Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua?"

Transkriptio

1 Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua? Työterveyshoitajien koulutuspäivät 2012 Korvausasiantuntija Essi Manner

2 Mitä tietoa tulet tämän esityksen aikana saamaan? Perustiedot maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin perustuvasta vakuutusturvasta ja korvauksista. Korvausprosesseista tapaturma- ja ammattitautiasioissa. Miten voit omalta osaltasi vaikuttaa maatalousyrittäjän tapaturma-asian tai ammattitautiepäilyn korvausprosessiin?

3 Maatalousyrittäjien työtapaturmavakuutus Korvaa MYEL- yrittäjätyössä sattuneet: tapaturmat lyhyenä aikana syntyneet vammat työstä aiheutuneet ammattitaudit

4 MATA-työtä maataloustyö metsätyö kalastus poronhoito apurahatyö myös työmatka ja muu työolosuhde ei muu ansiotyö eikä yksityistalouden työ

5 MATA-työtä myös konetyöt maatalouskoneilla liitännäiselinkeinojen työt (maatalousverotettu) vaihtotyö maatalousasiointimatkat * ammattikurssit, maatalousnäyttelyt yrityksen kirjanpito työvaatteiden pesu ja korjaus työvaatteisiin pukeutuminen peseytyminen työn jälkeen *jos välitön ajallinen ja asiallinen yhteys työsuoritukseen

6 Vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa tapaturmat ja lyhyenä aikana syntyneet vammat ei liikekipeytymistä ei ammattitauteja ei muita sairauksia ei liikennevahinkoja mitään urheilulajeja ei ole rajattu pois (paitsi liikennevakuutuslain piiriin kuuluva moottoriurheilu)

7 Yksityistaloutta ja vapaa-aikaa ovat esimerkiksi: viljelmän asuinrakennuksen rakentaminen tai korjaus perheen tavanomainen ruokahuolto yrityksessä lasten ja vanhusten hoito asuinrakennuksen siivous ja lämmitys puiden pilkkominen yksityisasunnon lämmittämiseen harrastukset esimerkiksi urheilu, metsästys, marjastus ja sienestys Korvaus vain vapaa-ajan vakuutuksesta

8 Korvattava vahinko tapaturma äkillinen odottamaton tahaton aiheutuu ulkoisesta syystä yhden yksittäisen työliikkeen aiheuttama lihaksen tai jänteen kipeytyminen (ei vapaaajan tapaturmavakuutuksesta)

9 Muut tapaturmavakuutuksesta korvattavat: hiertymä, hankauma, syöpymä kaasuvammat lämpö-, palo- ja paleltumavamma ilmanpainevamma polvilumpion tai kyynärpään limapussintulehdus (syynä puristus) lihaksen tai jänteen äkillinen kipeytyminen työliikkeessä (työtapaturmavakuutus)

10 Ammattitauti Sairaus, joka todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut työssä esiintyvästä tekijästä biologinen - homeitiöt - homepölykeuhkosairaus kemiallinen - eläinepiteeli - astma, nuha, ihottuma fysikaalinen - melualtistus - kuulon heikentymä Sairauden ilmeneminen = ensimmäinen käynti lääkärissä

11 Ammattitautina voi tulla korvattavaksi myös rasitusvamma jännetupen tulehdus olkaluun sivunastan tulehdus rannekanava-oireyhtymä syynä tavan takaa toistuva, yksipuolinen liike tai työntekijälle outo liike ranteen keskiasennosta poikkeava asento Tuki- ja liikuntaelinsairaudet eivät ole ammattitauteja

12 Ammattitautitutkimuskulut ammattitaudin selvittämiseksi perustellut ja tarpeelliset tutkimuskulut korvataan, vaikka sairaus ei osoittautuisikaan ammattitaudiksi lääkärinpalkkiot sairaalamaksut matkakulut

13 Näitä korvataan Sairaanhoito Matkakulut Kodinhoitokustannukset Tutkimuskulut Päiväraha Tapaturmaeläke Haittaraha-pysyvän haitan korvaus Haittalisä ja vaatelisä (vaikeavammaiset) Kuntoutus-lääkinnällinen ja ammatillinen (uudelleenkoulutus, elinkeinotuki) Perhe-eläke Hautausapu

14 Sairaanhoito lääkärinpalkkiot sairaalamaksut fysikaalinen hoito lääkkeet, hoitotarvikkeet apuvälineet tekojäsenet vakuutustodistus lääkärille -> maksuton hoito reseptit ja kuitit Melaan tai Mela-asiamiehelle veroton

15 Tapaturmassa särkyneet silmälasit kuulokojeet hammasproteesit tukisidokset ja -liivit tekojäsenet ja -elimet korvataan, jos syntyi ruumiinvamma kuitit Melaan veroton

16 Päiväraha työkyvyttömyys tapaturmapäivän lisäksi vähintään kolme päivää työkyky heikentynyt % maksetaan korvataan tapaturmaa seuraavasta päivästä kaikilta viikonpäiviltä enintään vuosi määrä riippuu MYEL-työtulosta (360:s osa) muista ansioista (yrittäjä, työsuhdetyö) vapaaehtoisen vakuutuksen vuosityöansiosta (360:s osa) työkyvyttömyyden asteesta

17 Tapaturmaeläke maksetaan päivärahakauden päätyttyä työkyky heikentynyt % työkyvyn heikentyminen johtuu tapaturmasta tai ammattitaudista arvioidaan kyky hankkia ansioita muustakin työstä maksetaan niin kauan kuin työkyvyttömyys jatkuu määrä riippuu vuosityöansiosta työkyvyttömyyden asteesta

18 Muut korvaukset haittaraha maksetaan päivärahakauden päätyttyä pysyvästä haitasta, haitat luokiteltu 1 20 määrä 1,15 60 % vähimmäisvuosityöansiosta haittalisä avuttomalle, joka tarvitsee toisen apua maksetaan päivärahan tai eläkkeen lisänä vaatelisä jos proteesi tai muu apuväline aiheuttaa vaatteiden erityistä kulumista

19 Kodinhoitokustannukset vahingoittunut ei vamman vuoksi selviä päivittäisestä kodin- ja lastenhoidosta (todelliset lisäkulut) enintään ensimmäisen vuoden ajalta laskut ja kuitit Melaan veroton maatalouden sijaisapua ei korvata

20 Kuntoutusjärjestelmät Työterveyshuolto - työkyky KELA - lääkinnällinen ja ammatillinen MELA MYEL - ammatillinen MATA - lääkinnällinen ja ammatillinen

21 MATA-kuntoutus lääkinnällinen kuntoutus kuntoutustarpeita selvittävä tutkimus kuntoutus avo- tai laitoshoidossa, fysioterapia, muut terapiat toimintakykyä ylläpitävät apuvälineet asunnon muutostyöt, pyörätuolit ym. apuvälineet moottoroidut hengityssuojaimet, suojakäsineet sopeutumisvalmennus tai muu rinnastettava kuntoutus; kuntoutuskurssit astmaan, homepölykeuhkoon, ihottumaan ja allergiseen nuhaan sairastuneelle ei ennaltaehkäisevänä

22 22 Kuntoutuskurssi Mela kutsuu hengityssuojaimen saaneet kurssille 3 14 vrk Hengitysliitto Heli ry:n kuntoutuskeskuksissa Verve (Oulu ja Mikkeli) ja Norrvalla kurssin ajalta ansionmenetys ja matkakorvaus sekä täysihoito

23 23 Kurssien sisältö työkykyvalmennus (astma) - arviointijakso - valmennusjakso, 1 kk:n kuluttua - seurantajakso, noin puolen vuoden kuluttua tavoitteena kuntoutujan oman toteuttamiskelpoisen kuntoutussuunnitelman, maatilan yrityssuunnitelman laadinta sairauden hoito, suojautuminen, työkyvyn edistäminen fyysinen ja psyykkinen jaksaminen

24 MATA Ammatillinen kuntoutus Ammatillinen koulutus, oppisopimus 1 4 vuoden koulutus, täysi tapaturmaeläke koulutuksen ajalta ja koulutarvikkeet sekä matkakulut Elinkeinotuki - koroton laina ja/tai avustus - työvälineiden hankkimiseen - uuden yrityksen perustamiseen - entisen yrityksen muuttamiseen

25 MATA-kuntoutukseen hakeutuminen Aloite kuntoutukseen - hoitotaho, itse, Mela (aloitevelvollisuus) - ei erillistä hakemusta VKK ry Vakuutuskuntoutus ry - kuntoutusselvittelyt, suositukset, ohjaus ja seuranta

26 Korvauksenhakuprosessi työtapaturma- ja ammattitautiasioissa Tapaturman sattuessa tai ammattitaudin oireiden ilmetessä asiakkaan tulisi mennä lääkäriin ja ottaa mukaan vakuutustodistus Asiakkaan tulee täyttää vahinkoilmoitus joko itse tai asiamiehen luona Selvittää tarkasti, miten, missä ja millaisissa oloissa tapaturma sattui tai milloin ja millaisissa töissä mahdollisesta ammattitaudista johtuva oireilu alkoi Liittää vahinkoilmoituksen liitteeksi lääkärintodistus, reseptit ja alkuperäiset kuitit. Täyttää vahinkoilmoituksen kääntöpuolella oleva matkalasku Lähettää asiakirjat Melaan Melan asiointipalveluista voi seurata vahinkoasian käsittelyn etenemistä

27 Jos asiakkaalla oli vakuutustodistus mukana lääkärikäynnillä, saa hän maksuttoman hoidon ja hoitolaitos lähettää asiakirjat Melaan. Asiakas lähettää Melaan lääkärintodistuksen, reseptit, alkuperäiset kuitit ja matkalaskun. Jos asiakkaalla ei ollut mukana vakuutustodistusta, joutuu hän maksamaan hoidosta aiheutuneet kustannukset ensin itse. Korvauksia Melasta voi hakea kuitteja vastaan. Asiakkaan tulee täyttää vahinkoilmoitus tai vakuutustodistus ja lähettää se Melaan. Mukaan liitetään lääkärintodistus, reseptit, alkuperäiset kuitit ja matkalasku.

28 Korvauksenhakuprosessi vapaa-ajan tapaturmissa Asiakkaan tulee täyttää vahinkoilmoitus joko itse tai asiamiehen luona. Selvittää tarkasti, miten, missä ja millaisissa oloissa tapaturma sattui. Liittää vahinkoilmoituksen liitteeksi lääkärintodistus, reseptit ja alkuperäiset kuitit. Täyttää vahinkoilmoituksen kääntöpuolella oleva matkalasku. Vahingosta aiheutuneet kulut tulee asiakkaan maksaa ensin itse. Korvauksia voi hakea Melasta kuitteja vastaan. Melan asiointipalveluista voi seurata vahinkoasian käsittelyn etenemistä.

29 Korvausratkaisu Kun Mela on saanut vahinkoilmoituksen ja tarvittavat selvitykset, kuten lääkärintodistukset ja tutkimustulokset, voidaan ratkaisu tehdä ja antaa korvauspäätös. Ammattitautiepäilyasioissa voi ratkaisun tekemiseen kulua aikaa kuukausista vuosiin, riippuen ammattitautitutkimusten tekemisen etenemisestä. Tutkimustulosten saavuttua voidaan ratkaista, onko kysymyksessä ammattitauti.

30 Mikäli tarvitset tietoa tapaturma- tai ammattitautiasioissa, voit ottaa yhteyttä! sähköpostilla tai soittamalla numeroon

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi. Essi Manner

Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi. Essi Manner Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi Essi Manner 2 Kuntoutuksen toimijat ja työnjako Tapaturma- ja liikennevakuutus aina ensisijaista muihin nähden myös ammattitaudit Terveydenhuolto terveydentilaa

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN 1(49) Tämän ohjeen on hyväksynyt Liikennevakuutuskeskus 12/2011. 1 TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1.1. Toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen yleinen

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO: 1. Suosituksen tarkoitus ja lähtökohdat 2. Mitä välineitä suositus

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HENKILÖVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa

Lisätiedot

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Avuksi arkeen Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Sisällysluettelo A Ajankohtaista tietoa (tiedot vuodelta 2013) 9 Ammatillinen erityisopetus 13 Ammatinvalinnanohjaus 13 Ammatillinen kuntoutus

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Valtionhallinnon matkavakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen Matkustajavakuutus Komennusvakuutus Matkatavaravakuutus Matkavastuuvakuutus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus hilma Vammaisfoorumi ry 2011 Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS ISBN 951-97853-3-7

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta Potilasvakuutus korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausperusteista säädetään potilasvahinkolaissa.

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot