VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA ALKAEN 1. YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ"

Transkriptio

1 SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, jka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten njalla ja jlla n erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jka ei vammansa ja sairautensa vuksi vi käyttää julkisia jukkliikennevälineitä ilman khtuuttman suuria vaikeuksia (VpA 5 ). Kuljetuspalvelun tarpeen tulee jhtua vammasta tai sairaudesta, jsta aiheutuva haitta n pysyvä tai pitkäaikainen. Vaikeavammaisuuden määrittely tapahtuu aina yksilöllisesti. Hakemuksen liitteenä asiakkaan tulee timittaa lääkärinlausunt malta terveyskeskuslääkäriltään. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua myönnettäessä lähtökhtana n asiakkaan tukeminen itsenäisessä selviytymisessä. Erityisiä suriutumisvaikeuksia aiheuttavat esim. pyörätulilla tai kyynärsauvilla liikkuminen, skeus tai muu liikkumisen vaikeus, esim. henkilöllä vaikeus nusta bussiin, lyhyelläkin matkalla uupuminen tai js henkilö pystyy seismaan vain lyhyitä aikja. Erityisiksi vaikeuksiksi ei katsta kauppakassien kantamiseen liittyviä haittja, haja-asutusalueella asumista tai yksinäisyyttä. Pelkkä ikääntymisestä aiheutuva raihnaisuus ja iän tumat esteet liikkumisessa eivät sinänsä täytä kuljetuspalvelun saamisen edellytyksiä (Helsingin HAO nr /6). Kuljetuspalvelumatkja myönnetään yksilöllisen arviinnin perusteella, missä arviidaan henkilön timinnallinen ympäristö ja asiintimahdllisuudet. Taksikrtti sisältää päätöksen mukaisen määrän yhdensuuntaisia matkja. Krttiin n merkitty krtin vimassalaika. Asiinti- ja virkistysmatkjen lisäksi myönnetään välttämättömät työ- ja piskelumatkat. Kuljetustarpeen arviinti perustuu asiakkaan elämäntilanteen, elinympäristön ja hänen vammastaan tai sairaudestaan aiheutuvan timintarajitteen kartittamiseen. 2. KULJETUSPALVELUJEN LAAJUUS Kuljetuspalvelua vidaan myöntää välttämättömien työ- ja piskelumatkjen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukauden aikana. Matkat krvataan asuinkunnan ja maantieteellisten rajakuntien alueelle. Matkan pituus ja siitä aiheutunut kustannus ei saa kuitenkaan lla khtuuttman suuri. Kunnalla n lain mukainen velvllisuus krvata ainastaan khtuulliset kuljetuspalvelut. Kuljetuspalvelu järjestetään taksilla tai invataksilla taksikrttia käyttäen. Taksikrtit vat henkilökhtaisia. Oman autn käytöstä aiheutuvia kustannuksia ei krvata.

2 Sivu 2 / 5 Kuljetuspalvelumatka n yksi yhdensuuntainen keskeytymätön matka. Mikäli matkassa n välipysähdys, alkaa pysähdyksen jälkeen uusi matka. Omavastuusuus maksetaan matkan yhteydessä taksille. Kuljetuspalvelun mavastuusuus n kullisenkin linja-auttaksan suuruinen. Mikäli matkahulln taulukssa ei le kyseiselle kilmetrimäärälle maa hintaa, käytetään taulukn seuraavaa kilmetrimäärää. Esim. js matka n km, mavastuusuus laskutetaan 30 km:n mukaan. Taksikuittiin n merkittävä matkan pituus ja matkareitti kuljetuspalvelupäätökset vat yksilöllisiä. Vammaispalvelulain tissijaisuuden vuksi sairasvakuutuslain piiriin kuuluvia matkja ei krvata vammaispalvelulain mukaan. Taksin mahdllisesti laskuttaman dtusajan asiakas maksaa itse. Matkissa hyödynnetään yhteiskuljetuksia lähikuntien ja muiden hallintkuntien kanssa. Säännölliset matkat kilpailutetaan. Yhdensuuntainen matka Kuljetuspalvelumatka n yhdensuuntainen matka lähtösitteesta määränpäähän. Kuljetuspalvelumatka n tehtävä aina surinta reittiä. Matkaan ei saa sisältyä lyhyttäkään asiimispysähtymistä tai tällöin asiakas maksaa dtusajan itse Paluu lähtösitteeseen n uusi kuljetuspalvelumatka. Matkan alussa tai sen päätesitteessa tapahtuva dtus ei sisälly matkan hintaan, vaan asiakas maksaa dtuksen itse. 3. MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua vidaan myöntää henkilölle, jlla n ktikuntalain mukainen ktipaikka Sunenjella ja jnka arviidaan levan pitkäaikaisesti vaikeavammainen kuljetuspalveluiden salta. Vaikeavammaisuus arviidaan yhteistyössä terveydenhulln kanssa. Asiakkaalla tulee lla erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. Kuljetuspalvelun myöntää ssiaaliviranmainen ssiaalilautakunnan päättämien myöntämisperusteiden mukaisesti. Palvelua haettaessa tulee hakemuksen liitteenä lla lääkärinlausunt. Myöntämisen edellytys n, että hakija saa kelan hittukea. Hakukaavakkeita saa ssiaalitimiststa. Kuljetuspalveluja myönnetään sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle: jka ei saa kulkemiseen tukea muiden säännösten njalla. jlla n erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jka ei vammansa tai sairautensa vuksi vi käyttää julkisia jukkliikennevälineitä ilman khtuuttman suuria vaikeuksia.

3 Sivu 3 / 5 kuljetuspalvelun tarpeen n jhduttava vammasta tai sairaudesta, jista aiheutuva haitta n pysyvä ja pitkäaikainen. Pääasiassa ikääntymisestä (raihnaisuudesta) jhtuva liikuntakyvyn aleneminen ei le peruste vammaispalveluin mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiselle. Myönnetään työssä käyntiin ja piskeluun kuuluvat tarpeelliset kuljetukset. Kuljetuspalvelupäätökset tehdään pääsääntöisesti tistaiseksi vimassa leviksi. Kuljetuspalveluja myönnetään pääsääntöisesti tistaiseksi. Määräaikainen päätös tehdään sillin, kun asiakkaan tilanteessa dtetaan tapahtuvan muutksia. Kaikki päätökset vidaan kuitenkin tarkistaa palvelusuunnitelmaa tarkistettaessa. 4. HAKUMENETTELY JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakemuslmakkeella ssiaalitimiststa. Hakemuksen tekee hakija tai hänen valtuuttamansa henkilö. Hakulmakkeeseen tulee kirjata hakemuksen täytössä hakijaa avustaneen henkilön nimi ja yhteystiedt. Tarvittavat liitteet: - lääkärin kirjittama lausunt, jsta käy selville ne vaikeudet, jita hakijalla n liikkumisessaan. - Kelan hittukipäätös Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan elämäntilanteen, elinympäristön ja hänen vammastaan tai sairaudestaan aiheutuvan timintarajitteen kartittamiseen. Vamma tai sairaus sitetaan lääkärintdistuksella, jsta selviää hakijan rajittuneet liikkumismahdllisuuden ja rajittuneet mahdllisuudet käyttää liikkumisessaan julkisia liikennevälineitä. Lääkärin kirjittamaa lausunta käytetään kuljetuspalvelupäätöksen tekemisen tukena. Arviitaessa asiakkaan kuljetuspalvelujen tarvetta selvitetään ensisijaisesti hakijan kyky ja mahdllisuudet käyttää jukkliikennevälineitä. (Se, js hakijan kdin läheisyydessä ei le timivaa jukkliikennettä, ei le peruste vaikeavammaisten kuljetuspalvelulle. Tähän tarkitukseen n ssiaalihultlainmukainen kuljetuspalvelu.) 5. PÄÄTÖKSENTEKO JA PALVELUN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY Päätöksen kuljetuspalvelusta tekee ssiaalityöntekijä. Hakemus käsitellään mahdllisimman pian ilman aiheetnta viivytystä, viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas n esittänyt palvelua kskevan hakemuksen sekä päätöksentekn tarvittavat liitteet.

4 Sivu 4 / 5 Asiakas saa kirjallisen päätöksen muutksenhakuhjeineen. Kuljetuspalveluja myönnetään pääsääntöisesti tistaiseksi vimassalevaksi. Päätös tarkistetaan aina, kun asiakkaan lsuhteet muuttuvat. Päätöksen perusteluissa n ilmitettava mitkä seikat ja selvitykset vat vaikuttaneet ratkaisuun. 5.1 Saattajan/avustajan matkat Asiakkaalle myönnetään saattajaikeus, mikäli asiakas tarvitsee tisen henkilön apua niin paljn, että kuljettajan antama apu ei riitä. 5.2 Yhdensuuntainen matka Asiakkaalle myönnettävät matkaikeudet vat yhdensuuntaisia matkja. Yhdensuuntainen matka n yhtäjaksinen matka, jka päättyy eri sitteeseen, kuin mistä n alkanut. Kuljetuspalvelukrtilla maksetaan erikseen jkainen yhdensuuntainen matka matkan päätesitteessa. Esimerkiksi matka kta kauppaan n yksi yhdensuuntainen matka. Paluu takaisin ktiin n tinen yhdensuuntainen matka. 5.3 Matkan tilaaminen Matka tilataan kunnan taksien numersta. Matkat n tilattava ennakiden etukäteen. (mm. ilta-ajan ja viiknlpun matkat). 6. ASIAKKAAN OMAVASTUUOSUUS JA MUIDEN MATKUSTAJIEN MAKSUT Asiakas maksaa mavastuusuuden kuljetuksen yhteydessä ajneuvssa. Omavastuusuudet vat kullinkin vimassa levan jukkliikenteen yksittäisen lipun hinnan verran. yhdensuuntaisesta matkasta peritään linja-auttaksan mukainen mavastuusuus, jnka asiakas surittaa itse kuljettajalle Matkan alussa tai sen päätesitteessa tapahtuva dtus ei sisälly matkan hintaan, vaan asiakas maksaa dtuksen itse. matkat myönnetään kalenterikuukautta khden, eikä niitä vi siirtää seuraaville kuukausille kuljetus myönnetään Sunenjen alueelle tapahtuviin matkihin, ja Sunenjen naapurikuntiin. (Leppävirta, Kupi, Pieksämäki, Terv, Rautalampi ja Vesant) 7. KULJETUSPALVELUKORTTI JA MAKSAMINEN Kuljetuspalvelujen maksamisessa käytetään kuljetuspalvelukrttia. Kuljetuspalvelukrtti n henkilökhtainen maksuväline ja siitä tulee hulehtia sen mukaisesti. Krttia ei saa luvuttaa tisen henkilön käyttöön tai hallintaan. Krtilla vi maksaa vain sellaisen kyydin, jssa krtinhaltija n llut mukana. Krtin avulla asiakas tunnistetaan autssa. Krtilla n tiedt asiakkaan käytössä levista matkaikeuksista, mavastuun suuruudesta sekä saattajaikeudesta. Krtti vidaan mitätöidä krttijärjestelmässä, jllin se muuttuu käyttökelvttmaksi. Js kuljetuspalvelukrtti kataa, n siitä ilmitettava välittömästi ssiaalitimistn.

5 Sivu 5 / 5 Uudesta krtista velitetaan krtin hankinnasta ja käsittelystä Sunenjen kaupungille aiheutuneet kustannukset. Js kuljetuspalveluja käytetään situmuksen ja hjeiden vastaisesti, n seurauksena kuljetuspalvelukrtin käytön keskeyttäminen tai lakkauttaminen ja mahdlliset riksikeudelliset timenpiteet. Ohjeiden vastaisen tai vilpillisen timinnan seurauksena krvatut matkakustannukset peritään takaisin. 8. OLOSUHDEMUUTOKSET Kuljetuspalveluja saavan henkilön n ilmitettava ssiaalitimistn kaikista muutksista (esim. timintakyvyn muutkset, yhteystietjen muutkset, muutt tiselle paikkakunnalle, pitkäaikaishitn siirtyminen). Js muutkset edellyttävät, niin kuljetuspalvelupäätös tarkistetaan. Kun asiakkaan kuljetuspalvelujen tarve n lakannut, kuljetuspalvelupäätös lakkautetaan ja kuljetuskrtti palautetaan ssiaalitimistn. Asiaa kskevat säädökset: Vammaispalvelulaki 1987/380 Vammaispalveluasetus 1987/759

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2013 alkaen Sotelk 102 Kuljetuspalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palvelun tar peen arviointiin.

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN 1 JOENSUUN KAUPUNKI Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN Vammaisuuden perusteella järjestettävistä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31 Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Perusturvakuntayhtymä Karviainen Työikäisten palvelulinja Sosiaalipalvelukeskus Vammaispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Hallituksen päätös 11.12.2013 / 289 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT 3 1.1 KOTONA ANNETTAVA

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen...

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen... Sisällys Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2 Kuljetuspalvelupäätös... 3 Kuljetuspalvelumatka... 4 Lähikunnat... 5 Matkan tilaaminen... 6 Tilausaika... 8 Tolppalupa... 8 Matkan peruuttaminen...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SIUNTIO Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 2 Hyvä Siuntion kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lempäälän kunta 1 Vammaispalvelut Luonnos 1.4.2015 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi-

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot