Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä"

Transkriptio

1 Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä Vakuuttavaa hyvinvointia Mela

2 Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri vaiheissa. Viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien, metsänomistajien ja tieteen sekä taiteen apurahansaajien työeläketurva määräytyy maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan ja sen perustana on MYEL-vakuutus. MYELin rinnalla maatalousyrittäjälle ja apurahansaajalle tuo turvaa MATA-työtapaturmavakuutus ja muut Melan etuudet. Yhteisnimellä tätä turvaa kutsutaan Mela-turvaksi. Tässä esitteessä asiat on esitetty vain pääkohdittain. Tarkempaa tietoa saat nettisivuiltamme. Myös Mela-asiamies auttaa kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa

3 Maataloustyö riskialtis ammatti Maatalousyrittäjätyössä sattuu vuosittain useita vakavia työtapaturmia ja yrittäjiä sairastuu maatalouden ammattitauteihin. Myös alati kasvavat maatalousyrittäjätyön vaatimukset, epävarmuus tulevaisuudesta sekä kiire ja työn sitovuus koettelevat maatalousyrittäjien toimintakykyä ja työhyvinvointia. Jotta työkyky ja motivaatio työhön säilyisivät mahdollisimman pitkään, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Myös itsestään ja kunnostaan huolta pitäminen lisää työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Oikeat työtavat ja kunnossa olevat tilat ja laitteet sekä yrittäjän hyvä fyysinen kunto vähentävät olennaisesti tapaturmariskiä ja sairastumista. Melan työturvallisuus- ja työhyvinvointityö tukee maatalousyrittäjän työssä jaksamista ja edistää terveellisiä ja turvallisia työtapoja. Tavoitteena on vähentää tapaturmia ja ammattitauteja

4 Työterveyshuolto Maatalousyrittäjien työterveyshuolto auttaa ylläpitämään ja parantamaan työkykyä. Se myös ehkäisee työperäisiä sairauksia ja ohjaa tarvittaessa kuntoutukseen. Työterveyshuoltoon kuuluu ennalta ehkäisevä työterveyshuolto ja sairaanhoito. Neljän vuoden välein tehtävä tilakäynti auttaa selvittämään työolosuhteisiin tai työtapoihin liittyviä terveys- ja turvallisuusvaaroja. Työterveyshuolto antaa myös ohjeita ja neuvoja, miten yrittäjä voi itse vaikuttaa työnsä turvallisuuteen sekä opastaa ensiapuvälineiden ja -koulutuksen hankkimisessa. Tilakäyntien lisäksi yrittäjälle tehdään perusterveyden kartoitus ja ohjataan tarvittaessa työterveyslääkärille. Terveystarkastukset tehdään noin kahden vuoden välein. Työterveyshuollosta on myös mahdollista saada yleislääkäritasoista sairaanhoitopalvelua. Kun kuulut maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, saat alennusta MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksuun

5 Sairastuminen Kun sairaus estää työnteon lyhytaikaisesti, ansionmenetystä korvataan päivärahalla. Jos yrittäjällä on voimassa oleva MYEL-vakuutus, Mela maksaa sairausloman alkupäiviltä Mela-sairauspäivärahaa. Päivärahan korvausperusteena käytetään MYEL-työtuloa. Jos sairaus jatkuu pidempään, Kela maksaa sairausvakuutuksen päivärahaa. Myös Kelan maksaman sairausvakuutuksen päiväraha määräytyy maatalousyrittäjätoiminnan osalta MYEL-työtulosta. Mela-sairauspäiväraha Mela-sairauspäivärahaa maksetaan MYEL-vakuutetulle viidennestä sairauspäivästä lähtien (omavastuuaika on lääkärissäkäyntipäivä + 3 päivää). Jos sairausloma jatkuu yli sairausvakuutuksen omavastuuajan (lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää), Mela-sairauspäivärahan maksu päättyy ja Kela alkaa maksaa sairausvakuutuksen päivärahaa. Tällöin Mela-sairauspäivärahan saamisen edellytyksenä on, että Kela maksaa omavastuuajan jälkeiseltä ajalta päivärahaa. Mela-sairauspäivärahaa maksetaan kaikilta viikonpäiviltä, myös sunnuntailta ja pyhäpäiviltä. Päivärahan määrä Mela-sairauspäivärahan laskuperusteena käytetään MYEL-työtuloa, josta se on 1/514. Jos maksettavan päivärahan määrä koko sairausjaksolta jää alle 10,09 euron, päivärahaa ei makseta. Vakuutetulla on oikeus Mela-sairauspäivärahaan myös silloin, kun hän on muussa ansiotyössä. Jos työkyvyttömyyden aiheuttaa työtapaturma, maksetaan tapaturmapäivärahaa, mutta ei Mela-sairauspäivärahaa

6 MYEL-kuntoutus Jos sairaus pitkittyy ja yrittäjällä on sen vuoksi uhka joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, hänen on mahdollista saada kuntoutusta. Kuntoutus on mahdollista vielä senkin jälkeen, kun yrittäjä on jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle. Edellytyksenä on, että kuntoutuksen avulla voisi palata eläkkeeltä takaisin työelämään. MYEL-kuntoutuksen avulla pyritään estämään tai siirtämään työkyvyttömyyttä. Kuntoutus tulee kyseeseen silloin, kun työkyky on heikentynyt ja sairaus aiheuttaa todennäköisesti uhan tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillinen kuntoutus MYEL-kuntoutus on muun työeläkekuntoutuksen tavoin ammatillista. Sen tavoitteena on parantaa vakuutetun mahdollisuuksia jatkaa tilan töissä, estää työkyvyttömyyttä tai ainakin myöhentää sen alkamista. Vakuutettu voidaan myös kouluttaa kokonaan uuteen ammattiin. MYEL-kuntoutuksena ei korvata fysikaalista hoitoa tai muita lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuvia kustannuksia, ei myöskään kuntoutuslomia. Apuvälineet Ammatillinen kuntoutus voi olla opastusta, neuvontaa tai avustusta työtä helpottavien työvälineiden hankintaan. Avustus myönnetään yleensä osakorvauksena niin, että kuntoutujalla itsellään on aina myös omavastuuosuus. Perusparannuksia tai tilan normaaliin kehittämiseen liittyviä kustannuksia ei kuitenkaan korvata kuntoutuksena. Uudelleenkoulutus Maatalousyrittäjätyössä jatkaminen ei ole aina terveydentilan kannalta mahdollista. Ammatillisena kuntoutuksena voidaan selvittää mahdollisuudet työskennellä jossain muussa ammatissa. Jos työskentely muussa kuin maatalousyrittäjätyössä on edelleen mahdollista, korvaa MYEL kuntoutuksena uuden ammatin opiskelusta aiheutuvat kustannukset ja maksaa kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotuksen eläkkeeseen kuntoutuksen ajalta

7 Työtapaturma Jos vakuutettu menettää työkykynsä tapaturman tai ammattitaudin seurauksena, hän saa korvauksia maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksesta (MATA). Lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä hän saa MATA-päivärahaa. Pidempiaikaisen työkyvyttömyyden turvaa tapaturmaeläke. MATA-työtapaturmavakuutus korvaa maatalousyrittäjätyössä tai siitä johtuvissa olosuhteissa sattuneet tapaturmat. Se korvaa myös näistä töistä aiheutuneet ammattitaudit. MATA-työtapaturmavakuutus on voimassa automaattisesti pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla. Sitä ei tarvitse hakea erikseen. Ne maatalousyrittäjät, jotka eivät ole pakollisesti vakuutettuja, mutta tekevät säännöllisesti maatalousyrittäjätyötä, voivat ottaa vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen. Tapaturmavammat MATA-työtapaturmavakuutus korvaa vain tapaturman aiheuttamat vammat ja erikseen laissa mainitut, lyhyenä aikana syntyneet vammat. MATA-vakuutus ei kuitenkaan korvaa sairautta, joka ei johdu tapaturmasta, vaikka sairauden oireet ilmenisivätkin ensimmäisen kerran työtapaturman yhteydessä. Myöskään toisen henkilön tahallaan aiheuttama vamma ei ole tapaturma. Korvaukset MATA-vakuutuksesta korvataan vamman hoidosta, lääkkeistä ja hoitomatkoista aiheutuneet tarpeelliset kulut. Lisäksi MATA korvaa lääkärin määräämän korvattavasta tapaturmavammasta aiheutuneen fysikaalisen hoidon kustannukset. Korvauksilla ei ole ylärajaa. Jos tapaturmasta seuraa vähintään kolmen päivän työkyvyttömyys, maksetaan päivärahaa. Päivärahaa voidaan maksaa enintään vuoden ajan tapaturman sattumisesta. Jos työkyvyttömyys kestää yli vuoden, maksetaan tapaturmaeläkettä. Päivärahan ja eläkkeen laskuperusteena käytetään MYELtyötuloa

8 MATA-vakuutuksesta maksetaan myös muita etuuksia, kuten haittarahaa, haittalisää, vaatelisää, opaskoiralisää ja kodinhoitokustannusten korvauksia sekä perhe-eläkettä. Vapaa-ajan tapaturma Vapaa-ajalla sattuvia tapaturmia korvaa vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutus. Vapaa-ajan vakuutuksen saa vain työtapaturmavakuutuksen rinnalle. Vapaa-ajan vakuutus korvaa yksityistalouden ja vapaa-ajan tapaturmat. Vapaa-ajan MATA-turva kattaa vapaa-ajan harrastuksissa, kuten urheilussa ilman lajirajoituksia tai ulkomailla matkustaessa sattuneet tapaturmat. Lisäksi vakuutus korvaa erikseen laissa mainitut, lyhyenä aikana syntyneet vammat. Ei korvaa sairauksia Vapaa-ajan vakuutus ei korvaa sairauksia eikä lihaksen tai jänteen kipeytymisiä. Se ei korvaa tapaturmia, jotka sattuvat palkka- tai yrittäjätyössä. Vapaa-ajan MATAsta ei saa korvausta myöskään liikennevahingoista, pahoinpitelyistä eikä vahingoista, joista saa korvauksen muiden lakien perusteella. Korvaukset samoin kuin työtapaturmavakuutuksesta

9 Ammattitauti MATA-työtapaturmavakuutus korvaa maatalousyrittäjätyöstä aiheutuneet ammattitaudit. Ammattitautina korvataan sairaus, jonka työ on todennäköisesti ja pääasiallisesti aiheuttanut. Sairauden pitää olla aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä. Tällainen tekijä voi olla esimerkiksi tärinä, melu, orgaaninen pöly, homeitiöt, bakteerit tai virus. Tavallisimpia ammattitauteja ovat astma, allerginen nuha, ihottumat ja homepölykeuhko. Jännetupentulehdus ja olkaluun sivunastan tulehdus eli tenniskyynärpää korvataan ammattitautina, jos sairaus on aiheutunut kättä rasittavista, tavan takaa toistuvista yksipuolisista tai oudoista työliikkeistä. Rannekanavaoireyhtymä voidaan korvata, jos työ on ennen oireiden ilmaantumista sisältänyt pitkäaikaisesti ranteen keskiasennosta poikkeavia, rannetta kuormittavia liikkeitä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksia, kuten nivelrikkoa tai muita rasitusvammoja ei sen sijaan korvata. Korvaukset kuten työtapaturmissa

10 MATA-kuntoutus Kun korvattava tapaturma tai ammattitauti heikentää toimintakykyä pysyvästi, MATA-vakuutetulla on oikeus saada kuntoutusta. MATA-kuntoutus voi olla joko lääkinnällistä tai ammatillista. Mela selvittää oma-aloitteisesti vakuutetun kuntoutustarpeen, kun tapaturma on sattunut tai ammattitauti on todettu. Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus on yleistä toimintakykyä ylläpitävää. Kuntoutus voi sisältää esimerkiksi tarpeellisia liikkumisen apuvälineitä, tutkimuksia tai terapiaa. Lääkinnällistä kuntoutusta saa myös vaikeasti vammautunut, jotta hän selviytyisi itsenäisesti arkipäivän toimista. Ammatillinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus voi olla kuntoutusmahdollisuuksien selvittämistä, työkokeilua ja työhön valmennusta sekä ammattikoulutusta uuteen ammattiin. Kuntoutuksena voi myös saada elinkeinotukea uuden yrityksen perustamiseen tai tuotantosuunnan muuttamiseen tilalla. Tukea voi saada myös työvälineiden tai -koneiden hankintaan, jos yrittäjä näiden avulla voi jatkaa entistä työtään. Kuntoutuksena voidaan antaa käyttöön moottoroitu hengityksensuojain ja suojakäsineitä, jos entisen työn jatkaminen näin on mahdollista. Sairastunut saa myös kutsun kuntoutuskurssille, jossa hän saa tietoa ammattitaudista, sen hoidosta, suojautumisesta ja kuntoutusmahdollisuuksista. Mela korvaa MATA-kuntoutukseen kuuluvan koulutuksen tai kurssin ajalta Mela maksaa täyttä tapaturmapäivärahaa tai -eläkettä. Lisäksi MATA korvaa koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia

11 Kuntoutustuki Jos työkyky kaikesta huolimatta heikkenee pitkään jatkuvan sairauden vuoksi niin, että vakuutettu ei enää pysty hoitamaan työtään, toimeentuloa turvaavat kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuki on kuukausittain maksettava määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuen tarkoituksena on turvata toimeentulo, kun työkyvyttömyys on ohimenevää. Kuntoutustuki myönnetään henkilölle, jonka työkyky on alentunut pitkäaikaisesti, mutta työkyvyn arvioidaan myöhemmin palautuvan. Työkyvyttömyyden tulee kestää vähintään vuoden ajan. Kuntoutustuki myönnetään samoin edellytyksin kuin työkyvyttömyyseläke. Tuen kesto ja määrä Se, miten pitkälle ajalle kuntoutustuki myönnetään, on yksilöllistä. Kuntoutustuen aikana työkyvyn odotetaan palautuvan hoito- ja kuntoutustoimenpitein. Jos näin ei tapahdu, kuntoutustukea voidaan jatkaa tai sen jälkeen myöntää työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuki myönnetään täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisena, jos työkyky on alentunut vähintään kolmella viidesosalla. Osaeläkkeen suuruisen kuntoutustuen saamiseksi riittää, että työkyky on alentunut kahdella viidesosalla. Tuen hakeminen Kuntoutustukea haetaan työkyvyttömyyseläkehakemuksella. Työkyvyttömyyseläkettä käsitellessään Mela arvioi, onko työkyvyn palautuminen todennäköistä ja myöntää joko kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen

12 Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke myönnetään henkilölle, jonka työkyky on alentunut pysyvästi vähintään vuoden ajan. Täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään, jos työkyky on alentunut vähintään kolmella viidesosalla. Työkyvyttömyyseläke myönnetään osaeläkkeenä, jos työkyky on alentunut vähintään kahdella viidesosalla. Täysi eläke voidaan muuttaa osaeläkkeeksi tai päinvastoin, jos työkyvyn alenemassa tapahtuu eläkkeellä ollessa pysyvä muutos. MYEL-työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vuotiaalle. Jos työkyvyttömyys alkaa sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt 63 vuotta, MYEL-eläke myönnetään suoraan vanhuuseläkkeenä. Työkyvyttömyyden arviointi Työkyvyttömyyttä arvioitaessa lääkärinlausuntojen lisäksi otetaan huomioon sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, kuten hakijan koulutus ja aikaisempi toiminta sekä ikä ja asumisolosuhteet. Työkyvyttömyyttä arvioidaan sekä maatalousyrittäjätyöhön että muuhun sellaiseen työhön, jonka tekemistä hakijalta voidaan kohtuudella edellyttää

13 Sijaisapu Maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua tilalleen, jos työkyvyttömyys estää työnteon eikä hänen tehtäviään voida hoitaa yrityksen sisäisin järjestelyin. Sijaisavun tarkoituksena on ylläpitää maatalousyrityksen toimintaa yrittäjän työkyvyttömyysaikana. Sijaisavun saaminen edellyttää, että työkyvyttömyys on tilapäistä. Sijaisapua myönnetään erillisten sijaisapuperusteiden mukaan. Sijaisavun kesto Oikeus sijaisapuun päättyy, kun työkyvyttömyys muuttuu pysyväksi tai jos näyttää todennäköiseltä, ettei maatalousyrittäjä enää palaa yrittäjätyöhönsä. Sijaisapua voi kuitenkin saada jonkin aikaa, jos yritystoiminnan päättyminen tai sen uudelleenjärjestely sitä edellyttää. Sijaisavun piiriin kuuluvat kaikki pakollisesti MYEL-vakuutetut yrittäjät, jotka tekevät maatilan töitä säännöllisesti

14 Korvaukset lasketaan työtulosta Päivärahat ja eläkkeet lasketaan MYEL-työtulosta. Vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen korvaukset lasketaan vakuutuksen perusteena olevasta vuosityöansiosta. Mitä suurempi työtulo on, sitä suuremmat ovat myös korvaukset. Mela-sairauspäiväraha Mela-sairauspäiväraha on suuruudeltaan MYEL-työtulo jaettuna luvulla 514. MATA-päiväraha ja -eläke Täysin työkyvyttömän tapaturmapäiväraha on 360.-osa MYEL-työtulosta. Täysi tapaturmaeläke on vuodessa 85 prosenttia MYEL-työtulosta. Työtulo otetaan huomioon sellaisena kuin se oli työvahingon sattuessa. Jos työkyky on alentunut vain osittain, ovat päiväraha ja eläke vastaava suhteellinen osuus täydestä päivärahasta ja eläkkeestä. Päiväraha voi olla esimerkiksi 50 prosenttia täydestä päivärahasta, jos vamma ei estä kaikkea työskentelyä. Kun tapaturmaeläkkeen saaja täyttää 65 vuotta, täysi eläke pienenee 70 prosenttiin vuosityöansiosta. Muut ansiot Pakollisessa MATA-työtapaturmavakuutuksessa myös palkkatulo otetaan huomioon päivärahaa ja eläkettä laskettaessa. Muusta yrittäjätoiminnasta saatu ansio otetaan huomioon vain, jos vahingoittuneella on tästä toiminnasta tapaturmavakuutuslain (TapVL 57 ) mukainen vakuutus

15 MYEL-eläkkeet MYEL-eläkkeen suuruus määräytyy niiden työtulojen perusteella, jotka ovat olleet voimassa vakuutusaikana. Eläkkeessä otetaan huomioon yleensä myös eläketapahtuman ja vanhuuseläkeiän täyttämisen välinen aika ns. tulevan ajan eläkkeenä. Yhteensovitus Eri sosiaalivakuutusjärjestelmien mukaiset korvaukset yhteensovitetaan niin, että työkyvyttömyydestä aiheutuva ansionmenetys tulee korvattua, mutta vain kertaalleen. MYEL-eläkkeestä vähennetään mahdollisesti maksettavat tapaturma- ja liikennevakuutuksen ansionmenetyskorvaukset ja muut ns. ensisijaiset korvaukset. MYEL-eläkettä ei yhteensoviteta muiden työeläkkeiden kanssa, joten ne eivät vähennä toisiaan. Sen sijaan MYEL- ja muiden työeläkkeiden yhteismäärä vaikuttaa kansaneläkkeen määrään

16 Muut korvausjärjestelmät Tässä esitteessä on kerrottu niistä etuuksista, joita Mela myöntää työkyvyn alenemisen takia. Vakuutetulla voi olla oikeus saada korvausta myös muiden sosiaalivakuutusjärjestelmien, kuten Kelan hoitamien sairausvakuutus- ja kansaneläkejärjestelmien perusteella. Eri järjestelmistä myönnettävät korvaukset otetaan keskenään huomioon niin, että toissijaisesta korvausjärjestelmästä maksetaan yleensä vain se osuus, jolla se ylittää ensisijaisesta järjestelmästä maksettavan korvauksen. Sairausvakuutus Kela maksaa työkyvyttömyyden perusteella sairauspäivärahaa. Päivärahassa on omavastuuaika (sairastumispäivä + 9 sitä seuraavaa arkipäivää). Omavastuuajan jälkeen sairausvakuutuksen päivärahaa maksetaan enintään noin vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen alkaa yleensä vasta tämän ensisijaisuusajan päätyttyä. Päivärahan suuruus määräytyy maatalousyrittäjätoiminnan osalta MYELtyötulon perusteella. Muun kuin yrittäjätoiminnan osalta päivärahan suuruus määräytyy verotettavien ansiotulojen mukaisesti. Kelan työkyvyttömyyseläke Kokonaiseläke koostuu yleensä kahdesta osasta: MYEL- ja muut työeläkkeet muodostavat toisen ja kansaneläke toisen osan. Eläkelajit ovat muutoin samat, mutta kansaneläkejärjestelmässä ei ole osaeläkemahdollisuutta. MYEL- ja muiden työeläkkeiden määrä pienentää kansaneläkkeen määrää

17 Korvausten hakeminen Kun haet päivärahaa tai eläkettä, voit täyttää hakemuslomakkeen Mela-asiamiehen luona. Asiamies auttaa hakemuksen täyttämisessä ja hänellä on tarvittavat lomakkeet. Halutessasi voit tulostaa hakemuslomakkeet Melan nettisivuilta tai hakea Mela-sairauspäivärahaa netissä sähköisten asiointipalvelujen kautta. Mela-sairauspäiväraha Jos sairauslomasi kestää enintään sairausvakuutuksen omavastuuajan (lääkärissäkäyntipäivä + 9 seuraavaa arkipäivää), tee päivärahahakemus kuuden kuukauden kuluessa. Jos sairauslomasi on omavastuuaikaa pidempi, tee hakemus Kelan toimistossa samalla, kun haet sairausvakuutuksen päivärahaa. Rastita Kelan hakemuslomakkeelta Mela-sairauspäivärahan hakemista koskeva kohta. Päivärahan hakuaika on tällöin neljä kuukautta alkaen hakuaika on 2 kuukautta. Tapaturman sattuessa Hae korvausta tapaturmasta ja ammattitaudista vahinkoilmoituslomakkeella (TI ja TI/A). Liitä hakemukseen kuitit maksamastasi hoidosta, matkoista ja lääkkeistä. Korvaukset maksetaan vain alkuperäisiä kuitteja vastaan. Työkyvyttömyyseläkettä haettaessa Hae eläkettä samalla työkyvyttömyyseläkehakemuslomakkeella sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmästä. Yksi hakemus riittää. Maatalousyrittäjän pitää täyttää aina myös liitelomake maatalousyrityksen olosuhteista. Liitä hakemukseen mahdollisimman tuore B-lääkärinlausunto sekä mahdollisesti muita asiakirjoja, joihin haluat vedota. Toimita hakemus liitteineen Mela-asiamiehelle, Melaan tai Kelan toimistoon. Kuntoutusta haettaessa Hae kuntoutusta kuntoutushakemuslomakkeella. Täytä myös liitelomake maatalousyrityksen olosuhteista. Liitä hakemuksen mukaan myös lääkärintodistus terveydentilastasi ja mahdolliset muut asiakirjat. Toimita asiakirjat Melaan tai Mela-asiamiehelle

18 Sähköiset asiointipalvelut MYEL-vakuutettuna sinulla on mahdollisuus tutustua omaan Mela-turvaasi netissä Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla osoitteessa asiointipalvelut. Asiointipalveluissa voit tarkistaa henkilökohtaiset asiakastietosi, jotka on tallennettu Melan rekistereihin. Voit hoitaa vakuutusasioitasi, tehdä tilinumeromuutoksen, Mela-sairauspäivärahahakemuksen ja vanhuuseläkehakemuksen. Voit myös kokeilla, miten työtulon muuttaminen vaikuttaa Mela-turvaasi tai vakuutusmaksuihin. Lisäksi voit katsoa ja tulostaa erilaisia todistuksia vakuutuksistasi, eläkkeistäsi tai muista korvauksista. Työeläkeotteesta näet yksityisen ja julkisen alan työantajan palveluksessa sekä yrittäjänä tai apurahalla tehdyn työhistoriasi. Tarkista asiointipalveluissa työeläkeotteessasi olevat tiedot, sillä tuleva eläkkeesi perustuu niihin

19 Mela-turvaa on Työeläkkeet (MYEL) Työeläkkeet turvaavat toimeentuloa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja osaaikaisen työn aikana sekä perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. MYEL-eläkkeet myönnetään samoin perustein kuin muidenkin yrittäjien ja palkansaajien työeläkkeet. Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset (MATA) Työtapaturmat ja ammattitaudit korvataan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan. Työtapaturmavakuutukseen voi liittää vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Mela-sairauspäiväraha Kun MYEL-vakuutettu sairastuu, Mela maksaa päivärahaa sairausvakuutuksen omavastuuajalta. Luopumistuki (LUTU) Luopumistukea maksetaan ikääntyneille viljelijöille ja poronhoitajille, jotka luopuvat maatalouden ja porotalouden harjoittamisesta. Ryhmähenkivakuutuskorvaukset (RHV) MYEL-vakuutetun kuoleman jälkeen omaiset saavat korvauksen maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksesta. Lomituspalvelut Lakisääteiseen MYEL-vakuutukseen kuuluvat maatalousyrittäjät voivat saada lomittajan tilalleen. Lomituspalveluja tarjoavat kuntien muodostamat itsenäiset paikallisyksiköt. Työturvallisuus ja työhyvinvointi Työturvallisuus- ja työhyvinvointityö tukee maatalousyrittäjän työssä jaksamista ja edistää terveellisiä ja turvallisia työtapoja. Tavoitteena on vähentää tapaturmia ja ammattitauteja

20 Lisätietoa Mela-turvasta Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa. Monipuolista tietoa Mela-turvasta, asiamiesten yhteystiedot ja ohjeet vastaanottoajan varaamisesta löydät nettisivuiltamme fi. Soita asiakaspalveluumme Lähetä postia Melaan, PL 16, Espoo Melan esitteitä voit tilata maksutta netistä tai asiakaspalvelustamme. PunaMusta Oy 6/2012

Mela-turvaa omaiselle

Mela-turvaa omaiselle Mela-turvaa omaiselle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Mela-turvaa iän karttuessa

Mela-turvaa iän karttuessa Mela-turvaa iän karttuessa Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Mela-turvaa vakuutetulle

Mela-turvaa vakuutetulle Mela-turvaa vakuutetulle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Apurahansaajan Mela-turva

Apurahansaajan Mela-turva Apurahansaajan Mela-turva Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Mela-turva tutuksi! Mela vakuutta apurahansaajan...3 Apurahansaajan Mela-turva...3 Vakuuttamisvelvollisuus...5 Työskentely ulkomailla...6 Vakuutuksen

Lisätiedot

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 MYEL-vakuutetut keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista. Asiakkaina

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi. Essi Manner

Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi. Essi Manner Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi Essi Manner 2 Kuntoutuksen toimijat ja työnjako Tapaturma- ja liikennevakuutus aina ensisijaista muihin nähden myös ammattitaudit Terveydenhuolto terveydentilaa

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Maaseutuhallinnon ajankohtaispäivä Levi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Jarno Ronkainen

Maaseutuhallinnon ajankohtaispäivä Levi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Jarno Ronkainen Maaseutuhallinnon ajankohtaispäivä Levi 13.12.2016 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Jarno Ronkainen 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista Asiakkaina viljelijät,

Lisätiedot

Ammattikalastajien työhyvinvointi. Märta Strömberg-Nygård 6.2.2013

Ammattikalastajien työhyvinvointi. Märta Strömberg-Nygård 6.2.2013 Ammattikalastajien työhyvinvointi Märta Strömberg-Nygård 6.2.2013 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista. Asiakkaina viljelijät, kalastajat, poronhoitajat,

Lisätiedot

Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua?

Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua? Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua? Työterveyshoitajien koulutuspäivät 2012 Korvausasiantuntija Essi Manner Mitä tietoa tulet tämän esityksen aikana saamaan? Perustiedot maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen Eläkevaihtoehdot Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen 2 MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana Maatalousyrittäjätyö liitännäisineen vakuutetaan MYELin mukaan MVL:n mukaan verotettu MYELiin

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen 1 Yrityksen henkilövakuuttaminen Loppi 14.12.2011 Olli Halonen Yrityksen henkilöriskit Eniten huolestuttavat henkilöriskit Henkilöriskit Sairaudesta / tapaturmasta aiheutuvat kulut Ohimenevä työkyvyttömyys

Lisätiedot

Ajankohtaista Mela-turvasta. Alkuvuosi 2017

Ajankohtaista Mela-turvasta. Alkuvuosi 2017 Ajankohtaista Mela-turvasta Alkuvuosi 2017 2 Maatalousyrittäjille apua vaikeisiin elämäntilanteisiin Välitä viljelijästä -projektin kautta miljoona euroa maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen Autetaan

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Mela hyvinvoinnin tukijana. Märta Strömberg-Nygård

Mela hyvinvoinnin tukijana. Märta Strömberg-Nygård Mela hyvinvoinnin tukijana Märta Strömberg-Nygård 2 Mela auttaa Mela-asiamiehet 40 asiamiestä Asiamiesverkosto kattaa koko Suomen Yhteydenotto omaan alueen asiamieheen Melan asiakaspalvelu Puh. 029 435

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa Helsingin yliopisto 23.11.2010 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset Tuomas Talvitie Korvauslakimies / henkilökorvaukset tuomas.talvitie@if.fi Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa 1.12.2017 Sari Linna Ratkaisuasiantuntija, Kela, Kajaanin toimisto Pohjoinen vakuutuspiiri Esimerkki 1; sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja kuntoutus

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE

KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE 1 Johdanto 1.1 Mitä kuntoutus on? 1.1.1 Kuntoutuksen käsite 1.1.2 Kuntoutuksen toimintajärjestelmä 1.2 Työkyky ja toimintakyky 1.3 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

Työtapaturmakirja. Sisällys

Työtapaturmakirja. Sisällys Työtapaturmakirja Sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 1.1 Tekevälle sattuu yli 130 000 työtapaturmaa vuodessa 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet 1.3 Lakisääteinen ja

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 Vakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 2 MYEL-vakuutus Enemmän kuin pelkkä työeläkevakuutus Antaa turvaa elämän eri vaiheissa Viljelijälle Kalastajalle Poronhoitajalle Metsänomistajalle Apurahansaajalle

Lisätiedot

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula Yhtiön MYELvakuuttaminen Seija Karhula 28.3.2017 2 Mela-turva kattaa eri elämäntilanteet vanhuus tapaturma MYEL - vakuutus - työtulo sairaus lomitus kuolemantapaus 3 3 Vanhuuseläke Osa-aikaeläke 1.1.2017

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Työterveyshuolto maatalousyrittäjän tukena. Sirpa Havu 3.2.2014 Huittinen

Työterveyshuolto maatalousyrittäjän tukena. Sirpa Havu 3.2.2014 Huittinen Työterveyshuolto maatalousyrittäjän tukena Sirpa Havu 3.2.2014 Huittinen 2 Miksi työterveyshuoltoon kannattaa liittyä? Sijoitus oman hyvinvoinnin tukemiseen Terveyden edistäminen, työkyvyn parantaminen

Lisätiedot

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee 26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee Helena Alkula, palvelupäällikkö, Varma Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Arja Iisakkala, asiakaspalvelupäällikkö, Varma 30 Työnantaja työterveyshuolto:

Lisätiedot

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47 sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 1.1 Tekevälle sattuu 130 000 työtapaturmaa vuodessa... 11 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet... 12 1.3 Lakisääteinen ja ensisijainen

Lisätiedot

Kuka jatkaa viljelyä? Mitä teen tilalle ja pelloille eläkeiässä. Pirkko Halttunen

Kuka jatkaa viljelyä? Mitä teen tilalle ja pelloille eläkeiässä. Pirkko Halttunen Kuka jatkaa viljelyä? Mitä teen tilalle ja pelloille eläkeiässä Pirkko Halttunen 3.11.2016 2 MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana Maatalousyrittäjätyö liitännäisineen vakuutetaan MYELin mukaan MVL:n mukaan

Lisätiedot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Mitä on ammatillinen kuntoutus? Tavoitteena työelämässä pysyminen, sinne pääseminen

Lisätiedot

Mela-turva osakeyhtiössä. Jaakko Mikkola

Mela-turva osakeyhtiössä. Jaakko Mikkola Mela-turva osakeyhtiössä Jaakko Mikkola 25.10.2016 2 Mela-turva kattaa eri elämäntilanteet tapaturma sairaus vanhuus MYEL - vakuutus - työtulo lomitus kuolemantapaus 3 Mela mukana yhteistyössä Muut ansioeläkkeet

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Mela-turvaa luopuvalle yrittäjälle

Mela-turvaa luopuvalle yrittäjälle Mela-turvaa luopuvalle yrittäjälle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

Ajankohtaista Mela-turvasta. Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Ajankohtaista Mela-turvasta. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Ajankohtaista Mela-turvasta Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2 Mela-turvaa kattavasti eri elämäntilanteisiin Työeläketurvan lisäksi tapaturmaturva työ- ja vapaa-ajalle, Mela-sairauspäiväraha, ryhmähenkivakuutus,

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Kuntoutustahot 2 Vaihtoehtoja, kun sairaus pitkittyy Sairauspäiväraha/ Osasairauspäiväraha Sairastuneella henkilöllä on

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 3.4.2008

Hallituksen toimintakertomus 3.4.2008 1 Hallituksen toimintakertomus 3.4.2008 Yleistä Vuosi 2007 oli Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) 38. toimintavuosi. Melalla oli vuoden 2007 lopussa asiakkainaan 86 549 MYEL-vakuutettua, 102 777

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Mela-turva Melan työhyvinvointityö Mistä voi saada apua? Märta Strömberg-Nygård 5.3.2015

Mela-turva Melan työhyvinvointityö Mistä voi saada apua? Märta Strömberg-Nygård 5.3.2015 Mela-turva Melan työhyvinvointityö Mistä voi saada apua? Märta Strömberg-Nygård 5.3.2015 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista Asiakkaina viljelijät, kalastajat,

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

HE 84/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 :n muuttamisesta

HE 84/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

edullisempi eläkevakuutusmaksu lakisääteinen työtapaturmaturva ja mahdollisuus edulliseen vapaa-ajan vakuutukseen

edullisempi eläkevakuutusmaksu lakisääteinen työtapaturmaturva ja mahdollisuus edulliseen vapaa-ajan vakuutukseen 1 Opettajalle Uudelle maatalousyrittäjälle (otsikkodia 1) Maatalousyrittäjyys on valinta (diat 2 ja 3) Suomessa on aktiivisesti kehitetty maatalousyrittäjän sosiaaliturvaa. Tavoitteena on ollut yhtä kattava

Lisätiedot

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen Apurahatutkija ja vakuu-aminen APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki Henri Virtanen Apurahansaajan Mela turva Apurahansaajan lakisääteinen Mela- turva koostuu kolmesta osasta: Eläkevakuutus (MYEL)

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 1 (10) Hallituksen toimintakertomus 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 oli Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) 41. toimintavuosi. Melan asiakkaana oli vuoden lopussa 78 558 MYEL-vakuutettua ja 96 176 MATA-vakuutettua

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Epilepsiapotilaan ohjauksen kehittäminen koulutustilaisuus 19.9.2014, TYKS Sanna Filatoff-Rajaniemi Kuntoutusasiantuntija Keva Keva

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän mahdollisuudet. Laura Föhr Mela-asiamies Syksy Suonenjoki Tervo Keitele

Eläkejärjestelmän mahdollisuudet. Laura Föhr Mela-asiamies Syksy Suonenjoki Tervo Keitele Eläkejärjestelmän mahdollisuudet Laura Föhr Mela-asiamies Syksy 2017 15.11. Suonenjoki 16.11. Tervo 17.11. Keitele 2 MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana Maatalousyrittäjätyö liitännäisineen vakuutetaan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyky määräytyy suhteessa työhön Sopiva työ tukee kaikkien ihmisten hyvinvointia myös useimmista

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle LT, työterveyshuollon el Sini Lohi TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän mahdollisuudet. Pirkko Halttunen Mela-asiamies Syksy Muuruvesi Lapinlahti Siilinjärvi

Eläkejärjestelmän mahdollisuudet. Pirkko Halttunen Mela-asiamies Syksy Muuruvesi Lapinlahti Siilinjärvi Eläkejärjestelmän mahdollisuudet Pirkko Halttunen Mela-asiamies Syksy 2017 3.11. Muuruvesi 8.11. Lapinlahti 20.11. Siilinjärvi 2 MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana Maatalousyrittäjätyö liitännäisineen

Lisätiedot

Mela-turva. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2015

Mela-turva. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2015 Mela-turva Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2015 2 Mela-turva kattaa eri elämäntilanteet vanhuus tapaturma MYEL - vakuutus - työtulo sairaus lomitus kuolemantapaus 3 Mela-turvan etuudet Mela-sairauspäiväraha

Lisätiedot

OLKAPOTILAAN AMMATILLINEN KUNTOUTUS JA TYÖKYVYN ARVIOINTI

OLKAPOTILAAN AMMATILLINEN KUNTOUTUS JA TYÖKYVYN ARVIOINTI OLKAPOTILAAN AMMATILLINEN KUNTOUTUS JA TYÖKYVYN ARVIOINTI Raimo Suvitaival fysiatri, osastonylilääkäri Satakunnan shp, fysiatria ja kuntoutus Alueellinen olkakoulutus 5.3.2015 YLEISTÄ AMMATILLISESTA KUNTOUTUKSESTA

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2012

Hallituksen toimintakertomus 2012 Hallituksen toimintakertomus 2012 YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) 43. toimintavuosi. Vuoden 2012 aikana Melan toiminnassa tapahtui kaksi merkittävää muutosta: kaikkien

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset 2 Esitetty oikeus sijaisapuun 5. Oikeus sijaisapuun Sijaisapuun on oikeutettu maatalousyrittäjä, joka sijaisavun

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Mela hyvinvoinnin tukijana

Mela hyvinvoinnin tukijana Mela hyvinvoinnin tukijana Ville Paulaniemi KOULUTUSPÄIVÄT BROILERINKASVATTAJILLE TAMPEREELLA 29.-30.11.2012 Ahlman-instituutti 2 Melan työhyvinvointiohjelma maatalousyrittäjille Työhyvinvointiohjelman

Lisätiedot

TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE. LähiTapiola-ryhmä / Asko Mustonen 31.1.2013 1

TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE. LähiTapiola-ryhmä / Asko Mustonen 31.1.2013 1 TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 1 Työeläke - osa lakisääteistä sosiaalivakuutusta SOSIAALIVAKUUTUS Eläkevakuutus Sairausvakuutus Tapaturmavakuutus Työttömyysvakuutus 2 Suomen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Yleistä Vuosi 2005 oli Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) 36. toimintavuosi. Maatalouden rakennekehitys on jatkunut aikaisempien vuosien mukaisena. Sekä tilakoko että

Lisätiedot

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET Käsitemääritelmät Ammatillinen kuntoutus Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla vakuutetun on mahdollista harjoittaa aiempaa, tai mahdollisesti uutta, ammattiaan. Ammatillista

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Seinäjoki 8.11.2014 MELA TURVA

Seinäjoki 8.11.2014 MELA TURVA Seinäjoki 8.11.2014 MELA TURVA Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Maatalousyrittäjää ja apurahansaajaa varten maanviljelijät, kalastajat, poronhoitajat, metsänomistajat, apurahansaajat lakisääteinen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2009

Hallituksen toimintakertomus 2009 1 (11) Hallituksen toimintakertomus 2009 YLEISTÄ Vuosi 2009 oli Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) 40. toimintavuosi. Melalla oli vuoden 2009 lopussa asiakkainaan 81 146 MYEL-vakuutettua maatalousyrittäjää

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus

Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat Työeläkelaitokset Kela AMMATILLINEN KUNTOUTUS Tapaturmaja liikennevakuutus Terveydenhuollon toimijat (työterveyshuolto, erikoissairaanhoito,

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Maatilayrittäjän Omaturva. MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11.

Maatilayrittäjän Omaturva. MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11. Maatilayrittäjän Omaturva MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11. 1 Maatila on vaarallinen työpaikka Tiloilla tapahtuu vuosittain 7-10 kuolemaan johtanutta tapaturmaa Ammattitauteja ilmenee 400-500 vuosittain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta /HE 141/2017

Sosiaali- ja terveysvaliokunta /HE 141/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 :n sekä maatalousyrittäjientyöterveyshuollon eräiden

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi.

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi. Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi Aiheet Jukka Kivekäs 1. Työkyvyttömyys vähenee 2. Työkyvyttömyyden arvioinnista 3. Osatyökyvyttömyyseläkkeet 4. Työeläkekuntoutus 5.

Lisätiedot

Myel-vakuutettujen työterveys

Myel-vakuutettujen työterveys Alk. 19 vuodessa Toimintasuunnitelma Sähköinen terveyskysely Sähköinen tilakysely Työolosuhdeselvitys Helpperi-terveysohjaus Yhteistyössä: MATKI Myel-vakuutettujen työterveys Lähipalveluita jo 17 kunnassa

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS?

MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS? MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS? Vakuutuslääketieteen perusopetus L-kurssi Helsinki 7.5.2012 Kyösti Haukipuro ylilääkäri Kela/ Etelä-Suomen vakuutusalue Kela ja muu sosiaaliturva 2011 Sosiaalim enot yhteensä

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Joustavat vakuutusratkaisut Vaivattomat verkkopalvelut Asiantuntijat käytettävissäsi Vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin

Lisätiedot