaa, kokonaistuonnista 59 prosenttia tuli Kiinasta. Toimistokoneiden tuonti lisääntyi runsaan viidenneksen ja oli arvoltaan 59 milj. euroa. Kiina oli näidenkin laitteiden selvästi tärkein tuontimaa 37 prosentin osuudellaan. Sähkön kytkentälaitteiden tuonnin arvo oli 6 miljoonaa euroa (+13 %) ja sähkömuuntajien ja muuttajien 55 miljoonaa euroa (+7 %). Kotitalouskoneiden tuonti lisääntyi 53 prosenttia ja kohosi 51 miljoonaan euroon. Elektroniikan komponenttien tuonnin arvo, 18 miljoonaa, jatkoi laskuaan, nyt neljänneksellä. Teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä moottoreiden tuonti kasvoi nopeasti tammi-elokuussa, 43 prosenttia. Näiden laitteiden tuonnin arvo oli 173 miljoonaa euroa. Nosto- ja lastauskoneita ja laitteita tuotiin 2 milj. euron arvosta (+ 28 %). Maansiirto- ja kaivuukoneiden tuonnin arvo nousi seitsemään miljoonaan euroon (+71%). Moottoreiden tuonnin arvo oli 16 miljoonaa euroa eli 27 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Vaatteiden tuonnin arvo oli 412 miljoonaa euroa. Kasvua kertyi runsas neljännes. Jalkineiden tuonti nousi yli viidenneksen ja oli arvoltaan 73 miljoonaa euroa. Kiina oli sekä vaatteiden että jalkineiden tärkein tuontimaa. Vaatteissa Kiinan tuonnin osuus oli 39 ja jalkineissa 34 prosenttia. Tekstiilituotteiden tuonti laski hieman ja oli arvoltaan 4 milj. euroa. Huonekalujen tuonti laski kahdeksan prosenttia ja oli arvoltaan 44 miljoonaa euroa. Erilaisten urheiluvälineiden, pelien, lelujen yms. tuonnin arvo oli 95 miljoonaa euroa ja vain aavistuksen viimevuotista suurempi. Metallituotteiden kuten taloustavaroiden, käsityövälineiden, naulojen, ruuvien ja pulttien tuonnin arvo kohosi 12 miljoonaan euroon eli lähes viidenneksen viime vuoden tammi-elokuuta suuremmaksi.

6 5 Kuvio 7. Tuonti Kiinasta tavararyhmittäin v. 211(1-8) Muut tavarat 16,5% (+1%) Metallit ja metallituotteet 6,1% (+29%) Henkilö- ja tavarankuljetusalukset 3,% (>999%) Lelut, pelit, urheiluvälineet yms. 3,5% (+1%) Moottorit, eri toimialojen erikoiskoneet 6,3% (+43%) Jalkineet 2,7% (+21%) Toimistokoneet ja atk-laitteet 12,7% (+38%) Vaatteet 15,1% (+26%) Puhelin-, radio-, tvyms. laitteet 2,4% (-6%) Huonekalut 1,6% (-8%) Muut sähkökoneet ja -laitteet 12,1% (+22%) Taulukko 3. Tuonti Kiinasta; tärkeimmät tavararyhmät SITC-tavararyhmä 21 Milj. e Osuus % Muutos % 211(1-8) Milj. e Osuus % Muutos % Metallit ja metallituotteet 194 5, , Moottorit, eri toimialojen erikoiskoneet 187 4, , Toimistokoneet ja atk-laitteet , , Puhelin-, radio-, tv- yms. laitteet , , Muut sähkökoneet ja -laitteet , , Henkilö- ja tavarankuljetusalukset 1, , > Huonekalut 64 1, , Vaatteet , , Jalkineet 88 2, , Lelut, pelit, urheiluvälineet yms ,5 1 Muut tavarat , ,5 1 Yhteensä , , 19

7 VIENTI KIINAAN V JA TAMMI-ELOKUUSSA V (1-8) 211(1-8) SITC-TAVARARYHMÄ REV.4 1 e Osuus % 1 e Osuus % Muutos % 1 e Osuus % 1 e Osuus % Muutos % Elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , ,1 14 Elävät eläimet - x , - 1 Liha ja lihatuotteet 482, , - 2 Maitotaloustuotteet ja munat , , , , Kalat ja kalavalmisteet 8, , - 4 Vilja ja viljatuotteet - x , - 5 Hedelmät ja kasvikset 3 57, , , , Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1 34,1 8, , 569, 3 7 Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1, 39, >999 1, Rehuaineet 449, , - 9 Erinäiset elintarvikkeet 95, 268, , 163, 35 1 Juomat ja tupakka 113, 12, 6 95, 6, Juomat 113, 12, 6 95, 6, Tupakka ja tupakkavalmisteet - x Raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 15, Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 93, 148, 58 9, 147, Puutavara ja korkki 6 41, , , , Paperimassa , , , , Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2, 21, 3 11,, Kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , Malmit ja metalliromu , , , , Muut eläin- ja kasviraaka-aineet, 56, >999 56, Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 161, 45, , 6, Kivihiili, koksi, briketit yms. 34, Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 128, 45, , 6, Kaasut - x Sähkövirta - x Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2, 4, 8 2, 2, Eläinöljyt ja -rasvat 2, 4, 8 2, 2, Kasviöljyt ja -rasvat - x Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. - x Kemialliset aineet ja tuotteet , , , , Orgaaniset kemialliset aineet , , , , Epäorgaaniset kemialliset aineet , , , , Väri- ja parkitusaineet 4 429, , , , Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4 311,2 7 82, , , Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 237, 451, 9 341, 332, Lannoitteet, valmistetut 4 667, , , , Muovit, valmistamattomat 13 94, , , , Muovit, valmistetut 5 438, , , , Erinäiset kemialliset tuotteet 13 77, , , , Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 575, 1 3, , 57, Kumituotteet 2 188,1 3 24, ,1 2 58, Puu- ja korkkituotteet 3 497, , , , Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8 231, , , , Kivennäisainetuotteet 3 276, , , , Rauta ja teräs , , , , Muut metallit , , , , Tuotteet epäjalosta metallista 5 749,3 9 35, , ,4 7 7 Koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , Voimakoneet ja moottorit , , , , Eri toimialojen erikoiskoneet , , , , Metalliteollisuuskoneet 14 27, , , , Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , Toimistokoneet ja atk-laitteet 1 973, , , , Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , Muut sähkökoneet ja -laitteet , , , , Moottoriajoneuvot , , , , Muut kuljetusvälineet 762, 1 817, ,1 268, -8 8 Erinäiset valmiit tavarat , , , , Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 771, 2 95, ,2 1 7, Huonekalut ja niiden osat 966,1 91, , 63, Matkatarvikkeet, käsilaukut yms. 25, 69, , 38, Vaatteet ja vaatetustarvikkeet 633, 781, , 431, Jalkineet 6, 54, -1 39, 49, Kojeet, mittarit yms , , , , Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet; optiset tuotteet yms. 296, 62, , 611, Muut valmiit tavarat 8 466, , , , Muut tavarat 6 255,3 387, ,, -1 YHTEENSÄ , , , , 3

8 TUONTI KIINASTA V JA TAMMI-ELOKUUSSA V (1-8) 211(1-8) SITC-TAVARARYHMÄ REV.4 1 e Osuus % 1 e Osuus % Muutos % 1 e Osuus % 1 e Osuus % Muutos % Elintarvikkeet ja elävät eläimet 14 95, , ,5 14 5,5 18 Elävät eläimet 4,, -92, Liha ja lihatuotteet 84, 8, -6 27, 363, >999 2 Maitotaloustuotteet ja munat - x 74, - 1, 1, -5 3 Kalat ja kalavalmisteet 2 433, , , , Vilja ja viljatuotteet 67, 58, , 742, 1 5 Hedelmät ja kasvikset 6 173,2 7 55, ,2 6 39, Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 457, 585, , 566, 57 7 Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1 78,1 2 7, , , Rehuaineet 72, 2 132, ,1 558, Erinäiset elintarvikkeet 2 646, , , , Juomat ja tupakka 52, 66, 27 51, 91, Juomat 52, 66, 27 51, 91, Tupakka ja tupakkavalmisteet - x, Raaka-aineet, pl. polttoaineet 6 495, , , , Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at, 1, 11 1,, Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 738, 44, , 642, Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 136, 129, -5 11, 46, Puutavara ja korkki 213, 565, , 387, Paperimassa 2, 1 63, > , , Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1 393, 2 651, ,1 31, Kivennäisaineet, valmistamattomat 1 319, 3 127, ,1 2 96, Malmit ja metalliromu 44, 713, , 2 71, Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2 291,1 2 24, , , Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7 62,2 3 31, , , Kivihiili, koksi, briketit yms ,2 2 33, , , Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 729, 571, , 518, Kaasut 46, 13, , 78, 9 35 Sähkövirta - x Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 123, 126, 3 78, 33, Eläinöljyt ja -rasvat 35, 61, 76 61, 289, Kasviöljyt ja -rasvat 17, 24, 35 15, 11, Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 7, 41, -42 1, 3, >999 5 Kemialliset aineet ja tuotteet , , , , Orgaaniset kemialliset aineet 14 4, , , , Epäorgaaniset kemialliset aineet 5 71,1 5 95,1 3 91,2 6 49, Väri- ja parkitusaineet 2 27, , , , Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5 819,2 5 84,2 3 81, , Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2 133, , , , Lannoitteet, valmistetut 25, 57, , 3, Muovit, valmistamattomat 1 946, , , , Muovit, valmistetut 3 931, , ,2 5 51, Erinäiset kemialliset tuotteet 12 44, , ,3 8 92, Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 5 594, , , , Kumituotteet , , , , Puu- ja korkkituotteet 1 28, , , , Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1 14, , , , Tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , Kivennäisainetuotteet , , , , Rauta ja teräs 2 384, , , , Muut metallit , , ,5 19 8, Tuotteet epäjalosta metallista , , , , Koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , Voimakoneet ja moottorit 23 9, , , , Eri toimialojen erikoiskoneet , , , , Metalliteollisuuskoneet 7 398, , ,2 5 38, Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , Toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , Muut sähkökoneet ja -laitteet , , , , Moottoriajoneuvot , , , , Muut kuljetusvälineet 1 432, 847, , , >999 8 Erinäiset valmiit tavarat , , , , Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , Huonekalut ja niiden osat , , , , Matkatarvikkeet, käsilaukut yms , , , ,4 84 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet , , , , Jalkineet , , , , Kojeet, mittarit yms , , , , Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet; optiset tuotteet yms , , , , Muut valmiit tavarat , , , ,2-1 9 Muut tavarat , , , ,4 14 YHTEENSÄ , , , , 19

9 Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa 211:M Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Christina Telasuo p Matti Heiniemi p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) / Yhteystiedot: Tullihallitus Tilastoyksikkö Erottajankatu A PL Helsinki Vaihde (9) 6141 Telefax Sähköposti: Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullstyrelsen Statistikenheten Skillnadsgatan A PB Helsingfors Växel (9) 6141 Telefax E-post: Statistikservice Contact information: National Board of Customs Statistics Unit Erottajankatu A P.O.Box 512 FI-11 Helsinki Phone internat Fax Statistics service

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2009 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 1999-2008(1-11) 500 Milj. e 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (1-11)

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Portugalin välinen kauppa

Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kauppa 2008 Handel Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v. 1998-2007(1-10) 400 Milj. e 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2002-2011(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 (1-10)

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2006 2016 (1-5) 5 000 Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2002-2016(1-9) Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 217 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 26 217 (1-7) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tuonti Vienti Helsinki 13.1.217. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2005 2015 (1-5) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj.

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-11) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 21 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 22-29 Milj. euroa 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 Tuonti Vienti Helsinki 5.8.21 Tietoja

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2007:M02 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Espanjan välinen kauppa v. 1997-2006(1-10) Milj. e 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e 10 000 Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2009

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2009 Kauppa 20 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 20 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin v. 20 I-III (1000 tonnia) Erittelemätön; 39; 8 Elintarvikkeet; 55;

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2003-2012(1-10) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot