Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013"

Transkriptio

1 Sumen melnta- ja sutuliitt ry Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Yleiset periaatteet Yleisenä pyrkimyksenä n täyttää kaikki kansainvälisissä kilpailuissa Sumen käytössä levat paikat, jihin n käytettävissä halukkaita urheilijita. Näin Sumeen kertyvää kansainvälistä kilpailukkemusta ja tieta lajin vaatimuksista kansainvälisellä taslla vidaan kasvattaa maksimaalisella tavalla. MM-kilpailut vat kilpailun lunteen salta täysin ainutlaatuinen vusittainen kilpailutapahtuma, mistä syystä erityisesti niihin pyritään nimeämään mahdllisimman suuri jukkue. MM-kilpailut ja niissä saavutetut tulkset vat sumalaisen maratnmelnnan huippu-urheilun tasn keskeisin mittari. Ilman säännöllistä sallistumista MM-kilpailuihin laajalla rintamalla n mahdtnta mitata timintamme kehittymistä kansainvälisellä mittapuulla. Tuntematta nykytilaa kehittyminen n lähes mahdtnta. MMkilpailuihin sallistuminen n myös tehkkain kein tuda lajisaamista Sumeen. Suuren jukkueen myötä saavutetaan lisäksi synergiaetuja esimerkiksi kalustnkuljetuksessa. MM-kilpailuiden hella muihin kansainvälisiin kilpailuihin sallistutaan mahdllisuuksien mukaan. Urheilijita kannustetaan sallistumaan PM-kilpailuihin mahdllisuudella varmistaa siellä valinta MMkilpailuihin, mutta muuten kansainväliset kilpailut vat tissijaisia MM-kilpailuihin valmistautumiseen nähden. Nämä valintaperiaatteet n pyritty rakentamaan sellaisiksi, että mahdllisimman mnella sumalaisella meljalla n realistinen mahdllisuus sallistua karsintaan edustuspaikista. Näin edistetään keskinäistä kilpailua ja sitä kautta varmistetaan, että valituksi tulevat parhaat käytettävissä levat urheilijat. Lisäksi avin ja mahdllisuuksia luva, ei mahdllisuuksia rajittava, karsintajärjestelmä synnyttää urheilijiden keskuuteen luttamusta ikeuden mukaisiin valintihin ja kannustaa panstamaan lajiin tsissaan. Tämä dkumentti sisältää valintaperiaatteet seuraaviin kilpailuihin EM-kilpailut, , Prtugali s. 2 MM-kilpailut, , Kööpenhamina s. 3 4 Muut kansainväliset kilpailut s. 5 Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sivu 1

2 Sumen melnta- ja sutuliitt ry EM-kilpailut, , Prtugali EM-kilpailuihin Sumella n käytössään kaksi paikkaa kussakin lajissa. Mlemmat paikat täytetään edellyttäen, että käytettävissä n urheilijita, jtka vat sallistuneet näyttökilpailuihin ja ttavat paikat vastaan. Urheilijiden/alusten, jtka haluavat sallistua EM-kilpailuihin n ilmitettava halustaan mennessä maratnmelnnan lajipäällikölle. Ilmittautumisen jälkeen urheilija ja maratnmelnnan lajipäällikkö spivat erikseen sallistumisen kustannuksista. Urheilijan n varauduttava vastaamaan kaikista maan matkaansa ja sallistumiseensa liittyvistä kustannuksista, sekä mahdllisesti suudestaan jukkueen yhteisistä kustannuksista. Mikäli halukkaita aluksia n vähemmän kuin paikkja, suritetaan valinnat vuden 2012 näytöillä ja vuden 2012 MM-kilpailuiden valintaperiaatteiden mukaisesti. Mikäli halukkaita sallistujia n enemmän kuin paikkja, valitaan yksi alus kuten edellä. Tisesta paikasta karsitaan Prin melnnassa tai yhdessä maratnmelnnan lajipäällikön ja karsivien urheilijiden kesken svittavassa muussa tilaisuudessa. Kilpailumatkan mahdllisesta taludellisesta tuesta ja tukiperiaatteista päätetään erikseen. Mahdllinen tuki vi perustua kilpailussa saavutettavaan menestykseen. Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sivu 2

3 Sumen melnta- ja sutuliitt ry MM-kilpailut, , Kööpenhamina Tanskassa, lähellä Sumea järjestettävät MM-kilpailut mahdllistavat lajikkemuksen ja -saamisen kartuttamisen kustannustehkkaasti, jten kisihin pyritään saamaan mahdllisimman suuri jukkue. MMkilpailuihin Sumella n käytössään kaksi paikkaa kussakin lajissa. Mlemmat paikat täytetään edellyttäen, että käytettävissä n urheilijita, jtka vat sallistuneet näyttökilpailuihin ja ttavat paikat vastaan. 1) Valinta PM- tai EM-kilpailuiden perusteella PM-kilpailuissa ( ) parhaiten sijittunut sumalaisalus n ikeutettu paikkaan MMkilpailuihin kyseisessä lajissa edellyttäen, että aikaer kärkeen n krkeintaan 10%. (Mikäli PMkilpailuissa ei järjestetä 23-sarjaa, annetaan näytöt sen salta yleisessä sarjassa ja aikaern kärkeen n ltava alle 12%) EM-kilpailuissa ( ) parhaiten sijittunut sumalaisalus n ikeutettu paikkaan MM-kilpailuihin kyseisessä lajissa edellyttäen, että sijitus n 10 parhaan jukssa ja aikaer kärkeen n krkeintaan 10%. 2) Valinta SM-kilpailuiden perusteella Mikäli kyseisessä lajissa n PM- ja EM-kilpailuiden perusteella yksi tai useampi paikka vapaana, täytetään yksi paikka SM-kilpailuiden ( ) perusteella. Parhaiten sijittunut melja/miehistö, jka ilmittaa käyttävänsä paikan valitaan MM-kilpailuihin kyseiseen lajiin. Nurten sarjjen (18-ja 23-sarjat) salta ratkaisee sijitus kyseisessä ikälukassa. Mikäli nurten sarja peruuntuu, ratkaisee sijitus seuraavassa tteutuvassa ikälukassa (23-sarjan salta yleisessä sarjassa, 18-sarjan salta 23-sarjassa tai senkin peruuntuessa yleisessä sarjassa). 3) Valinta kknaisnäytöillä PM-, EM- ja SM-kilpailuiden jälkeen mahdllisesti vapaana levat paikat täytetään kknaisnäyttöjen perusteella. Kknaisnäyttöihin humiidaan: Menestys PM-kilpailuissa, SM-kilpailuissa ja valintahetkeen mennessä järjestetyissä muissa kansallisissa maratnkilpailuissa. Menestys vunna 2012 ja valintahetkeen mennessä vunna 2013 järjestetyissä kansainvälisissä kilpailuissa. Kaksikkmiehistön valinnassa sekä yksiköllä, että kaksiklla annetuilla näytöillä n yhtäläinen painarv. Tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä testikilpailuita eri kaksikkkknpanjen välille. Yksittäinen epännistunut kilpailusuritus tai urheilijalta väliin jäänyt kilpailu jätetään mahdllisuuksien mukaan humiimatta. Mikäli kahden tai useamman MM-kilpailuihin pyrkivän urheilijan/aluksen kknaisnäytöt vat tasavahvat, perustuu valinta maratnmelnnan lajipäällikön harkintaan*. Tarvittaessa lajipäällikkö vi sittaa ylimääräisen karsintakilpailun näiden urheilijiden/alusten välille. Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sivu 3

4 Sumen melnta- ja sutuliitt ry ) Paikan vastaanttaminen mennessä Paikan PM,- EM- tai SM-kilpailuista saavuttaneiden urheilijiden/alusten n ilmitettava mennessä maratnmelnnan lajipäällikölle käyttävätkö he saavuttamansa paikan. Urheilijiden/alusten, jtka eivät le saavuttaneet paikkaa PM-, EM- tai SM-kilpailuista n ilmitettava mennessä maratnmelnnan lajipäällikölle ttavatk he paikan vastaan, mikäli heidät valitaan kauden kknaisnäyttöjen perusteella tai SM-kilpailuissa heidän edellä lleet urheilijat/alukset eivät ta paikkaa vastaan. Urheilijan ttaessa paikan vastaan svitaan maratnmelnnan lajipäällikön kanssa erikseen mistä kustannuksista urheilija situtuu vastaamaan. 5) Jukkueen nimeäminen jälkeen Saavuttamansa paikan vastaanttaneet urheilijat/alukset nimetään MM-kilpailuihin heti jälkeen. Mikäli kknaisnäyttöön perustuvat valinnat vat selvät eikä maratnmelnnan lajipäällikkö kats lisäkarsintaa tarpeelliseksi, nimetään myös nämä urheilijat/alukset MM-kilpailuihin samassa yhteydessä. 6) Mahdlliset vapaat paikat ja urheilijat, jtka eivät le antaneet näyttöjä vaadituissa kilpailuissa Myös niiden MM-kilpailuista kiinnstuneiden urheilijiden, jtka eivät le pystyneet antamaan näyttöjä khdassa 3) Valinta kknaisnäytöillä mainituissa kilpailuissa n ilmitettava kiinnstuksestaan sallistua MM-kilpailuihin maratnmelnnan lajipäällikölle mennessä. Näitä urheilijita vidaan nimetä MM-kilpailuihin vain siinä tapauksessa, että jukkueessa n jälkeen vapaita paikkja, jita yksikään khdassa 3) Valinta kknaisnäytöillä mainituissa kilpailuissa näyttöjä antanut urheilija/alus ei le ilmittanut käyttävänsä. Tällöin valinta vidaan surittaa maratnmelnnan lajipäällikön* kanssa erikseen svittavan muun näytön/karsinnan perusteella. Näin valittavat kilpailijat vat lähtökhtaisesti vastuussa kaikista mista kustannuksistaan. Mahdllinen liitn taludellinen tuki tulee lemaan takautuvaa ja perustumaan MM-kilpailussa saavutettuun tulkseen. 7) Varameljat Mahdlliset varameljat nimetään mennessä humiiden siihenastiset, khdan 3) Valinta kknaisnäytöillä mukaiset näytöt. * Maratnmelnnan lajipäällikön llessa harkinnan alla levien urheilijiden jukssa, siirretään asia kyseisen lajin salta ratamelnnan valmennuspäällikön harkintaan. Ratamelnnan valmennuspäällikkö kuulee asiassa parhaaksi katsmiaan maratnmelnnan asiantuntijita. Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sivu 4

5 Sumen melnta- ja sutuliitt ry Muut kansainväliset kilpailut a) Kilpailut, jissa santta Sumesta ei le rajattu (mm. PM-kilpailut, veteraanien MMkilpailut): Kaikilla kilpailuikeuden maavilla sumalaisilla meljilla n ikeus sallistua. Urheilijiden n varauduttava vastaamaan kaikista mista kuluistaan ja matkaan liittyvistä järjestelyistä. Ilmittautumisen timittamisesta järjestäjille svitaan tapauskhtaisesti erikseen. Tarvittaessa liitt timittaa ilmittautumisen järjestäjille. b) Kilpailut, jissa santta Sumesta n rajitettu: Urheilijan, jka haluaa sallistua muuhun kansainväliseen kilpailuun, n ilmitettava halustaan maratnmelnnan lajipäällikölle viimeistään 2 viikka ennen kyseisen kilpailun ilmittautumisajan umpeutumista, ellei kyseiseen kilpailuun liittyen le erikseen annettu tästä pikkeavaa hjeistusta. Js erikseen ei le muuta ilmitettu, suritetaan valinnat kk kauden siihenastiset näytöt humiiden vastaavilla periaatteilla kuin MM-kilpailuiden kknaisnäyttöön perustuvissa valinnissa. Valinta vidaan surittaa myös yksittäisen karsintakilpailun perusteella, mutta tästä n erikseen tiedtettava urheilijita viimeistään 4 viikka ennen kyseistä karsintakilpailua. Niiden kilpailuiden salta, jissa Sumella n useampi kuin yksi paikka pyritään nudattamaan menettelyä, jssa yksi paikka jaetaan karsintakilpailun (vrt. valinta MMkilpailuihin SM-kilpailuiden perusteella) ja lput kknaisnäyttöjen (vrt. valinta MMkilpailuihin kknaisnäytön perusteella) perusteella. Urheilijiden n varauduttava vastaamaan kaikista mista kuluistaan ja matkaan liittyvistä järjestelyistä. Tarvittaessa liitt timittaa ilmittautumisen järjestäjille. Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sivu 5

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.1 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen Islanninhevoskilpailujen säännöt Käännös FEIFin englanninkielisestä alkuperätekstistä. Tekstin

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 sivu 1 SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015 Suomen Salibandyliitto ry 2014 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 2. EETTISET PERIAATTEET 9 Reilun pelin periaate 5 10 Vastuullinen taloudenpito 5

Lisätiedot

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe SPKL PALVELUSKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe 1 2 Palveluskoirakokeiden SÄÄNNÖT Suomen Palveluskoiraliitto ry:n yleiskokouksen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät agilitykilpailut anotaan tämän ohjeen mukaisesti.

Suomessa järjestettävät agilitykilpailut anotaan tämän ohjeen mukaisesti. 1(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. Kennelliitto myöntää SAGIn esityksestä agilityn SMkilpailun, maajoukkueen karsintakilpailun sekä maaottelut. Käytännössä

Lisätiedot

Ratamelonnan karsintajärjestelmä A23v / A18v MM- kilpailut 2015

Ratamelonnan karsintajärjestelmä A23v / A18v MM- kilpailut 2015 Ratamelonnan karsintajärjestelmä A23v / A18v MM- kilpailut 2015 Hyväksytty 5.3.2015 Kilpailu- ja valmennusvaliokunta 1. Tavoite Ratamelonnan alle 23 vuotiaiden ja alle 18 vuotiaiden edustusjoukkueen ensisijainen

Lisätiedot

HARJOITTELE ITSESI VUOKSI, KEHITÄ ITSEÄSI URHEILIJANA. JOS FUSKAAAT, PETÄT ITSEÄSI

HARJOITTELE ITSESI VUOKSI, KEHITÄ ITSEÄSI URHEILIJANA. JOS FUSKAAAT, PETÄT ITSEÄSI 1 Markku Gardin X/2013 Porin Ässien valmennuspäällikkö Jouni Myllymaa pyysi minulta näkemyksiä siitä, miten lasten ja nuorten valmentamisessa voidaan synnyttää ns. sisäistä motivaatiota. Miten saadaan

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

Karatetoiminta maassamme alkaa: Meido-Kan suomalaisen karaten uranuurtajana

Karatetoiminta maassamme alkaa: Meido-Kan suomalaisen karaten uranuurtajana MEIDO-KAN 50 VUOTTA, KARATEJAOSTON HISTORIASTA Karatetoiminta maassamme alkaa: Meido-Kan suomalaisen karaten uranuurtajana Ensimmäiset karateleirit järjestettiin Suomessa vuonna 1967. Niille osallistuneet

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Sisältö 1. Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 4 1.1 Suomen Taitoluisteluliiton arvoperusta 4 1.2 Tavoitteet 4 2. Suomen Taitoluisteluliiton antidopingtoiminta

Lisätiedot

Club Show/ Open show säännöt

Club Show/ Open show säännöt Club Show/ Open show säännöt 1. YLEISTÄ Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys) epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

KAUPPIAAN ABC - OPAS

KAUPPIAAN ABC - OPAS Torit - Markkinat - Messut - Festit KAUPPIAAN ABC - OPAS kaikille tori- ja tapahtumaelinkeinossa työskenteleville selkeästi osa-alueittain esitettynä sekä kattavasti huomioiden elintarvikkeiden ulkomyynnin

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot