LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen"

Transkriptio

1 LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1

2 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu Työrauha Yhteistyökyky Joustavuus Tietojärjestelmä Työparityöskentely HOITAJA JA LÄÄKÄRI Jämäkkyys Yhteiset palaverit Selkeä päätöksenteko Henkinen hyvinvointi Riittävä aika, kiireettömys Luovuus Koulutus Arvostus ep08 2

3 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Joustava hoitoonpääsy Saumaton ja toimiva hoitoketju Puhelinpalvelu toimii Moniammatillinen, tuttu henkilökunta Potilas Kiireettömyys Aikataulussa pysyminen Hyvä ohjaus ja selkokieliset ohjeet Asiakaslähtöisyys, potilaan arvostus ep08 3

4 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Osaava henkilökunta Riittävä palkka Hyvä työilmapiiri Hyvät työtilat ja - välineet Kustannustietoisuus ORGANISAATIO Kannustava ja osaava johtaminen Tiedonkulku Riittävä työntekijämäärä Hyvä yhteistyökyky Selkeä päätöksenteko Työnohjaus Selkeät ohjeet, talon tavat Yhteiset hoitokäytännöt Henkilökunnan arvostaminen Henkinen hyvinvointi ep08 4

5 Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan järjestelyt Lääkäreiden ja hoitajien työnjaossa tunnistettavissa kaksi perusratkaisua Työparityö Tiimityö Eija Peltonen 5

6 Työparityö tarkoittaa työtiloiltaan läheistä lääkärin ja hoitajan jatkuvaa ja kiinteää yhdessä työskentelyä, jossa he vastaavat tietystä väestöstä tai asuinalueesta. keskeistä toimintatavassa on, että terveyspalvelujen käyttäjä ottaa yhteyden omaan nimettyyn sairaan- tai terveydenhoitajaan. omahoitaja arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyden ja ohjaa asiakkaan sovituin esivalmisteluin lääkärille tai varaa asiakkaalle ajan omalle vastaanotolleen. Eija Peltonen 6

7 Työparityö monia hoitoon ja hoidon seurantaan sekä terveydentilan tarkastuksiin liittyviä käytännön järjestelyjä ja kysymyksiä hoidetaan puhelinyhteydessä. hoitaja vastaa pitkäaikaissairaiden potilaiden hoidosta ja seurannasta pitämällä omaa vastaanottoa, avustaa lääkäriä tarvittaessa ja lisäksi huolehtii määrätyistä erityistehtävistä. Eija Peltonen 7

8 8 Eija Peltonen Tiimityö tarkoittaa sitä, että on valittu ryhmä henkilöitä, jotka ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. ammattiryhmiä ovat lääkäri, sairaan- tai terveydenhoitaja ja lähi- tai perushoitaja sekä terveyskeskusavustaja. heille on suunniteltu ja nimetty erilaisia tehtäviä. lääkäri toimii yhteistyössä usean hoitajan kanssa, näin toimii myös asiakas. hoitajilla on itsenäisiä vastaanottoja pitkäaikaissairaille potilaille esimerkiksi diabetes- ja sydänhoitaja.

9 Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa (väitös ) Tutkimus tuotti: tietoa perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan järjestelyjen mahdollisuuksista ja toimintoja tukevista käytännöistä sekä lääkäreiden ja hoitajien työnjaon mahdollisuuksista. tietoa hoitajien tehtäväalueesta ja hoitotyön haasteista perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa. 9 Eija Peltonen

10 Työpari- ja tiimityöterveyskeskusten toimintakäytäntöjen eroja työparityöterveyskeskusten asiakkaat ottavat ajanvarausasioissa suoraan yhteyden omaan hoitajaan, hoitajilla oli erilliset puhelintunnit ja hoitajien vastaanotot toimivat ajanvarauksella. tiimityöterveyskeskuksissa on käytössä paikallisesti sovelletut toimintaa ohjaavat hoitosuositukset, jotka määrittelevät lääkäreiden ja hoitajien työnjaon. Hoitajilla on avosairaanhoidon vastaanottoja ilman ajanvarausta ja hoitajien lisätarve ennakoitiin päivystystoiminnassa. pitkäaikaissairauksia sairastavat potilaat kävivät tiimityöterveyskeskuksissa asiantuntijahoitajien ja työparityöterveyskeskuksissa omahoitajien vastaanotoilla. Eija Peltonen 10

11 Palvelujen saatavuus Työparityöterveyskeskuksissa asiakkaat pääsivät kiireettömissä asioissa lääkäreiden vastaanotoille paremmin kuin tiimityöterveyskeskuksissa. Eija Peltonen 11

12 PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINTA Toiminnan suunnittelu ja arviointi: kuvataan perustehtävien tavoitteet, prosessit ja hoitoketjut, toimintamallit ja käytännöt. Mahdollistetaan riittävät resurssit ja suunnitelmallinen työnjako eri ammattiryhmien kesken. Vastuut ja velvollisuudet selvitään henkilöstön kesken. Vastuualueiden väestökokoja arvioidaan säännöllisesti. Käytössä on yhtenäinen tilastointijärjestelmä. (aineistot 1-3) Ajanvaraus yhteys omaan hoitajaan ( hajautettu ajanvaraus) erilliset puhelintunnit yhtenäinen hoidon tarpeen arviointi hoitajien vastaanotot toimivat ajanvarauksella Lääkäri tutkimus, taudin määritys, hoito ja ehkäisevä työ Reseptiasiat hajautettu omille lääkäreille lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi apteekkiyhteistyö Terveyden- tai sairaanhoitaja kansansairauksien ehkäisy, hoidon ohjaus ja hoidon seuranta ja niihin liittyviin tutkimuksiin ohjaaminen tavallisimpien infektioiden ohjaa toimintaa Paikallisiin oloihin sovelletut hoitosuositukset ohjaa toimintaa Terveyskeskusasiakas palvelujen saatavuus ja toimivuus ja jatkuvuus (asiakaskyselyt) toimiva yhteistyö Päivystys vastaanottoajat päivystykseen hajautetusti omilta hoitajilta äkillinen päivystysvastaanotto järjestetty ennakoidaan hoitajien lisätarve keskitetysti erillään muusta vastaanottotoiminnasta lääkärit hoitavat oman väestönsä kiireettömät päivystysasiat virka-aikanaan Hoidon jatkuvuus erikoissairaanhoidon palautteet omille lääkäreille ja hoitajille seurantakäynti sovitaan edellisen käynnin yhteydessä ennakkovalmistelut lääkäreiden vastaanotoille suunnitelmallinen kirjaaminen Yhteistyö - hoitoon pääsy on joustavaa ja potilaiden hoitoon sitoutuminen paranee Lääkäreiden ja hoitajien työnjako vastaanottotoiminnassa hoidon tarpeen arviointi, siihen työparityö, sovitut tehtävien- ja vastuunjaot, liittyvien tutkimusten toteutus ja hoidon ohjaus pitkäaikaissairauksia sairastavien säännölliset käynnit hoitajien vastaanotoilla, hoitajat vastaavat helppohoitoisten infektiopotilaiden hoidon tarpeen arvioinnista ja hoidon ohjauksesta, Potilasasiapapereiden käsittely lääkäreiden ja hoitajien säännöllinen keskinäinen konsultaatiomahdollisuus, työnjako jaettu vastuu terveysneuvonnan toteutuksessa, moniammatillinen kirjaaminen ja hoitajien lisäkoulutus 12

13 Johtopäätökset 1 (2) lääkäreiden ja hoitajien keskinäisen työnjaon määrittää toimintaympäristö, siellä tehtävä työ ja työn kohde sekä henkilöstön osaaminen. Asiakaskeskeisyys ja hoidon jatkuvuus voidaan vastaanottotoiminnassa turvata omalääkäri ja hoitajatoiminnalla ja siihen liittyvällä työparityöllä. Omahoitajia voidaan suositella perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan. Heidän työssään mahdollistuu paremmin asiakaslähtöisyyden lisäksi perhekeskeisyys ja kokonaisvaltaisuus kuin asiantuntijahoitajien työssä. Eija Peltonen 13

14 Johtopäätökset 2(2) Omahoitaja voi lisäksi paneutua väestönsä terveyden edistämisen haasteisiin. Omahoitajuus ei kuitenkaan poissulje eriytynyttä asiantuntijuutta. Tämä tulee turvata siten, että omahoitajien kesken jaetaan asiantuntijuusalueet ja he toimivat näillä toistensa vertaisina ja konsultteina. Lääkäreiden ja hoitajien työparityössä tulee mahdollistaa keskinäiset konsultaatioajat. Eija Peltonen 14

15 KIITOS MIELENKIINNOSTA Esityksen nimi / Tekijä 15

KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3)

KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3) S-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hoitotyö (liite 3) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Sopimus 2 (11) Hoitotyö versio 1.0 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Sopimus 3 (11) Sisällys 1 Hoitotyö 2

Lisätiedot

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen Eija Pietikäisen perusterveydenhuollon PaKaste- työskentelyjaksot 2010 Eija Pietikäinen 14.11.2010

Lisätiedot

on täydennyskoulutus/ työpaikkakoulutus ja lääkkeenmääräämisoikeuden erikoispätevyyteen

on täydennyskoulutus/ työpaikkakoulutus ja lääkkeenmääräämisoikeuden erikoispätevyyteen Marja-Liisa Vesterinen ULEVASUUDEN ERVEYSKESKUS - HOAJAVASAANOO JA PKÄAKASSARADEN HOOMALL - OSAAMSVAAMUKSE ULEVASUUDEN ERVEYSKESKUKSESSA Uusi terveydenhuoltolaki ja oimiva terveyskeskus -ohjelma edellyttävät

Lisätiedot

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA Perehdytyskansio Tunkkarin terveyskeskuksen vastaanottoon Marianna Parpala Opinnäytetyö Maaliskuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 168 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 168 EIJA PELTONEN Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

Asiakasvastaava-toiminta pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallissa

Asiakasvastaava-toiminta pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallissa Asiakasvastaava-toiminta pitkäaikaissairauksien ssa Seija Muurinen, Taina Mäntyranta 1 Sisältö Johdanto... 3 Taustaa... 4 Käsitteet... 5 Kirjallisuutta... 6 Asiakasvastaava-toiminta ja sen tarkoitus...

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalveluiden toimintakäsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalveluiden toimintakäsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen, mukaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Sairaala Lapponian hoitajavastaanoton kehittäminen terveyden edistämisen ja asiakaslähtöisen hoitotyön näkökulmasta

Sairaala Lapponian hoitajavastaanoton kehittäminen terveyden edistämisen ja asiakaslähtöisen hoitotyön näkökulmasta Sairaala Lapponian hoitajavastaanoton kehittäminen terveyden edistämisen ja asiakaslähtöisen hoitotyön näkökulmasta Leena Tohmola Terveyden edistämisen koulutusohjelman opinnäytetyö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen Omalääkäriopas Opas omalääkärijärjestelmän kehittämiseen KT ja Lääkäriliitto päivittivät oppaan syksyllä 2009. Päivitykset koskevat viittauksia sopimuksiin. ISBN 978-962-213-542-1 päivitetty 2. painos

Lisätiedot

Henni Kuoppala ja Emmi-Maaria Päivärinta PÄIVYSTÄVIEN SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA OSAAMISESTAAN

Henni Kuoppala ja Emmi-Maaria Päivärinta PÄIVYSTÄVIEN SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA OSAAMISESTAAN Henni Kuoppala ja Emmi-Maaria Päivärinta PÄIVYSTÄVIEN SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA OSAAMISESTAAN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 9/2006 5/2007 LOPPURAPORTTI Tommi Lehtokangas Mari Lämsä 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1 HANKKEEN KULKU 4 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta)

AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta) AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta) YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, RUNKORYHMÄ PALAUTE- Kommentit Työterveyshuolto (hk 11) Laboratorio

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Potilasturvallisuustyön lähtökohdat... 1 2. Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt... 3 3. Potilasturvallisuusstrategian

Lisätiedot

Terveyspalveluiden toimintakäsikirja

Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT... 5 3. SEUDULLISET HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT... 9 3.1 Hoitoon pääsyn määräajat...

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUIDEN JA RIIPPUVUUKSIEN HOITOPALVELUIDEN MAAKUNNALLINEN MALLI -HANKE 1.1.2005-31.12.2007. Loppuraportti

MIELENTERVEYSPALVELUIDEN JA RIIPPUVUUKSIEN HOITOPALVELUIDEN MAAKUNNALLINEN MALLI -HANKE 1.1.2005-31.12.2007. Loppuraportti MIELENTERVEYSPALVELUIDEN JA RIIPPUVUUKSIEN HOITOPALVELUIDEN MAAKUNNALLINEN MALLI -HANKE 1.1.2005-31.12.2007 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi PL 400 87070

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vuosille 2013 2016 Koonnut lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS TILASTOJEN NÄKÖKULMASTA...4 2.1

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalveluiden toimintakäsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalveluiden toimintakäsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen, mukaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LASTEN DIABETEKSEN HYVÄN HOIDON LAATUKRITEERIT 4. Laatukriteerityöryhmä ja sille asetettu tehtävä 4. Laadunhallinnan suositukset 4

SISÄLLYSLUETTELO LASTEN DIABETEKSEN HYVÄN HOIDON LAATUKRITEERIT 4. Laatukriteerityöryhmä ja sille asetettu tehtävä 4. Laadunhallinnan suositukset 4 DEHKO-raportti 2003:7 Lasten diabeteksen hyvän hoidon laatukriteerit Lasten diabeteksen hoidon laatukriteerityöryhmä Suomen Diabetesliitto ry Tampere 2003 SISÄLLYSLUETTELO LASTEN DIABETEKSEN HYVÄN HOIDON

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot