SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

2 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET Hallint Talus Liitn kkukset VALMENNUS- JA KOULUTUSTOIMINTA Liitn päävalmentaja Leirit Julkaisut Tumarikuluttajat KILPAILUTOIMINTA Ilmittautuminen Kisailmitus Klassiset kilpailut Jukkue SM-kisat Valintamenettely MM ja EM-kilpailuihin sekä klassisen vimanstn MM ja EMkilpailuihin Valintamenettely, veteraanit Tulsrajat vuden 2016 MM ja EM-kisihin Aluejak Vimamalja Säännöt seuran vaihdssa Ulkmaalaisen kilpailu- ja edustusikeus Lukitustaulukt Tulsrajat v SM-kisihin Tulsrajat v klassisiin SM-kisihin Kilpailuajankhdan muutkset SM-kisakalenteri SM-kisakalenteri MM, EM ja PM-kisakalenteri VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA/VOIMANOSTAJA-LEHTI Vimanstaja-lehti Verkksivut MAKSUT JA KORVAUKSET Jäsenmaksu Kannatusjäsenmaksu Vimanstajalehden vusikerta Vimanstajalehden irtnumer SM-kilpailujen santtmaksut Lisenssi Kilpailulupamaksu... 17

3 5.8 Kilmetrikrvaus Päivärahat Tarvikevälitys KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälinen timinta Edustus Kv. tumaritiminta ANTIDOPING Periaatteet Timinta/timenpiteet Antidpingsäännöt Antidpinghjelma Antidpingspimus Testaustiminta Testiin valittavat urheilijat Vastuu Seuraamukset TESTIKULUT VALITTAMINEN MUUT TAPAHTUMAT JA OSALLISTUMISET SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY

4 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET 1.1. Hallint Sumen Vimanstliitn timintaa hitaa timeenpanevana elimenä liitthallitus (hallitus). Sen tehtävänä n myös valva ja kehittää vimansttimintaa valtakunnallisessa laajuudessa, päättää liitn edustajien sallistumisesta kansainvälisiin kilpailuihin, sekä esittää liitn edustajia kansainväliseen järjestötimintaan Hallituksen alaisuudessa timii vunna 2007 perustettu veteraanivalikunta, jnka tehtävänä n kehittää veteraanien vimansturheilua Sumessa, sekä mm. kta veteraanien kv. kisajukkueet ja sallistua niiden matka- ja majitusjärjestelyihin Vuden 2008 alussa liittn perustettiin hallituksen alaisena timivat viestintävalikunta ja nurisvalikunta Vuden 2010 alussa liittn perustettiin kaksivutinen päävalmentajan tehtävä, ja valmennusvalikunta perustettiin syksyllä Vuden 2011 alussa liittn perustettiin tumarivalikunta Talus Tulpulella ei le tiedssa mitään, jka merkittävästi parantaisi liitn taludellista tilannetta. Kilpailulisensseistä, jäsenmaksuista ja SM-kilpailujen santtmaksuista saatavien tuttjen arviidaan nusevan hieman edellisten vusien taslta. Kansainvälisistä kisamatkista aiheutuvat kulut kasvavat entisestään klassisen vimanstn MM- ja EM-kisjen mukaan tuln vuksi. Tisaalta kaikkiin varustevimanstn kisihin ei välttämättä le lähdössä jukkuetta lainkaan. Hallitus pitää yllä jatkuvaa taluden seurantajärjestelmää, sekä tekee vuden alussa talusarvin puitteissa rahitussuunnitelman mm. kansainvälisten kilpailumatkjen salta. Seurat ja urheilijat jutuvat kuitenkin hankkimaan maa rahitusta kv. kilpailumatkille. Säännöllistä palkkita maksetaan liitn sihteerille ja kirjanpitäjälle. Edellä mainitut palkkit maksetaan vuden 2016 vahvistetun talusarvin khdassa palkat ja ssiaalikulut levaan yhteissummaan, eura, perustuen. Hallituksella n lisäksi ikeus päättää asianmukaisen palkkin maksamisesta yksittäisille jäsenilleen tai hallituksen ulkpulisille henkilöille eri timeksiannsta suritetuista tehtävistä. Valtinavustusta vudelle 2016 antaan ,00 eura. Liitn sihteeri n timittanut puheenjhtajan laatiman avustusanmuksen OKM:lle (hakuaika päättyy ). 1.3 Liitn kkukset Sääntömääräinen kevätkkus pidetään Sääntömääräinen syyskkus pidetään Hallituksen kkuksia pidetään tarpeen mukaan. Osa hallituksen kkuksista pidetään Skypeyhteydellä tai sähköpstitse ajan ja rahan säästämiseksi.

5 2. VALMENNUS- JA KOULUTUSTOIMINTA Liitn päävalmentaja Päävalmentajan tehtäviin kuuluu valmennuksen krdininti liitssa. Päävalmentajan tehtäviin kuuluu myös, liitn resurssit humiiden, liitn valmentajakulutuksen kehittäminen yhteistyössä Sumen Painnnstliitn kanssa. 2.2 Leirit Vuden 2016 aikana pyritään järjestämään vähintään kaksi avimen lukan ja kaksi nurten vimanstleiriä. 2.3 Julkaisut Vimanstaja-lehdessä julkaistaan erilaisia valmennus- ja treeniartikkeleita sekä julkaistaan antidpingasiaa kskevia artikkeleita. Liitt julkaisee vimanstharjittelun perusppaan vunna Tumarikuluttajat Liitn tumarikuluttajat pitävät sekä liitn että jäsenseurjen järjestämiä, kansallisen IIlukan tumarikursseja ja kkeita, sekä valvvat kansallisen I-lukan tumarikkeita. 3. KILPAILUTOIMINTA 3.1 Ilmittautuminen SM-kilpailuihin ilmittautuminen päättyy nin klme (3) viikka ennen kilpailua. Kaikilla avimen lukan ja nurten SM-kilpailuihin sallistuvilla nstajilla n ilmittauduttaessa ltava tuls/tulsraja tehtynä. Samassa SM-kilpailutapahtumassa nstaja vi sallistua eri ikälukkien kilpailuihin, js se kilpailun aikataulu humiiden n mahdllista. Tällöin nstajasta tulee maksaa sallistumismaksu kuhunkin ikälukkaan. Yhdellä kilpailunstlla ei vi kuitenkaan sallistua kahteen jk samana tai eri päivänä järjestettävään kilpailuun. Liitt kkeilee vimanstn ja penkkipunnerruksen (varuste) SM-kilpailuissa kilpailutapaa, missä vimanstn penkkipunnerrustulksella vi sallistua penkkipunnerruksen SM-kilpailuun. Tällöinkin nstajasta maksetaan sallistumismaksu kumpaankin kilpailuun erikseen. Kaikki ilmittautumiset SM-kilpailuihin n lähetettävä liitn sihteerille tai kisakutsussa mainittuun sitteeseen kilpailukutsussa mainittuun määräpäivään mennessä. Vain liitn jäsenseuran kautta tulevat ilmittautumiset hyväksytään. Jäsenseura vastaa siitä, että ilmittautuminen n perillä ajissa. 3.2 Kisailmitus Liitn jäsenseurjen järjestämät vimanstn tai penkkipunnerruksen jäsentenväliset, piirikunnalliset, kansalliset, sekä aluemestaruuskilpailut tai kutsukilpailut tulee ilmittaa liittn viimeistään klme (3) viikka ennen kilpailuja, jtta kilpailut vidaan hyväksyä virallisena kilpailuna. Kisailmitus laitetaan Vimanstaja-lehteen, js ilmitus n ajissa (n. 3 kk ennen kilpailua) liitn sihteerillä. 3.3 Klassiset kilpailut Klassisen penkkipunnerruksen ja klassisen vimanstn SM-kisat järjestetään vunna Klassisen vimanstn SM-kisat pidetään klmena viiknvaihteena erikseen nurille, avimelle lukalle ja veteraaneille. Kilpailusääntöinä käytetään IPF:n teknisiä sääntöjä ja nudatetaan varusteiden salta IPF:n Apprval list -dkumenttia.

6 Klassinen ja varustekilpailu vidaan käydä yhtenä kilpailuna siten, että klassisen ja varustekilpailun nstajat punnitaan yhdessä punnituksessa, mutta kilpailua varten heidät jaetaan kahteen ryhmään: klassiset maansa ja varustenstajat maansa. Kilpailun järjestäjän n tehtävä kummastakin ryhmästä ma kilpailupöytäkirja. Tällaiseen kilpailuun sallistuvan nstajan n ilmittautumisen yhteydessä ilmitettava kummassa ryhmässä (klassinen vai varuste) aik nstaa. Kilpailusta maksetaan liitlle yksi kilpailulupamaksu. Yhteistulsennätys rekisteröidään vain, js ennätyksen tehneen nstajan kaikissa nstissa n llut vähintään kansallisen I-lukan tumarit. Klassisessa vimanstssa ja penkkipunnerruksessa vidaan järjestää kilpailuja myös vutiaiden nurten ikälukassa. Ikälukassa vivat kilpailla nstajat, jtka täyttävät viimeistään kilpailun järjestämispäivänä 12 vutta mutta enintään 14 vutta kuluvan vuden aikana. Yhteistulsennätys rekisteröidään vain, js ennätyksen tehneen nstajan kaikissa nstissa n llut vähintään kansallisen I-lukan tumarit. 3.4 Jukkue SM-kisat Vimanstn ja penkkipunnerruksen jukkue SM-kilpailuita ei järjestetä vudesta 2016 lähtien Valintamenettely MM ja EM-kilpailuihin sekä klassisen vimanstn MM ja EM-kilpailuihin Vidakseen tulla tetuksi humin vuden 2016 kv. kisavalinnissa urheilijan n sallistuttava siihen vuden 2016 SM-kilpailuun, jssa tehdyt tulkset tetaan humin kullinkin kyseessä levaa arvkisajukkuetta valittaessa. Tullakseen valituksi maajukkueeseen tulee urheilijan ilmittaa halukkuudestaan kyseisen maajukkueen krdinaattrille hyvissä ajin ennen alustavan ilmittautumisajan päättymistä. Maajukkuekrdinaattrin tulee tehdä esitys liitn hallitukselle viimeistään viikka ennen ilmittautumisajan umpeutumista, jtta jukkueet ehditään valita asianmukaisesti ja ilmittautumiset hitaa ajallaan. Penkkipunnerruksen arvkisajukkueita valittaessa tetaan humin myös vimanstn SM-kisissa tehdyt penkkipunnerrustulkset. Veteraanien kisissa tehtyjä tulksia ei teta humin avimen lukan arvkisavalinnissa. Jukkueita valittaessa humiidaan, että urheilija täyttää myös eettisesti kestävän urheilun ihanteet. Klassisen vimanstn EM- ja MM-jukkueet valitaan pikkeuksellisesti vunna 2016 vuden 2015 EM- ja MM-kilpailuiden menestyksen ja tissijaisesti rankingin perusteella hallituksen harkinnan mukaan Urheilijan tekemä tuls tetaan humin vain, js se yltää vähintään sen painlukan kv. tulsrajaan, jssa hän kilpaili SM-kilpailussa. Js urheilija tekee samalla myös ylemmän sarjan tulsrajan, niin hänen tulksensa vidaan ttaa humin valittaessa urheilijaa tai urheilijita tähän ylempään sarjaan. Ylemmässä sarjassa kilpaillut ja siinä tämän ylemmän sarjan tulsrajan tehnyt urheilija vidaan valita seuraavaan, alempaan sarjaan kuin missä hän kilpaili SM-kilpailussa edellyttäen, että kyseessä levassa alemmassa sarjassa n enintään yksi tämän kyseisen sarjan tulsrajan tehnyt urheilija. Ylemmässä sarjassa tulsrajan tehnyt urheilija ei vi alemman sarjan jukkuevalinnassa syrjäyttää k. alemmassa sarjassa kilpaillutta ja siinä tämän sarjan tulsrajan tehnyttä urheilijaa Vidakseen tulla valituksi EM-kisajukkueeseen, urheilijan n saavutettava vähintään EM-tulsraja. Js EM-rajan tehneitä urheilijita n vähemmän kuin jukkueeseen sääntöjen mukaan mahtuu, hallitus vi harkintansa mukaan valita EM-tulsrajan lähelle päässeen nstajan tai nstajia EM-kisajukkueeseen. Tässä tapauksessa liitt ei sallistu kyseisen nstajan tai kyseisten nstajien kisamatkasta aiheutuviin kustannuksiin.

7 Vuden 2015 miesten ja naisten varustevimanstn MM-kilpailussa tehty, vähintään asetettuun tulsrajaan yltänyt tuls vidaan ttaa humin vuden 2016 avimen lukan varustevimanstn EM-kisajukkuetta valittaessa. Urheilijan n kuitenkin tettava saa kyseiseen vuden 2016 avimen lukan SM-kilpailuun, jtta hänen tulksensa vidaan ttaa edellä mainitulla tavalla humin MM-kisajukkueet valitaan asetetun MM-tulsrajan tehneiden tai ylittäneiden urheilijiden juksta Sellaiseen painlukkaan, jssa ei le yhtään MM-tulsrajan tehnyttä nstajaa, vidaan MM-kisihin valita yksi nstaja, jka n tehnyt kyseisen painlukan EMkisarajan. Näin valittuja nstajia vi lla useammassa kuin yhdessä painlukassa. Tässä tapauksessa liitt ei sallistu kyseisen nstajan tai kyseisten nstajien kisamatkasta aiheutuviin kustannuksiin Avimen lukan sekä nurten Sumen mestari vunna 2016, jka tekee SM-kilpailussa vähintään painlukkansa MM-tulsrajaan yltäneen tulksen, valitaan pääsääntöisesti kyseessä levaan vuden 2016 MM-kisajukkueeseen. Js kuitenkin jnkin muun sarjan SM-kakksen tekemä, MM-rajan ylittänyt tuls n tasllisesti merkittävästi vähintään 20 Wilksin pistettä parempi kuin missä tahansa muussa sarjassa heikimmat Wilksin pisteet saavuttaneen, kyseisen sarjan MM-rajan tehneen sumenmestarin, niin tässä tapauksessa tämä merkittävästi paremmat Wilksin pisteet saavuttanut SM-kakknen menee MM-kisavalinnassa tun tisen sarjan sumenmestarin edelle Vain SM-, EM- ja MM-kilpailuissa tehdyt, vähintään asetettuun tulsrajaan yltäneet tulkset tetaan kunkin sarjan sisäisessä paremmuusjärjestyksessä humin arvkisajukkueita valittaessa Länsi-Eurpan mestaruuskisihin ja Phjismaiden mestaruuskisihin ei le asetettu tulsrajja. Länsi-Eurpan mestaruuskisihin ja Phjismaiden mestaruuskisihin sekä muihin kansainvälisiin mestaruuskilpailuihin sallistutaan vain, js hallitus niin päättää Urheilija vidaan valita varsinaiseksi tai varanstajaksi kv. mestaruuskilpailuun vain, js hän n tehnyt vähintään k. kilpailua varten asetettuun tulsrajaan yltäneen tulksen siihen mennessä, kun liitn hallitus tekee jukkuevalinnan k. kilpailuun Myös klassisen vimanstn EM ja MM-kisavalinnat tehdään sveltuvin sin yllä levien yleisten valintakriteerien (khdat ) perusteella. 3.6 Valintamenettely, veteraanit Khtia ei svelleta veteraanien kv. kisajukkueisiin Veteraanivalikunta kkaa veteraanien kv. kisajukkueet ja ilmittaa kunkin jukkueen alustavan kknpann liitn sihteerille ennen kuhunkin kisaan ilmitetun ennakkilmittautumisajan päättymistä, sekä vahvistaa jukkueen kknpann viimeistään kaksi päivää ennen lpullisen ilmittautumisajan päättymistä. Liitn sihteeri tekee varsinaiset kv. kisailmittautumiset veteraanijastn antamien tietjen perusteella Veteraanijast kerää veteraanikisihin lpullisessa ilmittautumisessa ilmitetuilta urheilijilta kisakutsussa ilmitetut dping- ja sallistumismaksut ja maksaa ne pankkisiirtna suraan, kisasta riippuen jk IPF:n tai EPF:n tilille Veteraanien kv. kisajukkueeseen päästäkseen veteraaniurheilijan n hyvissä ajin ennen kunkin kv. mestaruuskilpailun ennakkilmittautumisajan (60 pv.) päättymistä tettava itse yhteyttä veteraanijastn puheenjhtajaan ja ilmitettava hänelle halukkuutensa sallistua kyseiseen kisaan. Veteraanijast kkaa kunkin kisajukkueen em. tavalla ilmittautuneiden juksta paremmuusjärjestyksessä SM-

8 tai muissa kisissa tehtyjen tulsten perusteella siten, että SM-kisissa tehdyt tulkset vat etusijalla Tulsrajat vuden 2016 MM ja EM-kisihin Miehet vimanst Klassinen Miehet penkkipunnerrus Klassinen Sarja EM MM EM MM Sarja EM MM EM MM 59,0 602,5 622,5 510,0 530,0 59,0 172,5 180,0 66,0 665,0 687,5 565,0 585,0 66,0 195,0 202,5 74,0 727,5 750,0 615,0 635,0 74,0 215,0 222,5 83,0 782,5 807,5 665,0 685,0 83,0 240,0 247,5 93,0 830,0 857,5 705,0 730,0 93,0 260,0 270,0 105,0 875,0 902,5 740,0 765,0 105,0 280,0 290,0 120,0 907,5 937,5 775,0 800,0 120,0 297,5 307, ,0 965,0 795,0 820, ,5 322,5 Naiset vimanst Klassinen Naiset penkkipunnerrus Klassinen Sarja EM MM EM MM Sarja EM MM EM MM 47,0 372,5 385,0 290,0 302,5 47,0 90,0 95,0 52,0 402,5 415,0 315,0 327,5 52,0 97,5 102,5 57,0 432,5 447,5 340,0 352,5 57,0 105,0 110,0 63,0 467,5 482,5 365,0 380,0 63,0 115,0 120,0 72,0 515,0 532,5 400,0 417,5 72,0 130,0 135,0 84,0 565,0 582,5 440,0 457,5 84,0 145,0 150, ,5 622,5 475,0 490, ,5 162,5 M18 vimanst Klassinen M23 vimanst Klassinen Sarja EM MM EM MM Sarja EM MM EM MM 53,0 330,0 345,0 305,0 317,5 53,0 475,0 492,5 405,0 422,5 59,0 375,0 387,5 330,0 345,0 59,0 535,0 552,5 445,0 460,0 66,0 415,0 432,5 365,0 380,0 66,0 595,0 615,0 490,0 507,5 74,0 455,0 472,5 400,0 415,0 74,0 650,0 672,5 535,0 555,0 83,0 495,0 512,5 430,0 447,5 83,0 705,0 730,0 575,0 597,5 93,0 525,0 545,0 460,0 477,5 93,0 750,0 775,0 615,0 635,0 105,0 550,0 570,0 485,0 500,0 105,0 785,0 812,5 645,0 667,5 120,0 570,0 590,0 500,0 520,0 120,0 815,0 842,5 670,0 695, ,0 597,5 515,0 535, ,0 852,5 690,0 715,0 N18 vimanst Klassinen N23 vimanst Klassinen Sarja EM MM EM MM Sarja EM MM EM MM 43,0 200,0 210,0 180,0 190,0 43,0 305,0 315,0 220,0 230,0 47,0 215,0 225,0 195,0 202,5 47,0 325,0 337,5 235,0 245,0 52,0 235,0 242,5 210,0 220,0 52,0 350,0 365,0 250,0 262,5 57,0 250,0 262,5 225,0 235,0 57,0 380,0 395,0 270,0 282,5 63,0 270,0 282,5 245,0 255,0 63,0 410,0 425,0 295,0 305,0 72,0 300,0 310,0 270,0 280,0 72,0 450,0 467,5 325,0 337,5 84,0 325,0 340,0 295,0 307,5 84,0 495,0 512,5 355,0 370, ,0 360,0 320,0 330, ,0 537,5 380,0 395,0 M18/M23 penkkipunnerrus N18/N23 penkkipunnerrus

9 Sarja EM/M18 MM/M18 EM/M23 MM/M23 Sarja EM/N18 MM/N18 EM/N23 MM/N23 53,0 85,0 122,5 43,0 45,0 70,0 59,0 105,0 150,0 47,0 52,5 80,0 66,0 117,5 170,0 52,0 57,5 87,5 74,0 132,5 190,0 57,0 62,5 95,0 83,0 145,0 210,0 63,0 67,5 102,5 93,0 160,0 230,0 72,0 75,0 115,0 105,0 170,0 245,0 84,0 85,0 127,5 120,0 180,0 260, ,5 140, ,5 275, Aluejak Tilastkeskuksen suuralueiden mukainen: 1. Etelä-Sumi 2. Länsi-Sumi 3. Itä-Sumi 4. Phjis-Sumi 5. Ahvenanmaa Åland

10 3.9 Vimamalja Seurjen välistä vimamaljakilpailua ei järjestetä vunna Vimamalja kiertpalkint jää vuden 2015 vittajaseuralle. Kiertpalkint palaa käyttöön, js liitt käynnistää vimamaljakilpailun myöhemmin uudelleen paitsi, js vuden 2015 säännöillä kiertpalkint ei jää pysyvästi millekään seuralle Säännöt seuran vaihdssa Seurasiirt tehdään kirjallisesti. Nstaja vi edustaa uutta seuraansa yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun seurasiirtilmitus n tehty liitlle Ulkmaalaisen kilpailu- ja edustusikeus Ulkmaalainen urheilija vi sallistua kansallisiin tai sitä alemmantasisiin SVNL:n alaisiin kilpailuihin edellyttäen, että hän n saanut malta kansalliselta liitltaan, mikäli sellainen n lemassa, kirjallisen luvan ttaa saa kilpailuihin Sumessa. K. kirjallinen lupa tai ikeaksi tdistettu jäljennös siitä n timitettava Sumen Vimanstliittn (sihteerille) viimeistään klme viikka ennen ensimmäistä Sumessa järjestettävää kilpailua, jhn ulkmaalainen urheilija aik sallistua. Omalta kansalliselta liitlta saatu kirjallinen lupa tai ikeaksi tdistettu jäljennös siitä n esitettävä kilpailun järjestäjälle kilpailuun ilmittauduttaessa tai viimeistään ennen punnituksen alkua kilpailuissa, jihin ilmittaudutaan kilpailupaikalla. Ulkmaalainen urheilija, jka n liittynyt Sumen Vimanstliitn jäsenseuran jäseneksi ja n tdistettavasti asunut Sumessa vakituisesti vähintään vuden ajan, vi edustaa k. SVNL:n jäsenseuraa Sumen mestaruuskilpailuissa ja sitä alemmantasisissa SVNL:n alaisissa kilpailuissa ja tehdä niissä Sumen ennätyksiä edellyttäen, että hän täyttää kaikki ne ehdt ja velvitteet, mitä SVNL vaatii Sumen kansalaiselta kilpailuikeuksien saamiseksi. Js kyseinen urheilija kuitenkin kilpailee Sumen ulkpulella ja edustaa samalla muuta kuin SVNL:n jäsenseuraa tai Sumen Vimanstliitta, hän ei vi tehdä siinä kilpailussa Sumen ennätystä. Sumessa asuminen vidaan pääsääntöisesti sittaa ktipaikkatdistuksella, jka n timitettava Sumen Vimanstliittn (sihteerille) viimeistään neljä viikka ennen ensimmäistä SM-kilpailua, jhn k. urheilija aik sallistua. Sen jälkeen ulkmaan kansalaisen ei tarvitse SVNL:n alaisia mestaruus- eikä muita kilpailuja varten timittaa liittn uutta ktipaikkatdistusta niin kauan kuin vakituinen asuminen Sumessa jatkuu. Sumen Vimanstliitn jäsenseuran jäseneksi liittynyt ulkmaalainen urheilija, jka n edustanut kansainvälisessä kilpailussa jtakin muuta maata kuin Sumea, vi Sumen Vimanstliitn valitsemana edustaa Sumea IPF:n alaisissa kansainvälisissä mestaruus- ja muissa kv. kilpailuissa sen jälkeen, kun n tdistettavasti (kv. liitlle esitettävä tdiste [ktipaikkatdistus]) asunut Sumessa vakituisesti vähintään klmen vuden ajan. Tämä klmen vuden aika vidaan peruuttaa kknaan tai lyhentää sitä k. maiden kansallisten liittjen tekemällä spimuksella, js IPF:n hallitus hyväksyy tässä khdassa tarkitetun peruuttamisen tai lyhentämisen.

11 Lukitustaulukt SMRI = SUURMESTARILUOKKA MRI = MESTARILUOKKA 1. L = I-LUOKKA 2. L = II-LUOKKA VOIMANOSTO MIEHET SARJA SMRI MRI 1. L 2. L 59,0 692,5 622,5 517,5 460,0 66,0 762,5 687,5 572,5 507,5 74,0 832,5 750,0 625,0 555,0 83,0 897,5 807,5 672,5 597,5 93,0 955,0 857,5 715,0 635,0 105,0 1002,5 902,5 752,5 667,5 120,0 1042,5 937,5 782,5 695, ,5 965,0 805,0 715,0 PENKKIPUNNERRUS MIEHET 59,0 205,0 180,0 142,5 125,0 66, ,5 157,5 140,0 74,0 252,5 222,5 182,5 160,0 83,0 277,5 247,5 202,5 180,0 93,0 302,5 270,0 222,5 200,0 105,0 322,5 290,0 235,0 210,0 120,0 342,5 307,5 242,5 217, ,5 322,5 252,5 225,0 VOIMANOSTO NAISET SARJA SMRI MRI 1. L 2. L 47,0 430,0 385,0 322,5 282,5 52,0 465,0 415,0 347,5 302,5 57,0 497,5 447,5 372,5 325,0 63,0 540,0 482,5 405,0 352,5 72,0 592,5 532,5 445,0 387,5 84,0 650,0 582,5 487,5 425, ,0 622,5 520,0 455,0 PENKKIPUNNERRUS NAISET 47,0 107,5 95,0 77,5 70,0 52,0 115,0 102,5 85,0 75,0 57,0 122,5 110,0 92,5 80,0 63,0 135,0 120,0 100,0 87,5 72,0 150,0 135,0 112,5 95,0 84,0 167,5 150,0 125,0 105, ,5 162,5 132,5 112,5

12 12 LUOKITUSTAULUKKO - KLASSINEN SMRI = SUURMESTARILUOKKA MRI = MESTARILUOKKA 1. L = I-LUOKKA 2. L = II-LUOKKA KLASSINEN VOIMANOSTO MIEHET SARJA SMRI MRI 1. L 2. L 59,0 590,0 530,0 442,5 395,0 66,0 650,0 585,0 487,5 437,5 74,0 710,0 635,0 532,5 477,5 83,0 765,0 685,0 575,0 512,5 93,0 815,0 730,0 610,0 545,0 105,0 855,0 765,0 642,5 572,5 120,0 890,0 800,0 667,5 595, ,0 820,0 685,0 612,5 KLASSINEN PENKKIPUNNERRUS - MIEHET 59,0 150,0 130,0 105,0 90,0 66,0 165,0 147,5 115,0 102,5 74,0 182,5 162,5 132,5 117,5 83,0 200,0 180,0 147,5 130,0 93,0 220,0 195,0 162,5 145,0 105,0 232,5 210,0 170,0 152,0 120,0 247,5 222,5 175,0 157, ,5 232,5 182,5 162,5 KLASSINEN VOIMANOSTO - NAISET SARJA SMRI MRI 1. L 2. L 47,0 337,5 302,5 252,5 225,0 52,0 362,5 327,5 272,5 242,5 57,0 390,0 352,5 292,5 262,5 63,0 422,5 380,0 315,0 282,5 72,0 465,0 417,5 347,5 310,0 84,0 510,0 457,5 380,0 340, ,0 490,0 407,5 365,0 KLASSINEN PENKKIPUNNERRUS - NAISET 47,0 82,5 72,5 60,0 52,5 52,0 87,5 77,5 65,0 57,5 57,0 92,5 82,5 70,0 60,0 63,0 102,5 90,0 75,0 67,5 72,0 112,5 102,5 85,0 72,5 84,0 127,5 112,5 95,0 80, ,0 122,5 100,0 85,0 Liitt luvuttaa diplmin vain niille lukkarajan saavuttaneille urheilijille, jtka vat kaikessa vimansturheiluun kuuluvassa timinnassa kunniittaneet ja nudattaneet liitn sääntöjä ja Reilun Pelin periaatteita sekä vat pyytäneet diplmia.

13 13 Diplmia ei luvuteta urheilijalle, jlle n dpingrikkmuksen vuksi määrätty urheilun timintakielta, tai jka n muutin timinnallaan sittanut välinpitämättömyyttä liitn antidpingtyössä nudatettavaa timintaperiaatetta khtaan Tulsrajat v SM-kisihin Vimanst Sarja M14/17 M20 M23 Miehet 53,0-285,0 345,0-59,0-310,0 397,5 517,5 66,0-330,0 440,0 572,5 74,0-352,5 480,0 625,0 83,0-377,5 517,5 672,5 93,0-397,5 550,0 715,0 105,0-420,0 577,5 752,5 120,0-440,0 602,5 782, ,5 617,5 805,0 Penkkipunnerrus Sarja M14/17 M20 M23 Miehet 53,0-52,5 82,5-59,0-60,0 92,5 142,5 66,0-65,0 105,0 157,5 74,0-70,0 120,0 182,5 83,0-77,5 135,0 202,5 93,0-85,0 150,0 222,5 105,0-87,5 157,5 235,0 120,0-95,0 162,5 242, ,5 167,5 252,5 Vimanst Sarja N14/17 N20 N23 Naiset 43,0-117,5 195,0-47,0-135,0 210,0 282,5 52,0-157,5 225,0 302,5 57,0-182,5 242,5 325,0 63,0-202,5 262,5 352,5 72,0-222,5 290,0 387,5 84,0-252,5 317,5 425, ,5 340,0 455,0 Penkkipunnerrus Sarja N14/17 N20 N23 Naiset 43,0-27,5 37,5-47,0-30,0 42,5 70,0 52,0-32,5 50,0 75,0 57,0-35,0 55,0 80,0 63,0-37,5 60,0 87,5 72,0-42,5 65,0 95,0 84,0-50,0 72,5 105, ,0 77,5 112,5

14 Tulsrajat v klassisiin SM-kisihin Klassinen vimanst Sarja M14/M17 M20 M23 Miehet 53,0-197,5 240,0-59,0-215,0 295,0 442,5 66,0-230,0 325,0 487,5 74,0-245,0 355,0 532,5 83,0-262,5 385,0 575,0 93,0-277,5 405,0 610,0 105,0-292,5 430,0 642,5 120,0-305,0 445,0 667, ,5 455,0 685,0 Klassinen penkkipunnerrus Sarja M14 /M17 M20 M23 Miehet 53,0-42,5 65,0-59,0-50,0 70,0 105,0 66,0-55,0 82,5 115,0 74,0-57,5 95,0 132,5 83,0-65,0 107,5 147,5 93,0-70,0 117,5 162,5 105,0-75,0 127,5 170,0 120,0-80,0 135,0 175, ,0 142,5 182,5 Klassinen vimanst Sarja N14/N17 N20 N23 Naiset 43,0-95,0 155,0-47,0-107,5 170,0 225,0 52,0-125,0 185,0 242,5 57,0-145,0 200,0 262,5 63,0-162,5 215,0 282,5 72,0-177,5 240,0 310,0 84,0-202,5 260,0 340, ,0 280,0 365,0 Klassinen penkkipunnerrus Sarja N14/N17 N20 N23 Naiset 43,0-25,0 25,0-47,0-25,0 30,0 52,5 52,0-25,0 35,0 57,5 57,0-27,5 40,0 60,0 63,0-30,0 45,0 67,5 72,0-32,5 50,0 72,5 84,0-37,5 55,0 80, ,0 60,0 85,0 Klassisen vimanstn ja -penkkipunnerruksen SM-tulsrajat vudelle 2016 vat samat kuin tulsrajat vudelle Uudet, yllä levassa taulukssa levat 23-vutiaiden ja avimen lukan tulsrajat vat ensimmäisen kerran käytössä v SM-kilpailuja varten.

15 15 14 v. ja 17 v. nurten ikälukassa ja veteraaneissa kilpaileville ei le SM-tulsrajja. Em. ikälukissa kilpailevilla n kuitenkin ltava tulsrajantekaikana virallisessa klassisessa kilpailussa tehty tuls, jka n ilmitettava SM-kisailmittautumisessa. 14 v. nurten ikälukassa vivat kilpailla viimeistään kilpailupäivänä 12 vutta täyttävät k. vunna enintään 14 vutta täyttävät. 14 v. ja 17 v. nurten ikälukassa vidaan kilpailla ainastaan klassisessa vimanstssa ja penkkipunnerruksessa Kilpailuajankhdan muutkset Liittn ilmitetut kilpailut n pidettävä ilmitettuna ajankhtana ja ilmitetussa paikassa. Js kuitenkin ajankhtaa tai kilpailupaikkaa muutetaan alun perin ilmitetusta, siitä n ilmitettava liitlle viimeistään yhtä (1) viikka ennen kuin kilpailu muutetussa paikassa tai muutettuna ajankhtana pidetään. Js muutksesta ei ilmiteta edellä mainitulla tavalla, mitätöidään k. kilpailussa tehdyt tulkset SM-kisakalenteri 2016 Vimanst ja penkkipunnerrus, kaikki ikälukat Klassinen vimanst, veteraanit, Klassinen vimanst, nuret, Klassinen penkkipunnerrus, kaikki ikälukat, Klassinen vimanst, avin, SM-kisakalenteri 2017 Klassinen vimanst, veteraanit, Vimanst ja penkkipunnerrus, kaikki ikälukat Klassinen penkkipunnerrus, kaikki ikälukat, Klassinen vimanst, nuret, Klassinen vimanst, avin, Liitn hallitus vi tehdä muutksia kisakalenteriin pakttavista syistä MM, EM ja PM-kisakalenteri 2016 Klassinen ja varuste vimanst, nuret, , Katrinehlm, Rutsi Klassisen vimanst EM, avin ja nuret, , Tartt, Vir Vimanst, nurten (18 ja 23 v) EM, , Malaga, Espanja SELL Student Games, , Tampere, Sumi Penkkipunnerrus, veteraanien MM, , Rödby, Tanska Vimanst, miesten ja naisten EM, , Pilsen, Tšekki Penkkipunnerrus, avin ja nurten (18 v ja 23 v) MM, , Ptchefstrm, Etelä-Afrikka Klassinen vimanst MM, , Killeen, USA Vimanst, veteraanien EM, , Pilsen, Tšekki Penkkipunnerrus, miesten ja naisten EM, , Rödby, Tanska Vimanst, nurten (18 ja 23 v) MM, , Wraclaw, Pula Vimanst, Länsi-Eurpan mestaruuskisat, , paikka, Italia Vimanst, veteraanien MM, , Tallinna, Vir Penkkipunnerrus, veteraanien EM, Hamm, Luxemburg Vimanst, miesten ja naisten MM, , Orland, USA 4. VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA/VOIMANOSTAJA-LEHTI 4.1 Vimanstaja-lehti Liitn virallinen viestintäväline n VOIMANOSTAJA- lehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vudessa. Liitn hallitus päättää julukuussa 2015 lehden painpaikasta tarjusten perusteella. Lehden päätimittajana vunna 2016 timivat vurn perään Anni Vuhijki ja Heikki Virtanen.

16 16 Lehden taittajana timii Antti Savlainen. Tilaushinta ktimaassa n 35,00 eura/vusikerta ja irtnumern hinta n 10,00 eura. Tilaushinta ulkmaille n 55,00 eura/vusikerta. Lehden ilmitusmyynnin tehstamiseksi pyritään hankkimaan lehdelle prvisipalkkainen ilmitusmyyjä. Lehteen pyritään hankkimaan jäsenten timesta mainksia. Mainksen hankkija saa 50 % palkkin liitlle tilitetyn mainksen hinnasta. 4.2 Verkksivut Vimanstaja-lehden lisäksi viestinässä käytetään liitn verkksivuja ja facebk sivuja sekä tarpeen mukaan myös muita yleisiä viestintävälineitä. 5. MAKSUT JA KORVAUKSET 5.1 Jäsenmaksu SVNL:n jäsenmaksu n 200,00 eura/seura. 5.2 Kannatusjäsenmaksu SVNL:n kannatusjäsenmaksu 100,00 eura/jäsen. 5.3 Vimanstajalehden vusikerta 35,00 eura ktimaahan ja 55,00 eura ulkmaille. 5.4 Vimanstajalehden irtnumer Irtnumern hinta n 10,00 eura. 5.5 SM-kilpailujen santtmaksut Vimanst Liitn suus Seuran suus Nuret 14/17v. ikälukka Liitn suus Seuran suus Penkkipunnerrus Liitn suus Seuran suus Nuret 14/17v. ikälukka Liitn suus Seuran suus 60,00 eura/kilpailija 25,00 eura 35,00 eura 30,00 eura/kilpailija 15,00 eura 15,00 eura 50,00 eura/kilpailija 30,00 eura 20,00 eura 25,00 eura/kilpailija 12,50 eura 12,50 eura Klassisten SM-kilpailujen santtmaksut vat samat kuin yllä mainitut. SM-kilpailujen santtmaksut n maksettava liitn yleistilille ilmittautumisen yhteydessä. Nstaja katstaan kilpailijaksi, kun santtmaksu n maksettu. Muiden kilpailujen santtmaksusta päättää järjestävä seura. 5.6 Lisenssi Lisenssin hinta vudelle 2016 n 70,00 eura/kilpailija (ei sisällä vakuutusta, sisältää Vimanstaja-lehden). Nurten 14 ja 17 v. ikälukassa kilpailevien lisenssi vudelle 2016 n 35,00 eura/kilpailija (ei sisällä vakuutusta, sisältää Vimanstaja-lehden).

17 17 Lisenssin hinta Sumen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n alaisille nstajille n 35,00 eura. 5.7 Kilpailulupamaksu Kilpailulupamaksu n 60,00 eura / kilpailu. Kilpailulupamaksu (60,00 eura) pitää lla maksettuna kun kilpailuista ilmitetaan liittn. Maksu sisältää lehti-ilmituksen (yksi ilmitus / kilpailu) VOIMAnstaja -lehdessä, sekä tiedt liitn nettisivuilla. Kilpailulupamaksun surittanut seura vi ilmittaa kilpailun levan virallinen, js asianmukaiset tumarit vat läsnä. Vimanstaja -lehteen ilmitus ehtii js se tulee sihteerille ajissa (n. 3 kk ennen kilpailuja). 5.8 Kilmetrikrvaus SVNL:n kilmetrikrvaus man autn käytöstä n 0,37 eura/km. 5.9 Päivärahat SM-kilpailuihin valituille tumareille ja muille SM-kisissa liitn pulesta virkailijana timiville maksetaan päivärahaa matkan kestn perustuen. Kkpäiväraha (yli 10 tunnin matka) n 27,50 eura ja sapäiväraha 14,00 eura (6-10 tunnin matka). Yli matkavurkauden (24 tuntia) kestävistä matkista alkaa uusi sapäiväraha, kun matka ylittää edellisen täyden vurkauden vähintään kahdella tunnilla ja uusi kkpäiväraha, kun matka ylittää kuudella tunnilla edellisen täyden matkavurkauden. Päivärahaa ei makseta ktipaikkakunnalla tapahtuvista matkista, jiden pituus yhteen suuntaan n 15 kilmetriä tai vähemmän. Kv. kilpailuihin ulkmailla sallistuville liitn nimeämille virkailijille maksetaan ulkmaan kkpäivärahaa 30 eura/pv täysien matkapäivien (kisapäivien) ajalta. Ulkmaan sapäiväraha n 15 eura. Paluupäivän kk- tai sapäiväraha määräytyy matkustusajan mukaan, ks. edellinen kappale. Hallituksen ja jastjen kkusten kkusmatkista ei makseta päivärahaa. Hallituksen kkukseen sallistuville hallituksen jäsenille maksetaan 25,00 eurn suuruinen kkuskulukrvaus Tarvikevälitys Tumarimerkki 10,00 eura/kpl Pstikulut lisätään pstituksen yhteydessä. 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 6.1 Kansainvälinen timinta Otetaan saa kansainväliseen kilpailu- ja järjestötimintaan. 6.2 Edustus Liitta/Sumea edustavat kansainvälisissä järjestötehtävissä: Kalevi Srsa: Kansainvälisen Vimanstliitn (IPF) antidpingkmitean jäsen. Tekee IPF:n rankingtilastt ja hulehtii niiden päivityksestä. Timii IPF:n Appeal Cmmitteen jäsenenä. On ehdlla IPF:n kngressissa IPF:n lainsäädäntökmitean (Law & Legislatin Cmmittee)

18 18 puheenjhtajaksi. Jari Rantapelknen: Ter Hyttinen: Mervi Sirkiä: IPF:n kurinpitkmitean jäsen ja Eurpan Vimanstliitn (EPF) lainsäädäntökmitean puheenjhtaja sekä EPF:n hallituksen jäsen. Phjismaiden Vimanstliitn (NPF) hallituksen jäsen. Kansainvälisen Vimanstliitn (IPF) Enturage Cmissinin jäsen. 6.3 Kv. tumaritiminta Pyritään lähettämään kansainvälisiä tumareita MM ja EM-kisihin. Tumari pyritään lähettämään edellä mainittuihin kisihin sen sijaan, että maksettaisiin IPF:lle tai EPF:lle tumarin puuttumisesta jhtuva 500 eurn sakk/kisa. Kansainvälisten tumareiden lähettämisellä halutaan varmistaa näiden pätevyyden säilyminen jatkssa, mikä edellyttää lähetettävien tumareiden kierrättämistä mahdllisuuksien mukaan. 7. ANTIDOPING 7.1 Periaatteet Dping n vastin urheilun perusperiaatteita ja lääketieteellistä etiikkaa, sekä vastin urheilun Fair Play henkeä. Dping vaarantaa urheilijan terveyden. Dping n kiellettyä. Dping n väärin. Sumen Vimanstliitt tekee dpingin vastaista työtä urheilijiden fyysisen ja mraalisen terveyden sujelemiseksi sekä vimansturheilun parhaan edun pulesta. 7.2 Timinta/timenpiteet Tiedtus / valistus / kulutus: Liitt nudattaa jhdnmukaisesti ja julkisesti dpingin vastaista linjaa. Liitt tekee jatkuva yhteistyötä Sumen Antidpingtimikunta ADT ry:n kanssa. Liitt harjittaa antidpingasiaa kskevaa tiedtus- ja valistustimintaa mm. Vimanstaja-lehden sekä liitn verkksivujen välityksellä. Jkainen liitn kilpailulisenssin lunastanut saa viisi kertaa vudessa ilmestyvän Vimanstaja-lehden, jka n liitn virallinen tiedtuskanava. Kiireellisempää tiedttamista kskevassa asiassa käytetään jäsenkirjettä ja/tai liitn verkksivuja. Jkaiselle liitn leirille kutsutaan ADT:n edustaja pitämään antidpingasiaa kskeva kulutus/valistustilaisuus. Erillisiä kulutus ja/tai tiedtustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Liitn hallitukselle järjestetään tarvittaessa (esim. sääntöjen muuttuessa) khdennettua kulutusta tai tiedtusta. Kannustetaan leireillä ja muissa yhteyksissä urheilijita ja valmentajia pitkäjänteiseen valmentautumiseen niin huipulle pyrittäessä kuin muutenkin. 7.3 Antidpingsäännöt Sumen Vimanstliitssa nudatetaan ADT:n ylläpitämää Sumen antidpingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Vimanstliitn (IPF) antidpingsääntöjä. Lisäksi liitn kurinpitsäännöissä n antidpingasiaa kskevia sääntöjä. 7.4 Antidpinghjelma Sumen Vimanstliitn antidpinghjelma n tämän timintasuunnitelman liitteenä. 7.5 Antidpingspimus Liitt tekee jkaisen urheilijan kanssa antidpingspimuksen, jlla urheilija situtuu nudattamaan puhtaan urheilun periaatetta ja situtuu liitn sääntöihin ja niiden myötä mm. Sumen antidpingsäännöstöön, Maailman antidpingsäännöstöön (Wrld Anti-Dping Cde)

19 ja kaikkiin sen piiriin kuuluviin, vimassa leviin kansainvälisiin nrmeihin, sekä Kansainvälisen Vimanstliitn (IPF) antidpingsääntöihin ja -määräyksiin, sekä situtuu nudattamaan niitä SVNL:n alaisiin kilpailuihin sallistuvan urheilijan n timitettava antidpingspimus liitlle viimeistään klme (3) kuukautta ennen ensimmäisen kilpailun alkua, jhn urheilija aik sallistua. Sen jälkeen antidpingspimus n vimassa tistaiseksi. 7.6 Testaustiminta Vuden 2004 alusta lähtien vimassa lleen käytännön mukaisesti vastaa Sumen Antidpingtimikunta (ADT) sekä kilpailujen yhteydessä että kilpailujen ulkpulella suritettavasta ns. harjituskauden dpingtestauksesta. Liitt vi sen lisäksi tilata ADT:lta liitn lukuun (kustannuksella) tehtäviä testejä. 7.7 Testiin valittavat urheilijat Sumen Vimanstliitn edustamissa lajeissa (vimanst ja penkkipunnerrus) vidaan tehdä tai teettää dpingtestejä SVNL:n, ADT:n; WADA:n, tai kansainvälisen liitn (IPF/EPF) alitteesta kaikille liitn antidpingsäännöstöön situtuneille urheilijille. ADT:n testauspliin kuuluvat urheilijat mudstavat dpingtestauksen ydinryhmän. 7.8 Vastuu Myös jäsenseurjen tulee kantaa vastuuta puhtaan urheilun linjasta sekä järjestää antidpingtyötä kskevaa valistusta jäsenilleen. Kuitenkin urheilija itse n aina lpullisessa vastuussa kiellettyjen lääkeaineiden tai menetelmien väärinkäytöstä. 7.9 Seuraamukset Dpingtapauksen jhdsta määrättävät seuraamukset vat IPF:n Antidpingsääntöjen mukaiset TESTIKULUT 8.1 Kansainvälisissä kilpailuissa tehdyt EE:t tai ME:t hyväksytään vain js ennätyksen tehneen urheilijan dpingtestituls n negatiivinen. Kansainvälinen liitt (jk IPF tai EPF) n vastuussa ennätystestien tekemisestä ennätyksen tehneille urheilijille IPF:n sääntöjen mukaisesti. 9. VALITTAMINEN 9.1 Liitn hallituksen antamasta rangaistuspäätöksestä dpingasiassa vi valittaa ensisijaisesti Urheilun ikeusturvalautakunnalle. 10. MUUT TAPAHTUMAT JA OSALLISTUMISET 10.1 Otetaan mahdllisuuksien mukaan saa mm. Valn ja ADT:n järjestämiin kulutus- ja muihin tilaisuuksiin, sekä muiden urheilujärjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin jihin liitt saa kutsun. Riihimäki SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY Ter Hyttinen puheenjhtaja Jari Rantapelknen sihteeri

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 2 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE UINTIJAOSTON TOIMINTAOHJE 1 Sisältö SEURAN JA UINTIJAOSTON ESITTELY... 3 TOIMINTAOHJEET... 4 UINTIKAUSI... 4 VAKUUTUKSET... 5 BLUE CARD LISENSSI... 5 KAUSIMAKSUT... 5 VALMENTAJIEN JA HUOLTAJIEN VUOROVAIKUTUS...

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sumen melnta- ja sutuliitt ry 6.2.2013 Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Yleiset periaatteet Yleisenä pyrkimyksenä n täyttää kaikki kansainvälisissä kilpailuissa Sumen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 3.12.2018 / Saara Nykänen & Rbert Sundman, lunns 16.12.2018 / Snja Miettinen, lunns päivitetty esitykseksi hallituksen päätöksen mukaisesti 26.1.2019 / Partineuvstn järjestäytymiskkuksen käsittely PARTION

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Windows Nordicin maksunpalautus loppukäyttäjille ("Kampanja") Microsoftin kampanjaehdot

Windows Nordicin maksunpalautus loppukäyttäjille (Kampanja) Microsoftin kampanjaehdot Windws Nrdicin maksunpalautus lppukäyttäjille ("Kampanja") Micrsftin kampanjaehdt Kampanjaehdt Kelpuutettavat laitteet Windws kannettava tietkne, jssa n ait Micrsft Windws 10 Hme tai Windws 10 S käyttöjärjestelmä,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten SMkilpailujen säännöt kaudella 2015-2016

Suomen Curlingliiton alaisten SMkilpailujen säännöt kaudella 2015-2016 Sumen Curlingliitn alaisten SMkilpailujen säännöt kaudella 2015-2016 Päivitetty 23.9.2015 -Kilpailuvalikunta Säännöt vahvistettu hallituksen kkuksessa. Sarja ja kilpailumääräykset vahvistetaan ilmittautumisen

Lisätiedot

Kalatalousalueen ensimmäinen kokous ja vuosi

Kalatalousalueen ensimmäinen kokous ja vuosi Kalatalusalueen ensimmäinen kkus ja vusi Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen kalastusaluepäivä perjantaina 23.11.2018 Hannu Sal ELY-keskus Järvi-Sumen kalataluspalvelut Uuden kalatalusalueen alku

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja kalastuslain ajankohtaiset asiat

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja kalastuslain ajankohtaiset asiat Kalastusalueiden timinnan päättäminen ja kalastuslain ajankhtaiset asiat Kalastusalueiden viimeiset hetket Hannu Sal ELY-keskus Järvi-Sumen kalataluspalvelut Kalastusalueen lppu ja kalatalusalueen alku

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Yleisurheilujaosto

Toimintakäsikirja Yleisurheilujaosto VAASAN VASAMA- Yleisurheilu 1 (13) Timintakäsikirja 2 (13) 1. JOHDANTO... 4 2. VISIO... 4 2.1 YLEISTÄ... 4 2.2 LÄHITULEVAISUUDEN TAVOITTEET 2014-2017... 4 3. JAOSTON ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄNJAOT... 4 3.1

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Kalastusalueiden toiminnan purkaminen ja kalatalousalueen alku

Kalastusalueiden toiminnan purkaminen ja kalatalousalueen alku Kalastusalueiden timinnan purkaminen ja kalatalusalueen alku POHJOIS-SAVON KALASTUSALUEPÄIVÄ 31.10.2018 Hannu Sal ELY-keskus Järvi-Sumen kalataluspalvelut Kalastusalueen timinnan päättyminen viimeiset

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 järjestää LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 Sunnuntaina 24.5.2009 KILPAILUPAIKKA KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUMAKSU Nääshalli, bud 4 (Näsijärvenkatu 8, Tampere). Viimeinen ilmittautumispäivä n perjantaina

Lisätiedot

Ohjeita linja- ja aikatuomareille

Ohjeita linja- ja aikatuomareille Päivitetty Ohjeita linja- ja aikatumareille Yleistä Linja- ja aikatumarit timivat SM-kilpailuissa, FinGym-kilpailuissa, katsastuskilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Mikäli vimistelija n kkeiluajan

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja muut ajankohtaiset asiat

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja muut ajankohtaiset asiat Kalastusalueiden timinnan päättäminen ja muut ajankhtaiset asiat Pirkkalan kalastusalueen kkus Hannu Sal ELY-keskus Järvi-Sumen kalataluspalvelut Mitä täytyy hitaa vunna 2018 Kalastusalueen varsinainen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 2 Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Timinnan tarkitus... 3 1.2 Timinnan tavitteet... 3 1.3 Timinnan painpistealueet... 3 2 ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallint... 4 2.2 Ohjaustiminta...4

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_KA347_multibeneficiary_2015_fi.dc LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa.

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Helsinki Petankin halli Pasilassa, Tallikatu 99, Pasilan eteläinen veturitalli, Helsinki

Helsinki Petankin halli Pasilassa, Tallikatu 99, Pasilan eteläinen veturitalli, Helsinki 1 (6) SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2012 AIKA 12.2.2012 kl 12.00 PAIKKA LÄSNÄ ESTE Helsinki Petankin halli Pasilassa, Tallikatu 99, Pasilan eteläinen veturitalli, Helsinki Art Brand,

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT E+ YiA Spimus LIITE III_KA347_rahitus- ja spimussäännöt_fi.dc LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa.

Lisätiedot

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja 1 (5) Vastaanttava yritys Vastaanttajan nimi Vastaanttajan katusite Pstilker Pstitimipaikka Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja Maanmittauslaits myöntää

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT KA102_2015 Liite III Rahitus- ja spimussäännöt I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti.

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti. TARJOUS Juni Kiimamaa / jun 25.8.2015 Nusiaisten kunta Juhani Kylämäkilä Hallintkuja 2 21270 Nusiainen KAITARAISTEN YRISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Keskusteluihimme viitaten tarjamme tsikssa mainittua

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Kurikan Invalidit ry Timintasuunnitelma vudelle 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 VARSINAINEN TOIMINTA... 3 JÄSENPALVELUT... 3 Alue- ja paikallisjärjestöjen neuvntapalvelutiminta...

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta Ohje 1 (6) Sähkömarkkinalain (588/2013) 29 a sekä maakaasumarkkinalain (587/2017) 34 a. Energiavirastn hje tietturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmittamisesta Asiaan liittyvä lainsäädäntö Sähkön jakeluverknhaltijille,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot