Seinäjoki MELA TURVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoki 8.11.2014 MELA TURVA"

Transkriptio

1 Seinäjoki MELA TURVA

2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Maatalousyrittäjää ja apurahansaajaa varten maanviljelijät, kalastajat, poronhoitajat, metsänomistajat, apurahansaajat lakisääteinen sosiaaliturva keskitetty Melaan perustuu MYEL työeläkevakuutukseen asiakkaana vakuutettua ja eläkkeensaajaa etuudet ja palvelut yhteensä yli 1 miljardi euroa vuodessa 2 Sarja 1.1

3 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Päätoimipaikka Tapiola, Espoo 170 toimihenkilöä Sivutoimiset Mela asiamiehet 48 asiamiestä alueena useampia kuntia 3 Sarja 1.1

4 4 MYEL Paljon enemmän kuin pelkkä työeläkevakuutus Antaa turvaa joka hetkeen viljelijälle kalastajalle poronhoitajalle metsänomistajalle apurahansaajalle Maatalousyrittäjän ja apurahansaajan koko sairaus ja eläketurva perustuvat MYEL vakuutukseen Sarja 3.1

5 Mela turva kattaa eri elämäntilanteet tapaturma sairaus vanhuus MYEL - vakuutus -työtulo lomitus kuolemantapaus 5

6 Mela turva on enemmän kuin pelkkä eläke Työikäiselle tapaturmaturva sairauspäiväraha työkyvyttömyyseläke lomitus Eläkeikäiselle luopumistuki vanhuuseläke Perheen turvaksi perhe eläke ryhmähenkivakuutus Lisäksi Kelasta sairausvakuutuspäiväraha äitiyspäiväraha vanhempainpäiväraha lasketaan MYEL työtulosta Lisäksi muualta opintoraha viljelijälle liikennevakuutuksen pv raha yrittäjän aikuiskoulutustuki työttömyyspäiväraha (Kela, työttömyyskassa) 6

7 7 MYEL vakuutukseen kuuluvat yrittäjä yrittäjän puoliso tai avopuoliso perheenjäsen yhtymänä maataloutta harjoittavat kuolinpesän osakas Muu palkattu työvoima TyEL vakuutukseen Sarja 3.1

8 8 Yrittäjä vuotias työskentelee tilalla omaan tai yhteiseen lukuun tilan omistaja tai vuokraviljelijä tai tilaan hallintaoikeus tilan haltijan puoliso tai avopuoliso kuolinpesän osakas leski myös muut kuolinpesän osakkaat Sarja 3.1

9 9 Perheenjäsen vuotias sukulainen lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, vävy, miniä, veli, sisar asuu ja työskentelee tilalla saa palkkaa lähisukulainen myös silloin, jos asuu muualla, mutta päätyö tilalla Työtulo = palkka + luontaisedut Jos palkkaa ei makseta, vakuutus vapaaehtoisena työpanoksen mukaan Sarja 3.1

10 10 MYEL vakuutukseen kuuluvat myös Avoimen yhtiön yhtiömies palkka tai työsopimus ei muuta asiaa Kommandiittiyhtiön vastuullinen yhtiömies tai sitoumuksista vastaava osakas äänetön osakas voi olla MYEL perheenjäsen Sarja 3.1

11 Osakeyhtiö Osakeyhtiöstä vakuutetaan yrittäjä, jos toimintaa verotetaan maatalouden tulolähteestä toimitusjohtaja tai hallituksen varsinainen jäsen omistaa yksin yli 30 % yhtiön osakepääomasta tai kokonaisäänimäärästä omistaa yksin tai puolison tai samassa taloudessa asuvien lasten tai vanhempien kanssa yli puolet yhtiön osakepääomasta tai heillä on yli puolet osakkeiden kokonaisäänimäärästä itsellä ainakin yksi osake 11

12 12 Kuolinpesä ja maatalousyhtymä Kuolinpesä osakkaat joko MYEL yrittäjiä tai perheenjäseniä Maatalousyhtymä esim. kahden henkilön yhdessä omistama maatila kaikki MYEL yrittäjiä Sarja 3.1

13 13 Pakollinen MYEL vakuutus peltoa, puutarhaa ja metsää vähintään 5 MYEL hehtaaria MYEL työtulo vähintään 3 715,29 euroa (v. 2014) työskentely kestää vähintään 4 kk Jos pinta ala on alle 5 MYEL ha tai työtulo alle MYELin alarajan, vakuutus vapaaehtoisena. Pakollinen MYEL MATA työtapaturmavakuutus Vapaaehtoinen MYEL vapaaehtoinen MATA työtapaturmavakuutus otettava erikseen! Sarja 3.1

14 14 Vakuutettava maatila tilalla harjoitetaan maataloutta peltoa ja puutarhaa vähintään 5 MYEL hehtaaria tai metsää vähintään Etelä Suomessa 50 ha Keski Suomessa 75 ha Pohjois Suomessa 100 ha tai yhdistelmä pellosta ja metsästä vähintään 5 MYEL hehtaaria Sarja 3.1

15 15 Vapaaehtoinen MYEL vakuutus Yrittäjä tai perheenjäsen ei kuulu pakolliseen vakuutukseen tila pieni MYEL työtulo jää alle alarajan pieni palkka tai palkkaa ei makseta lainkaan vanhuuseläkeläinen Edut lähes samat kuin pakollisessa vakuutuksessa ei ryhmähenkivakuutusta eikä lomitusoikeutta vapaaehtoinen MATA vakuutus otettava erikseen Sarja 3.1

16 16 Ei MYEL vakuutusta alle 18 vuotias tai täyttänyt 68 vuotta työskentely kestää alle 4 kk työkyvytön (vakuutus jäljellä olevan työkyvyn mukaan) jos MYEL vakuuttamisen ehdot täyttyvät pakollinen muuten vapaaehtoinen luopumistuen saaja poikkeus: uinuvalla luopumistuella oleva vakuutetaan perheenjäsenenä, jos LUTU ei vielä maksussa Sarja 3.1

17 17 MYEL työtulo tärkeintä MYEL vakuutuksessa ratkaisee, antaako MYEL vakuutus riittävästi turvaa eläkkeet ja päivärahat lasketaan MYEL työtulosta riittävän suuri MYEL työtulo > päivärahat ja eläkkeet antavat riittävän toimeentulon Sarja 3.1

18 18 Maatilan työtulo Maataloustyötulo + metsätyötulo + liitännäiset = koko tilan työtulo Maataloustyötuloon vaikuttavat peltohehtaarit yrittäjien lukumäärä tilan tuotannon laajuus tilan erikoistuotanto tilan tuottavuus yrittäjän oma valinta Sarja 3.1

19 19 Liitännäistoiminta maatalousverotettu toiminta konetyöt mehiläisten hoito maatilamatkailu tuotteiden jalostus kasvihuonetuotanto verotetaan muun maataloustoiminnan yhteydessä jos verotetaan erikseen, eläkevakuutuskin erikseen > YEL bruttotulosta pääsääntöisesti %

20 20 Maksut kokonaan verovähennyksiin maatalouden tulosta tai ansiotulosta ilman ylärajaa perheenjäsenen maksut maatalouden tulosta metsän myyntituloverotuksessa kalastustulosta porotaloustulosta

21 21 MATA vakuutus viljelijä kalastaja poronhoitaja pakollinen vakuutus työvahinkojen varalle vapaaehtoinen työtapaturmavakuutus vapaaehtoinen vapaa ajan vakuutus Kaikki MATA vakuutukset hoitaa Mela

22 22 Vapaaehtoinen työtapaturmavakuutus Vapaaehtoisesti MATA vakuutukseen, jos ei kuulu pakolliseen vakuutukseen tekee töitä yrityksessä tila alle 5 hehtaaria tai työtulo alle MYEL rajan MYEL vakuutuksesta vapautettu vanhuuseläkkeellä oleva työkyvyttömyys, työttömyys tai osa aikaeläkkeellä taikka kuntoutustuella oleva, jolla ei pakollista MYEL vakuutusta perheyrityksen jäsen alle 18 vuotias

23 23 Maatalousyrittäjätyö tapaturmina korvataan maatalous, metsä, kalastus ja poronhoitotyössä sattuneet tapaturmat työstä aiheutuneet ammattitaudit yksityistalouden töissä ja vapaa ajalla sattuneet tapaturmat korvataan vapaaajan vakuutuksesta

24 24 Korvattava vahinko tapaturma äkillinen odottamaton tahaton aiheutuu ulkoisesta syystä ammattitauti sairaus, joka todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut työssä esiintyvistä biologisista, kemiallisista tai fysikaalisista tekijöistä ammattitauteja ovat myös jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus ja rannekanavaoireyhtymä

25 25 MATAsta korvataan päiväraha sairaanhoitokulut matkakulut kodinhoitokustannukset tutkimuskulut haittaraha haittalisä, vaatelisä tapaturmaeläke perhe eläke hautausapu kuntoutus

26 26 Maatalousyrittäjän eläkevaihtoehdot Työkykyinen Luopumistuki 56 (60) luopuu viljelystä Osa aikaeläke 61 vähentää työskentelyä Varhennettu vanhuuseläke 62 varhennusvähennys (0,6%/varhennuskuukausi) Vanhuuseläke 63 (kansaneläke 65) Työkyky alentunut Kuntoutustuki työkyvyn arvioidaan paranevan osa tai täysi tuki Työkyvyttömyyseläke pysyvä työkyvyttömyys osa tai täysi eläke

27 27 Maatalousyrittäjän MYEL eläkkeen suuruus Eläkkeen suuruus riippuu vakuutetun MYEL työtulosta vakuutusajan pituudesta eläkkeen karttumaprosentista vuotiaana 1,5 % vuosiansioista vuotiaana 1,9 % vuosiansioista vuotiaana 4,5 % vuosiansioista ja työnteosta eläkkeen rinnalla 1,5 % vuosiansioista. eläkekattoa ei ole, kaikki työ kartuttaa eläkettä

28 Luopumistuki

29 29 Luopumistuki Lain tavoitteena parantaa maatalouden rakennekehitystä tukemalla maatalousyrittäjiä, jotka luopuvat pysyvästi maatalouden harjoittamisesta LUTU : annettu hallituksen esitys lain jatkumisesta Luopumistavat Sukupolvenvaihdos Sukupolvenvaihdoksen kaltainen peltojen myynti lisämaaksi lähisukulaiselle

30 30 Maatila Tuotantorakennukset ja pellot käsittävä tilakokonaisuus jolta haettu viljelijätuet jota verotetaan yhtenä kokonaisuutena josta MYEL vakuutus Maatilan kaikista pelloista tulee luopua tarkastellaan kolmen viimeisen vuoden aikana ennen luopumista viljelyssä olleita peltoja poikkeuksia ns. pirstomissäännösten puitteissa luopuja voi pidättää itselleen 2 ha peltoa omaan käyttöönsä alalla ei saa harjoittaa kaupallista maataloutta

31 31 Luopuva maatalousyrittäjä Harjoittanut maataloutta viimeiset 10 vuotta MYEL vakuutettuna viimeiset 5 vuotta välittömästi ennen luopumista Ei entuudestaan MYEL tai KEL eläkkeellä perhe eläke, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki eivät estä luopumistukea Lopettaa maatalouden harjoittamisen ja metsän hankintatyöt vapaaehtoinen MATA vakuutus, jos työskentelee perheenjäsenenä Vähentää muut ansiotulot alle 707 /kk (v taso) luopumistuen maksu alkaa, kun muut tulot jäävät alle rajan uinumisaikana ei ansiotulorajaa ei voi toimia maatalousyrittäjänä voidaan MYEL ja MATA vakuuttaa perheenjäsenenä

32 32 Luopujien ikärajat 2014 Luovutus lähisukulaiselle varsinaisen luopujan ikäraja 59 v. suojasäännöksen vuoksi 1957 ja aikaisemmin syntyneillä LUTU maksuun 56 vuotiaana uinuva oikeus 1963 syntyneet puolisot ja yhtymän sisarusosakkaat 1962 syntyneet lesket ja täyttä MYEL työkyvyttömyyseläkettä saavien puolisot lähisukulaisiksi katsotaan luopujan / puolison lapsi tai tämän puoliso luopujan / puolison sisaruksen lapsi tai tämän puoliso Luovutus vieraalle varsinainen luopuja 60 v ja uinuva 55 v. Luopujan oltava aina alle 63 vuotias

33 33 Luopujan ikärajat Kyseessä hallituksen esitys, joka nyt eduskuntakäsittelyssä Luovutus lähisukulaiselle v ikäraja 59 v. v ikäraja 60 v. SPV vieraalle ikäraja 60 v

34 34 Sukupolvenvaihdosjatkaja Luopumishetkellä alle 40 vuotias Riittävä ammatillinen pätevyys jos ei täyty luopumishetkellä, koulutus hankittava kahden kalenterivuoden aikana luopumisesta Sivutulot alle /v Sitoutuu viljelemään tilaa ja asumaan tilalla tai tilan läheisyydessä 5 14 vuotta Omistusoikeus siirtyy Jos tila luovutetaan kahdelle jatkajalle, molempien tulee täyttää kaikki ehdot puolisolta jakamattomuussitoumus

35 35 SPV jatkajalle muodostuva maatila Taloudellisesti elinkelpoinen yritystulo /v /luovutuksensaaja tai luovutuksensaajapariskuntaa kohden, poistot vähintään /v luovute aessa kahdelle erikseen viljeltäväksi yritystulovaa mus 2 ⅟₂ kertainen HE: yritystulovaatimus edelleen /v, mutta yritystulossa otetaan huomioon vain tulot maataloudesta, ei metsästä eikä liitännäistoiminnasta Täyttää ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset Tilan kehittäminen kolmen vuoden aikana, jos ehdot eivät täyty luopumishetkellä kehittämissuunnitelma LUTU hakemuksen liitteeksi Maatalousyhtymät ja maataloutta harjoittavat yhtiöt (AY, KY, OY) SPV mahdollinen tietyin edellytyksin etukäteissuunnittelu tärkeää

36 36 SPV:n kaltainen lisämaaluovutus Luovutuksensaajan ehdot lähisukulainen saanut aloittamisavustuksen aikaisemmin hankkimalleen muulle maatilalle alle 50 vuotias pakollinen MYEL vakuutus voimassa LUTU peltojen etäisyys enintään 20 km ostajan talouskeskuksesta etäisyys lasketaan maatalouskoneilla kulkukelpoista tietä pitkin peltoala suurenee vähintään 2 ha sitoutuu viljelemään tilaa 5 14 vuotta

37 37 Luopumistuen hakeminen Luopumistukea on haettava etukäteen luonnosluovutuskirjan perusteella Hakemuksen voi tehdä kahta vuotta ennen varsinaista luopumisikää lopullisen luopumisen voi toteuttaa etukäteispäätöksen saatuaan jo ennen varsinaista luopumisikää uinuvan luopujan pitää täyttää ikäraja, kun luovutuskirja allekirjoitetaan ja hallintaoikeus siirtyy luovutuksensaajalle v annettavat etukäteispäätökset voimassa saakka HE: jos luopuja saanut etukäteispäätöksen mennessä, lopullisen kaupan voi toteuttaa ensi vuoden puolella kuitenkin viimeistään

38 38 Luopumistuki alkaa Lopullinen luovutuskirja allekirjoitettu ja hallintaoikeus siirtynyt Maatalouden harjoittaminen päättynyt luovuttu mm. vuokramaista ja karjasta Luovutuksensaaja täyttää sitoumustaan Ikäraja täyttyy Ansiot jääneet alle 707 /kk (v taso) jos ikäraja täyttyy, mutta ansiot ylittävät rajan, LUTU myönnetään "lepäävänä" Luopujan mahdollinen kuntoutustuki päättynyt

39 39 Luopumistuen määrä Luopumistuki muodostuu perusmäärästä ja täydennysosasta perusmäärä = MYEL eläke täydennysosa = kansaneläkkeen määrä Luopumistuen perusmäärää maksetaan 63 vuotiaaksi, jonka jälkeen se muuttuu MYEL vanhuuseläkkeeksi Täydennysosaa maksetaan 65 vuotiaaksi, jos ei muita eläkkeitä Luopujan ja luovutuksensaajan sitoumukset voimassa niin kauan, kun luopumistukea maksetaan!

40 40 Työkyvyttömyyseläkkeet Täysi työkyvyttömyyseläke sairaus, vika tai vamma on alentanut työkykyä pysyvästi vähintään 60 prosenttia 60 vuotta täyttäneille kevyemmin perustein. Osatyökyvyttömyyseläke työkyky alentunut pysyvästi vähintään 40 prosenttia voi hakea ennakkopäätöstä. Kuntoutustuki sairauden odotetaan paranevan hoidolla tai kuntoutuksella määräaikainen työkyvyttömyys kestää vähintään vuoden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen (täysi/osa).

41 41 Osa aikaeläke Ikäraja vuotta, Työeläkeansioita vähintään 5 vuodelta viimeisen 15 vuoden aikana Kokopäivätyössä vähintään 12 kk viimeisen 18 kk aikana Työpanos puoleen tuotantosuunnan muutos / tuotannon vähentäminen tilan myynti lapselle, työn jatkaminen perheenjäsenenä MYEL + työsuhde /YEL työpanos puoleen molemmista toisen lopettaminen, toisen jatkaminen

42 Kiitos mielenkiinnosta! Lisää tietoa osoitteesta www. mela.fi

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 Vakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 2 MYEL-vakuutus Enemmän kuin pelkkä työeläkevakuutus Antaa turvaa elämän eri vaiheissa Viljelijälle Kalastajalle Poronhoitajalle Metsänomistajalle Apurahansaajalle

Lisätiedot

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 MYEL-vakuutetut keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista. Asiakkaina

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

edullisempi eläkevakuutusmaksu lakisääteinen työtapaturmaturva ja mahdollisuus edulliseen vapaa-ajan vakuutukseen

edullisempi eläkevakuutusmaksu lakisääteinen työtapaturmaturva ja mahdollisuus edulliseen vapaa-ajan vakuutukseen 1 Opettajalle Uudelle maatalousyrittäjälle (otsikkodia 1) Maatalousyrittäjyys on valinta (diat 2 ja 3) Suomessa on aktiivisesti kehitetty maatalousyrittäjän sosiaaliturvaa. Tavoitteena on ollut yhtä kattava

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmien varalta Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, joten tapaturman sattuessa

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien Lomitusopas Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) antaa tämän ohjeen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, jäljempänä LPL) ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996, jäljempänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi maatalousyrittäjän

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 3 :n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 :n, työntekijäin eläkelain 19 d :n ja merimieseläkelain 63

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot