Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008"

Transkriptio

1 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet; 73; 9 Kemian teoll. tuotteet; 43; 5 Radio-, televisio- ja tietokone-laitteet; 19; 2 Autot; 251; 29 Muut koneet, laitteet ja kuljetusvälineet; 100; Maantietransito; vienti itään v (I-III) toimialoittain (milj. euroa) Elintarvikkeet; 160; 2 Kemian teoll. tuotteet; 346; 5 Erittelemätön; 1 357; 19 Muut; 1 438; 20 Muut koneet, laitteet ja kuljetusvälineet; 982; 14 Radio-, televisio- ja tietokone-laitteet; 775; 11 Autot; 2 084; 29 Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

2 Maantietransiton kasvu taittumassa Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä maanteitse itään suuntautuneen transitoviennin määrä kasvoi prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvu oli 21 prosenttia. Merkittävin yksittäinen transitokuljetusten tonnimäärää kasvattanut tekijä tammimaaliskuussa 2008 oli henkilöautojen transitokuljetus. Venäjälle vietiin autoa, noin autoa enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Transitotavaraa kuljetettiin kaikkiaan 850 miljoonaa kiloa. Vaalimaan osuus oli noin 505 miljoonaa kiloa, mikä oli prosentin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Nuijamaan kautta kuljetettiin 195 miljoonaa transitokiloa, jossa oli kasvua 11 prosenttia viime vuodesta. Kaikkein eniten transiton määrä lisääntyi Imatralla, jonka kautta kuljetettu tavaramäärä yli kaksinkertaistui päätyen 151 miljoonaan kiloon. Määrän kasvu johtui henkilö- ja pakettiautojen lisääntyneestä kuljetuksesta Imatran kautta. Koneiden ja laitteiden transitovienti kasvoi neljänneksellä kohoten 78 tuhanteen tonniin. Kemian teollisuuden tuotteiden transitovienti väheni seitsemällä prosentilla jääden alle 43 miljoonan kilon. Raudan, teräksen ja niistä valmistettujen tavaroiden transitovienti supistui kymmenesosalla ja metsäteollisuustuotteiden transito väheni sekin hieman. Tekstiilien ja vaatteiden transitotonnien määrä kasvoi yli 60 prosentilla päätyen 43 miljoonaan kiloon. Myös elintarvikkeita vietiin Venäjälle transitona hieman edellisvuotta enemmän. Kodinkoneiden sekä radio-, televisio- ja tietokonelaitteiden transitoviennin väheneminen jatkui tänäkin vuonna. Transitokuljetusten arvioitu arvo tammi-maaliskuussa 2008 oli seitsemän miljardia euroa, josta kaksi miljardia euroa muodostui henkilöautojen transitoviennistä. Suomen kautta Venäjälle kuljetettujen tavaroiden yhteenlaskettu arvo kasvoi noin 600 miljoonalla eurolla, josta 270 miljoonaa johtui lisääntyneistä henkilö- ja pakettiautojen kuljetuksista ja 187 miljoonaa vaatteiden ja tekstiilien transitoviennin kasvusta. Transitoviennin yhteenlaskettu arvo kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana noin kymmenyksellä, eli selvästi vähemmän kuin vuonna Koneiden ja laitteiden transitoviennin arvo kasvoi 90 miljoonalla eurolla, kun taas kemian teollisuuden transitoviennin arvo väheni yli 90 miljoonalla eurolla johtuen paitsi vietyjen määrien laskusta myös tiettyjen tuoteryhmien hintojen suurehkosta alenemisesta. Elintarvikkeiden transitoviennin arvo taas kasvoi selvästi määrää nopeammin, mikä puolestaan aiheutui elintarvikkeiden hintojen noususta. Kuten edeltävinäkin vuosina, kaikista transitokuljetuseristä ja tavaratonneista noin puolet saapui Suomeen Kotkan kautta, joka oli tärkein transitokuljetusten saapumistullitoimipaikka. Hangon osuus transitoeristä ja tonneista oli noin viidennes. Transitona vietyjen autojen lähtötullitoimipaikoista tärkeimmät olivat Hanko ja Kotka, joiden kautta Suomeen saapui yli 90 prosenttia transitona viedyistä henkilö- ja pakettiautoista. Itärajalta lähti tammi-maaliskuussa 2008 Venäjälle yli transitotavaraa kuljettanutta kuorma-autoa. Transitoliikenteen kuorma-autojen määrä kasvoi muuta itään suuntautunutta kuorma-autoliikennettä hitaammin.

3 Transitokuljetusten osuus kaikista itään suuntautuneista kuljetuksista oli Imatralla 69 prosenttia alkuvuonna 2008, kun alkuvuoden 2007 osuus oli 47 prosenttia. Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikoilla transitokuljetusten osuus liikenteestä laski. Autokuljetusten osuus kaikista transitokuljetuksista oli 37 prosenttia, mutta erot rajanylityspaikkojen välillä olivat kuitenkin huomattavia. Vaalimaan kautta kulkevista transitokuljetuksista alle viidennes oli autoja, kun taas Nuijamaalla autokuljetusten osuus oli 40 prosenttia ja Imatran kautta Venäjälle suuntautuneesta transitoliikenteestä yli 90 prosenttia oli autokuljetuksia. Itään suuntautunut kuorma-autoliikenne kokonaisuudessaan tärkeimmillä rajapaikoilla * I-III 2008 I-III I-III () Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä * Taulukon luvut ovat sadan kuorma-auton tarkkuudella.

4 Itään suuntautuva maantietransito neljännesvuosittain (1000 tonnia) 1000 tonnia 00 Tullihallitus Tilastoyksikkö Itään suuntautuva maantietransito neljännesvuosittain (mrd. euroa) Mrd. e 10 Tullihallitus Tilastoyksikkö

5 Maantietransito itään tammi-maaliskuussa 2007 ja 2008 (1000 kg) Tavararyhmä Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä Liha, lihatuotteet Kalat, kalatuotteet Maito, munat, meijerituotteet Tee Vilja, viljatuotteet Sokeri, kaakao, suklaa, makeiset Juomat Muut elintarvikkeet Öljytuotteet Peruskemikaalit Lääkekemikaalit, lääkintätuotteet Väriaineet Pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettivalmisteet Muu kemiallinen teollisuus Muovit Kumi Nahka, nahkatuotteet 2 56 > Metsäteollisuustuotteet Tekstiilit, vaatteet, jalkineet Kivitavarat, keramiikka, lasi Rauta ja teräs sekä tavarat niistä Työkalut Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet Kodinkoneet Muut koneet ja laitteet Autot Autojen osat, perävaunut, moottori- ja polkupyörät Lääkintäkojeet, mittaus-, tarkkailu- ja optiikkavälineet Huonekalut Lelut, pelit, urheiluvälineet Muut Erittelemätön Yhteensä

6 Itään suuntautuneen maantietransiton arvo tammi-maaliskuussa 2007 ja 2008 (1000 euroa) Tavararyhmä Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä Liha, lihatuotteet Kalat, kalatuotteet Maito, munat, meijerituotteet Tee Vilja, viljatuotteet Sokeri, kaakao, suklaa, makeiset Juomat Muut elintarvikkeet Öljytuotteet Peruskemikaalit Lääkekemikaalit, lääkintätuotteet 3 41 > Väriaineet Pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettivalmisteet Muu kemiallinen teollisuus Muovit Kumi Nahka, nahkatuotteet > Metsäteollisuustuotteet Tekstiilit, vaatteet, jalkineet Kivitavarat, keramiikka, lasi Rauta ja teräs sekä tavarat niistä Työkalut Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet > Kodinkoneet Muut koneet ja laitteet Autot Autojen osat, perävaunut, moottori- ja polkupyörät Lääkintäkojeet, mittaus-, tarkkailu- ja optiikkavälineet > Huonekalut Lelut, pelit, urheiluvälineet Muut Erittelemätön Yhteensä

7 Transitotilastossa käytetyn CPA-luokituksen (Classification of Products by Activities) ja kauppatilastossa käytetyn CN-luokituksen välinen yhteys CPA-luokitus CN-luokitus Liha, lihatuotteet 15,1 02 Kalat, kalatuotteet , , 15.2,16 Maito, munat, meijerituotteet , , , Tee Vilja, viljatuotteet , 15.6, , ,11,19 Sokeri, kaakao, suklaa, makeiset 15.83, Juomat Muut elintarvikkeet 01.1, ex , ex01.2, , 15.7, , , -10, -15, 18, 20-21, Öljytuotteet 23, Peruskemikaalit ,29 Lääkekemikaalit, lääkintätuotteet Väriaineet Pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettivalmisteet 24,5 33, 34 Muu kemiallinen teollisuus , , Muovit Kumi Nahka, nahkatuotteet , 18.1, 18.3, Metsäteollisuustuotteet 20, 21, 22.1, , Tekstiilit, vaatteet, jalkineet 17, 18.2, Kivitavarat, keramiikka, lasi Rauta ja teräs sekä tavarat niistä , , Työkalut Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet 30.0, 32.2, , Kodinkoneet 29, , 84.22, , Muut koneet ja laitteet , ex84, ex85 Autot 34, Autojen osat, perävaunut, moottori- ja polkupyörät 34.2, 34.3, , Lääkintäkojeet, mittaus-, tarkkailu- ja optiikkavälineet Huonekalut Lelut, pelit, urheiluvälineet 36.4, Muut tavarat Muut kuin edellä mainitut Muut kuin edellä mainitut Erittelemättömät ex = kyseiseen tavaraluokkaan kuuluvat tavarat, joita ei ole aikaisemmin erikseen mainittu

8 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna :M Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Eija Pohjansaari p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen laatuseloste. Yhteystiedot: Kontaktuppgifter: Contact information: Tullihallitus Tullstyrelsen National Board of Customs Tilastoyksikkö Statistikenheten Statistics Unit Erottajankatu A Skillnadsgatan A Erottajankatu A PL 5 PB 5 P.O.Box Helsinki Helsingfors FIN Helsinki Vaihde () 6141 Växel () 6141 Phone internat Telefax Telefax Fax Sähköposti: E-post: Tullikirjasto Tullbiblioteket Customs library Tilastopalvelu virka-aikana Statistikservice under tjänstetid Statistics service

9 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v (IV-VI) toimialoittain(1000 tonnia) Erittelemätön; 154; 16 Muut; 201; 21 Elintarvikkeet; 79; 8 Kemian teoll. tuotteet; 48; 5 Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet; 18; 2 Muut koneet, laitteet ja kuljetusvälineet; 115; Autot; 348; 36 Maantietransito; vienti itään v (IV-VI) toimialoittain (milj. euroa) Elintarvikkeet; 154; 2 Erittelemätön; 1 197; 16 Muut; 1 183; 16 Kemian teoll. tuotteet; 317; 4 Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet; 723; 10 Muut koneet, laitteet ja kuljetusvälineet; 1 140; 15 Autot; 2 886; 37 Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

10 Autokuljetukset kasvattivat maantietransitoa Vuoden 2008 toisella neljänneksellä maanteitse itään suuntautuneen transitoviennin tonnimäärä kasvoi 11 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen. Kasvu oli selvästi vähäisempää kuin edellisvuonna, ja ilman lisääntyneitä autokuljetuksia transitoliikenteen tonnimäärät olisivat jääneet edellisen vuoden tasolle. Huhti-kesäkuussa 2008 Venäjälle kuljetettiin rekoilla noin henkilöja pakettiautoa, kun vuoden 2007 toisen vuosineljänneksen vastaava luku oli Autokuljetusten osuus kaikista transitokuljetuksista oli 44 prosenttia. Vaalimaan kautta kulkevista transitokuljetuksista alle viidennes oli autoja, kun taas Nuijamaalla autokuljetusten osuus oli 49 prosenttia ja Imatran kautta Venäjälle suuntautuneesta transitoliikenteestä 95 prosenttia oli autokuljetuksia. Puolet transitoliikenteestä ylitti rajan Vaalimaalla, jonka kautta kulki kuitenkin hieman vähemmän transitokuljetuksia kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikutti se, että Venäjä ei lähtien ole ottanut vastaan Vaalimaan kautta tulevia henkilöautokuljetuksia. Nuijamaan osuus kaikista transitokuljetuksista huhti-kesäkuussa oli viidennes eli sama kuin edellisenä vuonna. Imatran kautta kulkeneiden transitokuljetusten määrä sitä vastoin kaksinkertaistui ollen 27 prosenttia kaikista transitokuljetuksista vuonna Määrän kasvu johtui henkilö- ja pakettiautojen jatkuvasti lisääntyneestä kuljetuksesta Imatran kautta. Transitotavaraa kuljettaneiden rekkojen lukumäärä kasvoi 17 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Transitotavaraa kuljetettiin huhti-kesäkuussa 2008 Suomen kautta itään yhteensä 963 miljoonaa kiloa, josta 348 miljoonaa kiloa oli henkilö- ja pakettiautoja. Koneiden ja laitteiden transitovienti oli suuruudeltaan 95 tuhatta tonnia, jossa oli kasvua kahdeksan prosenttia. Kemian teollisuuden tuotteiden transitovienti jatkoi supistumistaan jääden 48 miljoonaan kiloon. Raudan, teräksen ja niistä valmistettujen tavaroiden transitovienti supistui kymmenesosalla ja metsäteollisuustuotteiden transito väheni sekin hieman. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden transitovienti oli suuruudeltaan 28 miljoonaa kiloa, jossa oli kasvua noin neljännes. Myös elintarvikkeita vietiin Venäjälle transitona kahdeksan prosenttia edellisvuotta enemmän. Kodinkoneiden transitoviennin väheneminen jatkui edelleen, kun taas radio-, televisio- ja tietokonelaitteiden transitovienti nousi 18 miljoonaan kiloon. Transitokuljetusten arvioitu arvo huhti-kesäkuussa 2008 oli 7,6 miljardia euroa, josta miltei kolme miljardia euroa muodostui henkilöautojen transitoviennistä. Suomen kautta Venäjälle kuljetettujen tavaroiden yhteenlaskettu arvo kasvoi noin 600 miljoonalla eurolla, josta yli 500 miljoonaa johtui lisääntyneistä henkilö- ja pakettiautojen kuljetuksista ja miltei 150 miljoonaa radio-, televisio- ja tietoliikennelaitteiden transitoviennin kasvusta. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden transitoviennin arvo kasvoi 45 miljoonalla eurolla. Transitoviennin yhteenlaskettu arvo kasvoi toisen vuosineljänneksen aikana noin kymmeneksellä, kun vuonna 2007 kasvua oli 29 prosenttia. Koneiden ja laitteiden transitoviennin arvo supistui hieman ollen kuitenkin suuruudeltaan yli miljardi euroa. Kemian teollisuuden transitoviennin arvo väheni viidenneksellä jääden 317 miljoonaan euroon. Elintarvikkeiden transitoviennin arvo kasvoi jonkin verran huolimatta teen transitoviennin vähenemisestä.

11 Kaikista transitokuljetuseristä ja tavaratonneista noin puolet saapui Suomeen Kotkan kautta, joka oli edelleen tärkein transitokuljetusten saapumistullitoimipaikka. Hangon osuus transitoeristä ja tonneista oli noin viidennes. Transitona vietyjen autojen lähtötullitoimipaikoista tärkeimmät olivat Hanko ja Kotka, joiden kautta Suomeen saapui yli 90 prosenttia transitona viedyistä henkilö- ja pakettiautoista. Itään suuntautunut kuorma-autoliikenne kokonaisuudessaan tärkeimmillä rajapaikoilla * I-III IV-VI I-III I-III 2008 () IV-VI IV-VI 2008 () Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä * Taulukon luvut ovat sadan kuorma-auton tarkkuudella.

12 Itään suuntautuva maantietransito neljännesvuosittain (1000 tonnia) 1000 tonnia 00 Tullihallitus Tilastoyksikkö Itään suuntautuva maantietransito neljännesvuosittain (mrd. euroa) Mrd. e 10 Tullihallitus Tilastoyksikkö

13 Maantietransito itään huhti-kesäkuussa 2007 ja 2008 (1000 kg) Tavararyhmä Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä Liha, lihatuotteet Kalat, kalatuotteet Maito, munat, meijerituotteet Tee Vilja, viljatuotteet Sokeri, kaakao, suklaa, makeiset Juomat Muut elintarvikkeet Öljytuotteet Peruskemikaalit Lääkekemikaalit, lääkintätuotteet Väriaineet Pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettivalmisteet Muu kemiallinen teollisuus Muovit Kumi Nahka, nahkatuotteet 2 32 > Metsäteollisuustuotteet Tekstiilit, vaatteet, jalkineet Kivitavarat, keramiikka, lasi Rauta ja teräs sekä tavarat niistä Työkalut Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet Kodinkoneet Muut koneet ja laitteet Autot Autojen osat, perävaunut, moottori- ja polkupyörät Lääkintäkojeet, mittaus-, tarkkailu- ja optiikkavälineet Huonekalut Lelut, pelit, urheiluvälineet Muut Erittelemätön Yhteensä

14 Maantietransiton arvo itään huhti-kesäkuussa 2007 ja 2008 (1000 euroa) Tavararyhmä Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä Liha, lihatuotteet Kalat, kalatuotteet Maito, munat, meijerituotteet Tee Vilja, viljatuotteet Sokeri, kaakao, suklaa, makeiset Juomat Muut elintarvikkeet Öljytuotteet Peruskemikaalit Lääkekemikaalit, lääkintätuotteet Väriaineet Pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettivalmisteet Muu kemiallinen teollisuus Muovit Kumi Nahka, nahkatuotteet > Metsäteollisuustuotteet Tekstiilit, vaatteet, jalkineet Kivitavarat, keramiikka, lasi Rauta ja teräs sekä tavarat niistä Työkalut Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet Kodinkoneet Muut koneet ja laitteet Autot Autojen osat, perävaunut, moottori- ja polkupyörät Lääkintäkojeet, mittaus-, tarkkailu- ja optiikkavälineet Huonekalut Lelut, pelit, urheiluvälineet Muut Erittelemätön Yhteensä

15 Maantietransito itään tammi-kesäkuussa 2007 ja 2008 (1000 kg) Tavararyhmä Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä Liha, lihatuotteet Kalat, kalatuotteet Maito, munat, meijerituotteet Tee Vilja, viljatuotteet Sokeri, kaakao, suklaa, makeiset Juomat Muut elintarvikkeet Öljytuotteet Peruskemikaalit Lääkekemikaalit, lääkintätuotteet Väriaineet Pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettivalmisteet Muu kemiallinen teollisuus Muovit Kumi Nahka, nahkatuotteet 4 87 > Metsäteollisuustuotteet Tekstiilit, vaatteet, jalkineet Kivitavarat, keramiikka, lasi Rauta ja teräs sekä tavarat niistä Työkalut Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet Kodinkoneet Muut koneet ja laitteet Autot Autojen osat, perävaunut, moottori- ja polkupyörät Lääkintäkojeet, mittaus-, tarkkailu- ja optiikkavälineet Huonekalut Lelut, pelit, urheiluvälineet Muut Erittelemätön Yhteensä

16 Maantietransiton arvo itään tammi-kesäkuussa 2007 ja 2008 (1000 euroa) Tavararyhmä Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä Liha, lihatuotteet Kalat, kalatuotteet Maito, munat, meijerituotteet Tee Vilja, viljatuotteet Sokeri, kaakao, suklaa, makeiset Juomat Muut elintarvikkeet Öljytuotteet 7 97 > Peruskemikaalit Lääkekemikaalit, lääkintätuotteet 3 49 > Väriaineet Pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettivalmisteet Muu kemiallinen teollisuus Muovit Kumi Nahka, nahkatuotteet > Metsäteollisuustuotteet Tekstiilit, vaatteet, jalkineet Kivitavarat, keramiikka, lasi Rauta ja teräs sekä tavarat niistä Työkalut Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet Kodinkoneet Muut koneet ja laitteet Autot Autojen osat, perävaunut, moottori- ja polkupyörät Lääkintäkojeet, mittaus-, tarkkailu- ja optiikkavälineet Huonekalut Lelut, pelit, urheiluvälineet Muut Erittelemätön Yhteensä

17 Transitotilastossa käytetyn CPA-luokituksen (Classification of Products by Activities) ja kauppatilastossa käytetyn CN-luokituksen välinen yhteys CPA-luokitus CN-luokitus Liha, lihatuotteet 15,1 02 Kalat, kalatuotteet , , 15.2,16 Maito, munat, meijerituotteet , , , Tee Vilja, viljatuotteet , 15.6, , ,11,19 Sokeri, kaakao, suklaa, makeiset 15.83, Juomat Muut elintarvikkeet 01.1, ex , ex01.2, , 15.7, , , -10, -15, 18, 20-21, Öljytuotteet 23, Peruskemikaalit ,29 Lääkekemikaalit, lääkintätuotteet Väriaineet Pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettivalmisteet 24,5 33, 34 Muu kemiallinen teollisuus , , Muovit Kumi Nahka, nahkatuotteet , 18.1, 18.3, Metsäteollisuustuotteet 20, 21, 22.1, , Tekstiilit, vaatteet, jalkineet 17, 18.2, Kivitavarat, keramiikka, lasi Rauta ja teräs sekä tavarat niistä , , Työkalut Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet 30.0, 32.2, , Kodinkoneet 29, , 84.22, , Muut koneet ja laitteet , ex84, ex85 Autot 34, Autojen osat, perävaunut, moottori- ja polkupyörät 34.2, 34.3, , Lääkintäkojeet, mittaus-, tarkkailu- ja optiikkavälineet Huonekalut Lelut, pelit, urheiluvälineet 36.4, Muut tavarat Muut kuin edellä mainitut Muut kuin edellä mainitut Erittelemättömät ex = kyseiseen tavaraluokkaan kuuluvat tavarat, joita ei ole aikaisemmin erikseen mainittu

18 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa :M Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Eija Pohjansaari p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilastokatsauksen laatuseloste. Yhteystiedot: Kontaktuppgifter: Contact information: Tullihallitus Tullstyrelsen National Board of Customs Tilastoyksikkö Statistikenheten Statistics Unit Erottajankatu A Skillnadsgatan A Erottajankatu A PL 5 PB 5 P.O.Box Helsinki Helsingfors FIN Helsinki Vaihde () 6141 Växel () 6141 Phone internat Telefax Telefax Fax Sähköposti: E-post: Tullikirjasto Tullbiblioteket Customs library Tilastopalvelu virka-aikana Statistikservice under tjänstetid Statistics service

19 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito heinä-syyskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v (VII-IX) toimialoittain (1000 tonnia) Muut; 290; 27 Erittelemätön; 175; 16 Elintarvikkeet; 84; 8 Muut koneet, laitteet ja kuljetusvälineet; 119; 11 Kemian teoll. tuotteet; 55; 5 Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet; 26; 2 Autot; 340; 31 Maantietransito; vienti itään v (VII-IX) toimialoittain (milj. euroa) Muut; 2 0; 23 Erittelemätön; 1 361; 15 Elintarvikkeet; 167; 2 Kemian teoll. tuotteet; 352; 4 Muut koneet, laitteet ja kuljetusvälineet; 1 167; 13 Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet; 1 8; Autot; 2 817; 31 Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tullihallitus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Tullstyrelsen som källa. Quoting is encouraged provided National Board of Customs is acknowledged as the source.

20 Maantietransiton kokonaismäärässä vielä kasvua heinä-syyskuussa Henkilöautojen transitovienti laski hieman verrattuna edelliseen neljännekseen Itään transitona viedyn tavaran kokonaismäärä kasvoi kahdeksan prosenttia verrattuna edellisvuoden samaan ajanjaksoon päätyen 1089 miljoonaan kiloon. Kasvuvauhti on kuluvan vuoden aikana ollut kuitenkin selvästi hitaampaa kuin vuonna Ilman lisääntyneitä henkilöautokuljetuksia transiton kasvuvauhti heinä-syyskuussa olisi jäänyt kahteen prosenttiin. Venäjälle kuljetettiin heinä-syyskuussa rekoilla noin henkilö- ja pakettiautoa, kun vuonna 2007 samaan aikaan kuljetettujen autojen määrä oli noin Henkilö- ja pakettiautoja vietiin kuitenkin heinä-syyskuussa 2008 transitona hiukan vähemmän kuin maalis-kesäkuussa Transitotavaraa kulki Suomen kautta Venäjälle heinä-syyskuussa vähän yli miljardi kiloa, josta 340 miljoonaa kiloa oli henkilö- ja pakettiautoja. Määrässä oli kasvua miltei viidennes verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Koneiden ja laitteiden transitovienti kasvoi 14 prosenttia päätyen 100 miljoonaan kiloon. Eniten kasvua oli kuitenkin tekstiileissä, vaatteissa ja jalkineissa, joita kuljetettiin transitona 68 miljoonaa kiloa eli yli puolitoistakertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Kemian teollisuuden transitovienti jatkoi vähenemistään jääden 55 miljoonaan kiloon ja kodinkoneiden transitoviennin jo vuonna 20 alkanut supistuminen jatkui edelleen. Elintarvikkeita vietiin Suomen kautta Venäjälle hieman edellisvuotta enemmän kokonaismäärän ollessa 84 miljoonaa kiloa. Radio-, televisio- ja tietokonelaitteiden transitovienti supistui samoin kuin raudan, teräksen ja niistä valmistettujen tuotteiden. Kaikista transitokuljetuseristä ja tavaratonneista noin puolet saapui Suomeen Kotkan kautta, joka oli edelleen tärkein transitokuljetusten saapumistullitoimipaikka. Hangon osuus transitoeristä ja tonneista oli noin viidennes. Transitona vietyjen autojen lähtötullitoimipaikoista tärkeimmät olivat edelleen Hanko ja Kotka, joiden kautta Suomeen saapui yli 90 prosenttia transitona viedyistä henkilöja pakettiautoista. Autokuljetusten reitissä tapahtuneet muutokset aiheuttivat sen, että heinä-syyskuussa alle puolet kaikista transitokuljetuksista kulki Vaalimaan kautta, kun taas Imatran osuus transitokuljetuksista nousi yli neljännekseen eli Nuijamaan osuutta korkeammaksi. Autokuljetusten kasvanut määrä vaikutti myös siihen, että transitokuljetusten kokonaislukumäärä oli heinä-syyskuussa 17 prosenttia korkeampi kuin edellisvuonna. Kaikista itään lähteneistä kuorma-autoista 73 kuljetti transitotavaraa. Transitokuljetusten arvioitu arvo heinä-syyskuussa 2008 oli 8,9 miljardia euroa, josta miltei kolme miljardia euroa muodostui henkilöautojen transitoviennistä. Suomen kautta Venäjälle kuljetettujen tavaroiden yhteenlaskettu arvo kasvoi noin puolella miljardilla eurolla, josta noin 300 miljoonaa johtui tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden transitoviennin kasvusta ja 250 miljoonaa henkilö- ja pakettiautojen lisääntyneistä kuljetuksista. Transitoviennin yhteenlaskettu arvo kasvoi kolmannen vuosineljänneksen aikana kuudella prosentilla, kun vuonna 2007 heinä-syyskuussa kasvua oli 30 prosenttia. Koneiden ja laitteiden transitoviennin arvo kasvoi hieman ollen suuruudeltaan melkein miljardi euroa. Kemian teollisuuden transitoviennin arvo väheni kymmenyksellä jääden 352 miljoonaan euroon. Elintarvikkeiden transitoviennin arvo kasvoi kahdella prosentilla. Itään suuntautunut kuorma-autoliikenne kokonaisuudessaan tärkeimmillä rajapaikoilla * I-III 2008 I-III 2007 IV-VI 2008 IV-VI 2007 VII-IX 2008 VII-IX 2007/2008 VII-IX Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä * Taulukon luvut ovat sadan kuorma-auton tarkkuudella.

21 Itään suuntautuva maantietransito neljännesvuosittain (1000 tonnia) 1000 tonnia 00 Tullihallitus Tilastoyksikkö Itään suuntautuva maantietransito neljännesvuosittain (mrd. euroa) Mrd. e 10 Tullihallitus Tilastoyksikkö

22 Maantietransito itään heinä-syyskuussa 2007 ja 2008 (1000 kg) Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä Tavararyhmä Liha, lihatuotteet Kalat, kalatuotteet 0 21 x 0 0 x Maito, munat, meijerituotteet Tee Vilja, viljatuotteet Sokeri, kaakao, suklaa, makeiset Juomat 0 1 x 0 23 x Muut elintarvikkeet Öljytuotteet Peruskemikaalit Lääkekemikaalit, lääkintätuotteet Väriaineet Pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettivalmisteet Muu kemiallinen teollisuus Muovit Kumi Nahka, nahkatuotteet Metsäteollisuustuotteet Tekstiilit, vaatteet, jalkineet Kivitavarat, keramiikka, lasi Rauta ja teräs sekä tavarat niistä Työkalut 0 0 x Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet Kodinkoneet Muut koneet ja laitteet Autot Autojen osat, perävaunut, moottori- ja polkupyörät Lääkintäkojeet, mittaus-, tarkkailu- ja optiikkavälineet Huonekalut Lelut, pelit, urheiluvälineet Muut Erittelemätön Yhteensä

23 Itään suuntautuneen maantietransiton arvo heinä-syyskuussa 2007 ja 2008 (1000 euroa) Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä Tavararyhmä Liha, lihatuotteet Kalat, kalatuotteet 0 37 x 0 0 x Maito, munat, meijerituotteet Tee Vilja, viljatuotteet Sokeri, kaakao, suklaa, makeiset Juomat 0 3 x 0 52 x Muut elintarvikkeet Öljytuotteet Peruskemikaalit Lääkekemikaalit, lääkintätuotteet Väriaineet Pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettivalmisteet Muu kemiallinen teollisuus Muovit Kumi Nahka, nahkatuotteet Metsäteollisuustuotteet Tekstiilit, vaatteet, jalkineet Kivitavarat, keramiikka, lasi Rauta ja teräs sekä tavarat niistä Työkalut 0 4 x Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet Kodinkoneet Muut koneet ja laitteet Autot Autojen osat, perävaunut, moottori- ja polkupyörät Lääkintäkojeet, mittaus-, tarkkailu- ja optiikkavälineet Huonekalut Lelut, pelit, urheiluvälineet Muut Erittelemätön Yhteensä

24 Maantietransito itään tammi-syyskuussa 2007 ja 2008 (1000 kg) Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä 2007 Yhteensä 2008 Tavararyhmä Liha, lihatuotteet Kalat, kalatuotteet 1 21 > Maito, munat, meijerituotteet Tee Vilja, viljatuotteet Sokeri, kaakao, suklaa, makeiset Juomat 0 21 x 0 89 x Muut elintarvikkeet Öljytuotteet Peruskemikaalit Lääkekemikaalit, lääkintätuotteet Väriaineet Pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettivalmisteet Muu kemiallinen teollisuus Muovit Kumi Nahka, nahkatuotteet Metsäteollisuustuotteet Tekstiilit, vaatteet, jalkineet Kivitavarat, keramiikka, lasi Rauta ja teräs sekä tavarat niistä Työkalut Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet Kodinkoneet Muut koneet ja laitteet Autot Autojen osat, perävaunut, moottori- ja polkupyörät Lääkintäkojeet, mittaus-, tarkkailu- ja optiikkavälineet Huonekalut Lelut, pelit, urheiluvälineet Muut Erittelemätön Yhteensä

25 Itään suuntautuneen maantietransiton arvo tammi-syyskuussa 2007 ja 2008 (1000 euroa) Imatra Nuijamaa Vaalimaa Yhteensä 2007 Yhteensä 2008 Tavararyhmä Liha, lihatuotteet Kalat, kalatuotteet 1 37 > Maito, munat, meijerituotteet Tee Vilja, viljatuotteet Sokeri, kaakao, suklaa, makeiset Juomat 0 49 x 0 2 x Muut elintarvikkeet Öljytuotteet Peruskemikaalit Lääkekemikaalit, lääkintätuotteet Väriaineet Pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettivalmisteet Muu kemiallinen teollisuus Muovit Kumi Nahka, nahkatuotteet Metsäteollisuustuotteet Tekstiilit, vaatteet, jalkineet Kivitavarat, keramiikka, lasi Rauta ja teräs sekä tavarat niistä Työkalut Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet Kodinkoneet Muut koneet ja laitteet Autot Autojen osat, perävaunut, moottori- ja polkupyörät Lääkintäkojeet, mittaus-, tarkkailu- ja optiikkavälineet Huonekalut Lelut, pelit, urheiluvälineet Muut Erittelemätön Yhteensä

26 Transitotilastossa käytetyn CPA-luokituksen (Classification of Products by Activities) ja kauppatilastossa käytetyn CN-luokituksen välinen yhteys CPA-luokitus CN-luokitus Liha, lihatuotteet 15,1 02, Kalat, kalatuotteet , , 15.2, Maito, munat, meijerituotteet , , , Tee Vilja, viljatuotteet , 15.6, , ,11,19 Sokeri, kaakao, suklaa, makeiset 15.83, Juomat Muut elintarvikkeet 01.1, ex , ex01.2, , 15.7, , , -10, -15, 18, 20-21, Öljytuotteet 23, Peruskemikaalit ,29 Lääkekemikaalit, lääkintätuotteet Väriaineet Pesuaineet, kosmetiikka- ja toalettivalmisteet 24,5 33, 34 Muu kemiallinen teollisuus , , Muovit Kumi Nahka, nahkatuotteet , 18.1, 18.3, Metsäteollisuustuotteet 20, 21, 22.1, , Tekstiilit, vaatteet, jalkineet 17, 18.2, Kivitavarat, keramiikka, lasi Rauta ja teräs sekä tavarat niistä , , Työkalut Radio-, televisio- ja tietokonelaitteet 30.0, 32.2, , Kodinkoneet 29, , 84.22, , Muut koneet ja laitteet , ex84, ex85 Autot 34, Autojen osat, perävaunut, moottori- ja polkupyörät 34.2, 34.3, , Lääkintäkojeet, mittaus-, tarkkailu- ja optiikkavälineet Huonekalut Lelut, pelit, urheiluvälineet 36.4, Muut tavarat Muut kuin edellä mainitut Muut kuin edellä mainitut Erittelemättömät ex = kyseiseen tavaraluokkaan kuuluvat tavarat, joita ei ole aikaisemmin erikseen mainittu

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2009

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2009 Kauppa 20 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 20 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin v. 20 I-III (1000 tonnia) Erittelemätön; 39; 8 Elintarvikkeet; 55;

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2004

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2004 Ulkomaankauppa 2004:M10 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2004 Maantietransito; vienti itään v. 2004 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Elintarvikkeet 59

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2003

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2003 Ulkomaankauppa 2003:M08 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2003 Maantietransito; vienti itään v. 2003 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 148

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 21 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 22-29 Milj. euroa 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 Tuonti Vienti Helsinki 5.8.21 Tietoja

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2016

Rajaliikennetilasto 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2016 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009 2016 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008 Kauppa 2010 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008 Milj. euroa 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kuvio 1. Jälleenvienti Venäjälle v. 2008; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin

Lisätiedot

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kauppa 2007 Handel Trade Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2006 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2010

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2010 Kauppa 2012 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2010 Jälleenvienti Venäjälle v. 2010; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin arvo epävarma; viihde-elektroniikan, atk-laitteiden,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2009

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2009 Kauppa 2011 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2009 Jälleenvienti Venäjälle v. 2009; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin arvo epävarma; viihde-elektroniikan, atk-laitteiden

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 16.9.2010 1 Venäjän talous supistui vuonna 2009 voimakkaasti, mutta nousu on jo alkanut 50 40 30 20

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2013 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2007:M01 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign Trade of goods by enterprise size 2006 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Jälleenvienti vuonna 2013

Jälleenvienti vuonna 2013 Kauppa 2014 Handel Trade Jälleenvienti vuonna 2013 12 Mrd Jälleenvienti vuosina 2007-2013, mrd euroa 60,0 % 10 50,0 % 8 40,0 % 6 30,0 % 4 20,0 % 2 10,0 % 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Suomen jälleenvienti

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kuvio 1. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa v. 2003-2013 (1-5) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 Milj. e 2003 2004 2005

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

2004 Loka-joulukuu Oktober-december October-December

2004 Loka-joulukuu Oktober-december October-December Ulkomaankauppa 2005:M05 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandeln enligt företagens storleksklasser Foreign Trade Statistics by enterprise size 2004 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 2015 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 2005 2015 (1-6) Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot Julkaistavissa 8.2.216, klo 9. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 215 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä väheni merkittävästi ulkokaupan ylijäämäisen kaupan vuoksi Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2002-2011(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 (1-10)

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 216 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Mrd. e 16 Kuvio 1. Energiatuotteiden ulkomaankauppa 25-216(1-2) 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 215 Tuonti Vienti (1-2) 216

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Suomen venevienti ja -tuonti

Suomen venevienti ja -tuonti Ulkomaankauppa 2004:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen venevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen venevienti ja tuonti v. 1997-2003(I-X) 1000 euroa 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015 % Kuvio 1. Suurimpien yritysten osuus kokonaisviennistä ja -tuonnista vuosina 2005 2015 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 200 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Rajaliikennekatsaus 2011

Rajaliikennekatsaus 2011 Kauppa 20 Handel Trade Rajaliikennekatsaus 2011 Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2004-2011 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Globalisaatio ja tavaroiden ulkomaankauppa

Globalisaatio ja tavaroiden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Globalisaatio ja tavaroiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Vientiä harjoittaneiden konsernien emomaat, osuudet Suomen kokonaisviennistä v. 2009, % Italia Norja Ranska Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot