Suomen ja Italian välinen kauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Italian välinen kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v (1-8) (1-8) Tuonti Vienti 2016 (1-8) Helsinki Julkaistavissa klo Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan citeras med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 1 VIENTI ITALIAAN VIIME VUODEN TASOLLA METALLI- JA PAPERIVIENNIN ANSIOSTA Italian-kauppa on ollut 2010-luvulla toistuvasti alijäämäistä Suomen tavaravienti Italiaan oli vuoden 2016 tammi-elokuussa arvoltaan 873 miljoonaa euroa. Viennin arvo ei juuri muuttunut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tuonti Italiasta ylsi tammi-elokuussa lähes miljardiin euroon, eli kasvoi neljä prosenttia viime vuodesta. Italian osuus Suomen viennistä laski selvästi finanssikriisin jälkeen, mutta säilyi 2010-luvun alkuvuosina hieman yli kahdessa prosentissa. Osuus oli 3,3 prosenttia vuonna Kuluvana vuonna Italian osuus Suomen viennistä nousi 2,6 prosenttiin viime vuoden 2,3 prosentista. Suomen tavarantuonnissa Italian osuus on aavistuksen viennin osuutta suurempi, hieman alle kolme prosenttia. Osuus on viime vuodet ollut loivassa kasvussa. Tammi-elokuussa 2016 Italia oli Suomen 13. tärkein vientimaa, kun se vielä 2000-luvun alussa oli toistuvasti vuosittain kymmenen tärkeimmän maan joukossa. Tuontimaista Italia oli arvon mukaan alkuvuonna 12. suurin. Suomen osuus sekä Italian viennistä että tuonnista oli viime vuonna vain hieman alle puoli prosenttia, eli Italia oli Suomelle selvästi tärkeämpi kauppakumppani kuin Suomi Italialle. 1 Suomen kaupasta Italian kanssa tuli 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa toistuvasti ylijäämää, ja vuosina kauppa oli Suomelle vielä ylijäämäistä. Kauppa on ollut vuodesta 2010 alkaen vuosittain alijäämäistä. Alijäämää kertyi kuluvan vuoden tammi-elokuussa 124 miljoonaa euroa, eli hieman enemmän kuin viime vuonna. Paperin ja pahvin sekä sahatavaran vienti Italiaan kasvoi kuluvan vuoden tammi-elokuussa, mutta muun metsäteollisuuden vienti oli laskusuuntaista. Metallien ja sähkötekniikan vientiin kirjattiin nousua, moottoreiden ja teollisuuskoneiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden vientiin laskua. Tuonnissa kasvua tilastoitiin koneille ja laitteille sekä elintarvikkeille ja viineille. Metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden tuonti Italiasta väheni. Vienti Italiaan kehittyi kuluvana vuonna selvästi heikommin kuin vienti verrokkimaihin Ranskaan ja Espanjaan. Vienti Ranskaan kasvoi tammi-elokuussa kuusi prosenttia ja vienti Espanjaan kahdeksan prosenttia. Myös tuonti näistä maista nousi enemmän kuin tuonti Italiasta. Kuvio 2.Italian osuus Suomen tuonnista ja viennistä (1-8) Osuus % Tuonti Vienti Kuvio 3. Suomen ja Italian välinen kauppatase (1-8) Milj. e 1 Eurostatin Comext-tietokanta

3 2 Kuvio 4. Vienti Ranskaan, Italiaan ja Espanjaan kuukausittain (tammi-elokuu) Milj. e Ranska Italia Espanja Kuvio 5. Tuonti Ranskasta, Italiasta ja Espanjasta kuukausittain (tammi-elokuu) Milj. e Ranska Italia Espanja Taulukko 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v (1-8) Vuosi Tuonti Milj. e Muutos % Osuus % Vienti Milj. e Muutos % Osuus % Kauppatase Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-8) , ,6-124

4 3 PAPERIN JA PAHVIN VIENTI ITALIAAN HYVÄSSÄ VIREESSÄ Yksittäinen suuri purjevenetoimitus nosti kokonaisvientiä Metsäteollisuuden vienti Italiaan kehittyi kuluvana vuonna tavararyhmittäin vaihtelevasti. Toimialan tuotteiden kokonaisviennin arvo ei muuttunut viime vuoden viennin arvosta, eli säilyi 302 miljoonassa eurossa. Osuus Suomen koko viennistä Italiaan oli reilu kolmasosa. Paperin ja pahvin vienti kasvoi miltei viidenneksellä 142 miljoonaan euroon sekä vientimäärien että vientihintojen kasvun myötä. Paperimassan vienti sen sijaan kärsi vientihintojen 16 prosentin laskusta. Massan viennin arvo jäi 130 miljoonaan euroon, eli 14 prosenttia viime vuotta pienemmäksi. Sahatavaran ja raakapuun viennin arvo oli 20 miljoonaa euroa, kasvua 14 prosenttia viime vuodesta. Puutuotteiden, lähinnä vanerin ym. levytuotteiden vienti supistui viidenneksen ollen arvoltaan 11 miljoonaa euroa. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden viennin osuus Suomen koko Italian-viennistä oli 28 prosenttia, josta teollisuuskoneiden ja moottoreiden osuus oli liki 16 prosenttiyksikköä, sähkökoneiden ja laitteiden osuus vajaat yhdeksän prosenttiyksikköä ja kuljetusvälineiden osuus noin neljä prosenttiyksikköä. Vienti oli kokonaisuudessaan arvoltaan 242 miljoonaa euroa, mikä oli kolme prosenttia viime vuotta enemmän. Teollisuuskoneiden ja moottoreiden vienti laski kolme prosenttia viime vuodesta. Ryhmän tavaroista mäntämoottoreiden ja niiden osien vienti aleni vain prosentin 21 miljoonaan euroon, mutta sähkögeneraattoreiden ja moottoreiden vientiin laskua tuli jopa 45 prosenttia (arvo 16 milj. e). Teollisuuden toimialojen erikoiskoneiden, mm. pyörätraktoreiden ja paperiteollisuuskoneiden osien, vienti laski prosentin reiluun 17 miljoonaan euroon, mutta teollisuuden yleiskoneiden vientiin tilastoitiin 15 prosentin nousu. Yleiskoneiden viennin arvoksi tuli 69 miljoonaa euroa, josta noin 31 miljoonaa euroa tuli nostoja lastaamiskoneiden viennistä (+0 %), 15 miljoonaa euroa voimansiirtolaitteiden viennistä (+129 %). Sähkökoneiden ja laitteiden vienti Italiaan kehittyi tammi-elokuussa suotuisasti. Vienti kasvoi kuusi prosenttia viime vuodesta ja oli arvoltaan 74 miljoonaa euroa. Sähkömuuttajien ja induktoreiden sekä muuntajien vientiin kirjattiin laskua kaksi prosenttia (arvo 30 milj. e), mutta sähködiagnoosi- ja röntgenlaitteiden vienti nousi prosentin 13 miljoonaan euroon. Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteiden vienti laski 16 miljoonaan euroon (-1 %), mutta sähköjohtimien viennin arvo moninkertaistui reiluun seitsemään miljoonaan euroon. Kuljetusvälineiden vienti Italiaan on perinteisesti ollut melko vähäistä muuhun kone- ja laitevientiin verrattuna. Kuluvana vuonna viennin arvo kasvoi vajaan kolmanneksen 32 miljoonaan euroon. Viennin arvosta noin 25 miljoonaa euroa tuli yksittäisestä suuresta purjevenetoimituksesta. Italiaan vietiin lisäksi vähäisesti henkilöautoja sekä rautatiekaluston ja ilma-alusten osia. Metallien ja metallituotteiden vienti Italiaan kasvoi kuusi prosenttia viime vuodesta kuluvan vuoden tammi-elokuussa. Viennin arvo oli 171 miljoonaa euroa, eli noin viidennes Suomen kokonaisviennistä maahan. Raudan ja teräksen vienti kohosi hennosti kolme prosenttia 121 miljoonaan euroon. Enimmäkseen Italiaan vietiin erilaisia teräslevyvalmisteita sekä jonkin verran myös ferrokromia. Muiden metallien vienti kasvoi 15 prosenttia. Viennin arvoksi tuli 39 miljoonaa euroa, josta kuparin osuus oli 34 miljoonaa euroa (+11 %). Metallista valmistettujen tuotteiden vienti nousi kuusi prosenttia 11 miljoonaan euroon. Kemiallisten aineiden ja tuotteiden vienti Italiaan oli vuonna 2016 tammi-elokuussa suuruudeltaan 73 miljoonaa euroa, laskua 11 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemian perusteollisuuden tuotteiden vienti valahti 37 prosenttia 17 miljoonaan euroon, mutta raakamuovien ja muovivalmisteiden vienti kasvoi 18 prosenttia 27 miljoonaan euroon. Väriaineiden vientiin laskua tuli 17 prosenttia (arvo 17 milj. e). Vuotia, nahkoja ja turkisnahkoja, enimmäkseen ketun- ja minkinnahkoja, vietiin kuluvana vuonna Italiaan 27 miljoonan euron arvosta (noin 3,4 tuhatta tonnia), jossa oli 14 prosentin lasku verrattuna viime vuoteen. Osuus kokonaisviennistä oli kolme prosenttia. Italia oli alkuvuonna Suomen toiseksi tärkein

5 4 turkisnahkojen ostaja Kiinan jälkeen. Kojeiden ja mittareiden, mm. hammaslääketieteellisten kojeiden ja tieteellisten mittausinstrumenttien, vienti jäi 17 prosenttia viime vuodesta. Viennin arvo oli 12 miljoonaa euroa. Kuljetusvälineet (+30 %) 3,7 % Sähkökoneet ja -laitteet (+6 %) 8,5 % Teollisuuden koneet ja laitteet, moottorit (-3 %) 15,5 % Kuvio 6. Vienti Italiaan tavararyhmittäin v (1-8) Kojeet, mittarit yms. (-17 %) 1,4 % Muut tavarat (+2 %) 5,1 % Vuodat ja nahat (-14 %) 3,1 % Puutavara (+14 %) 2,3 % Paperimassa (-14 %) 14,9 % Puutuotteet (-20 %) 1,3 % Paperi ja pahvi (+18 %) 16,2 % Metallit ja metallituotteet (+6 %) 19,6 % Kemialliset aineet ja tuotteet (-11 %) 8,4 % Taulukko 2. Vienti Italiaan; tärkeimmät tavararyhmät SITC- tavararyhmä (1-8) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 21 Vuodat ja nahat 43 3, , Puutavara 28 2, , Paperimassa , , Kemialliset aineet ja tuotteet 116 9, , Puutuotteet 19 1, , Paperi ja pahvi , , Metallit ja metallituotteet , , Teollisuuden koneet ja laitteet, , ,5-3 moottorit Sähkökoneet ja -laitteet 102 8, , Kuljetusvälineet 30 2, , Kojeet, mittarit yms. 22 1, ,4-17 Muut tavarat 72 5, ,1 2 Yhteensä , ,0 0 KONEIDEN JA LAITTEIDEN TUONTI ITALIASTA NOSTEESSA Elintarvikkeiden tuonti Italiasta jatkoi kasvu-uralla Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti Italiasta on arvoltaan selvästi suurempaa kuin tavararyhmän tavaroiden vienti Suomesta Italiaan. Tammi-elokuussa 2016 näiden tavaroiden osuus Suomen tuonnista Italiasta oli noin 42 prosenttia, josta teollisuuskoneiden ja moottoreiden osuus oli 27 prosenttiyksikköä, sähkökoneiden ja laitteiden hieman alle yhdeksän prosenttiyksikköä ja kuljetusvälineiden osuus seitsemän prosenttiyksikköä. Ryhmän tavaroiden kokonaistuonti kasvoi tammi-elokuussa kymmeneksen ja oli arvoltaan 421 miljoonaa euroa. Voimakoneiden ja moottoreiden Italiasta tuontiin tilastoitiin tammi-elokuussa jopa 167 prosentin nousu viime vuodesta. Arvo kohosi 43 miljoonaan euroon. Kasvu johtui 20 miljoonan euron arvoisista laiva-

6 5 moottorihankinnoista. Italiasta tuotiin myös moottoreiden sekä muiden voimakoneiden osia noin 12 miljoonan euron edestä. Teollisuuden erikoiskoneiden, mm. maansiirto- ja kaivuukoneiden, traktoreiden sekä erilaisten työstökoneiden, kokonaistuonti Italiasta laski kaksi prosenttia 57 miljoonaan euroon, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden tuonti kasvoi prosentin 154 miljoonaan euroon. Yleiskoneista huomattavaa oli jäähdytys-, kuumennus- ja ilmastointilaitteiden (arvo 34 milj. e, +7 %), suodatus-, puhdistus- ja tuuletuslaitteiden (arvo 19 milj. e, +20 %), sekä nosto- ja lastaamiskoneiden (arvo 31 milj. e, +16 %) tuonti. Hanoja ja venttiilejä tuotiin 23 miljoonan euron edestä, eli viidennes viime vuotta vähemmän. Voimansiirtolaitteiden tuonti jäi kuusi prosenttia viime vuotta pienemmäksi noin 20 miljoonaan euroon. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuontiin tuli kasvua yhdeksän prosenttia. Tuonnin arvo kohosi 84 miljoonaan euroon, josta sähkövirtapiirin kytkentä- ja ohjauslaitteiden osuus oli 26 miljoonaa euroa (+0 %), sähköjohtimien osuus 13 miljoonaa euroa (+13 %), ja kotitalouskoneiden osuus 15 miljoonaa euroa (+20 %). Elektroniikan komponenttien tuonti oli niin ikään nousujohteista ja kohosi 11 prosenttia yhdeksään miljoonaan euroon. Kuljetusvälinetuonnin 15 prosentin suurentuminen johtui tavarankuljetusautojen ja ajoneuvojen osien tuonnin kasvusta. Ensimmäisen ryhmän tuonnin arvo kohosi 60 prosenttia 16 miljoonaan euroon, jälkimmäisen neljä prosenttia 33 miljoonaan euroon. Italiasta tuotiin myös henkilöautoja yhdeksän miljoonan euron arvosta (+14 %). Yhteensä kuljetusvälinetuonti ylsi arvoltaan 69 miljoonaan euroon. Kemiallisilla aineilla ja tuotteilla oli kuluvana vuonna 11 prosentin osuus Suomen tuonnista Italiasta. Ryhmän tuonnin arvo oli 112 miljoonaa euroa, mikä oli viisi prosenttia viime vuotta vähemmän. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden osuus kemianteollisuuden ryhmän tuonnista oli noin kolmasosa eli 37 miljoonaa euroa, missä oli 16 prosentin lasku verrattuna viime vuoteen. Muovien tuonnin arvo kasvoi seitsemän prosenttia ja oli suuruudeltaan 42 milj. euroa. Haju- ja puhdistusaineiden sekä kosmeettisten tuotteiden tuonti Italiasta laski viisi prosenttia vajaaseen kymmeneen miljoonaan euroon. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti Italiasta on viime vuodet ollut kasvussa. Tavararyhmän tuonnin arvo kohosi vuonna 2015 yhdeksän prosenttia ja tänä vuonna 18 prosenttia edellisvuodesta 110 miljoonaan euroon. Italiasta tuotujen elintarvikkeiden osuus koko Suomen elintarviketuonnista on kuitenkin edelleen vaatimaton, vain neljä prosenttia. Koko Suomen Italian-tuonnista elintarviketuonnin osuus oli suurempi, 11 prosenttia. Hedelmiä ja kasviksia tuotiin Italiasta tammi-elokuussa lähes 36 miljoonan euron edestä (+30 %). Omenien osuus tuonnin arvosta oli noin kolmasosa. Alkoholijuomien tuonti Italiasta kasvoi vajaan viidenneksen 24 miljoonaan euroon. Viiniä tuotiin Italiasta kuluvana vuonna noin 6,3 miljoonaa litraa, tavararyhmän osuus juomien tuonnin arvosta oli 21 miljoonaa euroa. Italia oli Suomen kolmanneksi suurin viinintuontimaa Ranskan ja Chilen jälkeen. Muita Italiasta tuotuja elintarvikkeita olivat juustot, joiden tuonti ylsi yhdeksään miljoonaan euroon (+15 %), sekä myllytuotteet (arvo 14 milj. e, +11 %). Jälkimmäiset olivat enimmäkseen makaronivalmisteita. Metallien ja metallituotteiden tuonti Italiasta heikkeni kuluvana vuonna seitsemän prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tuonnin arvo jäi 98 miljoonaan euroon ja osuus kokonaistuonnista noin kymmeneen prosenttiin. Raudan ja teräksen tuonnin 13 prosentin pudotus 50 miljoonaan euroon veti koko metallisektorin tuonnin laskuun. Tästä 50 miljoonan euron kokonaisuudesta rauta- ja teräsputkien osuus oli 34 miljoonaa euroa (-15 %). Muiden metallien, lähinnä kuparin ja alumiinin, tuonti enentyi 11 prosenttia kymmeneen miljoonaan euroon. Italiasta tuotiin myös monipuolisesti erilaisia metallista valmistettuja tuotteita, mm. rakenteita, kiinnitysvälineitä, työkaluja ja kotitaloustavaroita. Niiden tuonnin arvo kuitenkin laski neljä prosenttia 38 miljoonaan euroon. Tevanake-tuotteiden tuonti Italiasta kasvoi seitsemän prosenttia ja oli suuruudeltaan 46 miljoonaa euroa, eli vajaat viisi prosenttia kokonaistuonnista. Tekstiilituotteiden, mm. lankojen, tekokuitujen ja kuitukankaan, osuus oli 18 miljoonaa euroa (+4 %), vaatteiden osuus 19 miljoonaa euroa (+3 %). Italiasta tuotiin kenkiä reilun yhdeksän miljoonan euron edestä, kasvua lähes neljännes viime vuodesta.

7 6 Keramiikkaa, lasia ja posliinia tuotiin Italiasta yhteensä 16 miljoonan euron arvosta (+1 %), josta keraamisten laattojen osuus oli noin yhdeksän miljoonaa euroa. Kumista valmistettujen tuotteiden, mm. putkien, letkujen ja renkaiden, tuonti ylsi 12 miljoonaan euroon, kasvua seitsemän prosenttia viime vuodesta. Huonekalujen, enimmäkseen puu- ja metalli-istuimien, tuonti oli arvoltaan hiukan suurempaa, 17 miljoonaa euroa, mutta kasvua viime vuodesta oli vain prosentti. Kojeiden ja mittareiden tuontiin tuli kasvua 11 prosenttia (arvo 13 milj. e), mutta silmälasien ja linssien tuonti putosi viidenneksen vajaaseen kymmeneen miljoonaan euroon. Kuvio 7. Tuonti Italiasta tavararyhmittäin v (1-8) Linssit, silmälasit yms optiset tuotteet (-20 %) 1,0 % Kojeet, mittarit yms. (+11 %) 1,3 % Huonekalut (+1 %) 1,7 % Kuljetusvälineet (+15 %) 7,0 % Sähkökoneet ja -laitteet (+9 %) 8,5 % Muut tavarat (-6 %) 14,3 % Elintarvikkeet ja juomat (+18 %) 11,1 % Kemialliset aineet ja tuotteet (-5 %) 11,3 % Kumituotteet (+7 %) 1,2 % Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet (+7 %) 4,6 % Kivennäisainetuotteet (+1 %) 1,6 % Metallit ja metallituotteet (-7 %) 9,8 % Teollisuuden koneet ja laitteet, moottorit (+10 %) 26,8 % Taulukko 3. Tuonti Italiasta; tärkeimmät tavararyhmät SITC- tavararyhmä (1-8) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 0-1 Elintarvikkeet ja juomat , , Kemialliset aineet ja tuotteet , , Kumituotteet 16 1, ,2 7 65, Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet 63 4, , Kivennäisainetuotteet 24 1, , Metallit ja metallituotteet , , Teollisuuden koneet ja laitteet, , ,8 10 moottorit Sähkökoneet ja -laitteet 118 8, , Kuljetusvälineet 89 6, , Huonekalut 24 1, , Kojeet, mittarit yms. 18 1, , Linssit, silmälasit yms optiset tuotteet 16 1, ,0-20 Muut tavarat , ,3-6 Yhteensä , ,0 4

8 VIENTI ITALIAAN V (1-8) (1-8) 2016 (1-8) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet liha ja lihatuotteet 583 0, , ,1 98 0, maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 612 0, , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuott 120 0, , ,0 77 0, rehuaineet 458 0, , , , erinäiset elintarvikkeet 212 0, , ,0 57 0, juomat ja tupakka 94 0, , , , juomat 94 0, , , , tupakka ja tupakkavalmisteet raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at , , , , öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ,0-23 luonnonkumi, synteettinen ja regen 4 0,0 1 0, ,0 0 0, puutavara ja korkki , , , , paperimassa , , , , tekstiilikuidut sekä niiden jätteet , ,0-27 kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu 694 0, , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet 127 0, , ,0 64 0,0-9 3 poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 655 0, , , , kivihiili, koksi, briketit yms , , , , kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotte 329 0, , , , kaasut sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 13 0, , ,0 44 0, eläinöljyt ja -rasvat kasviöljyt ja -rasvat 13 0, , ,0 44 0, valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms ,0-5 kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaine , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset t , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 23 0,0 69 0, ,0 32 0, lannoitteet, valmistetut , ,2-57 muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , ,0-7 6 valmistetut tavarat valmistusaineen , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut tu 790 0, , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekal , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , ,3 6 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja vala , , , , huonekalut 430 0, , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms 142 0, , , , vaatteet , , , , jalkineet 385 0, , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kel 63 0, , , , muut valmiit tavarat , , , , muut tavarat , , , ,7 1 YHTEENSÄ , , , ,0 0

9 TUONTI ITALIASTA V (1-8) (1-8) 2016 (1-8) SITC-TAVARARYHMÄ REV e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 1000 e Osuus % 1000 e Osuus % Muutos % 0 elintarvikkeet ja elävät eläimet , , , , elävät eläimet 33 0,0 15 0, ,0 15 0, liha ja lihatuotteet , , , , maitotaloustuotteet ja munat , , , , kala- ja kalavalmisteet 323 0, , , , vilja ja viljatuotteet , , , , hedelmät ja kasvikset , , , , sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja , , , , kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuott , , , , rehuaineet , , , , erinäiset elintarvikkeet , , , ,9 8 1 juomat ja tupakka , , , , juomat , , , , tupakka ja tupakkavalmisteet raaka-aineet, pl. polttoaineet , , , , vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 60 0,0 1 0, ,0 2 0, öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät 52 0,0 50 0, ,0 41 0, luonnonkumi, synteettinen ja regen , , , , puutavara ja korkki 337 0, , , , paperimassa 518 0, , ,0 40 0, tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 18 0,0 8 0, ,0 58 0,0 > kivennäisaineet, valmistamattomat , , , , malmit ja metalliromu 592 0, , , , muut eläin- ja kasviraaka-aineet , , , ,1 2 0,0 3 poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta , , , , kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0,0 0 0, ,0 1 0, kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotte , , , , kaasut 76 0,0 98 0, ,0 60 0, sähkövirta eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat , , , , eläinöljyt ja -rasvat 11 0,0 12 0, ,0 6 0, kasviöljyt ja -rasvat , , , , valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms ,0 19 0, ,0-5 kemialliset aineet ja tuotteet , , , , orgaaniset kemialliset aineet , , , , epäorgaaniset kemialliset alkuaine , , , , väri- ja parkitusaineet , , , , lääkevalmisteet ja farmaseuttiset t , , , , haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet , , , , lannoitteet, valmistetut 837 0,1 20 0, ,0 29 0, muovit, valmistamattomat , , , , muovit, valmistetut , , , , erinäiset kemialliset tuotteet , , , , valmistetut tavarat valmistusaineen , , , , nahka,nahkatavarat ja muokatut tu , , , , kumituotteet , , , , puu- ja korkkituotteet, pl. huonekal , , , , paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä , , , , tekstiilituotteet, pl. vaatteet , , , , kivennäisainetuotteet , , , , rauta ja teräs , , , , muut metallit , , , , tuotteet epäjalosta metallista , , , ,8-4 7 koneet,laitteet ja kuljetusvälineet , , , , voimakoneet ja moottorit , , , , eri toimialojen erikoiskoneet , , , , metalliteollisuuskoneet , , , , yleiskäyttöiset teollisuuden koneet , , , , toimistokoneet ja atk-laitteet , , , , puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet , , , , muut sähkökoneet ja laitteet , , , , moottoriajoneuvot , , , , muut kuljetusvälineet , , , , erinäiset valmiit tavarat , , , , tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja vala , , , , huonekalut , , , , matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms , , , , vaatteet , , , , jalkineet , , , , kojeet,mittarit yms , , , , valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kel , , , , muut valmiit tavarat , , , ,9-2 9 muut tavarat , , , ,8-6 YHTEENSÄ , , , ,0 4

10 Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa 2016:M23, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kaarna, Anssi p Telasuo, Christina p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Opastinsilta 12 PL Helsinki Vaihde Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Semaforbron 12 PB Helsingfors Växel Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Opastinsilta 12 PO Box 512 FI Helsinki Exchange Statistics service

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2019 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-10) 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.1.2019.

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e 10 000 Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2007-2017 (1-9) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-9) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.12.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2008 2018 (1-8) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2008 2018 (1-5) 1 400 Milj. e 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 22.8.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e 4 500 Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2008 2018 (1-7) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2007 2017 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2008 2018 (1-5) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2018.

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-8) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2018 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2018.

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-3) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 21.6.2018. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2002-2016(1-9) Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2006 2016 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 217 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 26 217 (1-7) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tuonti Vienti Helsinki 13.1.217. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2018 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2008 2018 (1-9) Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2006 2016 (1-5) 5 000 Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Suomen ja Intian välinen kauppa

Suomen ja Intian välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Intian välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Intian välinen kauppa v. 2003-2012 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Milj. e 10 000 Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2005 2015 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2005 2015 (1-5) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj.

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2018

Transitokuljetukset 2018 Kauppa 2019 Handel Trade Transitokuljetukset 2018 Mrd. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2015 2018 tuhatta tonnia 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa 2002:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2001 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002 2015 (1-3) 10 Mrd. e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tuonti Vienti Helsinki 17.6.2015 Tietoja lainattaessa

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2017

Transitokuljetukset 2017 Kauppa 2018 Handel Trade Transitokuljetukset 2017 Mrd. 1,6 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2014-2017 tuhatta tonnia 140 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 120 100 80 60 40 20 0 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2017

Ulkomaankaupan kuljetukset 2017 Kauppa 2018 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2017 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 3,0; 6,7 % Rautatiekuljetukset; 0,4; 0,8 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 0 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kuvio. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 00-0 (-) 700 Milj. e 600 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 006 007 008 009 0 0 (-) Tuonti Vienti 0 (-) Helsinki

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Suomen tevanake-kauppa

Suomen tevanake-kauppa SVT Ulkomaankauppa 2003:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen tevanake-kauppa Kuvio 1. Suomen tevanake-kauppa v. 1992-2002 (I-IX) Milj. euroa 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992 1993

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Suomen ja Portugalin välinen kauppa

Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kauppa 2008 Handel Trade Suomen ja Portugalin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Portugalin välinen kauppa v. 1998-2007(1-10) 400 Milj. e 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 28 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 28 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 218 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 218 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2002

Ulkomaankaupan kuljetukset 2002 Ulkomaankauppa 2003:M11 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2002 Maantiekulj. (2,5 milj. t) 6,4 % Rautatiekulj. (0,6 milj. t) 1,6 % Muut kulj. (0,2 milj. t) 0,5 % VIENTI Laivakulj. (36,1

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2005:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 1995-2004(1-10) 2000 Milj. e 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lisätiedot

Jalometallien ulkomaankauppa

Jalometallien ulkomaankauppa Kauppa 2018 Handel Trade Jalometallien ulkomaankauppa Milj. e Kuvio 1. Jalometallien tuonti ja vienti v. 2011 2017 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M08 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 TUONTI Rautatiekulj. (11,7 milj. t) 20,4 % Muut kulj. (3,3 milj. t) 5,7 % Maantiekulj. (3,7 milj. t) 6,4 % Laivakulj.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Suomen ja Kreikan välinen kauppa

Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kreikan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kreikan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-11) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Suomen ja Afrikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Afrikan maiden välinen kauppa Kauppa 2019 Handel Trade Suomen ja Afrikan maiden välinen kauppa 1 800 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Afrikan maiden välinen kauppa v. 2009 2019 (1-3) 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Ulkomaankauppa 2006:M01 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 1996-2005(1-10) Milj. e 1500 1000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 2017 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia

VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 2017 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 27.4.218 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 217 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia Suomen

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2003-2012(1-10) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot