Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatuotteiden ulkomaankauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v (1-4) Milj. e (1-4) Tuonti Vienti 2010 (1-4) Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 1 ENERGIATUOTTEIDEN KAUPPA KÄÄNTYI KASVUUN ALKUVUODESTA Raakaöljyn tuontimäärät ja hinnat vaihdelleet voimakkaasti Energiatuotteiden tuonnin arvo jäi viime vuonna vajaaseen 7,3 miljardiin euroon eli kolmanneksen edellisvuotista pienemmäksi. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa tuonti on kääntynyt yli neljänneksen kasvuun lähinnä raakaöljyn hinnan nousun vuoksi. Kohonneiden hintojen johdosta öljytuotteiden tuonnin arvo on puolitoistakertaistunut viime vuoden tammi-huhtikuuhun verrattuna. Vienti on kehittynyt tuonnin tavoin. Viime vuonna energiatuotteiden viennin arvo, lähes 2,9 mrd. euroa, aleni yli kolmanneksen, mutta öljytuotteiden hintojen nousu on nostanut viennin arvon tammi-huhtikuussa puolitoistakertaiseksi viimevuotiseen verrattuna. Myös sähkön vienti on alkuvuodesta lisääntynyt. Energian osuus Suomen ulkomaankaupasta on noussut poikkeuksellisen korkealle tasolle. Vielä vuosikymmenen alkupuolella ryhmän osuus koko tuonnista liikkui %:n paikkeilla, mutta nousi viime vuonna 16,6 %:iin ja kuluvana vuonna jo 18 %:iin. Viennissä energian osuus on samaan aikaan kohonnut kahden-kolmen prosentin tuntumasta tämänvuotiseen 8,3 %:iin. Vientiosuus ei ole koskaan ollut yhtä suuri. Tuonnissa energian osuus oli tämänhetkistä suurempi 1980-luvun puolivälin öljykriisin aikana. Venäjä on Suomen selvästi suurin energiatuotteiden toimittaja. Viime vuonna sen osuus Suomen koko energian tuonnista oli kolme neljännestä ja tämän vuoden tammi-huhtikuussa yli 80 %. Seuraavaksi suurimmat tuontimaat olivat viime vuonna Norja, Kazakstan ja Ruotsi. Viennissä Ruotsin osuus on liikkunut vuosikaudet kolmanneksen tuntumassa, mutta on tämän vuoden alussa noussut lähes 38 %:iin. Muita tärkeitä ostajamaita olivat viime vuonna USA ja Puola ja kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa Alankomaat. Energiatuotteiden tuonti vaihtelee raakaöljyn määrän ja hinnan mukaan Raakaöljyä tuotiin Suomeen vuonna 2008 lähes 5,6 miljardin euron arvosta. Viime vuonna tuonnin arvo supistui kolmanneksen ja jäi vajaaseen 3,8 miljardiin euroon pääasiassa hinnan laskun vuoksi. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa hinnan nousu on vetänyt tuonnin yli kolmanneksen kasvuun, vaikka tuontimäärä on supistunut. Raakaöljyn hinta painui vuoden 2008 lopulla epätavallisen alhaiseksi, alle 230 euroon tonnilta. Viime vuoden keväällä hinta nousi jälleen yli 300 euron ja vaihteli viime vuoden jälkipuoliskolla euron paikkeilla. Tänä vuonna hinta on edelleen kohonnut ja noussut 450 milj. euron tuntumaan. Hinta on kuitenkin yhä kaukana vuoden 2008 kesän yli 600 euron tonnihinnoista. Raakaöljyn tuontimäärien vaihteluissa ei ole samanlaisia pitempiaikaisia kehityssuuntia kuin hinnoissa, vaan määrät voivat heilahdella kuukaudesta toiseen voimakkaasti. Parin viime vuoden aikana kuukausittaiset määrät ovat vaihdelleet vajaasta 0,6 milj. tonnista lähes 1,3 milj. tonniin. Venäjä on selvästi suurin raakaöljyn toimittajamaa. Sen osuus Suomen koko raakaöljyn tuonnista oli vuonna 2008 hieman yli 80 %, nousi viime vuonna 86 %:iin ja tämän vuoden alkukuukausina miltei 97 %:iin. Venäjän lisäksi raakaöljyä on viime vuosina tuotu jonkin verran mm. Norjasta, Kazakstanista ja Tanskasta. Öljytuotteiden tuonnin arvo notkahti viime vuonna vielä enemmän kuin raakaöljyn tuonti. Tuonti jäi 1,6 mrd. euroon eli 40 % pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Myös öljytuotteiden tuonnissa muutos johtui suureksi osaksi hintojen laskusta. Tuontihinnat putosivat viime vuonna kolmanneksen, kun taas tuontimäärä jäi vain kymmeneksen edellisvuotista pienemmäksi. Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa tuontimäärä pysyi samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona, mutta hinnat puolitoistakertaistuivat, joten öljytuotteiden tuonnin arvo on kohonnut 54 %. Tullihallitus Tilastoyksikkö

3 2 Suunnilleen puolet Suomen öljytuotetuonnista on venäläistä alkuperää. Muita tärkeitä tuontimaita ovat Ruotsi, Kazakstan ja Alankomaat. Ruotsin osuus ryhmän tuonnista on viime vuosina liikkunut kymmenen prosentin molemmin puolin. Kazakstanin ja Alankomaiden osuudet ovat heilahdelleet muutamasta prosentista yli kymmeneen prosenttiin. Kaasun tuonnin arvo kohosi vuonna 2008 ennätyksellisen korkealle, yli 1,2 miljardiin euroon. Viime vuonna tuonti jäi 903 milj. euroon eli neljänneksen edellisvuotista pienemmäksi. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa tuonti on kääntynyt 12 %:n kasvuun. Kaasua tuodaan lähes yksinomaan Venäjältä; Norjalla ja Kazakstanilla on vain muutaman prosentin osuus tuonnista. Kivihiiltä tuotiin viime vuonna puolen miljardin euron arvosta. Tuonnin arvo supistui 41 % hinnan laskun vuoksi. Tuontimäärä pysytteli lähes edellisvuotisella tasolla. Muusta energiatuonnista poiketen kivihiilen tuonti on jatkanut laskuaan myös kuluvan vuoden alkukuukausina, kun sekä tuontihinta että määrä on laskenut. Venäjän osuus kivihiilen tuonnista nousi viime vuonna 60 %:iin, kun se vuotta aiemmin oli 40 %. Tämän vuoden alussa Venäjän osuus on pysynyt lähes viimevuotisella tasolla. Puola, jolla oli vielä vuosikymmenen alkupuolella parhaimmillaan yli neljänneksen osuus kivihiilen tuonnista, on viime vuosina menettänyt asemiaan, ja sen osuus on jäänyt kymmenen prosentin paikkeille. Puolan kanssa suunnilleen samalla tasolla ovat USA ja Kanada. Sähkön tuonti jäi viime vuonna 482 milj. euroon. Seitsemän prosentin lasku tuontimäärässä ja 16 %:n lasku hinnassa painoivat tuonnin arvon viidenneksen pienemmäksi kuin vuonna Tämän vuoden tammi-huhtikuussa tuonnin arvo on puolitoistakertaistunut hinnan nousun ansiosta. Sähkön toimitukset maittain vaihtelevat huomattavasti: Venäjän osuus on heilahdellut alle 60 %:sta yli 80 %:iin ja Ruotsin osuus alle kymmenestä prosentista yli 40 %:iin. Vuonna 2007 alkanut tuonti Virosta on nopeasti noussut %:iin Suomen koko sähköntuonnista. Öljytuotteiden vientihinnat heilahdelleet rajusti Suomen energiavienti on lähes yksinomaan öljytuotteiden vientiä. Viime vuonna öljytuotteiden viennin arvo supistui yli kolmanneksen ja jäi 2,7 mrd. euroon. Pudotus johtui miltei kokonaan hintojen alenemisesta, sillä vientimäärät pysyttelivät melkein vuoden 2008 tasolla. Tämän vuoden alussa hintojen jyrkkä nousu on kääntänyt ryhmän viennin arvon 45 %:n kasvuun, vaikka vientimäärät ovat jääneet viisi prosenttia pienemmiksi kuin viime vuoden tammi-huhtikuussa. Sekä dieselöljyn että bensiinin osuus öljytuotteiden viennistä oli viime vuonna yli miljardi euroa. Polttoöljyä vietiin hieman yli 200 milj. euron arvosta ja moottoriöljyä hieman alle 200 milj. euron arvosta. Ruotsi oli viime vuonna edellisten vuosien tavoin Suomen tärkein öljytuotteiden ostaja. Sen osuus ryhmän koko viennistä vaihtelee vuosittain 30 %:n molemmin puolin. USA:lla ja Puolalla oli kummallakin %:n osuus viennistä. Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa Ruotsi on säilyttänyt asemansa, mutta toiseksi suurimmaksi vientimaaksi on noussut Alankomaat, joka on kasvattanut tasaisesti osuuttaan muutaman viime vuoden ajan. Öljytuotteiden lisäksi Suomi vie vain vähäisiä määriä muita energiatuotteita. Sähköä vietiin viime vuonna 119 milj. euron arvosta eli kolmannes vähemmän kuin vuonna Muutos johtui kokonaan hinnan laskusta. Tämän vuoden alussa viennin arvo on yli kaksinkertaistunut, kun sekä hinta että määrä ovat kohonneet. Sähkön vienti suuntautuu lähes kokonaisuudessaan Ruotsiin. Suomesta viedään vuosittain myös vähäisiä määriä kaasua, turvetta ja hiiltä. Näiden tuotteiden viennin arvo jää muutamaan miljoonaan euroon. Viime vuonna vietiin lisäksi poikkeuksellisesti raakaöljyä jälleenvientinä USA:han ja Saksaan yhteensä 39 milj. euron arvosta. Tullihallitus Tilastoyksikkö

4 Kuvio 2. Raakaöljyn (SITC 333) tuontimäärä ja -hinta (1-4) tn e / tn Määrä (1000 tn) Hinta (e/tn) Kuvio 3. Öljytuotteiden (SITC 334) tuonti ja vienti (1-4) Milj. e Tuonti Vienti

5 Taulukko 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v (1-4) Tuonti (1-4) Milj. e Muutos % Milj. e Muutos % Milj. e Muutos % Milj. e Muutos % Milj. e Muutos % Milj. e Muutos % Milj. e Muutos % Energiatuotteet yht Kivihiili, koksi, turve Raakaöljy Kaasut Öljytuotteet Sähkö Vienti (1-4) Milj. e Muutos % Milj. e Muutos % Milj. e Muutos % Milj. e Muutos % Milj. e Muutos % Milj. e Muutos % Milj. e Muutos % Energiatuotteet yht Kivihiili, koksi, turve Raakaöljy 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 39 x 0 x Kaasut Öljytuotteet Sähkö

6 Taulukko 2. Energiatuotteiden tuonti v ja tammi-huhtikuussa (maat vuoden 2009 tuonnin mukaisessa suuruusjärjestyksessä) (1-4) 2010(1-4) Milj. e Osuus% Milj. e Osuus% Muutos% Milj. e Osuus% Milj. e Osuus% Muutos% Energiatuotteet yht , , , ,0 28 Venäjä , , , ,8 36 Norja 783 7, , ,1 0 0,0-100 Kazakstan 439 4, , ,7 35 1,3-56 Ruotsi 358 3, , ,2 72 2,6 57 USA 118 1, , ,4 13 0,5-57 Tanska 155 1,4 96 1, ,8 54 2,0-8 Alankomaat 213 1,9 82 1, ,8 81 3,0 376 Puola 142 1,3 68 0, ,1 28 1,0 22 Saksa 42 0,4 58 0, ,5 18 0,6 57 Kanada 232 2,1 55 0, ,2 14 0,5-44 Viro 83 0,8 53 0, ,0 32 1,2 45 Iso-Britannia 262 2,4 49 0, ,8 10 0,4-41 Valko-Venäjä 75 0,7 43 0, ,0 0 0,0-100 Intia 0 0,0 38 0,5 > ,4 16 0,6 74 Ranska 64 0,6 36 0, ,3 32 1,2 357 Muut 382 3, , ,7 91 3,3 16 Kivihiili, koksi, turve , , , ,0-42 Venäjä , , , ,9-49 USA 83 9, , ,1 12 9,8-60 Kanada 92 10,8 47 9, , ,4-44 Puola 87 10,3 32 6, , ,4 27 Australia 82 9,7 26 5, ,0 3 2,4 >999 Muut ,5 34 6, ,2 10 8,1-9 Raakaöljy , , , ,0 35 Venäjä , , , ,8 51 Norja , , ,2 0 0,0-100 Kazakstan 118 2, , ,6 9 0,7-64 Tanska 122 2,2 78 2, ,7 34 2,5-28 Muut 181 3,2 3 0, ,0 0 0,0-100 Kaasut , , , ,0 12 Venäjä , , , ,8 11 Norja 83 6,8 37 4, ,0 0 0,0 >999 Kazakstan 22 1,8 17 1, ,1 8 2,0 100 Muut 50 4,1 3 0, ,5 1 0,2-54 Öljytuotteet , , , ,0 54 Venäjä , , , ,3 72 Ruotsi 222 8, , ,9 62 9,7 51 Kazakstan , , ,6 18 2,8-63 Alankomaat 209 7,8 80 5, , ,7 406 Saksa 40 1,5 56 3, ,4 15 2,3 46 Valko-Venäjä 66 2,4 42 2, ,0 0 0,0 x USA 32 1,2 42 2, ,1 1 0,1 119 Iso-Britannia 41 1,5 39 2, ,9 6 0,9-50 Intia 0 0,0 38 2,4 > ,2 16 2,5 74 Puola 55 2,0 36 2, ,1 14 2,2 13 Ranska 57 2,1 35 2, ,7 32 5,0 357 Muut , , , ,4 17 Sähkö , , , ,0 49 Venäjä , , , ,2 48 Ruotsi , , ,8 10 4,1 116 Viro 80 12, , , ,8 45 Norja 10 1,6 4 0, ,3 0 0,1-59

7 Taulukko 3. Energiatuotteiden vienti v ja tammi-huhtikuussa (maat vuoden 2009 tammi-lokakuun viennin mukaisessa suuruusjärjestyksessä) (1-4) 2010(1-4) Milj. e Osuus% Milj. e Osuus% Muutos% Milj. e Osuus% Milj. e Osuus% Muutos% Energiatuotteet yht , , , ,0 53 Ruotsi , , , ,8 70 USA , , ,8 26 2,1-87 Puola , , ,4 39 3,1-43 Alankomaat 161 3, , , ,2 203 Venäjä 244 5, , ,9 71 5,7 27 Kanada 172 3, , ,7 74 6,0 236 Belgia 245 5, , ,3 82 6,6 39 Tanska 113 2,5 63 2, ,5 36 2,9 80 Norja 21 0,5 53 1, ,9 9 0,7 16 Saksa 199 4,4 46 1, ,1 76 6,1 794 Viro 26 0,6 44 1, ,2 32 2,6 >999 Norsunluurannikko 0 0,0 31 1,1 x 0 0,0 0 0,0 x Iso-Britannia 171 3,8 27 0, ,6 16 1,3 24 Muut 342 7, , , ,8 641 Kivihiili, koksi, turve , , , ,0-6 Espanja 2 13,4 1 15, ,7 0 9,8-14 Ruotsi 1 10,1 1 12, ,6 0 14,4-19 Norja 1 7,6 1 10, ,2 0 11,9 35 Turkki 1 9,2 1 7, ,6 0 7,6-6 Israel 1 5,0 1 6, ,3 0 3,6-21 Muut 7 54,6 4 47, ,5 2 52,7-6 Raakaöljy 0 x ,0 x x x x x x USA 0 x ,0 x x x x x x Saksa 0 x ,0 x x x x x x Kaasut , , , ,0 183 Ruotsi 6 31,1 4 42, ,6 1 13,8-16 Belgia 1 7,3 4 35,0 x 1 15,7 1 12,9 132 Viro 1 5,8 1 8, ,7 0 0,8-75 Alankomaat 0 0,0 1 8,0 x 1 22,5 5 49,7 525 Muut 11 55,8 1 6, ,5 2 22,9 901 Öljytuotteet , , , ,0 45 Ruotsi , , , ,0 50 USA , , ,0 24 2,2-88 Puola , , ,2 39 3,6-43 Alankomaat 160 3, , , ,9 200 Venäjä 244 5, , ,6 71 6,6 27 Kanada 172 4, , ,0 74 6,9 236 Belgia 243 5, , ,8 80 7,4 38 Tanska 112 2,6 63 2, ,6 36 3,4 89 Norja 17 0,4 47 1, ,6 2 0,1-66 Viro 24 0,6 40 1, ,2 32 3,0 >999 Saksa 197 4,6 36 1, ,1 76 7,1 805 Norsunluurannikko 0 0,0 31 1,1 x 0 0,0 0 0,0 x Iso-Britannia 171 4,0 27 1, ,8 16 1,5 25 Muut 338 7, , , ,2 652 Sähkö , , , ,0 149 Ruotsi , , , ,1 152 Norja 2 1,3 5 4, ,9 7 4,4 182 Viro 0 0,2 2 1, ,0 0 0,0 180

8 Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa 2010:M Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Matti Heiniemi p Kari Tähtivaara p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) / Yhteystiedot: Tullihallitus Tilastoyksikkö Erottajankatu A PL Helsinki Vaihde (09) 6141 Telefax Sähköposti: Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullstyrelsen Statistikenheten Skillnadsgatan A PB Helsingfors Växel (09) 6141 Telefax E-post: Statistikservice Contact information: National Board of Customs Statistics Unit Erottajankatu A P.O.Box 512 FI Helsinki Phone internat Fax Statistics service

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kuvio 1. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa v. 2003-2013 (1-5) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 Milj. e 2003 2004 2005

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista BOFIT Online 27 No. 1 Riikka Nuutilainen Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

Asuntojen hintakehitys

Asuntojen hintakehitys Kulutuksen ja asumisen hinnat Asuntojen hintakehitys Katsaus 29.10.2004 Tiedustelut Förfrågningar nquiries: sähköposti: asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi Mikko Saarnio (09) 174 62 Annika Klimenko (09)

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Ekonomistit Tarja Heinonen puh: Lauri Uotila puh:.. Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Erityisteema: inflaatio USA: Talouskasvu, inflaatio ja ohjauskorko %,,,,,,,,,,, Fed Funds-korko,,,,,, Inflaatio, -, BKT-kasvu

Lisätiedot

Maalien vienti nousi reippaasti vuonna 2007

Maalien vienti nousi reippaasti vuonna 2007 Adrian A Oheisena muutamia ulkomaankaupan tunnuslukuja Puolasta, Tšekistä ja Sloveniasta. Tiedot perustuvat Suomen Tullihallituksen, Puolan, Tšekin ja Slovenian tilastovirastoihin sekä Tšekin Tasavallan

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

Puolan markkinoille?

Puolan markkinoille? Baltic Business Network Puolan markkinoille? - Katsaus Puolan talouteen ja liiketoimintaympäristöön Pan-Eurooppa Instituutti Kesäkuu 2004 Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Selvityksen tausta

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 211 Kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlasketun taseen jakautuminen instrumenteittain Velkapaperit Osakkeet Rahasto-osuudet Talletukset Muut saamiset Rahasto-osuusvelka

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö Selvitys 60K05458.01-Q210-002B Lokakuu 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriö Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön tuotannossa päästökauppatilanteessa Sivu 2 (27) Esipuhe Tämä Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön

Lisätiedot

Katsauksen laatinut työryhmä

Katsauksen laatinut työryhmä Katsauksen laatinut työryhmä Ahlstedt Jaana taitto, toimitus Jansik Csaba luku 2.5 Knuuttila Marja luku 1.1 Koikkalainen Kauko luku 5 Koivisto Anu luku 2.4 Latukka Arto luku 4.2 Liesivaara Petri luku 2.2,

Lisätiedot

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset 20. vuosi 3 2013 Venäjän tuontitarve paljolti kulutuskysynnän varassa Venäjän talous kasvoi viime vuonna 3,4 prosenttia, mutta kasvu kuitenkin hidastui selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Kertaluonteinen

Lisätiedot

GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä. www mek.fi. Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto

GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä. www mek.fi. Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä www mek.fi Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto MEK A:139 2004 Generation Project Matkailun kehitysnäkymät vuoteen 2020

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 212 Uusien asuntolainojen laskennallinen korkomarginaali Korkomarginaali (vasen asteikko) 1.6 12 kuukauden euribor (oikea asteikko) % % 2. 1. 2.1 1.2 1.8 1. 1.5.8 1.2.6.9..6.2.3.

Lisätiedot

koska myös liittovaltion kuluvan vuoden budjettiin on tehty taloustilanteen vaatimia muutoksia. Venäjän parlamentin ylähuone hyväksyikin

koska myös liittovaltion kuluvan vuoden budjettiin on tehty taloustilanteen vaatimia muutoksia. Venäjän parlamentin ylähuone hyväksyikin 6-7 2009 Venäjän elvytysohjelma hyväksyttiin Venäjällä hallitus pyrkii tehostamaan talouden elvytystoimia. Juhannuksen alla pääministeri Vladimir Putin vahvisti hallituksen jo maaliskuussa hahmotteleman

Lisätiedot

Helsingin matkailu vuonna 2012

Helsingin matkailu vuonna 2012 Helsingin matkailu vuonna 2012 1 400 000 1 400 000 Kansainvälinen 2012 Kansainvälinen 2011 Kotimaa 2012 Kotimaa 2011 1 1 1 000 000 1 000 000 800 000 800 000 600 000 600 000 400 000 400 000 0 0 Tammikuu

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Uusiutuva energia Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja

Lisätiedot

Suomen Venäjän-kaupan yritysrakenne

Suomen Venäjän-kaupan yritysrakenne BOFIT Online 2008 No. 7 Heli Simola ja Simon-Erik Ollus Suomen Venäjän-kaupan yritysrakenne Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL

Lisätiedot