Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v (1-8) Milj. e (1-8) Tuonti Vienti 2017 (1-8) Helsinki Julkaistavissa klo Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan citeras med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 1 KAUPPA YHDYSVALTOJEN KANSSA 1,4 MILJARDIA EUROA YLIJÄÄMÄISTÄ ALKUVUONNA Suomen vienti Yhdysvaltoihin kasvoi EU-maiden vientiä voimakkaammin Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan yhdeksän prosenttia tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan 2,7 miljardia euroa. Tuonti Yhdysvalloista jäi tammi-elokuussa 1,3 miljardiin euroon, eli viisi prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmäksi. Viime vuonna sekä viennin että tuonnin arvo kasvoi neljä prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Eurostatin mukaan EU28-maiden yhteenlaskettu vienti Yhdysvaltoihin kasvoi tammi-elokuussa neljä prosenttia ja tuonti Yhdysvalloista kolme prosenttia. 1 Suomen vienti Yhdysvaltoihin kasvoi siis alkuvuonna nopeammin kuin EU-maiden yhteenlaskettu vienti. Suomen kauppa Yhdysvaltojen kanssa on ollut jo pitkään ylijäämäistä. Kuluvan vuoden tammielokuussa kauppataseen ylijäämää kertyi 1,4 miljardia euroa. Viime vuoden tammi-elokuun ylijäämä oli 1,1 miljardia euroa. Ylijäämä on suurentunut viime vuosina, mutta on ollut edelleen selvästi pienempi kuin vuosikymmen sitten. Vuonna 2008 ylijäämää tilastoitiin 2,3 miljardia euroa. Yhdysvallat on ollut Suomen suurin ylijäämämaa jo vuosia, ja säilytti asemansa myös kuluvana vuonna. Seuraavaksi suurimman ylijäämämaan, Ison-Britannian, kanssa käytävässä kaupassa ylijäämää kertyi selvästi Yhdysvaltojen kauppaa vähemmän. Yhdysvaltojen osuus Suomen viennistä on kasvanut lähes koko 2010-luvun, mutta laski kuluvana vuonna viennin arvon kasvusta huolimatta. Osuus oli tammi-elokuussa 6,9 prosenttia ja viime vuoden vastaavana aikana 7,4 prosenttia. Tuonnissa Yhdysvaltojen osuus hupeni edellisvuoden 3,8 prosentista 3,2 prosenttiin. Yhdysvallat oli tammi-elokuussa Suomen neljänneksi suurin vientimaa Alankomaiden jälkeen ja Venäjää edellä. Maan sijaluku on viime vuosina vaihdellut kolmannen ja neljännen sijan välillä. Tuonnissa Yhdysvallat oli seitsemänneksi suurin Ranskan jälkeen ja Puolaa ennen. Sijaluku on säilynyt samana vuodesta 2015 alkaen. Suomi vie Yhdysvaltoihin erityisesti koneita ja laitteita, paperia ja pahvia, lääketieteellisiä kojeita sekä kemianteollisuuden tuotteita. Tammi-elokuussa viennin arvon laskua vertailuajanjaksosta kirjattiin öljyjalosteiden ja paperin vientiin, mutta muiden arvoltaan suurien ryhmien vienti vahvistui. Yksittäisistä tavaroista viennin kasvu oli jyrkintä orgaanisten ja epäorgaanisten peruskemikaalien, nikkelin, verkkolaitteiden ja sähkögeneraattoreiden kohdalla. Koneiden ja laitteiden tuonti Yhdysvalloista heikkeni tammi-elokuussa. Ryhmän tuonnin heikkous veti kokonaistuonnin arvon laskuun. Laskua tuli myös kojeiden ja mittareiden, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden tuontiin. Kivihiilen, malmien ja rikasteiden sekä öljyjalosteiden tuonti Yhdysvalloista sen sijaan kasvoi jyrkästi erityisesti tuontihintojen kasvun vuoksi. Kuvio 2. Yhdysvaltojen osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-8) Osuus % Tuonti Vienti Kuvio 3. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppatase (1-8) Milj. e 1 Eurostat news release 154/2017

3 2 Kuvio 4. Vienti Yhdysvaltoihin, Isoon-Britanniaan ja Kiinaan kuukausittain (1-8) Milj. e Kiina Iso-Britannia USA Kuvio 5. Tuonti Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta ja Kiinasta kuukausittain (1-8) Milj. e Kiina Iso-Britannia Yhdysvallat Taulukko 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v (1 8) Vuosi Tuonti Milj. e Muutos % Osuus % Vienti Milj. e Muutos % Osuus % Kauppatase Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-8) , ,

4 3 KOJEIDEN JA MITTAREIDEN VIENTI ARVOLTAAN LÄHES PUOLI MILJARDIA EUROA Yhdysvallat suomalaisen lääkintäteknologian huomattava ostaja Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden viennin osuus kokonaisviennistä Yhdysvaltoihin oli 31,1 prosenttia tammi-elokuussa. Vienti oli arvoltaan 840 miljoonaa euroa, kasvua 12 prosenttia viime vuodesta. Tavaroista teollisuuden erikoiskoneiden vienti kasvoi neljä prosenttia 229 miljoonaan euroon ja voimakoneiden ja moottoreiden vienti 48 prosenttia 139 miljoonaan euroon. Voimakoneiden ja moottoreiden vienti jakaantui kahteen arvoltaan merkittävään tavararyhmään, joista sähkögeneraattoreiden ja niiden osien viennin arvo oli 84 miljoonaa euroa (+93 %), mäntämoottoreiden viennin arvo 23 miljoonaa euroa (-11 %). Teollisuuden erikoiskoneista maansiirto- ja kaivuukoneiden viennin arvo oli 74 miljoonaa euroa (+5 %), paperikoneiden ja niiden osien viennin arvo 27 miljoonaa euroa (-45 %). Metsänhoito- ja maatalouskoneiden viennin arvoksi tuli 25 miljoonaa euroa (+2 %). Lisäksi Yhdysvaltoihin vietiin metalliteollisuuskoneita 25 miljoonan euron edestä. Viennin arvo kasvoi 83 prosenttia viime vuodesta. Teollisuuden yleiskoneiden vienti laski 12 prosenttia 111 miljoonaan euroon tammi-elokuussa. Kuumennus- ja jäähdytyskoneiden vienti väheni 49 prosenttia 13 miljoonaan euroon. Laskua tuli myös nostamis- ja lastaamiskoneiden vientiin, jonka arvo jäi 31 miljoonaan euroon (-15 %). Pumppujen, kompressorien yms. vientiin kirjattiin sen sijaan vaatimaton prosentin kasvu. Viennin arvo oli 21 miljoonaa euroa. Hanojen ja venttiilien vienti väheni 13 prosenttia kymmeneen miljoonaan euroon, mutta voimansiirtolaitteiden vienti vahvistui 44 prosenttia 18 miljoonaan euroon. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti Yhdysvaltoihin nousi 15 prosenttia 296 miljoonaan euroon. Verkkolaitteiden vienti moninkertaistui viime vuodesta. Vienti kohosi 49 miljoonaan euroon. Muuntajien, muuttajien ja suuntaajien vientiin tilastoitiin arvoksi 68 miljoonaa euroa (+11 %), ja sähkövirtapiirin kytkentä- ja katkaisulaitteiden viennin arvoksi 26 miljoonaa euroa (-7 %). Sähköjohtimien viennin arvo moninkertaistui viime vuodesta 19 miljoonaan euroon. Lääketieteellisten diagnoosi- ja röntgenlaitteiden vienti aleni 14 prosenttia. Viennin arvoksi tilastoitiin 98 miljoonaa euroa. Kuljetusvälineiden vienti Yhdysvaltoihin enentyi kuusi prosenttia 40 miljoonaan euroon. Suurin osuus ryhmän viennistä oli tavarankuljetusautoilla, joita vietiin Yhdysvaltoihin 25 miljoonan euron arvosta (+54 %). Muiden kuljetusvälineiden ja näiden osien vienti maahan oli alkuvuonna arvoltaan melko pientä. Metsäteollisuuden tuotteiden osuus kokonaisviennistä Yhdysvaltoihin oli 18,2 prosenttia tammielokuussa. Toimialan tuotteiden vienti maahan madaltui prosentin. Tavaroiden viennin arvo oli 491 miljoonaa euroa, josta paperin ja pahvin viennin osuus oli 473 miljoonaa euroa (-1 %). Tavararyhmän vientimäärät kasvoivat prosentin, mutta vientihinnat laskivat kolme prosenttia. Yhdysvallat oli viime vuoden tapaan Suomen toiseksi suurin paperin ostaja Saksan jälkeen noin kymmeneksen osuudellaan kokonaisviennin arvosta. Puutuotteiden, pääasiassa levytuotteiden, vienti Yhdysvaltoihin nousi 11 prosenttia 14 miljoonaan euroon tammi-elokuussa. Kojeiden ja mittareiden vienti Yhdysvaltoihin oli arvoltaan 482 miljoonaa euroa. Viennin arvo lisääntyi 27 prosenttia vertailuajanjaksosta, ja osuus kokonaisviennistä kohosi viime vuoden 17,2 prosentista 17,8 prosenttiin. Vienti kasvoi hieman hitaammin viime vuonna. Lääketieteellisten kojeiden osuus viennistä oli 375 miljoonaa euroa (+31 %), mittaus-, tarkkailu- ja analyysikojeiden osuus 106 miljoonaa euroa (+13 %). Yhdysvallat säilytti asemansa Suomen tärkeimpänä kojeiden ja mittareiden vientimaana alkuvuonna. Maan osuus tavararyhmän viennistä oli tuolloin 36 prosenttia. Yhdysvallat toi YK:n tilastojen 2 mukaan viime vuonna lääketieteellisiä kojeita sekä muita mittaus- ja analyysikojeita 54 miljardin dollarin arvosta, eikä Suomi ollut tärkeimpien tuontimaiden joukossa. Tuonnista reilu viidennes tuli Meksikosta. 2 UN Comtrade Database

5 4 Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin oli tammi-elokuussa arvoltaan 324 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu viennin arvo suureni 35 prosenttia, ja toimialan tuotteiden osuudeksi kokonaisviennistä maahan tuli 12 prosenttia. Kasvua kirjattiin sekä vientihintoihin että -määriin. Peruskemikaalien, mm. rikkiyhdisteiden, vienti nousi 93 prosenttia 149 miljoonaan euroon, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden vienti madaltui viisi prosenttia 66 miljoonaan euroon. Jälkimmäinen ryhmä oli pääasiassa siteiden, laastareiden, yms. tavaroiden vientiä. Raakamuovien ja muovivalmisteiden vienti kohosi 25 prosenttia viime vuoden tammi-elokuuta suuremmaksi 26 miljoonaan euroon. Öljytuotteiden viennin arvo laski 37 prosenttia tammi-elokuussa edellisvuodesta ja oli 195 miljoonaa euroa. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat. Määrien laskun vuoksi Yhdysvaltojen osuus Suomen viemän öljyn ostajana putosi viime vuoden 12,4 prosentista kuluvan vuoden 6,4 prosenttiin arvon perusteella laskettuna. Metallien ja metallituotteiden vienti Yhdysvaltoihin kasvoi 36 prosenttia tammi-elokuussa. Viennin arvo oli 229 miljoonaa euroa ja osuus kokonaisviennistä 8,5 prosenttia. Kasvua tuli vientihintoihin, mutta vientimäärät notkahtivat viime vuodesta. Teräksen ja raudan vienti suureni kaksi prosenttia 62 miljoonaan euroon ja värimetallien vienti 65 prosenttia 143 miljoonaan euroon. Kuparin osuus oli 40 miljoonaa euroa (+23 %), nikkelin 81 miljoonaa euroa (+94 %). Metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo lisääntyi 15 prosenttia 25 miljoonaan euroon. Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä huomattavinta oli elintarvikkeiden ja juomien vienti. Vienti kasvoi 14 prosenttia tammi-elokuussa 27 miljoonaan euroon. Osuus kokonaisviennistä maahan oli kuitenkin vain prosentti. Maitotaloustuotteita vietiin 13 miljoonan euron (+38 %) edestä, mutta muiden elintarvikeryhmien vienti oli selvästi pienempää. Muista tavaroista mainittakoon kumituotteiden, pääasiassa autonrenkaiden, (arvo 13 milj. e, -18 %) ja kivennäisainetuotteiden (23 milj. e, +12 %) vienti. Aseiden ja ampumatarvikkeiden vienti laski 24 prosenttia 14 miljoonaan euroon.

6 5 Kuvio 6. Vienti Yhdysvaltoihin tavararyhmittäin v (1-8) Muut tavarat (+4 %) 4,9 % Elintarvikkeet ja juomat (+14 %) 1,0 % Öljytuotteet (-37 %) 7,2 % Kojeet, mittarit yms. (+27 %) 17,8 % Kemialliset aineet ja tuotteet (+35 %) 12,0 % Kuljetusvälineet (+6 %) 1,5 % Paperi ja pahvi (-1 %) 17,5 % Sähkökoneet ja - laitteet (+15 %) 10,9 % Moottorit, teollisuuden koneet ja laitteet (+11 %) 18,6 % Taulukko 2. Vienti Yhdysvaltoihin; tärkeimmät tavararyhmät Metallit ja metallituotteet (+36 %) 8,5 % SITC- tavararyhmä (1-8) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 0, 1 Elintarvikkeet ja juomat 39 1, , Öljytuotteet , , Kemialliset aineet ja tuotteet 372 9, , Paperi ja pahvi , , Metallit ja metallituotteet 282 7, , Moottorit, teollisuuden koneet ja , ,6 11 laitteet Sähkökoneet ja -laitteet , , Kuljetusvälineet 71 1, , Kojeet, mittarit yms , ,8 27 Muut tavarat 197 5, ,9 4 Yhteensä , ,0 9 TIETOKONEET, MALMIT JA RIKASTEET SEKÄ ENERGIATUOTTEET TUONNIN KASVURYHMIÄ Raaka-aineiden tuontihinnat kasvussa useassa tavararyhmässä Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti Yhdysvalloista heikkeni kokonaisuudessaan kahdeksan prosenttia tammi-elokuussa. Tuonti oli arvoltaan 513 miljoonaa euroa, mikäli oli 39,7 prosenttia koko tuonnin arvosta. Teollisuuden yleiskoneiden tuonti väheni seitsemän prosenttia 73 miljoonaan euroon. Ryhmän tavaroista kuumennus- ja jäähdytyskoneiden tuonti laski 17 prosenttia kymmeneen miljoonaan euroon. Pumppujen, tuulettimien ja kompressorien tuonnin arvo oli 12 miljoonaa euroa (-27 %). Hanojen ja venttiilien tuonti sen sijaan suureni kuusi prosenttia 14 miljoonaan euroon. Voimakoneiden ja moottoreiden tuonti heikkeni 13 prosenttia 54 miljoonaan euroon, josta mäntämoottoreiden ja näiden osien tuonnin arvo oli 21 miljoonaa euroa (-8 %), turbiinimoottoreiden osien tuonnin arvo 26 miljoonaa euroa (-14 %). Teollisuuden erikoiskoneiden tuonti laski 16 prosenttia 47 miljoonaan euroon. Ryhmän tavaroista arvoltaan huomattavinta oli maansiirto- ja kaivuukoneiden tuonti. Tuonnin arvo oli 20 miljoonaa euroa (+45 %). Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonti Yhdysvalloista laski yhdeksän prosenttia 255 miljoonaan euroon. Tietokoneiden ja yksiköiden tuonnin arvoksi kirjattiin 67 miljoonaa euroa (+25 %). Puhelinten ja verkkolaitteiden tuonti oli arvoltaan 46 miljoonaa euroa. Tuonnin arvo nousi kuusi prosenttia. Diagnoosi- ja röntgenlaitteiden tuonti heikkeni seitsemän prosenttia, eli tuonnin arvoksi tilastoitiin 36 miljoonaa euroa. Elektroniikan komponenttien, mm. integroitujen piirien, tuonti oli arvoltaan

7 6 29 miljoonaa euroa (-58 %), ja virtapiirin kytkentä- ja ohjauslaitteiden tuonnin arvoksi tilastoitiin 16 miljoonaa euroa (-5 %). Kuljetusvälineiden tuonti Yhdysvalloista laski kaksi prosenttia 77 miljoonaan euroon. Yhdysvalloista tuotiin henkilöautoja 17 miljoonan euron edestä (-19 %). Moottoriajoneuvojen osien tuonti suureni 15 prosenttia 10 miljoonaan euroon, mutta lentokoneiden osien tuonti laski seitsemän prosenttia 34 miljoonaan euroon. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonti Yhdysvalloista oli tammi-elokuussa arvoltaan 244 miljoonaa euroa, laskua 16 prosenttia viime vuodesta. Toimialan tuotteiden osuus Suomen tuonnista Yhdysvalloista jäi 18,9 prosenttiin. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti laski 38 prosenttia 89 miljoonaan euroon, mutta peruskemikaalien tuonti vahvistui 32 prosenttia 24 miljoonaan euroon. Myös muovien tuonti kohosi viime vuoden elokuuta suuremmaksi ja oli arvoltaan 47 miljoonaa euroa. Kasvua tilastoitiin 24 prosenttia viime vuodesta. Lisäksi Yhdysvalloista tuotiin mäntyöljyä 17 miljoonan euron arvosta (-24 %) ja katalyyttivalmisteita 12 miljoonan euron edestä (-19 %). Öljytuotteiden tuonnin arvo kohosi 39 prosenttia 60 miljoonaan euroon. Kasvu johtui enimmäkseen tuontihintojen noususta. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvoksi tilastoitiin tammi-elokuulle 114 miljoonaa euroa. Tuonnin arvo kutistui 14 prosenttia ja osuus kokonaistuonnista pieneni kymmenestä prosentista 8,9 prosenttiin. Lääkintäkojeiden tuonti oli arvoltaan 56 miljoonaa euroa, laskua yhdeksän prosenttia. Mittaus-, tarkkailu- ja analyysikojeiden tuonti oli niin ikään laskussa tammi-elokuussa. Tuonnin arvo oli 55 miljoonaa euroa (-22 %). Malmien ja metalliromun tuonnin arvoksi tuli 66 miljoonaa euroa, eli tuonnin arvo kasvoi jopa 164 prosenttia sekä tuontihintojen että -määrien kasvun ansioista. Nikkelimalmien ja -rikasteiden tuonnin arvo moninkertaistui 34 miljoonaan euroon ja tuontimäärät kohosivat 40 tuhanteen tonniin. Sinkkimalmien ja -rikasteiden tuontimäärät jäivät nikkelin tuontimääriä pienimmiksi, 32 tuhanteen tonniin. Tuonnin arvoksi tuli 30 miljoonaa euroa. Metallien ja metallituotteiden tuonti Yhdysvalloista kääntyi viime vuoden nousun jälkeen neljän prosentin laskuun tammi-elokuussa kuluvana vuonna. Tuonnin arvo laski 38 miljoonaan euroon, mutta osuus kokonaistuonnista säilyi viime vuoden 2,9 prosentissa. Tuonti oli enimmäkseen erilaisten metallista valmistettujen tuotteiden tuontia, joiden tuonnin arvo pieneni kahdeksan prosenttia 28 miljoonaan euroon. Maasta tuotiin pääasiassa työkaluja ja erinäisiä taloustavaroita. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti Yhdysvalloista laski neljä prosenttia tammi-elokuussa. Toimialan tavaroiden tuonnin arvo oli 35 miljoonaa euroa, eli osuus kokonaistuonnista maasta oli 2,7 prosenttia. Arvoltaan suurinta oli hedelmien ja kasvisten tuonti. Niitä tuotiin 14 miljoonan euron (+7 %) edestä. Tuodut elintarvikkeet olivat mm. bataatteja, rusinoita, pähkinöitä ja säilykkeitä. Muiden arvoltaan merkittävien tavaroiden tuonti jakaantui tasaisesti. Kivihiilen tuonti kasvoi jopa 92 prosenttia 35 miljoonaan euroon. Tuontimäärät laskivat viime vuoden tammi-elokuun 200 tuhannesta tonnista kuluvan vuoden 161 tuhanteen tonniin, mutta tuontihinnat nousivat jyrkästi 218 euroon tonnilta. Kasvusta huolimatta Yhdysvaltojen osuus Suomen kivihiilituonnista laski 11 prosenttiin, kun se viime vuonna oli lähes 13 prosenttia. Venäjän osuus oli alkuvuonna 47 prosenttia, Kiinan 30 prosenttia. Myös kaoliinin tuonnissa Yhdysvaltojen osuus laski hieman. Se oli kuluvana vuonna 36 prosenttia, kun viime vuonna osuus oli 37 prosenttia. Kaoliinin tuonnin arvo laski 13 prosenttia 23 miljoonaan euroon tuontimäärien pudottua 93 tuhanteen tonniin. Tuontihinnat eivät juuri muuttuneet viime vuodesta. Kasvussa sen sijaan oli proteesien tuonti, joka suureni kuusi prosenttia 39 miljoonaan euroon. Yhdysvallat säilytti asemansa tärkeimpänä tavararyhmän tuontimaana 39 prosentin osuudellaan. Selvästi arvoltaan pienempää oli lelujen ja urheiluvälineiden (12 milj. e, +12 %) sekä kumituotteiden (10 milj. e, +10 %) tuonti.

8 7 Kuvio 7. Tuonti Yhdysvalloista tavararyhmittäin v (1-8) Muut tavarat (-20 %) 9,6 % Proteesit yms. (+6 %) 3,0 % Elintarvikkeet ja juomat (-4 %) 2,7 % Kaoliini (-13 %) 1,8 % Malmit ja rikasteet (+164 %) 5,1 % Kivihiili (+92 %) 2,7 % Kojeet, mittarit yms. (-14 %) 8,9 % Öljytuotteet (+39 %) 4,6 % Kuljetusvälineet (-2 %) 5,9 % Kemialliset aineet ja tuotteet (-16 %) 18,9 % Sähkökoneet ja -laitteet (-9 %) 19,8 % Taulukko 3. Tuonti Yhdysvalloista; tärkeimmät tavararyhmät Metallit ja metallituotteet (-4 %) 2,9 % Moottorit, teollisuuden koneet ja laitteet (-10 %) 14,0 % SITC- tavararyhmä (1-8) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 0-1 Elintarvikkeet ja juomat 55 2, , Kaoliini 38 1, , Malmit ja rikasteet 63 3, , Kivihiili 48 2, , Öljytuotteet 83 3, , Kemialliset aineet ja tuotteet , , Metallit ja metallituotteet 61 2, , Moottorit, teollisuuden koneet ja , ,0-10 laitteet Sähkökoneet ja -laitteet , , Kuljetusvälineet 122 5, , Kojeet, mittarit yms , , Proteesit yms. 58 2, ,0 6 Muut tavarat , ,6-20 Yhteensä , ,0-5

9 VIENTI YHDYSVALTOIHIN V (1-8) 2015 (1-12) 2016 (1-12) 2016 (1-8) 2017 (1-8) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 28 0,0 64 0, ,0 30 0, liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet 174 0, , , , vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset 142 0,0 55 0, ,0 75 0, sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä , , , , rehuaineet 10 0, ,0 > , , erinäiset elintarvikkeet 803 0, , , , juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0,0 1 0,0 > , raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 10 0,0 0 0, ,0 0 0,0 > luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 9 0,0 9 0, ,0 9 0, puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 46 0,0 17 0, ,0 8 0, kivennäisaineet, valmistamattomat 930 0, , , , malmit ja metalliromu 3 0, ,1 > ,1 48 0, muut eläin- ja kasviraaka-aineet 385 0, , , , poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms. 50 0, , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut , sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 167 0, , ,0 75 0, eläinöljyt ja -rasvat 0 0, ,0-42 kasviöljyt ja -rasvat 167 0, , ,0 75 0, valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0 0, kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut , , , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , , koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet 260 0, , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , ,4-9 9 muut tavarat ,4 5 0, ,0 32 0,0 546 YHTEENSÄ , , , ,0 9

10 TUONTI YHDYSVALLOISTA V (1-8) 2015 (1-12) 2016 (1-12) 2016 (1-8) 2017 (1-8) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 740 0, , , , liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat 90 0,0 32 0, ,0 37 0, kala- ja kalavalmisteet 675 0, , , , vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 257 0, , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 623 0, , , , rehuaineet , , , , erinäiset elintarvikkeet , , , , juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet 7 0,0 9 0, ,0 5 0, raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 585 0,0 67 0, , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet , , , , luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 393 0, , , , puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet , , , , kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu , , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet , , , , poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet , , , , kaasut 2 0,0 5 0, ,0 4 0, sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat , , , , eläinöljyt ja -rasvat 71 0,0 20 0, ,0 10 0, kasviöljyt ja -rasvat , , , , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 30 0, , ,0 27 0, kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaineet , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut 53 0,0 38 0, , , muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 240 0, , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 483 0, , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , ,2-8 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , ,2 2 8 erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet 594 0, , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot , , , , muut valmiit tavarat , , , ,8-4 9 muut tavarat , , , ,7 48 YHTEENSÄ , , , ,0-5

11 Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa 2017:M22, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kaarna, Anssi p Telasuo, Christina p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla tulli.fi Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta Ulkomaankauppatilastojen hakupalvelusta (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Opastinsilta 12 PL Helsinki Vaihde Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Semaforbron 12 PB Helsingfors Växel Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Opastinsilta 12 PO Box 512 FI Helsinki Exchange Statistics service

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2008 2018 (1-8) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2008 2018 (1-5) 1 400 Milj. e 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 22.8.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2008 2018 (1-9) Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-8) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2008 2018 (1-5) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2018.

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2007 2017 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2018 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2018.

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2006 2016 (1-5) 5 000 Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-3) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 21.6.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 217 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 26 217 (1-7) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tuonti Vienti Helsinki 13.1.217. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2002-2016(1-9) Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2018

Transitokuljetukset 2018 Kauppa 2019 Handel Trade Transitokuljetukset 2018 Mrd. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2015 2018 tuhatta tonnia 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2005 2015 (1-5) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj.

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2017

Ulkomaankaupan kuljetukset 2017 Kauppa 2018 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2017 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 3,0; 6,7 % Rautatiekuljetukset; 0,4; 0,8 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e 10 000 Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 2017 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia

VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 2017 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 27.4.218 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 217 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia Suomen

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Suomen ja Portugalin välinen kauppa

Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kauppa 2008 Handel Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v. 1998-2007(1-10) 400 Milj. e 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Jalometallien ulkomaankauppa

Jalometallien ulkomaankauppa Kauppa 2018 Handel Trade Jalometallien ulkomaankauppa Milj. e Kuvio 1. Jalometallien tuonti ja vienti v. 2011 2017 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 218 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 218 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 28 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 28 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-7) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 28.9.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-5) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.7.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-1) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 29.3.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-3) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-2) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 30.4.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-10) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.12.2018 1/23 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2019 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2015-2019(1-2) Mrd. 7 6 5 4 3 2 1 0-1 2015 2016 2017 2018 2019 Kauppatase Vienti Tuonti 30.4.2019 1/23 SUOMEN

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M08 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 TUONTI Rautatiekulj. (11,7 milj. t) 20,4 % Muut kulj. (3,3 milj. t) 5,7 % Maantiekulj. (3,7 milj. t) 6,4 % Laivakulj.

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-11) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 216 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Mrd. e 16 Kuvio 1. Energiatuotteiden ulkomaankauppa 25-216(1-2) 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 215 Tuonti Vienti (1-2) 216

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot